Page 1

KATALOG

7-9/11/2017

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek


7-9/11/2017

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA ARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIE BIBLIOTEKA NARODOWA BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KANCELARIA PRAWNA ELŻANOWSKI, CHERKA & WĄSOWSKI KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE RADA DS. KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KEP STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE

6

www.targidziedzictwo.pl


PATRONATY HONOROWE Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

dr Wojciech Woźniak

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

dr Tomasz Makowski

Dyrektor Biblioteki Narodowej

generał brygadier Leszek Suski

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju

ks. bp Michał Janocha

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

PATRONATY OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH dr hab. Magdalena Gawin

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków

prof. dr hab. Jakub Lewicki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

7


PARTNERZY MERYTORYCZNI

ARCHAIOS

PARTNER STRATEGICZNY OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH

PARTNER GŁÓWNY OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH

PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH

8

www.targidziedzictwo.pl


PATRONATY MEDIALNE

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

ORGANIZATOR

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

9


Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa na jubileuszowej, piątej edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Pragnę serdecznie podziękować Patronom Honorowym, Radzie Programowej, Partnerom, Patronom Medialnym, Wystawcom oraz Odwiedzającym. To właśnie Państwa pasja oraz zamiłowanie do historii pomogła stworzyć unikalne w swoim rodzaju wydarzenie, które stanowi źródło inspiracji, wiedzy i wymiany myśli dla wszystkich zaangażowanych w ochronę i utrwalenie dziedzictwa narodowego w Polsce.

URSZULA POTĘGA

Prezes Zarządu MT Targi Polska SA

Przed nami trzy szczególnie interesujące dni targowe, które ukażą nam różnorodność szerokiej oferty wystawców. Serdecznie zapraszam także do wzięcia udziału w programie merytorycznym Targów Dziedzictwo, na który składają się Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie oraz panele, sesje tematyczne i debaty poświęcone problematyce ochrony zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych. Jubileusz Targów to także okazja aby wyrazić serdecznie podziękowania dla organizacji i instytucji, które od lat z sercem i pełnym zaangażowaniem współtworzą cześć tematyczną naszego wspólnego wydarzenia. Życzę Państwu, aby ta edycja Targów była okazją do nawiązania nowych i trwałych relacji, sprzyjała wymianie myśli i doświadczeń oraz wypracowania efektywnych rozwiązań. Wszyscy od lat tworzymy historię przyczyniając się do zachowania naszego wspólnego dziedzictwa narodowego, za co jeszcze raz Państwu najmocniej dziękujemy!

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

11


Szanowni Państwo, wielopokoleniowe dziedzictwo ma nieoceniony wpływ na atrakcyjność i siłę każdego regionu. Tworzy dorobek kulturowy, który jest ogólnonarodowym dobrem, a takie bogactwo trzeba chronić i w odpowiedni sposób eksponować. Rzadko uświadamiamy sobie, że za naszym komfortem – jako turystów, czytelników czy poszukiwaczy informacji gromadzonych w archiwach – stoi rzesza profesjonalistów i olbrzymia, wciąż aktualizowana wiedza. Przypominają nam o tym kolejne edycje Targów„Dziedzictwo”, przyciągające wystawców, konserwatorów i miłośników zabytków, a wszystkim gościom pokazujące – nieco od zaplecza – na czym polega praca z cennymi zbiorami.

ADAM STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Cieszy mnie, że tak ważna, jedyna tego typu w Polsce, impreza odbywa się właśnie na Mazowszu. Wydarzenie to każdego roku spotyka się z uznaniem licznych gości z kraju i zagranicy. Zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli świata archiwistyki, muzealnictwa, bibliotekarstwa czy handlowców oferujących produkty i usługi daje ogromne możliwości. Warto też docenić bogaty program merytoryczny projektu, obejmujący – obok wystaw poświęconych konserwacji i restauracji zabytków – kilkadziesiąt paneli i wykładów. To swoista skarbnica inspiracji, szansa na promocję marki, weryfikację rynku, poznanie konkurencji i obowiązujących trendów. Każda strona zyskuje wiedzę i doświadczenie, a także okazję do nawiązania korzystnych kontaktów handlowych. Życzę organizatorom, by popularność Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażania Archiwów, Muzeów i Bibliotek„Dziedzictwo” z roku na rok rosła, a uczestnikom i zwiedzającym – by przedsięwzięcie uwrażliwiało na historyczny dorobek i zachęcało do ciągłego rozwoju.

