Page 1


21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych

5–7 kwietnia 2017 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C, Warszawa

21. International Food Service Trade Fair 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair

5–7 April 2017 MT Polska Trade Fair and Congress Centre 56c Marsa St, Warsaw, Poland


Organizator Organiser

MT Targi Polska SA ul. Jordanowska 12 04-204 Warszawa

T. +48 22 529 39 50 T. +48 22 529 39 00 F. +48 22 529 39 76

gastro@mttargi.pl www.eurogastro.com.pl wh@mttargi.pl www.worldhotel.pl

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska,

ul. Marsa 56c 04-242 Warszawa

Trade Fair and Congress Centre MT Polska, Warsaw, 56c Marsa St

Warszawska Korporacja Targów i Kongresów

Warsaw Trade Corporation

Współpraca merytoryczna Co-operation

Miejsce targów Fair venue

Targi rekomendowane przez

Centrum Targowo-Kongresowe

Exhibition recommended by

2

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


Sponsor główny EUROGASTRO Main sponsor EUROGASTRO

Sponsorzy EUROGASTRO Sponsors EUROGASTRO

Patronat medialny Media patronage

Współpraca medialna Media co-operation

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

CateringwPolsce.pl

3


Urszula Potęga Prezes Zarządu MT Targi Polska SA President of the Management Board of MT Targi Polska SA

Szanowni Państwo,

Dear Sir or Madam,

Z ogromną przyjemnością pragnę Państwa powitać na 21. Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro 2017 oraz 10. Międzynarodowych Targach Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel. Jestem szczęśliwa, że to ważne dla branży HoReCa wydarzenie, co roku przyciąga tak wielu znakomitych Wystawców i Zwiedzających. To dla nas prawdziwe wyróżnienie. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie Państwo jedną z najbardziej prestiżowych imprez dla sektora gastronomiczno-hotelarskiego w naszym kraju.

It is a great pleasure to welcome you on the 21st International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 and the 10th International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorldHotel. I am truly happy that every year this important HoReCa event attracts so many great Exhibitors and Visitors. It is a great distinction for us. Thank you for creating together with us one of the most prestigious events of the hotel and gastronomic sector in our country.

Korzystając z okazji, pragnę podziękować za merytoryczne wsparcie wszystkim Osobom i instytucjom, które z ogromnym zaangażowaniem pomagają nam tworzyć EuroGastro i WorldHotel, a także naszym Patronom Medialnym i Sponsorom, dzięki którym Targi stale się rozwijają, dostosowując się do rosnących wymagań rynku.

Taking this opportunity, I would like to express our gratitude for the substantive support to all Persons and institutions that with great commitment help us create EuroGastro and WorldHotel, and to our Sponsors and Media Partners, thanks to whom the Fairs are constantly developing, adapting to the growing demands of the market.

Obu wydarzeniom będą towarzyszyć konkursy kulinarne organizowane przez znanych szefów kuchni. Podczas najbliższej edycji odbędzie się „Kulinarny Talent” Roberta Sowy, „CHEF Culinary Cup” pod patronatem Jerzego Pasikowskiego, a także „Festiwal Kuchni Greckiej” Teo Vafidisa. Zachęcam również do udziału w Olimpiadzie Kawy organizowanej przez Apro Trade/ Akademię Kawy, a także odbywających się przez wszystkie dni targowe konferencji i seminariów.

Both these events will be accompanied by culinary contests organised by well-known chefs. During the upcoming edition, we will host: Robert Sowa’s “Culinary Talent”, “CHEF Culinary Cup” under the auspices of Jerzy Pasikowski, and Teo Vafidis’s “Greek Cuisine Festival”. I would also like to encourage you to take part in the Coffee Olympics organised by Apro Trade / Coffee Academy as well as in conferences and seminars taking place every day of the Fairs.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ciekawą ofertą naszych Wystawców. W tym roku dołączyło do nas aż 37 nowych firm. Do Państwa dyspozycji są zarówno stoiska z meblami i wyposażeniem zapleczy kuchennych i sal restauracyjnych, jak i produktami i półproduktami gastronomicznymi, czy oprogramowaniem komputerowym, pozwalającym znacznie usprawnić pracę lokalu. Ponadto prezentowane będzie wyposażenie i wystrój wnętrz hotelowych, galanteria i tekstylia hotelowe, meble hotelowe, infrastruktura rekreacyjna.

I invite you to get acquainted with the interesting offer of our Exhibitors. This year, as many as 37 new companies have joined us. At your disposal, there are both stands with back-kitchen and dining room furniture and equipment and stands with gastronomic and intermediate products, or computer software enabling significant improvement of your work. In addition, the Fairs will present hotel equipment and interior design, hotel amenities and textiles, hotel furniture and recreation infrastructure.

Swoje propozycje przygotowali nie tylko polscy Wystawcy, ale również firmy z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Sri Lanki, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Włoch.

The proposals were prepared not only by Polish Exhibitors but also by companies from Austria, Belgium, Czech Republic, France, Spain, the Netherlands, Ireland, Germany, Portugal, Sri Lanka, Sweden, Ukraine, Hungary and Italy.

Jestem przekonana, że jak co roku, Targi EuroGastro i WorldHotel dadzą Państwu nie tylko możliwość zapoznania się z najnowszą, kompleksową ofertą dla branży HoReCa, ale staną się również platformą rozmów biznesowych. Życzę udanej imprezy i zapraszam serdecznie do dalszej współpracy.

I am convinced that, as every year, the EuroGastro and WorldHotel Fairs will give you not only a possibility of getting acquainted with the latest, comprehensive offer of the HoReCa sector, but they will also become a platform for business discussion. I wish you a successful event, and look forward to further cooperation.

4

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


Jerzy Pasikowski Szef Kuchni, Korporacyjny Doradca Kulinarny Nestle Chef, Nestle Corporate Culinary Advisor

Tegoroczne XXI Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017, największe i najważniejsze targi dla branży HoReCa, odbędą się tak jak co roku w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Wieloletnia moja współpraca z MT Targi Polska stała się już dla mnie niemal tradycją, która z roku na rok jest coraz bardziej profesjonalna i coraz bardziej rozszerzana. Dlatego i w tym roku, wzorem lat ubiegłych, chciałbym zaprosić wszystkich Wystawców oraz Gości do czerpania i wzbogacania wiedzy kulinarno-gastronomicznej zarówno z bogatego programu Targów EuroGastro 2017 jak również z trzech konkursów kulinarnych na targach, o skali ogólnopolskiej przeznaczonych dla kucharzy i szefów kuchni jakim będą z pewnością Druga Edycja Chef Culinary Cup pod moim patronatem, która odbędzie się w pierwszym dniu targowym oraz XII Festiwalu Kuchni Greckiej Teofilosa Vafidisa, który odbędzie się trzeciego dnia Targów EuroGastro. Bardzo ciekawie zapowiada się IX Kulinarny Talent Roberta Sowa w drugim dniu targów przeznaczony dla bardzo młodych adeptów sztuki kulinarnej a konkretnie uczniów szkół gastronomicznych. Będzie to pierwszy tego typu konkurs podczas targów EuroGastro.. Konkursy te z całą pewnością będą znakomitą formą aktywnego rozwoju zawodowego, jak również poszukiwaniem nowych talentów kulinarnych kreujących nowe trendy i kierunki w polskich kulinariach oraz gastronomii. Życzę wszystkim Gościom oraz Wystawcom wielu miłych i pozytywnych doświadczeń zawodowych a Organizatorom aby wysiłek włożony w organizację był jak co roku wielkim sukcesem.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

5


Robert Sowa Mistrz Kulinarny Master Chef

Z przyjemnością zapraszam Państwa na dziewiątą edycję mojego autorskiego Konkursu „Kulinarny Talent 2017”, który odbędzie się podczas 21. Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro 2017. „Kulinarny Talent” to prestiżowy konkurs, który pozwala odkryć wybitne zdolności wśród młodych, rozpoczynających życie zawodowe kucharzy do 23 roku życia. Jest to zatem pokaz najnowszych trendów kulinarnych, z pasją odkrywanych przez młodych adeptów sztuki kulinarnej oraz wzbogacanych przez ich młodzieńczą fantazję, a zarazem odwagę w łączeniu smaków i różnych technik przygotowywania dań. Zgodnie z przyjętą formułą, o miano zwycięzcy rywalizują młodzi kucharze rekomendowani przez doświadczonych szefów kuchni, co gwarantuje wysoki poziom konkursu. Zadaniem uczestników jest przygotowanie ciekawych, oryginalnych w smaku, a zarazem eleganckich i wykwintnych dań, które zachwycą jurorów.

It is my great pleasure to invite you to the ninth edition of my ‘Culinary Talent 2017’ contest, which will be held during the 21st International Food Service Trade Fair EuroGastro. ‘Culinary Talent’ is a prestigious contest for discovering outstanding talent among young (under 23) cooks who have just begun their professional careers. It is therefore a demonstration of the latest culinary trends, discovered with passion by budding chefs, and enhanced with their youthful energy, as well as with their daring combinations of flavours and various techniques of preparing dishes. The format of the contest is that the competitors are young cooks recommended by experienced chefs, which ensures a high level of the competition. The contestants have to prepare interesting dishes that are also elegant and refined, with a unique flavour, to enrapture the judges.

Reasumując, dzięki konkursowi wyłaniamy i promujemy kulinarne „perełki” – młodych i zdolnych kucharzy, którzy dzięki uzyskaniu miana „Kulinarnego Talentu” mają większe szanse zaistnienia w branży.

To sum up, the contest lets us scout and promote culinary ‘gems’ – young and talented cooks, whose new title of the ‘Culinary Talent’ will give them a better chance of becoming known in the industry.

Organizatorami konkursu są: Robert Sowa i MT Targi Polska.

The contest is organised by Robert Sowa and MT Targi Polska.

Zapraszam 6 kwietnia, startujemy o godz. 11.00.

Please feel free to come on 6th April, we start at 11:00 a.m.

Do zobaczenia.

See you there.

6

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


Theofilos Vafidis Ekspert i Doradca Kulinarny Culinary expert and consultant

Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić Państwa na XlI Festiwal Kuchni Greckiej, którego jestem pomysłodawcą i organizatorem. To cykliczne wydarzenie mające na celu propagowanie w Polsce tradycyjnej kuchni greckiej, oryginalnych, regionalnych receptur i produktów zarówno wśród hotelarzy, restauratorów, szefów kuchni i kucharzy, jak i wśród konsumentów. Odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku podczas XXI Targów EuroGastro 2017 – w Centrum Targowo Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Jest znakomitą okazją do poznania nowych talentów gastronomicznych. Polscy kucharze pod „fachowym okiem” międzynarodowego Jury zaprezentują swoje zdolności na konkursie kulinarnym, w którym weźmie udział 12 kucharzy z całej Polski. Jest to zdecydowanie impreza, której nie może ominąć żaden miłośnik gastronomii – zarówno profesjonaliści jak i osoby prywatne zanurzyć się mogą w nurt wielkiej gastronomii, najnowszych trendów oraz porad znanych szefów kuchni. Oczekujemy wielu znakomitych Gości z Polski i Grecji.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

7


Tomasz Obracaj Prezes Apro Trade, Ambasador Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) President of the Apro Trade, Ambassador of the Speciality Coffee Association of Europe (SCAE)

Serdecznie Witam na 21 edycji Międzynarodowych Targów EuroGastro!

Sincere welcome to the 21st edition of the International Trade Fair EuroGastro!

Tradycyjnie mamy dla Państwa szereg atrakcji kawowych, które nie tylko umilą czas targowy ale również pozwolą pogłębić wiedzę o kawie, używce która w ostatnich latach pobija rekordy popularności. Wiedza, umiejętności i pasja są nie odłącznym partnerem sukcesu kawy i z wielką przyjemnością zapraszamy na IX edycję Olimpiady Kawy® gdzie młodzi zawodowi bariści z całej Polski będą rywalizować w umiejętnościach malowaniu na kawie (Latte Art.), przygotowaniu słynnego irlandzkiego napoju kawowego „Irish Coffee”, odróżnianiu gatunków kawy w „Cup Tasting” zawodach i oczywiście przygotowaniu największej ilości perfekcyjnych espresso w określonym czasie.

Traditionally, we have for you several coffee attractions to make your trade fair time enjoyable as well as educational about this popularity record breaking beverage. Education, skills and passion are major partners of this success and with great plesure we invite you to the IX Coffee Olympics® where young professional baristas from all of Poland will compete in perfect preparation of cappuccino with Latte Art, Irish Coffee, Cup Tasting and Espresso for time.

W trzeci dzień targów organizujemy finał II ogólnopolskiej Olimpiady Kawy® dla szkół gastronomicznych. Zawody dedykowane dla uczniów szkół, które włączyły do swojego programu edukacji kulinarnej kawę jako ważny element sukcesu obiektów gastronomicznych. Jak co roku, nie zabraknie edukacji kawowej dla zwiedzających! W specjalnie dedykowanej sali obok sceny zawodów odbędzie się szereg prezentacji i warsztatów związanych z kawą. Zapraszamy!

8

On the last day of Euro Gastro you can join us for the final of the 2nd Coffee Olympics® for Polish gastronomy schools. Championships dedicated to students representing schools that included coffee education in their program recognising it as an important element of gastronomy success. As every year, we also have coffee education program for visitors! Next to the Coffee Olympics stage you will find special room dedicated to presentations and workshops in coffee related major subjects. We invite you to join us!

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


Jarosław Uściński Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni President of the Polish Kitchen and Pastry Chef Association

Targi EuroGastro to jednocześnie historia współczesnego świata gastronomii w Polsce. Niemal każdy kucharz czy szef zna, wie, był lub słyszał o EuroGastro. To kilka dni kiedy w ciemno jedziemy i w ciemno wiemy kogo spotkamy. Dlatego jedziemy. Szukamy pomysłów, inspiracji, smaków i sprzętów. Jedziemy bo choć wszystkiego możemy wirtualnie dotknąć na ekranie laptopa to najlepiej ocenić ręką, okiem i językiem. To znaczy że będą trwać i są potrzebne nam – branży. Reprezentuję siebie czyli szefa kuchni i właściciela restauracji ale także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. Dlatego jadę. Spotykam ludzi, omawiam sprawy i często decyduję co faktycznie chcę mieć, kupić czy zmienić w mojej firmie. 2017 to kolejny rok mody na „zdrowszy” tryb życia. To znaczy że jakość jedzenia dostrzegają nasi Goście a dzięki temu my – kucharze wyłuskujemy sezon, jakość i coraz częściej produkty lokalne. To jedne z powodów dla których spotykamy się na Euro Gastro 2017. Zapraszam ciepło

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

9


Jarosław Walczyk Prezes Fundacji Klubu Szefów Kuchni President of the Club of the Polish Chefs Foundation

Razem – dalej! Tegoroczna, 21 edycja Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro wchodzi w trzecią dekadę swej spektakularnej popularności w towarzystwie 10 jubileuszu Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel. Dla branży HoReCa w Polsce ten doskonale dobrany duet otwiera ogromne możliwości tak dla wystawców, jak i dla tysięcy zwiedzających. W imieniu Fundacji Klubu Szefów Kuchni i osobiście składam zatem wszystkim organizatorom szczególne wyrazy uznania za włożony trud w dotychczasową pracę i kreatywne pomysły, licząc jednocześnie na jej kontynuację przez kolejne dziesięciolecia! Jak każdego roku i tym razem na uczestników czekają liczne atrakcje, towarzyszące bogatej ekspozycji wystawców. Wśród dodatkowych wydarzeń znajdują się szkolenia i seminaria, mające na celu doskonalić wiedzę, jak i prezentować aktualne kierunki rozwoju. Z całą pewnością ogromnym powodzeniem cieszyć się będą bliskie mojej pracy pokazy i prestiżowe konkursy kulinarne oraz konkurs kawowy. Każda z tych okoliczności jest doskonałym pretekstem, by nawiązać nowe lub odświeżyć dotychczasowe znajomości. Dla ludzi szeroko pojętej gastronomii oraz hotelarstwa zapowiada się kolejna uczta nowych możliwości i sprawdzonych, mile widzianych okazji. Jako stały bywalec targów serdecznie polecam lekturę katalogu, który stanowi solidne kompendium wiedzy, a korzystając z okazji – serdecznie pozdrawiam drogich kolegów z branży, licząc na spotkanie podczas tegorocznych targów. Do zobaczenia!

10

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


Sylwester Cacek Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu The Chairman of the Presidium of the National Council of Gastronomy and Catering

Szanowni Państwo,

Dear Ladies and Gentlemen,

bardzo mi miło spotkać się z Państwem na Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro. To ważna impreza branży HoReCa, zrzeszająca w jednym miejscu tysiące przedstawicieli sektora. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć więc Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu – organizacji, której zadaniem jest reprezentowanie i działanie na rzecz rozwoju segmentu gastronomicznego w Polsce.

I am pleased to see you at the International Food Service Trade Fair EuroGastro. It is an important event for the HoReCa sector gathering thousands of industry professionals in one place. As an organisation whose aim is to represent and work for the growth of gastronomic branch in Poland, the National Council of Gastronomy and Catering (KRGiC) could not miss that trade show.

Tegoroczne EuroGastro traktujemy jako miejsce spotkań z branżą, ale i dyskusji na temat aktualnej sytuacji, a przede wszystkim przyszłości rynku gastronomicznego. Z tego też względu w ramach targów organizujemy konferencję pod hasłem „Razem wobec wyzwań rynkowych w 2017 r.”, podczas której poruszymy palące kwestie, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w nadchodzącym czasie i będziemy wspólnie szukać najlepszych rozwiązań. W tym kontekście porozmawiamy między innymi o zmianach w otoczeniu prawnym i ich wpływie na rynek gastronomiczny. Nie zabraknie też interesujących prelekcji poświęconych usprawnianiu prowadzonego biznesu na co dzień, wadze etyki i uczciwości w działalności restauracyjnej, budowaniu satysfakcji gości, ale też pozytywnego wizerunku firmy poprzez efektywne działania marketingowe.

We treat this year’s EuroGastro as a place to meet with the HoReCa branch and discuss a current situation, but most of all the perspectives of the gastronomic market. That is why we are organising at the trade fair a conference entitled „Together to face the market challenges in 2017”, during which we will raise burning issues that we are going to deal with in the near future and we will try to find the best solutions. We are going to talk about the changes in the legal environment and their influence on the gastronomic market. There will be some interesting lectures showing how to improve your business on a day-to-day basis, what is the value of ethics and integrity in a restaurant business, how to build customer satisfaction as well as a positive image of a company through effective marketing activities.

Z tego miejsca gorąco zachęcam do udziału w konferencji przygotowanej przez KRGiC. Jestem przekonany, że będzie to dla Państwa cenne źródło przydatnej wiedzy na temat rynku. Jednocześnie życzę Państwu udanych targów i owocnych rozmów biznesowych, które będą sprzyjać rozwojowi prowadzonej przez Państwa działalności.

I do hereby encourage you to take part in the conference prepared by KRGiC. I am convinced that it will be a valuable source of useful knowledge concerning the market. At the same time let me wish you successful trade fair days and many fruitful business talks that will help your companies grow.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

11


Ireneusz Węgłowski Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego President of Chamber of Commerce of the Polish Hotel Industry

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

wkrótce spotkamy się na targach WorldHotel. Po raz dziesiąty ludzie związani z hotelarstwem i działający na rzecz branży HoReCa będą mieli okazję do zaprezentowania swoich ofert i nawiązania kontaktów, będzie to też czas podsumowań, dyskusji i planowania.

soon we will see one another at the WorldHotel industry fairs. For the tenth time now, those involved with the hospitality industry and working for the HoReCa sector will have the opportunity to present their products and make contacts. It will be the time for conclusions, discussion and planning.

Trwa dobra passa polskiego hotelarstwa, dzięki postępującej profesjonalizacji, sprzyjającym warunkom makroekonomicznym, rosnącemu popytowi na usługi hotelowe i MICE rynek hotelowy w Polsce wciąż rośnie. Dotychczasowi i nowi inwestorzy odważniej angażują się w oryginalne koncepty hotelowe, branża odnosi sukcesy i staje się silniejsza. Cieszą pozytywne prognozy i rekomendacje ekonomistów, którzy nie widzą przesłanek zmiany trendu. Podczas targów odbędą się szkolenia i konferencje tematyczne poświęcone zarządzaniu, sprzedaży, komunikacji marketingowej w działalności hotelowej i gastronomicznej, uczestnicy będą mogli poznać opinie ekspertów i wziąć udział w dyskusji. Wydarzenia towarzyszące targom sprzyjają wymianie myśli i mogą być inspirujące. Zachęcam do udziału w Targach – Wystawcy i Goście zainteresowani rozwojem sektora HoReCa w Polsce znajdą w programie imprezy interesujące propozycje. Do zobaczenia na WorldHotel 2017.

Poland’s hospitality industry experiences a boom. Thanks to its progressive professionalization, favourable macroeconomic conditions and a growing demand for hotel services and MICE, the hotel market in Poland continues to grow. Current and new investors more and more boldly engage in novel hotel concepts, the industry scores successes and is growing strong. We also embrace positive outlooks and recommendations of economists who see no reasons for trend change. During the Fairs, trainings and thematic conferences will be held dedicated to management, sales, and marketing communication in the hospitality and food&beverage industries; their participants will have the opportunity to hear expert opinions and take part in discussions. Events accompanying the Fairs promote the exchange of ideas and can be a source of inspiration. I invite you to take part in the Fairs – both exhibitors and visitors interested in the development of the HoReCa sector in Poland will find interesting events in the agenda. I hope to see you at the WorldHotel 2017.

12

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


Krzysztof Gonciarek Członek Zarządu Polskiego Wydawnictwa Specjalistycznego ProMedia Member of the Management Board Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia

Szanowni Państwo,

Dear Sirs,

Przed nami kolejne już edycje Targów EuroGastro i WorldHotel, wydarzeń które na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych imprez dla branży HoReCa w Polsce. Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska po raz kolejny zapełni się czołowymi firmami oferującymi wyposażenie i rozwiązania dla hoteli, restauracji, a także odwiedzającymi którzy właśnie tutaj szukają najlepszych rozwiązań dla swoich obiektów.

Another edition of the EuroGastro and WorldHotel Fair, an event which become a permanent fixture on the calendar of the most important events for the HoReCa market in Poland is coming. Once again, Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska will be crowded with the leading companies offering equipment and solutions for hotels, restaurants, as well as visitors who are just here looking for the best solutions for their facilities.

Sektor hotelarski w Polsce przeżywa obecnie swój najlepszy okres. Wskazuje na to wyraźnie dynamika wzrostu wskaźników rynkowych. Rozkwit rynku to w dużej mierze efekt zwiększającej się liczby przyjeżdżających do naszego kraju turystów zagranicznych, którzy doceniają nie tylko uroki naszego kraju, ale i jakość bazy hotelowej, która pozycjonuje nas w czołówce europejskiej.

The hospitality sector in Poland is currently experiencing its best period. This is clearly evidenced by the market indicators rapid increase. The market boom is largely due to the increasing numbers of foreign tourists visiting our country, who appreciate not only the wonders of our country, but also the quality of the hotel infrastructure, which puts us at the forefront of Europe.

Rekordowe obłożenie to nie tylko zadowolenie finansowe hotelarzy, ale także potrzeba inwestycji w remonty i rozwiązania których oczekują współcześni goście.

A record occupancy means not only the financial satisfaction of hoteliers, but also the need to invest in repairs and solutions expected by today’s guests.

Niezaprzeczalnym atutem targów w Warszawie jest również bardzo bogaty program seminaryjno-szkoleniowy dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą poszerzyć swoją wiedzę w różnych aspektach hotelarstwa i gastronomii. Także „Hotelarz” i „Restauracja” poprzez Akademię Hotelarza i Akademię Restauratora zaproponują zwiedzającym pierwszego i drugiego dnia targów bardzo ciekawe i merytoryczne szkolenia.

The undeniable advantage of the fair in Warsaw is also a very rich program of seminars and trainings and anyone can broaden their knowledge on various aspects of the hotel and catering industry. Also “Hotelarz” and “Restauracja” will, during the first and second day of the fair, offer the visitors a very interesting and essential training through Akademia Hotelarza and Akademia Restauratora

W imieniu redakcji i całego zespołu „Hotelarza” i „Restauracji” życzę Państwu owocnych rozmów, nowych inspiracji i wielu zawartych kontraktów.

On behalf of the editorial staff and the whole team of “Hotelarz” and “Restauracja” I wish you fruitful discussions, new inspirations and many deals.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

13


Kalendarium targów Trade Fair Calendar cały rok | whole year

2017 WIRTUALNE TARGI GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE Virtual Food Service and Hotel Equipment Trade Fair www.e-gastro.com

MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska MT Polska Trade Fair and Congress Center ul. Marsa 56c, Warszawa | www.centrummtpolska.pl

29-31 marca | March 2017

19. MIĘDZYNARODOWE TARGI ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH EUROLAB 19. International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology EuroLab www.targieurolab.pl 6. TARGI TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ CRIMELAB 6. Forensic Technology Fair CrimeLab www.crimelab.pl

5-7 kwietnia | April 2017

21. MIĘDZYNARODOWE TARGI GASTRONOMICZNE EUROGASTRO 21. International Food Service Trade Fair EuroGastro www.eurogastro.com.pl 10. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH WORLDHOTEL 10. Jubilee International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorldHotel www.worldhotel.pl

21-23 kwietnia | April 2017

22. TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU LATO 22. Fair of Tourism and Recreation Lato www.targilato.pl

7-9 listopada | November 2017

5. JUBILEUSZOWE TARGI KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKÓW ORAZ OCHRONY, WYPOSAŻENIA ARCHIWÓW, MUZEÓW I BIBLIOTEK DZIEDZICTWO 5. Jubilee Trade Fair for the Conservation and Restoration of Monuments and the Protection and Fit-out of Archives, Museums and Libraries Heritage Fair Dziedzictwo www.targidziedzictwo.pl

MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Pałac Kultury i Nauki Palace of Culture and Science Pl. Defilad 1, Warszawa | www.pkin.pl 23-25 listopada | November 2017

ORGANIZATOR ORGANISER

25. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW 25. Jubilee International Travel Show TT Warsaw www.ttwarsaw.pl

MT Targi Polska SA +48 22 529 39 00/50 www.mttargi.pl


PROGRAM

Program imprez towarzyszących Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

5 10:00–17:00

kwietnia 9. OLIMPIADA KAWY

MIEJSCE: Coffee Village ORGANIZATORZY: Apro Trade/Akademia Kawy, MT Targi Polska Zawody są dedykowane dla młodych pasjonatów nazywanych Baristami, pracujących codziennie przy profesjonalnych maszynach do parzenia kawy. W programie „Caffe latte and macchiato art”, „Coffe in Good Spirits”, „Espresso na czas”, „Cup tasting”.

10:00–17:00

10:15–11:15

10:30–14:00

11:00–12:30

16

CHEF CULINARY CUP – POD PATRONATEM JERZEGO PASIKOWSKIEGO – EDYCJA 2017

MIEJSCE: Strefa konkursowa

JAK STWORZYĆ KULTOWĄ KAWIARNIE ” – MATEUSZ GACA, WŁAŚCICIEL KAWIARNI „BRISMAN” – PL

MIEJSCE: Sala konferencyjna D

SZKOLENIE „MENU ENGINEERING – JAK BUDOWAĆ DOCHODOWE MENU RESTAURACJI”

MIEJSCE: Sala konferencyjna A na 1 piętrze

PANEL DYSKUSYJNY „BARIERY W GASTRONOMII HOTELOWEJ”

MIEJSCE: Sala konferencyjna C na 1 piętrze

ORGANIZATOR: Nestle Polska S.A. Konkurs Nestle Professional organizowany jest pod patronatem Jerzego Pasikowskiego, który jest jednocześnie przewodniczącym składu Jury. CHEF Culinary Cup stanowi wspaniałą okazję do pokazania swojego kunsztu kulinarnego przez zawodowych kucharzy. Kluczowym elementem dania każdego z finalistów będzie jeden z produktów nowej marki CHEF, stworzonej przez Szefów Kuchni dla Szefów Kuchni.

ORGANIZATOR: Apro Trade Dedykowane dla fascynatów kawy planujących otwarcie kawiarni

ORGANIZATOR: Restauracja – pismo biznesu gastronomicznego Na szkoleniu m.in. „Metody ustalania cen dań”, „Mierzenie i analiza food cost i beverage cost”, „Marketing i strategia ceny produktu”. Wstęp płatny 250 zł + VAT

ORGANIZATOR: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


PROGRAMME

11:00–16:00

11:30–13:00

13:00–15:00

14:00–15:30

14:15–16:15

15:15–16:45

CZYM SIĘ JE NOWE MEDIA, CZYLI JAK SKUTECZNIE PROMOWAC RESTAURACJĘ

MIEJSCE: Sala konferencyjna B na 1 piętrze

KAWY ŚWIATA – CUP TASTING – APRO TRADE/AKADEMIA KAWY® & ALF KRAMER (NORWEGIA) ENG I PL

MIEJSCE: Sala konferencyjna D

WYKŁAD I DEBATA „JEST DRAMAT! NIE MA LUDZI DO PRACY? CZY RZECZYWIŚCIE?”

MIEJSCE: Sala konferencyjna C na 1 piętrze

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI W DOMU – APRO TRADE / AKADEMIA KAWY® – PL

MIEJSCE: Sala konferencyjna D

REBRANDING W GASTRONOMII – SKŁADOWE PROCESU I SPOSOBY NA SPRAWNĄ REALIZACJĘ ZMIAN, KTÓRE ZWIĘKSZĄ SZANSĘ NA SUKCES BIZNESOWY

MIEJSCE: Sala konferencyjna A na 1 piętrze

BEZPŁATNE SEMINARIUM „CZY BUDOWAĆ JESZCZE HOTELE W POLSCE?”

MIEJSCE: Sala konferencyjna C na 1 piętrze

ORGANIZATOR: Restaurant Week s.c. Na spotkaniu m.in. Wykład + prezentacja „Zróbmy z tego sztukę! Co powinniśmy wiedzieć o finie dinningu”.

ORGANIZATOR: Apro Trade Szkolenie dedykowane miłośnikom kawy i „cup testingu”

ORGANIZATOR: MADESOLUTIONS.COM.PL Zapraszamy na wykład i debatę restauratorów, która zostanie poprzedzona wykładem: „O skutecznym zarządzaniu ludźmi w gastronomii – mity i rozwiązania najlepszych restauratorów”. Wstęp płatny: 10 marca 190 zł brutto

ORGANIZATOR: Apro Trade Szkolenie dedykowane wszystkim zainteresowanym alternatywnymi metodami parzenia kawy w domu i w kawiarni

ORGANIZATOR: portalgastronomii.pl Tematyka szkoleń: „Rola oprogramowania w prowadzeniu restauracji”, „Rola serwisanta w lokalu”.

ORGANIZATOR: Projekt Hotel Seminarium skierowane jest do tych wszystkich, którzy planują rozpoczęcie nowej lub są już w trakcie realizacji inwestycji hotelarskiej każdego rodzaju i kategorii, dużej i małej.

16:00–17:30

WODA I KAWA – JAKĄ WODĘ POTRZEBUJEMY DO KAWY – BWT WATER & MORE – PL

MIEJSCE: Sala konferencyjna D ORGANIZATOR: Apro Trade Szkolenie dedykowane baristom i menagerom i właścicielom kawiarni i restauracji

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

17


PROGRAM

Program imprez towarzyszących Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

6

10:00–17:00

kwietnia 9. OLIMPIADA KAWY

MIEJSCE: Coffee Village ORGANIZATORZY: Apro Trade/Akademia Kawy, MT Targi Polska Zawody są dedykowane dla młodych pasjonatów nazywanych Baristami, pracujących codziennie przy profesjonalnych maszynach do parzenia kawy. W programie „Caffe latte and macchiato art.”, „Coffe in Good Spirits”,”Espresso na czas”, „Cup tasting”.

10:00–17:00

KULINARNY TALENT 2017

MIEJSCE: Strefa konkursowa ORGANIZATORZY: Studio Kulinarne Roberta Sowy, MT Targi Polska „Kulinarny Talent 2017” to dziewiąta edycja autorskiego konkursu mistrza kuchni Roberta Sowy, który ma na celu wyłonienie wyjątkowych talentów kulinarnych spośród młodych, rozpoczynających życie zawodowe kucharzy do 23 roku zycia.

10:00-12:00

10:00–15:00

ESPRESSO I CAPPUCCINO WARSZTATY – APRO TRADE / AKADEMIA KAWY® & AGNIESZKA ROJEWSKA MISTRZYNI POLSKI BARISTA I LATTE ART – PL. (DEDYKOWANE DLA BARISTÓW)

Miejsce: Sala konferencyjna D

RAZEM WOBEC WYZWAŃ RYNKOWYCH W 2017 R.

MIEJSCE: Sala konferencyjna B na 1 piętrze

ORGANIZATOR: Apro Trade

ORGANIZATOR: Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu W programie: „KRGiC jako świadomy uczestnik rynku gastronomicznego”, „Branża gastronomiczna wobec wyzwań regulacyjnych 2017 r.”, „Rynek usług gastronomicznych i cateringowych w Polsce w 2017 r.”, „Jak tworzyć świadomy i pozytywny wizerunek podmiotu z branży gastronomicznej?”,”Uczciwość i etyka w biznesie gastronomicznym”, „Jak budować satysfakcję gościa w gastronomii?”, „Wyzwania dla rynku gastronomicznego w 2017 r. – DYSKUSJA PANELOWA”,” Nowoczesne technologie w służbie gastronomii”.

10:30–14:00

SZKOLENIE „MAKSYMALIZACJA ZYSKU Z DZIAŁALNOŚCI HOTELOWEJ”

MIEJSCE: Sala konferencyjna A na 1 piętrze

SZKOLENIE „DOBRY START GWARANCJĄ SUKCESU. CZYLI JAK ZACZĄĆ W GASTRONOMII, ŻEBY SZYBKO NIE SKOŃCZYĆ”

MIEJSCE: Sala konferencyjna A na 1 piętrze

ORGANIZATOR: Akademia Hotelarza Wstęp płatny: 250 zł + VAT

14:15–15:45

18

ORGANIZATOR: HSMI

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


PROGRAMME

7

10:00–17:00 10:00–16:00

kwietnia 2. FINAŁ OLIMPIADY KAWY DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

MIEJSCE: Coffee Village

XII FESTIWAL KUCHNI GRECKIEJ

MIEJSCE: Strefa konkursowa

ORGANIZATORZY: Apro Trade/Akademia Kawy, MT Targi ORGANIZATOR: Theofilos Vafidis i MT Targi Polska Jak co roku ekipy kucharzy z całej Polski pod „fachowym okiem” międzynarodowego Jury przygotowują autorskie dania z wykorzystaniem wskazanych w Regulaminie i oryginalnych greckich produktów.

10:00–16:15

10:00–16:15

10:30–11:45

11:30–14:30

SZKOLENIE „TWÓRZ BIZNES, A NIE TYLKO RESTAURACJĘ. JAK W PROSTY SPOSÓB ZWIĘKSZYĆ OBRÓT O 20% W 3 MIESIĄCE? NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM KLUCZEM DO DOCHODOWEJ RESTAURACJI”.

MIEJSCE: Sala konferencyjna B na 1 piętrze

SZKOLENIE „ZARZĄDZANIE FINANSAMI W RENTOWNEJ RESTAURACJI. WSZYSTKO CO POWINIENES WIEDZIEĆ O LICZBACH W GASTRONOMII”.

MIEJSCE: Sala konferencyjna C na 1 piętrze

KAWY ŚWIATA – CUP TASTING” – APRO TRADE/ AKADEMIA KAWY® & ALF KRAMER (NORWEGIA) – ENG

MIEJSCE: Sala konferencyjna D

SKUTECZNY MARKETING HOTELOWY

MIEJSCE: Sala konferencyjna A

ORGANIZATOR: Vision for business Wstęp płatny: 149zł brutto

ORGANIZATOR: Vision for business Wstęp płatny: 149zł brutto

ORGANIZATOR: Apro Trade Szkolenie dedykowane ekspertom od jakości kawy i zainteresowanym techniką cup testingu ORGANIZATOR: grupa 3holiday.pl

12:00–13:30

13:45–15:00

WODA I KAWA – JAKĄ WODĘ POTRZEBUJEMY DO KAWY” – BWT WATER & MORE – PL

MIEJSCE: Sala konferencyjna D

AMERICANA CZY KAWA Z FILTRA?

MIEJSCE: Sala konferencyjna D

ORGANIZATOR: Apro Trade Szkolenie dedykowane baristom i menagerom i właścicielom kawiarni i restauracji ORGANIZATOR: Apro Trade Szkolenie dedykowane dla baristów, menagerów, miłośników kawy

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

19


PROGRAM

Programme

The organisers reserve the right to make changes to the programme

5

10:00–17:00

April 9TH COFFEE COMPETITION

VENUE: Coffee Village ORGANISERS: Apro Trade/Akademia Kawy, MT Targi Polska The competition is dedicated to young baristas passionate about their jobs, who work every day with professional espresso machines. The programme includes „Caffe latte and macchiato art.”, ”Coffe in Good Spirits”, ”Timed espresso”, „Cup tasting”.

10:00–17:00

10:15–11:15

10:30–14:00

CHEF CULINARY CUP – UNDER THE PATRONAGE OF JERZY PASIKOWSKI – 2017 EDITION

VENUE: Culinary competition area

„HOW TO CREATE A CULT CAFE” – MATEUSZ GACA, OWNER OF „BRISMAN” CAFE – PL

VENUE: Conference room D

Training: „Menu Engineering – how to develop a profitable restaurant menu”

VENUE: Conference room A on 1st floor

ORGANISER: Nestle Poland S.A. Nestle Professional Competition is held under the patronage of Jerzy Pasikowski, who is also chairman of the jury. CHEF Culinary Cup is a great opportunity for professional chefs to present their culinary skills. A crucial element of each of the dishes prepared by the finalists will be one of the products of the new CHEF brand – created by Chefs for Chefs.

ORGANISER: Apro Trade Dedicated to coffee enthusiasts who plan on opening their own cafe

ORGANISER: Restauracja – gastronomy industry magazine The training includes: „Meal pricing methods”, „Measurement and analysis of food cost and beverage cost”, „Product pricing strategy and marketing” Admission fee 250 PLN + VAT

11:00–12:30

20

Discussion panel: „Barriers in hotel gastronomy”

VENUE: Conference room C on 1st floor ORGANISER: Polish Hotel Industry Chamber of Commerce

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


PROGRAMME

11:00–16:00

A bite of the new media – how to effectively promote a restaurant

VENUE: Conference room B on 1st floor ORGANISER: Restaurant Week s.c. The meeting includes: lecture + presentation „Let’s make it an art! What we should know about fine dining”

11:30–13:00

13:00–15:00

Coffees of the world – cup tasting – Apro Trade/Akademia Kawy® & Alf Kramer (Norway) ENG and PL

VENUE: Conference room D

Lecture and debate „It’s a disaster! Shortage of workers. Is it really a thing?”

VENUE: Conference room C on 1st floor

ORGANISER: Apro Trade training dedicated to enthusiasts of coffee and cup testing

ORGANISER: MADESOLUTIONS.COM.PL We would like to invite you to the lecture and debate of restaurateurs, preceded by a lecture: „Effective management of human resources in gastronomy – myths and solutions from the best restaurateurs” Admission fee: 190 PLN + VAT

14:00–15:30

How to make high-quality coffe at home – Apro Trade / Akademia Kawy® – PL

VENUE: Conference room D ORGANISER: Apro Trade Training dedicated to everyone interested in alternative methods of brewing coffe and home and in a cafe

14:15–16:15

15:15–16:45

Rebranding in gastronomy – components of the process and ways of efficient implementation of changes that will increase the chance of business success

VENUE: Conference room A on 1st floor

Free seminar „Should we build new hotels in Poland?”

VENUE: Conference room C on 1st floor

ORGANISER: portalgastronomii.pl

ORGANISER: „Hotel” Project Seminar addressed to all those, who plan on beginning or have already begun a new hotel investment of any type and category, big and small

16:00–17:30

Water and Coffee – what kind of water do we need for coffee – BWT Water & More – PL

VENUE: Conference room D ORGANISER: Apro Trade Training dedicated to barisas and managers as well as cafe and restaurant owners

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

21


PROGRAM

Programme

The organisers reserve the right to make changes to the programme

6

10:00–17:00

April 9th COFFEE COMPETITION

VENUE: Coffee Village ORGANISERS: Apro Trade/Akademia Kawy, MT Targi Polska The competition is dedicated to young baristas passionate about their jobs, who work every day with professional espresso machines. The programme includes „Caffe latte and macchiato art.”,”Coffe in Good Spirits”,”Timed espresso”, „Cup tasting”.

10:00–17:00

Culinary Talent 2017

VENUE: Culinary competition area ORGANISERS: Studio Kulinarne Robert Sow, MT Targi Polska „Culinary Talent 2017” is 9th edition of a competition created by master chef Robert Sowa. The purpose is to discover extraordinary culinary talents among young cooks under 23, who only begin their professional careers.

10:00–12:00

10:00–15:00

espresso and cappuccino workshops” – Apro Trade / Akademia Kawy® & Agnieszka Rojewska Barista and Latte Art Polish Champion – PL. (dedicated to baristas)

VENUE: Conference room D

Facing the challenges of the market together in 2017

VENUE: Conference room B on 1st floor

ORGANISER: Apro Trade

ORGANISER: National Gastronomy and Catering Council Programme includes: „NGCC as a conscious participant in the gastronomy market”, „Gastronomy industry in the face of regulatory challenges of 2017”, „Polish gastronomy and catering services market in 2017”, „How to create a conscious and positive image of an entity in the gastronomy industry?”,”Honesty and ethics in the gastronomy industry”, „How to build customer satisfaction in gastronomy?”, „Challenges for the gastronomy market in 2017 – PANEL DISCUSSION”, ”New technologies in gastronomy”

10:30–14:00

Training: „Profit maximisation in hotel business”

VENUE: Conference room A on 1st floor

Training: „Good start as a key to success – how to start in gastronomy in order not to finish too soon”

VENUE: Conference room A on 1st floor

ORGANISER: Akademia Hotelarza Admission fee: 250 PLN + VAT

14:15–15:45

22

ORGANISER: HSMI

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


PROGRAMME

7

10:00–17:00 10:00–16:00

April 2nd Final of Gastronomy Schools Coffee Competition

VENUE: Coffee Village

XII Greek Cuisine Festival

VENUE: Culinary competition area

ORGANISERS: Apro Trade/Akademia Kawy, MT Targi ORGANISERS: Theofilos Vafidis and MT Targi Polska As they do every year, teams of chefs from all over Poland, „supervised” by an international Jury, will prepare their own dishes from original Greek ingredients listed in the Rulebook.

10:00–16:15

10:00–16:15

10:30–11:45

11:30–14:30

Training: „Create business, not just a restaurant. Simple ways to increase your turnover by 20% within 3 months. Modern staff management as a key to profitable restaurant”.

VENUE: Conference room B on 1st floor

Training: „Finance management in a profitable restaurant. All you need to know about numbers in gastronomy”.

VENUE: Conference room C on 1st floor

Coffees of the world – cup tasting – Apro Trade/ Akademia Kawy® & Alf Kramer (Norway) – ENG

VENUE: Conference room D

EFFECTIVE HOTEL MARKETING

VENUE: Conference room A

ORGANISER: Vision for business Admission fee: 149 PLN + VAT

ORGANISER: Vision for business Admission fee: 149 PLN + VAT

ORGANISER: Apro Trade Training dedicated to coffee quality experts and those interested in the technique of cup testing

ORGANISER: Grupa eholiday.pl 12:00–13:30

13:45–15:00

Water and Coffee – what kind of water do we need for coffee – BWT Water & More – PL

VENUE: Conference room D

Americana or filter coffee?

VENUE: Conference room D

ORGANISER: Apro Trade Training dedicated to barisas and managers as well as cafe and restaurant owners

ORGANISER: Apro Trade Training dedicated to barisas, managers and coffee lovers

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

23


plan targów fairground plan WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO, SPRZĘT KITCHEN FACILITIES

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE, CUKIERNICTWO I LODZIARSTWO FOOD & DRINKS

KAWA COFFEE WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH, SAL RESTAURACYJNYCH I BARÓW HOTEL, BAR & RESTAURANT EQUIPMENTEQUIPMENT TEREN ZEWNĘTRZNY OUTDOOR AREA

28


D24a D24 D18 D19

COFFEE VILLAGE

D 17 D16 SALA D

C35

C C30 C29 C32 C31 31a

C24

C C26 C27 C25 25a

C23

D15 D14 D12 D11

D8

C22

C21

D9

D7

D6

D28

D46

D60

D D45 D43 44

D D D22 D23 D20 20a 21

C36 C37 C38

C33

D26

D27 D25

D29

D42

D47 D48

D49

D30

D37

D35

D5

D36

D50 D51

D57

D52

D D D41 D40 39 38

D10

C19

D4a

D32

D4

D33

D34

D59

D65 D56

D62 D63

D64

D66

D53 D54

D67

D55

D31

C28

D61

D D 58 58a

D71

A52

C20

A51

D70

D68

A50 A49 D72 D69

C16a D3b D3c

TOILETS

TOALETY

TOILETS

TOALETY

ZMYWALNIA B75

C5

B76

B B 72 72a

B49 B48 B47

B27

B54

B51

B55

B68

B70

B28 B25

B14

A30

B62

B66 B60 B58

B56

B59

B24

B B17 B B16 17a 18 B12 B11 B10 B7

A34

A29

B64

B42

A31

A27

B61

A33 A25 A24

B35

B40

B36

A23

B34

B33

B31

A15

B39

B38

B32

A22

A16a

A21a

A16 A17

B44

B26 B15

B65

B43

B29 B30

A35

A28

B67

B57

B41

B45

A36

A41

A42

A26

B52

B46

A46 A40

B83

B73a B71

A44

B63

B77

B73

A37

A45

B81

B74 B50

D3a D2a

C2

B82

B78

A38

D1

B81a

B79

D73

A43

C4

C6

D74 A39

D2

C16

C8 C7

A48

A14

A18

A19 A20

A10

A9

B23

A12 B2

B1

A11

A21 A7

B 22 B 21 B 20

TOILETS

C 17

C11

C15

A47

TOALETY

C14

D3

TOILETS

C12

C9

C18

TOALETY

C10

A6

A8

A1

B 19 B8

A2

A3

A4

A4a A5a

A5

B9 B6

B5

B4

B3

A3a

A1a

RECEPCJA RECEPTION

WEJŚCIE ENTRANCE

WEJŚCIE ENTRANCE

STREFA KONKURSOWA COMPETITION AREA

Z-3 Z-1

Z-4

Z-5

Z-6

Z-2

Z-1

29


ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW

alfabetyczna lista wystawców alphabetical list of exhibitors

30

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


WORLDHOTEL

EUROGASTRO

ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS

1900

B27

AB HALLDE MASKINER

A51

ABRI – LUX ADAM BRZOZOWSKI

D2A

AGED SP. Z O.O.

C28

AGRICULTURE AND FOOD AUTHORITY (AFA)

C31A

AKO S.A.

B74

AKU SP. Z O.O.

D52

ALVA SP. Z O.O.

A34

AMEFA POLSKA SP. Z O.O.

D23

ANDERS MEBLE

D34

ANDROPOL S.A.

D54

ANIS OPAKOWANIA

D36

ANPA

D74

APRO TRADE / TOM CAFFE

C25

AQUAPHOR POLAND SP. Z O.O.

D3C

AREXPOL PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

B63

ARPOL S.C. ARKADIUSZ ROLSKI, E. PAŹDZIERSKA

B65

ARTPLAST POLSKA SP. Z O.O.

C5

ARYZTA POLSKA SP. Z O.O.

B41

ASTRE TEXTILE

D31

AUTOMATY DO LODOW.COM.PL

B14

BAKE OFF

A3

BALTIC GLASS SP. Z O.O.

B56

BANQUETE PARTNER SP. Z O.O.

D3

BARTSCHER GMBH

A12

BCC POLSKA SP. Z O.O.

D56

BELFOOD SP. Z O.O.

B51

BELWEDER GROUP

C10

BEST COFFEE SYSTEMS SP. Z O.O.

C20

BICCO COFFEE ROASTERS

C38

BIMIZ / FROZANA

B32

BIZERBA POLSKA SP. Z O.O.

A6

BOKAMA MASZYNY PAKUJĄCE

D38

BOLARUS S.A.

A16

BONOIDEA.PL WYPOSAŻENIE INWESTYCJI HOTELOWYCH

D45

BORROW.PL – SŁABA BATERIA? – DOŁADUJ WYGODNIE!

D44

BRITA POLSKA SP. Z O.O.

C15

BROG MARKETING SP. Z O.O. S.K.

B46

BUKLE HORECA

D58

BWT POLSKA SP. Z O.O.

C29

BYDGOSKIE ZAKŁADY MASZYN GASTRONOMICZNYCH "MA-GA" SP. Z O.O.

A23

C I. A. PACKING MACHINES SRL

C12

CAGLIARI CAFFE S.P.A.

C24

CARLSBERG POLSKA

B81A

CENRUMELEKTRONIKI

D20A

  

CEYLONKA, SRI LANKA EXPORTER

B9

CHEMAN ANNA ROGOZIŃSKA

B82

CID LINES SP. Z O.O.

D33

CITROCASA – RODRO

B4

CLASSEQ POLSKA SP. Z O.O.

A28

D29

CLICK-PACK SP. Z O.O. CLUB MATE POLSKA / HURTOWNIA „FILIP MERYNOS” – WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NAPOJU CLUB-MATE COFFEE ZONE SP. Z O.O.

CSM POLSKA SP. Z O.O.

B77

A

B

C

B12 C8

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

31


WH

D

EG

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW

D.A.A.J. PROJEKT ADRIAN DYLEWSKI

D61

DAR – MAR

D24

DARA PRODUCENT UNIFORMÓW I UBRAŃ SŁUŻBOWYCH

D27

DE CARE PRZYSMAKI ŚWIATA

B24

DELIFRANCE POLSKA SP. Z O.O.

