Page 1

YAMAHA YZF600R THUNDERCAT 1996-2002

YAMAHA YZF-600R THUNDERCAT

Modele: YZF600RHC/YZF600RH YZF600RJC/YZF600RJ YZF600RKC/YZF600RK YZF600RLC/YZF600RL YZF600RMC/YZF600RM YZF600RNC/YZF600RN YZF600RPC/YZF600RP

Czテェナ田i silnikowe 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Zawieszenie Elementy nadwozia Ukツウad hamulcowy Sterowanie motocyklem Ukツウad wydechowy


Czêœci silnikowe

YAMAHA YZF600R THUNDERCAT 1996-2002

Zêbatka 2 biegu indeks: YA-GBW2-0001 nr czêœci: 14 cena katalogowa:

399,00 z³ Zêbatka 6 biegu indeks: YA-GBW6-0001 nr czêœci: 17 cena katalogowa:

439,00 z³ Nakrêtka zêbatki zdwaczej indeks: YA-NUT-0001 nr czêœci: 28 cena katalogowa:

31,00 z³ Podk³adka do nakrêtki zêbatki zdwaczej indeks: YA-NUT-0001 nr czêœci: 27 cena katalogowa:

Czêœci zgodne z modelami: YZF600RHC/YZF600RH YZF600RJC/YZF600RJ YZF600RKC/YZF600RK YZF600RLC/YZF600RL YZF600RMC/YZF600RM YZF600RNC/YZF600RN YZF600RPC/YZF600RP

15,00 z³ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


Czêœci silnikowe

YAMAHA YZF600R THUNDERCAT 1996-2002

Wodzik prowadz¹cy zêbatkê 6 biegu indeks: YA-GBS-0001 nr czêœci: 8 cena katalogowa:

230,00 z³ Zestaw naprawczy skrzyni biegów YAMAHA Thundercat: indeks: YA-SRGB-0002 3 elementy: - wodzik prowadz¹cy YA-GBS-0001 - zêbatka drugiego biegu YA-GBW2-0001 - zêbatka szóstego biegu YA-GBW6-0001 cena katalogowa:

1059,00 z³

Czêœci zgodne z modelami: YZF600RHC/YZF600RH YZF600RJC/YZF600RJ YZF600RKC/YZF600RK YZF600RLC/YZF600RL YZF600RMC/YZF600RM YZF600RNC/YZF600RN YZF600RPC/YZF600RP

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


Czêœci silnikowe

YAMAHA YZF600R THUNDERCAT 1996-2002 Uszczelniacz zêbatki zdawczej indeks: YA-OST-0001 nr czêœci: 25 cena katalogowa:

71,00 z³ £o¿ysko wa³ka zdawczego indeks: YA-BAR-0002 nr czêœci: 31 cena katalogowa:

103,00 z³

Czêœci zgodne z modelami: YZF600RHC/YZF600RH YZF600RJC/YZF600RJ YZF600RKC/YZF600RK YZF600RLC/YZF600RL YZF600RMC/YZF600RM YZF600RNC/YZF600RN YZF600RPC/YZF600RP

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


Czêœci silnikowe

YAMAHA YZF600R THUNDERCAT 1996-2002 Uszczelniacz wa³u (wersja AP) z ko³nierzem mocuj¹cym indeks: YA-OSCR-0001 nr czêœci: 2 cena katalogowa:

51,53 z³

Uszczelniacz wa³u (wersja bez ko³nierza) indeks: YA-OSCR-0002 nr czêœci: 2 cena katalogowa:

32,24 z³

Czêœci zgodne z modelami: YZF600RHC/YZF600RH YZF600RJC/YZF600RJ YZF600RKC/YZF600RK YZF600RLC/YZF600RL YZF600RMC/YZF600RM YZF600RNC/YZF600RN YZF600RPC/YZF600RP

