Page 1

Diyalog Avrasya Platformu (DAP), Avrasya'dan hareketle bölge ve dünya insanının diyalog kurmasına, birbirini anlamasına ve barış içinde yaşamasına katkı sağlamak ve Avrasya'nın kültürel ve entellektüel birikimini dünyaya duyurmak amacıyla 1998 de kurulmuş bir 'Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu'dur. Genel sekreterliği İstanbul'da bulunan Diyalog Avrasya Platformu'nun, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna'da temsilcilikleri bulunmaktadır.

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.” KURULUŞ: 1998


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

2

Nurlan ORAZALİN 2008-2010 DAP Dönem Başkanı Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı

Harun TOKAK 2008-2010 DAP Eşbaşkanı Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı

İsmail TAS 2008-2010 DAP Genel Sekreteri Türkiye


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”ONURSAL BAŞKANLARIMIZ

Cengiz Aytmatov

ANAR

1998-2002 DAP Dönem Başkanı Kırgızistan

2002-2004 DAP Dönem Başkanı Azerbaycan

DAP Kuruculur Kurulu

Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı

İlber ORTAYLI

Rostislav RIBAKOV

2004-2006 DAP Dönem Başkanı Türkiye

2006-2008 DAP Dönem Başkanı Rusya Federasyonu

Prof. Dr. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü

Prof. Dr., Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Diyalog Avrasya Platformu Kurucular Kurulu

Rostislav Rıbakov Rusya Federasyonu Prof. Dr., Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü

Anar Azerbaycan Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı

İlber Ortaylı Türkiye Prof. Dr. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü

Harun Tokak Türkiye Gazeteci/Yazar, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı

Boris Marian Moldova Moldova Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Muhtar Şahanov Kazakistan Büyükelçi/ Yazar

Olcas Süleymenov Kazakistan Büyükelçi/Yazar

Cengiz Aytmatov Kırgızistan Büyükelçi/Yazar

Giuli Alasania Gürcistan Akademisyen/Yazar

4
DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Milli Komite Başkanları AZERBAYCAN Nizami Caferov Atatürk Merkezi Müdürü - Milletvekili

BELARUS Prof. Dr. Nikolay Çerginest Belarus Yazarlar Birliği Başkanı

GÜRCİSTAN Prof. Dr. Giuli Alasania Uluslararası Karadeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı

KAZAKİSTAN Prof. Dr. Garifulla Esim K.C.Parlamentosu Senato Milletvekili

KIRGIZİSTAN Prof. Dr. Asan Ormuşev Kaşgarlı Mahmud Üniversitesi Rektörü

MOLDOVA Boris Marian Moldova Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

RUSYA FEDERASYONU Prof. Dr. Rostislav Rıbakov Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü

TACİKİSTAN Mehmon Bahti Tacikistan Yazarlar Birliği Başkanı

TÜRKİYE Prof. Dr. Naci Bostancı Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi

TÜRKMENİSTAN Prof. Dr. Bayram Nur Soyunov Eski Eğitim Bakanı

UKRAYNA Prof. Dr. Volodimir Sergeyçuk Şevçenko Üniversitesi Ukrayna Bilimler Enstitüsü Başkanı


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Avrasya’nın Ufukları Kitap Şöleni. 4 Nisan 2004, İstanbul.

6

Da her kültürü kucaklar.
DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Da ilk sözünü söyledi Cengiz AYTMATOV (Yazar, DAP Kurucular Kurulu Başkanı, Kırgızistan) Periyodik olarak buluşmak ve gündemi tartışmak ihtiyaç haline geldi. Da dergisi bizim kartvizitimizdir. Bizim halimizi ve gündemimizi bir araya getiren ve sayılar halinde ortaya koyan bir araçtır. Da dergisinin sayfalarını özenle çevirirken aklıma şu geliyor: Bu derginin esas özelliği, genelde basının değinmediği önemli ve orijinal meseleleri gündeme getirmeye çalışması. Ayrıca çok ilginç, faydalı ve en önemlisi de, bu dönemde insanların ihtiyacı olan bir dergi olması. Başlangıç itibariyle derginin başarıları hakikaten kayda değer. Tarihe ve gündeme Avrasya’nın bakış açısı ile bakması, yazar zenginliği, modern görünüşü... Derginin her şeyi, çok çekici. Kısacası da, ilk sözünü söylemiş durumda... Şimdi esas mesele, serbest piyasa ortamında hakikat arayışlarına devam edebilmek, yeni okurlar kazanmak amacıyla yayınlar arasındaki yarışta ayakta kalabilmektir. Diğer dergilerden çok farklı olan, da için önemli olan, nasıl gelişebileceğini ve seviyesini nasıl yükseltebileceğini ciddi olarak planlamasıdır. Üzerine, Avrasya’nın kendisini tanıma misyonunu almaya cesaret eden bir dergi için bu meselenin basit olmadığı aşikârdır.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Terörden Evrensel Etiğe: Dinler ve Barış Sempozyumu. -8 Haziran 200, Moskova.

8

Dinler ayrılığın değil, uzlaşmanın kaynağıdır.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

9

Fanatizme karşı tek silah diyalogdur ANAR (Yazar, Onursal Başkan, Azerbaycan) Burada fanatizmin teknolojiye galebe çaldığını görüyorsunuz. Bence bu fanatizme karşı, sadece bir silah durabilir: Hümanizm. İnsanların, halkların ve toplumların birbirlerini anlamasıdır. Bizim platformumuzun da ana gayeleri arasında bunlar vardır. Bununla da hemen her türlü terörizme karşı durabilirsiniz. Bu insanî değerlerin herkesçe benimsenmesi onları birbirine kardeş yapmasa da, en azından birbirini anlama ve sevmesine yardımcı olacaktır. DAP bunu amaçlamaktadır.

DAP 6. Genel Kurul toplantısı. 1-21 Kasım 2004, Antalya.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

DAP Türkiye Milli Komitesi Özbekistan Gezisi. 28 Ağustos 2008

Medeniyetler Diyaloğu ve Birlikte Yaşama Sempozyumu. 21-24 Haziran 2006, Bişkek.

10

Bilimsel geziler diyalogda önemli kazanımlar sağladı.

