__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

18

Eläimiinsä tyytyväinen tuottaja on paras palkinto Lihakarjantuottajien innostus tarttuu myös jalostuspalvelujen kehittäjään. Lihakarjasektori on pieni, joten jalostusagronomi tuntee tarkkailutilat melkein henkilökohtaisesti. ”Kaisa, nämä alkiosonnit ovat niin mahtavia, että sinun pitää tulla katsomaan niitä!” Faba Osuuskunnan jalostusagronomi Kaisa Sirkko sai pari vuotta sitten puhelun lihakarjantuottajalta. Tuottaja oli vilpittömän tyytyväinen ja ylpeä alkionsiirrolla syntyneistä lihakarjasonneistaan ja halusi jakaa ilonsa. ”Tällainen vilpitön innostus tarttuu. Paras palkinto minulle on, että tuottaja on tyytyväinen eläimiinsä”, Kaisa Sirkko toteaa. Kaisa Sirkon työkenttä kattaa koko naudanlihan tuotantoketjun: hän saattaa olla normaalin työpäivänsä aikana yhteydessä niin lihantuottajan, jalostusasiantuntijan, teurastamon edustajan ja kotieläintutkijan kanssa. Hän vastaa Fabassa kaikesta, mikä liittyy emolehmien ja lihakarjan jalostukseen tai lypsykarjan risteytyksiin lihakarjaroduilla. Hän esimerkiksi auttaa tuottajia löytämään sopivia jalostussonneja ja neuvottelee teurastamojen kanssa tiedonsiirrosta. MTT:n tutkijoiden kanssa hän työstää parhaillaan lihakarjan jalostusarvostelua modernimpaan suuntaan. Nyt tehty teurasominaisuuksien valintaindeksi on ollut suuri askel eteenpäin. ”Nämä ovat uusia työkaluja jalostuksen helpompaan suunnitteluun”, Kaisa Sirkko kertoo. TUOTEKEHITYSTÄ JA TILAKÄYNTEJÄ Kaisa Sirkolla on työn alla myös lihakarjan yhteispohjoismainen rakennearvostelun uudistus. Siinä rakenneominaisuuksien arvosteluskaalat on harmonisoitu, jotta pohjoismaisista rakennetiedoista saadaan keskenään vertailukelpoisia. Rakennearvosteluun liittyen jalostusasiantuntijoille on tulossa käyttöön kämmentietokoneet, joilla he voivat tehdä arvosteltavalle eläimelle pisteytyksen suoraan navetassa. Tiedon helppo tallentaminen ja vertailtavuus vievät lihakarjan jalostusta taas yhden askeleen eteenpäin. Lihakarjan kasvattajat ovat Kaisa Sirkolle lähes tuttuja, sillä Faban tarkkailutiloja on noin 320. Hänen mukaansa tuottajat ovat hyvin kiinnostuneita rakennearvostelusta. ”Monet tuottajat soittavat minulle suoraan ja ehdottavat tuotekehitysideoita.” Tilakäyntejä Kaisa Sirkko pääsee tekemään useimmiten silloin, kun kirjoittaa artikkeleja Faban omaan Nauta-lehteen. ”Tykkään hirveästi käydä tiloilla, vaikka omia nimikkotiloja minulla ei olekaan.” TALOUSTILANNE NÄKYY KENTÄLLÄ Tällä hetkellä epävakaa taloudellinen tilanne näkyy myös lihakarjatiloilla. Koska jalostuseläinten hankintaan tarkoitetut investoin-

SANNA LOHENOJA/NAUTA-LEHTI

Kaisa Sirkko 42-vuotias jalostusagronomi, asuu Tuusulassa. Puuhailee vapaa-ajalla kahden hevosen kanssa. Lisäksi harrastaa koirien kanssa id-jälkitunnistusta ja toimii Etsijäkoiraliitossa.