B71

DEMI CO. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

D55

DESTILA S.R.O.

D67

DEZAL-PLUS SP. Z O.O.

B75

DOMOWE SANATORIUM

B57

DORA METAL SP. O.O.

A24

DORADO CHŁODNIE SP. Z O.O.

A8

DRAGO MOCAMBO COFFEE

C18

DRY AGER POLSKA

D51

DUNI SALES POLAND SP. Z O.O.

D30

EBAKER (MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O.)

B29

ECOLAB SP. Z O.O.

A19

ELTA POLSKA

C35

ELWA SJ.

D26

ENDURANCE SP. Z O.O.

C31

ENOFRIGO SPA

A46

ERLENBACHER BACKWAREN GMBH

B67

ESTELLA SP. Z O.O.

D16

ETNO CAFE

C27

EURO CATERING

B21

E

 

F

EUROFIRANY B.B. CHOCZYŃSCY SP. J.

D34

EUROPOCHETTE POLSKA SP. Z O.O.

D48

EVENTROOM

C33

FABER SP. Z O.O.

D53

FAKTORIA WIN A LA CARTE

B33

FANEX SP. Z O.O.

B64

FINE DINE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

A39

FIREX

A3

FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. J.

D49

FOOD SERVICE

B11

FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.

C37

FRIGOMAT

A5A

FRUCTOVITA

B17A

FS OPAKOWANIA MICHALINA LEWANDOWSKA

B18

GALVANINA CENTURY

B20

GARBIN INDUSTRIES SRL

A4

GARDEN SPACE SP. Z O.O. SP.K.

B81

GASTMED – GOGA

A49

GASTRO SERWIS

A48

GASTRO SERWISANT POLSKA SP.Z.O.O.

A35

GASTROMEDIA

A27

GASTRONA.PL

A21

GASTRONOMASZ

B45

GAST-SERWIS

D19

GERLACH S.A.

D37

GOOD FOOD

B49

GREATGASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

B43

GREEN CLEAN SP. Z O.O.

D4A

GRENO WROCŁAW

D63

GRUPA AMBER

D69

 

 

G

 

32

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EG

WH

ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS

HAGEA SP. Z O.O.

D3A

HANKE TISSUE SP. Z O.O.

D9

HARD-ICE

B58

HARTMANN TRESORE POLSKA SP. Z O.O.

D4

HENDI POLSKA SP. Z O.O. / GRAFEN

A40

HERT SP. Z O.O. SP. K.

A3

HOBART GMBH

A18

HOCHLAND POLSKA SP. Z O.O.

B68

HORECA INVEST SP. Z O.O.

A22

HORECATEX KONFEKCJA HOTELOWA I GASTRONOMICZNA

D57

HOSHIZAKI DEUTSCHLAND

A11

IMS – BIURO PRODUKCYJNO – HANDLOWE

B19

INOXXI

A38

INSOFT

D73

INSPIRACJEKAWOWE.PL

C32

 

INSTANCO

A31

INSTYTUT RYNKU HOTELARSKIEGO

D66

INTROSERWIS KARTY MENU

D46

IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO

C30

JAX PROFESSIONAL

D71

KAFFIT.COM

C17

KARTY – MENU.PL

D50

KASPAR SCHULZ

B1

KAWA SP. Z O.O.

C7

KOMAT MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI

A41

KOM-PAP OFFICE PARTNERS

D14

KOMPLET POLSKA SP. Z O.O.

B34

KONCEPT SYSTEMY INFORMATYCZNE

D41

KONSPOL HOLDING SP. Z O.O.

B35

KREIS PACK

D36

KROMET SP. Z O.O.

A24

KROSNO – METAL SP. Z O.O.

A14

LABELFRESH ETYKIETY HACCP

D47

LANTMANNEN UNIBAKE POLAND SP. Z O.O.

B66

LF SPA

C11

LIFEWELLNESS SP. Z O.O.

A1A

LIRON POLSKA

B40

LITEX PROMO

D35

LODEL

B10

LODMAR GASTRO SOLUTION SP. Z O.O.

B61

LUTOSA

B44

M 4B S.A.

D42

MAGAZYN WINO

D3B

MAGIC PLAY

A50

MAMMA MIA TRUE S.A.S

B73A

MANUEL CAFFE

C16

MARCOPOLO S.C.

A22

MASTER MARTINI POLSKA SP. Z O.O.

B62

MECHANOTOOLS SRL

B16

MEIKO CLEAN SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.

A10

MERCAT/DE JONG DUKE

C23

MERCO SYSTEMY KOMPUTEROWE S.C.

D64

MESKO-AGD SP. Z O.O.

D28

METAL – PLAST WAŁBRZYCH

B6

    

  

 

 

  

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

H I JK L M

33


WH

EG

ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW

METRO-CATERING-SYSTEM

D70

MEXTRA GROUP PRODUCENT MEBLI BANKIETOWYCH

D7

MF – DEKORANT

D60

MIELE SP. ZO.O.

A16A

MIJAR – UZDATNIANIE WODY

A37

MIKO PAC SP. Z O.O.

D59

 

N O P

M.I.L. – SYSTEM SP. Z O.O. SP.K.

D21

M.I.L. – SYSTEM SP. Z O.O. SP.K.

D25

MOSSO KEWPIE POLAND

B8

MR. HASH PIOTR TERLIKOWSKI

B22

MUFFIA SP. Z O.O.

C9

MUSETTI

C4

MUSSANA AUTOMATY DO BITEJ ŚMIETANY

B25

N&W GLOBAL VENDING SP. Z O.O.

C6

NALEWKI STAROPOLSKIE KAROL MAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.

B73

NETPOS SP. Z O.O.

D68

NEWBY TEAS (U.K.)

B38

NOVITUS – CENTRUM TECHNOLOGII SPRZEDAŻY

D62

NUMBER COFFEE

C21

O.SALM & CO GMBH

A25

OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SP. Z O.O.

B17

OLIO D'AUTORE

B72

OREST

A52

ORYGINALNYSOK

B48

OSI CONVENIENCE EUROPE GMBH

B42

P.H.U. SZRON GRZEGORZ ZIELIŃSKI

A29

PACOVSKE STROJIRNY, A.S. PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. PANEGARA SP Z O.O.

B15

 

   

PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.

D6

PAW SP. Z O.O.

D40

PCO GROUP SP. Z O.O.

B31

PERFECTA

D65

PHU AMELIA – ZBIGNIEW GRYSZKIEWICZ

B50

PIÓREX S.A.

D24A

PLASTMET SP. Z O.O. S. K.

A43

  

 

PLAY DLA FIRM

D39

POLDEKOR DARIA BOGACKA

D18

POLGAST SP. Z O.O.

A36

POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SP. Z O.O.

B72A

POL-SZKŁO-GASTRO S.C. KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA

D32

PORADNIK RESTAURATORA

A21A

POSBISTRO SP. Z O.O.

C14

PRIMAX GASTRO

A3A

PRIMULATOR SP. Z O.O.

C2

PRO ASCOBLOC

A15

PROJEKT HOTEL

D58A

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRIMARG SP. Z O.O.

D8

PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY

C26

RAINBOW CUPS / WIRELESSCOM SP. Z O.O.

D17

RATIONAL SP. Z O.O.

A2

RAVECO S.C.

A20

REA SERWIS SP. Z O.O.

C24

RESTAURACJA / HOTELARZ

D10

   

34

B30

 

R

B47

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


WH

EG

ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS

RM GASTRO POLSKA SP. Z O.O.

A47

ROBOT-COUPE

A7

RONIC POLSKA

B78

ROTR SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE

B59

RUN CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SP. Z O.O.

B52

SANDRE NATA, LDA.

B54

SCM MONIN VITAMIX

B83

SCOTSMAN ICE SYSTEMS

A44

SEGAFREDO ZANETTI POLAND SP. Z O.O.

C19

SMAKI REGIONÓW

B3

SOFTECH SP. Z O.O.

D2

SOLIX SP. Z O.O. SP.K.

D12

SORENO PRODUCENT KONCENTRATÓW LODÓW I GOFRÓW

B14

STERIPOWER

D33

STOWARZYSZENIE SOMMELIERÓW POLSKICH

C16A

ŚWIAT PRZYPRAW

B5

TECNOINOX

A9

TEDMAR

A42

TEDMARK SP. Z O.O.

B55

TERNAWA SP. Z O.O.

C36

THERMOHAUSER GMBH

A45

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.

B2

TREND TJ SP. Z O.O.

C25A

TWÓJ CUKIER

B70

UNIFOOD AND WINE

B23

VEGAGASTRO DARIUSZ KRUPA

B60

VERRO – GLASS

D11

VETRINA WŁOSKA

B69

VIANDS SP. Z O.O.

B28

WEINDICH SP. J.

A5

WELBILT

A26

WENCEL SP. Z O.O.

A30

WHEELWOOD

D43

   

 

 

WIATROCHRONY

D20

WINE REPUBLIC SP.J. MILONAS

C16A

WINNICA BOCK – WĘGRY

B7

WINTERHALTER GASTRONOM POLSKA SP. Z O.O.

A1

WITEK'S ADAM WITEK

D1

WORLD OF ASIA

B76

YAKUDO PLUS SP. Z O.O.

D72

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "ZACZYK"

B36

ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

A33

ZAKŁADY CERAMICZNE "BOLESŁAWIEC" W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.

D15

ZAKŁADY MIĘSNE"ŁMEAT-ŁUKÓW" S.A.

B26

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" S.A.

D5

ZDROJOWNIA – TOPSERW

C22

ZT "KRUSZWICA" S.A.

B39

 

 

ZUMMO POLSKA

A4A

ZWIADOWCA.PL

D22

OSI CONVENIENCE EUROPE GMBH

Z1

PIZZERIA RESTAURACJA RUSTYKALNA ( RUSTIC BURGER )

Z4

RATIONAL SP. Z O.O.

Z3

WINTERHALTER GASTRONOM POLSKA SP. Z O.O.

Z2

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

S ŚT UV W YZ TEREN ZEWNĘTRZNY OUTDOOR AREA

35


LISTA WYSTAWCÓW WG BRANŻ

lista wystawców wg branż list of exhibitors by industry 36

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


LIST OF EXHIBITORS BY INDUSTRY

AB HALLDE MASKINER

A51

ABRI – LUX ADAM BRZOZOWSKI

D2A

AKU SP. Z O.O.

D52

ALVA SP. Z O.O.

A34

AMEFA POLSKA SP. Z O.O.

D23

ANIS OPAKOWANIA

D36

ANPA

D74

AQUAPHOR POLAND SP. Z O.O.

D3C

ARTPLAST POLSKA SP. Z O.O.

C5

AUTOMATY DO LODOW.COM.PL

B14

BANQUETE PARTNER SP. Z O.O.

D3

BARTSCHER GMBH

A12

BEST COFFEE SYSTEMS SP. Z O.O.

C20

BOKAMA MASZYNY PAKUJĄCE

D38

BOLARUS S.A.

A16

BORROW.PL – SŁABA BATERIA ? – DOŁADUJ WYGODNIE !

D44

BRITA POLSKA SP. Z O.O.

C15

BWT POLSKA SP. Z O.O.

C29

BYDGOSKIE ZAKŁADY MASZYN GASTRONOMICZNYCH "MA-GA" SP. Z O.O.

A23

CLASSEQ POLSKA SP. Z O.O.

A28

CLICK-PACK SP. Z O.O.

D29

D.A.A.J. PROJEKT ADRIAN DYLEWSKI

D61

DEZAL-PLUS SP. Z O.O.

B75

DRAGO MOCAMBO COFFEE

C18

ELWA SJ.

D26

FINE DINE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

A39

FS OPAKOWANIA MICHALINA LEWANDOWSKA

B18

GARBIN INDUSTRIES SRL

A4

GASTRO SERWIS

A48

GASTRO SERWISANT POLSKA SP.Z.O.O.

A35

GASTROMEDIA

A27

HARTMANN TRESORE POLSKA SP. Z O.O.

D4

HENDI POLSKA SP. Z O.O. / GRAFEN

A40

INOXXI

A38

INSPIRACJEKAWOWE.PL

C32

INSTANCO

A31

INTROSERWIS KARTY MENU

D46

KARTY – MENU.PL

D50

KASPAR SCHULZ

B1

KREIS PACK

D36

LABELFRESH ETYKIETY HACCP

D47

LF SPA

C11

LIFEWELLNESS SP. Z O.O.

A1A

LODMAR GASTRO SOLUTION SP. Z O.O.

B61

MANUEL CAFFE

C16

MEIKO CLEAN SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.

A10

MERCAT/DE JONG DUKE

C23

MESKO-AGD SP. Z O.O.

D28

METAL – PLAST WAŁBRZYCH

B6

MEXTRA GROUP PRODUCENT MEBLI BANKIETOWYCH

D7

MIKO PAC SP. Z O.O.

D59

NUMBER COFFEE

C21

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

Akcesoria dla gastronomii Accessories for gastronomy

37


LISTA WYSTAWCÓW WG BRANŻ

P.H.U. SZRON GRZEGORZ ZIELIŃSKI

A29

PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

B47

PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.

D6

PHU AMELIA – ZBIGNIEW GRYSZKIEWICZ

B50

POL-SZKŁO-GASTRO S.C. KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA

D32

PRIMULATOR SP. Z O.O.

C2

RAINBOW CUPS / WIRELESSCOM SP. Z O.O.

D17

RAVECO S.C.

A20

REA SERWIS SP. Z O.O.

C24

ROBOT-COUPE

A7

SCM MONIN VITAMIX

B83

SEGAFREDO ZANETTI POLAND SP. Z O.O.

C19

TEDMAR

A42

TEDMARK SP. Z O.O.

B55

TERNAWA SP. Z O.O.

C36

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.

B2

VERRO – GLASS

D11

WEINDICH SP. J.

A5

WENCEL SP. Z O.O.

A30

WHEELWOOD

D43

WITEK'S ADAM WITEK

D1

ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

A33

AGED SP. Z O.O.

C28

AGRICULTURE AND FOOD AUTHORITY (AFA)

C31A

APRO TRADE / TOM CAFFE

C25

AREXPOL PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

B63

BALTIC GLASS SP. Z O.O.

B56

CARLSBERG POLSKA

B81A

CLUB MATE POLSKA / HURTOWNIA "FILIP MERYNOS" – WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NAPOJU CLUB-MATE

B12

D.A.A.J. PROJEKT ADRIAN DYLEWSKI

D61

DESTILA S.R.O.

D67

DORADO CHŁODNIE SP. Z O.O.

A8

DRAGO MOCAMBO COFFEE

C18

ENDURANCE SP. Z O.O.

C31

ETNO CAFE

C27

FAKTORIA WIN A LA CARTE

B33

INSPIRACJEKAWOWE.PL

C32

NALEWKI STAROPOLSKIE KAROL MAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.

B73

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRIMARG SP. Z O.O.

D8

SCM MONIN VITAMIX

B83

VETRINA WŁOSKA

B69

WINE REPUBLIC SP.J. MILONAS

C16A

WINNICA BOCK – WĘGRY

B7

Elementy wyposażenia i dekoracji wnętrz, tekstylia

ANDROPOL S.A.

D54

ASTRE TEXTILE

D31

BONOIDEA.PL WYPOSAŻENIE INWESTYCJI HOTELOWYCH

D45

BORROW.PL – SŁABA BATERIA ? – DOŁADUJ WYGODNIE !

D44

Interior design, fixtures and fitting, textiles

BUKLE HORECA

D58

Alkohole i używki Alcoholic beverages and substances

38

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


LIST OF EXHIBITORS BY INDUSTRY

DRY AGER POLSKA

D51

ESTELLA SP. Z O.O.

D16

EUROFIRANY B.B. CHOCZYŃSCY SP. J.

D34

GRENO WROCŁAW

D63

HANKE TISSUE SP. Z O.O.

D9

HARTMANN TRESORE POLSKA SP. Z O.O.

D4

HORECATEX KONFEKCJA HOTELOWA I GASTRONOMICZNA

D57

KARTY – MENU.PL

D50

LITEX PROMO

D35

MEXTRA GROUP PRODUCENT MEBLI BANKIETOWYCH

D7

MF – DEKORANT

D60

PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.

D6

PAW SP. Z O.O.

D40

PERFECTA

D65

PIÓREX S.A.

D24A

POLDEKOR DARIA BOGACKA

D18

POL-SZKŁO-GASTRO S.C. KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA

D32

WEINDICH SP. J.

A5

WHEELWOOD

D43

ANDERS MEBLE

D34

BONOIDEA.PL WYPOSAŻENIE INWESTYCJI HOTELOWYCH

D45

BORROW.PL – SŁABA BATERIA ? – DOŁADUJ WYGODNIE !

D44

DAR – MAR

D24

DEMI CO. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

D55

ENOFRIGO SPA

A46

FABER SP. Z O.O.

D53

GARDEN SPACE SP. Z O.O. SP.K.

B81

GASTRO SERWIS

A48

HAGEA SP. Z O.O.

D3A

KOMAT MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI

A41

LITEX PROMO

D35

MECHANOTOOLS SRL

B16

MEXTRA GROUP PRODUCENT MEBLI BANKIETOWYCH

D7

POLDEKOR DARIA BOGACKA

D18

PRO ASCOBLOC

A15

RAVECO S.C.

A20

WEINDICH SP. J.

A5

WENCEL SP. Z O.O.

A30

WHEELWOOD

D43

WITEK'S ADAM WITEK

D1

BROG MARKETING SP. Z O.O. S.K.

B46

FOOD SERVICE

B11

FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.

C37

GASTRONA.PL

A21

GOOD FOOD

B49

INSTYTUT RYNKU HOTELARSKIEGO

D66

MAGAZYN WINO

D3B

PORADNIK RESTAURATORA

A21A

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

Meble Furniture

Media Media

39


LISTA WYSTAWCÓW WG BRANŻ

PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY

C26

RESTAURACJA / HOTELARZ

D10

ZWIADOWCA.PL

D22

Nakrycia stołu, zastawy, porcelana, szkło

AKU SP. Z O.O.

D52

ALVA SP. Z O.O.

A34

Place setting, tableware, china, glass

AMEFA POLSKA SP. Z O.O.

D23

ASTRE TEXTILE

D31

BANQUETE PARTNER SP. Z O.O.

D3

DUNI SALES POLAND SP. Z O.O.

D30

EUROPOCHETTE POLSKA SP. Z O.O.

D48

FINE DINE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

A39

GASTRO SERWIS

A48

GASTROMEDIA

A27

GERLACH S.A.

D37

HANKE TISSUE SP. Z O.O.

D9

HENDI POLSKA SP. Z O.O. / GRAFEN

A40

HORECA INVEST SP. Z O.O.

A22

MARCOPOLO S.C.

A22

MEXTRA GROUP PRODUCENT MEBLI BANKIETOWYCH

D7

NUMBER COFFEE

C21

P.H.U. SZRON GRZEGORZ ZIELIŃSKI

A29

PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

B47

PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.

D6

PAW SP. Z O.O.

D40

POLDEKOR DARIA BOGACKA

D18

POL-SZKŁO-GASTRO S.C. KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA

D32

RAINBOW CUPS / WIRELESSCOM SP. Z O.O.

D17

VERRO – GLASS

D11

WEINDICH SP. J.

A5

WITEK'S ADAM WITEK

D1

ZAKŁADY CERAMICZNE "BOLESŁAWIEC" W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.

D15

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" S.A.

D5

Odzież robocza

CHEMAN ANNA ROGOZIŃSKA

B82

Working clothes

DARA PRODUCENT UNIFORMÓW I UBRAŃ SŁUŻBOWYCH

D27

TEDMAR

A42

WEINDICH SP. J.

A5

Oprogramowanie dla HoReCa

FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. J.

D49

GRUPA AMBER

D69

INSOFT

D73

Software for HoReCa sector

KOM-PAP OFFICE PARTNERS

D14

KONCEPT SYSTEMY INFORMATYCZNE

D41

M 4B S.A.

D42

MERCO SYSTEMY KOMPUTEROWE S.C.

D64

NETPOS SP. Z O.O.

D68

NOVITUS – CENTRUM TECHNOLOGII SPRZEDAŻY

D62

POSBISTRO SP. Z O.O.

C14

40

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


LIST OF EXHIBITORS BY INDUSTRY

SOFTECH SP. Z O.O.

D2

SOLIX SP. Z O.O. SP.K.

D12

1900

B27

AUTOMATY DO LODOW.COM.PL

B14

BIMIZ / FROZANA

B32

CSM POLSKA SP. Z O.O.

B77

DELIFRANCE POLSKA SP. Z O.O.

B71

DORADO CHŁODNIE SP. Z O.O.

A8

ERLENBACHER BACKWAREN GMBH

B67

GASTRONOMASZ

B45

HARD-ICE

B58

LODEL

B10

MASTER MARTINI POLSKA SP. Z O.O.

B62

MUFFIA SP. Z O.O.

C9

PHU AMELIA – ZBIGNIEW GRYSZKIEWICZ

B50

POL-SZKŁO-GASTRO S.C. KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA

D32

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRIMARG SP. Z O.O.

D8

RAINBOW CUPS / WIRELESSCOM SP. Z O.O.

D17

SCM MONIN VITAMIX

B83

SORENO PRODUCENT KONCENTRATÓW LODÓW I GOFRÓW

B14

ZT "KRUSZWICA" S.A.

B39

AB HALLDE MASKINER

A51

ALVA SP. Z O.O.

A34

ANPA

D74

BAKE OFF

A3

BANQUETE PARTNER SP. Z O.O.

D3

BARTSCHER GMBH

A12

BEST COFFEE SYSTEMS SP. Z O.O.

C20

BIZERBA POLSKA SP. Z O.O.

A6

BOKAMA MASZYNY PAKUJĄCE

D38

BOLARUS S.A.

A16

BORROW.PL – SŁABA BATERIA ? – DOŁADUJ WYGODNIE !

D44

BRITA POLSKA SP. Z O.O.

C15

BYDGOSKIE ZAKŁADY MASZYN GASTRONOMICZNYCH "MA-GA" SP. Z O.O.

A23

CITROCASA – RODRO

B4

DOMOWE SANATORIUM

B57

DORA METAL SP. O.O.

A24

DRAGO MOCAMBO COFFEE

C18

FINE DINE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

A39

FIREX

A3

GASTRO SERWIS

A48

GASTROMEDIA

A27

GAST-SERWIS

D19

HAGEA SP. Z O.O.

D3A

HENDI POLSKA SP. Z O.O. / GRAFEN

A40

HERT SP. Z O.O. SP. K.

A3

HOBART GMBH

A18

HOSHIZAKI DEUTSCHLAND

A11

Produkty i półprodukty dla cukiernictwa, lodziarstwa i piekarstwa Products and semi-finished products for confectionary industry, ice-cream making and bakery

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

Sprzęt cateringowy Catering equipment

41


LISTA WYSTAWCÓW WG BRANŻ

INOXXI

A38

INSTANCO

A31

KOMAT MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI

A41

KROMET SP. Z O.O.

A24

LABELFRESH ETYKIETY HACCP

D47

LF SPA

C11

M.I.L. – SYSTEM SP. Z O.O. SP.K.

D21

M.I.L. – SYSTEM SP. Z O.O. SP.K.

D25

MECHANOTOOLS SRL

B16

MERCAT/DE JONG DUKE

C23

METRO-CATERING-SYSTEM

D70

MEXTRA GROUP PRODUCENT MEBLI BANKIETOWYCH

D7

MIKO PAC SP. Z O.O.

D59

NUMBER COFFEE

C21

OREST

A52

P.H.U. SZRON GRZEGORZ ZIELIŃSKI

A29

PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

B47

PLASTMET SP. Z O.O. S. K.

A43

POLDEKOR DARIA BOGACKA

D18

POL-SZKŁO-GASTRO S.C. KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA

D32

PRIMULATOR SP. Z O.O.

C2

PRO ASCOBLOC

A15

RAINBOW CUPS / WIRELESSCOM SP. Z O.O.

D17

RATIONAL SP. Z O.O.

A2

RAVECO S.C.

A20

REA SERWIS SP. Z O.O.

C24

ROBOT-COUPE

A7

SEGAFREDO ZANETTI POLAND SP. Z O.O.

C19

TEDMAR

A42

THERMOHAUSER GMBH

A45

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.

B2

WEINDICH SP. J.

A5

WHEELWOOD

D43

WITEK'S ADAM WITEK

D1

ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

A33

ZAKŁADY CERAMICZNE "BOLESŁAWIEC" W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.

D15

Sprzęt i akcesoria do parzenia i serwowania kawy

AGED SP. Z O.O.

C28

AKU SP. Z O.O.

D52

APRO TRADE / TOM CAFFE

C25

AQUAPHOR POLAND SP. Z O.O.

D3C

Coffee making and serving equipment and accessories

BARTSCHER GMBH

A12

BELWEDER GROUP

C10

BEST COFFEE SYSTEMS SP. Z O.O.

C20

BICCO COFFEE ROASTERS

C38

BRITA POLSKA SP. Z O.O.

C15

BWT POLSKA SP. Z O.O.

C29

C I. A. PACKING MACHINES SRL

C12

CAGLIARI CAFFE S.P.A.

C24

CLICK-PACK SP. Z O.O.

D29

COFFEE ZONE SP. Z O.O.

C8

42

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


LIST OF EXHIBITORS BY INDUSTRY

DRAGO MOCAMBO COFFEE

C18

FINE DINE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

A39

GASTROMEDIA

A27

GERLACH S.A.

D37

HENDI POLSKA SP. Z O.O. / GRAFEN

A40

INSPIRACJEKAWOWE.PL

C32

KAFFIT.COM

C17

KAWA SP. Z O.O.

C7

LF SPA

C11

MAMMA MIA TRUE S.A.S

B73A

MANUEL CAFFE

C16

MERCAT/DE JONG DUKE

C23

MUSETTI

C4

N&W GLOBAL VENDING SP. Z O.O.

C6

NUMBER COFFEE

C21

PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

B47

POL-SZKŁO-GASTRO S.C. KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA

D32

PRIMULATOR SP. Z O.O.

C2

RAINBOW CUPS / WIRELESSCOM SP. Z O.O.

D17

REA SERWIS SP. Z O.O.

C24

SEGAFREDO ZANETTI POLAND SP. Z O.O.

C19

WEINDICH SP. J.

A5

WITEK'S ADAM WITEK

D1

ZAKŁADY CERAMICZNE "BOLESŁAWIEC" W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.

D15

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" S.A.

D5

INSOFT

D73

M 4B S.A.

D42

AKU SP. Z O.O.

D52

CID LINES SP. Z O.O.

D33

ECOLAB SP. Z O.O.

A19

GASTROMEDIA

A27

GREEN CLEAN SP. Z O.O.

D4A

HANKE TISSUE SP. Z O.O.

D9

HOBART GMBH

A18

JAX PROFESSIONAL

D71

LF SPA

C11

MIELE SP. ZO.O.

A16A

MUSETTI

C4

PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

B47

STERIPOWER

D33

WEINDICH SP. J.

A5

WENCEL SP. Z O.O.

A30

Systemy audiowizualne Audio and visual systems

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

Środki czystości i sprzęt czyszczący Cleaning agents and equipment

43


LISTA WYSTAWCÓW WG BRANŻ

Urządzenia i meble dla cukiernictwa, lodziarstwa i piekarstwa Equipment nad furniture for confectionary industry, ice-cream making and bakery

44

ALVA SP. Z O.O.

A34

ANPA

D74

ARPOL S.C. ARKADIUSZ ROLSKI, E. PAŹDZIERSKA

B65

AUTOMATY DO LODOW.COM.PL

B14

BAKE OFF

A3

BARTSCHER GMBH

A12

BELWEDER GROUP

C10

BOLARUS S.A.

A16

BORROW.PL – SŁABA BATERIA ? – DOŁADUJ WYGODNIE !

D44

BRITA POLSKA SP. Z O.O.

C15

C I. A. PACKING MACHINES SRL

C12

CITROCASA – RODRO

B4

CLASSEQ POLSKA SP. Z O.O.

A28

DEMI CO. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

D55

DORA METAL SP. O.O.

A24

FINE DINE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

A39

FIREX

A3

FRIGOMAT

A5A

FS OPAKOWANIA MICHALINA LEWANDOWSKA

B18

GARBIN INDUSTRIES SRL

A4

GASTRO SERWIS

A48

GASTROMEDIA

A27

GASTRONOMASZ

B45

HARD-ICE

B58

HENDI POLSKA SP. Z O.O. / GRAFEN

A40

HERT SP. Z O.O. SP. K.

A3

KROMET SP. Z O.O.

A24

KROSNO – METAL SP. Z O.O.

A14

LIRON POLSKA

B40

LODEL

B10

LODMAR GASTRO SOLUTION SP. Z O.O.

B61

MAMMA MIA TRUE S.A.S

B73A

MECHANOTOOLS SRL

B16

MUSSANA AUTOMATY DO BITEJ ŚMIETANY

B25

NUMBER COFFEE

C21

PCO GROUP SP. Z O.O.

B31

PLASTMET SP. Z O.O. S. K.

A43

POLGAST SP. Z O.O.

A36

POL-SZKŁO-GASTRO S.C. KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA

D32

PRIMULATOR SP. Z O.O.

C2

PRO ASCOBLOC

A15

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRIMARG SP. Z O.O.

D8

REA SERWIS SP. Z O.O.

C24

ROBOT-COUPE

A7

SCOTSMAN ICE SYSTEMS

A44

THERMOHAUSER GMBH

A45

VEGAGASTRO DARIUSZ KRUPA

B60

WEINDICH SP. J.

A5

WENCEL SP. Z O.O.

A30

YAKUDO PLUS SP. Z O.O.

D72

ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

A33

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


LIST OF EXHIBITORS BY INDUSTRY

AB HALLDE MASKINER

A51

ABRI – LUX ADAM BRZOZOWSKI

D2A

ALVA SP. Z O.O.

A34

ANPA

D74

AQUAPHOR POLAND SP. Z O.O.

D3C

AUTOMATY DO LODOW.COM.PL

B14

BAKE OFF

A3

BARTSCHER GMBH

A12

BIZERBA POLSKA SP. Z O.O.

A6

BOKAMA MASZYNY PAKUJĄCE

D38

BOLARUS S.A.

A16

BORROW.PL – SŁABA BATERIA ? – DOŁADUJ WYGODNIE !

D44

BRITA POLSKA SP. Z O.O.

C15

BYDGOSKIE ZAKŁADY MASZYN GASTRONOMICZNYCH "MA-GA" SP. Z O.O.

A23

CLASSEQ POLSKA SP. Z O.O.

A28

DOMOWE SANATORIUM

B57

DORA METAL SP. O.O.

A24

DRY AGER POLSKA

D51

ELWA SJ.

D26

FINE DINE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

A39

FIREX

A3

GASTMED – GOGA

A49

GASTRO SERWIS

A48

GASTRO SERWISANT POLSKA SP.Z.O.O.

A35

GASTROMEDIA

A27

GAST-SERWIS

D19

GERLACH S.A.

D37

GREATGASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

B43

GREEN CLEAN SP. Z O.O.

D4A

HENDI POLSKA SP. Z O.O. / GRAFEN

A40

HERT SP. Z O.O. SP. K.

A3

HOBART GMBH

A18

HOSHIZAKI DEUTSCHLAND

A11

IMS – BIURO PRODUKCYJNO – HANDLOWE

B19

INOXXI

A38

INSTANCO

A31

KOMAT MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI

A41

KROMET SP. Z O.O.

A24

KROSNO – METAL SP. Z O.O.

A14

LABELFRESH ETYKIETY HACCP

D47

LF SPA

C11

LODMAR GASTRO SOLUTION SP. Z O.O.

B61

MEIKO CLEAN SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.

A10

MERCAT/DE JONG DUKE

C23

MESKO-AGD SP. Z O.O.

D28

METRO-CATERING-SYSTEM

D70

MIJAR – UZDATNIANIE WODY

A37

MUSSANA AUTOMATY DO BITEJ ŚMIETANY

B25

OREST

A52

P.H.U. SZRON GRZEGORZ ZIELIŃSKI

A29

PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.

D6

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

Wyposażenie zaplecza kuchennego Kitchen equipment

45


LISTA WYSTAWCÓW WG BRANŻ

PHU AMELIA – ZBIGNIEW GRYSZKIEWICZ

B50

PLASTMET SP. Z O.O. S. K.

A43

POLGAST SP. Z O.O.

A36

POL-SZKŁO-GASTRO S.C. KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA

D32

PRIMAX GASTRO

A3A

PRIMULATOR SP. Z O.O.

C2

PRO ASCOBLOC

A15

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRIMARG SP. Z O.O.

D8

RATIONAL SP. Z O.O.

A2

RAVECO S.C.

A20

RM GASTRO POLSKA SP. Z O.O.

A47

ROBOT-COUPE

A7

RONIC POLSKA

B78

SCM MONIN VITAMIX

B83

SCOTSMAN ICE SYSTEMS

A44

STERIPOWER

D33

TECNOINOX

A9

TERNAWA SP. Z O.O.

C36

THERMOHAUSER GMBH

A45

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.

B2

WEINDICH SP. J.

A5

WELBILT

A26

WENCEL SP. Z O.O.

A30

WINTERHALTER GASTRONOM POLSKA SP. Z O.O.

A1

WITEK'S ADAM WITEK

D1

YAKUDO PLUS SP. Z O.O.

D72

ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

A33

ZAKŁADY CERAMICZNE "BOLESŁAWIEC" W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.

D15

Żywność i napoje

AGED SP. Z O.O.

C28

Food and beverages

AKO S.A.

B74

APRO TRADE / TOM CAFFE

C25

AREXPOL PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

B63

ARYZTA POLSKA SP. Z O.O.

B41

BALTIC GLASS SP. Z O.O.

B56

BELFOOD SP. Z O.O.

B51

BIMIZ / FROZANA

B32

CAGLIARI CAFFE S.P.A.

C24

CEYLONKA, SRI LANKA EXPORTER

B9

CITROCASA – RODRO

B4

CLUB MATE POLSKA / HURTOWNIA "FILIP MERYNOS" – WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NAPOJU CLUB-MATE

B12

COFFEE ZONE SP. Z O.O.

C8

CSM POLSKA SP. Z O.O.

B77

DE CARE PRZYSMAKI ŚWIATA

B24

DELIFRANCE POLSKA SP. Z O.O.

B71

DESTILA S.R.O.

D67

DOMOWE SANATORIUM

B57

DORADO CHŁODNIE SP. Z O.O.

A8

DRAGO MOCAMBO COFFEE

C18

EBAKER (MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O.)

B29

ELTA POLSKA

C35

46

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


LIST OF EXHIBITORS BY INDUSTRY

ERLENBACHER BACKWAREN GMBH

B67

ETNO CAFE

C27

EURO CATERING

B21

EVENTROOM

C33

FAKTORIA WIN A LA CARTE

B33

FANEX SP. Z O.O.

B64

FRUCTOVITA

B17A

FS OPAKOWANIA MICHALINA LEWANDOWSKA

B18

GALVANINA CENTURY

B20

GREATGASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

B43

GREEN CLEAN SP. Z O.O.

D4A

HOCHLAND POLSKA SP. Z O.O.

B68

INSPIRACJEKAWOWE.PL

C32

KOMPLET POLSKA SP. Z O.O.

B34

KONSPOL HOLDING SP. Z O.O.

B35

LANTMANNEN UNIBAKE POLAND SP. Z O.O.

B66

LUTOSA

B44

MAMMA MIA TRUE S.A.S

B73A

MANUEL CAFFE

C16

MASTER MARTINI POLSKA SP. Z O.O.

B62

MECHANOTOOLS SRL

B16

MIKO PAC SP. Z O.O.

D59

MOSSO KEWPIE POLAND

B8

MR. HASH PIOTR TERLIKOWSKI

B22

MUFFIA SP. Z O.O.

C9

MUSETTI

C4

NEWBY TEAS (U.K.)

B38

NUMBER COFFEE

C21

OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SP. Z O.O.

B17

OLIO D'AUTORE

B72

ORYGINALNYSOK

B48

OSI CONVENIENCE EUROPE GMBH

B42

PANEGARA SP Z O.O.

B30

PCO GROUP SP. Z O.O.

B31

PHU AMELIA – ZBIGNIEW GRYSZKIEWICZ

B50

PIZZERIA RESTAURACJA RUSTYKALNA ( RUSTIC BURGER )

Z4

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRIMARG SP. Z O.O.

D8

RAINBOW CUPS / WIRELESSCOM SP. Z O.O.

D17

REA SERWIS SP. Z O.O.

C24

ROTR SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE

B59

RUN CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SP. Z O.O.

B52

SANDRE NATA, LDA.

B54

SCM MONIN VITAMIX

B83

SEGAFREDO ZANETTI POLAND SP. Z O.O.

C19

SMAKI REGIONÓW

B3

ŚWIAT PRZYPRAW

B5

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.

B2

TWÓJ CUKIER

B70

UNIFOOD AND WINE

B23

VETRINA WŁOSKA

B69

VIANDS SP. Z O.O.

B28

WORLD OF ASIA

B76

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

47


LISTA WYSTAWCÓW WG BRANŻ

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "ZACZYK"

B36

ZAKŁADY CERAMICZNE "BOLESŁAWIEC" W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.

D15

ZAKŁADY MIĘSNE"ŁMEAT-ŁUKÓW" S.A.

B26

ZDROJOWNIA – TOPSERW

C22

ZT "KRUSZWICA" S.A.

B39

ZUMMO POLSKA

A4A

Inne

ANDERS MEBLE

D34

Other

ANIS OPAKOWANIA

D36

AQUAPHOR POLAND SP. Z O.O.

D3C

BARTSCHER GMBH

A12

BCC POLSKA SP. Z O.O.

D56

BOLARUS S.A.

A16

BORROW.PL – SŁABA BATERIA ? – DOŁADUJ WYGODNIE !

D44

BWT POLSKA SP. Z O.O.

C29

CENRUMELEKTRONIKI

D20A

CLICK-PACK SP. Z O.O.

D29

GARDEN SPACE SP. Z O.O. SP.K.

B81

GASTRO SERWIS

A48

GASTRO SERWISANT POLSKA SP.Z.O.O.

A35

GAST-SERWIS

D19

HANKE TISSUE SP. Z O.O.

D9

HARTMANN TRESORE POLSKA SP. Z O.O.

D4

IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO

C30

KASPAR SCHULZ

B1

KOM-PAP OFFICE PARTNERS

D14

LITEX PROMO

D35

MAGIC PLAY

A50

MANUEL CAFFE

C16

METRO-CATERING-SYSTEM

D70

MEXTRA GROUP PRODUCENT MEBLI BANKIETOWYCH

D7

MIKO PAC SP. Z O.O.

D59

MUFFIA SP. Z O.O.

C9

MUSETTI

C4

NUMBER COFFEE

C21

O.SALM & CO GMBH

A25

PACOVSKE STROJIRNY, A.S.

B15

PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.

D6

PERFECTA

D65

PLAY DLA FIRM

D39

PROJEKT HOTEL

D58A

RAINBOW CUPS / WIRELESSCOM SP. Z O.O.

D17

SOFTECH SP. Z O.O.

D2

SOLIX SP. Z O.O. SP.K.

D12

STOWARZYSZENIE SOMMELIERÓW POLSKICH

C16A

WIATROCHRONY

D20

ZT "KRUSZWICA" S.A.

B39

48

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


oferta wystawców w kolejności alfabetycznej exhibitors’ offer in alphabetical order


A

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

1900

Nr stoiska / Stand No.:

B27

Zeelanida Sp. z o.o. ul. Sowia 6c 62-080 Tarnowo Podgórne

Marka 1900 powstała z połączenia pasji oraz ponad stuletniego doświadczenia na rynku cukierniczym i gastronomicznym. Ciągłe dążenie do doskonałości oraz spełniana wysokich oczekiwań naszych klientów zaowocowały stworzeniem kompleksowej oferty dedykowanej dla rynku HoReCa.

T.: +48 697 790 095 T.: +48 61 66 47 612 F.: +48 61 66 47 700

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno gotowe, mrożone produkty cukiernicze, jak i półprodukty oraz surowce niezbędne do przygotowania wyjątkowych deserów. Produkty sygnowane marką 1900 stanowią połączenie najwyższej rzemieślniczej jakości oraz wygody użytkowania.

AB HÄLLDE MASKINER

Nr stoiska / Stand No.:

A51

Oddział w Polsce ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa

W tym roku firma AB Hallde Maskiner świętuję 75. rocznicę powstania. Z tak długim doświadczeniem i wieloma istotnymi patentami, HALLDE jest jedną z wiodących w świecie firm, projektujących i produkujących profesjonalne maszyny do przetwarzania żywności. HALLDE produkuje szatkownice, kutry, urządzenia wielofunkcyjne i blendery, które cechują się: doskonałą jakością, wzorowym bezpie-

T. +48 600 985 979 marek.jamroz@hallde.com hallde.com

czeństwem, rozwiązaniami konstrukcyjnymi przyjaznymi dla użytkownika, idealnymi wynikami obróbki. Szybkie i łatwe czyszczenie, praktyczne przechowywanie to kolejne cechy wyróżniające nasze produkty. Wszystkie urządzenia są od samego początku, do chwili obecnej wytwarzane w Szwecji.

ABRI-LUX

Nr stoiska / Stand No.:

D2a

biuro w Warszawie: ul. Spedycyjna 22 03-191 Warszawa

ABRI-LUX jest wiodącym przedstawicielem Electrolux Professional, globalnego producenta maszyn pralniczych i gastronomicznych. Stosujemy rozwiązania, które można dopasować do oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Z najbardziej kompleksowych urządzeń do przygotowywania i przechowywania żywności, zmywania oraz systemów pralniczych Electrolux to marka wyróżniająca się niezawodnością, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem. Electrolux Professional jest uznawany na całym świecie za działania społeczne i środowiskowe oraz linie produkcyjne spełniające międzynarodowe standardy, takie jak ECA, GASTEC i EIA. W 2010 r. Electrolux Professional sprzedał maszyny za około 700 mln EUR, zatrudnił około 2 700 pracowników w 7 fabrykach oraz współpraco-

T.: +48 609 319 319 abrilux@abrilux.pl www.abrilux.pl

wał z ponad 1000 dealerów i 1000 partnerów. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź nasza stronę internetową HYPERLINK „http:// www.abrilux.pl” www.abrilux.pl ULTRAGASTRO jest wiodącym przedstawicielem Electrolux Professional, globalnego producenta maszyn pralniczych i gastronomicznych. Stosujemy rozwiązania, które można dopasować do oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Z najbardziej kompleksowych urządzeń do przygotowywania i przechowywania żywności, zmywania oraz systemów pralniczych Electrolux to marka wyróżniająca się niezawodnością, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem. Electrolux Professional jest uznawany na całym świecie za

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

51


A

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

działania społeczne i środowiskowe oraz linie produkcyjne spełniające międzynarodowe standardy, takie jak ECA, GASTEC i EIA. W 2010 r. Electrolux Professional sprzedał maszyny za około 700 mln EUR, zatrudnił około 2 700 pracowników w 7 fabrykach oraz współpracował z ponad 1000 dealerów i 1000 partnerów. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź nasza stronę internetową www.abrilux.pl ABRI-LUX is a leading dealer of Electrolux Professional, a global supplier of professional foodservice and laundry solutions that can match the expectations of the most demanding customer. With the most comprehensive range of appliances for food preservation and preparation, dishwashing, and laundry systems, Electrolux is a brand synonymous with reliability, innovation and sustainability. Electrolux Professional is recognised worldwide for its social and environmental performance and its product lines meet and exceed international standards such as ECA, Gastec and EIA. In 2010 Electrolux Professional had sales of about EUR 700 million, approximately 2,700

employees, 7 factories, over 1,000 dealers and 1,000 service partners. For more information, visit the web site: www.abrilux.pl ULTRAGASTRO is a leading dealer of Electrolux Professional, a global supplier of professional foodservice and laundry solutions that can match the expectations of the most demanding customer. With the most comprehensive range of appliances for food preservation and preparation, dishwashing, and laundry systems, Electrolux is a brand synonymous with reliability, innovation and sustainability. Electrolux Professional is recognised worldwide for its social and environmental performance and its product lines meet and exceed international standards such as ECA, Gastec and EIA. In 2010 Electrolux Professional had sales of about EUR 700 million, approximately 2,700 employees, 7 factories, over 1,000 dealers and 1,000 service partners. For more information, visit the web site: www.abrilux.pl

AGED SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

C28

ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków T.: +48 22 738 31 01

Firma AGED Sp. z o.o. jest dystrybutorem wysokiej klasy urządzeń następujących marek: LIEBHERR (niemiecki sprzęt chłodniczy do zastosowań domowych i profesjonalnych: chłodziarki, zamrażarki, winiarki, urządzenia laboratoryjne i piekarnicze) , DYSON (brytyjskie odkurzacze bezworkowe oraz wentylatory), DYSON AIRBLADE (brytyjskie suszarki do rąk), NIVONA (niemieckie automatyczne ekspresy do kawy), INTRA (skandynawskie urządzenia sanitarne), VALERA (profesjonalne urządzenia do stylizacji włosów).

AGED Company is a distributor of high quality appliances of the following brands: LIEBHERR (German domestic and professional cooling appliances: refrigerators, freezers, wine cabinets, appliances for laboratories and bakeries), DYSON (British bagless vacuum cleaners, fans and heaters), DYSON AIRBLADE (British hand dryers), NIVONA (German fully automatic coffee makers), INTRA (Scandinavian sanitary stainless steel appliances), VALERA (Swiss professional haircare appliances).

AGRICULTURE AND FOOD AUTHORITY (AFA) Coffee Plaza, Exchange Lane – Off Haile Selassie Avenue 00100 Nairobi, Kenia

52

F.: +48 22 738 31 09 aged@aged.com.pl www.aged.com.pl

Nr stoiska / Stand No.:

C31a

T.: +254 20 334 2727 www.agricultureauthority.go.ke

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

AKO S.A. Startowa 2a 85-744 Bydgoszcz T.: +48 52 342 09 66

A Nr stoiska / Stand No.:

B74

F.: +48 52 342 13 39 www.ako.com.pl

AKU SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D52

ul. Gdańska 33D 83-110 Tczew T.: +58 777 32 58

Jesteśmy polskim producentem jednorazowych artykułów ułatwiających przechowywanie i przetwarzanie żywności oraz utrzymanie czystości. W naszej ofercie można znaleźć między innymi: serwetki papierowe, papier do pieczenia, obrusy papierowe, folię aluminiową, folię do żywności, torebki do pieczenia, woreczki foliowe, gąbki, ścierki, zmywaki, druciaki, worki na śmieci, rękawice gumowe, rękawice foliowe, lateksowe, winylowe, nitrylowe itp. Nasze wyroby sprzedajemy pod markami Kuchcik i Clarina. Kuchcik jest skierowany do konsumenta indywidualnego, a Clarina na rynek profesjonalny, do segmentu HoReCa.

F.: +58 777 32 59 aku@aku.pl www.aku.pl

We are Polish manufacturer of disposable goods for food processing and for maintaning cleanlinless. In our offer you can find paper napkins, paper tablecoths, baking paper, aluminium foil, cling film, freezer bags, roasting bags, oven bags, HDPE bags, cleaning cloths & sponges, scourers, waste bags, trash bags, bin liners, rubber gloves, HDPE gloves, latex & vinyl & nitrile gloves Products are offered under brands Kuchcik and Clarina Kuchcik is dedicated for consumer market, whilst Clarina for profesional market, especially for HoReCa segment.

ALVA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A34

ul.Międzyleska 2-4 50-514 Wrocław T.: +71 334 65 20

Wysoka jakość oferowanych produktów jest dla nas najważniejsza, dlatego proponujemy Państwu produkty najbardziej renomowanych i uznanych producentów z Europy i Stanów Zjednoczonych. W ślad za wysoką jakością idzie ich wyjątkowa trwałość, której dowodem jest okres udzielanej przez nas gwarancji. Przykładem może być porcelana Steelite, na którą udzielamy dożywotniej gwarancji na wyszczerbienia.

winfo@alva.com.pl www.alva.com.pl

W naszej ofercie staramy się podążać za aktualnymi trendami i nowościami na rynku HoReCa. Nasi producenci stale udoskonalają swoją ofertę i dbają o jej innowacyjny charakter. W przygotowaniu nowych linii biorą udział projektanci i ośrodki badawcze. Nasza oferta obejmuje najlepsze marki, które gwarantują wysoką jakość produktów i świetną obsługę posprzedażową.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

53


A

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

AMEFA POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D23

ul. Bokserska 64 02-690 Warszawa T.: +48 22 853 64 34

Amefa powstała w 1931 roku w Holandii. Obecnie jest jednym z głównych dostawców nakryć stołowych i noży kuchennych w Europie. Duży wybór oferowanych modeli, wysoka jakość oraz zróżnicowane ceny pozwalają na zaspokojenie najbardziej wymagających klientów. W jej ofercie znajdują się zarówno sztućce – Amefa, Amefa Premiere oraz Couzon, noże kuchenne innowacyjnej brytyjskiej marki Richardson Sheffield, jak i porcelana słynnej francuskiej marki Médard de Noblat.

Amefa was founded in 1931 in the Netherlands. It is now one of the main suppliers of tableware and kitchen knives in Europe. Wide range of patterns, high quality and price differentiation permit to satisfy the most demanding customers. The company offers cutlery – Amefa, Amefa Premiere and Couzon, kitchen knives of the innovative British brand – Richardson Sheffield and the famous French brand porcelain – Médard de Noblat.

ANDERS MEBLE

Nr stoiska / Stand No.:

D34

Dyrektor Handlowy – Architekci Marcin Wojewoda m.wojewoda@andersmeble.pl T.: +48 579 078 567 Dyrektor Handlowy – Hotele

Firma ANDERS jest firmą z wieloletnią tradycją w wyposażaniu obiektów hotelowych, biurowych, restauracyjnych. Jesteśmy na rynku od 1993 roku i wykonujemy specjalistyczne zabudowy wnętrz. Przez ten czas udało nam się zbudować silną pozycję na rynku meblarskim. Nasza oferta obejmuje projektowanie, produkcję i montaż. Jesteśmy z klientem w stałym kontakcie na każdym etapie realizacji zamówienia. Urządzamy m.in. hotele, restauracje, perfumerie, salony jubilerskie i kuchnie.