Her diyalog uzlaşmayla sonuçlanmayabilir, ama cesaret gerektirir.


11

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Entelektüellerimizi bir araya getirmemiz gerekiyor İlber ORTAYLI (Prof. Dr., Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü, DAP Kurucular Kurulu Üyesi, Onursal Başkan, Türkiye)

Avrasya dediğimiz coğrafyanın halkları birlikte değil, iç içe yaşamışlardır. O kadar ki, bütün kültürel, sosyal ve hatta dini müesseselerimiz arasında belirgin benzeşmeler ortaya çıkmıştır. Böyleyken, son seksen yıl içinde aramızda bir kopukluk meydana gelmiştir. Bunun zararlarını çekiyoruz. Tahrip olmuş bir dünya ile karşı karşıyayız ve adeta birbirimize olan yakınlığımızı, birlikteliklerinizi ve kardeşliğimizi yeniden keşfediyoruz. Şimdi kabul edilecektir ki, Ruslar ve Türkler başta olmak üzere, tarihteki rolleri derin olan, başta bu iki halk, bunların yanında nüfusları az da olsa kültür tarihindeki rolleri çok önemli olan diğerlerini bir araya gelmesi müşterek tarihin muhasebesini yapmak ve gelecekteki kaçınılmaz ittifakımızı entelektüel ve kültürel bakımdan inşa etmek zorundayız. Çünkü bu kaçınılmazlık buraya doğru gidiyor. Maalesef Atlantik ötesi ile Avrupa, Avrupa ile Asya arasında müthiş bir siyasi kopukluk var. Adeta tarih bu konuda kendini tekrarlıyor. Rusya ile Türkiye ki, Avrupa medeniyetinin iki üyesi olduğunu ilan etmişlerdir. Hatta Rusya-Avrupa medeniyetinin mimarlarından biri dışlanıyor olmasına rağmen demek ki biz başka bir dünyayız, bunu bilmemiz, birlikteliğimizi inşa etmemiz gerekiyor. Nasıl? Spontane olarak eğitim kurumlarımızı, kültür kurumlarımızı birlikte inşa etmemiz, entelektüellerimizi bir araya getirmemiz gerekiyor ve düşünüyoruz ki Diyalog Avrasya bunun için önemli bir başlangıçtır ve bunun devam etmesine çalışıp nesilden nesile geçmesini sağlayacağız. Şu andaki Diyalog Avrasya’nın mümessilleri yerlerini daha gençlere terk edecekler, bunu da düşünmek gerekir. DA devamlılığı olan bir müessese olmalıdır ve çok önemli bir sivil toplum kuruluşudur.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Hürrem Sultan Romanı Tanıtım Resepsiyonu. 2 Mayıs 2006, İstanbul.

12

Tarihi tarafsız bir gözle okuduğumuzda birbirimizi az tanıdığımızı farkettik.


1

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

DA Avrasya’nın tarihî seferberliğidir Rostislav RIBAKOV (Prof. Dr., Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü, DAP Kurucular Kurulu Üyesi, DAP 2006-2008 Dönem Başkanı, Rusya Federasyonu) Üzerinde tartışmak üzere belirtilen konular, insanlığın sürekli gündemini meşgul etmiştir ve çözümü hiç de kolay görünmemektedir. Ne demek istediğimi anladığınızı sanıyorum. Ben bir Hint uzmanıyım. Hindistan’da henüz yeni ortaya çıkan bir atasözü var: “Dünya iyi söz duymayacak kadar sağır.” Bu gerçekten çok ciddi bir konu çünkü hemen her şeyde bir tür enflasyon yaşanmakta ve bundan kelimeler de üzerlerine düşen payı olmaktadır. Bu tür toplantıları ilk düzenlediğimiz zamanlarda gelecekle ilgili düşüncelerimizi yoklayınca hemen herkesin gönlünde öyle bir hava oluşmuştu ki, sanki bu zamana kadar bu derece güzel sözlerden oluşan bir buket hiç oluşmamıştı. İşte bu nedenle platform kendi oluşumunun ne kadar da önemli olduğunu bu şekilde göstermektedir. Öncelikle bu bir tür aile toplantısı haline geldi. Bu platformda aynı şeyleri hisseden, ortak hatıraları olan, sadece ileriye dönük bir gayret içinde olanlar değil, aynı zamanda Avrasya’nın hemen her ülkesinde tarihî bir seferberlik gayreti içinde olan insanlarla bir araya gelinmektedir.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Medeniyetler Diyaloğu ve Birlikte Yaşama Sempozyumu. 21-24 Haziran 2006, Bişkek.

14

Kültürler ancak ötekiyle biraradayken bütüncül bir anlam ifade eder.


1

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Diyalog Avrasya Platformu (DAP) Avrupa ve Asya’yı birleştiren bu çarpıcı terkibi, bugüne bin yılların ötesinden seslenen ünlü tarihçi Herodot’a borçluyuz. Herodot’un aynası, bize Avrupa ve Asya diye iki ayrı kıta şeklinde sunulmuş olan görüntüyü ustalıkla bütünleştiriyor ve AVRASYA (EURASIA) adlı yeni bir kıtanın müjdesini veriyor. Medeniyetin bugüne kadar uzanan derin çizgisinin başlangıç noktasında daima Avrasya bulunmuştur. İlk şehirler, ilk dinler, ilk peygamberler, ilk “ev”, ilk düşünce... bu solmaz renk ve ışık demetinden fışkırdı ve asırları yutarak bütün dünyaya yayıldı. Ne var ki insanlığın yeni bir bin yılın eşiğinde yeni bir dünyanın meçhullerine sarkmak üzere olduğu şu tarihî dönemeçte, muhtemelen çağların sabırsızlıkla beklediği yeni bir fırsat doğmakta. Tanışmak, bilişmek, diyalog kavramları etrafında örgütlenen bu benzersiz fırsatın önümüze açtığı imkânları değerlendirmek, kaçınamayacağımız bir görev olarak omuzlarımızdadır. Bu görev, ertelenemez, devredilemez ve savsaklanamaz inancındayız. Tarih ve coğrafyamızın bizlere “Hemen, şimdi!” dediğini duyar gibiyiz derinden derine. Bir yandan dünyadan kopmamak, öbür yandan da bu dünyanın görülmemiş hızlanması karşısında savrulmamak için güç birliği, iş birliği ve fikir birliği yapmak zorundayız. Bu birliktelikleri sağlamanın yolu ise büyük ölçüde siyasî-ideolojik nedenlerle kopmuş olan bağlarımızı kuvvetlendirmek ve kesilmiş olan diyaloğumuzu birbirimizi tanımak suretiyle yeniden kurmaktan geçmektedir. Bu düşünceden hareketle Avrasya gazeteci ve yazar kuruluşları 15 Eylül 1998 tarihinde İstanbul’da bir araya geldiler. Toplantıda küreselleşme ile birlikte kültürler arasında yaşanan yoğun temasların sunduğu işbirliği imkânları değerlendirilmiş, gerginlik ve sorunlara ise gerçek bir diyalog zemininde yaklaşmanın gerekliliği vurgulanarak, Avrasya’da bu amaçla hizmet edecek bir diyalog platformunun kurulması kararlaştırılmıştır.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