Faba Osuuskunta Faba tarjoaa jalostus-, keinosiemennys- ja neuvontapalveluja suomalaisille kotieläinyrityksille. Taustalla kotieläinten jalostusyhdistyksiä 1900-luvun alusta alkaen. Työllistää noin 400 henkilöä, joista suurin osa seminologeja ja jalostusasiantuntijoita. Omistaa neljänneksen pohjoismaisesta genetiikkayritys Viking Geneticsistä. Faba on lyhenne vuonna 1969 syntyneen Suomen Kotieläinjalostusyhdistyksen englanninkielisestä versiosta ”The Finnish Animal Breeding Association”.

tituet loppuivat jo muutama vuosi sitten, eläinten kauppa on Kaisa Sirkon mukaan melko hiljaista. Myös Venäjän rajan sulkeutuminen nautaeläimiltä vienniltä Suomesta Venäjälle on hiljentänyt välillä vilkkaanakin käynyttä eläinkauppaa. ”Geneettisesti tarkasteltuna ala on kuitenkin mennyt eteenpäin. Keinosiemennys on yleistynyt ja alkionsiirto on alkanut kiinnostaa. Rakennearvostelu on tullut uudelle aikakaudelle, kun palvelut ovat kehittyneet”, hän toteaa. Kentän tilanne näyttää hänestä lupaavalta, sillä tuottavuus on parantunut, kun kasvattajien ruokintaosaaminen ja eläinten olosuhteet ovat parantuneet. Sitä mukaa kun kuluttajien tietoisuus eettisesti tuotetusta pihvilihasta on nous-

Faban jalostusagronomi Kaisa Sirkko seuraa lihakarjan jalostuksen kehittymistä näköalapaikalta.

sut, myös erikoislihan tuotemerkit ja tilojen suoramyynti ovat lisääntyneet. Kaisa Sirkko toivoo, että tulevaisuudessa jalostustyö näkyisi myös lihan hinnassa. ”Olisihan se hienoa, että isotkin teu-

rastamot pystyisivät huomioimaan jalostustyön arvon nykyistä paremmin”, Kaisa Sirkko toteaa. Niina Pitkänen, MTT

Lihakarjan jalostusarvosteluun uusia ulottuvuuksia Vuoden 2014 alusta alkaen kotimaisen lihakarjan jalostusohjelmassa pystytään parantamaan kolmea ruhon ominaisuutta: teuraspainoa, ruhon lihaksikkuutta ja ruhon rasvaisuutta.Uusi teurasominaisuuksien jalostusarvostelu on kehitetty Faba:n, Maatalouden Laskentakeskuksen ja MTT:n yhteistyönä. Teurasominaisuuksien jalostus varmentaa, että eläimen kasvu kohdistuu ruhon arvokkaimpiin osiin, ja että ruhon koostumus olisi elinkeinolle mahdollisimman sopiva.

Uuden jalostusarvostelun teurastiedot mitataan viidellä isolla suomalaisteurastamolla EU:n laajuisen standardin mukaisesti. Lihateollisuuden tutkimuskeskus vastaa ruhojen luokittajien koulutuksesta ja valvoo luokittelua. Teurastamoista tiedot lähetetään Maatalouden Laskentakeskukseen ja FABA:lle. Jalostusarvostelussa kukin eläin saa arvion sen potentiaalista periyttää hyvää ruhon laatua. Eläimen potentiaalin laskemisessa käytetään kaikki mittaustieto sen sukulaisista, esimerkiksi jälkeläisistä ja sisaruksista.

Siksi eläinten perinnöllinen potentiaali voidaan laskea ja parhaita eläimiä käyttää parituksissa, vaikka niiden omia teurasmittauksia ei vielä ole. Seuraavassa vaiheessa jalostusarvosteluun lisätään poikimahelppous, joka kuvaa emon taipumusta helppoon vasikointiin. Kotimaisesta naudanlihasta noin 10 prosenttia tulee puhdasrotuisista lihakarjaroduista ja 10 prosenttia lihakarjarotujen ja maitorotujen risteytyksistä. Liharotuja ovat esimerkiksi brittiläiset hereford, aberdeen

angus ja highland cattle sekä manner-Euroopan simmental, charolais ja limousin. Liharodut on jalostettu erityisesti lihantuotantoon sopiviksi, ja rotujen suomalainen jalostusohjelma tukee samaa tavoitetta. Antti Kause ja Ismo Strandén, MTT Lisätietoja: antti.kause@mtt.fi Puh. 029 531 7324

Profile for Natural Resources Institute Finland (Luke)

Maaseudun Tiede 4/2013  

Maataloudelle kestävää kilpailukykyä. Ruoantuotannon kestävyys ja kilpailukyky ovat koetuksella, kun tuotantoympäristö ja ilmasto muuttuvat....

Maaseudun Tiede 4/2013  

Maataloudelle kestävää kilpailukykyä. Ruoantuotannon kestävyys ja kilpailukyky ovat koetuksella, kun tuotantoympäristö ja ilmasto muuttuvat....

Profile for mttelo

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded