Page 41

41

5. Miten hoidan myynnin ja jakelun? • Mitkä ovat myyntitavoitteesi? • Miten myyt tuotteesi markkinoille? Mitä jakelukanavia käytät? • Miten myynti on organisoitu? • Miten palvelet asiakkaitasi? • Miten tavoitat asiakkaasi? • Minkä kanavien kautta asiakkaamme haluavat olla saavutettavissa? • Mitkä kanavat toimivat parhaiten? • Mitkä kanavat ovat kustannustehokkaimpia? • Miten jakelukanavamme ovat integroituneet? • Miten integroimme kanavat asiakasrutiineihin? • Keitä jakeluportaiden edustajia tunnet nimeltä henkilökohtaisesti?

6. Miten hoidan asiakassuhteita? • Miten ja mitä kanavia hyödyntäen haluat pitää yhteyttä asiakkaisiin? • Miten varmistat uusintaosto? • Miten keräät palautetta ja kuuntelet ja havainnoit ostokäyttäytymistä? • Miten reagoit asiakaspalautteeseen? • Miten hoidat viestinnän? • Mitä viestintävälineitä käytät?

7. Millaista on yhteistyö? • Ketkä ovat avainkumppaneitasi? • Mitä avainresursseja hankit kumppaneiltasi? • Onko yhteistyössä sovittu yhteisistä pelisäännöistä ja yhteisistä tavoitteista? • Mitä sopimuksia tarvitset ja solmit? • Minkälainen on yrityksesi liiketoimintaverkko? • Keitä yhteistyökumppaneita tunnet henkilökohtaisesti?

Mistä rahoitusta ja tuloja? • Mitkä ovat rahoitustarpeet? Miten ja mistä lähteistä rahoitat toiminnan? • Mistä lähteistä saat tuloja? Miten tuotteet ja palvelut hinnoitellaan? • Mistä arvosta asiakkaat ovat todella halukkaita maksamaan? • Mistä he nykyisin maksavat? Miten he haluaisivat maksaa? • Miten paljon kehitettävän liiketoiminnan tulovirta tuo lisää kokonaistuloihin? • Saatko pääomallesi tästä liiketoiminnasta riittävän tuoton?

Profile for Natural Resources Institute Finland (Luke)

Lähiruokayrittäjän työkirja  

Lähiruokayrittäjän työkirja  

Profile for mttelo