16

1998, İstanbul, Klassis Otel

Diyalog Avrasya Platformu’nun temelleri atılıyor

Avrasya Gazeteci ve Yazar Kuruluşları Diyalog Toplantısı 1-1 Eylül 1998, İstanbul Klassis Otel

Avrasya’da Medya ve Diyalog 1. Avrasya Gazeteci ve Yazar Kuruluşları Diyalog Toplantısı, İstanbul Silivri Klassis Otel’de gerçekleşti. 17 merkezî Avrasya ülkesinin gazeteci cemiyetleri ve yazar birlikleri başkanlarının katıldığı bu toplantı ile bir ilk gerçekleşiyordu. Merkezî Avrasya ülkelerinin aydınları, Avrasya’nın merkez şehirlerinden biri olan İstanbul’da bir araya geliyorlardı. SSCB’nin dağılmasının üzerinden 10 yıl geçmişti. Merkezî Avrasya aydınları birbirlerini ve ülkelerini daha yakından tanıma, anlama adına bir araya


1

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

gelmişti. Çünkü tarihin şekillenmesine büyük tesiri olmuş bu coğrafya, tarih boyunca büyük medeniyetlerin beşiği olmuş bir kültür havzasıydı. Blokların yıkılması ile oluşan yeni süreçte önemi bir kat daha artmıştı. Halkların diyaloğu aydınların diyaloğundan geçiyordu. Dostluklar hemen kuruluverdi. Dertler ve sorunlar paylaşıldı. Problemler benzerlik gösteriyordu. Ama en büyük sorun olarak “diyaloğun eksikliği” ve “beraberinde gelen önyargılar” toplantıdaki bütün katılımcılar tarafında da ortaya kondu. Diyalog, birbirimizi tanıma, anlama ve barış adına neler yapılabileceği konuşuldu. Yapılan görüşmeler sonucu 2 önemli karara varıldı: 1. Diyalog eksikliği probleminin çözümü için köprüler kurulması gerekmektedir. Öncelikle ortak bir yayın organına şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir. Avrasya’nın sesi ve soluğu olacak bir dergi çıkarılmalı, aydınlar bu dergide buluşmalı. 2. İlk olarak gerçekleştirilen bu toplantının her yıl yapılması ve bu toplantıların kurumlaşmasının gerekliliği. Böylelikle uluslar arası bir gönüllü kuruluş olan Diyalog Avrasya Platformu’nun (DAP) ve Da dergisinin tohumları atılmış oldu. İş, bu platformun ve derginin somut hale getirilmesine kalmıştı. Kurulan bir çalışma komisyonu bir sonraki toplantıya kadar gerekli çalışmaları yapacak ve bir sonraki toplantıda onaylanacaktı. Oldukça yüksek katılımın olduğu toplantı vesilesi ile bir araya gelen Avrasya gazeteci ve yazar kuruluşları, kendilerini yakından ilgilendiren konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu ve bunu bir sonuç bildirgesi ile duyurdular. Toplantıda 1. gün; Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Tacikistan, Moğolistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Ukrayna, Yunanistan, İran ve Türkiye’den katılan temsilciler ülkelerinde medyanın durumu hakkında bilgi verdiler. 2. ve 3. gün ise ortak sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Ayrıca ortak çalışma alanlarının tespiti konusundaki teklifler değerlendirildi. Katılımcılar, toplantının tam zamanında organize edilmiş bir toplantı olduğunu, bu bir araya gelişin toplantıda alınacak kararlardan daha önemli olduğunu vurguladılar.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