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


YAMAHA FZ6 2004-2009

YAMAHA FZ6/FAZER 2004-2009

Modele: Fz6 FZ6-STC/FZ6-ST FZS6VC/FZS6V FZS6WC/FZS6W FZS6XL/FZS6XB/FZS6XLC/FZS6XBC FZS6YL/FZS6YB/FZS6YCL/FZS6YCB

Czテェナ田i silnikowe 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zawieszenie Elementy nadwozia Ukツウad hamulcowy Sterowanie motocyklem Ukツウad wydechowy


Czêœci silnikowe

YAMAHA FZ6 2004-2009

Uszczelka g³owicy indeks: YA-GCY-0006

cena katalogowa:

239,83 z³

Oryginalna uszczelka pod g³owicê zaworow¹ silnika model FZ6 FZ6 FZ6 FZ6 FZ6 FZ6

typ rok produkcji FZ6 2004 FZ6-STC/FZ6-ST 2005 FZS6VC/FZS6V 2006 FZS6WC/FZS6W 2007 FZS6XL/FZS6XB/FZS6XLC/FZS6XBC 2008 FZS6YL/FZS6YB/FZS6YCL/FZS6YCB 2009

Uszczelka pokrywy zaworowej YAMAHA FZ6 indeks: YA-GHC-0007 Oryginalna uszczelka pokrywy zaworowej do motocykli YAMAHA serii FZ6 model FZ6 FZ6 FZ6 FZ6 FZ6 FZ6 cena katalogowa:

122,17 z³

typ FZ6 FZ6-STC/FZ6-ST FZS6VC/FZS6V FZS6WC/FZS6W FZS6XL/FZS6XB/FZS6XLC/FZS6XBC FZS6YL/FZS6YB/FZS6YCL/FZS6YCB

rok produkcji 2004 2005 2006 2007 2008 2009


YAMAHA FZ6 2004-2009

Elementy nadwozia

Czasza YAMAHA FZ6 2005 malowanie Silver Storm indeks: YA-BC-0003 BS4 Oryginalna owiewka przednia (czasza) do YAMAHA FZ6 w malowaniu SILVER STORM (BS4). Fabryczne, oryginalne lakierowanie. Kolor motocykla Silver Storm (BS4). cena katalogowa:

680,00 z³ Stela¿ czaszy YAMAHA FZ6 2004-2006 indeks: YA-STC-0001 Oryginalny stela¿ czaszy - owiewki przedniej. Czêœæ oznaczona numerem 14 na rysunku technicznym cena katalogowa:

631,51 z³

Czêœci model FZ6 FZ6 FZ6

zgodne z nastêpuj¹cymi modelami: typ rok produkcji FZ6 2004 FZ6-STC/FZ6-ST 2005 FZS6VC/FZS6V 2006


YAMAHA FZ6 2004-2009

Elementy nadwozia

cena katalogowa:

872,13 z³

Stela¿ czaszy YAMAHA FZ6 2007-2009 indeks: YA-STC-0002 Oryginalny stela¿ czaszy - owiewki przedniej. Czêœæ oznaczona numerem 15 na rysunku technicznym

Czêœæ zgodna z nastêpuj¹cymi modelami: model typ rok produkcji FZ6 FZS6WC/FZS6W 2007 FZ6 FZS6XL/FZS6XB/FZS6XLC/FZS6XBC 2008 FZ6 FZS6YL/FZS6YB/FZS6YCL/FZS6YCB 2009


YAMAHA FZ6 2004-2009

Elementy nadwozia

cena katalogowa:

1187,00 z³ Lampa przód YAMAHA FZ6 2004-2009 indeks: YA-HLN-0015 Oryginalna lampa przednia zespolona do YAMAHA FZ6 2004-2009. Czêœæ numer 1 na rysunku technicznym Czêœæ zgodna z nastêpuj¹cymi modelami: model typ rok produkcji Fz6 FZ6 2004 FZ6 FZ6-STC/FZ6-ST 2005 FZ6 FZS6VC/FZS6V 2006 FZ6 FZS6WC/FZS6W 2007 FZ6 FZS6XL/FZS6XB/FZS6XLC/FZS6XBC 2008 FZ6 FZS6YL/FZS6YB/FZS6YCL/FZS6YCB 2009