Nr stoiska / Stand No.:

D54

ANDROPOL S.A. ul. Krakowska 83 34-120 Andrychów T.: +48 33 875 64 73 biuro@andropol.com.pl www.andropol.com.pl

54

Grzegorz Laskowski g.laskowski@andersmeble.pl T.: +48 730 053 078 ul. Grunwaldzka 3 34-300 Żywiec www.andersmeble.pl

ANDERS is a company with a long-standing tradition in equipping hotels, offices and restaurants. Since 1993 we are creating specialist furniture interior systems. During this time, we managed to build a strong position in the furniture market. Our offer includes designing, production and assembly. We stay in touch with the clients at every stage of the project, serving them individually and comprehensively. We furnish also restaurants, perfume shops, jewellery shops and kitchens.

ANDROPOL S.A.

ANDROPOL – Kolekcja Horeca: Kolekcja Horeca to oferta dedykowana hotelom oraz restauracjom. W swojej ofercie możemy zaprezentować Państwu szeroki wybór obrusów, pościeli, ręczników oraz szlafroków, spełniających najwyższe kryteria jakości oraz trwałości. Wyposażenie hoteli Andropol cechuje się również nienaganną, stylistyką, która została doceniona przez wiele prestiżowych obiektów z kraju i za granicy. Starannie wyselekcjonowane surowce zapewniają naszym wyrobom doskonałe właściwości użytkowe oraz estetyczne. Obrusy, pościele, ręczniki oraz szlafroki hotelowe Andropol to esencja elegancji oraz

F.: +48 22 853 64 32 amefa@amefa.pl www.sklep.amefa.pl

HORECA Andropol ul. Krakowska 83 34-120 Andrychów T.: +48 33 875 65 84 horeca@andropol.com.pl www.andropol-horeca.pl

klasycznego minimalizmu, który może zagościć również w Państwa pensjonatach. Proponując pościel dla hoteli o rozmaitych rozmiarach i sposobach szycia, czy ekskluzywną konfekcję stołową pomagamy w utrzymaniu najwyższego standardu oraz renomy, prowadzonych przez Państwa obiektów. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy przekonani, że zarówno pościel hotelowa, jak również szlafroki i obrusy Andropol zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

ANIS OPAKOWANIA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D36

Anis Opakowania Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 56-400 Oleśnica office@anis.pl www.anis.pl

Anis Opakowania oraz Kreis Pack, firmy należące do Grupy Guillin, specjalizują się w produkcji standardowych plastikowych opakowań do żywności dla supermarketów, przemysłu spożywczego i handlu tradycyjnego. Firmy produkują i sprzedają wysokiej jakości opakowania zapewniając wszystkim swoim klientom wysoki poziom satysfakcji. Dzięki elastycznej strukturze i reaktywności, konkurencyjnemu wyposażeniu, ciągłemu wzrostowi oraz inwestycjom, Anis i Kreis Pack realizuje swój cel jakim jest budowanie pozycji w Polsce i rozwój we wszystkich krajach wschodnich.

Kreis Pack Sp. z o. o. ul. Leśna 22 64-320 Niepruszewo office@kreispack.pl www.kreispack.pl

Anis Opakowania and Kreis Pack, subsidiary of Groupe Guillin, are specialized in standard plastic food packaging for supermarkets, the food industry and traditional shops. Firmly focused on performance, the companies produce and market high-quality packaging to provide all customers with a high level of satisfaction. Thanks to a flexible and reactive structure, competitive equipment, continuous growth and investment, Anis and Kreis Pack aim is to build on its position in Poland and develop in all Eastern countries.

ANPA – JAN MALEC

Nr stoiska / Stand No.:

D74

ul. Działowa 8 04-525 Warszawa T./F.: +48 22 812 14 18

Od ponad 20 lat, sprzedajemy maszyny do produkcji różnych typów makaronu, lasagni, ravioli, uszek, gnocchi, naleśników i krokietów. Oferujemy zarówno małe maszyny dla restauracji czy firm cateringowych jak i duże linie produkcyjne. Maszyny posiadają gwarancje, deklaracje producenta CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim. Zapewniamy serwis pogwarancyjny.

anpa@anpa.pl www.anpa.pl

For over 20 years, we sell machines for the production of various types of pasta, lasagna, ravioli, gnocchi, cappelletti, crepes and croquettes. We offer a range from the small machines for restaurants and catering companies up to large production lines. Machines have a warranty, manufacturer’s declarations CE. We provide after sales service.

APRO TRADE/AKADEMIA KAWY/TOM CAFFE

ul. Narutowicza 37 05-091 Ząbki T.: +48 22 781 76 93

Palarnia kawy Apro-Trade / Akademia Kawy® Nasza firma istnieje od roku 1998. Jej założycielem i właścicielem jest Tomasz Obracaj, były Prezydent SCAE (Speciality Association of Europe) a obecnie Ambasador tej prestiżowej organizacji. Firma specjalizuje się w imporcie i wypalaniu wyselekcjonowanych kaw dla kawiarni, restauracji jak i wymagających klientów indywidualnych. W ofercie posiadamy mieszanki kaw i kawy jednorodne głównie z segmentu SPECIALITY COFFEE. Naszą główną zaletą jest jakość, cena, powtarzalność i świeżość produktu.Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia z zakresu technik pracy baristy. Firma Apro Trade jest incjatorem i wieloletnim organizatorem szeregu najważniejszych ewentów kawowych w Polsce jak Mistrzostwa Baristów i Olimpiady Kawy®

A

Nr stoiska / Stand No.:

C25

info@aprotrade.pl www.aprotrade.pl

Our company operates since 1998. Company creator and owner, Tom Obracaj, ex-President of SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) acts now as the Ambassador of this prestige’s organisation. Our Company is specialising in importing and roasting specially selected coffee for coffee shops, restaurants and demanding quality individual clients. We offer coffee blends and single origins from SPECIALITY COFFEE market segment. Our main strength is contnuity of high quality delivered on regular basis, attractive price and freshness of coffee beans. We run several training programs for baristas. Apro Trade has initiated and organised for over 12 years several most important coffee events in Poland like Polish Barista Championships and Coffee Olympics®.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

57


A

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

AREXPOL PRODUCTS POLAND SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

B63

ArExPol Products ul. Karmelicka 27/7 31-131 KRAKÓW T./F.: +48 12 333 41 12

ArExPol PRODUCTS POLAND Sp. z .o.o. jest ambitnym projektem, zapoczątkowanym w 2016 r., którego celem jest dystrybucja produktów najlepszej jakości, pochodzących z hiszpańskiej ziemi. Jego udziałowiec to hiszpańska firma ArExPol Products S.L. zajmująca się importem i exportem hiszpańskich i polskich produktów żywnościowych. Dystrybucja odbywa się pod marką Ad Extremum i dotyczy głównie hiszpańskiego pochodzenia najwyższej jakości oliwy z oliwek extra virgin jak i również innych tradycyjnych dla tego kraju produktów żywnościowych.

biuro@arexpol.eu www.arexpol.com

ArExPol PRODUCTS POLAND Sp. z o.o it is an ambitious project, initiated in 2016, with the main purpose of sharing products of the highest quality from Spanish lands with people and costumers interested in the purchase. Its shareholder it’s a Spanish company ArExPol Products S.L., that deals with imports and exports of Spanish and Polish food products. The distribution takes place under the brand Ad Extremum and concerns mainly the highest quality olive oil extra virgin as well as other traditional food products originated from Spain.

ARPOL S.C.

Nr stoiska / Stand No.:

B65

ul. Wojewódzka 12 B 58-560 Jelenia Góra T.: +48 514 12 44 12, +48 500 285 744

ARPOL s.c. – Importer, dystrybutor i producent maszyn do lodów włoskich i amerykańskich, gałkowych, granitorów, maszyn do bitej śmietany i shake’ów. W ofercie również: wyciskarki do owoców cytrusowych, witryny chłodnicze, wędzarnie elektryczne. ARPOL to wiodąca firma w Europie, ze swoimi produktami docieramy do wszystkich krajów Europy.

ARPOL s.c. – importer and distributor of italian and american ice cream machines, pasteurizers, freezers, slush machines, whipped cream, and shake machine. We also offer automatic juice squeeze machine, refrigerate display, ice cream display, smoked furance machine. Arpol is a leading company in Europe, with its products reach all European countries.

ARTPLAST POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C5

ul. Kolejowa 2 32-312 Jaroszowiec T.: +48 32 625 89 80

Artplast Polska Sp. z o.o. – jest firmą skupiającą czołowych producentów opakowań jednorazowego użytku. W skład udziałowców Spółki wchodzą firmy takie jak DOPLA, FLO, NUPIK oraz ISAP. Ciągłe udoskonalenia i inwestycje, w dotychczasową produkcję są odpowiedzią na tendencje rynkowe, świadczą o zaangażowaniu się w rozwój branży opakowań. W ofercie naszej firmy znajdują się opakowania dla vendingu, gastronomii, branży przetwórstwa spożywczego oraz mleczarstwa. 58

info@ekstralody.pl www.ekstralody.pl

F.: +48 32 645 79 09 info@artplastcdo.com www.artplast.eu

Wykonane z tworzywa sztucznego ( PS, PP, PET ) oraz papieru o różnych kształtach, kolorach, oraz pojemnościach począwszy od 30ml do 1000 ml włącznie. Dysponujemy maszynami drukarskimi gdzie na życzenie klienta wykonujemy indywidualne zdobienia kubeczków według powierzanego wzoru bądź też proponując i przygotowując indywidualne nadruki. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


ZAPRASZAMY NA STOISKO NUMER B-68 ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz www.hochland.pl


A

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

ARYZTA POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B41

ul. Zachodnia 10 05-825 Grodzisk Mazowiecki T.: +48 22 755 77 11

Grupa ARYZTA jest jednym z największych producentów mrożonych produktów piekarniczych na świecie. ``Grupa posiada pozycję lidera w sektorze pieczywa mrożonego ``Jest globalnym dostawcą produktów piekarniczych do sektora gastronomicznego, handlowego i restauracji szybkiej obsługi ``Wiodący dostawca pieczywa do wypieku oraz typu Ambient w Polsce ``W Polsce zatrudnia ponad 500 osób w 3 zakładach produkcyjnych ``Największy producent pieczywa hamburgerowego, tortilli i croissantów

orders.poland@aryzta.pl www.aryzta.pl

ARYZTA Group is one of the largest producers of frozen bakery products in the world ``The Group has a leading position in the sector of frozen bakery products ``It is a global supplier of bakery products to the catering, commercial and fast food restaurants’ sector ``The Group is a leading supplier of bread for baking, and bread of the Ambient type, in Poland ``In Poland the company employs over 500 people in three manufac turing plants ``It is the largest manufacturer of hamburger buns, tortillas and croissants

ASTRE TEXTILE

Nr stoiska / Stand No.:

D31

ul. Lędzka 42 A 01-446 Warszawa T.: +48 22 243 08 83 F.: +48 22 877 27 67

Firma ASTRE TEXTILE jest producentem oraz importerem wyrobów tekstylnych. Od kilku lat zajmuje się kompleksową obsługą hoteli, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych. Dostarczamy produkty najwyższej jakości, które zadowolą najbardziej wymagającego klienta. Służymy profesjonalnym doradztwem w dokonaniu wyboru odpowiedniego produktu (ręczniki, bielizna pościelowa, kołdry, poduszki, płaszcze kąpielowe i wiele innych). ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

biuro@astre.com.pl www.astre.com.pl

Company ASTRE TEXTILE is a producer and importer of textile products. Since few years we cooperate with hotels, guest houses and rest centers. We deliver products at the best quality, that can satisfy the most demanding Customers. We offer you professional advises with choosing proper products (towels, bed-clothes, duvets, pillows, bathrobes, etc.)

AUTOMATY DO LODÓW COM.PL

Nr stoiska / Stand No.:

B14

ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz T.: +48 732 885 000, +48 600 881 985

Automaty do lodów com.pl – jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która kompleksowo wyposaża lodziarnie, kawiarnie oraz inne obiekty gastronomiczne w wysokiej jakości urządzenia niezbędne do profesjonalnego prowadzenia działalności. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.: do lodów świderków

``automaty

biuro@automatydolodow.com.pl www.automatydolodow.com.pl

``automaty

do lodów włoskich i jogurtu mrożonego używany wiodących producentów, ``granitory, ``blendery, ``szeroki wybór części zamiennych, ``profesjonalne systemy dozowania posypek ``sprzęt

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

61


B

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

BALTIC GLASS SP. Z O.O.

ul. SIEMKIEWICZA 22 05-091 ZĄBKI T.: +48 502 901 512, +48 509 721 502, +48 509 721 599

Nr stoiska / Stand No.:

B56

agdrobak@wp.pl biuro@kwas-chlebowy.pl www.tanheiser.eu

Dystrybutor naturalnego RYCERSKIEGO KVASSU CHLEBOWEGO oraz PIW KRAFTOWYCH z dodatkiem naturalnych soków owocowych pod marką TANHEISER, warzonych w rzemieślniczym browarze w Rydze na Łotwie od 1863 roku. Nasze napoje i piwa są warzone

i fermentowane z naturalnych słodów jęczmiennych i żytnich bez dodatkowych substancji smakowych i konserwujących. Dostępne w butelkach oraz kegach. Specjalizujemy się w dostawach do obiektów gastronomicznych na terenie całego kraju.

BANQUETE PARTNER SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D3

ul. Kondratowicza 37a 03-285 Warszawa

Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe wyposażenie hoteli i restauracji w nakrycia stołowe. Jako wyłączny przedstawiciel sprzedajemy wysokiej klasy zastawę porcelanową bawarskiej firmy SELTMANN WEIDEN, sztućce PICARD&WIELPUTZ, szkło kryształowe CRYSTALEX, a także jako jedyni w Polsce. Wyposażenie bufetów szwedzkich (zarówno ciepłych jak i zimnych) firm FRILICH i YEGAM.

T.: +48 22 624 35 44 www.bankiet.com.pl

Produkty powyższych firm wyróżnia jakość, trwałośc oraz precyzja wykonania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i zapotrzebowaniom rynku, stale wzbogacamy ofertę nie tylko o produkty ale i usługi, dzięki którym teraz mogą państwo wypożyczyć oferowany przez nas asortyment. Zapraszamy na nasze stronę: www.bankiet.com.pl

BARTSCHER GMBH

Nr stoiska / Stand No.:

A12

Biuro w Polsce: ul. Trakt Brzeski 94, 94A 05-077 Warszawa-Wesoła

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY Można na nas polegać – podobnie, jak na naszych urządzeniach. Od 140 lat spełniamy najwyższe i coraz to nowe wymagania w zakresie doradztwa i techniki. Bartscher to doświadczenie i kompetencja w zakresie kuchni przemysłowych. PEŁNY ASORTYMENT Wszystko, czego potrzebuje profesjonalista: od kompletnych rozwiązań dla kuchni przemysłowych, poprzez ekskluzywne rozwiązania techniczne typu Salamander Hi-Light, aż po małe urządzenia. 62

T.: +48 22 760 86 45 info@bartscher.pl

LONG-TERM INDUSTRY EXPERIENCE We are as reliable as our products: We have been meeting the highest consulting and technology requirements for 140 years. Bartscher stands for experience and competence in professional kitchen equipment. COMPREHENSIVE PRODUCT RANGE We offer everything professionals can dream of: from complete solutions for professional kitchens to exclusive Hi-light Salamanders and small appliances. Our product portfolio is unique.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


B

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

BCC POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D56

ul. Ekonomiczna 8 67-100 Nowa Sól T.: +48 68 478 43 50

BCC Polska istnieje w Polsce od 1999 roku. Produkujemy najwyższej jakości przyczepy i samochody specjalne. Należymy do grupy europejskich firm rodzinnych BCC, do której należą 3 bazy produkcyjne: we Francji, We Włoszech i w Polsce. Oferujemy swoje produkty w całej Europie oraz na innych kontynentach. Bazujemy na produkowaniu pojazdów do wszelkich rozwiązań mobilnych typu: sklepy, Food Truck’i, gabinety i biura mobilne. Celem naszym od wielu lat jest rozpowszechnianie tego rodzaju rozwiązań, indywidualnie dopasowanych do małych i dużych przedsiębiorstw. Nasze produkty umożliwiają mobilne docieranie do swoich klientów. Wartością dodaną jest mobilna reklama produktów, które dany klient ma do zaoferowania. Z usług BCC Polska korzystają przedsiębiorcy prowadzący: sklepy mięsne, rybne, ogólnospożywcze, warzywnicze, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, jak również biura, gabinety oraz kioski. Nasi klienci doceniają nasze rozwiązania. Z naszych pojazdów można dobrze zjeść w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, ale również w Berlinie, Pradze, Bratysławie, Wilnie, Wiedniu, Brukseli, Paryżu, Genewie, Londynie czy Rzymie. Dzięki prężnie rozwijającemu się rynkowi gastronomii na kołach – nasze Food Truck’i są wszędzie. Naszą ofertę uzupełniają również rozwiązania do transportu: wkłady izotermiczne do furgonów, zabudowy do transportu na platformie oraz inne rozwiązania na kołach. Wystarczy uwolnić wyobraźnię.

BCC Poland exist in Poland since 1999. We produce the highest quality trailer and special cars. We belong to a group of European family businesses BCC, which owns 3 production bases: in France, in Italy and Poland. We offer our products in all Europe and other continents. We base on producing cars for any type of mobile solutions: Shops, Food Truck’s and mobile office. Our purpose for many years is to distribute of such solutions, individually adapted to the small and large businesses. Our products enable mobile reach to their clients. The added value is a mobile advertising products that the client has to offer. The services used by BCC Polish entrepreneurs manage: butchers, fishmongers, greengrocer, vegetable, bakeries, ice cream parlors, offices and newsstand. Our customers appreciate our solutions. With our cars you can eat well in Warsaw, Krakow, Gdansk, Poznan, Wroclaw, but also in Berlin, Prague, Bratislava, Vilnius, Vienna, Brussels, Paris, Geneva, London or Rome. With the a dynamically growing market of gastronomy on the wheels – our Food Trucks are everywhere. We offer solutions for transport: insertion isothermic to the vans, building a of transport on the platform and other solution on wheels. Just release the imagination.

BELFOOD SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B51

ul. Mielęckiego 10/3 40-013 Katowice T.: +48 32 722 07 74, +48 790 638 483

BELFOOD jest polską, rodzinną Firmą oferującą innowacyjną ofertę 100 % soków, nektarów, napojów gazowanych oraz owocowych dla kanału HORECA. Produkty oferowane są pod marką PURENA w postaci koncentratów do bezpośredniego odtworzenia wodą w systemie PREMIX lub POSTMIX. Oferta systemowa to nie tylko produkty, ale także profesjonalne wsparcie sprzętowe w dzbanki, dyspensery manualne i automatyczne oraz serwis. PURENA to PREMIUM jakości w DOSKONAŁEJ cenie.

F.: +48 68 478 43 59 biurohandlowe@bccpolska.pl www.bccpolska.pl

F.: +48 32 797 11 52 biuro@belfood.pl, purena@belfood.pl www.belfood.pl

BELFOOD is a Polish, family company offering the innovative offer 100 % juice, nectars, fruit and carbonated drinks for HORECA. Products are offer under brand of PURENA in form of concentrate to directly dilute with water in PREMIX or POSTMIX solution. System offer is not only products, but also professional equipment support – pitchers, manual and automatic dispensers and service. PURENA is PREMIUM quality for EXCELLENT price.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

63


B

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

BELWEDER GROUP

Nr stoiska / Stand No.:

C10

ul. Dworcowa 18a 09-402 Płock Belweder Group z siedzibą w Płocku, ul. Dworcowa 18a – specjalizuje się w sprzedaży, wynajmie i serwisie ekspresów do kawy. Ogólnopolska sieć punktów handlowo-serwisowych oraz wieloletnie doświadczenie wyróżnia spółkę na polskim rynku. Sprzedaż i usługi kierowane są do instytucji oraz przedsiębiorstw segmentów Office i HoReCa. Główną ofertę stanowią produkty Saeco Professional oraz Nivona. Firma jest także wyłącznym dystrybutorem ekspresów włoskiej marki Biepi. Infolinia: 24 268 15 05 www.belweder.com.pl

T.: +4824 268 15 05 www.belweder.com.pl

Belweder Group is situated in Płock, 18A Dworcowa-street and specializes in sale, rent and service of coffee machines. Nationwide network of sales and service offices, and years of experience mark out the company on the Polish market. Sales and services are directed to institutions and companies from Office and HoReCa sectors. The offer includes mainly Saeco Professional and Nivona products. The company is also an exclusive distributor of Italian brand Biepi. Helpline: +48 24 268 15 05, www.belweder.com.pl out the company on the Polish market. Sales and services are directed to institutions and companies from Office and HoReCa sectors. The offer includes mainly Saeco Professional and Nivona products. The company is also an exclusive distributor of Italian brand Biepi. Helpline: +48 24 268 15 05, www.belweder.com.pl

BEST COFFEE SYSTEMS SP. Z O .O.

Nr stoiska / Stand No.:

C20

ul.Wagonowa 2C/1 53-609 Wrocław T.: +48 71 794 81 10

Firma Best Coffee Systems należy do czołowych dostawców profesjonalnych , automatycznych, kolbowych i przelewowych ekspresów do kawy. Jako oficjalny dystrybutor ekspresów automatycznych Franke działa na rynku od 2010 roku. Systematycznie zwiększamy zakres naszej działalności o nowe wiodące marki znane i cenione na rynku światowym. Należą co nich między

innymi: nowoczesne i eleganckie wyciskarki do soków Zumex oraz piece hybrydowe Atollspeed. Od niedawna nasz katalog uzupełniają ekspresy do alternatywnego parzenia kawy firmy Wilbur Curtis. Zaufało nam wielu wiodących klientów sieciowych oraz indywidualnych z branży gastronomicznej na terenie całej Polski.

BICCO COFFEE ROASTERS

Nr stoiska / Stand No.:

C38

ul. Kłobucka 8a lok.U012 02-699 Warszawa T.: +48 22 300 49 06

BICCO Coffee Roasters – profesjonalne, wysokiej jakości urządzenia do wypalania ziaren kawy. Zaprojektowano je z najwyższą starannością, aby sprostać wymaganiom i potrzebom klientów, a także aby zapewnić niepowtarzalny wygląd. Urządzenia charakteryzują się doskonałą funkcjonalnością i wydajnością. Wysokie parametry maszyn w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem naszego zespołu plasują BICCO Coffee Roasters w śród czołowych dostawców urządzeń do wypalania ziaren kawy. 64

F.: +48 71 794 81 11 info@best-cs.pl www.best-cs.pl

info@coffee-roasters.pl www.coffee-roasters.pl

BICCO Coffee Roaster – professional high quality equipment for roasting coffee beans. Machines are designed with the utmost care to meet the demands and customers’ needs, as well as to provide a unique appearance. They have excellent functionality and performance. High performance machines combined with the professionalism and commitment of our team makes BICCO Coffee Roaster into one of the top suppliers of coffee roasters.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


B

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

BIMIZ

Nr stoiska / Stand No.:

B32

ul. Grenadierów 38 04-073 Warszawa T./F.: +48 22 870 30 22 T./F.: +48 22 870 41 33

BIMIZ jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą, funkcjonującą na rynku mrożonych owoców i warzyw od 1988 roku. W naszych dwóch zakładach zatrudniamy łącznie ok. 300 osób. Swoje produkty oferujemy hurtowniom, sieciom handlowym, klientom gastronomicznym oraz przemysłowym. Większość dostarczanych przez nas mrożonek znajduje zbyt w krajach Unii Europejskiej, oraz w Polsce. Przez ponad 25 lat swojego istnienia skupujemy, przetwarzamy, zamrażamy i sprzedajemy najwyższej jakości warzywa i owoce, które dostarczają nam sprawdzeni i certyfikowani plantatorzy z najczystszych rejonów Polski. Konsumentom i klientom gastronomicznym oferujemy pod marką FROZANA mrożone owoce, warzywa, mieszanki warzywne, warzywa na patelnię, dania gotowe oraz zupy.

BIMIZ Group has started its activity on the market of freshly frozen fruits and vegetables in 1988. Since then the company has been developing at a rapid pace to become one of the biggest Polish deep frozen vegetables and fruits producer. For over 25 years we have purchased, processed, frozen and sold only high quality fruits and vegetables, produced from raw materials supplied by certified farmers coming from ecologically cleanest regions of Poland. The products are intended for wholesale customers, retail chains, gastronomy clients (FROZANA brand) and for the industry, both in Poland and abroad. The most important markets for our frozen products are the UE countries.

BIZERBA POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A6

ul. Lucyny Herc 28 20-328 Lublin T.: +48 81 531 86 80 F.: +48 81 531 86 81

Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu globalnym, oferujące kompleksowe rozwiązania z zakresu ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczową wartością w portfolio Bizerba jest “ważenie”. Szeroki zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi się do etykietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, kontroli i komisjonowania. Kompleksowe usługi od doradztwa serwisowego, etykiety oraz materiałów eksploatacyjnych po leasing dopełniają spektrum rozwiązań.

marketing@bizerbapolska.pl bizerba@bizerbapolska.pl www.bizerbapolska.pl

Bizerba offers customers within the industry, retail, and logistics sectors a globally unique solutions portfolio of hardware and software based around the central value „weight”. This portfolio includes products and solutions relating to slicing, processing, weighing, cashing, checking, commissioning and labeling. Our comprehensive services range from consulting and service to labels and consumables, with leasing to complete our portfolio.

BIZNES HOTEL

Nr stoiska / Stand No.:

C37

Forum Media Polska Sp. z o.o. ul. Polska 13 60-595 Poznań T.: +48 61 66 55 800

„Biznes Hotel” to najbardziej merytoryczny i narzędziowy magazyn skierowany do właścicieli i managerów hoteli, którym zależy na podniesieniu rentowności zarządzanych obiektów. Co dwa miesiące dostarczamy użytecznych i nowatorskich narzędzi rozwiązywania problemów pojawiających się w codziennej pracy kadry managerskiej i zarządzającej. Prezentujemy tylko praktyczna wiedzę z zakresu hotelarstwa. Piszą dla nas najlepsi specjaliści z branży HoReCa. „Biznes Hotel” – nasza wiedza w Twoich rękach!

bimiz@bimiz.com www.frozana.com www.bimiz.com

Infolinia: 801 88 44 22 bok@forum-media.pl www.e-forum.pl

„Biznes Hotel” presents the most essential and practical knowledge for hotel owners and managers who want to increase the profitability of their objects. Every two months we deliver useful and innovatory tools which solve problems that hotel managers experience every day at work. We present only practical knowledge regarding hospitality skill. The best experts write for us. „Biznes Hotel” – our knowledge in your hand!

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

67


B

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

BIZNES RESTAURACJE & CATERING

Forum Media Polska Sp. z o.o. ul. Polska 13 60-595 Poznań T.: +48 61 66 55 800

„Biznes Restauracje & Catering” to najbardziej narzędziowe pismo kierowane do właścicieli i managerów restauracji oraz szefów kuchni, którym zależy na zwiększeniu liczby gości w restauracji. Co dwa miesiące dostarczamy użytecznych narzędzi rozwiązania problemów pojawiających się w codziennej pracy restauratorów, inspirujemy szefów kuchni. Nasze teksty przygotowują najlepsi specjaliści branży HoReCa. „Biznes Restauracje & Catering” – nasza wiedza w Twoich rękach!

D38

T./F.: +48 52 345 86 01 biuro@bokama.pl www.bokama.pl

dzia pakujące tacki pod szczegółowe wymagania naszych klientów. BOKAMA – producer and supplier of machinery for packing fresh food on trays. We produce tray sealer machines for packaging on trays. We offer tray sealers machinery with prolonged durability MAP. The tray sealers MAP machines use vacuum pump company BUSCH. Tray sealers are ideal for packaging ready meals and packing all types of food products. Simple and reliable design feature is their undeniable. Our machines are high quality and very affordable price. We offer experience and knowlage in selecting the best technology for the packaging of your product. On our machines, you can package tray PP, APET, CPET in a very different dimension range, each time tailored to your needs. We make tools for specific packaging requirements of our customers.

BOLARUS S.A.

Nr stoiska / Stand No.:

A16

ul. Wiśnicka 12 32-700 Bochnia T.: +48 146 149 300

68

Infolinia: +48 801 88 44 22 bok@forum-media.pl www.e-forum.pl

Nr stoiska / Stand No.:

ul. Pagórek 5 86-014 Pawłówek T.: +48 508 22 44 19, +48 517 85 32 73

BOLARUS Spółka Akcyjna jest jednym z największych krajowych producentów urządzeń chłodniczych i niskotemperaturowych. Od 50 lat przedsiębiorstwo oferuje rozwiązania chłodnicze dla branży sklepów

C37

„Biznes Restauracje & Catering” presents the most practical knowledge and is made for restaurant managers and chefs who want to increase the amount of guests in their restaurants. Every two months we deliver useful tools and solutions that solve everyday problems occurring in restaurant. We also provide a fresh portion of inspiration for Chefs. Our articles are prepared by the best experts from HoReCa industry. „Biznes Restauracje & Catering” – our knowledge in your hands!

BOKAMA MASZYNY PAKUJĄCE

BOKAMA – producent i dostawca maszyn i urządzeń do pakowania świeżej żywności na tackach. Produkujemy maszyny i urządzenia do pakowania na tackach typu tray sealer. Oferujemy zgrzewarki tacek, a także maszyny do pakowania z przedłużonym terminem trwałości MAP. W maszynach pakujących stosujemy wysokowydajne pompy próżniowe firmy BUSCH. Zgrzewarki tacek idealnie nadają się do pakowania dań gotowych na wynos i pakowania wszelkich produktów spożywczych. Prosta i niezawodna konstrukcja to niezaprzeczalna ich cecha. Nasze maszyny to wysoka jakość wykonania za bardzo przystępną cenę. Służymy doświadczeniem i wiedzą przy doborze najlepszej technologii dla pakowania Państwa produktu. Na naszych maszynach możecie Państwo pakować tacki typu PP, APET, CPET w bardzo zróżnicowanym zakresie wymiarowym, za każdym razem dopasowanym do Państwa potrzeb. Wykonujemy narzę-

Nr stoiska / Stand No.:

office@bolarus.com.pl www.bolarus.com.pl

spożywczych i supermarketów, sektora HoReCa i gastronomii, stacji benzynowych oraz medycyny, laboratoriów i farmacji. Klientami BOLARUS S.A. są zarówno detaliści jak i światowe marki

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

i instytucje. Spółka w swej bogatej historii odniosła wiele sukcesów oraz otrzymała wiele wyróżnień za osiągniecia z zakresu chłodnictwa komercyjnego. Oferowane urządzenia produkowane są z wykorzystaniem najnowszych technologii wraz z zachowaniem norm ISO: 9001, 13485. Since 1962 BOLARUS S.A. has been manufacturing a range of cooling and refrigerating appliances for the catering facilities and food retail shops. The plant is located in the town of Bochnia, 40 km east of Krakow, straddling the A-4 route; its premises conveniently accessible by road straight off the town’s bypass.

The manufacturing range embraces several thousand types of refrigerating appliances annually, made and assembled on the premises by 220 people strong workforce. Years of manufacturing experience stands for the consistently high quality standards and functionality of all our appliances. The team of experienced and highly trained specialists can provide comprehensive assistance to even the most discerning customer, helping him out with the actual selection of refrigerating units, their subsequent installation and layout on the premises.

BONOIDEA

Nr stoiska / Stand No.:

D45

ul. Jasień 14 93-559 Łódź T.: +48 608 669 596

BONOIDEA kompleksowa obsługa inwestycji Najważniejsze wartości BONOIDEA to pragmatyzm i twórcze myślenie. Jesteśmy praktykami, potrafimy realnie spojrzeć na każdą inwestycję. Na swoim koncie mamy już kilkadziesiąt wyposażonych obiektów. Do każdego wnętrza podchodzimy bardzo indywidualnie.

biuro@bonoidea.pl www.bonoidea.pl

Rozumiemy właścicieli dużych, jak i bardziej kameralnych inwestycji. Spełniamy wymagania projektantów. Korzystając z ciągle powiększającej się bazy naszych produktów, proponujemy elementy odpowiadające nawet najbardziej wybrednym gustom.

BORROW.PL

Nr stoiska / Stand No.:

D44

Właścicielem marki Borrow.PL jest: FelX Sp. z o. o. sp. komandytowa ul. Syta 104E 02-987 Warszawa, Polska

Borrow.PL – Słaba bateria? – Doładuj wygodnie! Usługa Borrow.PL – to unikalne, a jednocześnie proste i niezwykle użyteczne rozwiązanie skierowane do Klientów biznesowych, którzy poszukują nowych metod podnoszenia jakości obsługi swoich Klientów oraz innowacyjnych, „świeżych” pomysłów w zakresie promocji swojej marki, logo lub wybranych produktów. Idea samej usługi opiera się na niezależnej sieci punktów, umożliwiających Klientom doładowanie dowolnego urządzenia mobilnego za pomocą specjalnych powerbanków.

B

T.: +48 22 308 11 99 pok@borrow.pl www.borrow.pl

Bez poszukiwania gniazdka, zamykania telefonu w szafie na czas ładowania, bez pożyczania zasilacza – Borrow.PL mobilne, prosto i komfortowo! Dodatkowo, oprócz zalet użytkowych, nasze urządzenia to absolutnie nowy nośnik reklamowy, który można wykorzystać w szerokim zakresie promocji własnej marki i nie tylko.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

69


B

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

BRITA POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C15

Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 05-850 Ożarów Mazowiecki Poland

Firma BRITA przez 50 lat obecności na rynku, zdobyła międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie optymalizacji wody pitnej oraz dostosowywania jej parametrów do indywidualnych potrzeb konsumentów. Portfolio systemów filtracyjnych BRITA Professional obejmuje rozwiązania dedykowane kanałowi HoReCa. Filtry BRITA Professional chronią czułe elementy ekspresów do kawy, zmywarek i pieców konwekcyjno-parowych, przyczyniając się do ich niskiej awaryjności,a także poprawiają smak produktów finalnych: kawy czy pieczywa.

T.: +48 22 721 24 40 F.: +48 22 721 24 49 www.brita.pl

Over the 50 years of its activity, BRITA has gained an international experience in optimization of drinking water and adjusting its parameters to individual needs of our customers. BRITA Professional’s filtration systems portfolio includes solutions dedicated to HoReCa sector. BRITA Professional filters not only protect sensitive elements of coffee machines, professional dishwashers and combi-steam ovens, contributing to lower maintenance costs, but also improve taste of final products such as coffee and bread.

BROG MARKETING SP. Z O.O. S.K.

Nr stoiska / Stand No.:

B46

ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa T. +48 22 290 66 11, +48 664 463 066

BROG Marketing Od 18 lat stanowi platformę mediów skutecznej komunikacji B2B w trzech obszarach: 1. Portale branżowe – profesjonalne źródła najświeższych i najważniejszych informacji: horecanet.pl, petrolnet.pl 2. Czasopisma – kluczowe tytuły branżowe: Nowości Gastronomiczne, Sweets & Coffee, Świat Hoteli, Stacja Benzynowa & Convenience Store 3. Konferencje – najważniejsze w roku spotkania profesjonalistów: Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum, Sweets & Coffee Forum, Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, Forum Rynku Paliwowego PetroTrend

biuro@brogmarkeitng.pl www.brogmarketing.pl

BROG Marketing Last 18 years BROG Marketing is a B2B platform offering set of ffective products in 3 areas: 1. Sector Web portals – proffesional source of most updated informa – tion: horecanet.pl, petrolnet.pl 2. Magazines – key sectors titles: Nowości Gastronomiczne, Sweets & Coffee, Świat Hoteli, Stacja Benzynowa & Convenience Store 3. Conferences – main events for proffesionals: Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum, Sweets & Coffee Forum, nku Hotelarskiego Profit Hotel, Forum Rynku Paliwowego PetroTrend

BUKLE HORECA

Nr stoiska / Stand No.:

D58

Ogrodowa 3a 05-119 Michałów-Reginów T.: +48 22 243 95 61

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu obiektów hotelowych w tekstylia i galanterię hotelową. W swojej ofercie mamy pościel, ręczniki hotelowe, szlafroki, wypełnienia oraz ochraniacze na materac. Tekstylia są wykonane z bardzo dobrej jakości bawełny tureckiej. Jesteśmy również dystrybutorem kapci hotelowych i posiadamy szeroki wybór modeli w stałej dystrybucji. W naszej ofercie znajdziecie Państwo także pełen zakres kosmetyków. Są to towary ekologiczne – bez parabenów. Wszystkie nasze produkty możemy dostosować do indywidualnych wymagań klientów. Naszą ofertę mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej www.bukle. com.pl. 70

biuro@bukle.com.pl www.bukle.com.pl

From many years our company has been specializing in complete supply of textiles and haberdashery to the hotels or apartments. In our offer we have bedclothes, towels, dressing-gowns, pillows and quilts or mattress topper protectors. All textiles are made of perfect-quality turkish cotton. We are also a hotel slippers distributor with wide selection of models. In our offer you can find full spectrum of cosmetics (eco-friendly – without parabens). All stuff may be adjust to individual requirements of our clients. Full list of merchandise you can find on our website: www.bukle.com.pl.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

BWT POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C29

ul. Połczyńska 116 01-304 Warszawa

BWT Polska –Profesjonalne Uzdatnianie Wody dla Gastronomii BWT Polska to profesjonalizm poparty 25 letnim doświadczeniem na rynku. Oferujemy największą i najbardziej innowacyjną gamę filtrów do wody stworzonych specjalnie dla gastronomii. Stosujemy opatentowaną optymalizację wody, stworzoną dla potrzeb wymagającego konsumenta. Mamy rozwiązanie każdego problemu związanego, z jakością wody dla segmentu HoReCa. Produkujemy zgodnie ze standardami HACCP, dzięki czemu nasze produkty to bezpieczeństwo i spełnienie najwyższych wymogów higienicznych. Oferujemy m.in. filtry: 1. Bestcup PREMIUM – do wszelkich ekspresów do kawy obecnych na rynku wyposażonych w zbiornik na wodę. Opatentowana technologia wzbogacająca smak kawy 2. Bestmax i Bestmax Premium – pozwalające na optymalizację wody dla gastronomii, vendingu i branży HoReCa, 3. Bestmax Balance –idealnie zbalansowana woda do zastosowań w profesjonalnej gastronomii 4. Bestclear – zapewniające najlepsze efekty zmywania maszynowego 5. Bestprotect – chroniące przed kamieniem, korozją czy osadem w najbardziej trudnych wypadkach BWT Polska to także uzdatnianie wody dla domu, przemysłu, branż wymagających wody ultraczystej takich jak farmacja oraz preparaty chemiczne i wyposażenie dla basenów i fontann. Oferujemy także serwis oraz sprzedaż części zamiennych. Jesteśmy częścią austriackiej Grupy BWT, światowego lidera technologii uzdatniania wody. Więcej informacji na stronach: www.bwt-wam.pl, www.bwt.pl

T.: +48 22 533 57 00 www.bwt.pl

BWT Polska – Professional water treatment for HoReCa segment. BWT Polska has 25 years water experience in the Polish market. We offer the largest and most innovative range of water filters designed specifically for HoReCa segment. We use a patented optimization of water, created for the most demanding consumers. We have the solution to every problem of water quality. Our filters are safe and meet the highest hygiene requirements and they are produced according to HACCP standards. We offer: 1. Bestcup PREMIUM – for all coffee machines currently on the mar ket equipped with a water tank. Patented technology that en riches the taste of coffee 2. Bestmax and Bestmax Premium – to optimize water for catering, vending and HoReCa. 3. Bestmax Balance – perfectly balanced water to use in the profes sional catering 4. Bestclear – for best results washing machine 5. Bestprotect – to protect against scale deposit, corrosion or sediment BWT Polska offers also water treatment for home and industries that require ultrapure water such as pharmacy, chemical preparations or equipment for swimming pools and fountains. We also offer service and sale of spare parts. We are part of the Austrian BWT Group, a world leader in water treatment technology. For more information visit: www.bwt-wam.pl; www.bwt.pl

BYDGOSKIE ZAKŁADY MASZYN GASTRONOMICZNYCH “MA-GA” SP. Z O.O.

ul. Kujawska 136 85-950 Bydgoszcz T.: +48 52 370 45 40

Jesteśmy największym producentem w Polsce z czołową pozycją jako dostawca maszyn do obróbki żywności. Naszym klientom oferujemy profesjonalne krajalnice żywności i szatkownice warzyw. Produkujemy urządzenia z szeroką gamą ulepszeń dla łatwiejszej obsługi. Nasze produkty otrzymały wszystkie wymagane certyfikaty sanitarno-higieniczne i bezpieczeństwa oraz mogą być sprzedawane na rynkach Ameryki i Unii Europejskiej. Mamy 60% udziału w rynku w Polsce, kilka % udziału w rynku w Europie i znaczący udział w rynku w USA.

B

Nr stoiska / Stand No.:

A23

F.: +48 52 371 26 57 maga@maga.com.pl www.maga.com.pl

We are the major producer in Poland with leading position as supplier of food processing machines. We offer our professional food slicers and vegetable shredders. We produce equipment with a wide range of improvements for easier handling. Our products have received all the required hygiene and sanitary safety certificates, and can be sold on the markets of America and the EU. We have 60% marker share in Poland, a few % market share in Europe and significant market share in USA.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

77


C

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

C.I.A. SRL PACKING MACHINES

Nr stoiska / Stand No.:

C12

VIA DELL’ INDUSTRIA, 2 36030 VILLAVERLA (VICENZA) ITALY T.: 0039 0445 – 856400 – 855941 – 350250

Od 1986 roku firma CIA srl zajmuje się produkcją i globalnym eksportem półautomatycznych oraz w pełni zautomatyzowanych maszyn ważąco-napełniająco-zgrzewających przeznaczonych do ważenia, dozowania i pakowania szerokiej gamy produktów żywnościowych oraz artykułów niespożywczych w formie granulowanej, sypkiej lub płynnej, o wadze od kilku gramów do 25 kg. Produkujemy także urządzenia próżniowe i zgrzewarki do opakowań. Pod naszą marką LA PRESTIGIOSA wytwarzamy również maszyny do przygotowywania świeżego makaronu typu „rurki” oraz makaronów faszerowanych (jak na przykład ravioli), przeznaczonych dla restauracji, hoteli i wspólnot.

F.: 0039 0445 856399 sales@ciasrl.it www.ciasrl.it

CIA srl manufactures and export all over the world from 1986 semi-automatic and full au¬tomatic weighing-filling-sealing machines suitable for weighing, dosing and packing a wide range of food and no foods products both granular, powdery or liquid from few grams to big weights up to 25 kg. We also produce vacuum device and sealers to seal the bags edge. Under our brand LA PRESTIGIOSA we also produce fresh pasta making machines for macaroni and filled pasta like ravioli suitable restaurants, hotels and communities.

CEYLONKA

Nr stoiska / Stand No.:

B9

Rassandenyia, Devinuwara 81-000 Matara, Sri Lanka Reg.803581860V by Southern Province Council T.: +48 501 200 582

Ceylonka Sri Lanka to licencjonowany eksporter. Oferujemy: • Oleje kokosowe (virgin oraz tłoczony – RDB)) i pozostałe produkty z kokosa (wiórki kokosowe, mąka kokosowa, proszek mleka kokosowego, miód kokosowy), • przyprawy uprawiane na wyspie: cynamon, pieprz, goździki oraz mieszanki w relacji do oczekiwań Klienta. • Ponadto, jesteśmy dumni sprzedając najpopularniejszy produkt – herbatę: białą, zieloną, czarną. • W ofercie dla hoteli i restauracji posiadamy naturalne kosmetyki ajurwedyjskie o zapachu przypraw i ziół.

T.: +94 71 524 9102 aloka@ceylonka.com ewa.wikiel@ceylonka.com www.ceylonka.com

Ceylonka Sri Lanka is the licensed exporter. We offer: • coconut oils(virgin and RDB) and other coconut products (shreds, flour, milk powder, honey), • local spices: cinnamon, black pepper, cloves and spices blends of Client request. • Moreover, we are proud to sell the most famous island product – tea: white, green, black, at multi boxes. • Our offer for hotels and restaurants includes natural ayurvedic cosmetics based on oils of spices and herbs. We speak Polish, English, Spanish.

CHEMAN

Nr stoiska / Stand No.:

B82

ul. Bałtycka 13 86-031 Osielsko T./F.: +48 52 381 31 38

ChemaN jest producentem odzieży dla gastronomii. Posiadamy rozbudowany katalog wzorów , które każdy klient może modyfikować zgodnie z własnym życzeniem. Tworząc nowe kolekcje mamy na uwadze zapewnienie maksymalnej 78

cheman@bydg.pl www.hafciarnia.pl

satysfakcji klientów. Potwierdzeniem oferowanej jakości są certyfikaty ISO 9001 oraz AQAP 2120, które kładą nacisk na jakość i bezpieczeństwo produktów firmy ChemaN.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


C

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

ChemaN jest marką gwarantującą najwyższą jakość na jaką zasługują nasi klienci. Na jakość, na którą Państwa stać. ChemaN is a supplier of catering clothing. We offer a wide selection of designs, which can be customized and personalized. Every time a new collection is created, we aim to provide the highest

customer satisfaction. Our company has been granted ISO 9001 and AQAP 2120 certificates confirming our products to be safe and of high quality. ChemaN is a brand which guarantees the top quality our customers deserve. The quality you can afford.

CID LINES SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D33

ul. Świerkowa 20 Niepruszewo 64-320 Buk

CID LINES jest firmą założoną w Belgii w 1988r. Produkujemy preparaty myjące i dezynfekujące dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, gastronomii, rynku instytucjonalnego, transportu jak również produkty weterynaryjne, które są eksportowane do 82 krajów na 5 kontynentach. W naszych akredytowanych laboratoriach

specjaliści w dziedzinach chemii i farmacji pracują nad stworzeniem i ciągłym polepszaniem składu produktów i procesu produkcji. Nasza firma spełnia najbardziej restrykcyjne normy jakościowe w zakresie produkcji i jakości (ISO9001:2000 oraz GMP-Pharma).

CITROCASA – RODRO

Nr stoiska / Stand No.:

B4

ul. Kosynierów 15a 32-100 Proszowice T.: +48 12 311 21 75. +48 506 055 59

Generalny dystrybutor austriackiej marki Citrocasa, producenta automatycznych wyciskarek do cytrusów klasy premium. Produkty Citrocasa cechują się najwyższymi standardami – jakością, wyjątkowym designem i niezawodnością dzięki stali nierdzewnej. Potwierdzają to znani i liczni klienci Citrocasa w Europie jak i w Polsce. Efektowny proces wyciskania owoców zapewnia szybki zwrot zainwestowanych środków, m.in. w supermarketach, restauracjach, kawiarniach, cukierniach, piekarniach, stacjach benzynowych czy klubach fitness.

T.: +48 61 896 81 90, +48 61 896 81 93 biuro@cidlines.pl www.cidlines.pl

Info@citrocasa.pl www.swiezowyciskaj.pl

Chief distributor in Poland of automatic premium orange juicers by Austrian company Citrocasa. The products of Citrocasa set new standard when it comes to quality, stylish design and reliability. The quality of our products and provided services is confirmed by large number of satisfied and well known customers in Europe and now also in Poland. Aesthetic and effective performance of our machines guarantees increased profits in restaurants, hotels, coffee shops, supermarkets, fitness clubs, gas stations etc.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

79


C

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

CLASSEQ POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A28

ul. Trakt Brzeski 62B 05-077 Warszawa-Wesoła T.: +48 22 813 03 25

Firma Classeq została założona w 1977 r. w Anglii. Od 2006 roku jesteśmy obecni na polskim rynku. Maszyny marki Classeq, to proste w obsłudze, trwałe i przyjazne dla środowiska zmywarki do szkła i naczyń będące w zasięgu finansowym każdego klienta. Od 2009 roku Classeq Polska jest wyłącznym przedstawicielem amerykańskiej marki InterMetro, znanej z rozwiązań umożliwiających pełne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Regały marki Metro posiadają specjalną powłokę antybakteryjną Microban®. W 2011 roku powiększyliśmy naszą ofertę o urządzenia do produkcji lodu marki ICE-O-MATIC, ten mało znany w Polsce producent kostkarek jest liderem w produkcji

tych urządzeń w USA. Marka EAUdeVIE to kolejny produkt wprowadzony na polski rynek. EAUdeVIE to przemyślany system filtracji i butelkowania wody przeznaczone dla segmentu HORECA. To proste urządzenie umożliwia posiadanie własnej wody przy znacznym ograniczeniu kosztów jej zakupu. Zapraszamy na nasze stoisko i degustację wody. System EAUdeVIE otrzymał nagrodę „Najlepszy Produkt XVI Międzynarodowych Targów Gastronomicznych” EuroGastro 2012 w kategorii „Wyposażenie sal restauracyjnych i barów”

CLICK-PACK SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D29

ul. Genewska 25 03-940 Warszawa T.: +48 22 378 39 17

Click-Pack sp. z o.o. to producent wysokiej jakości opakowań plastikowych i papierowych oraz akcesoriów dla przemysłu, branży HORECA i handlu. W ofercie znajdziecie Państwo drukowane kubki papierowe i plastikowe wraz z pokrywkami – SUPERCUPS.pl, opakowania na żywność zamykane i zgrzewane, displaye oraz elementy ekspozycyjne. Nasze produkty są wytwarzane w wysokich standardach jakości BRC IoP.

F.: +48 22 631 60 99 biuro@click-pack.pl www: www.click-pack.pl

Click-Pack Sp. z o.o. is a manufacturer of high quality plastic and paper containers and accessories for the industry, HORECA branch and trade. In our offer you will find printed paper and plastic cups along with lids – SUPERCUPS.pl, closed and heat sealed food containers, displays and display elements. Our products are manufactured in BRC IoP high quality standards.