18

Tarihî toplantının sonuç bildirisi Biz geniş Avrasya coğrafyasında yer alan 17 ülkenin gazeteci ve yazar kuruluş başkanları, 15-17 Eylül 1998 tarihinde İstanbul’da bir araya geldik ve mesleğimizi yakından ilgilendiren konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Üç günlük çalışmamızın sonunda vardığımız tavsiye mahiyetindeki sonuçlar şunlardır: I Dünyada meydana gelen hızlı gelişmeler ve teknolojik atılımlar göz önünde bulundurulduğunda gazetecilik mesleği, bugün her zamankinden fazla önem taşır hale gelmiştir. Gazetecilik, halkın haber alma hakkının gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarıyla yerine getirilmesi mesleğidir. Gazeteci gerçeklere ve doğrulara saygı duymak, kişileri, kesimleri, ülkeleri ve halkları hedef alan hakaret ve karalama gibi meslek etiğiyle bağdaşmayan yanlışlıklardan ve manipülasyonlardan uzak durmak, insanlığın evrensel değerlerine, başta demokrasi ve insan hakları olmak üzere temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak zorundadır. I İçinde yaşadığımız coğrafyanın ve ülkelerimizin kendine özgü sorunları arasında medyanın da sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar en çok, sermaye yapısında, yayın kadrosunun bağımsızlığında, gizli-açık sansür uygulamalarında ve dağıtımında yaşanmaktadır. Bölgenin ve ülkelerimizin sorunlarının çözümü için de sansürün hiçbir türünün söz konusu olmadığı, özgür ve bağımsız bir basın anlayışının yerleşmesi gereklidir. Gazetecilerin, görevlerini her türlü korkudan uzak yapmaları sağlanmalıdır. I Gazetecilerin gönüllü olarak uyacakları basın meslek ilkelerinin önemli bir bölümü ülkelere göre değişiklik arz etmeyen evrenselliktedir. Bu açıdan, bu alanda çalışmalar yürüten uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak bir global meslek ilkeleri arayışı içine girilmesinde yarar görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz “Diyalog Toplantısı” bu alanda çalışmalar yürütmek için uygun bir zemin oluşturmaktadır. I Ülkelerimizde medyanın çalışmasını düzenleyen çok sayıda yasa ve yönetmelik bulunmakta, bunlardan bir bölümü ülkeden ülkeye değişmektedir. Kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, birlik ve bütünlüğü gözeten sorumlu bir yayıncılık anlayışını esas alan, temel ilkelerde buluşmayı amaçlayan bir global medya mevzuatı yönünde çalışmalar yapılmasında da yarar görüyoruz. I Şiir, hikaye, roman gibi edebiyat türleri, çeşitli sanat dalları da tarihin muhtemelen en ciddi bunalımıyla karşı karşıyadır. Globalleşme en fazla bizim bölgemizde yerel sanat ve edebiyatı etkilemektedir. Üretimde gözle görülür bir düşüş yaşanmakta, kitap satışları azalmaktadır. Telif haklarının sıkı takibi aksamakta, yazarlık özenilecek bir uğraş alanı olmaktan çıkmaktadır. Medyanın edebiyattan uzaklaşan bir hayat tarzını öne çıkardığı, bu durumun insan benliğinde sığlaşmalara yol açabildiği, telafisinin de yine medyadan beklendiği görülmektedir. I Yazarlığın, tercüme faaliyetlerinin ve yayıncılığın özendirilmesi, bölgemizde üretilen edebiyat eserlerinin öteki bölge ülkelerinde yayınlanmasının temini, telif haklarının takibi, ortak dergi çıkarılması ve teşvik ödüllerinin konulmasında yarar görüyoruz. I İstanbul merkezli Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından bizlere yöneltilen çağrıyla gerçekleştirdiğimiz bu ilk diyalog toplantısı, mümkünse her yıl düzenli olarak tekrarlanmalıdır. 3. yıldan itibaren bu toplantıların bir başka ülkede, yerel bir mesleki örgütün öncülüğüyle yapılması uygun olabilecektir. I Diyalog toplantısında görüşülen ve ilke temelinde yararlı olduğu ortak düşüncesine varılan konuların takibi için Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bünyesinde bir daimi sekretarya oluşturulacaktır.


19

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Öncelikle Merkezi Avrasya halkları olmak üzere üyeliklerinin tüm sivil gerçek ve tüzel kişilere açık olduğunu duyuran DAP, bundan sonraki yıllarda ilki 2002’de olmak üzere iki yılda bir olmak üzere Genel Kurul toplantısı düzenlemektedir. Avrasya’dan üye kayıtları yapan DAP, Genel Sekreterliği İstanbul’da olan Dönem Başkanlığına bağlı Milli Komiteler ihdas etmiştir. Etkinliklerini bu şekilde periyodik olarak yürüten DAP, Dönem Başkan ve Genel Sekreter atamalarını da ikişer yıllığına yapmaktadır.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

20

Misyon ve vizyon Gerçek kişiler arasında olduğu gibi topluluklar, toplumlar, kültürler arasında da diyalog, birbirini anlama, tanıma, farklılıkları, ortaklıkları, geleceğe ilişkin tasavvurları görmek, insani değerlerin daha etkin bir şekilde var olduğu yeni bir dünya kurmak için en önemli yöntemlerden birisidir. Diyalog yoksa, taraflarda birbirleri hakkında ikinci elden edinilmiş yanlış, eksik, gerçeklikten uzak “bilgiler” vardır ve böylelikle oluşmuş haksız, yersiz ön yargılara dayalı ilişkiler, herkes için gereksiz ve anlamsız sorunlar üretme kabiliyetine sahiptir. Elbette ülkelerin, kültürlerin birbirleriyle ilişkilerinde zaman zaman sorunlar olacaktır, ancak bunların çözümünde gerçek bilgileri ve gerçek bir iletişimi esas almak herkesin yararınadır; ki bunu da sağlayacak olan etkin ve sürekli diyalogdur. Diyalogdan kasıt, tarafların birbirlerine benzemesi değildir; aksine herkesin kendisi kalarak, farklılıklarını muhafaza ederek eşitlikçi bir temelde ilişki kurması, gönüllü ve rızaya dayalı olarak evrensel nitelikteki o ortak insani alanı inşa etmesidir. DA platformu, tarafların özgür, gönüllü katılımı esasında tüm insani alanlarda kurulacak diyaloglar için bir zemin olma arzusunun ifadesidir.

Faaliyet alanı Avrasya en geniş anlamı ile Avrupa ve Asya’nın birleşimidir. DA için Avrasya, coğrafyaya ilişkin bir adlandırma olmanın ötesinde, iki kıta temelinde insana ait bu maddi ve manevi bölünmüşlüğü bir araya getirme, insanı yeniden bütünleştirme anlam ve çabasının bir ifadesidir. Bu yaklaşım temelinde Avrasya coğrafi sınırlarının ötesine taşmakta, tüm dünyayı kucaklamaktadır. DA platformu bu inanç ve bakış açısı çerçevesinde başlangıçta Türkçe ve Rusça konuşan Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Ukrayna gibi Merkezi Avrasya coğrafyasının ülkeleriyle birlikte yola çıkmıştır. DA platformu zaman içinde, ortaya konulan niyetin, öngörülen ilkelerin, icra edilen faaliyetlerin kucaklayıcı niteliği çerçevesinde diğer ülkelerin katılımına da açılmıştır.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

21

Terörden Evrensel Etiğe: Dinler ve Barış Sempozyumu. -8 Haziran 200, Moskova.

DAP’ın ilkeleri ve temel felsefesi I

DAP; diyaloga, anlamaya, anlaşmaya ve barışa yönelik projeler üretir ve bu çerçevede söz konusu amacı sağlayan kalıcı ve sürekli faaliyetlerde bulunur.