12

www.targidziedzictwo.pl


Szanowni Państwo, już po raz piąty środowisko archiwistów, muzealników, konserwatorów zabytków, a także wszystkich tych, którym bliska jest idea zabezpieczenia narodowego dorobku pokoleń, spotkają się na Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Cieszę się, że w wydarzeniu po raz kolejny weźmie udział Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz poszczególne archiwa państwowe. Z wielką radością i uznaniem wspieramy inicjatywy mające na celu popularyzację wiedzy o archiwach i archiwaliach oraz konserwacji i długoterminowym przechowywaniu materiałów archiwalnych. Możliwość merytorycznej dyskusji, wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami, instytucjami publicznymi i ekspertami czyni to przedsięwzięcie niezwykle istotnym.

dr WOJCIECH WOŹNIAK Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Misją archiwów państwowych jest przechowywanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie świadectw naszej wspólnej przeszłości. Przy okazji Targów pragniemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam Państwa na sesję poświęconą ochronie i konserwacji archiwaliów, którą poprowadzą doświadczeni konserwatorzy z Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów. Podzielą się z Państwem swoją wiedzą m.in. w dziedzinie masowej konserwacji i odkwaszania archiwaliów z XIX i XX wieku. Narodowe Archiwum Cyfrowe przygotowało warsztaty poświęcony tematowi ewidencji i inwentaryzacji zbiorów archiwalnych za pomocą Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA – aplikacji, która wykorzystana może być w jednostkach posiadających archiwa. Życzę Państwo udanych obrad oraz inspirujących dyskusji.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

13


Szanowni Państwo Ochrona zabytków jest procesem ciągłym. Wciąż pojawiają się nowe wyzwania i zabytki, które należy konserwować i chronić. Rok 2017 wprowadził też istotne zmiany w funkcjonowaniu mazowieckich służb konserwatorskich. Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie zabytków poważnie wzmocniła narzędzia konserwatorów wojewódzkich oraz generalnego konserwatora zabytków. Otrzymali oni skuteczne narzędzia służące do egzekwowania obowiązków właścicieli zabytków. Przeprowadzono również reformę mazowieckich służb konserwatorskich: od listopada urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przejął większość kompetencji Stołecznego Konserwatora Zabytków powracając do realizacji swoich ustawowych zadań na terenie miasta Warszawy. Choć cele i idea ochrony zabytków pozostają niezmienne, jej zmodernizowana formuła pozwoli na skuteczniejsze i bardziej planowe zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Będzie możliwe tworzenie efektywniejszych modeli ochrony i lepsza współpraca z właścicielami, projektantami oraz organizacjami społecznymi.

prof. dr hab. JAKUB LEWICKI Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tym zagadnieniom poświęcona będzie większość wykładów i paneli dyskusyjnych podczas tegorocznych Targów. Poruszane będą tematy dotyczące ochrony krajobrazu miejskiego, architektury drewnianej oraz archiwaliów. Jak co roku, prezentowane będą najnowocześniejsze techniki konserwatorskie, a także materiały przeznaczone dla konserwatorów zabytków. Możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami, a także wymiana doświadczeń i dyskusje przyczynią się do podnoszenia kompetencji konserwatorów i miłośników zabytków. Dlatego mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wykłady i prezentacje podczas V edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony Wyposażenia dla Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.

14

www.targidziedzictwo.pl


Szanowni Państwo, Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017 to ważne wydarzenie dla wszystkich profesjonalistów związanych z konserwacją, restauracją oraz ochroną zabytków, dzieł sztuki i obiektów zabytkowych. W roku 2017 Państwowa Straż Pożarna po raz kolejny będzie brała udział w Targach a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej / Szef Obrony Cywilnej Kraju. Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych to jedno z kluczowych zagadnień omawianych podczas Targów Dziedzictwo. Wiodącym wystawcą z tego zakresu będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wraz z zaproszonymi przez nią instytucjami: Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Podczas Targów prelegenci będą wygłaszać wykłady i prelekcje, a także omówią sposoby postępowania na przykładach konkretnych zdarzeń. Skuteczna ochrona przeciwpożarowa zabytków wymaga skoordynowanych działań i współpracy różnych jednostek. Każdy obiekt wymaga zastosowania innych zabezpieczeń i rozwiązań. Wynika to z charakteru zabytku, użytego materiału budowlanego, dostępnych dróg dojazdowych oraz zasobów sztuki, które mieszczą się w środku

generał brygadier LESZEK SUSKI Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju

Podczas Targów odbędzie się również posiedzenie Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami. Działająca od 2002 roku przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Rada Programowa jest organem opiniodawczo – doradczym w obszarze ochrony dóbr kultury. Organ ten inicjuje m.in. działalność edukacyjną realizowaną przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – szkolenia, konferencje i ćwiczenia organizowane przy współpracy i z udziałem instytucji i osób realizujących zadania w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa do udziału w V Targach Dziedzictwo 2017 mając nadzieję, że wymiana doświadczeń w przedmiotowym obszarze podniesie poziom bezpieczeństwa obiektów i zbiorów i pozwoli następnym pokoleniom korzystać ze spuścizny kulturowej Polski.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

15


Żyjemy w epoce powszechnego kwestionowania wszelkich wartości. A jednak materialne dziedzictwo przeszłości należy do wartości niekwestionowanych. Szczególnie krajach, w których zabytki ojczyste bywały przez wieki wielokrotnie niszczone przez wojny i skazywane na zagładę przez okupantów, wrażliwość na ideę ochrony i konserwacji pamiątek przeszłości jest szczególnie głęboka. Do takich krajów należy Polska. I może nie jest przypadkiem, ze polscy konserwatorzy cieszą się w Europie i świecie dużą renomą. Dlatego nie trzeba nikogo przekonywać o wartości działań i inicjatyw konserwatorskich. Ponieważ troska o zabytki przeszłości jest jedną z płaszczyzn budowania przyszłości. Albowiem, jak pisał Norwid,„przeszłość to dziś – tylko cokolwiek dalej”.

ks. bp MICHAŁ JANOCHA

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

16

Z satysfakcją piszę te słowa do kolejnego, piątego już katalogu Targów Konserwacji i restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Niech zawarta w nim wiedza praktyczna wraz z prezentacją firm i instytucji biorących udział w Targach dobrze służy Wystawcom i Gościom i przyczynia się do coraz lepszego wypełniania swojej misji.

www.targidziedzictwo.pl


Dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w odbywających się już po raz piąty Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia, Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2017 r. Stałe przypominanie wartości naszej przeszłości posiada duże znaczenie dla współczesnego pokolenia. Poznając swoja przeszłość uczymy się cenić teraźniejszość. To służy popularyzacji ochrony dziedzictwa Narodowego naszej Ojczyzny. To Targi Dziedzictwo stają się miejscem szerokiej współpracy, wymiany poglądów i doświadczeń fachowców z różnych dziedzin. Pomagają także w zapoznaniu się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami służącymi ochronie zabytków i ich udostępnianiu społeczeństwu. Tym samym pomagają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, co się tyczy ochrony cennych zabytków.

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Życzę, aby 5 edycja Targów dziedzictwo 2017 spełniła oczekiwania organizatorów, wystawców i środowiska ściśle związanego z Dziedzictwem narodowym i służyła pobudką do nowych inspiracji sprzyjających ubogaceniu naszej kultury. Uczestnikom 5 Targów Dziedzictwa 2017, Twórcom, Organizatorom, Wystawcom, Prelegentom życzę wytrwałości i sukcesów w dalszej pracy. Z najlepszymi pozdrowieniami i arcypasterskim błogosławieństwem