CLUB – MATE POLSKA FILIP MERYNOS SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B12

Hurtownia Filip Merynos sp. z o.o. Magazyn: Aleja Bohaterów Września 9 02-389 Warszawa T.: +48 501 233 342

CLUB – MATE POLSKA Hurtownia napojów FILIP MERYNOS SP. Z O.O. Wyłączny dystrybutor napoju CLUB – MATE

biuro@classeq.pl www.classeq.pl

aniol@filipmerynos.pl ewelina@clubmate.pl www.FILIPMERYNOS.pl www.CLUBMATE.pl

browarnictwa, zapoznamy z różnymi stylami piw, dobierzemy piwa indywidualnie pod Twój lokal, odpowiednie do potraw serwowanych w Twoim lokalu.

„Piwo jasne lub ciemne”. Tylko tyle proponujesz swoim klientom? Najwyższy czas by to zmienić! Zapraszamy do współpracy z nami, a wprowadzimy Twój lokal w świat piwnej rewolucji. Jesteśmy hurtownią specjalizującą się w sprzedaży napojów alternatywnych oraz alkoholi rzemieślniczych. Oferujemy szkolenia dla Ciebie i Twoich pracowników z podstaw 80

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


C

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

Naszymi partnerami na targach są: – CLUB – MATE – oryginalny napój pobudzający na bazie YERBA MATE – KINGA PIENIŃSKA – naturalna woda PREMIUM o wyjątkowym krystalicznym smaku, źródła usytuowane w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego – rzemieślniczy Browar JANA – tradycyjnymi metodami, na najlepszej jakości sprzęcie warzy piwo w Zawierciu na Jurze Krakowsko

– Częstochowskiej – Cydr CIDER INN – polski cydr wytłaczany wyłącznie z soku tłoczonego ze świeżych owoców, dlatego ma taki wyjątkowy, szlachetny smak. Przyjdź i spróbuj naszych produktów, porozmawiaj z producentami, a zostaniesz z nami na długo. Zapraszamy, hurtownia Filip Merynos.

COFFEE ZONE SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C8

Warsaw Distribution Center ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa T.: +48 22 878 37 01

COFFEE ZONE Sp. z o.o. – palarnia kawy z ponad 13 letnim rynkowym doświadczeniem na rynku horeca oraz detalicznym. Dzięki bezpośrednim zakupom zielonej kawy i zastosowaniu unikalnej technologii palenia, dostarczamy naszym Klientom powtarzalny produkt o najwyższej rynkowej jakości. Firma posiada BRC-7 potwierdzone certyfikatem, co daje gwarancje najwyższej jakości, powtarzalności i bezpieczeństwa produkowanej żywności. Zaawansowana technologia produkcji pozwala nam na obsługiwanie szerokiej gamy zamówień od nisko po wysoko wolumenowe ze szczególnym naciskiem na ofertę Private Label – kaw pod marką własną.

COFFEE ZONE ROASTERY with over 13 years of market experience in both horeca and retail sector. Due to direct green coffee purchases and unique roasting technology, we deliver our customers a repeatable, high quality products. The roastery has restricted standards of HACCP system according to the Codex Alimentarius and the international BRC-7 Certificate, which guarantees the highest quality, legality, repeatability and safety of produced food. The advanced technology allows us to operate with a wide range of high volume orders with a particular emphasis on the Private Label offer.

CSM POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B77

ul. Krakowiaków 103 02-255 Warszawa T.: +48 22 575 50 00

CSM Bakery Solutions jest międzynarodowym liderem w przemyśle piekarniczym, oferującym swoim klientom w ponad 100 krajach, szeroki asortyment produktów. CSM w swoich działaniach nastawione jest na dostarczanie rozwiązań, które zapewnią wzrost i sukces. W swojej ofercie, CSM posiada szeroką grupę innowacyjnych i wysokiej jakości dodatków piekarskich oraz gotowych produktów mrożonych. Nasze główne kategorie produktowe to: muffiny, cookies, donuty, ciasta, polewy, mieszanki do ciast czy dodatki piekarskie. CSM oferuje pełen serwis dla klientów detalicznych, food service jak również piekarni czy zakładów produkujących żywność.

F.: +48 22 878 37 05 zamowienia@coffeezone.pl www.coffeezone.pl

F.: +48 22 575 50 09 www.csmbakerysolutions.com www.csmpolska.pl

CSM Bakery Solutions is an international leader in the baking industry, producing one of the industry’s broadest ranges of products for customers in more than 100 countries. CSM is dedicated to developing and providing solutions that drive customer growth and success. We offer a broad, innovative portfolio of premium quality bakery ingredients and finished products. Our main products category are: muffins, cookies, donuts, cakes, icings, pastry mixes, bread ingredients. CSM provides services for retail and foodservice markets as well as artisan and industrial bakeries.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

81


D

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

D.A.A.J. PROJEKT ADRIAN DYLEWSKI Gębika 75 lok 19 10-691 Olsztyn

Nr stoiska / Stand No.:

D61

T.: +48 693 775 507

DAR-MAR

Nr stoiska / Stand No.:

D24

ul. Kuropatwia 21 91-512 Łódź T./F.: +48 42 658 29 06

Firma DAR-MAR Marek i Dariusz Wieczorek istnieje na rynku od 1983 roku. Jesteśmy producentem mebli z płyt laminowanych, drewna litego i metalu. Polecamy kompleksowe wyposażenie hoteli, pensjonatów i ośrodków wczasowych w meble, które mogą być wykonane wg naszego projektu lub życzeń Państwa. Produkujemy meble z płyt laminowanych jak również z drewna litego,

darmar_meble@op.pl www.darmar-meble.pl

takie jak: łóżka, tapczany, szafy, szafki nocne, fotele, toaletko-biurka, lodówki z możliwością zabudowy, stoliki, krzesła, stoły do restauracji. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość wykonania, terminowość i przystępne ceny. Transport i montaż mebli gratis. Z okazji targów EUROGASTRO 2015 przygotowaliśmy specjalny rabat na Meble z naszej najnowszej kolekcji ALU. Na nasze meble dajemy 5 lat gwarancji!

DARA

Nr stoiska / Stand No.:

D27

Złotniki, Obornicka 19 62-002 Suchy Las T.: +48 61 8125 339

DARA Producent ubrań służbowych dla hoteli, restauracji, firm, korporacji, szkół, stowarzyszeń.

office@dara.com.pl iza@dara.com.pl www.dara.com.pl

DARA Producer of clothes for hotels, restaurants, corporations, sport clubs, schools, associations.

DE CARE GROUP SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. KOMANDYTOWA Pieńków 147A 05-152 Czosnów T.: +48 22 380 44 00

Firma De Care od blisko 30 lat prowadzi dystrybucję produktów etnicznych na rynku polskim. Przede wszystkim jednak, firma to ludzie. Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy uwielbiają dobre jedzenie z najdalszych zakątków świata i już od blisko ćwierćwiecza zarażamy tą pasją Polaków. Poszukiwanie nowych produktów, wizyty u producentów w celu sprawdzenia jakości, a także uczestnictwo w największych targach na całym świecie, pozwoliło firmie poszerzyć obecne linie produktów o nowy asortyment. Obecnie, naszym klientom proponujemy blisko 500 produktów z różnych kuchni: azjatyckiej (tajskiej, chińskiej, japońskiej, indyjskiej), śródziemnomorskiej (włoskiej, greckiej), europejskiej (francuskiej, angielskiej) oraz meksykańskiej czy południowo-amerykańskiej. 82

Nr stoiska / Stand No.:

B24

decare@decare.pl www.decare.pl

De Care company has been distributing ethnic products onto the Polish market for nearly 30 years. Most of all, company is the people. We are a group of enthusiasts who love good food from the furthest corners of the world and nearly a quarter of the century we are giving the passion to the Poles. Searching for new products, visiting suppliers in order to verify the product quality, as well as participation in major trade fairs around the world, has allowed the company to expand current product lines with new assortment. Currently, we offer our customers nearly 500 products from different cuisines: Asian (Thai, Chinese, Japanese, Indian), Mediterranean (Italian, Greek), European (French, English) as well as the Mexican or South American.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


D

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

DÉLIFRANCE POLSKA SP. Z O.O.

La boulangerie inspirée

Délifrance od 32 lat dostarcza francuskie wypieki na całym świecie, pozostając liderem w produkcji pieczywa francuskiego. W swojej ofercie posiadamy chleb, bułki, bagietki, pieczywo smakowe, viennoiserie, słone przysmaki oraz ciasta i desery w różnych technologiach wypieku: gotowe do garowania, gotowe do pieczenia, produkty opiekane, gotowe do spożycia po rozmrożeniu. Stworzyliśmy wyjątkową międzynarodową sieć biur sprzedaży i piekarni. Jesteśmy obecni w 20 krajach na całym świecie. Potrafimy dostosowywać nasze przepisy i usługi do lokalnej tradycji, nawyków żywieniowych oraz kanałów sprzedaży. Dziś jedzenie jest nie tylko przyjemnością, ale również czynnością która ma polepszyć zdrowie. Mając to na uwadze, wychodzimy naprzeciw naszym klientom i dzielimy się uwagami ze specjalistami

Nr stoiska / Stand No.:

B71

Al. Jerozolimskie 123A O2-017 Warszawa T.: +48 398 00 50

działu badań i rozwoju tak aby opracowywane przez nas receptury odpowiadały trendom europejskim, a zarazem smakom i potrzebom rynku polskiego. For 32 years Délifrance has been one of the leaders in supplying you with the best French Style bakery, viennoiserie, pastry and hot savoury products all over the world. We offer you the range of products in different technologies: ready to prove, ready to bake, oven proof, thaw & serve. We have developed a unique international network of sales offices and bakeries. We are present in 20 countries around the world. We are capable of adapting our recipes and services to local traditions, eating habits, and sales channels.

DEMI CO. PRODUCENT-EXPORTER

ul. Śląska 88 40-742 Katowice-Ligota T.: +48 32 3513 220/1/2/5 +48 605 170 100, +48 801 000 295 F.: +48 32 3513 213

DEMI Co. – PRODUCENT MEBLI – EXPORTER istnieje w branży meblowej od 1990 roku. Posiada nowoczesny park maszynowy i szczyci się produkcją blatów do stołów, loży, sof modulowych, stołów, foteli dla gastronomii, hoteli, biur, sal konferencyjnych, a także mebli do ogródków „”piwnych””. Firma wykonuje również meble według indywidualnego projektu klienta. Swoją działalnością Demi Co. obejmuje całą Europę, a w świadomości nabywców istnieje jako rzetelny i godny zaufania partner.

F.: +48 398 00 54 info@delifrance.pl www.delifrance.pl

Nr stoiska / Stand No.:

D55

info@demico.pl export@demico.pl www.demico.pl (ze sklepem internetowym)

DEMI Co. – Producer & Exporter ... acting on the furniture market since 1990. Produces an excellent variety of table – tops, bench and sofa – systems, tables, chairs ... for gastronomy, offices, hotels, conference rooms, houses and beer – gardens. Demi Co. also realizes special projects according to the customers’ individual ideas. Demi Co. customers appreciate the high quality and unique style of the furniture. Company’s professional salesmen are prepared to offer their most professional service. Demi Co. operates in the whole of Europe and is recognized by its customers as a reliable business partner.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

85


D

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

DESTILA S.R.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D67

ul. Kaštanová 127 620 00 Brno Czech Republic T.: +420 545 531 112

DESTILA, s.r.o. is a company specialized in individual and small-lot machinery production. The production is based on custom manufacturing represented by skilled work within the area of equipment designed mainly for small or medium scale food industry facilities, breweries and distilleries. After 1990 DESTILA was one of the first Czech manufacturers, who seriously considered restaurant minibrewery projects, in which only classic raw materials are used to brew the beer – water, malt, hops and brewer’s yeast.Evidence of this is a delivery of 19 complete minibreweries to different countries (see Reference List), from which majority went to a constantly more demanding Russian market. Currently the restaurant minibreweries are a half of our company production, and more than ten Czech brewers brew their beer in them, and spread glory of Czech beer, sometimes in very exotic countries. Due to the fact that the biggest demand have come from Russia and other former Soviet Union countries, we have chosen CKT technology for delivery into these countries after consultations with experts. As it transpired, it was a good choice, since all the delivered minibreweries keep successfully operating, none of them was closed, nor sold by its owner.

F.: +420 545 229 814 info@destila.cz www.destila.cz

Destila has a long time tradition in producing the filtration technology. Powder filter screens have been produced since the end of the 50´s and the company continuously develops opportunities offered by this method. The system of horizontal elements used for DESTILA´s smaller filters and also the system vertical filtering candles used for bigger types of filters assure high quality and reliability of filtration, easy control of the equipment and saving in operation required by clients. Not only the operation but also the maintenance of DESTILA is remarkably easy and only minimum costs are required. Spare parts, the catalogue of which is delivered to every user of DESTILA filters, are easily available with friendly prices. The system of residual filtration of the content in the vessel of the filter is an indisputable advantage of these filters. Destila is a traditional manufacturer of distillation units which are offered, manufactured and delivered in various modifications. However, now the capacity of these units has been established on three basic types for batch volumes of 150, 300 and 600 l. A grower distillery is a set of technological equipment which is designed for the production of spirit from fermented fruit mash.

DEZAL PLUS SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B75

ul. Szypowskiego 1 39-460 Nowa Dęba T.: +48 15 846 42 31, +48 695 747 884

Polski producent gofrownic – doskonałych zarówno w domu jak również w gastronomii. Atutem naszych gofrownic jest: Moc 1300 Krótki czas pieczenia Krótki czas nagrzewania Urządzenie proste w obsłudze , nie wymaga czyszczenia

86

info@dezal.com.pl www:dezal.com.pl

The company DEZAL-Plus Polish manufacturer of waffle makers, excellent both at home and in gastronomy. The advantage of our waffle maker is: High Power Short heat up time Short baking time

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


D

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

DOMOWE SANATORIUM

Nr stoiska / Stand No.:

B57

ul. Białostocka 50 16-010 Wasilków T.: +48 85 744 66 77

Domowe Sanatorium od wielu lat zajmuje się promowaniem produktów służących zdrowiu. Nasza firma zwraca uwagę nie tylko na aspekty zdrowotne, ale również na wysoką jakość oferowanych towarów. Bogate doświadczenie w sprzedaży zaowocowało uzyskaniem przez Domowe Sanatorium statusu wyłącznego dystrybutora marki Kuvings w Polsce. Jakość wykonania wyciskarek Kuvings popieramy 10-letnią gwarancją, realizowaną bezpośrednio przez naszych doświadczonych serwisantów.

For many years Domowe Sanatorium has been promoting products associated with healthy lifestyle. Our company is focused on offering only high quality items designed for easy, everyday use. Wealth of sales experience resulted in exclusive distribution rights for all Kuvings products across Poland. Quality of Kuvings juicers is guaranteed by full 10-year warranty, accompanied by knowledgeable custumer service.

DORA METAL SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

A24

ul. Chodzieska 27 64-700 Czarnków T.: +48 67 255 20 42

Lider na rynku Polskim Producent profesjonalnych urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej, z Ponad 25-letnią tradycją i doświadczeniem na rynku krajowym i za zagranicznym. W ofercie firmy znajdują się: urządzenia chłodnicze i grzewcze, ciągi wydawcze, urządzenia do zabudowy, urządzenia do cateringu, bufety i systemy mobilne, urządzenia do barów tzw. Bar Line, okapy oraz meble technologiczne. Firma stale poszerza swoją ofertę, aby spełniać wymagania swoich Klientów na całym świecie.

kontakt@domowesanatorium.pl www.kuvingspolska.pl

F: +48 67 255 25 15 andlowy@dora-metal.pl www.grupadorametal.pl

The leader on the Polish market. Manufacturer of professional stainless steel catering equipment and furniture with over 25 years of experience on the domestic and foreign market. The company offers chilling and heating equipment, self-service counters, built-in appliances, buffet bars and mobile banquet systems, hoods, technological furniture and “BAR-Line” equipment for bars. The company is constantly broadening its offer in order to satisfy clients from all over the world.

DORADO CHŁODNIE SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

A8

ul. Św. Anny 22 43-300 Bielsko-Biała 21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

T./F.: 33 810 06 91, 33 810 06 92 dorado@dorado.com.pl 89


D

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

DRAGO MOCAMBO GMBH

Nr stoiska / Stand No.:

C18

Röntgenstraße 26 42477 Radevormwald, Germany T.: +49 21 95 68 92 117

Italian Traditional Roffee Roaster Our Mocambo coffee roasting company was born in 1985, founded by Giuseppe Drago, who, driven by his inborn passion for coffee and with his family’s help, began this fascinating adventure in a 20 square meter room, roasting and distributing the first kilos of coffee. This is where our persistence in communication, tasting and sharing of this Italian pleasure, which has made it possible to grow througho-

F: +49 21 95 68 92 119 info@dragomocambo.com www.dragomocambo.com

ut the years, began. Our mission, which is also our personal challenge as a humble Italian family, is to continue moving ahead, always producing the best mixtures of espresso coffee, spreading Italian culture all over the world and keeping a high profile with and providing excellent quality to our customers.

DRY AGER POLSKA FIRMA: CHRIS KRZYSZTOF SAWICKI

ul. Szwedzka 23/75 30-324 Kraków T.: +48 12 261 15 51

Firma CHRIS Krzysztof Sawicki jest wyłącznym przedstawicielem marki DRY AGER® w Polsce, oferującej profesjonalne szafy do sezonowania wołowiny. Wyśmienicie wyglądające lodówki przeznaczone są do dojrzewania mięsa tradycyjną metodą na sucho i dedykowane do wnętrz restauracji, hoteli czy sklepów mięsnych.

Nr stoiska / Stand No.:

D51

biuro@dry-ager.pl www.dry-ager.pl

The CHRIS Krzysztof Sawicki company is the exclusive representative of the DRY AGER® brand in Poland, offering professional dry aging fridges. They are intended for meat maturation and dedicated to the interiors of restaurants, hotels and butcher shops.

DUNI SALES POLAND SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D30

ul. Syrenia 4 61-017 Poznań T.: +48 61 653 50 00

Dostarczamy innowacyjne nakrycia stołu, kreatywne opakowania i rozwiązania dla gastronomii. Jesteśmy producentem serwetek i obrusów. Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane z myślą o tworzeniu nastroju goodfoodmood® w miejscach, w których ludzie spotykają się przy dobrym jedzeniu. Produkty Duni są dostępne na ponad 40 rynkach i należą do najbardziej popularnych w swojej klasie w krajach Europy Północnej i Środkowej. Zatrudniamy około 2200 pracowników w 19 krajach. Główna siedziba Duni mieści się w Malmö, a nasze fabryki znajdują się w Szwecji, Niemczech, Polsce i Tajlandii. 90

F.: +48 61 653 50 02 www.duni.com

At Duni we supply innovative table top concepts, creative packaging and take-away solutions to both professionals and consumers. Everything we create is designed to bring goodfoodmood® to occasions where people enjoy eating and drinking. Our products are found in over 40 markets and enjoy a number one position in Central and Northern Europe. We have about 2,200 employees in 19 countries. Our headquarters are in Malmö and our production units are in Sweden, Germany, Poland and Thailand.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

EBAKER MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O.

ul. Tadeusza Wendy 15 81-341 Gdynia

DOŚWIADCZENIE Ebaker to część Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o., firmy z ponad 50-letnim doświadczeniem na polskim rynku przedsiębiorstw w branży transportu i logistyki. ZAANGAŻOWANIE Naszym priorytetem jako zespołu jest zapewnienie każdemu Klientowi indywidualnej, rzetelnej i szybkiej obsługi oraz wsparcia merytorycznego. INNOWACYJNOŚĆ Internetowy katalog produktów www.ebaker.pl z aktualizowanymi na bieżąco cenami to innowacja biznesowa w branży cukierniczo-piekarniczej i gastronomicznej. KREATYWNOŚĆ Dzięki doświadczeniu naszych pracowników współpracujemy z eksporterami, importerami, armatorami i spedytorami z całego świata, portami, granicznymi urzędami celnymi i instytucjami finansowymi. Ebaker oferuje: * Orzechy: arachidowe i laskowe * Oleje i tłuszcze * Produkty z ziarna kakaowego

Nr stoiska / Stand No.:

B29

T.: + 58 742 36 00 biuro@ebaker.pl

EXPERIENCE Ebaker is a part of Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o., one of the oldest enterprises from the sectors of transport and logistics operating in the Polish market. INVOLVEMENT Our priority as a team is to provide each client fast, reliable personal service and a professional support. INNOVATION An online product catalog www.ebaker.pl with updated prices is a business innovation in the backing, confectionery and gastronomy industry. CREATIVITY Thanks to the experience of our employees we are cooperating with exporters and importers, carriers agencies, freight forwarders and ports all around the world as well as frontier customs offices and financial institutions. Ebaker offers: * Nuts: peanuts and hazelnuts * Oils and fats * Products of cocoa beans

ECOLAB SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

A19

ul. Opolska 114 31–323 Kraków T.: +48 12 26 16 100

Dział Institutional Division firmy Ecolab Sp. z o.o. specjalizuje się we wprowadzaniu kompleksowych systemów higieny w hotelach, pensjonatach, restauracjach, stołówkach, promach. Oferujemy całościowe systemy utrzymania czystości, środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni, szkolenia personelu (w tym szkolenia z zakresu HACCP) oraz serwis, aby pomóc naszych Klientom osiągnąć jak najlepsze wyniki w obszarach: wydajność operacyjna, bezpieczeństwo personelu oraz bezpieczeństwo żywności.

E

F.: +48 12 26 16 101 www.ecolab.pl

Ecolab, Institutional Division is a global provider of cleaning and sanitizing solutions for hotels, motels, full service restaurants, catering, cruise lines. Our offer includes comprehensive solutions for dedicated areas as well as support service and trainings aids in line with HACCP requirements. With Ecolab, you get the right products, systems, training and service to help in areas most critical to an operation’s success: operational efficiency, employee safety and food safety.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

91


E

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

ELTA POLSKA

Nr stoiska / Stand No.:

C35

ul. Ks. Pr. St. Słonki 20a 34-300 Żywiec T.: +48 33 475 49 00

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem kanapek i bagietek marki Pierre Baguette w Polsce. Dzięki sprawnie działającemu kanałowi dystrybucji dowieziemy towar do każdego zakątka Polski! Szerokie grono odbiorców na terenie całego kraju wysuwa nas na pozycje lidera w tej branży. Są już z nami największe sieci stacji paliw oraz wiele innych punktów sprzedażowych, typu kawiarnie, bistro, sklepy, w większości zlokalizowane na dworcach lotniskach, w centrach handlowych. Produkty Pierre Baguette zasłynęły również na zagranicznych rynkach m.in.: Austrii, Węgier, Słowacji i Czech. Oferujemy szeroką gamę kanapek, bagietek, panini, które zaspokoją wyszukane gusta klientów w każdym wieku. Oryginalność smaku zawdzięczamy tradycyjnym recepturą oraz regionalnym składnikom najwyższej jakości.

We are an exclusive distributor of Pierre Baguette’s sandwiches and baguettes in Poland. With the efficient distribution channel we can deliver any goods to any part of Poland! The wide range of customers throughout the country puts us on a leading position in this line of business. There are already the largest chains of petrol stations with us. We collaborate also with many sales points, for e.g.: cafes, bistros, shops, mostly located at station, airports and in shopping malls. Pierre Baguette’s products are renowned also in foreign markets among other things in Austria, Hungary, Slovakia and the Czech Republic. We offer a wide range of sandwiches, baguettes and paninis to meet customer tastes of all ages. The originality of taste is due to traditional recipes and the regional ingredients of the highest quality.

ELWA SP. JAWNA

Nr stoiska / Stand No.:

D26

ul. Paderewskiego 48 05-520 Konstancin-Jeziorna T.: + 48 600 366850, +48 602 448029

Firma „ELWA” na terenie Polski działa od 1989 roku jako przedstawiciel i bezpośredni dystrybutor niemieckigo koncernu „Borner” GmbH. W swojej ofercie posiadamy ręczne szatkownice ze stali 18/10: mandolina V-10,combi chef, noże, obieraki, dekoratyry oraz patel-

92

F.: +48 33 475 49 01 info@eltapolska.pl www.pierrebaguette.eu/pl

T./F.: +48 22 779 40 04, +48 22 754 16 15 www.borner.pl

nie i garnki z powłoką tytanowo-ceramioczną. „Akademia carvingu Borner” – profesjonalne kursy tajskiej sztuki dekoracji warzyw: szkolenia dla początkujących i profesjonalistów.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


E

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

ENDURANCE SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C31

Daniłkowskiego 9 42-216 Częstochowa

ENOFRIGO S.P.A.

Nr stoiska / Stand No.:

A46

Via dell’Industria, 9/a I – 35010 Borgoricco, Italy T.: +39 049 579 80 41

Enofrigo S.p.A. is an Italian private owned company established in 1978 in Borgoricco(Padova), near Venice, that manufactures high qulality wine cabinets, salad bars, buffet counters, stainless steel drops-in and pastry displays to be placed in the public areas of

Wasserweg 39 64521 Gross-Gerau, Germany

Nr stoiska / Stand No.:

B67

www.erlenbacher.com

Elenbacher backwaren is your specialist for deep-frozen premium baked goods – with well over 400 articles – combining craftsmanship with state-of-the-art technology. We are the perfect partner for exceptionally good products and concepts thanks to new technologies, reliability, enjoyment and convenience.

ESTELLA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D16

ul. Polna 6 59-100 Polkowice T.: +48 76 845 37 80

Firma Estella Sp. z o.o. już od ponad 20 lat jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce niemieckiej firmy FBF bed & more GmbH. W naszej ofercie posiadamy: – profesjonalne łóżka i materace hotelowe; – nakładki moltonowe;

F.: +39 049 579 88 06 info@enofrigo.it www.enofrigo.it

restaurants and hotels. Style and efficiency are the core characteristics of all Enofrigo’s products: All our innovatively designed products are made in Italy where we employ 70 people at our 9,000 square meter plant.

ERLENBACHER BACKWAREN GMBH

Erlenbacher backwaren to specjalista w zakresie najlepszych wypieków mrożonych – ponad 400 artykułów – połączenie kunsztu i najnowocześniejszej technologi. Jesteśmy idealnym partnerem dla wyjątkowo dobrych produktów i koncepcji dzięki nowym technologiom, niezawodności, przyjemności i wygodzie.

T.: +48 34 38 78 688 www.endurance.net.pl

F: +48 76 845 37 81 biuro@ fbf-bedandmore.pl www.fbf-bedandmore.pl

– kołdry i poduszki z wypełnieniem syntetycznym i naturalnym (pierze); – bieliznę pościelową; – bieliznę łazienkową frotte; – bieliznę stołową;

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

93


E

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

– łóżeczka składane dla dzieci z wyposażeniem. „DESIGNED FOR YOUR HOTEL, CREATED FOR YOUR GUESTS” Zapraszamy na zakupy online! Estella Limited Company from over 20 years is the exclusive representative in Poland of German company FBF bed & more GmbH. In our offer you can find: – professional hotel beds and mattresses;

– moltons; – duvets and pillows with synthetic and natural filling (feathers); – bed linen; – terry towels; – table linen; – folding beds for children with equipment. „DESIGNED FOR YOUR HOTEL, CREATED FOR YOUR GUESTS” Enjoy your shopping online!

ETNO CAFE HAMDA TRADE SP. Z O.O.

Al. Śląska 1 54-118 Wrocław T.: +48 71 307 09 95

HAMDA TRADE (ETNO CAFÉ) WCHODZI W SKŁAD POLSKIEJ GRUPY GASTRONOMICZNO – PRODUKCYJNEJ. TO PALARNIA KAWY I PIERWSZY W POLSCE BROWAR KAWOWY. Hamda Trade produkuje: ETNO CAFE – kawa ziarnista, 100% Arabika, sprowadzana
 do Polski w modelu Direct Trade.
 Kawa jest wypalana metodami rzemieślniczymi. ``KAWĘ WROASTERS
– krótkie, limitowane serie kaw ziarnistych najwyższej jakości, dedykowane koneserom kawy. ``COLD BREW COFFEE – butelkowana kawa, macerowana na zimno, 100% Arabika. ``KAWĘ

kontakt@etnocafe.pl www.etnocafe.pl

Hamda Trade produces: ``ETNO CAFÉ COFFEE – artisanal roasted coffee beans. ``WROASTERS – limited series of high quality coffees for coffee geeks. ``COLD BREW COFFEE – cold brewed coffee in bottles

Nr stoiska / Stand No.:

B21

T.: +48 91 391 06 51, +48 790 782 528 www. euro-catering.com.pl

EUROFIRANY B.B. CHOCZYŃSCY SP.J.

ul. Sienkiewicza 81 34-300 Żywiec T.: +48 33 865 23 66

Wykorzystując 25-letnie doświadczenie w branży tekstylnej i aranżacji wnętrz, marka Eurofirany stworzyła linię konfekcji hotelowej Eurofirany Hotel Line. W skład premierowej, kompleksowej kolekcji tekstyliów hotelowych wchodzą: – Dekoracje okienne (gotowe wzory oraz szycie i aranżacje na miarę), 94

C27

HAMDA TRADE IS A POLISH COFFEE COMPANY, POSSESSING THE COFFEE ROASTERY AND THE FIRST COLD BREWERY IN POLAND. IT IS A FOUNDER OF TWO COFFEE BRANDS: ETNO CAFE AND WROASTERS.

EURO CATERING Rzeźnicza 6/8 73-110 Stargard Szczeciński

Nr stoiska / Stand No.:

Nr stoiska / Stand No.:

D34

eurofirany@eurofirany.com.pl www.eurofirany.com.pl

– Konfekcja pościelowa, kołdry, poduszki, koce, ochraniacze na materac, – Konfekcja stołowa, – Ręczniki, dywaniki łazienkowe, kapcie, szlafroki, – Oświetlenie, dekoracje, ozdoby świąteczne.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


E

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

Konfekcja dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Following its 25-year-long experience in textiles and interior design, Eurofirany has created a new line of hotel products Eurofirany Hotel Line. The wide range of new textiles for hotel industry includes: – Window decorations (ready-made patterns, and sewing and design

customization available), – Bed linen, duvets, pillows, blankets, mattress covers, – Table linen, – Towels, bath rugs, slippers, robes, – Lighting, decorations, Christmas decorations Our products are tailored to meet the customer needs.

EUROPOCHETTE POLSKA SP. Z O.O.

97-200 Tomaszów Maz. ul. M. C. Skłodowskiej 41/45 T.: +48 44 725 92 27 T.: +48 608 869 504

Europochette Polska Sp. z o. o. jest producentem i dystrybutorem galanterii papierowej dla gastronomii. Najbardziej innowacyjnym produktem w naszej ofercie są etui na sztućce marki EuroPochette®. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnego zawijania sztućcy w serwetkę ułatwiając nakrycie stołu w sposób szybki i wygodny. Nasze pozostałe produkty to: etui na rachunek, place mats (podkładki pod talerz), tray mats (podkładki pod filiżankę) oraz serwetki. Oferujemy możliwość personalizacji wszystkich naszych produktów. Umieszczając na nich menu lub logo zyskują Państwo dodatkowo niepowtarzalne narzędzie marketingowe. Oferujemy Państwu następujące grupy produktów: 1. Jednorazowe Etui na sztućce. 2. Podkładki pod talerze – placemats. 3. Podkładki pod filiżanki – traymats. 4. Etui na rachunki. 5. Serwetki dwuwarstwowe Tissue. 6. Serwetki Airlaid. 7. Podkładki pod talerze Airlaid. 8. Bieżniki Airlaid.

Nr stoiska / Stand No.:

D48

F.. +48 44 725 92 97 anna@europochette.pl www.europochette.com www.europochette.com.pl

Europochette Polska Sp. z o.o. is a manufacterer and dealer of paper disposables for Horeca. The most innovative of our products are the EuroPochette® cutlery pouches. These are an alternative to traditional “rolling up” of cutlery in a napkin and make it easier to lay the table. The rest of our products are: bill wallets, place mats, tray mats, table runners and napkinks. We can personalize our paper products – menu or logo printed on them – it’s an ideal advertising medium. We offer You following products: 1. Cutlery pouches. 2. Placemats. 3. Traymats. 4. Bills pouches. 5. Napkins Tissue. 6. Napkins Airlaid. 7. Placemats Airlaid. 8. Table Runners Airlaid.

EVENTROOM FILIP HAMERLA

Nr stoiska / Stand No.:

C33

ul. Szyszkowa 20A 02-285 Warszawa

Działamy na rynku już ponad 17 lat i z niekończącą się satysfakcją dbamy o techniczne aspekty wydarzeń, które Państwo realizujecie. Większość z nich nie mogłaby odbyć się bez udziału specjalistycznego sprzętu i dużej wiedzy technicznej połączonej z doświadczeniem ekipy realizującej. W Eventroom stawiamy sobie za cel dostarczenie Klientowi pełnej i komfortowej usługi z zakresu obsługi technicznej każdego organizowanego wydarzenia. Stale rozbudowujemy bazę sprzętu i poszukujemy nowych, atrakcyjnych rozwiązań, które zadowolą rosnące wymagania rynku. Zakres naszego działania to profesjonalna realizacja oświetlenia, nagłośnienia i multimediów. W naszym portfolio znajdziecie Państwo

T.: +48 22 424 26 26 www.eventroom.pl

tłumaczenia symultaniczne i kompleksową realizacje najbardziej wymagających konferencji. Nowością, którą się chwalimy są bezprzewodowe dekoracje świetlne, z pełną możliwością sterowania oświetleniem, co pozwala osiągnąć niezwykłe efekty dekoracyjne tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe. Naszą misją jest doskonalenie oferty tak, by nasz Klient otrzymał pełen wybór możliwości i kompletny support techniczny w jednym miejscu. Od ciekawego projektu po efektowną, bezproblemową realizację. Państwa komfort to dla nas największa satysfakcja!

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

95


F

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

FABER SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D53

uL. SANTOCKA 42A 71-071 SZCZECIN T.: +48 91 487 59 45

Faber Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się Firma, lider w kompleksowym wyposażaniu ogródków piwnych, kawiarni, restauracji, hoteli. Jesteśmy wyłącznym importerem mebli z Technoratanu – odpornych na warunki zewnętrzne, przeznaczonych na wyposażenie ogródków piwnych, tarasów, basenów, ośrodków SPA. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra pozwalają w pełni spełniać oczekiwania klientów i oferować im najlepsze rozwiązania. Zapraszamy do współpracy.

F.: +48 91 487 58 27 faber@faber-meble.pl www.faber-meble.pl

Faber Sp. z o.o. is a rapidly growing company, a leader in comprehensive equipping meeting rooms, banquet, gardens, cafes and restaurants, hotels. We are the exclusive importer of Technoratan furniture – resistant to external conditions, intended to equip the beer gardens, terraces, swimming pools and SPA. Many years of experience and professional staff allow us to meet the customer’s expectations and offer them the best solutions. We invite you to cooperation.

FAKTORIA WIN À LA CARTE EUROCASH S.A.

Nr stoiska / Stand No.:

B33

ul. Wiśniowa 11 62-052 Komorniki T.: +48 604 516 516

Faktoria Win à la carte to pierwszy program dedykowany branży HoReCa, który oferuje kompleksowe wsparcie właściciela restauracji w sprzedaży wina. Nasi partnerzy zyskują dostęp do ekskluzywnej kolekcji ponad 300 win z całego świata. Zapewniamy pomoc w doborze najlepszego wina, w zakresie sprzedaży oraz standardów obsługi. Oferujemy profesjonalny dobór win do potraw z menu, wsparcie sommeliera, dedykowane promocje i materiały reklamowe. Przeprowadzamy także profesjonalne szkolenia dla pracowników restauracji.

alacarte@faktoriawin.pl www.faktoriawin.pl

Faktoria Win à la carte is the first program addressed to the HoReCa sector, which offers comprehensive wine sales support for restaurant owners. Our partners gain access to the exclusive collection of over 300 wines from around the world. We provide assistance in wine selection, in sales and service standards. We offer professional wine pairing, sommelier support, dedicated promotions and advertising materials. We also conduct professional trainings for restaurant staff.

FANEX SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B64

Radonice 5A 05-870 Błonie T.: +48 22 471 04 44

Producent Sosów, Majonezów, Ketchupów. 96

F.: +48 22 725 30 94 www.fanex.pl

Producer of Sauces, Mayonnaises, Ketchup.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

FINE DINE SP. Z O.O. SP. K.

Nr stoiska / Stand No.:

A39

ul. Towarowa 33 00-869 Warszawa T.: +48 22 631 29 09

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy, której celem i misją jest wprowadzanie na rynek i sprzedaż poprzez sieć dystrybutorów najwyższej jakości rozwiązań dla branży gastronomicznej. Nasza oferta zawiera markowe produkty, wyróżniające się jakością i stylem. Z dumą i zaangażowaniem budujemy naszą ofertę. Zobowiązanie Fine Dine to dostępność towarów bezpośrednio i niezwłocznie z naszego magazynu w Polsce, oraz z magazynów pomocniczych naszych dystrybutorów na terenie całego kraju.

F.: +48 100 83 92 biuro@finedine.pl www.finedine.pl

We are a part of an international group, whose purpose and mission is to market and sell, through a network of dealers, top quality solutions for the catering industry. We offer branded products with distinct quality and style. Our product range is built with pride and dedication. Fine Dine’s commitment translates to direct and immediate availability of products from our warehouse in Poland and from supporting warehouses of our dealers across the country.

FLASHCOM SP.Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D49

ul. Mariana Langiewicza 22 32-010 Goszcza T.: +48 12 311 02 30

Firma Flashcom specjalizuje się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania (systemy sprzedaży, systemy kasowe, systemy magazynowe). Zapewnia sprzęt (urządzenia fiskalne, terminale dotykowe, komputery) oraz serwis posprzedażowy. Nasz zespół składa się z osób o kilkunastoletnim doświadczeniu w branży IT , FMCG oraz HORECA. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naj-

F.: +48 12 311 02 20 biuro@flashcom.pl www.flashcom.pl

bardziej wymagających klientów. Specjalizujemy się przede wszystkim w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania. Naszymi Partnerami handlowymi są znani producenci sprzętu, którzy dostarczają nam najwyższej jakości urządzenia fiskalne, stanowiska POS oraz wagi. Firma posiada duże zaplecze informatyków oraz serwisantów, którzy pełnią opiekę informatyczną nad przedsiębiorstwem.

FOOD SERVICE

Nr stoiska / Stand No.:

B11

VFP Communications LTD ul. Goraszewska 23a 02-910 Warszawa

„Food Service” – wydawany nieprzerwanie od 1994 roku, prestiżowy magazyn specjalistyczny skierowany do szefów kuchni, właścicieli oraz kadry zarządzającej renomowanych placówek gastronomicznych oraz hoteli. Zawiera tematy z zakresu ekonomii, prawa, marketingu i zarządzania, informuje na bieżąco o wydarzeniach w kraju i za granicą, przedstawia zmiany oraz trendy w branży. Prezentuje nowości produktowe, analizy rynku i placówki gastronomiczne. Na stałe współpracują z nami znani polscy szefowie kuchni m.in.: Adam Chrząstowski, prof. Jarosław Dumanowski, a także sommelier Adam Pawłowski. „Food Service” czytają osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę, rozwijać umiejętności, czy podnosić standard swoich usług. Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach polskiej gastronomii: konkursach kulinarnych, pokazach, poszukujemy i prezentujemy talenty kulinarne.

F

T.: +48 22 514 65 00 info@media.com.pl

„Food Service” – published continuously since 1994, the prestigious specialist magazine aimed at chefs, owners and managers of renowned catering establishments and hotels. Topics in the field of economics, law, marketing and management reports to date on events in the country and abroad, shows the changes and trends in the industry. It presents new products, market analysis and food service. Permanently cooperate with us known Polish chefs including Adam Chrząstowski, prof. Jarosław Dumanowski, and the sommelier Adam Pawłowski. „Food Service” read those wishing to broaden their knowledge, develop skills, and raise the standard of their services. We actively participate in the events of Polish gastronomy: cooking contests, demonstrations, we are looking for and present the culinary talents.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

97


F

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

FROZANA/BIMIZ

Nr stoiska / Stand No.:

B32

ul. Grenadierów 38 04-073 Warszawa T./F.: +48 22 870 30 22 T./F.: +48 22 870 41 33

Więcej informacji o produktach FROZANA pod nazwą producenta BIMIZ.

bimiz@bimiz.com www.frozana.com www.bimiz.com

For more information please see: BIMIZ.

FRUCTOVITA

Nr stoiska / Stand No.:

B17a Wyzwolenia 9 42-224 Częstochowa www.fructovita.pl

Informacje ogólne: info@fructovita.pl Sprzedaż: sprzedaz@fructovita.pl

FS OPAKOWANIA MICHALINA LEWANDOWSKA Wojska Polskiego 48A 14-200 Iława T.: +48 600 247 525

Nr stoiska / Stand No.:

B18

fsopakowania-biuro@wp.pl www.fsopakowania.pl

GALVANINA CENTURY

Nr stoiska / Stand No.:

B20

Dystrybutor: Perla Negra A. Di Girolamo, ul. ks. Warszawskiego 48 B, 05-850 Ożarów Maz. T.: +48 601 337 629

Pochodząca z Włoch, bogata w naturalne minerały woda Galvanina stanowi narodową dumę. Historia źródła wody z którego do dzisiaj wydobywana jest jedna z najlepszych wód mineralnych Włoch, sięga antycznych lat 226 pne . Z czasem woda mineralna została wzbogacona sokami cytrusowymi z ekologiczny Sycylijskich upraw według tradycyjnych receptur; tak powstały certyfikowane bio, przepyszne napoje linii Galvanina Century. Możesz rozkoszować się smakiem Italii w każdym łyku – od bogatych w minerały Apenin, które naturalnie filtrują i musują naszą źródlaną wodę, po tradycyjne, sycylijskie sady, z których pochodzą dojrzewają98

info@galvanina.pl www.galvanina.pl www.facebook.com/GalvaninaCentury Instagram: www.instagram.com/galvaninacentury

ce na słońcu, starannie dobierane organiczne owoce. The 100% natural fruit drinks in our Galvanina Century Collection are as beautiful on the inside as they’ll look on your table. Made from the finest organic fruit juices and naturally filtered, gently sparkling spring water, these delicious blends bring you a real taste of Italy, wherever you are in the world. Protected by our delicately embossed glassware, each bottle is a true example of our family’s dedication to beauty and craftsmanship. Galvanina makes an exquisite addition to picnics and dinner parties, and an indulgent treat just for you.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


G

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

GARBIN INDUSTRIES SRL

Nr stoiska / Stand No.:

A4

P.I. IT 02846550248 Via Fontanelle, 6 – 36050 Monteviale (Vicenza) – Italy T.: +39 0444 552221

F.: +39 0444 952619 PL: +48 502 156 146 info@pieceprofesjonalne.pl www.pieceprofesjonalne.pl

GARDEN SPACE SP. Z O.O. SP.K

Nr stoiska / Stand No.:

B81

ul. Unii Europejskiej 61 32-600 Oświęcim

GARDEN SPACE to właściciel marki OLTRE produkującej wysokiej jakości mebli z technorattanu oraz marki ZUMM produkującej wysokiej jakości meble z metali szlachetnych. Specjalizujemy się w ponadczasowych i stylowych meblach, zarówno wewnętrznych

jak i zewnętrznych, całkowicie odpornych na działanie zmiennych warunków pogodowych. W naszej ofercie znajdą Państwo meble hotelowe, meble restauracyjne, meble do wyposażenia stref SPA, meble do ogrodu, meble tarasowe, meble dla basenów oraz aquaparków.

GASTMED PPUH JERZY PACHOLEC

Nr stoiska / Stand No.:

A49

uL. WIELKOPOLSKA 3K 26-600 RADOM T.: +48 48 384 57 55, +48 608 800 560

PPUH “GASTMED” Jerzy Pacholec jest firmą produkcyjną z ponad 10 letnim doświadczeniem. Jesteśmy producentem urządzeń grzewczych gazowych i elektrycznych oraz mebli technologicznych ze stali nierdzewnej – stołów, zlewów, basenów, szaf, półek, regałów, wózków, okapów. Oferta firmy skierowana jest głównie do restauracji, barów, piekarni, cukierni, szkół oraz firm wyposażających obiekty gastronomiczne. Nasze wyroby spełniają odpowiednie standardy higieny, posiadają atesty i certyfikaty jakościowe.

T.: +48 513 398 870 www.gardenspace.pl

F.: +48 48 384 57 54 BIURO@GASTMED.PL WWW.GASTMED.PL

PPUH „GASTMED” Jerzy Pacholec is a manufacturing company with over 10 years experience. We are a manufacturer of gas heating appliances and electrical equipment and technological furniture made of stainless steel – tables, sinks, basins, cabinets, shelves, shelving, carts, hoods. The company’s offer is addressed mainly to restaurants, bars, bakeries, pastry shops, schools and companies equipping catering facilities. Our products meet appropriate standards of hygiene, are certified and quality certificates.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

101


G

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

GASTRO SERWIS

Nr stoiska / Stand No.:

A48

Karzcino 30A 76-200 Słupsk T.: +48 503 178 525

WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, KOMIS GASTRONOMICZNY Nasza oferta obejmuje kompleksowe wyposażenie obiektów gastronomicznych, przetwórstw oraz sklepów spożywczych w zarówno nowe, jak i używane maszyny. Jesteśmy producentem komór wędzarniczych, grilli cateringowych i mebli technologicznych. Prowadzimy komis gastronomiczny wraz z wypożyczalnią urządzeń gastronomicznych i cateringowych. Całość wspiera nasz profesjonalny serwis, który sprosta wszystkim usterkom i wymaganiom klienta.

Our offer includes comprehensive facilities catering facilities, processing and grocery stores in both new and used. We are a manufacturer of smoking chambers, grills catering and furniture technology. We consign catering rental with catering equipment and catering. Active support our professional service to meet all faults and customer requirements.

GASTRO SERWISANT POLSKA SP.Z.O.O.

ul. Magazynowa 5 62-023 Gądki T.: +48 616 587 090

Firma Gastroserwisant Polska Spółka z.o.o. została założona w lutym 2014, zajmuje się sprzedażą części zamiennych do popularnych urządzeń gastronomicznych znajdujących się na rynku polskim oraz europejskim takich jak piece konwekcyjno-parowe, zmywarki , piece do pizzy, chłodnictwo, ekspresy do kawy i wszelkie urządzenia z zakresu obróbki termicznej i mechanicznej . Bazową ofertą firmy jest katalog części 2016 ( możliwość pobrania ze strony internetowej w formacie pdf ) z popularnymi częściami eksploatacyjnymi i nie tylko.

A35

biuro@gastroserwisant.pl zamowienia@gastroserwisant.pl

Nr stoiska / Stand No.:

A27

ul. H. Dembińskiego 8 01-644 Warszawa T. +48 22 833 87 07

102

Nr stoiska / Stand No.:

Firma realizuje również bardzo dużą ilość zamówień do marek które nie zostały umieszczone w katalogu oraz do urządzeń nietypowych, biuro handlowe firmy jak również magazyn znajduje się w Gądkach pod Poznaniem. Czas realizacji na produkty które znajdują się na stanie magazynu to 24h wraz z wysyłką kurierską. Firma służy również pomocą w doborze odpowiednich części i może doradzić i zasugerować co może być potrzebne w przypadku danej awarii sprzętu. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

GASTROMEDIA

GASTROMEDIA specjalizuje się w dostawach profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego. Firma zapewnia doradztwo, projekty technologiczne, kompletacje dostaw, montaż i uruchomienie urządzeń, szkolenie personelu, usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju. Oferta bazuje na urządzeniach renomowanych producentów szwajcarskich, niemieckich, włoskich oraz polskich.

biuro@gastro-serwis.eu www.gastro-serwis.eu

F.: +48 22 833 87 22 gastro@gastromedia.pl www.gastromedia.pl

GASTROMEDIA a is a supplier of a professional equipment for a gastronomy. The Company ensures advices, engineering projects, complete deliveries, assembly and start-up of devices, training of a staff, guarantee and after guarantee service in all a country. Our offer is prepared on the base of well-know producers from Swiss, Germany, Italy and Poland.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


G

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

GASTRONA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A21

® 00-019 Warszawa ul. Złota 7 lok. 18 T.: +48 362 91 71

Gastrona.pl to najstarszy i największy polski portal gastronomiczny. Stanowi kompendium wiedzy dla restauratorów, szefów kuchni i firm operujących na rynku HoReCa. Znajdziecie tu Państwo najświeższe i najpełniejsze informacje oraz relacje z odbywających się imprez branżowych – targów, wystaw, konkursów i pokazów. Gastrona.pl to portal, któremu zaufało wielu użytkowników. W przeciągu jednego miesiąca odwiedza nas 60.000 osób – odnotowujemy 350.000 wejść miesięcznie.

Gastrona.pl is the oldest and the bigest Polish gastronomic web site. It is a complete compendium for restaurant owners and managers, chefs and companies operating in the HoReCa trade. You can find here the latest and the most comprehensive information and accounts of ongoing industrial events: fairs, displays, contests and shows. Gastrona.pl is the web site which many people have trusted in. We have 60.000 visitors every month – the audience ratings are approximately 350.000 page views a month.