I

DAP bir gönüllü harekettir.

I

DAP bir ortak/ kolektif harekettir.

I

I

I

I

DAP politika üstü olup hiçbir ülke, kurum ve kuruluşa doğrudan veya dolaylı angaje değildir. DAP bireyler, halklar ve tüm insanlar arasındaki ilişkilere karşılıklı adalet, hakkaniyet, saygı ve tolerans prizmasından bakar. DAP; bilime ve akla dayanarak devletlerin, toplumların ve dinlerin genel ilke, kabul ve gelenekleriyle uyum içerisinde hareket eder. DAP, yukarıda belirtilen prensiplerini ve amaçlarını benimseyen diğer Avrupa, Asya ve tüm dünya ülkelerinin halklarına açıktır.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

22

Terörden Evrensel Etiğe: Dinler ve Barış Sempozyumu. -8 Haziran 200, Moskova.


2

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Etkinlikler Diyalog Avrasya Platformu etkinliklerini konferanslar, sempozyumlar, seminerler, yuvarlak masa toplantıları, geziler ve sergiler organize etmek, araştırmalar yapmak, gazete, web ve dergi yayıncılığı yapmak yoluyla sürdürerek bir diyalog zemini oluşturuyor. DAP Genel Kurul Toplantıları 2002 yılından beri iki yılda bir olmak üzere düzenli bir şekilde yapılıyor. Çoğu kez platform etkinliklerinin tartışıldığı bu toplantılar, özel oturumlar sayesinde bölgesel ve küresel problemleri tartışma ve çözüm yolları için projeleştirme imkanı sunmuştur. Bu güne kadar etraflıca tartışılan Küreselleşme, Medya, Gençlik, Avrasya, Birlikte yaşama kültürü ve Milli Kültür konuları DAP’ın perspektifini görme bakımından önemli bilgi vermektedir. Bu bağlamda Genel Kurul Toplantıları, Platform üyeleri için buluşma, fikir paylaşma ve işbirliğine ev sahipliği yapmaktadır.

Bilimsel Toplantılar 11 Eylül Olayları ve Avrasya Açısından Önemi Yer: İstanbul / Türkiye Tarih: 12 Ocak 2002 Konuşmacı: Prof. Dr. Rostislav RIBAKOV (Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü)

Müzakereciler: Prof. Dr. İlter Turan, Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mete Tunçay, Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Olcas Süleymenov, Yazar / Kazakistan UNESCO temsilcisi


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

24

11 Eylül Sonrası Medeniyetler Çatışması ve Avrasya Yer: İstanbul / Türkiye Tarih: 9 Şubat 2002 Cumartesi Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Müzakereciler: Avni Özgürel, Gazeteci / Yazar Oturum Başkanı Soli Özel, Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Han, Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Büşra Ersanlı, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Avrasya’da Küreselleşme ve Kültürel Değişim Yer: İstanbul/ Türkiye Tarih: 23 Mart 2002 Konuşmacı: Muhtar Şahanov Müzakereciler: Prof. Dr. Ümit Meriç, Yazar Mustafa Armağan, Yazar Dr. Göksel Öztürk, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi 11 Eylül Perspektifinde Birlikte Yaşama Yer: Moskova/ Rusya Tarih: 11 Eylül 2002- Moskova Milli Kütüphanesi


2

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

21. Yüzyılda Birlikte Yaşama Sanatı Yer: Almatı/ Kazakistan Tarih: 5-9 Haziran 2004

Birlikte yaşamak bir sanattır. Avrasya’da bunun birçok örnekleri var.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

26

DAP Genel Sekreteri Erkam Tufan Aytav’ın Tacikistan Devlet Başkanı’nı ziyareti. 28 Aralık 200.

İmamali Rahmanov: Avrasya, Mevlana’nın fikirlerinden istifade etmeli

Diyalog Avrasya Platformu’nun Kırgızistan Devlet Sekreterliği’ni ziyareti. 1 Ocak 200.

Adahan Madumarov: Diyalog Avrasya felsefesini devlet stratejisi olarak benimsiyoruz.

DAP Türkiye Milli Komitesi’nin Özbekistan Türkiye Büyükelçiliğini ziyareti. 2 Şubat 200.

Ulfat Kadirov: Özbekistan’ın tarihi potansiyeli diyalog için büyük bir kazanımdır.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

2

Küreselleşme birlikte yaşama projelerini zorunlu kılıyor.

Küreselleşme ve Medeniyetler Diyaloğu Yer: Tiflis/Gürcistan Tarih: 30 Eylül-1Ekim 2004


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Terörden Evrensel Etiğe: Dinler ve Barış Yer: Moskova/Rusya Federasyonu Tarih: 7-8 Haziran 2005

28


29

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Medeniyetler Diyaloğu ve Birlikte Yaşama Yer: Bişkek/Kırgızistan Tarih: 21-24 Haziran 2006


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

0

Kültürler arası Diyalogdan Birlikte Yaşamaya Medya ve Eğitimin Rolü

Yer: Kiev / Ukrayna Tarih: 27-28 Nisan 2007


1

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Küreselleşme ve Medeniyetlerarası Diyalog Yer: Tiflis / Gürcistan Tarih: 24 - 26 Mayıs 2007


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Mevlana ve Medeniyetler arası Diyalog Yer: Düşenbe / Tacikistan Tarih: 7-9 Eylül 2007

2
Dünya Barışına Doğru Yer: Almaatı-Astana / Kazakistan Tarih: 14 -16 Ekim 2007

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Medeniyetlerarası Diyalog ve Ortadoğunun Geleceği Yer: St.Petersburg / Rusya Federasyonu Tarih: 9-10 Kasım 2007

4
DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Çağdaş Dünya için Gandi ve Gülen’in Önemi Yer: Moskova/Rusya Federasyonu Tarih: 15 Eylül 2008


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Cengiz Aytmatov ve Günümüz Yer: Bişkek / Kırgızistan Tarih: 25-26 Ekim 2008

6
DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

8. DAP Genel Kurul Toplantısı Avrasya Coğrafyasında Eğitimde Hoşgörü ve Ayrımcılık Yer: Antalya / Türkiye Tarih: 13-16 Kasım 2008


