Page 12

12

3. Mitä resursseja tarvitsen? Yritys tarvitsee voimavaroja, jotta liiketoiminta olisi ylipäätään mahdollista. Tuotteiden ja palveluiden tuottamisen lisäksi resursseja vaativat kaikki muutkin liiketoiminnan osa-alueet. Resursseja voidaan hankkia eri tavoin. Kaikkea ei tarvitse eikä edes kannata opetella itse. Omia resursseja voi täydentää esim. ostamalla, vuokraamalla (leasing) tai yhteistyön kautta.

Kuva: Kirsi Viljanen / MMM:n arkisto

Yrittäjänä ja liiketoiminnan käynnistäjänä olet avainasemassa yritystä kehitettäessä. Usein kasvua tavoittelevissa alkavissa yrityksissä kootaan jo liiketoiminnan käynnistysvaiheessa yrittäjätiimi, joka omistaa pääosan yrityksestä ja vastaa sen johtamisesta. Kasvurahoittajat pitävät yrittäjätiimiä tärkeimpänä valintakriteerinään rahoituspäätöksiä tehdessään. Mieti siis, pärjäätkö yksin vai tarvitsetko yritykseesi muita omistajia ja vastuunkantajia eli johtotiimin. Tiimin jäsenet kannattaa valita siten, että heidän osaamisensa täydentävät toisiaan.

Sen lisäksi, että yrityksen johtoon tarvitaan päteviä ja osaavia ihmisiä, pitää myös muun henkilöstön olla ammattitaitoista ja osaavaa. Mitä ylivoimaista ja erityistä osaamista yrityksestä löytyy? Lähiruokayrityksessä ylivoimaista tai erityistä osaamista voi olla esimerkiksi ravintolan keittiömestarilla tai lihanleikkaajalla. Asiakaspalvelutehtävissä toimivilta edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja ja osaamista. Hyvä asiakaspalvelu voi olla myös kilpailuetusi. Tämän vuoksi suunnittele, mitä ydintoimintoja ja -resursseja asiakkaiden palvelu edellyttää. Yrittäjätiimiä koottaessa analysoidaan, mitä osaamista yrityksestä puuttuu. Tämän voit tehdä esimerkiksi niin, että määrittelet ensin, mitä osaamista tarvitaan, ja missä ovat osaamisen aukot. Kun vertaat nykyistä osaamisperustaa osaamisen aukkoihin, saat selville, mitä osaamista yrityksestä puuttuu ja voit

Profile for Natural Resources Institute Finland (Luke)

Lähiruokayrittäjän työkirja  

Lähiruokayrittäjän työkirja  

Profile for mttelo