YAMAHA FZ6R 2009-2013

YAMAHA FZ6R 2009-2013

Modele: FZ6RYB/FZ6RYCL/FZ6RYL/FZ6RYCB FZ6RYY/FZ6RYCY/FZ6RYCW/FZ6RYW FZ6R FZ6RZCB/FZ6RZB FZ6RZR/FZ6RZCR/FZ6RZCL/FZ6RZL/FZ6RZCW/FZ6RZW FZ6RAB/FZ6RACB FZ6RAO/FZ6RACO FZ6RBB/FZ6RBCB FZ6RBW/FZ6RBCW FZ6RDL/FZ6RDCL FZ6R FZ6RDW/FZ6RDCW

2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013

Czテェナ田i silnikowe Zawieszenie Elementy nadwozia Ukツウad hamulcowy Sterowanie motocyklem Ukツウad wydechowy


YAMAHA FZ6R 2009-2013

Elementy nadwozia

Stela¿ czaszy YAMAHA FZ6R 2009-2013 indeks: YA-STC-0003 Oryginalny stela¿ czaszy - owiewki przedniej. Czêœæ oznaczona numerem 41 na rysunku technicznym

cena katalogowa:

633,78 z³

Czêœæ zgodna z nastêpuj¹cymi modelami: model typ rok produkcji FZ6 FZ6RYB/FZ6RYCL/FZ6RYL/FZ6RYCB 2009 FZ6 FZ6RYY/FZ6RYCY/FZ6RYCW/FZ6RYW 2009 FZ6 FZ6R FZ6RZCB/FZ6RZB 2010 FZ6 FZ6R FZ6RZR/FZ6RZCR/FZ6RZCL/FZ6RZL/FZ6RZCW/FZ6RZW 2010 FZ6 FZ6R FZ6RAB/FZ6RACB 2011 FZ6 FZ6R FZ6RAO/FZ6RACO 2011 FZ6 FZ6R FZ6RBB/FZ6RBCB 2012 FZ6 FZ6R FZ6RBW/FZ6RBCW 2012 FZ6 FZ6R FZ6RDL/FZ6RDCL 2013 FZ6 FZ6R FZ6RDW/FZ6RDCW 2013


YAMAHA FZ6R 2009-2013 Lampa przód YAMAHA FZ6R 2009-2013 indeks: YA-HLN-0016 Oryginalna lampa przednia do motocykla YAMAHA FZ6R 2009-2013

cena katalogowa:

1351,00 z³

Czêœæ zgodna z nastêpuj¹cymi modelami: model typ rok produkcji FZ6 FZ6RYB/FZ6RYCL/FZ6RYL/FZ6RYCB 2009 FZ6 FZ6RYY/FZ6RYCY/FZ6RYCW/FZ6RYW 2009 FZ6 FZ6R FZ6RZCB/FZ6RZB 2010 FZ6 FZ6R FZ6RZR/FZ6RZCR/FZ6RZCL/FZ6RZL/FZ6RZCW/FZ6RZW 2010 FZ6 FZ6R FZ6RAB/FZ6RACB 2011 FZ6 FZ6R FZ6RAO/FZ6RACO 2011 FZ6 FZ6R FZ6RBB/FZ6RBCB 2012 FZ6 FZ6R FZ6RBW/FZ6RBCW 2012 FZ6 FZ6R FZ6RDL/FZ6RDCL 2013 FZ6 FZ6R FZ6RDW/FZ6RDCW 2013

Elementy nadwozia

Katalog Motoshopa.pl 2014  

Katalog części motocyklowych Motoshopa.pl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you