GASTRONOMASZ

Nr stoiska / Stand No.:

B45

ul. Popiełuszki 26 85-863 Bydgoszcz

GastronoMasz – największy sprzedawca maszyn do lodów w Polsce Maszyny do każdego rodzaju lodów: świderków amerykańskich, lodów włoskich, lodów tradycyjnych. Granitory, gofrownice, naleśnikarki. Dodatki i akcesoria. Dystrybutor marek premium: ``STOELTING ``INNOVA ITALIA ``ICEBERG ``ROLLER GRILL ``SANOMAT

T.: +48 513 033 400, +48. 603 060 350 maszynydolodow.com

Producent komponentów: LODÓW ``GELATO MARCELLO Zaopatrzenie lodziarni w komponenty, wafle, polewy, sosy, dodatki itp. ``ŚWIAT

GAST-SERWIS

Nr stoiska / Stand No.:

D19

KAWĘCZYN 13 05-507 SŁOMCZYN T.: +48 22 715 22 82 T.: +48 509 040 262 BIURO HANDLOWE: biuro@gast-serwis.pl

Celem, który przyświeca naszej działalności, jest dostarczenie Państwu najwyższej jakości produktu, który uczyni sprzedaż piwa, wina, soków, napoi i wody jeszcze bardziej zyskowną. Dostarczamy rozwiązania, urządzenia i akcesoria oraz pełen zakres usług serwisowych związanych z nalewaniem wszelkich rodzajów napitków. Naszymi odbiorcami są browary, hurtownie, restauracje, puby, bary oraz firmy specjalizujące się w organizacji imprez masowych. Jesteśmy dystrybutorem firm: CEM, MicroMatic, OPREMA.

F.: +48 362 91 72 biuro@gastrona.pl www.gastrona.pl

SERWIS, MAGAZYN: gastserwis@gast-serwis.pl www:gast-serwis.pl

Our main goal is to provide you with a products of the best quality, which makes sale of beer, wine, juices, drinks and water more profitable. We provide solutions, devices and accessories and full range of maintenance services related to the pouring of all types drinks. Our recipients are breweries, restaurants, pubs, bars and companies specializing in organisations of mass events. We are distributor of the following companies: CEM, MicroMatic, OPREMA.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

105


G

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

GERLACH S.A.

Nr stoiska / Stand No.:

D37

Biuro Handlowe ul. Ligocka 103, bud. 7 40 – 568 Katowice www.gerlach.pl

Gerlach najpopularniejsza marka sztućców w Polsce, lider rynku w tej kategorii. Ekspert i autorytet z olbrzymim zaufaniem. Od 250 lat bazując na bogatej tradycji, wdraża nowoczesne rozwiązania spełniające oczekiwania klientów. Dostarcza szeroką ofertę wysokiej klasy sztućców z najwyższej jakości stali 18/10 o niepowtarzalnym połysku. Ponadczasowa elegancja autorskich projektów marki pozwala na stworzenie każdej aranżacji stołu, tworząc niepowtarzalny, jakościowy wizerunek restauracji czy hotelu.

Biuro Obsługi Klienta HoReCa T.: +48 887 220 053 Koordynator Sprzedaży HoReCa T.: +48 663 707 239

Gerlach is Poland’s most famous brand of cutlery, a market leader in its category. We are experts who have earned absolute trust. For 250 years, Gerlach has been implementing modern solutions based on rich tradition to meet customer expectations. We offer a wide range of high grade cutlery of the finest 18/10 steel with a unique polish. The timeless elegance of individual designs allows Gerlach to set all tables, creating a unique image of a restaurant or hotel of the highest quality.

GOOD FOOD

Nr stoiska / Stand No.:

B49

AVT Korporacja Sp . z o.o. – Wydawca Magazynu „Good Food” ul. Leszczynowa 11

Polska edycja brytyjskiego magazynu Good Food – największego tytułu kulinarnego w Wielkiej Brytanii. To praktyczny poradnik, niekończąca się księga przepisów kulinarnych ze wszystkich kultur świata. Idealny magazyn dla osób, które czerpią przyjemność z przebywania w kuchni i przyrządzania ciekawych potraw „od zera”, z surowców

03-197 Warszawa T.: +48 22 257 84 99 www.avt.pl

wyjściowych. Wszystkie przepisy publikowane w tym magazynie są starannie sprawdzone praktycznie, a gwarancją ich jakości jest rzetelność BBC – źródłowego licencjodawcy, którego prezentacje filmowe przepisów publikowanych w Good Food mają wielomilionowe audytorium na kanałach telewizyjnych i internetowych.

GREATGASTRO SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

B43

ul. Wojska Polskiego 17 34-100 Wadowice T.: +48 728 501 601

Firma Greatgastro jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, zajmującym się obsługą lokali gastronomicznych. Mając na uwadze wysokie wymagania klientów oraz stale rosnącą ilość produktów gastronomicznych, zaniżających jakość oraz ceny swoich wyrobów, my, jako producent panierki i marynaty kierujemy do Państwa nasze produkty celem zwiększenia konkurencyjności, zyskowności i obrotu Państwa punktu gastronomicznego, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości oferowanych produktów. 106

biuro@greatgastro.pl www.greatgastro.pl

The Greatgastro is a dynamically developing company, which offers gastronomic solutions. In view of the high demands of customers and the ever growing numer of gastronomic products, which undercutting the quality and price of their products. We offer bread crumbs and marinade products that will help improve the competitiveness, profitability and revenue of your restaurant business as well as the quality of your products.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


G

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

GREEN CLEAN SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D4a

GREASE

OUT

CARBON & GREASE REMOVER

Dystrybutor VIVREAU w Polsce – znanych od 26 lat systemów własnej wody gazowanej i niegazowanej dla hoteli i restauracji. Wysokowydajne urządzenia oraz piękne butelki z logo restauracji, stanowią alternatywę dla butelkowanych wód mineralnych i przyczyniają się do znacznych oszczędności związanych z wodą dla gości i personelu. Teraz możesz mieć własną brandowaną wodę w hotelu. Jesteśmy również dystrybutorem GREASE OUT . Zanurzając w zbiorniku akcesoria takie jak: garnki, patelnie, blachy, GNy, palniki, filtry okapowe i inne, skutecznie usuniesz bardzo trwałe zabrudzenia z trudno dostępnych miejsc. GREASE OUT zastępuje tradycyjne metody czyszczenia Polecamy również profesjonalne środki czystości marki SHIELD. Wysoka skuteczność i szeroki wybór produktów pozwala utrzymać każdy lokal gastronomiczny w najwyższej czystości.

Ul. Nowolipki 4/19 00-153 Warszawa

T.: +48 797 591 380

VIVREAU distributor in Poland – known from 26 years systems non-carbonated and carbonated water for hotels and restaurants. Efficient device and beautiful bottles with your logo are alternative to bottled mineral waters and contribute to significant cost savings associated with water for guests and staff. Now you can have your own branded water in the hotel. We are also a distributor of GREASE OUT. Immersion in tank of accessories such as pots, pans, plates, GN, burners, filters, hoods and other, very effectively removes stubborn dirt from hard to reach places. GREASE OUT replaces traditional cleaning methods, saves chemicals, sponges, and most of all – time. We recommend also our professional line of ecological hygiene products – SHIELD. High efficiency and a wide range of products keeps every restaurant in the highest purity.

GRENO

Nr stoiska / Stand No.:

D63

Pietrzykowice, ul. Fabryczna 22 55-080 Kąty Wrocławskie T.: +48 71 360 56 56

Greno jest firmą założoną w 1993 roku, dziś już o ugruntowanej pozycji na rynku tekstylnym. Specjalizujemy się w promowaniu nowej jakości w zakresie tekstyliów hotelowych. W oparciu o doświadczenia zagranicznych partnerów oferujemy towary o niespotykanych dotąd na polskim rynku walorach. Nasza oferta zawiera wysokiej klasy ręczniki, dywaniki łazienkowe i szlafroki (również z logo), narzuty żakardowe, obrusy, pościel oraz dodatkowe elementy podnoszące estetykę wnętrz, wykonywane na indywidualne zamówienie klientów.

Company GRENO was established in 1993 and today has consolidated position on textile market in Poland. We specialize in promoting new quality in a range of hotel textiles. Based on experience of foreign partners we are offering products of high quality, still unknown on the Polish market. Our offer includes: high class towels and bathroom rugs, bathrobes (also with a hotel logo), jacquard bedspreads, tablecloths and additional.

GRUPA AMBER

Nr stoiska / Stand No.:

D69

ul. Gwiaździsta 5d lok.1 T.: +48 22 832 18 99

Grupa Amber od ponad 25 lat tworzy idealne rozwiązania, dla indywidualnych potrzeb klientów. Zaufało nam ponad 700 firm, które korzystają z naszej wiedzy i doświadczenia.

F.: +48 71 360 56 57 greno@greno.pl www.greno.pl

biuro@ambergrupa.pl

Posiadamy pełen wachlarz urządzeń oraz rozwiązań technologicznych ułatwiających podnoszenie standardów obsługi klienta w branży HoReCa.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

109


H

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

HAGEA SP. Z O.O. Leszczyńskiego 4 lok 29 50-078 Wrocław

Nr stoiska / Stand No.:

D3a

T.: +48 32 202 57 51 www.hagea.pl

HANKE TISSUE SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D9

ul. Fabryczna 1 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Hanke Tissue Sp. z o.o. założono w 1994 roku jako innowacyjne przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą wysokiej jakości produktów higienicznych. Sztandarowym produktem firmy są serwetki białe, kolorowe oraz z nadrukiem. Wszystkie nasze wyroby wytwarzane są ze 100% bibułki celulozowej, produkowanej w naszej firmie. Nasze produkty sprzedawane są od wielu lat pod marką „aha”. Hanke Tissue Sp. z o.o. oferuje również możliwość wyprodukowania wybranego asortymentu produktów pod marką własną klienta.

www.hanketissue.com.pl

Produkujemy, polecamy: dla hoReCa ``serwetki stołowe jednobarwne, dekoracyjne, serwetki gastrono miczne –jednobarwne i dekoracyjne ``Serwetki i bieżniki airlaid ``Papier toaletowy, biały oraz dekoracyjny ``Rolki kuchenne białe i dekoracyjne ``Jumbo rolka ``Chusteczki higieniczne oraz kosmetyczne ``Serwetki

HARD-ICE

Nr stoiska / Stand No.:

B58

Zaścianki ul. Modrzewiowa 1 15-521 Białystok T.: +48 85 307 03 23

Firma Hard-Ice jest producentem maszyn do lodów tzw. amerykańskich świderków oraz włoskich (tzw. soft). Urządzenia dostępne w dwóch systemach chłodzenia: powietrznym i mieszanym, zasilane są prądem 380V. Dodatkowo, za niewielką dopłatą, firma oferuje przystosowanie maszyn siłowych do zasilania 230V bez utarty wydajności. Ponadto od 2 lat firma w swojej ofercie posiada maszyny do produkcji lodów gałkowych: frezery i pasteryzatory, oraz drobne urządzenia nablatowe: granitory i maszyny do shake’ów.

110

T.: +48 731 780 658 biuro@hard-ice.pl www.hard-ice.pl

Hard-Ice Company is a professional and widely known manufacturer of soft and hard ice cream machines. Our machines are carefully designed and constructed by our skilled technicians from scratch. They run at 380V and are equipped with either air or water-air cooling system. For a nominal fee, we can adjust the machine to 230V power supply without any loss on performance! One of the things we are most proud of is the fact that two years ago we introduced to our offer high quality gelato ice cream machines including batch freezers and pasteurizers, as well as relatively small, countertop equipment such as slush machines and milk shake machines.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


H

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

HARTMANN TRESORE POLSKA SP. Z O.O.

ul. Marynarska 19A 02-674 Warszawa T.: +48 22 595 40 90

W 2002 roku powstała na terenie Polski spółka z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego – Hartmann Tresore Polska, producent i dystrybutor sejfów. Wieloletnie doświadczenie zdobyte dzięki naszym europejskim kooperantom jak i stosowanie najnowocześniejszych technologii produkcyjnych owocuje najwyższej klasy zabezpieczeniami, dostosowanymi do Państwa indywidualnych potrzeb. Różnorodność oferowanych rozwiązań, najwyższa jakość produktów oraz profesjonalne podejście do klienta, to cechy dzięki którym Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o. zdobyła uznanie wśród wielu klientów sektora Retail, Horeca, a także klientów indywidualnych.

Nr stoiska / Stand No.:

D4

F.: +48 22 595 40 95 www.hartmann-tresore.pl

The polish branch of Hartmann Tresore was established in 2002, Hartmann Tresore Poland, manufacturer and retailer of safes. Long standing experience, gained with the help of our European co-operants as well as implementing the most advanced production technologies is profiting with highest level of protection offered by our tailor-made products . The large portfolio, highest quality and customer oriented attitude are the features that helped us on winning the recognition throughout many customers in the Retail and Horeca sectors, as well as private customers.

HENDI POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A40

ul. Magazynowa 5 62 – 023 Gądki, Polska T.: +48 61 658 70 00

Hendi Polska Sp. z o.o. jest częścią holenderskiej Grupy Hendi, zajmującej się od ponad 80 lat produkcją i handlem profesjonalnym wyposażeniem gastronomicznym w całej Europie. W Polsce swoją działalność firma rozpoczęła ponad 10 lat temu – w 2005 roku. Oddział Polski, oprócz sprzedaży na terenie kraju, odpowiada również za dystrybucję w Europie Wschodniej oraz Rosji. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu i współpracy nasza oferta jest stale rozszerzana o nowe produkty. Wszystkie gwarantują wysoką i stałą jakość. W naszej ofercie znaleźć można między innymi naczynia i przybory kuchenne, artykuły do kawiarni, cukierni, piekarni, piece konwekcyjno-parowe oraz wiele innych produktów z działów obróbki mechanicznej czy termicznej.

F.: +48 61 658 70 01 info@hendi.pl www.hendi.pl

Hendi Polska Sp. z o.o. Hendi Polska Sp. z o.o. is a part of the Dutch Hendi Group, which has been manufacturing and trading in professional catering equipment for over 80 years in the whole of Europe. In Poland the company has been operating since 2005, covering sales activities in Eastern Europe and Russia. Owing to international experience and cooperation, new products are being continuously added to our offer. The entire HENDI offer may be divided into two main product groups: technological and electromechanical equipment and kitchen, bar and restaurant appliances.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

113


H

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

HERT SP. Z O.O. SP. K

Nr stoiska / Stand No.:

A3

ul. Odlewnicza 4A 03-231 Warszawa T..: +48 22 59 40 500

Hert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zastrzega poufność niniejszej wiadomości i jej załączników jako objętych tajemnicą przedsiębiorstwa i wskazuje, iż wiadomość i jej załączniki kierowane są tylko do wymienionych adresatów. Jeśli nie jesteście Państwo zamierzonym adresatem wiadomości, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy oraz o jej skasowanie wraz z załącznikami. Dziękujemy. Jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości może być ono uznane za naruszające prawo.

biuro@hert.pl www.hert.pl

Hert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa with the registered seat in Warsaw deems this message and its attachments confidential as a business secret and points out that the message and its attachments are intended solely for the use of the entity to whom they are addressed to. If you are not the intended recipient, please inform the sender and delete this message and its attachments with no hesitation. Thank you. Any disclosure, copying, distribution or any other action referred to this message may be recognized as a law infringement.

HOBART GMBH

Nr stoiska / Stand No.:

A18

Robert-Bosch-Str. 17 77656 Offenburg Germany T.: +49 781 600 2820

HOBART jest światowym liderem w zakresie komercyjnej technologii zmywania oraz znanym producentem urządzeń do gotowania, przygotowywania żywności, chłodnictwa i technologii środowiskowych. Wizja „zmywania bez wody” jest ciągłą zachętą chodzenia nowymi ścieżkami w celu stałego zmniejszania zużycia wody, energii i środków chemicznych. Użytkownicy z międzynarodowych sieci restauracyjnych, gastronomii, hoteli, stołówek, piekarni oraz masarni, linii lotniczych i statków przysięgają na innowacyjne produkty marki HOBART.

F.: +49 781 600 2819 info-export@hobart.de www.hobart-export.com

HOBART is the world market leader in commercial warewashing technology and renowned manufacturer of cooking, food preparation, refrigeration, and environmental technology. The vision „wash without water” is the continuous incentive to walk on new paths in order to constantly reduce water, energy and chemical consumption. International restaurants, hotels, canteens, bakeries and butcheries, supermarkets, airlines and cruise ships swear by the innovative HOBART products.

HOCHLAND POLSKA SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

B68

ul. Okrężna 2 64-530 Kaźmierz

Hochland Polska należy do Grupy Hochland, której centrala – spółka Hochland SE, mieści się w Heimenkirch w Niemczech, zatrudnia około 4200 pracowników w kilku państwach, osiąga łączny obrót na poziomie ponad 1 mld Euro rocznie. Firma Hochland jest obecna na polskim rynku od początku lat 90-tych, przyczyniła się istotnie do rozwoju rynku mleczarskiego w Polsce, wykreowała szereg nowych kategorii, rozwinęła aktywną komunikację z konsumentami wpływając na zmiany nawyków żywieniowych. 114

T.: +48 61 29 29 100 www.hochland.pl

Hochland Polska jest wartościowym liderem rynku serów w Polsce. Do portfela marek należą najpopularniejsze sery – Hochland, Almette, Valbon. Na targach Eurogastro, pod marką Hochland Professional, mamy przyjemność zaprezentować naszą ofertę przeznaczoną wyłącznie dla rynku gastronomicznego. Koncept przygotowany specjalnie pod oczekiwania profesjonalistów. To jest pyszne!

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


H

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

HOLLY POWDER PANIERKA MR.HASH PIOTR TERLIKOWSKI

Nr stoiska / Stand No.:

B22

ul.Opolska 88, Walidrogi 46-050 Tarnów Opolski T.:+ 48 668 202 536

Prezentujemy specjalną marynatę oraz panierkę „Holly Powder”, dzięki którym z łatwością przygotujesz chrupiące i soczyste kawałki kurczaka oraz ryby. Wciągający, intensywny smak, apetycznie postrzępiona, chrupiąca panierka, złocisty kolor, sprawiają, że klienci którzy raz spróbują, wracają po więcej! Panierka w amerykańskim stylu to wiele możliwości. Zapraszamy na www.hollypowder.pl, aby zobaczyć więcej ciekawych rozwiązań oraz filmy instruktażowe z marynowania i panierowania.

You think there is no better way to coat fish and chicken? Yes, there is – „Holly Powder” – special marinade and the crispy coating! Extremely delicious, tasty and juicy chicken or fresh, crispy and flavorful fish – a big revolution – a product you won´t forget. It takes only a few minutes to prepare an exquisite meal – unforgettable spicy wings, mild nuggets or juicy chicken fillet strips. “Once you try – you can´t stop”. Visit our website to learn more about our solutions www. hollypowder.com

HORECA INVEST SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A22

ul.Praska 28/10 30-328 Kraków T: +48 502 07 77 04

Horeca Invest to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży gastronomicznej. Wyłączny Importer marek: G.Benedikt, Suisse-Langentahl, Lilien Austria, Fortessa Oferujemy: ``Porcelanę z 20 letnią gwarancją na wyszczerbienia, z wysoką odpornością na stłuczenia,odporną na wysokie temperatury, z możliwością łatwego przechowywania w stosach, przystosowaną do użytku w zmywarkach gastronomicznych oraz mającą możliwość logowanie wyrobów pod glazurą ``Sztućce SOLA AG ``Szkło RONA AS.

m.jelonek@onet.com.pl www.Horecainvest.pl

Horeca Invest is a company with many years of experience in the catering industry. Exclusive importer of brands: G.Benedikt, Suisse-Langentahl, Lilien Austria, Fortessa Our offer includes: ``Porcelain ware with a 20-year-long warranty on chipping, resistant to breakage, high temperatures, industrial dishwashers, easy to store in stacks, prepared for placing a logo under the glaze. ``Sola AG Cutlary ``RONA AS Glassware.

HORECATEX

Nr stoiska / Stand No.:

D57

ROCZYNY, uL. ŚRODKOWA 1 B 34-120 Andrychów T.: +48 33 873 36 27 T.: +48 509 568 956, +48 607 301 272

Firma HORECATEX jest producentem najwyższej jakości konfekcji pościelowej i stołowej dla hoteli i restauracji. Wysoka jakość produktów sprawia, że znajdują zastosowanie zarówno w działalności gospodarczej, jak i w domu. Tekstylia hotelowe to nie tylko pościel – kołdry, poduszki i prześcieradła. Oferujemy także konfekcję obrusową (w tym serwety), jak również asortyment przeznaczony do łazienek (ręczniki, dywaniki, pantofle oraz szlafroki). Jako producent postanowiliśmy działać kompleksowo, w związku z czym znajdziecie Państwo tutaj także ochraniacze na materace, pokrowce na krzesła, a nawet odzież kelnerską. Wieloletnie doświadczenia w branży tekstylnej powoduje, że gwarantujemy szybką i profesjonalną obsługę. Dzięki systemowi sprzedaży internetowej, minimalizujemy koszty sprzedaży. Sprzedawane pro

kontakt@mrhash.pl www.hollypowder.pl

biuro@horecatex.pl sprzedaz@horecatex.pl www.horecatex.pl www.konfekcjahotelowa.pl

dukty są w pełni bezpieczne i posiadają wszystkie niezbędne atesty. Bogata gama kolorystyczna oraz różnorodność wzorów powoduje, iż z pewnością każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Company Horecatex is a manufacturer, importer and supplier of high quality of bedding and tableware for hotels and restaurants. High quality products makes are used both in business and at home. Many years of experience in the textile industry makes the guarantee prompt and professional service. Thanks to Internet sales, minimize costs to sell. Sold products are completely safe and have all the necessary approvals. A wide range of colors and variety of designs makes sure that everyone will find something for everyone.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

115


H

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

HOSHIZAKI DEUTSCHLAND

Nr stoiska / Stand No.:

A11

Im Kirchenfelde 1 D-31157 Sarstedt, Germany T.: +49 5066 604 612 F.: +49 5066 604 619

Maszyny Hoshizaki do lodu dla restauracji, hoteli i barów, a także Gram chłodziarki i zamrażarki do przechowywania dla zakładów piekarskich.

Hoshizaki ice machines for HORECA; Gram fridges and freezers for bakeries. High quality for the professional use.

HOTELARZ

Nr stoiska / Stand No.:

D10

04-386 Warszawa ul. Michała Paca 37 T.: +48 22 333 88 02

Hotelarz – najstarsze, najbardziej znane i najchętniej czytane czasopismo branży hotelarskiej w Polsce. Według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy miesięcznik rokrocznie zapewnia sobie pozycję niekwestionowanego lidera sprzedaży wśród pism branży hotelarskiej, docierając każdego miesiąca do tysięcy branżowych czytelników w całej Polsce. Hotelarz czytany jest przede wszystkim przez kadrę zarządzającą i właścicieli hoteli, pracowników działu marketingu, inwestorów, a także dostawców dla hoteli, biura podróży i restauratorów.

ul. Otwocka 1B 03-759 Warszawa T.: +48 22 818 07 48, +48 22 818 00 08

F.: +48 22 333 88 82 www.pws-promedia.pl www.e-hotelarz.pl

Wydawcą Hotelarza są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. Hotelarz magazine, or Hotelier is a quality publication providing information on key issues relevant to the Hotel branch. Hotelarz magazine is the best read publication by the Polish hoteliers, investors, buyers and specifiers for hotel products and services. Our circulation is verified by the the Polish ABC – „Zwiazek Kontroli Dystrybucji Prasy” Today, Hotelarz still enjoys being the Nr 1 Hotel branch magazine in Poland.

IMS – BIURO PRODUKCYJNO-HANDLOWE A. TRACZYK, D. BIELECKI

Nr stoiska / Stand No.:

B19

imsbhandlowe@gmail.com www.imsbh.pl

Firma zajmuje się produkcją i handlem maszynami spożywczymi, głównie do produkcji pierogów i innych wyrobów mącznych. Nasze maszyny pracują nie tylko w Polsce, ale też w USA, Kanadzie, Australii, Brazylii i w całej UE. Doradzamy przy uruchamianiu produkcji garmażeryjnej. Wyposażamy zakłady „pod klucz”. Mamy w ofercie również maszyny używane. Oferujemy również pomoc technologiczną przy produkcji garmażeryjnej.

116

vertrieb@hoshizaki.de www.hoshizaki.de www.gram.de

The company is deal with production and trade of food machines, mainly for the production of dumplings and other flour products. Our machines are working not only in Poland but also in the US, Canada, Australia, Brazil and across the EU. We advise on starting production of delicatessen. We equip facilities „turnkey”. We also offer used equipment. We also offer technological assistance in the production of delicatessen.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


I

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

INOXXI

Nr stoiska / Stand No.:

A38

ul. Opłotek 29 01-940 Warszawa

Inoxxi to sprzęt na miarę XXI wieku, zaprojektowany z myślą o stale rosnących wymaganiach konsumentów względem jakości obsługi i oferowanych produktów. Szeroki wybór sprzętów znajdujący się w portfolio marki (od krajalnic, przez pakowarki próżniowe, maszyny do mielenia mięsa, po piły czy kotleciarki, czyli innowacyjne urządzenia do rozbijania mięsa) pozwala profesjonalistom pracować szybciej, wydajniej oraz na najwyższym światowym poziomie, spełniając jednocześnie wszystkie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inoxxi represents up to the 21st century equipment designed with the ever-increasing consumer expectations regarding product and service quality in mind. The broad range of devices within the brand’s portfolio (from slicers, through vacuum packers, mincers, saws, or cutlet slicers to innovative meat grinders) enables professionals to work faster and more efficiently and meet leading global quality standards while satisfying all work safety and hygiene requirements.

INSOFT SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D73

ul. Jasna 3A 31-227 Kraków T.: +48 12 415 23 72

INSOFT – producent oprogramowania PC-Gastronom przeznaczonego dla gastronomii. 25 lat doświadczenia Insoft w tworzeniu oprogramowania pomaga przedsiębiorcom zwiększać zyski i optymalizować zarządzanie biznesem. Program PC-Gastronom wspiera działanie

market@insoft.com.pl www.insoft.com.pl

placówek o charakterze gastronomicznym: restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie, stołówki i wiele innych. Poznaj pełne możliwości programu PC-Gastronom, który pomoże w budowaniu sukcesu Twojej działalności.

INSPIRACJE KAWOWE DJP SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C32

ul. Anny German 15 01-794 Warszawa T./F.: + 48 22 639 70 37

Pod nazwą firmy DJP Sp. z o.o. kryje się marka Inspiracje Kawowe, marka odzwierciedlająca wszystko, co robimy w odniesieniu do kawy – działamy w środowisku kawowym od wielu lat, dzięki czemu znamy go na wylot. Od 2006 roku jesteśmy wyłącznym eksporterem włoskiej kawy Cellini, co odzwierciedla silne przywiązanie do filozofii włoskiego espresso. Współpracujemy z włoskimi markami ekspresów La Pavoni, Quick Mill oraz firmą Conti z Monako specjalizującą się w ekspresach gastronomicznych.

T.: +48 22 569 52 88 kontakt@inoxxi.pl

piotr@inspiracjekawowe.pl inspiracjekawowe.pl/

Brand Inspiracje Kawowe is hiding under the DJP company – the brand reflects to everything we’re doing in coffee business, we operate in coffee market for many years, so we know it very well. Since 2006 we are exclusive exporter of Italian coffee Cellini, which reflects the strong commitment to the philosophy of the Italian espresso. We cooperate with Italian brands producing coffee machines like: La Pavoni, Quick Mill and Conti company from Monaco specializing in gastronomic coffee machines.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

119


I

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

INSTANCO Bałtycka 6 61-960 Poznań T.: +48 500 217 233

Nr stoiska / Stand No.:

A31

sale@instanco.com www.instanco.com

INSTYTUT RYNKU HOTELARSKIEGO

Plac Wolności 21 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Oferujemy analizy ekonomiczne i finansowe polskiego rynku hotelowego; doradztwo i studia wykonalności dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych; doradztwo odnośnie koncepcji i funkcji hotelu; wsparcie reklamowe i marketingowe dla dostawców działających na rynku hotelowym.

Nr stoiska / Stand No.:

D66

biuro@irh.pl www.irh.pl

Financial and economic analysis Polish hotel market; advisory and feasibility services for institutional and private hotel investors; expertise to the conception and hotel functions; support for hospitality suppliers starting busines in Poland.

INTROSERWIS KARTY MENU

Nr stoiska / Stand No.:

D46

ul. Rybnicka 74 52-016 Wrocław T.: +48 71 322 07 07

Producent: kart menu, płatników kelnerskich, informatorów pokojowych, teczek konferencyjnych i innych wyrobów dla hoteli i restauracji. W ofercie wyroby standardowe i ekskluzywne wykonywane na indywidualne zamówienie. Sprzedaż wysyłkowa.

F.: +48 71 322 02 42 biuro@introserwis.pl www.kartymenu.pl

Producer of menu cards, room directories, conference folders and other products for hotels and restaurants. Our offer includes both standard products as well as exclusive goods made on individual orders. Sale mail orders.

IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO

Nr stoiska / Stand No.:

C30

ul. Mickiewicza 9 m 4 01-517 Warszawa T.: +48 22 251 79 11 F.: +48 22 251 79 11

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to efektywna organizacja działająca w branży hotelarskiej. Od 2003 roku jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową oraz w Unii Europejskiej. Będąc najbardziej wpływową organizacją w branży, lobbuje na rzecz jej rozwoju, chroni interes hotelarzy, wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu w branży. IGHP dba o interesy polskich hotelarzy również na arenie międzynarodowej, będąc jedynym reprezentantem naszej branży w HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego).

ighp@ighp.pl www.ighp.pl www.facebook.com

Swoim członkom oferuje: dostęp do platformy zakupowej – możliwość skorzystania z korzystnych stawek m.in. za energię, gaz i ubezpieczenia, informacje oraz know how z HOTREC na wyłączność, głos w kluczowych dla branży kwestiach, unikatową wiedzę o zmieniających się przepisach, dostęp do usług certyfikowanych przez Izbę dostawców oraz programów szkoleniowych dla przyszłych pracowników branży, a także wiedzę, jak się chronić przed nieuczciwą konkurencją czy newsletter dla członków Izby. Izba współpracuje też z wybranymi dostawcami, którzy zapewniają hotelom dostęp do licznych usług, najnowszych rozwiązań technologicznych, architektonicznych, aranżacji wnętrz, elementów wyposażenia pokoi i innych pomieszczeń hotelowych. Zapraszamy do współpracy!

120

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


JK

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

JAX PROFESSIONAL

Nr stoiska / Stand No.:

D71

ul. Główna 30 A 61-007 Poznań T.: +48 61 826 16 16, +48 601 765 163

JAX PROFESSIONAL – profesjonalne środki do utrzymania czystości, przeznaczone głównie dla sektora HoReCa. Na rynku wyróżniają się jakością, skutecznością oraz wydajnością. Wśród preparatów dostępne są płyny do zmywarek, odkamieniacze, odtłuszczacze, płyny do pieców konwekcyjno-parowych oraz preparat do nabłyszczania i pielęgnacji stali nierdzewnej. Oprócz sprzedaży oferujemy konsultacje dotyczące odpowiedniego doboru środków czystości oraz szkolenia z zakresu sposobu użycia naszych produktów.

JAX PROFESSIONAL – cleaning agents intended for HoReCa. On the market they are distinguished by quality, effectiveness and efficiency. JAX PROFESSIONAL series includes, among other things, dishwasher liquid, descaler, degreaser, combi-steam oven cleaner & rinsing liquid and stainless steel polish. Apart from the sale, we offer consultations in terms of choice and use of our products.

KAFFIT.COM M. Skłodowskiej-Curie 23B 87-100 Toruń

Nr stoiska / Stand No.:

C17

T.: +48 606 144 270 www.kaffit.com

KARTY – MENU.PL Zaszkolna 2 30-243 Kraków

jax@jax.com.pl www.jax.com.pl

Nr stoiska / Stand No.:

D50

T.: +48 12 429 72 45 www.baranski.com.pl

KASPAR SCHULZ

Nr stoiska / Stand No.:

B1

Brauereimaschinenfabrik und Apparatebauanstalt e.K. Kaspar-Schulz-Str. 1 96052 Bamberg, Germany

T.: +49 951 60 99 0 T./F.: +49 951 60 99 60 info@kaspar-schulz.de www.kaspar-schulz.de

Od ponad 338 lat browary, restauracje i inwestorzy z całego świata, czerpią z ciągle rozwijającego się i udoskonalanego Know-how najstarszego producenta maszyn browarniczych świata. Firma SCHULZ, działająca jako przedsiębiorstwo rodzinne od dziesięciu pokoleń, dostarcza na skale światową gotowe, na życzenie w pełni zautomatyzowane, maszyny browarnicze jak również fermentory i zbiorniki. Do oferty dołączamy również obszerne spektrum usług.

For over 335 years, breweries, pubs, and their investors all around the world have been benefiting from the innovation and expertise at KASPAR SCHULZ – the world’s oldest brewery plant manufacturer. A family business in its 10th generation, SCHULZ produces, upon request, fully automated brewing facilities, including fermentation and maturation tanks. Worldwide delivery, plus a wide spectrum of services help make Schulz the unique company it is today.

Jako lider w branży browarów restauracyjnych firma SCHULZ troszczy się o harmonię jakości produktu i odpowiednią atmosferę. Warz piwo z firmą SCHULZ.

As market leader in the restaurant brewery domain, SCHULZ understands the fine interplay between product quality and creating an appealing atmosphere. Brew with SCHULZ.Atem res asiminisqui te sequibus assuntur.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

123


K

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

KAWA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C7

ul. Wynalazek 2 lok. U1 02-677 Warszawa T.: +48 502 280 213

KAWA sp. z o.o. jest przedstawicielem producentów ekspresów LA NUOVA ERA oraz młynków do kawy REMIDAG i QUAMAR.

Dystrybutorem herbat BISTROTEA oraz kawy pod własną marką.

KOMAT MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI

64-704 Romanowo Dolne 105 T.: +48 67 255 98 20 F.: +48 67 255 98 22

Komat jest producentem mebli i urządzeń gastronomicznych ze stali nierdzewnej. W swojej ofercie posiadamy: stoły, szafy, szafki, zlewy, umywalki, baseny, wózki, okapy, urządzenia grzewcze, chłodnicze, witryny, ciągi wydawcze oraz wyposażenie linii barowych. Ponad 20-letnie doświadczenie pozwala nam zapewnić Państwu wyroby o najwyższym standardzie wykonania, których nowoczesna konstrukcja zapewnia łatwe utrzymanie czystości oraz wygodę w trakcie wieloletniego użytkowania.Realizujemy zamówienia na meble nietypowe zgodnie z życzeniami klienta.

Nr stoiska / Stand No.:

A41

komat@komat.com.pl www.komat.com.pl

Komat produces furniture and food industry devices made of stainless steel. We offer: tables, wardrobes, cupboards, sinks, wash basins, trolleys, hoods, heating devices, refrigerators, serving lines, display cases and underbar systems. Thanks to more than 20-year of experience we can provide the best quality and innovative solutions for our products. We also make non-standard products according to the client’s order.

KOM-PAP OFFICE PARTNERS

Nr stoiska / Stand No.:

D14

Biuro Handlowe – Warszawa: Al. Jerozolimskie 155 T.: +48 22 115 82 26 www.drukarka.sklep.pl

124

kawa@kawabiuro.pl www.kawabiuro.pl

Biuro Handlowe – Łódź Ul. Niepołomicka 6 T.: +48 42 688 02 43 www.drukarka.sklep.pl

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


K

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

KOMPLET POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B34

ul. Chlebowa 2 62-080 Tarnowo Podgórne

KOMPLET POLSKA jako oddział międzynarodowej grupy o ponad stuletniej historii ABEL+SCHAEFER/KOMPLET istnieje od 1994 roku. Korzenie firmy sięgają dziewiętnastego stulecia, kiedy został zbudowany tradycyjny młyn zbożowy – rodzinna inwestycja dwóch rodów. KOMPLET to tradycja i nowoczesność, natura i skomplikowana technologia, odpowiedzialny dobór surowców i szczegółowa kontrola procesów produkcyjnych. W ofercie Komplet znajdują się najwyższej jakości: ``mieszanki i koncentraty do wyrobów piekarniczych cukierniczych ``produkty cukiernicze głęboko mrożone Oferujemy partnerskie doradztwo i szeroki serwis dla klientów.

Being a subsidiary of ABEL+SCHAEFER/KOMPLET, an international group with more than 100 years of tradition, KOMPLET POLSKA was established in 1994. The company’s beginnings date back to the 19th century when a traditional mill was built – an investment of two families. KOMPLET stands for tradition, modernity, nature, sophisticated technologies, a responsible choice of raw materials and scrupulous inspection of manufacturing processes. Komplet offers top quality products: ``premixes for bakery and confectionary products ``deep-frozen confectionery products We offer our customers professional advisory and service.

KONCEPT SYSTEMY INFORMATYCZNE S.C.

Duńska 1 91-204 Łódź T.: +48 42 652 43 24

KONCEPT Systemy Informatyczne jest producentem oprogramowania dla gastronomii, hotelarstwa i sieci sprzedaży z rodziny SIMPLE SOFTWARE. Specjalizujemy się we wdrożeniach oraz kompleksowej obsłudze rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw branży HoReCa. Firma oferuje ponadto outsourcing IT, audyty IT, usługi internetowe, doradztwo, usługi wdrożeniowe, instalacje sieci teleinformatycznych, monitoring i systemy alarmowe, a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych.

T.: +48 61 89 67 100 www.komplet.pl

Nr stoiska / Stand No.:

D41

T./F.: +48 42 652 01 24 biuro@konceptcis.pl www.konceptcis.pl

KONCEPT Systemy Informatyczne is a software developer in gastronomy, hospitability and sales sector. Koncept offers innovative integrated solutions specifically tailored to suit the catering and tourism industries. Their product SIMPLE SOFTWARE is designed for complex IT service for the companies representing HoReCa branch. Koncept offers implementation of IT hospitability and gastronomy solutions, IT outsourcing, IT audits, consultancy, installation of telecommunication networks, alarms and CCTV as well as hardware supply.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

125


K

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

KONSPOL HOLDING SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B35

ul. Grottgera 40 33-300 Nowy Sącz T.: +48 18 449 55 00

Konspol jest polską firmą rodzinną obecną na rynku od ponad 35 lat. Produkujemy doskonałe wędliny i produkty convenience oparte na tradycyjnych recepturach i wsparte nowoczesną technologią. Dzięki integracji pionowej możliwa jest precyzyjna kontrola całego procesu produkcji od paszy po finalny produkt trafiający na rynek. Posiada międzynarodowe certyfikaty Jakości: BRC, IFS, Halal, Audit Tesco Food Manufacturing oraz GMO FREE. Oferta Konspolu dostosowana jest do różnych grup konsumenckich (produkty bezglutenowe, Light, convenience, świeże mieso0. Główne kierunki eksportowe Grupy Konspol to Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Szwajcaria, Holandia, Słowacja, Słowenia, Niemcy, Japonia.

Konspol, a Polish family company is present at the market over 35 years. It produces perfect cold meats and convenience products, based on traditional recipes and supported by modern technology. Adjusts its product offer to various consumer groups (gluten free , Light , ready-to-eat meals, fresh meat, products free from preservatives. Konspol Group has been awarded in the category of ‘Quality’ and for years it has been recognized as a Company that enjoys consumer trust. The Company received certificates such as BRC, IFS, Halal, Audit Tesco Food Manufacturing. Thanks to vertical integration it is possible to control the whole production process, from feed to the final product bought by the customers. The main export targets of Konspol Group are Great Britain, Finland, Denmark, Switzerland, The Netherlands, Slovakia, Slovenia, Germany and Japan.

KREIS PACK SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

D36

Kreis Pack Sp. z o. o. ul. Leśna 22 64-320 Niepruszewo office@kreispack.pl www.kreispack.pl

Anis Opakowania oraz Kreis Pack, firmy należące do Grupy Guillin, specjalizują się w produkcji standardowych plastikowych opakowań do żywności dla supermarketów, przemysłu spożywczego i handlu tradycyjnego. Firmy produkują i sprzedają wysokiej jakości opakowania zapewniając wszystkim swoim klientom wysoki poziom satysfakcji. Dzięki elastycznej strukturze i reaktywności, konkurencyjnemu wyposażeniu, ciągłemu wzrostowi oraz inwestycjom, Anis i Kreis Pack realizuje swój cel jakim jest budowanie pozycji w Polsce i rozwój we wszystkich krajach wschodnich.

126

konspol@konspol.com.pl www.konspol.com.pl

Anis Opakowania Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 56-400 Oleśnica office@anis.pl www.anis.pl

Anis Opakowania and Kreis Pack, subsidiary of Groupe Guillin, are specialized in standard plastic food packaging for supermarkets, the food industry and traditional shops. Firmly focused on performance, the companies produce and market high-quality packaging to provide all customers with a high level of satisfaction. Thanks to a flexible and reactive structure, competitive equipment, continuous growth and investment, Anis and Kreis Pack aim is to build on its position in Poland and develop in all Eastern countries.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


KL

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

KROMET SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

A24

ul. Pocztowa 30 66-600 Krosno Odrzańskie T.: +48 68 383 53 24

Firma Kromet jest obecna na rynku polskim od 60 lat. Należy do wiodących producentów urządzeń gastronomicznych do termicznej obróbki żywności i wyposaża kuchnie w restauracjach, barach, stołówkach i innych punktach zbiorowego żywienia. W ofercie znajdują się zarówno urządzenia zasilane energią elektryczną jak i gazem, m.in.: trzony kuchenne, piekarniki, patelnie, kotły warzelne, taborety podgrzewcze, frytkownice oraz płytę do grillowania. Kromet jest liderem w swoim segmencie na rynku Polskim.

The Company Kromet is present on the Polish market for 60 years. It is one of the leading manufacturers of foodservice equipment for thermal food processing used in restaurants, bars, canteens and other catering establishments. Company’s offer consists of both electric and gas appliances, such as cookers, tilting pans, boiling pans, fryers, griddles, bain marries, stockpot stoves and ovens. In Poland, Kromet is the leader in this market segment.

KROSNO-METAL SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A14

Kamień 16 m 66-600 Krosno Odrzańskie T.: +48 68 38 33 300

Jesteśmy producentem profesjonalnych urządzeń chłodniczych oraz mebli ze stali nierdzewnej dla gastronomii. W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo stoły oraz szafy chłodnicze i mroźnicze, barowe stoły chłodnicze, schładzarki odpadów, schładzarko-zamrażarki szokowe, okapy oraz meble technologiczne. Nasza dewiza to produkcja seryjnych wyrobów charakteryzujących się wysoką jakością wykonania, atrakcyjną ceną oraz krótkimi terminami realizacji – magazyn gotowych produktów. Nasze wyroby od wielu lat cechuje połączenie innowacyjności z tradycją.

F.: +48 68 38 33 301 info@krosno-metal.pl www.krosno-metal.pl

We are the manufacturer of stainless steel furniture and equipments for gastronomy. We offer a wide range of refrigerators, freezers, salad tables, bar coolers, waste refrigerators, blast chillers and shock freezers, steam extractor hoods and furnitures. Our goal is the production of highest quality serial products at attractive prices with a short delivery time – mostly ex stock. Since years our products are formed by innovation and tradition.

LABELFRESH.EU ETYKIETY HACCP

Okulickiego 70 66-400 Gorzów Wlkp. T.: +48 783 061 851

Etykiety i naklejki HACCP LabelFresh dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Odkryj jak prosto i szybko możesz spełnić wymogi norm poprzez oznaczanie półproduktów i produktów gotowych indywidualnymi etykietami. Dla łatwości każdy dzień tygodnia ma swój odrębny kolor, a naklejki znajdują się w poręcznym podajniku ze stali szlachetnej. Dostępne dwie wersje – Easy i Pro, w zależności od wielkości kuchni czy zaplecza gastronomicznego – wybierz najlepszą dla siebie.

F:: +48 68 383 54 58 handlowy@kromet.com.pl www.kromet.com.pl

Nr stoiska / Stand No.:

D47

T.: +48 603 444 752 polska@labelfresh.eu www.labelfresh.eu/pl

HACCP labels from LabelFresh to ensure food safety. Discover how quickly and easily you can meet the requirements using individual labels for semi-finished and finished products you store. Every day of the week has its own color, and labels are delivered in a handy tray made of stainless steel. Two versions available – Easy and Pro, depending on the size of the kitchen – select which suits you better.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

127


L

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

LANTMANNEN UNIBAKE POLAND SP. Z O. O.

ul. Unii Lubelskiej 1 61-249 Poznań, Poland Biuro: ul. Strużańska 10 Stanisławów Pierwszy

Firma Lantmannen Unibake należy do czołówki międzynarodowych producentów pieczywa mrożonego oraz świeżego na świecie. Pod marką SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS oferujemy bułki do hamburgerów i hot dogów – klasycznych i francuskich, bagietki, ciabatty, bułki śniadaniowe m.in. trójkątne, zawijane, romby; panini klasyczne, panini grillowane, Lkebaby, spody do zapiekanek, croissanty, ciastka i mini ciasteczka typu Royal Danish Pastry czy bułeczki hotelowe z przeznaczeniem do gastronomii i do detalu. Marka SCHULSTAD to od lat lider w segmencie świeżego pieczywa pakowanego, z silną pozycją w segmencie tostów, sandwiczy, chleba żytnie i mieszanego. Prowadzimy sprzedaż na terenie całej Polski i w Europie.

Nr stoiska / Stand No.:

B66

05-126 Nieporęt, Poland T.: +48 22 772 42 54 F.: +48 22 772 40 46 www.lantmannen-unibake.pl

Lantmannen Unibake is one of leading international bakery group with frozen and fresh bakery products. Under SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS brand we offer fast food products such as: hamburger and hot dog buns (classic and French), ciabatta, panini, Lkebab, baguettes, breakfast buns and rolls in different shapes and other products like croissants – classic or filled and Royal Danish Pastry (standard and mini version) dedicated for both retail and gastronomical market. SCHULSTAD brand has been a leader in packed fresh bread products with strong position in toast and sandwich segment and in rye and mixed bread segment. We deliver products all over Poland and to many European countries.

LF SPA

Nr stoiska / Stand No.:

C11

Via Voltri 80 47522 Cesena (FC), Italy T.: +39 0547 34 11 50

Grupa LF, od 1982 roku wiodący europejski dystrybutor części zamiennych, ma przyjemność zaprezentować Państwu program: one-stop-shop; najszerszą ofertę części zamiennych HoReCa do: urządzeń grzewczych, zmywarek i pralnictwa, chłodnictwa, ekspresów do kawy i vendingu a także urządzeń AGD. LF jest międzynarodowym dystrybutorem, sprzedającym części zamienne do 96 krajów na całym świecie. W ofercie naszej firmy znajduje się 2.300.000 pozycji z czego 56.000 jest dostępnych od ręki w naszym magazynie, skąd po zamówieniu online, dostarczymy je do Państwa już następnego dnia.

F.: +39 0547 34 11 55 info@lfspareparts.pl www.lfspareparts724.pl

LF Group, the leading spare parts distributor in Europe since 1982, provides you with the widest one-stop shop offer of spare parts for: commercial cooking, washing and laundry, refrigeration, coffee and vending machines and household appliances. With an international sales organisation, LF distributes spare parts in 96 Countries. LF’s offer includes 2,300,000 items in its database, of which 56,000 are available from stock and can be ordered through the web shop with next day delivery.

LIFEWELLNESS SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A1a

lifewellness Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

LifeWellness to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie promocji i sprzedaży wyciskarek wolnoobrotowych marki Alfa 3G oraz pras do tłoczenia oleju na zimno marki Gorenje. Nasz zespół składa się z grona specjalistów, którzy na każdym etapie sprzedaży służą 128

T.: +48 22 243 96 46 www.lifewellness.pl

pomocą. Zajmujemy się sprzedażą zarówno detaliczną, jak i hurtową. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas trwania targów, na którym można będzie zobaczyć pracę wyciskarki oraz prasy, a także skosztować przygotowane soki i oleje tłoczone na zimno.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


L

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

LIRON POLSKA

Nr stoiska / Stand No.:

B40

PLAC KOSYNIERÓW 26 63-130 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI T.: +48 696 473 553

LIRON POLSKA to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją sprzętu gastronomicznego, w tym przede wszystkim maszyn

F.: +48 61 28 22 464 liron-polska.pl

do lodów. W ofercie firmy znajdują się maszyny do lodów świderków, lodów włoskich, frezery, pasteryzatory, szokowniki, granitory.

LITEX PROMO SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D35

ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski T.: +48 62 737 57 00

Litex Promo to polski producent nośników reklamowych dla branży HoReCa. W swojej ofercie posiada parasole gastronomiczne, markizy, zadaszenia ogródków kawiarnianych, flagi reklamowe, meble ogrodowe, namioty reklamowe oraz systemy ram aluminiowych z wymienną grafiką i możliwością podświetlenia. Od ponad 24 lat dostarcza do kawiarni i restauracji brandowane produkty. Na międzynarodowym rynku ceniony za jakość wykonania, szeroki asortyment i trwałość produktów.

Litex Promo is a Polish manufacturer of advertising media for the HoReCa industry. In its offer it has catering parasols, awnings, canopies for cafe terraces, advertising flags, garden furniture, advertising tents and aluminum frames systems with interchangeable graphics and backlight options. It has been supplying cafes and restaurants with branded products for over 24 years. On the international market it is valued for quality, durability and a wide range of products.

LODEL

Nr stoiska / Stand No.:

B10

ul. Kłanino 2a 84-107 Kłanino T:. +48 58 774 44 00 (sprzedaż części i maszyn)

Firma Lodel specjalizuje się w produkcji, sprzedaży oraz serwisie urządzeń gastronomicznych przeznaczonych szczególnie dla lodziarni, kawiarni i restauracji. Jako producent maszyn marki FREEZERR oferujemy swoim klientom aktualnie najbardziej zaawansowane technologicznie i bezawaryjne maszyny do lodów twardych tzw. świderków. Dbałość o niezawodność i unikalną jakość urządzeń naszej produkcji potwierdzają zdobyte na przestrzeni ostatnich lat nagrody na targach branżowych. W naszej firmie dokonają Państwo bezpiecznych zakupów urządzeń renomowanych producentów tj. Carpigiani, Coldelite, Sanomat, Electro Freeze, Taylor, Ugolini. Nasz szeroki asortyment oraz jego dobra cena pozwala nam na dostosowanie ofert do potrzeb i możliwości finansowych kupującego. Ponadto mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu lodziarni „od podstaw” i jesteśmy gotowi przekazać wszelką wiedzę, potrzebną do osiągnięcia sukcesu naszym klientom.

