Page 8

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vie lempeät kevätsateet teksti: RAILA AALTONEN

kuva: VESA GREIS/Kuvaliiteri

Viljelykasvien on tulevaisuudessa kestettävä aiempaa kuivempia keväitä.

Ilmastonmuutos muuttaa vääjäämättä viljelyä. Kotimaisen kasvinjalostuksen haasteeksi nousee mm. syyskylvöisten viljojen kehittäminen. Talvilajikkeet kestävät paremmin kuivia keväitä, joita ennustetaan olevan tulossa. MTT:n vetämässä ILMASOPU-tutkimuksessa selvitetään muuttuvien ilmasto-olojen vaikutusta suomalaiseen maa- ja elintarviketalouteen sekä sitä, miten edessä oleviin muutoksiin voidaan sopeutua. Hankkeen vetäjä, professori Pirjo Peltonen-Sainio kertoo, että arviot ilmaston lämpenemisestä ja muutoksen nopeudesta perustuvat 19 eri ilmastomalliin. Lähimpien 20 vuoden kehityksen mallit ennustavat samalla tavoin, joten ennusteita voidaan pitää melko luotettavina. – Mitä pidemmälle ennusteissa mennään, sitä enemmän tulee epävarmuutta. Hankkeessa haarukoimme vuoteen 2050 mennessä tapahtuvaa kehitystä ja tarkastelemme myös, miten olosuhteet muuttuvat vuosisadan loppuun mennessä, jos kehitys jatkuu ennusteiden mukaan. Kolmivuotinen tutkimushanke alkoi vuonna 2006. Yhteishankkeessa ovat mukana Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Raisio Oyj ja Boreal Kasvinjalostus Oy. Arvaamattomia talvia Lähitulevaisuudessa viljelyolot muuttuvat nykyistä haasteellisemmiksi. Vaihtelu kasvukauden mittaan lisääntyy ja talvet ovat arvaamattomia. Kun ilma lämpenee ja pakastuu vuoron perään, pelloille kertyy vettä ja jäätä, mikä tekee talvehtimisen kasveille vaikeaksi.

8

MTT ELO asiakaslehti

MTT_ELO_1_08  

MTTn asiakaslehti 1/2008.

MTT_ELO_1_08  

MTTn asiakaslehti 1/2008.