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Diyalog Avrasya Platformu Gençlik Komisyonu Toplantısı Yer: İstanbul / Türkiye Tarih: 27 Haziran 2009

8


9

Avrasya Gençlik Forumu - I / II 30 Kasım 2009 - Antalya / Türkiye 28 Nisan 2010 - Astana / Kazakistan

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Eğitimde Hoşgörü ve Diyalog Tolantısı Yer: İstanbul / Türkiye Tarih: 26 - 30 E ylül 2009

40


41

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Diyalog Mimarları Yer: Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna Tarih: 28 Şubat 2009


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Medya Toplantıları Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Yer: İstanbul / Türkiye

42


4

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Aile Konferansları ve Yuvarlak Masa Toplantıları Yer: Belarus, Hindistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

44

Tecrübe Paylaşım Toplantıları Azerbaycan, Hindistan, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Ukrayna Yer: İs tanbul / Türkiye


4

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Barış ve Diyaloga Avrasya Nişanı (Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbeyev’e verildi) Yer: Ankara / Türkiye Tarih: 24 Ekim 2009


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

46

Tanıtım Toplantıları

Da dergisi 1. Sayı Tanıtım Toplantısı.  Mayıs 2000, İstanbul.

Azerbaycan Tanıtım Toplantısı. 1-14 Haziran 2000, Bakü.


4

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Tanıtım Toplantıları

Moskova Tanıtım Toplantısı. 18-21 Haziran 2000, Moskova.

Kırgızistan Tanıtım Toplantısı.  Mayıs 2001, Bişkek.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

48

Tanıtım Toplantıları

Da Yayıncılık, düzenlediği kitap şöleninde Avrasya’nın entellektüel birikimini bir araya getirdi.

Avrasya’nın Ufukları Kitap Şöleni. 4 Nisan 2004, İstanbul.

Moldova Tanıtım Toplantısı.  Mayıs 200, Kişinev.


49

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Tanıtım Toplantıları

Ukraynalı yazar Pavlo A. Zahrebelniy’in Hürrem Sultan’ın hayatını anlattığı romanının Türkçe tercümesi Topkapı Sarayı’nda tanıtıldı. Gece, başta iki ülke Kültür Bakanlıkları ve Ukrayna Büyükelçisi Oleksandr Mişenko olmak üzere Ukrayna ve Türkiye’den bir çok bürokrat, aydın ve edebiyatçıyı buluşturdu. Gecede rol alan Hürrem rolündeki Olga Sumskaya büyük ilgi topladı.

Hürrem Sultan Romanı Tanıtım Resepsiyonu. 2 Mayıs 2006, İstanbul.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

0

Da Dergisi Diyalog Avrasya Platformu yola çıkarken bu geniş merkezî Avrasya coğrafyasının ve entelektüellerinin buluşacağı, takip edeceği, birbirinden haberdar olacağı bir derginin zarureti dile getirilmiş ve ortak bir kararla kabul edilmişti. Çünkü ciddi bir diyalog eksikliği söz konusu idi. Aydınların diyaloğu üzerinden halkların diyaloğunu sağlayacak bir yayın organı olmalıydı DA dergisi. Bu düşüncenin ürünü olarak derginin adı ve spot cümlesi doğdu: “Diyalog da/evet ile başlar”. Bu düşüncelerle yola çıkan da dergisi, geniş bölgenin farklı yaşantılarını, düşüncelerini, üslup ve beğenilerini tanımak, onları okuyarak dinlemek ve anlamak amacı taşıyan ilk sayısını yayınladı. DA dergisi, tabii olarak anlaşmak ve kaynaşmak emelini de taşıyordu. Büyük bir çıkar coğrafyasında farklı kültürleri, dilleri renkleri, lezzetleri gerçeğe uygun bir biçimde yansıtmak, sıradan insanların da, edebi, iktisadi, siyasi ve sosyal sorunlara bakışlarını aktarmak. Kısaca değişen dünyanın önemli bölgesi olan Avrasya’da yazarları ile halkı buluşturarak bir tanışma platformu meydana getirmek... Derginin ana çatısı; sosyal ve kültürel ağırlık başta olmak üzere coğrafya, antropoloji, ekonomi, siyaset, sanat, edebiyat konularını işleyen “günün ve dünün tarihi” dergisi olmayı hedeflemekte. Avrasya kavramı üzerine yatırım yapan jeopolitik uzmanlardan, Dede Korkut’u yorumlayan farklı edebiyatçılara, Özbek sinemasını ele alan Azeri bir aydından, Osmanlı, Moğol, Bizans, Selçuklu eklemlenmeleriyle renklenen tarihi tespitlere açık bir dergi. Da dergisinin ideolojisi, bilgi ve sevgidir....


1

DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Da’nın siyaseti, tanışmak ve anlaşmak.... Nihai hedefi ise birlikte daha iyi yaşamaktır.... Da dergisi Türkçe ve Rusça olarak yayınlanmaktadır. Avrasya, geniş bir coğrafyada çoklu kültüre, doğa ile insan toplulukları arasında çok renkli bir iletişim ağına sahip bir kavram. Birçok tarihçi, yerbilimci, strateji uzmanı bu kavramı, iki kıtayı birleştirerek kullanıyor. Yani Asya, Avrupa... İşte söz konusu bu geniş coğrafyada büyük bir nüfus yoğunluğuna ve daha da önemlisi kültürel etkiye sahip en büyük grup Slavlar ve sonra Türkler... Bu Ortodoks Müslüman etkileşimi diğer dinler ve etnik kültürlerle de özgün ilişkiler yaşamış. İşte bu iki büyük grubun dilleri bu coğrafyada en çok konuşulan olması sebebi ile Da dergisinin dili olarak seçildi. Tüm Avrasya okurları için Türkçe/Rusça tek versiyon halinde hazırlanan DA dergisi, Kazakistan ve Kırgızistan’da Kazakça ve Kırgızca özel sayılarla birlikte dağıtılmaktadır. İstanbul’dan Taşkent’e, Duşanbe’ye, Odessa’ya, Aşkabat’tan Kiev’e, Almatı’dan Baku’ye, Bişkek’ten Sibirya’ya kadar artık DA/ Diyalog Avrasya okunuyor. Da Dergisinin en büyük özelliği Avrasya aydınlarının ortaklaşa çıkarttıkları bir dergi olmasıdır. Alanında tek dergidir ve birlikte üretmenin simgesidir.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

