Page 4

MTT:n tutkimusohjelmat

MTT suuntaa tutkimustoimintaansa vahvasti ohjelmiin teksti: SANNA HAANPÄÄ-LIUKKO kuva: VEIKKO SOMERPURO

MTT on jo muutaman vuoden ajan painottanut tutkimustoiminnassaan ohjelmapohjaisuutta. Tutkimusohjelmiin perustuvan toimintatavan avulla MTT haluaa vastata entistä paremmin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän sille asettamiin ajankohtaisiin odotuksiin.

– Toimiessamme ohjelmapohjaisesti pystymme aidosti hyödyntämään monitieteisyyttämme ja yhdistämään eri alueiden osaamistamme uudella tavalla, sanoo MTT:n tutkimusjohtaja Mari Walls. – Näin vahvistamme tieteellisten läpimurtojen, uusien – innovatiivisten – toimintatapojen sekä käytännön ratkaisujen syntymistä. Ohjelmien avulla yhteydet kotimaisiin ja kansainvälisiin asiakkaisiin sekä muihin sidosryhmiin tiivistyvät. Lisäksi pystytään lisäämään yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa strategisesti merkittävillä tutkimusalueilla. – Keskeinen lähtökohtamme on, että asiakkaamme ja sidosryhmämme voivat tuottamamme tiedon ja teknologian avulla kehittää omaa liiketoimintaansa.

MTT:n tutkimusjohtaja Mari Walls uskoo ohjelmapohjaisen toimintatavan tiivistävän MTT:n yhteyksiä asiakkaisiin ja tutkimuskumppaneihin.

4

MTT ELO asiakaslehti

Tämän varmistamiseksi tutkimukset suunnitellaan kiinteässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden, tutkimuskumppaneiden ja rahoittajien kanssa. Tutkimustulosten tuotteistaminen, lisäarvon tuottaminen asiakkaille, tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä kan-

MTT_ELO_1_08  

MTTn asiakaslehti 1/2008.

MTT_ELO_1_08  

MTTn asiakaslehti 1/2008.