__MAIN_TEXT__

Page 14

14 MTT/HY

Perunan lehtien keltakirjavuus ja kurttuisuus ovat PVY-NTN oireita.

Onko Y-virus saatu hallintaan siemenperunatuotannossa?

Perunaa vaivaavat monet taudinaiheuttajat, joista useat ovat viruksia. Siemenperunatuotantoa on Suomessa ja muualla maailmassa haitannut viime vuodet erityisesti perunan Y-virus (PVY).

Uusi virusrotu oli aiheuttaa perunapulan Vuosituhannen alussa Suomeen levisi Yviruksen NTN-rotu, jota vastaan viljelyssä olleilla perunalajikkeilla ei ollut vastustuskykyä. Tämän seurauksena jouduttiin vuosina 2005 ja 2006 monia siemenperunaeriä hylkäämään tai pudottamaan alempaan siemenluokkaan. Joidenkin lajikkeiden osalta pula siemenperunasta suorastaan haittasi kotimaista ruoka- ja teollisuusperunatuotantoa. Samaan aikaan esiintyi siemenperunassa yleisesti myös Avirusta. Vuoden 2006 jälkeen oli Y-viruksen määrä siemenperunassa jälleen korkea vuonna 2009. Viimeisin huippuvuosi oli 2011, mutta sekä siemenperunaviljelysten hylkäyksien että luokanlaskujen suhteen tilanne oli helpompi kuin aikaisemmin. Viruspiikkeihin vaikuttavat osaltaan kirvojen kannanvaihtelut ja sääolot. Viime vuosina tilanne on parantunut merkittävästi, ja nyt lähestytään NTN-rodun leviämistä edeltävää tasoa. Myös A-virus näyttäisi lähes hävinneen siemenperunatuotannosta. Y-virus on kuitenkin muuntautuva, joten nähtäväksi jää miten tilanne jatkossa kehittyy. Jalostuksen, tutkimuksen ja valvonnan avulla hallintaan Myönteiseen kehityksen taustalla on useita

tekijöitä. Jalostamalla tuotettujen, hyvän Yviruksen vastustuskyvyn omaavien perunalajikkeiden osuus siemenperunatuotannossa on lisääntynyt. Helsingin yliopisto ja MTT toteuttivat yhdessä siemenperuna-alan toimijoiden ja Eviran kanssa Perunan Y- viruksen tehostettu torjunta ja PVY-STOP hankkeet PohjoisPohjanmaan High Grade -alueella. Alue on yksi Euroopan viidestä suojatusta siemenperunatuotannon alueesta, ja siellä viljellään yli 70 prosenttia Suomen siemenperunasadosta.2 PALSTAA 125 mm Hankkeet ovat tuottaneet monipuolista tietoa ja parantaneet tiedonvälitystä, minkä

avulla Y-viruksen hallintaa siemenperunatuotannossa on pystytty kehittämään. Merkitystä on myös viranomaisvalvonnalla, joka on Y-viruksen suhteen kattava verrattuna muuhun Eurooppaan. Perunan Y- viruksen tehostettu torjunta -hankkeen verkkosivusto: www. helsinki.fi/ppvir/tutkimusryhmat/ pvy/oirekuvat.html Hanna Ranta, Evira Lisätietoja: hanna.ranta@evira.fi Puh. 0400 272 041

45 40 35

400 Luokanlasku Hylkäys Testatut viljelykset

350 300

30

250

25

200

20

150

15 10

100

5

50

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

Testattujen viljelysten lukumäärä

Y-viruksen määrä selvitetään laboratoriotestauksella Y-viruksen esiintymiselle on siemenperunalainsäädännössä asetettu raja-arvoja viranomaishyväksynnän eli sertifioinnin yhteydessä. Vaatimukset ovat tiukimmat korkeimmissa siemenluokissa, joista siemenperunaa lisätään. Virusmääriä tarkastellaan sekä viljelystarkastuksen että mukuloiden laboratoriotestauksen yhteydessä. Suomessa saa markkinoida vain sertifioitua siemenperunaa. Tarkastukset, laboratoriotestaukset ja sertifioinnin suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Tulokset siemenperunan virallisista laboratoriotestauksista kuvastavat Y-viruksen määrän kehitystä siemenperunatuotannossa Suomessa. Laboratoriotestauksen ulkopuolelle on rajattu Y-virukselle vastustuskykyisiä lajikkeita sekä B-luokkaan sertifioitavat viljelykset. Laboratoriossa vuosittain testattujen siemenperunaviljelysten osuus kaikista viljelyksistä on ollut noin 65 prosenttia, mutta vuoden 2013 siemenperunaviljelyksistä 75 prosentille tehtiin Y-virustestaus laboratoriossa. Tes-

tausmenetelmä on DAS-ELISA (doubleantibody sandwich enzyme linked immunosorbent assay).

% testatuista viljelyksistä

PVY vähentää perunan satoa ja heikentää sen laatua. Se leviää siemenperunasta kehittyviin tytärmukuloihin, ja kasvista toiseen kirvojen välityksellä. Määrä lisääntyy helposti sukupolvesta toiseen, kun perunaa lisätään kasvullisesti. Virusta kantava mukula on Suomen oloissa yleensä oireeton. Y-virusta ei voi torjua kemiallisin ruiskutuksin.

0

Viruksista aiheutuvien luokanlaskujen ja hylkäysten määrä suhteessa testattujen siemenperunaviljelysten määrään vuosina 2003-2013, sekä testattujen viljelysten lukumäärä vuosittain.

Profile for Natural Resources Institute Finland (Luke)

Maaseudun tiede 2 2014  

Ruoan tuottaminen kuormittaa ympäristöä. Tasapainoa maatalouden ja ympäristön välille haetaan ympäristöystävällisen maatalouden tutkimusalue...

Maaseudun tiede 2 2014  

Ruoan tuottaminen kuormittaa ympäristöä. Tasapainoa maatalouden ja ympäristön välille haetaan ympäristöystävällisen maatalouden tutkimusalue...

Profile for mttelo