2

Da Yayıncılık Da (Diyalog Avrasya) Yayınları, farklı kültürlere sahip ama aynı iklimin insanları olan Avrasyalı aydınların ortak sesi olarak beraberce konuşma ve düşünme, beraberce hissetme ve algılama ortamını sağlamak amacıyla yola çıkmıştır. Dünyanın bu en önemli medeniyet havzasında insanlık ailesi adına üretilenlerin paylaşılmasını, böylece Soğuk Savaş’ın yıllar yılı beraber konuşma ve dinleme alışkanlığını kaybettirdiği topraklarda yeniden bir diyalog köprüsü oluşturmayı hedefliyor. Da yayıncılık, edebiyattan tarihe, sanattan felsefeye kadar geniş bir zeminde kitaplarla buluşturmayı deneyeceğimiz uçları, okuyucunun önüne koymak ve bunlarla sofrasını zenginleştirmek için yola çıktı. Da yayıncılığın ilk kitabı Cengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi isimli romanıydı. Ardından Toprak Ana, Öğretmen Duyşen ve diğerleri izledi.
DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

Da hakkında ne dediler? Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Biliyoruz ki, geleceğin dünyasında barışı ve esenliği tesis edecek unsurlardan beklide en önemlisi, bugünden temeli atılan bölgesel yaklaşımlar ve beraberlikler olacaktır. Aynı coğrafyayı paylaşan toplumlar, farklı yataklardan aksa da sonunda aynı denize dökülür, aynı enginlikte buluşurlar. Bu gerçek, bekli de en çok Avrasya bölgeleri için geçerlidir. Bugün Diyalog Avrasya Platformu, tarihi serüvenleri birbirine benzeyen Avrasya toplumları arasındaki köprüleri yeniden kurmak ve geleceğe dönük perspektifler geliştirmek üzere önemli gayretler göstermektedir. İnanıyorum ki, ortak menfaatler doğrultusunda bir araya gelmenin, güçlerimizi birleştirmenin yararı burada da ortaya çıkacak, Diyalog Avrasya Platformu iyi dileklerin gerçek adımlara dönüştüğü bir zemin olacaktır.

Nursultan Nazarbayev Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı “Kültigin Anıtları”nda şu sözler yer alır: “Ülkeyi tek, düşmanları barış seven kıl.” Bence, yüzlerce yıl önce yazılan bu sözler bugünkü yaşadıklarınızla doğrudan bağlantılı. Öyleyse ilk olarak kendimize, bağımsızlığımız boyunca böyle bir başarıya ulaşıp ulaşamadığımızı, tam bağımsızlığımızı elde edip edemediğimizi, birilerine bağımlı kalma ezikliğinden, asırlar boyu nesillerin zihinlerinde yer etmiş ve alışkanlık haline gelmiş totalitarizmin mirasından, ilgisizlik ve vurdumduymazlıktan kurtulup kurtulamadığımızı sormamız gerekir.

Haydar Aliyev Azerbaycan Eski Devlet Başkanı DA Dergisinin çıkması çok önemli bir hadisedir. Yakınlaşmamız için büyük işler yapmalıyız. DA Dergisi böyle büyük işler görebilir. Diyalog ve karşılıklı anlaşma globalleşen dünyada öne çıkmalıdır. İpek Yolu’nun en önemli iki ülkesi Türkiye ve Azerbaycan’dır.

Prof. Dr. Mehmet Aydın Devlet Bakanı Bu bilgi alışverişi olmadan ne siyasetinizde, ne de uluslar arası ilişkilerinizde başarılı olabilirsiniz. Diyalog için evvela bu şart. İkincisi, o da yetmiyor, bir süzgeçten geçirilmesi lazım. Yani onun bir eleştirel süzgeçten geçirilmesi, kritik bir süzgeçten geçirilmesi lazım. Bize sunulan her bilgiyi kabul etmek gibi bir mecburiyet yok. O zaman o alınan bilgiyi hayata intikal ettirmek de kolay değil. Üçüncüsü, benim varoluşsal boyut dediğim, başkasından öğrenirken, başkasından bilgi


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

4

alırken o acaba benim hayatıma ne katıyor. Kendimi bir bakıma orada görerek, onun yerinde hissederek bir noktaya getirebilme. Prof. Dr. İlber Ortaylı Topkapı Müzesi Müdürü Kimse atalarından kalan mirastan vazgeçecek değildir. Bulunduğumuz kıta halen yargılanmaktadır. Çünkü komünizmin her şeyi tahrip ettiği söyleniyor. Doğru değildir. Yargılanıyor çünkü İslâm fundamentalizminin yaşandığı söyleniyor. İnsanlar dinlerinden dolayı şüphe altında tutuluyor. Ne biz Atlantik ötesi uygarlığı, ne de onlar bu dünyayı yok sayabilirler. Böyle yapanlar eksik yetişirler, iptidai kalırlar ve yamyamlık çağına geri dönerler. Bu nedenle bu tür toplantılar ve çıkarılan dergiler anlamlıdır. II. Aleksey Moskova ve Bütün Rusya Patriği Ülkemiz inanan insanlarının sahip oldukları dinler arası diyalog tecrübesi, bu diyalogda yer alan dinlerin, dünyadan ahlak ve inanç temellerinin kaldırılmasına asla müsaade edemeyeceğini göstermektedir. Aksine, dinî ve kültürel çeşitliliğin korunması her ülkede ve bütün dünyada uzlaşıyı kuvvetlendirme, Tanrının “çoklukta birlik” nimetininin garantisidir. Yuriy Sergeyev Ukrayna Eski Devlet Sekreteri Avrasya coğrafyasında yaşayan halklar birbirlerini yeteri kadar bilmemektedirler. Bugün telekomünikasyon alanlarındaki gelişmeler nedeniyle ülkeler arası diyalog daha rahat bir şekilde yürütülebilmektedir. Avrasya halklarının kültürel bilinçlerinin oluşumu Avrasya devletleri için çok ciddi anlamlar içermektedir. Prof. Dr. Leonid Sükiyainen Akademisyen (Rusya Federasyonu) Biz Da platformu toplantılarında materyalist değerler üzerinde değil de daha çok manevi değerler, kültür ve ahlak üzerinde yoğunlaşırsak bir katkı sağlamış olacağız. Bu sadece Rusya veya Türkiye için değil, DAP üyesi diğer ülkeler için de manevi ve ahlaki değerlerimiz için din birincil derecede kaynak niteliğindedir. Nazrullo Rahmatullayev Şair, filozof (Tacikistan) Bana göre en basit hümanist değerler doğrultusunda düşünüldüğünde görülecektir ki, Diyalog Avrasya Platformu’nun Türkiye’de kurulmuş olması anlamlıdır. Böyle bir oluşuma Mevlana Celaledin-i Rumi de bir şekilde sebep olmuştur: Biz (insanları) birleştirmeye geldik / Ayırmaya değil.
DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