F.: +48 62 737 57 08 litex@litex.pl www.litex.pl

T.: +48 58 774 59 95 (sprzedaż części i maszyn) info@lodel.pl www.lodel.pl

Lodel is a company specializing in sales, production and maintenance of machines and equipment for foodservice industry – especially for ice cream shops, cafés and restaurants. As the creator of the FREEZERR ice cream machines we offer the most technologically advanced and reliable ice cream machines for hard twisted ice cream, otherwise known as „świderki”. Our dependability, attention to details and unique quality of our equipment has been confirmed by multiple awards and certificates received by us at industry trade fairs throughout the years. Our company guarantees safe purchase of equipment from such renowned brands as Carpigiani, Coldelite, Sanomat, Electro Freeze, Taylor and Ugolini. Wide variety and acceptable prices of our offerings allow us to cater to the needs of every customer and their financial capabilities. We have long experience at building ice cream shops from the ground up and we are ready to pass that knowledge – crucial to achieving a business success – to our customers.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

129


L

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

LODMAR GASTRO SOLUTION SP. Z O.O.

ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno T.: + 48 61 425 96 45

Firma LGS Lodmar Gastro Solution Sp z o .o oferuje kompleksową sprzedaż profesjonalnych urządzeń do lodziarni , cukierni i gastronomii : – Taylor – maszyny do lodów i shake oraz mrożonych jogurtów – Maszyny do produkcji lodów tradycyjnych – frezery, pasteryzatory – Witryny do lodów i ciast – Flavour Burst – przystawki do posypek i koloryzowania rantów loda – Spm – urządzenia do produkcji mrożonych napojów typu slush, sorbet, granita, mrożona kawa, shake itp. – True – stoły sałatkowe, stoły do pizzy, blaty robocze, szafy chłodni cze i mroźnicze

Nr stoiska / Stand No.:

B61

F.: + 48 61 424 47 02 biuro@lgs.lodmar.pl www.lgs.lodmar.pl

– Henny Penny – profesjonalne frytownice , smażalnice ciśnieniowe, szafy grzewcze, witryny grzewcze – Cooktek –nowoczesne rozwiązani indukcyjne stosowane w gastronomii: torby termiczne do pizzy, hamburgerów i frytek , woki indukcyjne, indukcyjne płyty grzewcze nastawne i wpuszczane w blat. Na kompleksowość naszej obsługi składa się fachowe doradztwo, dowóz, instalacja urządzeń, szkolenie personelu oraz własny magazyn części zamiennych. Zapewniamy szybki i skuteczny serwis na terenie całego kraju .Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz rozpoczęcia współpracy, która przyniesie Państwu wymierne korzyści.

LUTOSA

Nr stoiska / Stand No.:

B44

Z.I. du Vieux Pont, 5 7900 Leuze-en-Hainaut Belgium

Lutosa jest firmą z ponad 34-letnim doświadczeniem w branży przetwórstwa ziemniaków. Ta z początku firma, założona w Belgii,od 2015 roku wchodząca w skład grupy Pingwin, posiada 2 zakłady (w Leuze-en-Hainaut i St-Eloois-Vijve) oraz zatrudnia ponad 900 pracowników. Jej roczne zdolności produkcyjne to 800.000 ton ziemniaków, z których uzyskuje się około 414.000 ton wyrobów gotowych. Blisko 92% produkcji jest eksportowane do 126 krajów świata. Obroty przekraczają 303.000.000 euro. Wyposażenie naszych zakładów jest na najwyższym poziomie o czym mogą evel – BRC Grade B (ISACert’s audit) oraz ISO 9001 (Lloyd’s audit). Firma posiada swoje własne laboratorium akredytowane standardami BELAC i ISO/IEC 17025:2005. Dodatkowo, inwestujemy w ochronę środowiska oraz korzystamy w znacznym stopniu z „zielonej energii”. Nasze produkty wytwarzane są z najwyższą starannością i przy użyciu składników o najlepszej jakości. Lutosa produkuje i sprzedaje szeroki asortyment frytek i innych specjałów (cząstki, talarki, krokiety). Oferujemy również płatki ziemniaczane. Wszystkie te produkty sprzedawane są do punktów gastronomicznych, sklepów różnej wielkości, a także do celów przemysłowych. Obsługuje wszystkie segmenty rynku: rynek cateringowy, rynek detaliczny, przemysł spożywczy. Szczegółowe informacje można znaleść na naszej stronie internetowej: www.lutosa.com

T.: +48 784 041 641 T.: +48 602 112 822 sylwester.gorka@lutosa.com

This business, originating from Belgium in the Western part of Europe, runs 2 production sites in Belgium (Leuze-en-Hainaut and St-Eloois-Vijve) and employs 900 people. In 2015, the company processed 800.000 tons of potatoes and sold 414.000 tons of finished products. Its turnover amounted to 303.000.000 € with 92% of the production being exported to 126 different countries. The production units are fitted with state-of-the-art equipment, enabling them to produce a very wide product range according to the highest hygiene and quality standards. All of them have been awarded the Iso 9001 (audit by Lloyd’s) and IFS Higher Level – BRC Grade B certificates (audit by ISACert). Lutosa has its own laboratory, accredited to the standard BELAC ISO/IEC 17025:2005 (audit by BELAC). The company also has invested heavily in the protection of the environment through operational manufacturing waste water plants, and produces « green energy » through 2 large biogas-fuelled cogenerations. Lutosa manufactures and markets a wide range of frozen French fries and specialities (Pom’ Pin, Duchesse, Spicy Wedges, Röstis, Mashed Potatoes) as well as an organic range. It also manufactures pre-fried chilled chips and dehydrated potato flakes. These products are sold to food service networks, via wholesalers, to large and mid-sized distribution retailers, and to industrial food companies. A comprehensive overview can be found on www.lutosa.com

Lutosa has been successfully involved in potato processing since 1978, during which time it has built an excellent reputation for product quality and outstanding service. 130

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


M

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

M.I.L.-SYSTEM

Nr stoiska / Stand No.:

D21, D25 ul. Jarzębinowa 84 11-034 Stawiguda T.: +48 89 527 32 42 F.: +48 89 523 50 00 olsztyn@milsystem.pl www.milsystem.pl

Firma MIL-System działa na rynku polskim od 1993r. Oferujemy specjalistyczne wyposażenie do sal konferencyjnych, bankietowych i restauracyjnych: krzesła z możliwością sztaplowania, pokrowce na krzesła, stoły konferencyjne i bankietowe składane w różnych kształtach a także tekstylia na stoły. Produkujemy wysokiej jakości meble hotelowe w nowoczesnej technologii „laser edge”. Jesteśmy dostawcą akcesoriów hotelowych takich jak wózki bagażowe, wózki piętrowe oraz bordery. W naszej ofercie proponujemy także min. minibary, sejfy i zestawy powitalne. Nowością w ofercie jest podłoga składana Macarena oraz podesty sceniczne składane. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem wysokiej jakości mebli cateringowych marki ZOWN. Służymy pomocą w zakresie aranżacji powierzchni. MIL-System jest rekomendowanym dostawcą do wielu sieci hoteli w Polsce i za granicą. Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z ofertą i wyboru naszych produktów na stronie; www.milsystem.pl oraz www.meblebankietowe.pl

ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa T.: +48 22 631 29 55 F.: +48 22 632 37 25 warszawa@milsystem.pl www.milsystem.pl

MIL-System company exists on Polish market since 1993. We offer specialist equipment to conference, banquet and conference halls: stacked chairs, covers for chairs, folding tables in different shapes and textiles. We are producer of highest quality indoor furniture in innovative finishing “laser edge”. We supply also hotel equipment such as luggage and room trolleys and borders. In our offer are also i.a. minibars, safes and invitation sets. New in our offer is folding floor Macarena and folding stages. We are sole distributor of highest quality of catering furniture of Zown mark. We make projects in our furniture. MIL-System is recomended supplier to many chain hotels in Poland and abroad. We invite you for co-operation, please see our offer on website www.milsystem.pl and www.meblebankietowe.pl

M4B S.A.

Nr stoiska / Stand No.:

D42

ul. Rejewskiego 16 02-843 Warszawa T.: +48 535 007 382

M4B S.A. jest obecna na polskim rynku od 12 lat. Od samego początku oferowaliśmy rozwiązania oparte o nowoczesne technologie, skupiając się na rozwoju i sprzedaży rozwiązań IT. M4B jest jedną z pierwszych polskich firm zajmujących się systemami Digital Signage. Obecnie pracujemy dla najbardziej znanych firm w Polsce oraz bierzemy udział w międzynarodowych projektach dotyczących rozwiązań Digital Signage. M4B współpracuje z producentami i dostawcami profesjonalnej elektroniki, takimi jak TOSHIBA, aby zapewnić wysokiej jakości produkty – i co najważniejsze – wyjątkowe poziom zadowolenia klienta. Elastyczne podejście do potrzeb rynku wyróżnia M4B na tle konkurencji, ponieważ łączymy rozwój oprogramowania z wzornictwem przemysłowym i projektowaniem elektroniki dla klientów w całej Europie. Szeroki zakres systemów do zarządzania treścią na ekranach cyfrowych pozwala naszym klientom na interakcję marki, którą reprezentują, z własnymi konsumentami. Produkty M4B są odpowiednie zarówno dla komunikacji zewnętrznej (reklama, marketing) jak i wewnętrznej (komunikacja z pracownikami). Spełniają wymagania specyficzne dla danego rynku i dlatego mogą być z powodzeniem używane w wielu branżach, takich jak gastronomia, rynek detaliczny, media, reklama, hotele, edukacja, finanse, branża medyczna, logistyka, sport czy rozrywka.

biuro@m4b.pl www.m4b.pl

Dla branży gastronomicznej, a w szczególności dla restauracji samoobsługowych, M4B oferuje dwa główne rozwiązania: – Cyfrowe Menu Boardy, umożliwiające m.in.: ``Centralne zarządzanie menu w całej sieci restauracji, w oparciu o harmonogramy i wyznaczone strefy ``Wprowadzanie promocji czasowych (menu lunchowe, promocje weekendowe, menu dla dzieci itp.) ``Przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów – zwłaszcza w przypadku strefy gastronomicznej w centrach handlowych – Kioski samoobsługowe, umożliwiające m.in. ``Wyświetlanie bieżących promocji, kiedy kiosk jest nieużywany lub kiedy dokonuje się zamówienie ``Wprowadzanie zamówień typu „to co zwykle” dzięki interfejsowi opartemu o gesty ``Użycie drukowanych lub elektronicznych kuponów M4B S.A. is present on the Polish market for 12 years. Since its very beginnings it has been offering modern technologies, focusing on the development and sales of IT solutions. M4B is one of the first Polish companies dealing with Digital Signage. It currently works with many renown corporations and participates in international projects focused on Digital Signage.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

133


M

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

M4B cooperates with electronics producers and vendors, such as TOSHIBA, to provide high quality products and – most importantly – a truly distinctive customer experience. A flexible approach to market needs makes M4B stand out from the competition, as it provides services ranging from software development, through industrial design, to electronics all across Europe. A wide range of the company’s digital solutions makes it possible for the clients to initiate interaction between their own customers and the brand they represent. M4B products are suitable for both external (marketing, advertising) and internal (intra-company) communication purposes. They also address market-specific demands and therefore can be used in varied environments, such as hospitality, retail, media, advertising, hotels, education, finances, healthcare, logistics, sport and entertainment industries.

For hospitality business, especially Quick Service Restaurant, M4B offers two main solutions: – Digital Menu Boards that allow: ``Collectively manage menu for the whole restaurant chain, based on schedules and specific zones ``Introduce temporary promotions (lunch menu, weekend promotions, kids menu etc.) ``Attract potential visitors’ attention – a feature not to be underestimated when it comes to food courts in shopping malls – Kiosks that allow: ``View ongoing promotions while the kiosk in not used and while submitting an order ``Enter „as usual” orders thanks to a gesture-based interface ``Use printed or electronic coupons

MAGAZYN WINO

Nr stoiska / Stand No.:

D3b

wydawca: IVV Media Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 107 02-011 Warszawa

MAGAZYN WINO konsumencki dwumiesięcznik o kulturze wina w Polsce ``najlepsi krytycy i dziennikarze winiarskich oraz foodowych ``oceny win dostępnych na półkach polskich sklepów ``PRAKTYKALIA: łączenie wina z jedzeniem, przepisy znanych szefów kuchni, wina na co dzień i na świąteczny stół, gdzie na narty i wino, jakie wino np. na majówkę, inwestycje w wino, budowanie piwnicy z winem, winiarski savoir vivre ``55.000 + czytelników ``portale winiarskie www.magazynwino.pl i www.dotrzechdych.pl czytane przez 150.000+ odbiorców ``duże i małe degustacje win ``książki winiarskie ``top Polish wine periodical ``niezależny

MAGAZYN WINO Polish wine periodical ``independent group of wine experts ``hundreds of wines available in Poland scored in each issue ``dossier and news from wine regions all around the glob ``thematic supplements, Portugal, France, Hungary ``55.000 readers bimonthly ``wine portal www.magazynwino.pl and www.dotrzechdych.pl with 150,000+ readers ``wine events organizer ``wine literature ``top

MAGIC PLAY

Nr stoiska / Stand No.:

A50

ul. Chocimska 6 62-800 Kalisz T.: +48 62 753 21 88

134

T.: +48 22 312 40 31 – 32 redakcja@magazynwino.pl www.magazynwino.pl

magicplay@magicplay.pl www.magicplay.pl

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


M

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

MANUEL CAFFE

Nr stoiska / Stand No.:

C16

ul. Modlińska 223A 03-120 Warszawa

Manuel Caffe wciąż wychodzi na przeciw potrzebom swoich klientów wysoko jakościową kawą paloną we włoskiej manufakturze. Na targach będziecie mogli Państwo dalej rozsmakowywać się włoską kawą lecz w nieco innej odsłonie: tym razem 4 idealnie dobrane mieszanki kaw został zamkniętą w eleganckich i efektownych puszkach. Kolejną nowością są trzy nowe smaki czekolad: kokosowa, orzechowa oraz pomarańczowo-cynamonowa. Czekolada bardzo prosta w przygotowaniu i smaczna jak zawsze!

Manuel Caffe still wants to know about what clients really want so we still offer high quality coffee roasted in the Italian manufacture. At the fair you will be able to taste Italian coffee but in a slightly different installment, this time 4 matched perfectly blends was closed in elegant and impressive cans. Just to show how high level our coffee is! Also new are three chocolate flavors: coconut, walnut and orange-cinnamon. Chocolate very easy to prepare and tasty as always!

MARCOPOLO S.C.

Nr stoiska / Stand No.:

A22

ul. Bór 240/242, Częstochowa T.: +48 34 363 74 73 F.: +48 34 366 32 35

Marco Polo SJ – wyłączny przedstawiciel na Polskę szwajcarskiej firmy SOLA Switzerland AG produkującej od 1866 najwyższej klasy

marco-polo@zeto.czest.pl www.marcopolosc.com.pl

sztućce dla hoteli i restauracji. Poszukujemy lokalnych dystrybutorów.

MASTER MARTINI POLSKA SP. Z O.O.

ul. Kasztanowa 15 32-085 Modlniczka T.: +48 012 630 92 80 F.: +48 012 630 92 60

Marka Master Martini – znana w Europie od wielu lat – zadebiutowała na polskim rynku w lipcu 2004 r, gdy koncern Unigrà S r. l. otworzył przedstawicielstwo w Polsce. Unigrà to jeden z największych europejskich zakładów tłuszczowych, włoski lider w produkcji czekolad, margaryn profesjonalnych, kremów roślinnych, surogatów i kremów czekoladowych, mieszanek cukierniczo-piekarskich, frytur, a także komponentów do lodów. Obecnie marka Master Martini w prawie 100 krajach kojarzy się z najwyższą jakością.

T./F.: +48 22 631 09 73 info@kawamanuel.pl

Nr stoiska / Stand No.:

B62

biuro@mastermartini.pl www.mastermartini.pl www.facebook.com/mastermartinipolska

The brand Master Martini – known in Europe for many years, made their debut on the Polish market in July 2004, when the Group Unigrà S r l. opened the representative office in Poland. Unigrà is one of the largest European establishments, Italian leader in the production of chocolates, margarine professional, vegetable creams , chocolate substitutes and creams, frying fats, as well as components for ice cream. At present the brand Master Martini is associated with the highest quality in nearly 100 countries.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

137


M

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

MECHANOTOOLS SRL

Nr stoiska / Stand No.:

B16

Via Trasversale A – Zona Ind. Mazzocchio 04014 Pontinia (LT) – Italy T.: +39 077 385 441 00

Italian Aluminum Food Trays Producer. “ICONT” is the brand with which Mechanotools srl offers the packaging world a new benchmark in the production of food containers made of aluminum and plastics. The available technology and many years of experience, allow the team Mechanotools to offer high quality products at very competitive

F.: +39 077 385 441 90 info@icont.it www.icont.it

prices; the advanced technology and special production know – how, made available by thirty years of experience offered exclusively by Euromeccanica, a leader in mechanical engineering. Our automated warehouse of approximately 4000 place pallets allows us to have our main and standard articles always available. Our three important points are : 1. Reaction; 2. Quality; 3. Reliability.

MEIKO CLEAN SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.

Rosarium Office ul. Obornicka 7, Jelonek 62-002 Suchy Las T.: +48 61 222 60 96

MEIKO jest jednym z czołowych światowych dostawców technologii profesjonalnego zmywania. Firma ściśle współpracuje ze swoimi Klientami, aby zaplanować i opracować najlepsze rozwiązania dla profesjonalnych kuchni: od małych, kompaktowych zmywarek podblatowych i zmywarek do szkła, po zaawansowane systemy mycia naczyń, systemy transportowe i utylizacji odpadów żywności. MEIKO oferuje swoim Klientom elastyczność w dopasowaniu swoich rozwiązań dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

T.: +48 792 88 99 32 F.: +48 61 222 60 99 info@meiko.com.pl www.meiko.com.pl

Nr stoiska / Stand No.:

C23

ul. Jaworskiego 3 05-090 Raszyn, T.: +48 886 998 238

138

A10

MEIKO is one of the world’s leading providers of professional dishwashing technology. The company works closely with their Clients to plan and develop clean solutions. From compact small undercounter and glasswashers to sophisticated dishwashing systems, conveyor systems and food waste disposal system. MEIKO offers the flexibility companies are looking for in the hotel and restaurant trade.

MERCAT / DE JONG DUKE

Mercat specjalizuje się w sprzedaży i serwisie profesjonalnych automatów do napojów gorących oraz ekspresów do kawy. Jesteśmy oficjalnym partnerem holenderskiego producenta automatów kawowych de Jong Duke i anerykańskiego producenta dystryputorów wody ION, wyłącznym partnerem włoskiej palarni kawy Caffee Vero i niemieckiego producenta produktów instant Venessa. Działamy w branżach: biurowej, gastronomicznej, hotelowej, stacji paliw – wszędzie tam, gdzie potrzebny jest fachowy serwis.

Nr stoiska / Stand No.:

biuro@mercat.com.pl www.mercat.com.pl

Mercat specialize in selling and providing service for high quality hot drinks and coffee machines. We are official partners with dutch company de Jong Duke, manufacturer of automatic coffee machines. Mercat cooperate with American manufacturer of water dispensers ION exclusive partner of Italian coffee roaster Caffee Vero and German manufacturer of instant products. We operate in all kind of branches: office, catering, hotel, petrol station – everywhere where high quality service is needed.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

MERCO SYSTEMY KOMPUTEROWE S.C.

Balicka 136A 30-149 Kraków

MESKO-AGD

Nr stoiska / Stand No.:

D64

T.: +48 12 376 74 41 www.merco.pl

Nr stoiska / Stand No.:

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ul. Mościckiego 30 26-110 Skarżysko-Kamienna T.: +48 41 253 43 00, +48 41 253 33 85

MESKO-AGD polski producent profesjonalnego sprzętu dla gastronomii – poleca najnowocześniejsze urządzenia służące do mechanizacji prac kuchennych. Sprawdzone na europejskim i polskim rynku modele KU2-4E/K, A2-2 oraz AL2-4 wyposażone w szeroki zestaw przystawek: zestawy mielące, mieszarki do ciast ; szatkownice do krojenia i tarcia jarzyn, steker do formowania kotletów.

D28

F.: +48 41 253 33 51, +48 41 253 43 08 marketing@meskoagd.pl www.meskoagd.pl

Szczególnie godną uwagi jest profesjonalna rozdrabniarka do warzyw typ G-11 (wydajność do 400 kg/h), która tnie warzywa w plastry, paseczki, wiórki, w kostkę i przeciera na miazgę. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

METAL-PLAST WAŁBRZYCH ul. Andersa 139/5 58-304 Wałbrzych T.: +48 609 619 367

M

Nr stoiska / Stand No.:

B6

bohun.p@ostrzalka.pl www.ostrzalka.pl

METRO-CATERING-SYSTEM

Nr stoiska / Stand No.:

D70

METRO-PLAST Sp.J. ul. A. Mickiewicza 26, Nysa T. + 48 77 43 43 339 F.: +48 77 43 43 332

METRO-CATERING-SYSTEM to nowoczesny sposób pakowania dań gotowych oparty na niezawodnych urządzeniach i najlepszych opakowaniach. System M-C-S został stworzy dla firm gastronomicznych, które poszukują niezawodnych rozwiązań do pakowania dań gotowych, chcących wyróżnić się na tle konkurencji, innowacyjnym wysokiej jakości opakowaniem. Z pomocą urządzeń M-C-S można zapakować każde danie: zupy, dania główne, kanapki, sushi, sałatki,

biuro@m-c-s.pl www.metro-catering-system.pl www.metro-plast.pl

surówki … W swojej ofercie posiadamy największą gamę maszyn pakujących od tych najprostszych pracujących w małych zakładach aż po w pełni automatyczne dostosowane do produkcji przemysłowej. Nowością w naszej ofercie są urządzenia i maszyny do pakowania żywności w atmosferze modyfikowanej M-C-S MAP oraz pakowarki próżniowe.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

139


M

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

MEXTRA GROUP PRODUCENT MEBLI BANKIETOWYCH

ul. Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle T.: +48 77 483 70 70, +48 531 542 542

MEXTRA współtworzy historię branży mebli bankietowych w Polsce, zapewniając sobie zaszczytne miejsce lidera tego rynku. Tworzymy meble, w których praktyczne rozwiązania łączą się z doskonałą jakością i najlepszymi cenami na rynku. Od linii ekonomicznej, przez krzesła ALICANTE z linii STANDARD, po prestiżową linię Polskich Krzeseł Bankietowych MAESTRO – sukcesywnie realizujemy nasz cel, dzięki czemu możemy poszczycić się miejscem w europejskiej czołówce. Specjalizujemy się w produkcji wytrzymałych, sztaplowanych krzeseł i stołów, dedykowanych do użytkowania bankietowego i konferencyjnego. Gwarantujemy stałą, wysoką dostępność produktów. Codziennie dostarczamy meble do klientów w całej Europie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nr stoiska / Stand No.:

D7

biuro@mextra.pl www.mextra.pl www.krzeslabankietowe.pl

MEXTRA co-creates the history of the banquet furniture industry in Poland, being a leader of this market. Our goal is to create furniture which combines practical solutions with high quality, maintaining the best prices. From the Economic line, through the STANDARD line, to the the prestigious line of Polish banquet chairs MAESTRO – we successively realize our goal, and owing to this fact we are in the forefront of the European suppliers of banquet furniture. We specialize in the production of durable, stackable chairs and tables, dedicated to the use of banquet and conference facilities. We guarantee high product availability. Every day we deliver furniture to customers throughout Europe. We invite you to get to know our offer.

MF-DEKORANT MARCIN FRANKIEWICZ

ul. Dobrzecka 69-71 62-800 Kalisz T.: +48 501 330 782

Firma Dekorant jest producentem tekstylnej galanterii stołowej oraz pościelowej. Nasi klienci to: hotele, restauracje, firmy kateringowe oraz producenci mebli. Wykonujemy również dekoracje dla domów prywatnych. Główne nasze produkty to: pokrowce na krzesła, elastyczne pokrowce na stoły, obrusy gastronomiczne, serwety, bankietówki, falbany do stołów (skirtingi), firany, zasłony oraz narzuty na łóżka hotelowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

www.dekorant.com sklep internetowy: www.dekorant.pl

Nr stoiska / Stand No.:

A16a ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa T.: +48 022 548 40 15

140

D60

Dekorant is a manufacturer of table and bed linens and textiles. Our customers include hotels, restaurants, catering services, and furniture manufactuwrers. We also make home decorations. Our leading products include chair covers, elastic table covers, restaurant tablecloths, tray cloths, napkins, table skirting, curtains, and hotel bed covers. Come see our offer.

MIELE SP. Z O.O.

Miele od ponad stu lat oferuje swoim Klientom najwyższej klasy, innowacyjne zmywarki gastronomiczne oraz urządzenia pralnicze. Firmę założyli w 1899 r. Carl Miele i Reinhard Zinkann, a dziś rodzin-

Nr stoiska / Stand No.:

F.: +48 022 548 40 10 www.miele-professional.pl

nym przedsiębiorstwem kieruje już czwarte pokolenie rodzin założycieli. Produkujemy urządzenia do profesjonalnych zastosowań między innymi na potrzeby hoteli oraz gastronomii. „Immer besser” – „Zawsze

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


M

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

lepiej”, to zasada, którą kierujemy się od początku istnienia. Nasze produkty „Made in Germany” od lat wyznaczają w branży kryteria żywotności, wydajności, komfortu obsługi, efektywności energetycznej i wzornictwa. Miele over a hundred years, offers its customers the highest quality, innovative dishwashers and laundry equipment. The company has

been founded in 1899 by Carl Miele and Reinhard Zinkann, still family-owned company already manages the fourth generation of the founding families. We produce devices for professional applications, among others for RoReCa business. „Immer besser” – „always better”, is the principle which we follow from the beginning. Our products „Made in Germany” for many years define in the industry criteria of durability, performance, ease of use, energy efficiency and design.

MIJAR – UZADATNIANIE WODY

Nr stoiska / Stand No.:

A37

ul. Azotowa 15b 41-503 Chorzów

Od 1996 r. zajmujemy się produkcją urządzeń uzdatnianiających wodę do celów spożywczych, bazując na komponentach renomowanych markowych dostawców. Gwarantuje to wysoką jakość, co wiąże się z bezawaryjnością oraz łatwością obsługi. Korzystając z najnowszych osiągnięć techniki oraz z własnego doświadczenia, opracowaliśmy specjalistyczne technologie oczyszczania wody dla gastronomii i hotelarstwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów , wprowadziliśmy do naszego asortymentu Dystrybutory Wody oraz Napojów zasilane wodą sieciową , które są bardzo ekonomicznym oraz wygodnym sposobem zapewnienia świeżej oraz zdrowej wody w lokalu gastronomicznym.

Since 1996, we have been producing the water purifying devices for comestible purpose using components of the most reputable suppliers. Using the latest technical achievements as well as our own experience, we have invented and implemented a professional technology of purifying water for catering and hotel branches To meet the needs of our customers, we have introduced in the offer Water and Beverages Dispensers supplied with network water. This systems are very economical and convenient way to provide fresh and healthy water in the restaurants, pubs etc.

MIKO PAC SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D59

ul. Dąbrowa 21 85-147 Bydgoszcz T.: +48 697 462 226

„MOSSO” KEWPIE POLAND SP. Z O.O.

Puchały, ul. Wirażowa 43 05-090 Raszyn

W styczniu br. Kewpie Poland Sp. z o.o. stało się nowym właścicielem zakładów produkcyjnych „Mosso”. Kewpie Corporation założona została w 1919 roku w Japonii. Zajmuje się produkcją, sprzedażą hurtową, transportem oraz magazynowaniem produktów spożywczych. Kewpie jest liderem w Japonii w kategorii przypraw mokrych, a majonez Kewpie jest znany na całym świecie. W ostatnim czasie Kewpie intensywnie rozwija swoją działalność również poza granicami Japonii: w Azji, w Ameryce Północnej i Europie.

T./F.: +48 032 289 96 74 www.mijar.pl

tomasz.krenski@mikopac.com www.mikopac.com

Nr stoiska / Stand No.:

B8

T./F.: +48 22 720 42 42 sekretariat@mossokewpie.pl

Kewpie Poland Sp. z.o.o. in January of 2017, became the new owner of the manufacturing plant „Mosso”. Kewpie Corporation was founded in 1919 in Japan. Since then it has been engaged in manufacturing, wholesaling, transport and storage of food products and became a leader in Japan in the category of wet spices. Kewpie mayonnaise is known all over the world and recently expanding its own business outside the Japan: Asia, North America and Europe.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

141


M

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

MUFFIA BAKERY

Nr stoiska / Stand No.:

C9

ul.Burakowska 11 01-066 Warszawa T.: +48 22 636 63 40, +48 512 731 995

Muffia Bakery to nietypowa cukiernia i piekarnia. Nasze produkty wykonujemy z naturalnych składników według własnych receptur. Nasze ciasta, ciasteczka, słodkie i słone tarty mają domowy charakter, ale nowoczesny skład i wygląd. Każdy produkt przygotowujemy ręcznie od podstaw. Do naszych wyrobów nie stosujemy sztucznych polepszaczy, a surowce kupujemy od starannie wybranych dostawców. Od wielu lat naszymi Klientami są wiodące na rynku kawiarnie, coffee-shopy, restauracje, hotele.

info@muffia.pl www.muffia.pl www.zielonypomidor.eu

Z naszej pasji do gotowania powstał również Zielony Pomidor – catering dietetyczny. Każdego dnia nasz Szef Kuchni starannie komponuje składniki i przygotowuje smaczne zbilansowane posiłki. Nie idziemy na skróty, każdą potrawę, sosy, dodatki przygotowujemy sami z nieprzetworzonych produktów od dostawców, którzy podzielają naszą filozofię jakości.

MUSETTI

Nr stoiska / Stand No.:

C4

Musetti Wrocław: ul. Syrokomli 46 51-141 Wrocław T.: +48 71 758 45 09 info@kawosfera.pl

Musetti to kawa. Historia włoskiej pasji, miłość do sztuki oraz uważne zainteresowanie tym, co dzieje się w świecie, kształtują Musetti jako dynamiczną i ciągle zmieniającą się rzeczywistość. „Wszystko do czego dążymy, to stworzenie najlepszej kawy na świecie” Guido S. Musetti.

Musetti Warszawa: Al. Prymasa Tysiąclecia 81A paw. 16 01-242 Warszawa T.: +48 22 637 51 96 biuro@ekspresydokawy.pl

Palarnia Musetti działa na kawowym rynku od ponad 80 lat, w 60 krajach na 5 kontynentach. Naszą najwyższą mieszankę Gold Cuvee przygotuje dla Ciebie Agnieszka „Rojes” Rojewska, a pracować będzie na spektakularnych maszynach z fabryki Sanremo.

MUSSANA POLSKA – AUTOMATY DO BITEJ ŚMIETANY

Nr stoiska / Stand No.:

B25

Producent: HANS KRATT Mülheimer Straße 5 68219 Mannheim GERMANY T.:+49 621 89 14 09

Firma jest wyłącznym importerem automatów do bitej śmietany Mussana . Są one produkowane w Niemczech od 67 lat i sprawdzone w wielu krajach świata . Na rynku polskim jesteśmy od 19lat. Urządzenia są dostępne w firmie i poprzez dystrybutorów na terenie 142

Główny importer: MSSANA POLSKA ul. Wspólna 28 , 06-100 Pułtusk T./F.: +48-23-692-04-69 biuro@mussana.com.pl www.mussana.com.pl

kraju. Są to urządzenia profesjonalne . Zbudowane w całości z stali nierdzewnej. Proste w obsłudze . Łatwe w myciu. ZAPRASZAMY DO NASZEGO STOISKA

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


N

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

N&W GLOBAL VENDING SP. Z O.O.

ul. Świerszcza 44 02-401 Warszawa T.: +48 22 863 18 84

N&W Global Vending jest czołową firmą na świecie produkującą automaty vendingowe do sprzedaży przekąsek i napojów gorących, w wielu sektorach, w tym w sektorze HoReCa oraz OCS (Office Coffee Services) jak i dostawcą innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzięki połączeniu korzyści z obecności w ponad 100 krajach z lokalną wiedzą, N&W przoduje pod względem przewidywania i kreowania międzynarodowych trendów. Sekretem sukcesu odnoszonego przez N&W są wieloletnie relacje z klientami, z którymi współpraca na wielu polach przynosi obustronne korzyści.

Nr stoiska / Stand No.:

C6

F.: +48 22 863 18 85 piotr.sydon@nwglobalvending.pl www.nwglobalvending.pl

N&W Global Vending is a leading worldwide manufacturer of vending machines for snacks and hot drinks in many sectors, including HoReCa and OCS (Office Coffee Services) and also is a provider of innovative technological solutions. By combining the benefits of presence in more than 100 countries, with local knowledge, N&W is at the forefront of anticipating and creating international trends. The secret of the referenced success by N&W is long-term relationship with customers, with whom cooperation in various fields brings mutual benefits.

NALEWKI STAROPOLSKIE KAROL MAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O. ul. Wiosenna 60 05-092 Łomianki Biuro handlowe: ul. Krasińskiego 16/113 01-581 Warszawa

„Nalewki Staropolskie” to firma rodzinna, powstała w 2004 roku. Nalewki tworzone są zgodnie z tradycyjnymi domowymi recepturami z przepisów rodzinnych. Owoce z najstarszych, dzikich odmian, pochodzące z naturalnych upraw z małych wiejskich sadów. Nalewki osiągają swój niepowtarzalny smak dzięki wieloletniemu leżakowaniu. Na rynku alkoholowym pozycjonowane, jako produkt niszowy z najwyższej półki pod względem jakości i wyglądu. Poszczególne rodzaje nalewek wytwarzamy w krótkich seriach i wszystkie są rocznikowane. Aktualnie wprowadzamy na rynek z lat 2004-2008.

Nr stoiska / Stand No.:

B73

T. +48 501 301 819 T./F.: +48 22 864 65 47 nalewki@nalewki.pl www.nalewki.pl

“Nalewki Staropolskie” are luxury liquors. At the alcohol market, they are positioned as niche top segment products due to their quality and appearance. Particular vintage varieties are made in short series. “Nalewki Staropolskie” are created according to traditional home recipes. The fruits of the oldest varieties originate from natural crops of small cottage orchards. Our products are recommended by Slow Food (three flavour varieties are certified); they are also the Laureate of the “Teraz Polska” Award and win other prizes at various Polish festivals of liqueurs and spirits. Currently, we offer liqueurs of 2004-2010. We do not offer liqueurs younger than three years.

NETPOS SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D68

ul. Kopernika 36 90-552 Łódź T.: +48 42 307 03 58, +48 535 000 957

NetPOS to firma specjalizująca się w sprzedaży sprzętu i oprogramowania dla przedsiębiorstw działających w branży HoReCa, Retail i hotelowej. Oferta firmy NetPOS skierowana jest zarówno do małych, jak i dużych przedsiębiorstw o profilu gastronomicznym, sprzedażowym i hotelarskim. NetPOS tworzą specjaliści, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniają kompleksowe wsparcie w zakresie wyboru oraz wdrożenia najlepszych rozwiązań IT. NetPOS posiada najlepszej jakości oprogramowanie i urządzenia, które pochodzą od wiodących dostawców na rynku.

info@netpos.com.pl www.netpos.com.pl

NetPOS is a company specializing in the sale of hardware and software for businesses operating in HoReCa, Retail and hotel industry. The NetPOS offer is directed both to small firms and large companies from catering, sales and hotel industry. NetPOS is managed by specialists who have lifetime experience which is helpful with providing congeneric support in selection and implementation of the best IT solutions. NetPOS offers the best quality software and devices, which came from the prime suppliers in the market.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

147


N

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

NEWBY TEAS (U.K.) GERALT POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B38

(wyłączny reprezentant Newby Teas U.K. w Polsce) ul. Wiśniowa 40B lok. P-3 02-520 Warszawa

Główną ideą Newby jest tworzenie produktów najwyższej klasy oraz przywrócenie szlachetnej tradycji picia herbaty należytego miejsca we współczesnej kulturze. Asortyment Newby obejmuje ponad 200 herbat i naparów z najlepszych plantacji świata. Nasze mieszanki są tworzone pod czujnym okiem najlepszych ekspertów na bazie liści z pierwszych wiosennych zbiorów, a unikalne systemy produkcji w fabryce Newby w Kalkucie umożliwiają zachowanie naturalnego charakteru herbat, dzięki czemu pozostają one tak świeże, jak w dniu, w którym opuściły plantację.

Highest quality of teas and tisanes and rediscovering noble art of tea has been Newby’s mission and vision since it’s inception. Our experts select the finest prime time leaves to create exquisite blends and today Newby offers over 200 products from best tea gardens all over the world. In order to preserve the natural tea character we have created a state-of-the-art preservation and packing facility in Kolkata, India, which is the only facility of this kind in the world. That is why Newby teas remain as fresh as the day they left the tea garden.

NOVITUS – CENTRUM TECHNOLOGII SPRZEDAŻY COMP S.A.

ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz T.: +48 18 444 00 34

POS z ekranem dotykowym, profesjonalne i intuicyjne programy dla restauracji, hoteli i SPA. Niezawodne urządzenia fiskalne. Wszystko w jednym miejscu. NOVITUS – producent i dostawca kompleksowych rozwiązań dla gastronomii i hotelarstwa. Niezawodność, innowacyjność oraz najwyższa jakość oferowanych urządzeń. Oferta dostosowana zarówno dla małych firm jak i dużych odbiorców sieciowych. Wraz ze sprzętem zyskasz zaawansowane wsparcie techniczne oraz stałą opiekę serwisową. Właścicielem marki NOVITUS jest firma COMP S.A. notowana na GPW.

D62

soft@novitus.pl www.novitus.pl www.facebook.com/novitus

Nr stoiska / Stand No.:

C21

ul. ZWOLEŃSKA 120/10 04-761 Warszawa T.: +48 22 247 21 31

148

Nr stoiska / Stand No.:

POS with a touch screen, professional and intuitive software for restaurants, hotels and spa centers. Reliable fiscal devices. Everything in one place. NOVITUS – a manufacturer and supplier of comprehensive solutions for the hospitality industry. NOVITUS offers you reliability, innovation and equipment of the highest quality. The offer is tailored to both small businesses and large chain stores. Along with the hardware you will receive advanced technical support and constant service care. The owner of NOVITUS brand is COMP SA, the company listed on the Warsaw Stock Exchange.

NUMBER COFFEE

Po prostu kawa... Dostarczamy kawę i szkolimy baristów. Wyposażamy, serwisujemy ekspresy do kawy, a także radzimy. Stawiamy na jakość i uczciwość, trwałości i oddanie sprawie, lojalność, a także szycie na miarę potrzeb – to i tylko to czego potrzebujecie! Jesteśmy doświadczeni. Istniejemy od ponad dekady, a naszą wiedzę czerpiemy z najlepszych kawowych tradycji, a także doświadczenia zdobytego na zagranicznych rynkach.

T.: +48 22 646 05 57 F.: +48 22 646 59 14 sales@newbyteas.pl www.newbyteas.com

info@numbercoffee.pl www.numbercoffee.pl

Just coffee We provide coffee and training for baristas . We equip, provide service of coffee machine, as well as advise. We focus on quality and honesty, persistence and devotion to the cause, loyalty, and Tailor needs – this, and only what you need! We have more than a decade of experience , and our knowledge comes from the best coffee tradition, as well as experience gained on foreign markets.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

O. SALM & CO GMBH

Nr stoiska / Stand No.:

A25

O. Salm & Co GmbH ul. Apollogasse 6 1072 Wiedeń – Austria T.: +43 1 523 12 36 F.: +43 1 526 73 43 office.vienna@salm-austria.com www.salm-austria.com

Firma Salm została założona w 1924 roku i od 93 lat zajmuje się produkcją browarów i browarów restauracyjnych o rocznych mocach produkcyjnych od 500hl do 50 000 hl, które są eksportowane do ponad 40 krajów na świecie. Oprócz produkcji i montażu browarów, firma Salm udostępnia swoim klientom serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, receptury piw, sprawdzone know-how i szkolenie w własnym browarze. Do Polski sprzedaliśmy cztery kompletne instalacje browarnicze, Browar Brovaria, Browar Watra, Browar Przystań i Browar Siemianowice Śląskie.

Andrzej Dusza – Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa w Polsce T.: +48 606 127 953 T./F.: +48 32 222 11 86 andrzej.dusza@salm-austria.com www.salm-austria.com

Salm was established in 1924 and has been building brewery plants with capacities from 500 hl to 50,000 hl per year which have already been delivered to more than 40 countries world-wide for 93 years. Salm not only offers turn-key brewery plants and their installation but also recipes and training at site. Brewery plants have for example been sold to Brovaria Poznan, Browar Watra, Browar Przystań and Browar Siemianowice Śląskie.

OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B17

ul. Zielona 2 11-015 Olsztynek T.: +48 89 51 92 101

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy to polski producent octów, musztard i ketchupów. Inspiracją do tworzenia nowych kompozycji smaków są tradycyjne przepisy i lokalne produkty. Ofertę firmy stanowi ponad 40 produktów – naturalnych octów smakowych, najlepszej jakości musztard, aromatycznych glazur balsamicznych oraz ketchupów. Unikamy stosowania konserwantów, wykorzystujemy wysokiej jakości suszone owoce i świeże zioła.

F.: +48 89 51 92 275 octim@octim.com.pl www.octim.com.pl

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy is a Polish producer of vinegars, mustards and ketchups. The main inspiration for the creation of new taste compositions are traditional recipes and local products. The company’s offer comprises over 40 products – natural flavored vinegars, best-quality mustards, aromatic balsamic glazes and ketchups. We avoid preservatives and instead use highquality dried fruit and fresh herbs.

OLIO D’AUTORE

Nr stoiska / Stand No.:

B72

ul. Popularna 45 02-473 Warszawa T.: +48 500 293 307, +39 328 125 125 8

Olio d’Autore, to firma i marka, która specjalizuje się w oliwie (oleju z oliwek). Import, dystrybucja i sprzedaż oliw, to integralna część naszej działalności na równi z szerzeniem wiedzy o historii i kulturze oliwy – jej rodzajach (blendach i szlachetnych, jednogatunkowych), sposobach komponowania z żywnością, podkreślania ich smaku i tworzenia nowej ich jakości. Olio d’Autore, to dostęp do wiedzy o oliwie, do tętniącego życiem rynku i dbających o jakość producentów – pasjonatów: włoskich i światowych. To także szkolenia, degustacje i doradztwo w zakresie komponowania karty oliw dla

O

biuro@oliodautore.pl www.oliodautore.pl

restauracji. Olio d’Autore – to autorski wybór najszlachetniejszych oliw, dokonany przez właścicielkę i kreatorkę marki, pierwszego w Polsce sommeliera oliwy z dyplomem Włoskiego Stowarzyszenia Sommelierów Oliwy, długoletnią korespondentkę telewizyjną we Włoszech, Urszulę Rzepczak. Olio d’Autore to firma rodzinna, działająca na terenie Polski i Włoch. Osobiście sprawdzamy i monitorujemy źródła naszych oliw. Oliwy posiadają certyfikaty DOP, BIO i są nagradzane w rankingach włoskich i światowych. To nasza pasja i nasz autorski wybór – Olio d’Autore.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

149


O

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

OREST – FIRMA „MASTER-1”

Nr stoiska / Stand No.:

A52

Prospekt L. Kurbasa 2-B 03148 Kijow, Ukraina T.: +38 044 407 17 67 T.: +38 067 473 22 13

Firma OREST producent urządzeń ze stali nierdzewnej dla kuchni gastronomicznych. Nasza wiedza – wyposażenie gastronomii: kuchni w restauracji, barach, hotelach, pizzeriach, sklepach, supermarketach, kawiarniach, fast foodach. Głównym przedmiotem działalności są projekty technologiczne i kompleksowe wyposażanie kuchni gastronomicznych. Szeroki zakres usług, wysoko wykwalifikowana kadra i elastyczna polityka cenowa, reputacja firmy i doświadczenie w branży – to wszystko zapewniło sukces firmy na rynku profesjonalnego sprzętu. Tylko najlepszy sprzęt gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę przedsiębiorstw gastronomicznych naszych klientów przez wiele lat. Nasi klienci – to dobrze znane restauracje, bary, kawiarnie, kluby, hotele, centra biznesowe, stołówki, hale produkcyjne, sieci sklepów i supermarketów. Sukces naszych klientów zapewnia niezawodną i wysoką jakość dostarczanego sprzętu i doświadczenia pracowników OREST. Staramy się indywidualnie i elastycznie dostosowywać się do potrzeb partnera, co daje nam przewagę nad konkurencją. W oparciu o wieloletnią produkcję urządzeń dla gastronomii, zgromadzoną bazę technologiczną, OREST planuje rozwijać zdolności produkcyjne. OREST zyskał szerokie i cenne doświadczenie w rozwoju i dalszej produkcji nowoczesnych – niedrogich i niezawodnych urządzeń gastronomicznych. Historia rozpoczęcia produkcji OREST sięga roku 1993. Wykorzystujemy technologię oszczędzania energii, różnimy się również w kreatywności projektowania sprzętu, przywiązujemy dużą wagę do praktycznego wykorzystania produktu, podczas obecnych projektów dla gastronomii – właściwe wyposażenie jest kluczowym czynnikiem. Jakość jest symbolem naszej marki. Śledzimy innowacyjności w branży i staramy się nadążać za duchem czasu, rozwijać nowoczesną produkcję sprzętu gastronomicznego, . Nasze urządzenia gastronomiczne gwarancją sukcesu. Mamy doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi sieciami supermarketów. Realizowany wielu projektów w sieciach fast food, hoteli – projekty twórcze wyposażenia kuchni gastronomicznej . Renoma solidnego dostawcy i partnera – jest fundamentem naszej działalności. Znajduje to potwierdzenie w dużej ilości klientów i partnerów na Ukrainie. Podsumowując – kwalifikacje pracowników – jakość produkowanych wyrobów ze stali nierdzewnej – terminowość realizacji zamówień – najlepsze ceny!

150

info@orest.com.pl www.orest.com.pl www.facebook.com/orest.polska

Orest is professional kitchen equipment and restaurant kitchen equipment for public catering enterprises: restaurants, bars, dinings, fast food restaurants. Manufacturer’s product catalogue of the equipment for public catering enterprises includes the whole range of technological equipment (except mechanical), which is necessary for the organization of work of the restaurant’s kitchen or other public catering establishment, such as bars, fast food restaurants, canteens of factories and schools etc. From the moment of its establishment (1993), company has accumulated huge and priceless experience in the development and production of modern, available and reliable catering equipment for the horeca sphere. We were first and still remains the best among other manufacturers of the professional electric plates in Ukraine. In some models now we use innovative and unique energy saving technology (reduced energy consumption – 30% min.). Refrigeration equipment is produced with the use of components delivered from EU countries and also it is equipped with units of well known French manufacturer Tecumseh with an individual warranty on the unit – 2 years. All neutral and bar equipment is produced only from the high quality stainless steel of famous world manufacturers. Many other groups of products, such as thermal line, distribution line, bar equipment are constantly improving and periodically some new models can appear. Therefore, it is recommended to monitor the news tape on the website. Also Orest is the only trade mark in Ukraine, which supplies equipment for franchises in the sphere of fast food. A lot of different projects were realized (Chiken Hut, BitBurger, Burger Club, ТакиБуло and many others). We use only reliable and qualitative materials and components, so our restaurant equipment can work not only during the warranty period (12 months). The most important for us is our reputation of the reliable horeca equipment supplier and partner for future and current clients in Ukraine and abroad. You can buy all industrial kitchen equipment in our office from the warehouse in Kiev (chapter Contacts) or at one of our regional representatives (in all largest cities).

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

,,ORYGINALNYSOK’’ BIURKOM FLAMPOL SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B48

ul. Koszalińska 86 78-400 Szczecinek T.: + 48 798 741 741

Biurkom Flampol Sp. z o.o. powstał w 1992r. Od tego czasu z niewielkiej firmy skupującej dziczyznę staliśmy się jednym z czołowych przedsiębiorstw w Europie. Ustabilizowana pozycja firmy zmotywowała nas do rozszerzenia zakresu działalności, wprowadzając na rynek nową markę soków NFC pod nazwą ,,OryginalnySok’’. W swoim portfolio posiadamy soki w szklanych butelkach o pojemności 200 ml – 12 soków, 330 ml – 14 smaków i 1000 ml – 3 smaki oraz soki w kartonach bag in box o pojemności 3L, 5L i 10L.

biuro@oryginalnysok.pl marketing@oryginalnysok.pl www. oryginalnysok.pl

BIURKOM FLAMPOL Sp. o.o. It was established in 1992. Since then, with a small company by buying venison we have become one of the leading companies in Europe. Stable position of the company motivated us to expand the scope of business, with the launch of a new brand of NFC juices under the name ,, OryginalnySok ‚’. In our portfolio we have juices in glass bottles of 200 ml – 12 of juice, 330 ml – 14 flavors and 1000 ml – 3 flavors and juices in cartons bag in box with a capacity of 3L, 5L and 10L.

OSI CONVENIENCE EUROPE GMBH

Hammer Landstr 1a 41460 Neuss, Germany T.: +49 (0) 2131 124 69 – 0 www.osi.de

FOODWORKS – Jakość dla Twojego biznesu! OSI rozpoczęło swoją działalność w 1909 roku od małej rodzinnej masarni w Chicago. W 1955 roku dostarczaliśmy już do pierwszej restauracji Mc Donald’s i od tamtego czasu ciągle rozwijamy nasz biznes. Jako członek organizacji OSI Group, która zatrudnia ponad 20 000 ludzi w ponad 68 fabrykach, w 20 krajach na świecie, FOODWORKS stanowi główną część biznesu. Klienci gastronomiczni, detaliczni oraz B2B w całej Europie zaufali naszym wyjątkowej jakości mrożonym produktom convenience. Nasze burgery wołowe Beef Burger Classic 45, 100, 113, 150, 170, 200, i 285g oraz produkty drobiowe, takie jak nuggetsy w tempurze są unikalne i dostępne w coraz większej ilości lokali gastronomicznych jak i w Horece. W tym roku pokażemy Veggie Burgera i inne nowości!

O

Nr stoiska / Stand No.:

B42/Z1 Przedstawicielstwo na Polskę ROBVITA Robert Koźmiński ul. Lidzka 23, 81-533 Gdynia info@robvita.pl tel: 535-949-535

FOODWORKS – Quality for your business! OSI started life in 1909 as a small family meat company based in Chicago. By 1955, it was supplying the city’s first McDonald’s restaurant, a line of business that continues to grow to this very day. As a member of the OSI Group, which employs over 20,000 people at more than 50 locations in 18 countries worldwide, FOODWORKS is part of this success story. Customers from the catering, retail, and food-processing industries across Europe are able to rely on the exceptional quality of our high-grade convenience products. Our Beef Burger Classic 45, 100, 113, 150, 170, 200 and 285g and chicken range products: Chicken Nuggets TC, Chicken Strips are available in more foodservice points like in HORECA. In this Year we show Veggie Burger and other novelties!

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

153


P

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

PACOVSKÉ STROJÍRNY, A.S.

Nr stoiska / Stand No.:

B15

Nádražní 697 395 01 Pacov Czech Republic T.: +420 565 410 111

PACOVSKÉ STROJÍRNY to tradycyjna, ale jednocześnie dynamiczna czeska firma zajmująca czołową pozycję na czeskim rynku, ze znaczącym udziałem na rynkach zagranicznych w zakresie dostaw kompleksowych jednostek technologicznych i procesowych dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego oraz rolnictwa. System zarządzania jakością w firmie PACOVSKÉ STROJÍRNY jest certyfikowany zgodnie z ČSN EN ISO 9001:2009. Spółka posiada certyfikaty TÜV, ASME, NB, GOST a Germanischer Lloyd i inne.

F.: +420 565 442 709 info@pacovske.cz www.pacovske.cz www.minipivovary-pacovske.cz

PACOVSKÉ STROJÍRNY is a traditional yet dynamic Czech company with a leading position on the Czech market and a significant presence on foreign markets in the field of complex technology and process units for food, chemical and pharmaceutical industries and agriculture. The quality management system at PACOVSKÉ STROJÍRNY is certified according to ČSN EN ISO 9001:2009. The company was awarded certificates TÜV, ASME, NB, GOST,Germanischer Lloyd, and others.

PAMAWI POLSKA SP. Z O. O. SP. K.

Al. Prymasa Tysiąclecia 46 01-242 Warszawa T.: +48 510 125 282

PaMaWi jest spółką prężnie działającą na rynku artykułów jednorazowych, opakowań i środków czystości przeznaczonych dla branży HoReCa. Oferowane produkty cieszą się zainteresowaniem wśród restauratorów, hoteli, firm cateringowych i klientów indywidualnych. PaMaWi współpracuje z polskimi i zagranicznymi producentami. Jest między innymi przedstawicielem firmy Sabert na rynku polskim. Dostarcza produkty na terenie całego kraju, jak i zagranicą. Oferta obejmuje: opakowania jednorazowe, serwetki, torby, woreczki, tacki, talerze, sztućce, kubki, szklanki, kieliszki, fingerfoody, tacki barierowe, maszyny i opakowania do zgrzewu, chemię gospodarczą, środki czystości.

F.: +48 22 751 76 92 biuro@pamawi.pl www.pamawi.pl

Nr stoiska / Stand No.:

B30

ul. Grójecka 5 02-019 Warszawa T.: +48 575 888 799

154

B47

Currently, PaMaWi is a company operating energetically on the packaging, disposable utensils and household chemicals market dedicated for HoReCa sector. Offered products are popular among restaurants’ owners, hotels, catering companies and individual clients. PaMaWi is cooperated with polish and foreign producers. The company is a representative of belgian company Sabert on polish market. We provide customers in Poland and abroad. The offer contains: disposable utensils, napkins, bags, foil bags, trays, plates, platters, cuttleries, cups, drink cups, glasses, fingerfoods, barrier trays, hot-packaging machines, household chemicals.

PANEGARA SP. Z O.O.

Produkty kuchni międzynarodowej, m.in. dodatki spożywcze a także żywność delikatesowa, w tym przeciery/pulpy owocowe z Marakui, Mango Alphonso, Papai oraz Jackfruita. Wszystkie produkowane tylko z najwyższej jakości, w pełni naturalnie dojrzewających w słońcu owoców. Każdy przecier z gwarancją stałej jakości produktu (smaku, konsystencji) w całym sezonie. Wyłącznie, w pełni naturalny skład owocowy, bez żadnych nienaturalnych dodatków smakowych, bez

Nr stoiska / Stand No.:

marketing@panegara.com www.panegara.pl

barwników, bez sztucznych konserwantów. Pulpy owocowe doskonałe do dań mięsnych, deserów, napoi (koktajli, drinków, likierów) dresingów, sałat, w kuchni klasycznej, międzynarodowej i molekularnej, dla HoReCa, zakładów mleczarskich, przetwórni dań gotowych, dla cukierni czy lodziarni. Zapraszamy serdecznie do współpracy! Gwarantujemy specjalne warunki cenowe dla Profesjonalistów oraz ekspresową dostawę na terenie Polski.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D6

Niepruszewo ul. Modrzewiowa 5 64-320 Buk T.: +48 61 61 07 282

PAPSTAR to kompleksowy dostawca nowoczesnych i funkcjonalnych artykułów do dekoracji stołów, serwowania posiłków, rozwiązań bankietowych i cateringowych, akcesoriów barowych dla segmentu HoReCa. Oferta obejmuje wysokiej jakości asortyment, m.in. serwetki i obrusy ROYAL Collection, asortyment do przekąsek Fingerfood, artykuły jednorazowe z surowców odnawialnych PAPSTAR pure, świece stearynowe, kieliszki, słomki, wykałaczki bankietowe oraz artykuły dla utrzymania czystości. Aspekt ekologiczny to nadrzędny priorytet firmy.

F.: +48 61 61 07 280 biuro@papstar.com www.papstar.com

PAPSTAR is a complex supplier of modern, functional assortment for the table decoration, meals serving, catering solutions and bar accessories for the HoReCa business. Papstar offer consists of: ROYAL Collection napkins and table covers, Fingerfood assortment, recyclable disposable tableware PAPSTAR pure, stearin candles, glasses, straws, deco picks and clean maintaining assortment. PAPSTAR takes responsibility for the environment.

PAW SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D40

Nektarowa 9 62-002 Suchy Las T.: +48 61 811 55 65

PAW Sp. z o.o. to firma z ponad 20-letnią tradycją w branży dekoracyjnej, produkująca serwetki z bibuły oraz oferująca całą gamę akcesoriów do dekoracji stołu i artykułów do pakowania prezentów. Najnowsza linia naszych produktów– Paw Professional skierowana do branży HoReCa obejmuje następujące produkty Airlaid: -serwetki (dinner, pocket), -bieżniki, -obrusy, -podkładki stołowe i pod filiżanki. Razem z nami stworzycie Państwo wspaniałą atmosferę Waszych stołów w oparciu o najnowsze trendy wzornicze!

F.: +48 61 811 55 66 service@paw.net.pl www.paw.net.pl

The company PAW Sp. z o.o. with it’s over 20 years history is a Polish producer of table decorations, specialized in producing tissue napkins and offering gift bags and papers. The newest line of our products – Paw Professional is dedicated to HoReCa channel and consists of following products made of Airlaid: -napkins (dinner, pocket), -table runners, -tableclothes, -placemats, -coasters. We can guarantee that with us you can create a wonderful atmosphere of your tables, based on the newest trends!

PCO GROUP SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B31

ul. Polna 13A 76-020 Bobolice T.: +48 94 347 56 10

W skład naszej oferty wchodzi gotowy popcorn słony i słodki w wiaderkach i woreczkach, popcorn do kuchenki mikrofalowej w oryginalnym, rozkładanym kubku, wata cukrowa w różnego rodzaju

P

F.: +48 94 347 56 11 www.pco-group.pl

kubeczkach i wiaderkach oraz nachos z sosem w kubeczku, popcorn w polewie czekoladowej i toffee. Nasz Slushy będzie królem Twojego bufetu! Jego wdrożenie jest niezwykle proste dzięki kompleksowemu

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

155


P

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

rozwiązaniu PCO. Wyjątkowe koncentraty sprzedawane są w higienicznym, wygodnym opakowaniu typu „bag-in-the-box” i nie zawierają konserwantów. Co więcej, możesz wybierać spośród różnych wysokiej jakości maszyn, a wachlarz atrakcyjnych opakowań i słomek złoży się na Twój sukces. Nachos są bez wątpienia na topie. Liczba fanów rośnie nieustannie i sprawia, że apetyczne snacki stają się coraz bardziej popularne. Zapewniamy doskonałe rozwiązania sprzedaży dla wszystkich lokalizacji i wymagań. Polecamy nasze Nachos z sosami Salsa i serowym podane w estetycznych tackach. Więcej informacji na www.pco-group.pl Our company offers a vast variety of snacks. For gourmets, we propose a broad range of nachos with diverse dips and a wide selection of salted or sweet popcorn with toffee or chocolate coating that is packaged in bags or buckets. Additionally, a pioneer microwave popcorn in an original unfolding boxes will bring a movie theatre straight to your home. For enthusiasts of sweets, we suggest a colo-

urful cotton candy of various tastes in packaging in a form of a cup or a bucket. Let our Slushy become the king of your cafeteria! The introduction of Slushy is very simple thanks to the complex solution invented by PCO. A special concentrates that are sold in a hygienic, convenient packaging in a form of a “bag-in-the-box”. What is more important, they do not contain any kind of preservatives. Additionally, you can choose from various, high-quality machines and a wide range of attractive packaging and straws will lead you to success! A recent vogue are undoubtedly Nachos. The number of fans has been continually increasing what makes the snacks more and more popular. We ensure excellent solutions for selling in all the locations and moreover, we meet the diverse requirements of our customers. We highly recommend our Nachos with Salsa and Cheese dips that are served in esthetic trays. For more details visit our website: www.pco-group.pl

PERFECTA

Nr stoiska / Stand No.:

D65

ul. Mickiewicza 65 51-684 Wrocław T.: +48 71 348 42 42

Europejski lider w produkcji osłon przeciwsłonecznych takich jak parasole, markizy, pergole i ogródki gastronomiczne. Istniejemy na rynku od 1973 roku. Jesteśmy rodzinną firmą z tradycjami – wyróżnia nas dbałość o szczegóły, innowacyjność, elastyczność i szybkość w działaniu. Cały proces produkcyjny odbywa się pod jednym dachem i jest wykonywany w Polsce. Nasze parasole produkujemy zarówno da ogólnoświatowych korporacji jak i dla lokalnych przedsiębiorstw gastronomicznych. Każdy klient jest dla nas tak samo ważny.

European leader in the production of sun visors such as parasols, awnings, pergolas, and pevement cafes. We have been on the market since 1973. We are family company with long traditions. We are distinguished by attention to detail, innovation, flexibility and short lead times. All production takes place in one factory in Poland. We produce our parasolls for global corporations and for local small catering companies. Every customer is eqally important for us.

PHU AMELIA

Nr stoiska / Stand No.:

B50

PHU Amelia ul. Murarska 5c/5d Legnica 59-220

Jesteśmy jedynym Polskim przedstawicielem niemieckiej firmy Gusto Palatino i dystrybutorem gotowych spodów do wypieku alzackiego podpłomyka. Produkty przez nas oferowane, powstają tylko i wyłącznie przy użyciu naturalnych składników, co zapewnia najwyższą jakość. Łatwość i szybkość w serwowaniu oraz niepowtarzalny i oryginalny smak, to domena międzynarodowego sukcesu naszych wyrobów. 156

perfecta@perfecta.pl www.perfecta.pl

T.: +48 501 422 631 info@flammkuchen.pl www.flammkuchen.pl

We are the only Polish representative of the German company Gusto Palatino and distributor of ready-made dough for the preparation of Alsatian tart. Products offered by us, are created using only natural ingredients, which ensures the highest quality. The ease and speed in serving and unique and original taste, is the domain of the international success of our products.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


P

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

P.H.U. SZRON GRZEGORZ ZIELIŃSKI

ul. Kasprzaka 6 91-083 Łódź

Firma SZRON istnieje od 1997 roku. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wyposażenie sklepów i lokali gastronomicznych. Posiadamy własne produkty wysokiej jakości w wyjątkowo konkurencyjnych cenach. Służymy Klientom wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą na temat sprzętu gastronomicznego. Oprócz sprzedaży zapewniamy również doradztwo techniczne, projekty technologiczne i projekty 3D, serwis gwarancyjny, pogwarancyjny jak i montaż urządzeń oraz szkolenie personelu.

T.: +48 516 039 510 www.szron.eu

Nr stoiska / Stand No.:

D24a ul.Kilińskiego 8-18 62-020 Swarzędz T.: +48 061 817 25 44

sprzedaz@piorex.pl www.piorex.pl

We are the producer of quilts and pillows. Our company has 70 years of experience on the market. We combine knowledge with modern solutions. Our products are characterized by carefully selected fillings, specialized fabrics and original design. High standards of our products are awarded the certificates of NOMITE Downafresh ÖKO – TEX Piórex S.A. is the member of EDFA European Down and Feather Association and IDFB International Down and Feather Bureau.

PLASTMET SP. Z O.O. SP. K.

Nr stoiska / Stand No.:

A43

ul. Chrobrego 1 64-720 Lubasz T.: +48 67 255 60 32

Plastmet to znana w kraju i zagranicą firma produkująca doskonałej jakości meble ze stali nierdzewnej i stali zwykłej, malowanej proszkowo. W ofercie naszych produktów znajdziecie Państwo meble i urządzenia gastronomiczne, socjalne, warsztatowe, magazynowe, biurowe, szkolne oraz medyczne i laboratoryjne.

A29

The Company „SZRON” in the gastronomic business is already since 1997. We offer complete equipment shops, restaurant and other gastronomic place. We have our own high-quality products at extremly low prices. We offer our Customers many years of experience and wide knowledge about gastronomic equipment. We also provide: technical consultancy, 3D projects, warranty and post-warranty service, installation of equipment and training of personnel.

PIÓREX S.A.

Producent kołder i poduszek. Firma z 70 letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę z nowoczesnymi rozwiązaniami. Nasze wyroby charakteryzują się starannie dobranym wypełnieniem, specjalistycznymi tkaninami oraz oryginalnym wzornictwem. Wysokie standardy zostały uhonorowane certyfikatami NOMITE Downafresh ÖKO – TEX. Piórex jest członkiem EDFA Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Pierzarskich i IDFB Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Pierzarskich.

Nr stoiska / Stand No.:

F.: +48 67 255 74 80 handlowy@plastmet.com.pl www.plastmet.pl

Nasze produkty posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, tj.: Świadectwo PZH i znak bezpieczeństwa „B”. Meble produkowane przez firmę Plastmet są funkcjonalne i wykonane w oparciu o procedury uzyskanych certyfikatów ISO 9001 i 14001.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

159


P

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

POLDEKOR DARIA BOGACKA

Nr stoiska / Stand No.:

D18

os. Księcia Władysława PU-3 44-240 , Żory T.: +48 32 321 13 13

POLDEKOR to firma wyposażająca kompleksowo restauracje, hotele, sale konferencyjne, firmy cateringowe. W naszej firmie do Państwa dyspozycji jest zespół osób zajmujących się projektowaniem, doradztwem, profesjonalną obsługą klienta. Owocem naszej pracy są nasze realizacje i referencje naszych klientów. Posiadamy szeroki wybór produktów, dzięki czemu do każdego klienta podchodzi w sposób indywidualny.

biuro@poldekor.com.pl www.poldekor.com.pl

W swojej ofercie posiadamy: -krzesła -stoły -pościel, obrusy, kołdry, poduszki -obrusy, pokrowce na krzesła, serwetki, skirtingi -zasłony, woale , kapy na łóżka, jaśki Firma POLDEKOR to bezpośredni importer krzeseł i stołów oraz producent tekstyli hotelowych i restauracyjnych.

POLGAST SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A36

ul. Przemysłowa 2 64-730 Wieleń T.: +48 67 256 10 69, +48 509 811 876

Firma POLGAST Sp. z o. o. jest jednym z wiodących producentów mebli i artykułów ze stali nierdzewnej. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji, wykonujemy wyroby w dowolnych wymiarach. Przywiązujemy wagę do ciągłego ulepszania wyrobów, dostosowując estetyczny wygląd do wysokich wymagań jakie są stawiane przez przemysł spożywczy, gastronomię oraz przez instytucje nadzorujące. Stosujemy materiały najwyższej jakości – wyroby wykonywane są z atestowanych stali nierdzewnych AISI 304 oraz 430.

The POLGAST Sp. z o.o. company is one of the leading producers of furniture and stainless steel articles. We guarantee short delivery dates. Our range of products can be tailor made to client requirements. We are constantly improving our products, adapting aesthetical appearance to the high standards set by the food and gastronomic industry and supervisory institutions. We only use materials of the highest quality – products are produced from stainless steel with AISI 304 and 430 certificates.

POL-SZKŁO SP. J.

Nr stoiska / Stand No.:

KRYSTYNA I BOGDAN WOŁOSZKA, LUCYNA LUDWINIAK ul. Senatorska 24 00-095 Warszawa T./F.: +48 22 827 13 09, +48 22 827 17 43 ceramika@polszklo.pl Filia w Kobyłce: ul. Ręczajska 3

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu hoteli, restauracji, sal bankietowych oraz firm cateringowych. Współpracujemy zarówno z dużymi sieciami hotelami jak i małymi rodzinnymi restauracjami dla których najważniejsza jest jakość obsługi klientów. Dzięki wieloletniej współpracy z najbardziej znanymi i cenionymi producentami szkła, porcelany, sztućców oraz sprzętu gastronomicznego 160

biur@polgast. com.pl www.polgast.com.pl

D32

05-230 Kobyłka T.: +48 22 786 44 68 T./F.: +48 22 786 32 18 centrum@polszklo.pl www.polszklo.pl www.gastrozastawa.com.pl

oferujemy swoim klientom wyroby najwyższej jakości spełniające ich oczekiwania. Znajomość potrzeb i wymogów rynku gastronomicznego pozwala zaoferować naszym klientom w pełni profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


P

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

Our company has been specializing in comprehensive equipment for hotels, restaurants, banquet halls and caterers. We work with a large network of hotels and small family restaurants for which the most important is the quality of service to its customers. Through many years of working with the most known and respected manufacturers of glass, porcelain, cutlery and catering equipment

we offer our customers the highest quality products that meet their needs. Knowledge of the needs and requirements of the catering market allows us to offer our customers a fully professional service of the highest level.

„PORADNIK RESTAURATORA”

Nr stoiska / Stand No.:

A21a ul. Szczęsna 10 60-587 Poznań

Poradnik Restauratora jest liderem wśród pism dla HoReCa w Polsce (Millward Brown, czerwiec 2015). To magazyn z najwyższym nakładem ze wszystkich skierowanych do szefów kuchni i menadżerów restauracji (10 100 egzemplarzy, kontrolowane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy), który dociera do największej liczby osób decyzyjnych w branży. Od lat Poradnik Restauratora współpracuje z najlepszymi szefami kuchni i specjalistami z branży, co czyni go najchętniej czytanym pismem dla branży gastronomicznej w Polsce.

Poradnik Restauratora is the leader of HoReCa trade press in Poland (Millward Brown, June 2015). It is a magazine with the highest circulation of all those dedicated to managers of any gastronomic objects (10 100 copies of every issue, controlled by ZKDP – Association of Control of Press’ Distribution) and it reaches the highest number of decision-making people in HoReCa trade. For many years Poradnik Restauratora has been cooperating with the best chefs and HoReCa specialists in Poland which makes it the most read magazine for HoReCa in our country.

PRIMAX GASTRO

Nr stoiska / Stand No.:

A3a

ul. Korepty 13s 30-864 Kraków T.: +48 513143762

Piece konwekcyjno-parowe dla gastronomii i cukierni, zmywarki przemysłowe, kotleciarki, chemia przemysłowa do gastronomii.

T./F.: +48 61 852 08 94 redakcja@poradnikrestauratora.com.pl

biuro@primaxgastro.pl www.primaxgastro.pl

CONVECTION-STEAM OVENS FOR GASTRONOMY AND PASTRY, Professional Dishwashers, cutting chops, industrial chemistry for gastronomy.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

161


P

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

PRIMULATOR SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C2

ul. Lodowa 128 93-232 Łódź

Primulator koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości rozwiązań dla gastronomii. Korzystając z wieloletniej wiedzy i doświadczeń oddziałów europejskich zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla kawiarni, lodziarni, cukierni i piekarni. Od technologicznej fazy projektowej lokalu, poprzez wyposażenie w sprzęt, kończąc na szkoleniach, oczywiście przy zapewnieniu najwyższej jakości usług serwiso

primulator@primulator.pl www.primulator.pl

wych dostępnych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Na terenie Polski biura firmy znajdują się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Zabrzu i Gdyni. Ponad 25-letnia tradycja i doświadczenie sprawiły, że cieszymy się zaufaniem klientów indywidualnych oraz sieciowych.

PRO ASCOBLOC

Nr stoiska / Stand No.:

A15

ul. Szarych Szeregów 22 56-500 Syców T. +48 62 785 47 10, +48 62 785 30 14

PRO ASCOBLOC Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie jest jednym z czołowych polskich producentów mebli gastronomicznych i urządzeń ze stali nierdzewnej. Nasza firma jest wyłącznym dystrybutorem pieców i urządzeń piekarniczych niemieckiej firmy DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH oraz firmy AlexanderSolia produkującej profesjonalne urządzenia do obróbki warzyw i owoców. Wszystkie produkty wykonujemy z najwyższej jakości austenitycznej, kwasoodpornej stali nierdzewnej gatunku 1.4301, specjalnie przeznaczonej do wykorzystania w branży gastronomicznej. Nasza oferta przedstawia pełny zakres niezbędnego wyposażenia profesjonalnych zakładów gastronomicznych, ośrodków zbiorowego żywienia, piekarni, cukierni oraz zakładów przetwórczych. Posiadamy ogromne doświadczenie w realizacji nietypowych zleceń według indywidualnych wymagań, co przekłada się na szybką realizację projektów ściśle według Państwa potrzeb i oczekiwań.

PRO ASCOBLOC Company with the head office in Syców is one the biggest Polish companies, involved in producing stainless steel furniture as well as specialist devices for catering. We are the only distributor of ovens and bakery equipment from German company DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH. The next brand of which we are the only distributor in Poland is AlexanderSolia, the company which produces professional devices for proceeding vegetable and fruit. All products are made of the highest quality steel, protected from corrosion. It is 1,4301 steel kind. It is a special kind of steel used in catering. Our offer presents completely professional equipment that is used in catering, bakery and confectionary. We have a huge experience in untypical realizations according to individual orders. It makes us flexible and our services are provided in a very short period of time.

PROJEKT HOTEL

Nr stoiska / Stand No.:

D58a ul. 29 Listopada 10 00-465 Warszawa T.: +48 22 831 81 48, +48 606 996 946

PROJEKT HOTEL Sp. z o. o. prowadzi doradztwo na rzecz inwestorów i inwestycji hotelarskich, świadcząc im profesjonalną pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Działania Projekt Hotel są odpowiedzią na pojawiające się na rynku hotelarskim potrzeby. Nasza oferta jest wyjątkowa, gdyż problematykę związaną z hotelarstwem i jego rozwojem traktujemy kompleksowo, koncentrując działania nie tylko na szkoleniach, ale także na współpracy z inwestorami i operatorami przy realizacji projektów inwestycyjnych. Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne na każ162

F.: +48 62 785 36 88 proasco@ascobloc.pl www.ascobloc.pl

www.projekthotel.pl www.projekthotel.eu

dym etapie realizacji projektu hotelarskiego, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klienta. Znamy potrzeby rynku hotelarskiego a nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy godni zaufania. Podejmowane przez nas działania przekładają się na sukces i zadowolenie naszych klientów. Do współpracy zapraszamy: inwestorów, projektantów, właścicieli obiektów hotelarskich.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


PR

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO– HANDLOWE „KRIMARG” SP. Z O.O. ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa

Obecność KRIMARGU na rynku od 1991roku, posiadane doświadczenie i codzienna praca skutkuje zaufaniem, którym obdarzają nas zarówno wielkie, ponadnarodowe korporacje, jak i małe, rodzinne firmy. Świadczymy szeroko rozumiane doradztwo produktowe, wsparcie logistyczne i techniczne, oferujemy bardzo dobre ceny na urządzenia chłodnicze. Specjalizujemy się w zamrażarkach do lodów i mrożonek, zamrażarkach i lodówkach supermarketowych, szafach chłodniczych, zamrażarkach magazynowych. Od lat jesteśmy także obecni na rynkach ościennych. Klienci w Rosji, na Ukrainie, Węgrzech, w Czechach i Słowacji niejednokrotnie korzystają z naszego doświadczenia i możliwości operacyjnych, których nie są w stanie zapewnić im firmy rodzime. Zapraszamy do współpracy!

D8

T.: +48 22 836 912 930, +48 660 682 495 www.krimarg.pl

Krimarg Company operates on refrigeration market since 1991. Our experience and everyday efficient labor results in trust, which we are endowed both by large transnational corporations and small familiar businesses. We provide: product consulting, logistics and technical support and offer very good prices for all selling refrigeration equipment. We specialize in ice cream and frozen food freezers, supermarket cabinets, display coolers and chest freezers. For many years we also sales our products on neighboring markets. Customers from: Russia, Ukraine, Hungary, Czech Republic and Slovakia often benefit from our experience and operational capabilities, which domestic companies are not able to provide for them. Welcome to cooperation!

PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

Nr stoiska / Stand No.:

C26

ul. Rakowiecka 36, pok. 32 02-532 Warszawa, POLSKA T.: +48 22 849 09 78, +48 22 849 72 90, +48 22 849 66 36

„Przegląd Gastronomiczny” jest polskim fachowym miesięcznikiem branży gastronomicznej od 71 lat. W naszym czasopiśmie propagujemy dobre wzorce, prezentujemy nowe technologie, urządzenia oraz nowoczesne sposoby usprawniania organizacji zakładów gastronomicznych. Zapraszamy do prenumeraty – zainteresowanym prześlemy egzemplarz okazowy oraz warunki prenumeraty.

Nr stoiska / Stand No.:

T./F.: +48 22 849 19 24 pg@przeglad-gastronomiczny.pl www.przeglad-gastronomiczny.pl

„Przegląd Gastronomiczny” is a Polish monthly trade magazine for food service industry and catering. It has been published for 71 years. We reach all the large restaurants and most of the smaller ones. We have a close working relationship with the producers and distributors of food products and beverages as well as with manufacturers and importers of the equipment for wide range of food industry.

RAINBOWCUPS – WIRELESSCOM SP. Z O. O.

Nr stoiska / Stand No.:

D17

rainbowcups branded paper cups

ul. Rozłogi 14/3 01-310 Warszawa T.: +48 665 400 809

info@rainbowcups.eu www.rainbowcups.eu www.facebook.com/rainbowcups.eu

Rainbowcups specjalizuje się w produkcji kubków papierowych z indywidualnym nadrukiem wysokiej jakości i pełnym kolorze w seriach już od 1000 szt. www.rainbowcups.eu produkuje jednorazowe kubeczki papierowe z indywidualnym nadrukiem LOGO. Minimalne ilości już od 1000 szt. Fotograficzna jakość nadruku, dwie warstwy papieru. Projekty graficzne. Nie dopłacasz za matryce i kolory.

Rainbowcups specializes is production of low quantity paper cups in premium quality and minimum order quantity as low as 1000 pcs – ideal for advertising or for coffee. www.rainbowcups.eu produces customized paper cups, disposable bespoke branded paper cups with LOGO. Minimum order quantity is 1000 pcs. Photographic print quality, two layers of paper. We do graphics design. No initial setup costs.

Nowości w 2017 r. to nowe produkty i szybsze czasy produkcji! Zapytaj nas! :-)

In 2017 we have new products and faster deliveries! Ask Us! :-)

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

165


R

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

RATIONAL SP.Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A2/Z3 ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa T.:+48 22 864 9326

RATIONAL AG jest liderem rynkowym i technologicz¬nym w zakresie termicznego przyrządzania potraw w kuch¬niach dużych i profesjonalnych oraz Haute Cusine – z udziałem w rynku w wysokości 54 %. Od założenia firmy w 1973 roku, istotnym elementem filozofii RATIONAL jest odpowiedzialne, długofalowe działanie. Zasada ta obowiązuje od fazy tworze¬nia produktów, poprzez całą produkcję, aż do planowania tras dystrybucji oraz logistykę utylizacji. Dzięki temu firma RATIONAL jest prekursorem w branży. Naczelnym celem przedsiębiorstwa jest oferowanie jak największych korzyści ludziom, przyrządzającym termicznie po¬trawy w kuchniach całego świata. Nowości: Nowość! SelfCookingCenter XS – profesjonalna klasa w małym formacie 2/3 Wraz z SelfCookingCenter XS firma RATIONAL rozszerzyła srię atrakcyjnych urządzeń o model 2/3, który zajmuje rekordowo niewiele miejsca: 0,2 m3. Najmniejsze urządzenie z rodziny SelfCookingCenter pod względem wyposażenia i mocy w niczym nie ustępuje większym modelom.

Również SelfCookingCenter XS został wyposażony w generator świeżej pary RATIONAL i posiada znane funkcje asystenckie, takie jak iCookingControl – inteligentne wsparcie podczas gotowania, iLevelControl – pomocnika do optymalnych załadunków mieszanych, HiDensityControl – gwaranta najlepszej jakości potraw poprzez maksymalną wydajność i precyzyjne ustawienia warunków w komorze, a także Efficient CareControl – automatyczne czyszczenie i usuwanie osadu z kamienia. RATIONAL AG is a worldwide market and technology leader in the thermal preparation of food for commercial catering and haute cuisine, with a 54 % world market share. Since the company was established back in 1973, the principles of responsible and sustainable activity have been firmly rooted in the RATIONAL ethos. The company’s overriding aim is to offer maximum benefit to those using heat to prepare food in professional kitchens around the world.

RAVECO PRODUCENT I DYSTRYBUTOR URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

ul. Zwycięstwa 32 42 500 Będzin T./F.: +48 32 761 14 66

Raveco jest czołowym polskim producentem oraz dystrybutorem wysokiej jakości urządzeń gastronomicznych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo urządzenia do kompleksowego wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego: krajalnice, maszyny do mielenia mięsa, stekarki, piły do cięcia kości, meble ze stali nierdzewnej oraz pozostały sprzęt wyposażenia kuchennego. Posiadamy pełne zaplecze części zamiennych do oferowanego przez nas sprzętu. Produkujemy m.in. noże do krajalnic i dystybuujemy sitka i noże do wilków.

166

F.:+48 22 864 9328 www.rational-online.com

Nr stoiska / Stand No.:

A20

raveco@raveco.pl www.raveco.pl www.krajalnice.com.pl

Raveco is a leading Polish manufacturer and distributor of high quality of gastronomy equipment. In our offer you will find slicers, meant mincers, meat tenderizers, bone saws, stainless steel kitchen furniture and others. We provide service and spare parts to all of our offered products. We are a manufacturer of slicer blades for various slicing machines.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


R

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

REA SERWIS SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C24

ul. Łużycka 22/1 30-658 Kraków T.: +48 12 30 70 610

Firma Rea funkcjonuje już na rynku od 15 lat. Zajmujemy się sprzedażą włoskiej kawy, czekolady i ekspresów wraz z oprzyrządowaniem. Naszym głównym partnerem jest włoska palarnia kawy Caffè Cagliari. Jesteśmy ich wyłącznym przedstawicielem na Polskę. Wyśmienite mieszanki tej firmy i wysokiej jakości ziarno są doceniane przez najlepsze kawiarnie. Flagowy produkt Caffè Cagliari – mieszanka Superoro – zdobył już sporo nagród i grupę zadowolonych klientów, a ponad 100 letnia działalność firmy jest dodatkową gwarancją jakości produktów.

The Rea company is already on the market for 15 years. We sell Italian coffee, chocolate and coffee machines with accessories. Our main partner is the Italian coffee roaster Caffè Cagliari. We are the exclusive representative in Poland. Their exclusive coffe blends and high-quality beans are appreciated by the best cafes all over the world. The Caffè Cagliari leading product – blend Superoro – has already won many awards and has a group of satisfied customers.

RESTAURACJA

Nr stoiska / Stand No.:

D10

REKLAMA: T.: +48 22 333 88 02 PRENUMERATA: T.: +48 22 333 88 26

RESTAURACJA – specjalistyczny dwumiesięcznik skierowanym do osób zawodowo związanych z branżą gastronomiczną. Publikuje materiały o charakterze poradnikowym, informacyjnym i analitycznym. Czytelnikami pisma są właściciele i kadra zarządzająca lokali gastronomicznych i sieci a także pracownicy firm produkujących i dystrybuujących produkty i usługi do obiektów HORECA. Wydawcą RESTAURACJI są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o. o.

www.e-restauracja.com

RESTAURANT – specialized bimonthly addressed to professionals in the catering industry. Publishes a handbook news, information and analysis. Magazine readers are owners and managers of restaurants and workers of franchising restaurants, as well as employees of companies producing and distributing products and services to objects HORECA. RESTAURANT publisher is Polish Specialist ProMedia Publishing Ltd.. of z o.o.

RILLING KROSNO-METAL SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A14

Kamień 16 m 66-600 Krosno Odrzańskie T.: +48 68 38 33 300

Jesteśmy producentem profesjonalnych urządzeń chłodniczych oraz mebli ze stali nierdzewnej dla gastronomii. W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo stoły oraz szafy chłodnicze i mroźnicze, barowe stoły chłodnicze, schładzarki odpadów, schładzarko-zamrażarki szokowe, okapy oraz meble technologiczne. Nasza dewiza to produkcja seryjnych wyrobów charakteryzujących się wysoką jakością wykonania, atrakcyjną ceną oraz krótkimi terminami realizacji – magazyn gotowych produktów. Nasze wyroby od wielu lat cechuje połączenie innowacyjności z tradycją.

biuro@recaffe.pl www.reacaffe.pl

F.: +48 68 38 33 301 info@krosno-metal.pl www.krosno-metal.pl

We are the manufacturer of stainless steel furniture and equipments for gastronomy. We offer a wide range of refrigerators, freezers, salad tables, bar coolers, waste refrigerators, blast chillers and shock freezers, steam extractor hoods and furnitures. Our goal is the production of highest quality serial products at attractive prices with a short delivery time – mostly ex stock. Since years our products are formed by innovation and tradition.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

169


R

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

RM GASTRO POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A47

ul. Sportowa 15a 43-450 Ustroń T.: +48 33 854 73 26

Prawie dwadzieścia lat doświadczenia w produkcji, stała współpraca z ekspertami kulinarnymi oraz własne zaplecze projektowe zapewniają kompleksowe wsparcie dla Klienta i wysoką jakość urządzeń, które oferujemy. Nad prawidłowym i długoletnim działaniem sprzętu czuwa rozbudowana sieć serwisowa. Nasze urządzenia trafiają do profesjonalnych kuchni dlatego od produkcji, przez sprzedaż, użytkowanie i doradztwo kulinarne, aż po serwis, obsługują je wyłącznie profesjonaliści.

info@rmgastro.pl www.rmgastro.pl

Almost twenty years of experience in manufacturing, constant cooperation with culinary experts, and our own R&D Department provide full customer support. and high quality of our equipment. The proper functioning and long-lasting use of our equipment is supported by our vast service network. Our devices are dedicated to professional kitchens/ catering, thus starting from production, through sales, usage and culinary consulting, up to technical service, they are used and supported only by professionals.

ROBOT-COUPE

Nr stoiska / Stand No.:

A7

Radosław Marczyński Country Manager POLSKA T.: +48 691 47 57 67 marczynski@robot-coupe.com Wyłączny przedstawiciel:

Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5, budynek nr 3 (centrum ProLogis) 03-310 Warszawa infolinia: 801 40 50 63

RONIC POLSKA

Nr stoiska / Stand No.:

D78

ul. Brukowa 6 lok. 35 91-341 Łódź

Marka RONIC® to 40 lat doświadczeń w branży AGD, na polskim rynku od prawie 25 lat. Od początku staramy się odpowiadać na zapotrzebowania pasjonatów zdrowego odżywiania i gotowania, tworzy produkty najwyższej klasy w dziedzinie zdrowego stylu życia, slow food & slow life. Dzięki znakomitej jakości, długoletniej gwarancji i profesjonalny serwis pozyskaliśmy ogromną rzeszę zadowolonych i lojalnych klientów i partnerów. Dołącz i Ty!

170

T.: +48 42 656 07 49 www.ronic.pl

Brand RONIC® 40 years of experience in the appliance industry, on the Polish market for nearly 25 years. From the beginning, we are trying to respond to the needs of enthusiasts of healthy eating and cooking, creating products of the highest quality in the field of healthy lifestyle, slow food & slow life. Due to the excellent quality, long-term warranty and professional service gained huge number of satisfied and loyal customers and partners. Join us!

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


RS

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

ROTR SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE

ul. Mleczarska 6 87-500 Rypint T.: +48 54 280 24 16 do 19 F.: + 48 54 280 29 45 rotr@rotr.pl www.rotr.pl

ROTR to nowoczesny producent mleka i wyrobów mleczarskich – śmietany, masła, jogurtów, serów, mleka w proszku, sprzedający swoje produkty zarówno na rynkach polskich, jaki i zagranicznych. Firma dysponuje m.in. dużymi mocami przerobowymi, wykwalifikowaną kadrą, nowoczesnymi liniami technologicznymi (UHT, serownią, proszkownią, masłownią), dużą powierzchnią magazynową oraz zabezpieczeniem zakładu w media energetyczne zapewniające ciągłość procesu produkcji. Obecnie posiadamy certyfikaty zgodne z ISO 22000:2005, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001: 2004 oraz z wymaganiami standardów IFS

Wydział Handlu/ Sales Departament T.: +48 54 280 02 81, +48 54 280 02 76 F.: +48 54 280 22 61

Nr stoiska / Stand No.:

B52

ul. Wysoka 14 87-800 Włocławek T. +48 54 412 39 10

runchlodnia@runchlodnia.com.pl www.runchlodnia.com.pl

RUN Chlodnia we Wloclawku sp. z o.o. is the leading Polish producer of high quality frozen product. The company represents more than 60 years of experience on the frozen food market. We supply both food-service and industrial clients. RUN Chlodnia has very wide assortment list of frozen: ready meals, fruit, vegetables and herbs. High quality service which is supplied to the company clients is the priority for RUN Chlodnia. The factory is BRC, IFS and Kosher certified. That is the family company and it motto is “Better none than bad”.

SANDRE NATA

Nr stoiska / Stand No.:

B54

Zona Industrial Ligeira 1, Lote 1 7500-220 Vila Nova de Santo Andre, Portugalia T.: +351 916 321 039

The Sandre Nata is a specialized company in the manufacture and trade of pastry, producing a wide variety of products. Result of this growth and the growing demand of „ tradicional Portuguese products” througtout Europe, recently opened a new

B59

ROTR is a modern milk and dairy products (cream, butter, yogurt, cheese, milk powder) producer selling its products at home and abroad. Our plant’s facilities include high production capacity, qualified staff, modern production lines (UHT, cheese, milk powder and butter production rooms), large storage space and constant supply of energy which facilitates a continuous production process and safeguards product safety. We have been awarder the certificates according to ISO 22000:2005, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, to PN-N18001: 2004 as well as certificates according to requirements of IFS standard.

RUN CHŁODNIA

RUN Chłodnia we Włocławku Sp. z o.o. jest czołowym polskim producentem wysokiej jakości produktów mrożonych. Firma posiada ponad 60-letnie doświadczenie w branży mrożonek. Zaopatrujemy zarówno klientów gastronomicznych jak i przemysłowych. Posiadamy bardzo szeroką ofertę mrożonych: dań gotowych, owoców , warzyw oraz ziół. RUN Chłodnia Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do niezawodnego serwisu świadczonego klientom firmy. Zakład posiada certyfikaty BRC, IFS, Kosher. Jest to firma rodzinna, która kieruje się mottem „Lepiej wcale niż źle”.

Nr stoiska / Stand No.:

T.: +351 939 840 116 info@thenata.eu www.thenata.eu

plant dedicated exclusively to the production of Pastel de Nata ( Portuguese custard). Our goal is be a Master Leader in terms of production of frozen Pastel de Nata (Portuguese Custard).

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

173


S

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

SCM SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B83

Al. Jana Pawła II 11 00-828 Warszawa

www.moninpolska.pl

SCM Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijającą się firmą w obszarze zaopatrzenia sektora HORECA, z międzynarodowym doświadczeniem i profesjonalny zespołem, świadczącym szereg działań w zakresie doradztwa, opracowania, projektowania i wdrażania różnych zadań i koncepcji dedykowanych dla rynku HORECA.

La Sauce de Monin – Wykwintne Sosy – oferta 4 kuszących smaków sosówPuree Le Fruit de Monin – Puree Owocowe – naturalna esencja, smak i aromat owoców b Le Frappe de Monin – 5 smaków baz dedykowanych do mrożonych aplikacji.

SCM Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce marek Monin i Vitamix

Vitamix to światowy lider w zakresie produkcji profesjonalnych blenderów gastronomicznych, specjalizujący się w obsłudze największych światowych sieci gastronomicznych, oferuje wysoce profesjonalne, niezawodne i proste w obsłudze blendery gastronomiczne, do zastosowań zarówno na barze, jak i w kuchni. Strategia Vitamix wyrażona w swojej misji, jako producenta najlepszych profesjonalnych blenderów gastronomicznych na świecie jest realizowana poprzez najtrwalsze blendery o wysokiej jakości i nowoczesnym designie, serwisem na najwyższym poziomie w zakresie obsługi klienta, z nielimitowaną 3–letnia gwarancją.

Monin to marka Smaków Świata, dostępna w ponad 140 krajach świata, oparta na najlepszych składnikach pochodzących z owoców, kwiatów czy przypraw, wybieranych z całego świata, aby zagwarantować czysty, konsekwentny, jednakowy smak we wszystkich produktach. Oferta MONIN obejmuje: La Liquer de Monin – Ekskluzywne Likiery, używane jako składnik koktajli. Le Sirop de Monin – Syropy klasy Premium – najszersza oferta na rynku ponad 100 smaków syropów i koncentratów

SCOTSMAN – ICE SYSTEMS CHŁODNICTWO GASTRONOMIA PAWEŁ KALETA

ul. Bolesława Krzywoustego 44/46, 92-416 Łódź T.: +48 42 678 08 63 F.: +48 42 678 07 42

Scotsman – Ice Systems – światowy lider w produkcji: wytwornic lodu, kostkarek i łuskarek. Jesteśmy wyłącznym importerem urządzeń Scotsman i Bar Line w Polsce z przeznaczeniem do: HoReCa, sklepów i marketów, przetwórstwa spożywczego, piekarni i cukierni, laboratoriów, fabryk lodu, saun i stref Spa. Projektujemy i wykonujemy chłodnictwo przemysłowe. Chłodnictwo Gastronomia Paweł Kaleta 92-416 Łódź ul. Krzywoustego 44/46 +42 678-08-63 scotsman@scotsman.com.pl www.chlodnictwoprzemyslowe.pl

174

Nr stoiska / Stand No.:

A44

scotsman@scotsman.com.pl www: www.scotsman.com.pl www.chlodnictwoprzemyslowe.pl

Scotsman – Ice Systems is the world leader in the production and sale of commercial and domestic ice makers. Over 6 types of ice and a wide range of machines make it a perfect solution for HoReCa, food retail, coffee houses, catering, healthcare, food processing and fishmonger or ice factories. We are the exclusive importer and distributor of Scotsman and Bar Line ice machines in Poland. Chlodnictwo Gastronomia Pawel Kaleta 92-416 Lodz, ul. Krzywoustego 44/46,+48 42 6780863 www.scotsman.com.pl

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


S

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

SEGAFREDO ZANETTI POLAND

Nr stoiska / Stand No.:

C19

ul. Partyzantów 7 32-700 Bochnia T.: +48 14 615 41 00 F.: +48 14 615 41 05

Segafredo Zanetti należy do Massimo Zanetti Beverage Group. Obecna w 100 krajach na całym świecie, w Polsce od 15 lat. Segafredo Zanetti działa w różnych obszarach dystrybucji: od kawiarni i restauracji, przez hotele, obsługę biur, popularyzując bezgraniczną pasję do kawy. Dzięki międzynarodowej sieci kawiarni franczyzowych, Segafredo Zanetti jest światowym ambasadorem włoskiego espresso. Nasze doświadczenie jest Twoim sukcesem.

info@segafredo.pl franczyza@segafredo.pl www.segafredo.pl

Segafredo Zanetti is one of the brands owned by Massimo Zanetti Beverage Group, present in Poland from 15 years and worldwide in more than 100 countries through all distribution channels, from café to restaurant, catering, large scale distribution and Office Coffee Service, bringing everywhere in the world a boundless passion for coffee and, thanks to a wide international network of coffee shops in franchising, becoming the Ambassador for the Italian espresso culture worldwide. Our experience your success.

SMAKI REGIONÓW Aleja Stanów Zjednoczonych 51/619 04-026 Warszawa – Centrum T.: +48 731 646 066, +48 516 687 737

Nr stoiska / Stand No.:

B3

crazy-catering@o2.pl www.oryginalneserkigoralskie.pl

SOFTECH SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D2

ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź T.: +48 42 680 80 00

Softech jest od 24 lat lider rozwiązań IT dla rynku HoReCa w Polsce. Firma tworzy i wdraża oprogramowanie dla restauracji pod marką Gastro, oprogramowanie hotelarskie pod marką Chart oraz dostarcza sprzęt Posiflex (terminale dotykowe POS, monitory dotykowe, urządzenia peryferyjne) i systemy przywoławcze LRS. Softech realizuje swoje usługi poprzez lokalnych przedstawicieli oraz sieć ponad 300 partnerów na terenie całego kraju.

F.: +48 42 680 80 99 info@softech.eu www.gastro.pl

Softech has been a leading Polish software developer of gastronomy and hospitality applications for over 24 years now. The company manufactures and implement restaurant software Gastro, hotel software Chart and distributes Posiflex equipment (touch screen terminals and peripherals) and communication devices LRS. Softech provides its services by local representatives and over 300 business partners in the whole Poland.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

175


S

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

SOLIX SP. Z O.O. SP.K.

Nr stoiska / Stand No.:

D12

ul. 1 Maja 13 27-200 Starachowice T.: +48 600 944 488 T./F.: +48 41 2406305

SOLIX jest wiodącą firmą z branży digital signage oraz partnerem firm Samsung, Toshiba, NEC, Hyundai. Oferujemy monitory reklamowe, ściany video, infokioski, system do zarządzania reklamami i informacjami, system rezerwacji sal, interaktywne menu, menu boardy. Nasze liczne referencje są do sprawdzenia na stronie www.solix.pl

solix@solix.pl www.solix.pl www.digitalsignage.com.pl

SOLIX is leading digital signage company and partner of Samsung, Toshiba, NEC, Hyundai. We offer LCD displays, video walls, infokiosks, digital signage software, room reservation system, interactive menu, menu boards. Our references are to check on webpage www.solix.pl

SORENO ALINA MACIEJEWSKA

Nr stoiska / Stand No.:

B14

Mieszka I 5A 75-124 Koszalin T.: +48 94 346 67 39, +48 502 509 511

Firma Soreno jest producentem koncentratów spożywczych dla branży lodziarskiej, cukierniczej i piekarniczej. Są to mieszanki piekarskie, cukiernicze oraz lody i gofry Floryda. Bardzo nowoczesny proces produkcji zapewnia stałą, bardzo wysoką jakość wszystkich oferowa-

nych przez nas produktów. Starannie dobierane surowce gwarantują wyjątkowy smak a rygorystyczne systemy kontroli procesu produkcji zapewniają powtarzalność każdej partii produkcyjnej.

STOWARZYSZENIE SOMMELIERÓW POLSKICH

Os. Przyjaźni 22/121 61-686 Poznań

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska sommelierskiego, poszerzanie wiedzy na temat wina, podnoszenie standardów usług oraz kwalifikacji pracowników polskiej gastronomii. Szkolimy poprzez zaawansowane seminaria teoretyczne i degustacyjne oraz edukacyjne wyjazdy zagraniczne Corocznie organizujemy Mistrzostwa Polski Sommelierów i Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów, współuczestniczymy w najważniejszych wystawach win w Polsce, współpracujemy z przedstawicielami winnic z całego świata. Stowarzyszenie jest forum wymiany poglądów i doświadczeń, rozwijania zainteresowań profesjonalnych wszystkich osób, dla których 176

F.: +48 94 346 67 38 biuro@soreno.pl www.soreno.pl

Nr stoiska / Stand No.:

C16A T.: +48 533 599 596 biuro@sommelierzy.pl

życie bez wina byłoby o wiele smutniejsze i pozbawione aromatów. Ponad 160 sommelierów – członków Stowarzyszenia to pracownicy restauracji oraz firm importujących i sprzedających wino klientom hurtowym i detalicznym w ilościach tysięcy butelek dziennie. Każdy z nich dziennie serwuje około 40 butelek wina w najbardziej znanych restauracjach i dziesiątkach miejsc, w których codziennie pije się wino. Są wśród nas również kupcy i importerzy, których firmy decydują o obrocie ponad 80% wina w Polsce – zarówno w gastronomii, jak i w największych sieciach handlowych. Wartość piwnic, zarządzanych przez każdego z uczestników finałów Mistrzostw Polski Sommelierów to około 200 000 zł.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


ŚT

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

ŚWIAT PRZYPRAW

Nr stoiska / Stand No.:

B5

uL.M.KONOPNICKIEJ 8 05-250 SŁUPNO, GM. RADZYMIN T.: +48 22 353 85 80, +48 502 447 415

Nasza firma posiada w swojej ofercie bogaty asortyment różnorodnych przypraw z wielu zakątków świata. Zioła i mieszanki przyprawowe Świat Przypraw pochodzą ze ściśle wyselekcjonowanych obszarów uprawowych i stanowią stuprocentową gwarancję smaku. Nasze towary trafiają bezpośrednio do odbiorców, nie wymagają magazynowania. Dzięki temu produkty zachowują świeżość i odznaczają się wysoką jakością. Historia firmy Świat Przypraw sięga 16 lat wstecz. W tym roku rozpoczęliśmy działalność usługową zaopatrującą bezpośrednio gospodarstwa domowe. Następnie stworzona została linia produkcyjna dla odbiorców gastronomicznych: restauracji, hoteli i punktów usługowych, które w swoich kuchniach wprowadziły nasze produkty. Swoją ofertę kierujemy do branży gastronomicznej, posiadamy również firmowe stanowiska w wielu punktach sklepowych i hurtowniach. Prowadzimy działalność całościową w zaopatrzeniu docelowych odbiorców.