İgor Dolgov Ukrayna Eski Büyükelçisi DAP bir sivil toplum örgütü olması nedeniyle büyük bir güç niteliğindedir. Bu hareketin Ukrayna’da destek bulaca?ı için çok mutluyum. Ülkemden gelenlerin böyle bir diyaloga bir katkı sağlama konusundaki önerileri beni fazlasıyla memnun etti.

İlter Türkmen Dış İşleri Eski Bakanı/Yazar Avrasya konusunda gayet sık görüş alışverişine ihtiyaç vardır. Kafkasya sorunu ancak Türkiye ve Rusya’nın işbirliği ile çözümlenebilir. Bu ülkelerde ve Kafkasya‘da istikrar olması hem Türkiye’nin, hem de Rusya’nın lehinedir. Bugün Orta Asya’da Rusya, hem Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkilerini muhafaza etmektedir ve orada A.B.D. ile bir nevi işbirliği içindedir. Türkiye ve Rusya Orta Asya’da da işbirliği yapmak zorundadırlar.

Prof. Dr. Niyazi Öktem Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Rusya zemininde kültürlerimizi analize tabi tuttuğumuzda Türk ve Rus kültürlerinde paralellikler görmekteyiz. Her iki kültürde de Batı ile Doğu arasında bir köprü oluşturmuş, önemli sentezleri gerçekleştirmiştir. Orta Asya ile Avrupa, Asya ile Avrupa arasındaki kültür ve diyalog köprüsü Rusya ve Türkiye’dir. Asya ve Avrupa’da toprağı olan tek iki ülke Rusya ve Türkiye’dir. Gülay Göktürk Gazeteci/Yazar Azerbaycan’dan Türkiye’ye, Arnavutluk’tan Moğolistan’a, Yakutistan’dan Tacikistan’a kadar birçok ülkeden insanı bir dergi çıkarmak üzere bir araya getirmek, aynı konsept etrafında birleştirmek ve koordine etmek öylesine çetin bir işti ki, bu güzel proje kağıt üstünde kalmaya mahkum gibi gelmişti bana. Ama öyle olmadı. Derginin ilk sayısı “da” adıyla (Diyalog Avrasya) çıktı. “da” Rusçada “evet” demekti... Zaten her şeyin başı da o ilk olumlu yaklaşım değil miydi? Demek ki, diyaloğa başlamak için ilk “evet” alınmıştı. Artık sıra, yazdıkça ve tartıştıkça yeni “evet”ler üretmeye; “hayır”ları “evet”lere dönüştürmek için daha çok tartışmaya kalıyordu...

Bahtiyar Vahapzade Azeri şair Hayallerimi Da’da gördüm. 35 yıldır böyle bir dergi hayal ediyordum.


DİYALOG AVRASYA PLATFORMU “Diyalog ‘evet’le başlar.”

6

Olcas Süleymenov Kazakistan UNESCO Temsilcisi Soğuk Savaş döneminde insanlık çok rahat ve sakindi: Dünya sosyalist Doğu ve kapitalist Batı olmak üzere ikiye ayrılmış durumdaydı. İnsanlar bu düzene alışmışlar ve uyum göstermişlerdi. Bu çift yönlü dünya hemen herkese gayet normal, doğal ve bir ahenk içindeymiş gibi geliyor, tabiatın genel kanunlarına, her şeyin bir zıddının olduğu ilkesine uygun olduğu düşünülüyordu. Ve aniden 100 yıl gibi bir zaman zarfında Soğuk Savaş bitmiş, bu iki sistem arasındaki ideolojik çatışma sona ermiş, yerini sosyalizm ve kapitalizmin birbirine benzemesine ve uyuşmasına bırakmıştı. Bunu başlatan “üretimde kişisel mal edinme hakkı”nı kabul eden 1979’da düzenlenen Çin komünistlerinin bir toplantısı olmuştu. Sonuç olarak, Batı ve Doğu arasındaki bu çatışma küreselleşmenin başlamasına neden olmuştur.

Vasiliy Lihaçev Büyükelçi, Rusya Federasyonu Üst Duma Komitesi Başkan Yardımcısı Kültürlerarası diyalog, demokrasi politikasının bir parçasıdır. Demokrasi çok ve herkes tarafından konuşulur fakat hayatımızda da bir yeri olmalı. Demokrasinin, kültür, anadili, milli tarih, gelenekler, inançlar ve milli kimlik gibi insana yakın şeyler üzerinden insanlarla yakınlaşması gerekiyor. Bu bakımdan “DA Platformu” bu sürecin gelişmesine ve derinleşmesine pozitif büyük bir ivme kazandırarak, milletlerarası ve dinler arası diyalogda tecrübeli Avrasya halklarını diyaloğa çağırmış oldu.

Adahan Madumarov Kırgızistan Devlet Sekreteri Diyalog Avrasya’nın misyonu bizim için bir devlet misyonudur. Aynı yolda yürümemiz bizi fazlasıyla memnun ediyor.

İvan Draç Milli şair, senarist, Ukrayna devlet nişanı sahibi Diyalog Avrasya Platformu Avrupa ve Asya`yı el ele tutuşturuyor.

Diyalog Avrasya_Katalog_2010_Turkce  

Diyalog Avrasya_Katalogu_2010_Turkce

Advertisement