Nasze produkty charakteryzują się różnorodnością. Oferta zawiera wyroby, które nie zawierają w składzie ulepszaczy i glutaminianu. Mieszanki przyprawowe Świat Przypraw doskonale komponują się z głównymi składnikami dań, nadając im wyjątkowy smak. Oferujemy również sterylizowane zioła o niepowtarzalnych, naturalnych aromatach. Stale poszerzamy nasz asortyment, a najnowszą propozycją są produkty linii „Trendy”. Celem Świata Przypraw jest zapewnienie Państwu produktów odznaczających się niezwykle wysoką jakością. Ciągle modernizujemy i udoskonalamy ofertę, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Ich zadowolenie jest miarą naszego sukcesu. Aby sprostać tej idei maksymalizujemy skuteczność i efektywność naszej pracy. Funkcjonujemy tak, aby zaspokajać potrzeby i sprostać wymaganiom naszych partnerów handlowych. Naszym atutem jest kompleksowość działania i – co ważne – bezpośredni kontakt z Klientami, zapewniający profesjonalną obsługę i budowanie długofalowych relacji opartych na dostarczaniu wartościowego asortymentu.

TECNOINOX COMPANY PROFILE

Nr stoiska / Stand No.:

A9

Tecnoinox Srl via Torricelli 1 33080 Porcia (PN), Italy T.: 0039 0434 920110

O FIRMIE TECNOINOX Tecnoinox to włoskie przedsiębiorstwo produkcyjne zajmujące się projektowaniem i budową profesjonalnych urządzeń do przyrządzania potraw już od 1984 roku. Gwarancją spełnienia norm dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów firmy Tecnoinox są przyznane jej certyfikaty DVGW, UNI EN ISO 9001:2000, ISO 14001 oraz BS OHSAS 18001 (certyfikat dla zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem). Wszystkie modele są projektowane tak, aby zapewnić doskonałą jakość pracy, ze szczególnym uwzględnieniem mocy i wydajności. Dzięki naszemu przywiązaniu do wyglądu i detali, urządzenia firmy Tecnoinox są natychmiast rozpoznawane jako wyprodukowane we Włoszech. Produkty firmy Tecnoinox są wytwarzane w zamkniętym zakładzie o powierzchni produkcyjnej wynoszącej 10 000 m2 podzielonym na dwa obiekty. W jednym z tych obiektów prowadzone są prace związane z obróbką stali przy użyciu urządzeń sterowanych numerycznie, maszyn wyposażonych w technologię laserową oraz robotów najnowszej generacji. W drugim obiekcie realizowany jest montaż i testowanie produktów, a oba te etapy są sterowane komputerowo zgodnie z zestawem standardowych procedur.

magda.przyprawy@op.pl www.swiatprzypraw.eu

F.: 0039 0434 920422 tecnoinox@tecnoinox.it www.tecnoinox.it

Projektowanie, obróbka surowca, montaż i testy: wszystkie te etapy prowadzące do stworzenia produktu końcowego podlegają ścisłej kontroli wewnętrznej. Dzięki bezpośredniemu i codziennemu kontaktowi z produktem firma Tecnoinox może zapewnić precyzyjne opracowanie każdej funkcji, wprowadzić na rynek sprzęt, który jest niezawodny i bezpieczny oraz zapewnić profesjonalne i sprawne wsparcie technicznie dla swoich klientów. Fachowa wiedza oraz know-how to tradycyjne fundamenty działania firmy Tecnoinox. Nasz dział techniczny codziennie pracuje nad opracowaniem nowych urządzeń, ale również nad wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych do sprzętu znajdującego się już w produkcji. Starania naszych specjalistów ukierunkowane są na poprawę wydajności, oszczędności energii, funkcjonalności i ergonomii, jednak bez uszczerbku dla doskonałego wyglądu i estetyki naszych urządzeń. Etap projektowania prowadzi do opracowania prototypu. Następnie wszystkie produkty – zarówno modele elektryczne, jak i te zasilane gazem – są poddawane testom w naszym wewnętrznym laboratorium. Firma Tecnoinox prowadzi swoją działalność na głównych rynkach międzynarodowych, nie tylko w Europie, ale również na Bliskim Wschodzie, w Rosji, na Dalekim Wschodzie, w Afryce oraz w Ameryce

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

181


T

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

‎Łacińskiej, gdzie jest ona uznawana za wiarygodnego partnera dysponującego fachową wiedzą techniczną, oferującego szybkie wsparcie klienta i punktualne dostawy. ASORTYMENT Dzięki pięciu modułowym liniom urządzeń do przyrządzania posiłków o głębokości 60, 65, 70 i 90 cm oraz pełnemu zakresowi produktów uzupełniających (opiekaczy, tosterów, kruszarek do lodu i wielu innych), jak również pieców o mieszanym źródle zasilania i pieców konwekcyjnych, firma Tecnoinox może sprostać oczekiwaniom zarówno małych, jak i dużych zakładów gastronomicznych, dostarczając im produkty cechujące się świetnym wyglądem, funkcjonalnością i jakością. Integralną częścią naszego produktu jest obsługa klienta, którą Tecnoinox określa w kategoriach krótkich czasów dostawy, obszernego wewnętrznego know-how szybko dostępnego na potrzeby rozwiązywania problemów oraz umiejętności językowych ułatwiających komunikację z zagranicznymi klientami. Dlatego Tecnoinox jest idealnym partnerem zarówno dla małych, jak i dużych organizacji. TECNOINOX COMPANY PROFILE Tecnoinox is an Italian manufacturing company that has been designing and building professional cooking equipment since 1984. Quality and safety standards are guaranteed by DVGW certifications, UNI EN ISO 9001:2000, ISO 14001 and BS OHSAS 18001 (certified quality, health, safety and environment integrated system) certifications. All models are designed to provide excellent performance from the standpoints of power and efficiency. Also, our attention to appearance and detail makes Tecnoinox equipment immediately recognizable as Made in Italy. Tecnoinox production operations are carried out on an enclosed surface area of 10,000 m2, which is spread out over two facilities. One is devoted to processing steel with the aid of numeric-controlled machinery, machines with laser technology, and robots of the

latest generation. In the other facility, the products are subjected to computerized assembly and testing according to a set of standard procedures. Designing, processing raw material, assembling, testing: all the steps that lead to creating a product are kept under careful internal control. This direct and daily contact with the product enables Tecnoinox to thoroughly develop every feature, to market equipment that is reliable and safe, and to be a qualified, technically skilled partner for the customers. Internal knowledge and know-how are a fundamental tradition at Tecnoinox. The technical department works every day to come up with new equipment, but also to further develop appliances already in production. When doing so, it aims at enhancing performance, energy savings, functionality and ergonomy, but without neglecting fine design or appearance. Project design is followed by prototyping, and then all products – both electric models and gas units – are tested in the internal laboratory. Tecnoinox has always been active on major international markets not only in Europe, but also in the Middle East, Russia, the Far East, Africa and Latin America, where Tecnoinox is recognized as a reliable partner that is technically skilled and offers prompt response times and deliveries. PRODUCT RANGE With five modular lines of cooking equipment developed on depths of 60, 65, 70 and 90 cm and a complete range of complementary products (salamanders, toasters, ice crushers and others), mixed ovens and convection ovens, Tecnoinox can meet the needs of both the small food service and the large kitchen, with products offering great appearance, functionality and quality. An integral part of our product is customer service, which Tecnoinox defines as rapid delivery times, broad internal know-how available for solving problems quickly, and language skills that facilitate communication with foreign customers. That’s why Tecnoinox is the ideal partner for small and large organizations.

TEDMAR

Nr stoiska / Stand No.:

A42

ul. Jesienna 1b 05-090 Raszyn T./F.: +48 22 720 27 98

TEDMAR jest firmą o ponad 20-letniej tradycji, specjalizującą się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości odzieży służbowej. Oferta firmy była wielokrotnie nagradzana przez fachowe gremia i znalazła uznanie w oczach licznych instytucji i marek, m.in. sieci Pijalni Czekolady Wedel, Lodziarni Grycan, Unity Line, BOLS, Marriott czy Sheraton. TEDMAR jest autorem bluz kucharskich dla wielu znanych osobowości kulinarnych m.in.: Karola Okrasy, Kurta Schellera i Roberta Sowy, a także strojów kucharskich do serialu TVN „Przepis

182

info@tedmar.com.pl www.tedmar.com.pl,

na życie”. W 2014 firma rozszerzyła działalność i do swojej oferty wprowadziła trzy nowe marki: JOBELINE, VEGA oraz Hotelwäsche Erwin Müller. Aktualnie klienci, oprócz szerokiej gamy ubiorów do pracy, mają także możliwość zakupu tekstyliów, w tym obrusów, ręczników, czy pościeli, a także elementów wyposażenia zaczynając od krzeseł, stołów, poprzez porcelanę, sztućce, aż po noże, lampy, kosmetyki hotelowe czy urządzenia kuchenne. Ponad 30 000 produktów najwyższej jakości w jednym miejscu!

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


T

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

TEDMARK SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B55

ul. A. Struga 41 70-784 Szczecin T.: +48 91 48 53 916

TEDMARK – Opakowania szyte na miarę jest dostawcą opakowań i partnerem w zarządzaniu dostawami i zapasem magazynowym produktów potrzebnych do właściwego funkcjonowania sieci gastronomicznych, restauracji, kawiarni, piekarni i wszelkich punktów gastronomicznych. Firma realizuje przede wszystkim opakowania z nadrukiem indywidualnym, ale oferta bogata jest także w produkty uniwersalne. Nasza oferta to także akcesoria gastronomiczne tj. dyspensery, pojemniki, szczypce, tace do ekspozycji produktów w witrynach, porcelana, porcjowane dodatki, przyprawy, produkty do utrzymania czystości oraz system sortowania odpadów. Zapewniamy dostawy na terenie całego kraju i poza granicami w czasie dogodnym dla klienta przy wykorzystaniu autorskiego systemu IT łączącego formy zamawiania przez EDI, B2B, e-mail oraz elektronicznie kontrlowane kompletowanie wysyłek.

F.: +48 91 48 53 819 biuro@tedmark.pl www.tedmark.pl

TEDMARK is a supplier of packaging and partner in supply chain management, stock management of products essential for proper functioning of gastronomic chains, restaurants, café, bakeries and all food service customers. We deliver mostly bespoke packaging but offer is rich also in stock products. We offer gastronomic accessories such as dispensers, containers, exposition trays, porcelain, portioned condiments and spices, hygiene maintenance products and waste handling system. We ensure deliveries Just In Time all over Poland and abroad on basis of unique IT system connecting orders via EDI, B2B, e-mail and electronically controlled completion and dispatch.

TERNAWA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

C36

ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 65-074 Zielona Góra adres biura i magazyn: ul. Robotnicza 1A

Ternawa Sp. z o.o. to producent opakowań jednorazowych, posiada własny magazyn logistyczny wraz z produkcją: opakowań dla gastronomii, cukiernictwa, naczyń jednorazowych. Wszystkie produkty są certyfikowane. W ofercie firmy znajdują się: kubki papierowe do gorących i zimnych napojów, dostosowane do automatów vendingowych, plastikowe pojemniki na żywność, menu boxy, tacki plastikowe i styropianowe, pojemniki do lodów/deserów/tortów/sałatek, plastikowe kubki, kieliszki, talerze oraz sztućce.

Ternawa Sp. o.o. is a manufacturer of disposable packaging. Company have their own logistics warehouse with the production: packaging for the food industry, confectionery and disposable dishes. All products are certified. The company offers: paper cups for hot and cold beverages, adapted for vending machines, plastic food containers, menu boxes, plastic and styrofoam trays, containers for ice cream / desserts / cakes / salads, plastic cups, plates and cutlery.

THERMOHAUSER GMBH

Nr stoiska / Stand No.:

A45

Bleichereistrasse 28 D – 73066 Uhingen, Niemcy T.: 0049 71 61 93 84 – 0

Thermohauser GmbH jest znanym, cenionym producentem i dystrybutorem sprzętu codziennego użytku w branży Ho Re Ca, jak również aktywnych i pasywnych pojemników izotermicznych EPP oraz termosów dla cateringu. Naszymi partnerami są profesjonalne zakłady

53-607 Wrocław T.: +48 880 077 320 biuro@ternawa.pl www.ternawa.com

F.: 0049 71 61 93 84 – 50 info@thermohauser.de www.thermohauser.de

gastronomiczne, duże kuchnie zbiorowego żywienia, szpitale, szkoły, domy opieki społecznej, jak również producenci z branży przemysłu spożywczego.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

183


TU

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

all

em.

B2

vo

n es Da s B

te

Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego. Oferujemy pełne zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Działamy w 17 polskich oddziałach, zatrudniając około 4000 pracowników. Jesteśmy profesjonalnym partnerem dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą – w szczególności dla sklepów, kiosków, handlu detalicznego, a także dla gastronomii, cateringu, hotelarstwa, stołówek oraz instytucji opieki społecznej i placówek oświatowo-wychowawczych.

ul. Zamenhofa 133 61-131 Poznań T.: +48 61 87 42 300 F.: +48 61 87 42 200

dok@selgros.pl www.Selgros.pl www.Transgourmet.pl

Selgros Cash&Carry is a nationwide chain of wholesale depots. We off er a total range of supplies for entrepreneurs. Operating at 17 Polish branches, we employ approx. 4000 people. We are a professional partner for all those running their own business activities – in particular shops, stalls, the retail trade, as well as catering businesses, hotels, canteens, and social care institutions and education facilities.

TWÓJCUKIER.PL

Nr stoiska / Stand No.:

B70

ul. Łąkowa 3/5 90-562 Łódź T.: +48 42 235 80 29

Twój Cukier to producent jednoporcjowych artykułów dla sektora Food Service. Oferujemy szeroki wachlarz produktów z nadrukiem indywidualnym klienta oraz uniwersalnym jak cukier, słodzik, śmietanki, miód, ciasteczka, sól, pieprz i wiele innych. Nasza oferta została zbudowana tak, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich Klientów, zarówno niewielkich odbiorców jak i potrzebom sieci handlowych. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową, posiadamy certyfikat FSSC 22000.

Twój Cukier (Your sugar) is producing a single portion pack products for Food Service sector. We offers wide range of high-quality portion packed products with individual and generic print for example sugar, sweetener, coffee cream, honey but also salt or pepper. Our main goal is to produce portion packaging for all customers, from small bussines to chain companies. We have implemented FSSC 22000 certificate.

UNIFOOD&WINE

Nr stoiska / Stand No.:

B23

Via Pacinotti, 10 37135 Verona, Italia

UNIFOOD AND WINE – Włoska Agencja Marketingowa z ponad 40 letnim doświadczeniem w zakresie promowania produktów żywnościowych. Na rynku polskim zajmujemy się promocją włoskich firm spożywczych, które zainteresowane są sprzedażą własnych produktów w Polsce poprzez dystrybutorów i bezpośrednio do kanałów HORECA, RETAIL oraz Dystrybucji Zorganizowanej. 184

info@twojcukier.pl www.twojcukier.pl

info@unisrl.it www.unifoodandwine.com

Naszymi klientami są włoscy producenci wszystkich kategori żywnościowych. Zainteresowanych bezpośrednią współpracą z włoskimi firmami zapraszamy do odwiedzenia Pawilonu Włoskiego na targach Polagra Food od 25 do 28 września 2017 w Poznaniu.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


V

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

VEGAGASTRO

Nr stoiska / Stand No.:

B60

Włynkówko ul. Miedziana 8 76-200 Słupsk T.: +48 59 840 23 22

Zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem lodziarni, cukierni i gastronomii. Stawiamy na jakość i wiedzę. Zawsze blisko współpracujemy z naszymi klientami, aby jak najlepiej dobrać dla nich urządzenia. Oferujemy Państwu wysokiej jakości maszyny m.in. do produkcji lodów gałkowych rzemieślniczych, lodów włoskich, lodów świderków, jogurtu mrożonego, granity, bitej śmietany i nie tylko. Jesteśmy dystrybutorem wiodących marek jak Cattabriga, Coldelite, Electro Freeze, Promag, Ital Proget, Desmon, Sencotel.

We equip ice cream shops, coffee shops and restaurants with machines. We put on quality and knowledge. We are in close cooperation with our clients, to provide them with the best fitted machines. We offer high quality euipment for gelato production, ice cream machines, swiderki machines, frozen yoghurt machines, slush machines, whipped cream machines and much much more. We are the distributor of such brands as Cattabriga, Coldelite, Electro Freeze, Promag, Ital Proget, Desmon, Sencotel.

„VERRO-GLASS” NAJPIĘKNIEJSZE PUCHARY ŚWIATA

ul. Szlachecka 15 43-300 Bielsko-Biała T.: +48 33 821 18 38

Firma „Verro-Glass“ jest bezpośrednim importerem ponad 200 modeli szklanych i ceramicznych pucharków do lodów, deserów i koktajli oraz talerzy. Nowość w ofercie: butelki i słoiki na desery, koktajle i soki. Oferowane przez nas produkty znajdują zastosowanie przede wszystkim w gastronomii. Proponujemy Państwu również zdjęcia deserów, karty deserów oraz filmy szkoleniowe ukazujące „krok po kroku” sposób przygotowania ponad 50 deserów, koktajli i kaw, a także filmy szkoleniowe dla kelnerów.

Nr stoiska / Stand No.:

D11

T: +48 603 746 510 biuro@pucharydeserowe.pl www.pucharydeserowe.pl

„Verro-Glass” Company is direct importer of ice, dessert and cocktail cups. Among 200 models, everyone will find something for themselves. Products offered by our company apply mainly to gastronomy as they characterize with high endurance, resistance to scratches and crashes which also enables dishwasher cleaning.

VETRINA ITALIANA – EXPORT MANAGER BEATA ANNA ZDYB

Nr stoiska / Stand No.:

B69

Viale Della Liberta 520 53042 Chianciano Terme (Si) Italy

SELEKCJA WIN SOMMELIERA – najważniejsze apelacje ze wszystkich Regionów Włoch. Małe, rodzinne winnice. Super jakość.

T.: +48 502 760 973 biuro@vegagastro.pl www.vegagastro.pl

T.: + 39 329 564 2360 T.: + 48 507 603 805 etrinawtoska@gmail.com

BRUNELLO, BAROLO, AMARONE , SAGRANTINO, PROSECCO, METODO CLASSICO, CHIANTI, WINO NOBILE, PRIMITIVO, FALANGHINA, AGLIANICO, ITP.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

187


VW

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

VIANDS SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

B28

ul. Spółdzielcza 3 05-600 Grójec T.: +48 664 59 90

Firma Viands® jest bezpośrednim importerem delikatesowych przysmaków z całego świata. Sprzedajemy produkty oryginalne i wyjątkowe, zdolne zachwycić nawet najwybredniejsze podniebie

F.: +48 664 59 93 mail@viands.pl www.viands.pl

nia. Oprócz artykułów przeznaczonych dla indywidualnych klientów mamy w ofercie szereg produktów specjalnie dla branży HoReCa. Ustawicznie wprowadzamy nowe pozycje do naszego asortymentu.

WEINDICH SP.J.

Nr stoiska / Stand No.:

A5

CENTRUM PRZEMYSŁU MIĘSNEGO, CONVENIENCE FOOD I GASTRONOMII

ul. Adamieckiego 8 41-503 Chorzów T.: +48 32 770 74 60

Weindich Sp. J. jest firmą ze 100% polskim kapitałem łączącą ponad 25-letnie doświadczenie i tradycję z nowoczesnym spojrzeniem na biznes. Spółka jest znana na rynku jako dostawca maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego i branży gastronomicznej. Projektujemy i wdrażamy linie technologiczne dla przemysłu spożywczego. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem znanych producentów. Oferujemy wsparcie serwisowe 24h/7 dni i największy w tym rejonie Europy magazyn części zamiennych. W naszym profesjonalnie wyposażonym Centrum Kulinarnym prowadzimy szkolenia, warsztaty, pokazy kulinarne itp. Więcej na www.weindich.pl

F.: +48 32 770 79 05 nfo@weindich.pl www.weindich.pl

Weindich Sp.J. is a 100% Polish firm, combining 25 years of experience and modern look on business. Well-known supplier of equipment for gastronomy, exclusive distributor of respected foreign producers. 2000m² exposition area offers specialized products. We design and implement technological lines. 24h Service Dept. & the largest spare parts warehouse in CEE. We also run workshops in our Culinary Center. More about the company and its projects at www.weindich.pl and www.centrumkulinarne.com.pl

WELBILT

Nr stoiska / Stand No.:

A26

Welbilt (PL biuro): ul. Urocza 26 04-651 Warsawa, Polska

Welbilt – dawniej Manitowoc Foodservice Welbilt jest czymś więcej niż tylko nazwą – to obietnica. Obietnica kontynuowania innowacyjności. Obietnica utrzymania rozwoju. Ale przede wszystkim stałego dostarczania Państwu absolutnie najlepszych rozwiązań do gastronomii. Chociaż nasza nazwa przez lata się zmieniała, nasz duch pozostał ten sam.....Teraz rozpoczynamy kolejny rozdział w historii naszej firmy i nigdy nie byliśmy tak podekscytowani, by dzielić się naszą pasją do doskonałości z Państwem.

188

T.: +48 790 828 828 www.welbilt.com

Welbilt prowadzi swoją działalność na terenie obu Ameryk, Europy i Azji oferujac najlepsze w swojej klasie marki, takie jak Cleveland, Convotherm®, Delfield®, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln, Manitowoc® Ice, Merco®, Multiplex®, Merrychef®, Servend® i Welbilt Kitchen Care. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.welbilt.com

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


W

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

Welbilt –Manitowoc Foodservice in the past Welbilt is more than a name – it’s a promise. A promise to keep innovating. To keep evolving. And most of all, to keep bringing you the absolute best in foodservice solutions. While our name may have changed over the years, our defining spirit has remained the same… And now, as we usher in this new chapter of our company’s history, we’ve never been

more excited to share this passion for excellence with you. Welbilt conducts its operations in the Americas , Europe and Asia, offering the best in class brands such as Cleveland, Convotherm®, Delfield®, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln, Manitowoc® Ice, Merco®, Multiplex®, Merrychef®, Servend® and Welbilt Kitchen Care. For additional information please visit the website www.welbilt.com

MANITOWOC ICE

Urządzenia Manitowoc Ice kładą duży nacisk na normy w zakresie ergonomii, czystości i łatwości obsługi. Produkowane i powlekane w Manitowoc, Wisconsin kostkarki do lodu są niezawodne, łatwe w serwisowaniu. Aby dowiedzieć się więcej o cenie, dostępności poszczególnych produktów oferowanych przez koncern Manitowoc, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Manitowoc w Polsce lub zapraszamy na naszą stronę internetową www.manitowocice.com

Nr stoiska / Stand No.:

A26

Manitowoc Ice places great emphasis on standards for ergonomics, cleanliness and ease of use. Manufactured and coated in Manitowoc, Wisconsin Ice cube machines are reliable, easy to maintain, and sign Manitowoc Ice Company. To learn more about the price, availability of particular products offered by Manitowoc, please contact the local representative of Manitowoc in Poland or visit our website www. manitowocice.com

CONVOTHERM GMBH

Nr stoiska / Stand No.:

A26

Talstrasse 35 82436 Eglfing, Niemcy T.: +49 8847 67-0

CONVOTHERM – niemiecka firma z siedzibą w Eglfing w Bawarii, należąca do firmy Welbilt – światowego lidera w dostarczaniu rozwiązań dla gastronomii. To firma słynąca z niebagatelnego wkładu w rozwój technologii. Convotherm był i jest pionierem wytyczającym nowe kierunki rozwoju i otwierającym nowe możliwości dla pieców konwekcyjno-parowych. Obecni Klienci ufają, że zapewniamy im najwyższej jakości rozwiązania technologiczne, by sprostać ich wymaganiom i pokazać naszego pionierskiego ducha – Convotherm wprowadza na rynek już czwartą generację pieców konwekcyjno-parowych o nazwie Convotherm 4. Convotherm 4 cechuje doskonałość i innowacyjność, zredukowane koszty operacyjne, czysty i elegancki design, wysokiej jakości rezultaty gotowania i niezawodne czyszczenie. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę: www.convotherm.com

CONVOTHERM – a German company based in Eglfing in Bavaria, owned by Manitowoc Foodservice Group – the world leader in providing solutions for the food. This company is famous for incredible contribution to the development of technology. Convotherm was and is a pioneer in setting any new developments and opening new opportunities for combi steamers. Existing Customers trust us to provide them with the best quality technological solutions that meet their requirements and show our pioneering spirit – Convotherm launches its fourth generation of combi steamers called Convotherm 4 Convotherm 4 is characterized by excellence and innovation, reduced operating costs, clean and elegant design, high-quality cooking results and reliable cleaning. To learn more please visit our website: www.convotherm.com

GARLAND

Garland nadal stanowi przykład w rozwoju produktów. Najlepsi szefowie kuchni z całego świata kochają urządzenia Garland . Gotowanie Top Line to technologia indukcyjna o wysokiej wydajności i szerokiej gamie urządzeń stołowych . Łatwe w obsłudze, smukły design

www.convotherm.com www.convotherm.com www.convotherm.com

Nr stoiska / Stand No.:

A26

i co najważniejsze zapewniająca maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pracy. Linia Griddle – unikalne i opatentowane patelnie indukcyjne zapewniają lepszy czas rozgrzewu, mniejsze zużycie energii , i niższy współczynnik promieniowania ciepła dzięki nowej specjalnej

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

189


W

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

technologii powlekania powierzchni . Linia Wok – Linia oferuje moc, maksymalne bezpieczeństwo , efektywność, wydajność i optymalną elastyczność w przygotowaniu dań z kuchni azjatyckiej Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o firmie Garland odwiedź nasza strone: http:// www.garland-group.com/ The Garland group continues to lead by developing products. The Best Chefs from all over the world love Garland. Cook Top Line high performance induction technology with a wide range of counter

top models. Easy to handle, slim line design and most importantly durable with maximum convenience and operational safety. Griddle Line the unique and patented induction griddle offers better heat up time, lower energy consumption and even lower radiant heat thanks to a new special surface coating technology. Wok Line the front – cooking Wok – Line series offers power, maximum safety, efficiency, productivity and optimum flexibility for Asian cuisine If you are wondering what think of Garland, visit our web http://www. garland-group.com/

MERRYCHEF

Merrychef – jedna z marek Welbilt – To światowy lider w zakresie projektowania i produkcji zaawansowanych urządzeń do gotowania. Już od lat 50-tych ubiegłego wieku firma przoduje w zakresie technologii szybkiego przygotowywania potraw. Współpraca z producentami żywności wyznacza nowe trendy zarówno w redukcji odpadów, czasu przygotowywania potraw, jakości ... Merrychef chcąc sprostać wszystkim wymaganiom, zaprojektował urządzenia eikon. Nowoczesna technologia firmy Merrychef otwiera przed użytkownikiem nowe, nieograniczone możliwości... Aby dowiedziec się więcej kliknij i wejdź na: www.merrychef.com

Nr stoiska / Stand No.:

A26

Merrychef – one of the brands Welbilt Inc. – This is a world leader in the design and manufacture of advanced products for cooking. For the past 50 years of the last century the company at the forefront of technology-prepared dishes. Cooperation with manufacturers of food sets new trends both in the reduction of waste, food preparation, time, quality ... Merrychef wanted to meet all these requirements, designed the device Merrychef eikon. Modern technology Merrychef opens the user of new, unlimited possibilities ... To learn more click on www.merrychef.com

WENCEL SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A30

ul. Potockich 105 A 05-435 Warszawa, T.: +48 22 613 32 12

Firma WENCEL istnieje na rynku od ponad 25 lat, wyposażając Klientów w najwyższej jakości sprzęt gastronomiczny. Szczególny nacisk kładziemy na jakość oferowanych urządzeń z zastosowaniem nowoczesnej technologii. Zajmujemy się wyposażeniem kompleksowo – od etapu projektowania, wyceny, transportu, montażu, przeszkolenia personelu i ostatecznie serwisowania. Prowadzimy również sprzedaż komisową oraz sklep internetowy.

190

F.: +48 22 613 32 12 sekretariat@wencel.pl www.wencel.pl

WENCEL Company is present on the market for over 25 years, offering customers the highest quality catering equipment. Particular attention is placed on the quality of offered equipment using modern technology. Our services are comprehensive, from design, pricing, transportation, installation, training of staff and ultimately servicing. We also sell used equipment and run online store.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


Kalendarium targów Trade Fair Calendar cały rok | whole year

2017 WIRTUALNE TARGI GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE Virtual Food Service and Hotel Equipment Trade Fair www.e-gastro.com

MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska MT Polska Trade Fair and Congress Center ul. Marsa 56c, Warszawa | www.centrummtpolska.pl

29-31 marca | March 2017

19. MIĘDZYNARODOWE TARGI ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH EUROLAB 19. International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology EuroLab www.targieurolab.pl 6. TARGI TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ CRIMELAB 6. Forensic Technology Fair CrimeLab www.crimelab.pl

5-7 kwietnia | April 2017

21. MIĘDZYNARODOWE TARGI GASTRONOMICZNE EUROGASTRO 21. International Food Service Trade Fair EuroGastro www.eurogastro.com.pl 10. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH WORLDHOTEL 10. Jubilee International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorldHotel www.worldhotel.pl

21-23 kwietnia | April 2017

22. TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU LATO 22. Fair of Tourism and Recreation Lato www.targilato.pl

7-9 listopada | November 2017

5. JUBILEUSZOWE TARGI KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKÓW ORAZ OCHRONY, WYPOSAŻENIA ARCHIWÓW, MUZEÓW I BIBLIOTEK DZIEDZICTWO 5. Jubilee Trade Fair for the Conservation and Restoration of Monuments and the Protection and Fit-out of Archives, Museums and Libraries Heritage Fair Dziedzictwo www.targidziedzictwo.pl

MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Pałac Kultury i Nauki Palace of Culture and Science Pl. Defilad 1, Warszawa | www.pkin.pl 23-25 listopada | November 2017

ORGANIZATOR ORGANISER

25. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW 25. Jubilee International Travel Show TT Warsaw www.ttwarsaw.pl

MT Targi Polska SA +48 22 529 39 00/50 www.mttargi.pl


W

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

WHEELWOOD SUITA NATALIA OGIERMAN

Nr stoiska / Stand No.:

D43

Brzostowskiej 4 34-100 Wadowice T.: +48 797 626 620

WheelWood – marka systematycznie budująca swoją pozycję jako dostawca wysokiej jakości produktów. Firma swoją działalność opiera na produkcji solidnych wózków restauracyjnych z drewna dębowego oraz drewnianych skrzynek, tac oraz innych akcesoriów wykonywanych ręcznie na zamówienie. Naszą ofertę kierujemy do restauracji, firm winiarskich, hoteli. Użytkownicy cenią sobie klasyczny wygląd,trwałość i praktyczność wózków a drewniane skrzynki z powo-

dzeniem służą do ekspozycji rozmaitych produktów. WheelWood – Polish manufacturer: – restaurant trolleys made of oak wood (waiter’s trolleys, wine trolleys, etc.) – wooden boxes, trays and other accessories used for displaying various products

WIATROCHRONY

WIATROCHRONY Wiatrochrony : profesjonalnie i kompleksowo przedłużamy efektywną pracę tarasów i ogródków letnich, co najmniej o kilka miesięcy w roku. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce włoskiej firmy Star Progetti – światowego lidera w produkcji wiatrochronów Oasidehor

Nr stoiska / Stand No.:

D20

ul. Paderewskiego 11/11 61-740 Poznań T.: +48 790 400 735

biuro@wiatrochroiny.pl www.wiatrochrony.pl

®oraz w produkcji promienników na podczerwień Heliosa® dla sektora Horeca. Nasze produkty łączą włoski design z 20 latami doświadczeń w branży i są w 100% produkowane w UE. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach.

WINE REPUBLIC SP.J. MILONAS

Nr stoiska / Stand No.:

C16a ul. Anny German 15 01-794 Warszawa

Wine Republic – importer i ośrodek edukacji winiarskiej WSET. Pomagamy naszym klientom podnieść obroty i zyski na winie. Uczymy na temat wina. Jesteśmy importerem ciekawych win i wyszukujemy dla klientów wina z całego świata, które mogą pomóc uzupełnić kartę win restauracji. To co nas wyróżnia to rozszerzone wsparcie sprzedaży wina u naszych klientów. 1. Wspólnie analizujemy aktualną kartę win – szukamy win niepasu jących do charakteru miejsca, o niskiej marży, powtarzających się

wozki.wheelwood@gmail.com www.wheelwood.pl

T.: +48 609 500 527 szymon@winerepublic.pl

2. Intensywnie szkolimy zespół kelnerski – oddajemy do dyspozycji klienta naszego coacha, który towarzyszy zespołowi w codziennej pracy 3. Wspólnie organizujemy promocje napędzające sprzedaż – degu stację, wina na kieliszki, kolacje, dyżury sommelierskie Prowadzimy szkolenia winiarskie i kursy certyfikacyjne Wine & Spirit Education Trust (WSET). Wciąż podnosimy nasze kompetencje winiarskie, jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem edukacyjnym Wine&Spirit Education Trust, członkiem Court of Master Sommeliers, polskiego i amerykańskiego stowarzyszenia sommelierów.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

195


W

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

WINNICA BOCK – WĘGRY ul. Badkowskiego 27 84-230 Rumia T.: +48 515 291 877

Nr stoiska / Stand No.:

B7

laubel@laubel.pl www.winotokaj.pl

WINTERHALTER GASTRONOM POLSKA SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

A1/Z2 ul. Trakt Brzeski 62 B 05-077 Warszawa – Wesoła T.: + 48 22 773 25 52, +48 22 773 00 13

Istniejąca od 1947 roku firma Winterhalter Gastronom to przodujący europejski producent przemysłowych zmywarek do naczyń. Firma nasza specjalizuje się w produkcji zmywarek dla gastronomii, hotelarstwa, piekarni i cukierni a także zakładów żywienia zbiorowego. Nasza paleta obejmuje: maszyny do mycia naczyń, szkła, sztućców, garnków, blach do pieczenia przyrządów kuchennych oraz zmywarki tunelowe. Winterhalter nie tylko dostarcza zmywarki. Swoim klientom oferuje kompletne systemowe rozwiązania: od uzdatniania wody, poprzez szybkie, niezawodne i oszczędne w eksploatacji zmywarki,

po środki czyszczące i nabłyszczające oraz odpowiednio dostosowany osprzęt (stoły, kosze, etc.). Leading European producer of dishwashers for restaurants, bakeries, pattiseries and food production plants. We offer comprehensive solutions for water treatment along with a wide selection of dishwashers and washing agents. Consulting, servicing and training. Dealer network throughout Europe.

WITEKS-CENTRUM WITEK SP. Z O. O.

T.: +48 12 661 51 60; +48 12 626 63 32 F.: +48 12 636 69 58 gastronomia@witeks.pl

Założona w 1990r firma Witek’s specjalizuje się w kompleksowym i profesjonalnym wyposażeniu gastronomii i kanału HoReCa. W swojej ofercie posiadamy najciekawsze wzory zarówno z produkcji krajowej jak i światowej. Proponujemy najwyższej jakości szkło, porcelanę, sztućce, obrusy, kryształy, lampy kryształowe, wyroby ze stali nierdzewnej, sprzęt gastronomiczny, meble gastronomiczne, ubrania

196

F.: + 48 22 773 33 03 biuro@winterhalter.com.pl www.winterhalter.com.pl

Nr stoiska / Stand No.:

D1

agd.ktakow@witeks.pl witeks@witeks.pl www.witeks.pl

kelnerskie oraz szeroką gamę artykułów gastronomicznych dla restauracji, kawiarni, hoteli jak i dla klientów indywidualnych. Wciąż rozwijamy własną detaliczną sieć sprzedaży. Obecnie posiadamy 12 salonów w całej Polsce. W bieżącym roku planujemy otwarcie kolejnych placówek.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

WYZ

WORLD OF ASIA

Nr stoiska / Stand No.:

B76

Dystrybucja: ul. Świerkowa 42, Wieruchów 05-850 Ożarów Mazowiecki

Firma World of Asia jest bardzo młodym i prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które od początku kładło ogromny nacisk na jak najlepszą obsługę Klientów dzięki czemu z powodzeniem odnalazło się na rynku gastronomicznym. Jesteśmy w bliskich relacjach z najlepszymi producentami w UE oraz importujemy produkty bezpośrednio m.in. z Wietnamu, Kambodży, Tajlandii oraz Chin – to daje nam pewność, że towar który kupujemy od naszych przyjaciół jest zawsze wzorowej jakości i w najlepszej cenie.

T.: +48 534 264 264 zamowienia@worldofasia.pl www.worldofasia.pl

World of Asia is a very young and rapidly growing company which from the beginning put a huge emphasis on the best service and support for customers so successfully had found on the catering market ASIAN food products in Poland. We are in very close relationships with best producers in the EU and import products directly, from Vietnam, Cambodia, Thailand and China – this gives us confidence that the goods what we buy from our friends is always exemplary quality and in the best possible price.

YAKUDO PLUS SP. Z O.O.

Nr stoiska / Stand No.:

D72

ul. Nad Jeziorem 85 43-100 Tychy, Polska T.: +48 32 218 69 10

YAKUDO PLUS SP. Z O.O. – wyłączny dystrybutor urządzeń ważących, etykietujących i pakujących japońskiej firmy DIGI (Teraoka Seiko). Oprócz niezawodnych wag sklepowych, a także urządzeń etykietujących i pakujących marki DIGI, w ofercie firmy znajdują się najwyższej jakości wagi magazynowe oraz nowoczesne rozwiązania w dziedzinie oprogramowania i systemów IT. Dodatkowo, Yakudo Plus zapewnia kompleksową obsługę w zakresie instalacji oraz serwisu oferowanych urządzeń.

F.: +48 32 218 69 15 yakudo@yakudo.eu www.yakudo.eu

YAKUDO PLUS LTD is an exclusive distributor of weighing, labeling and packaging machines produced by Japanese company DIGI (Teraoka Seiko). Apart from reliable scales and labeling and packaging machines Yakudo`s wide offer also includes the highest quality warehouse scales and modern IT solutions. Additionally, Yakudo Plus secures service and installations of the offered equipment.

ZACZYK – ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Łabowa 176A, 33-336 Łabowa T.: +48 18 475 14 70 F.: +48 18 475 14 00

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK jest firmą rodzinną, założoną w 1991 roku. Od początku swojego funkcjonowania specjalizuje się w sektorze produkcji mięsa wołowego. Firma posiada własną ubojnię, zakład rozbioru oraz produkcji hamburgerów, co zapewnia pełną identyfikację pochodzenia produktu. Dysponujemy nowoczesną linią do produkcji hamburgerów w 100% z mięsa wołowego pochodzącego z wyselekcjonowanych ras bydła, bez żadnych dodatków i konserwantów. Jakość naszych produktów znajduje uznanie klientów całej Europy.

Nr stoiska / Stand No.:

B36

biuro@zaczyk.pl www.zaczyk.pl

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK, beef meat processing plant is a family business established in 1991. From the very beginning we have specialized in beef meat production. We have our own slaughterhouse, deboning plant and processing plant that ensures traceability of the product. We dispose a very modern production line for burger patties 100% of pure beef meat from selected cattle breeds without any additives and preservatives. Quality of the products has been appreciated by our customers in all over Europe.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

199


Z

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

Nr stoiska / Stand No.:

A33

ul.Żaboklickiego 24 05-480 Karczew T.: +48 22 780 64 43, +48 22 710 21 61

Producent wyrobów ze stali kwasoodpornej. Realizacja zamówień na specjalne życzenie klienta w gastronomii,cukiernictwie, piekarnictwie i innych dziedzinach gospodarki.

laskus@laskus.com.pl www.laskus.com.pl

Oferujemy: pierogarki ręczne i pneumatyczne, dyspensery do kremów i pomad, chochle, szufelki, wiadra, zbiorniki, stojaki do tortów i inne.

ZAKŁADY CERAMICZNE „BOLESŁAWIEC” W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.

ul. Kościuszki 11 59-700 Bolesławiec T.: +48 75 732 36 51, +48 604 275 414

Produkty Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o. dekorowane są ręcznie unikalną techniką stempelkową, dlatego też w każdym naczyniu zawarta jest praca człowieka tworzącego rzemiosło najwyższej jakości. Oferta obejmuje szeroki przekrój naczyń stołowych i kuchennych. Wszystkie nasze produkty idealnie nadają się również do lokali gastronomicznych i hoteli, szczególnie dobrze komponują się we wnętrzach stylizowanych zarówno na staropolskie, jak i nowoczesne. Naczynia Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” charakteryzuje nie tylko piękno rękodzieła i oryginalny styl, ale również wysoka funkcjonalność. Nasze zastawy stołowe łączą w sobie indywidualny

Nr stoiska / Stand No.:

D15

F.: +48 75 734 22 20 zbyt@ceramicboleslawiec.com.pl www.ceramicboleslawiec.com.pl

styl z współczesną tendencją do prostych, funkcjonalnych kształtów. Wysoka trwałość i odporność powoduje, że produkty z naszych Zakładów mogą być używane między innymi w kuchenkach mikrofalowych, zmywarkach do naczyń oraz zamrażarkach. Brak zawartości substancji szkodliwych w naszych naczyniach gwarantuje całkowite bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością. Unikalne piękno i wysoka użyteczność powoduje, że nasza ceramika znajduje uznanie w oczach coraz szerszego kręgu klientów. Wyrażamy nadzieję, że nasze produkty wzbudzą Państwa zainteresowanie.

ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT – ŁUKÓW” S.A.

ul. Przemysłowa 15 21-400 Łuków T.: +48 25 798 24 01

Marka Łuków to produkty najwyżej jakości, którą gwarantuje zielony region wschodniej Polski. Ponad 40-letnia tradycja, sprawdzone receptury oraz smaczne produkty to dziedzictwo, którym chcemy się dzielić. Produkty z Łukowa to przede wszystkim najwyższej jakości surowiec. Dzięki wyraźnie wyróżniającej się na rynku jakości zyskały już szerokie grono wiernych miłośników. W parze z wysoką jakością idzie również smak.

200

Nr stoiska / Stand No.:

B26

horeca@zmlukow.pl www.zmlukow.pl

Łmeat-Łuków is one of the largest and most modern meat producers in Poland. Due to innovative technologies, regular modernizations, and an experienced and highly-qualified team, the company established influential position and became a leader on the market.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


Z

EXHIBITORS’ OFFER IN ALPHABETICAL ORDER

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA” SA

83-407 Łubiana k/ Kościerzyny ul. Zakładowa 1 T.: +48 58 686 37 84 F.: +48 58 686 37 85, +48 58 687 44 32

Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” SA w Łubianie są największym producentem porcelany stołowej w Europie, z potencjałem rocznym 15000 ton. LUBIANA SA to nowoczesna organizacja oparta o najnowsze techniki i technologie, z szeroką ofertą do gastronomii i do domu. Wdrożenia nowych wyrobów i dekoracji tworzone są we współpracy z projektantami z Europy. LUBIANA SA oferuje ok. 2600 produktów w ponad 35 fasonów i ponad 3000 dekoracji. Tak rozwiniętej i szerokiej oferty prawdopodobnie nie ma żaden producent porcelany stołowej na świecie.

Nr stoiska / Stand No.:

D5

lubiana@lubiana.pl www.lubiana.com.pl www.facebook.com/PORCELANA. LUBIANA

LUBIANA SA Porcelain Factory placed in Łubiana, Poland is the biggest porcelain manufacturer in Europe, with a 15 000 ton annual production capacity. LUBIANA SA is a modern organization based on the most up-to-date techniques and technologies, with a broad offer for gastronomy and household needs. Implementations of new products and decorations are developed in cooperation with European designers. LUBIANA SA offers around 2600 products in more than 35 designs and over 3000 decorations. Probably no other chinaware manufacturer in the world can present so well developed and wide offer.

ZDROJOWNIA – TOPSERW

Nr stoiska / Stand No.:

C22

ul. Marecka 66a 05-220 Zielonka T.: +48 22 771 04 56

ZDROJOWNIA jest marką firmy TOPSERW specjalizującą się w sprzedaży urządzeń do dystrybucji wody wodociągowej. Nasza oferta targowa obejmuje szeroką gamę produktów: od nalewaków barowych, przez nablatowe dystrybutory wody, po wielofunkcyjne stacje gazująco-chłodzące. Produkty te cechuje funkcjonalność, najwyższa jakość wykonania oraz niepowtarzalny design. Urządzenia cieszą się uznaniem na zagranicznych rynkach, a ich włoski producent jest laureatem wielu międzynarodowych nagród.

F.: +48 22 771 93 80 zdroje@zdrojownia.pl www.zdrojownia.pl

ZDROJOWNIA is a brand of TOPSERW Company specializing in the sale of equipment for the distribution of tap water. Our offer covers a wide range of products: from column taps, across the bench-top water dispensers, to the multi-function sparkling and cooling stations. Our products are characterized by functionality, highest quality and an interesting and unique design. The devices are recognized in foreign markets, and their Italian manufacturer has won many international awards.

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” S.A.

ul. Niepodległości 42 88-150 Kruszwica T.: +48 52 35 35 100

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. są największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej, przetwórcą nasion oleistych i producentem tłuszczów roślinnych. Spółka specjalizuje się w produkcji i sprzedaży olejów i margaryn. Na rynku profesjonalnym Kruszwica jest zaangażowanym partnerem, który oferuje wyspecjalizowane produkty dla rzemieślników branży cukierniczej, piekarskiej, rynku gastronomicznego i dużego przemysłu. Kreuje rynek tworząc coraz lepsze rozwiązania i aktywnie współuczestnicząc w rozwoju swoich klientów. ZT „Kruszwica” S.A. należy do Grupy Bunge – światowego lidera w przetwórstwie nasion oleistych i największego na świecie producenta olejów roślinnych, prowadząc swoją działalność w ponad 40 krajach świata i zatrudniając ponad 35 tysięcy pracowników.

Nr stoiska / Stand No.:

B39

F.: +48 52 35 15 199 www.kruszwica.pl

ZT Kruszwica S.A. is the largest oilseed processor and vegetable oil manufacturer in Poland, and one of the largest in Central Europe. The company specialises in the production and sales of oils and margarines. Being a part of the professional market, Kruszwica is a committed business partner offering specialised products to craftsmen in confectionery and bakery, and to catering companies and large industries. It shapes the market by constantly striving for better solutions and actively participating in the development of their customers. ZT Kruszwica is a member of Bunge Group, the world’s leader in oilseed processing and the largest vegetable oil manufacturer operating in over 40 countries and hiring over 35 thousand employees all over the world.

21. International Food Service Trade Fair EuroGastro 2017 | 10. International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorlHotel 2017

201


Z

OFERTA WYSTAWCÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

ZWIADOWCA.PL

Nr stoiska / Stand No.:

D22

P.C.I. Proma Sp. z o.o. ul. Księżnej Konstancji 4 44-300 Wodzisław Śląski

Zwiadowca – Branżowy serwis o inwestycjach z branży hotelowej i gastronomicznej. Zwiadowca to również platforma komunikacyjna, za pomocą której poszukujący i oferujący wyposażenie hoteli dokonują transakcji handlowych oraz wymiany informacji. Zwiadowca istnieje na rynku od 2000 roku. Corocznie wyszukujemy i przekazujemy tysiące informacji o inwestycjach z różnych branż i etapach realizacji. Abonentami serwisu są czołowe firmy oferujące meble hotelowe, wyposażenie restauracji, urządzenia gastronomiczne, tekstylia hotelowe i pozostałe wyposażenie hoteli.

202

T.: +48 32 456 03 30 F.: +48 32 456 00 54 www.zwiadowca.pl

W skład publikowanych przez nas inwestycji hotelowych wchodzą informacje na temat budowy i modernizacji hoteli i pensjonatów, domów wczasowych, ośrodków rehabilitacyjnych i salonów SPA. Zwiadowca oprócz inwestycji hotelowych, to również katalog firm dostarczających wyposażenie hoteli oraz newsletter „Złap okazję” trafiający do 40 tys. inwestorów. Właścicieli hoteli i restauracji, managerów, kierowników kuchni i pracowników działów zakupu w sieciach hotelowych.

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 | 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017


WYDANO NA ZLECENIE ORGANIZATORA: MT TARGI POLSKA SA ul. Jordanowska 12 04-204 Warszawawa T. +48 22 529 39 00 T. +48 22 529 39 50 FAX +48 22 529 39 76 info@mttargi.pl www.mttargi.pl Organizator nie odpowiada za treść oraz tłumaczenie wpisów i reklam.


Katalog EuroGastro/WorldHotel 2017  
Katalog EuroGastro/WorldHotel 2017  
Advertisement