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

17


Szanowni Państwo, Biblioteka Narodowa już po raz piąty współorganizuje konferencję poświęconą ochronie i konserwacji materiałów bibliotecznych przechowywanych w bibliotekach polskich. Targi Dziedzictwo 2017 są świetnym miejscem dla eksperckich wypowiedzi, prezentacji najnowszych osiągnięć nauki w służbie ochrony zbiorów, promowania standardów i najlepszych praktyk oraz wymiany doświadczeń i aktywizacji środowiska bibliotecznego. W tym roku Biblioteka Narodowa zaproponowała dyskusję na ważny temat dla ochrony zabytków – Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji. Dyskusje nad doktrynami konserwatorskimi oraz metodami pracy konserwatorów zawsze dotyczyły głownie zabytków architektury. Zagadnienia związane z konserwacją zabytków piśmiennictwa z trudem przedostają się na fora dyskusyjne organizacji międzynarodowych czy katedry naukowe. Niezależnie od popularności realizowanych przedsięwzięć, decyzjom konserwatorskim należy nadawać najwyższą rangę. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na zalecenia UNESCO, odnoszące się do zabytków piśmiennictwa, które bardzo wyraźnie wskazują, aby dziedzictwo dokumentacyjne było w pełni zachowane i chronione z pożytkiem dla wszystkich. Na bibliotekach, będących instytucjami pamięci i tożsamości narodowej ciąży niezwykle ważny obowiązek zachowania tego dziedzictwa bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

dr TOMASZ MAKOWSKI Dyrektor Biblioteki Narodowej

Służby konserwatorskie w Bibliotece Narodowej w dużym stopniu angażowane są do wykonywania przeglądów najstarszych materiałów bibliotecznych przeznaczonych do skanowania i wykonywania prostych, niezbędnych napraw w ramach aktualnie realizowanego przez Bibliotekę Narodową projektu Patrimonium. Działania konserwatorskie wykonywane w ramach tego projektu dokładnie wpisują się w tytuł tegorocznej konferencji – maksimum zachowania – minimum ingerencji, a podsumowanie prac konserwatorskich ostatniego dziesięciolecia daje satysfakcję z dużej liczby zadań realizowanych zgodnie z zaleceniami UNESCO. Podobnie jak w latach poprzednich zachęcam bibliotekarzy, opiekunów zbiorów i konserwatorów do udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Bibliotekę Narodową jak również do aktywności na blogu DOBRE ZACHOWANIE, którego nazwa wskazuje konserwatorom właściwą drogę działań.

18

www.targidziedzictwo.pl


Poglądy postrzegające dziedzictwo kulturowe jako zbędny balast i obciążenie hamujące rozwój i postęp należą już do przeszłości. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że dziedzictwo jest wielkim społecznym dobrem i kapitałem ekonomicznym, które dobrze zagospodarowane staje się atrakcyjnym towarem, a właścicielom i zarządzającym przynosi korzyści gospodarcze. Obok atrakcyjnych i niestandardowych walorów artystycznych, estetycznych czy przestrzennych pozwalających na emocjonalne przeżycie duchowe jest także źródłem wiedzy o narodowej i kulturowej przeszłości, oraz coraz bardziej docenianym polem edukacji historycznej. Taki punkt widzenia zaproponowało polskie środowisko konserwatorskie na II Kongresie Konserwatorów Polskich w 2015 roku, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, którego jednym z partnerów organizacyjnych były TARGI DZIEDZICTWO.

prof. ANDRZEJ KADŁUCZKA Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Kolejne piąte już TARGI Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO jakie odbędą się w Warszawie w dniach 7–9 listopada 2017 roku jeszcze raz potwierdzą rozległe i pozytywne zmiany jakie zachodzą w racjonalnej ochronie naszego dziedzictwa kulturowego. Będą także oczekiwanym spotkaniem praktyków i teoretyków, urzędników i petentów, projektantów i producentów coraz bardziej wyrafinowanych metod, technik, technologii, materiałów i narzędzi z odbiorcami: użytkownikami, właścicielami i zarządcami. Będą oczekiwaną z zainteresowaniem ofertą tego co nowatorska myśl techniczna, nauka i sztuka konserwacji może zaproponować ochronie dziedzictwa, ale także będą te kolejne TARGI dokumentem przemian w polskiej przestrzeni kulturowej w której dziedzictwo historyczne odgrywa coraz większą rolę. Dzięki towarzyszącym TARGOM DZIEDZICTWA seminariom i spotkaniom panelowym rozwijana będzie dyskusja międzyśrodowiskowa i interdyscyplinarna zapoczątkowana przez II Kongres Konserwatorów Polskich, a dotycząca najbardziej istotnych kwestii nowego otwarcia społeczeństwa na dziedzictwo kulturowe, które jest dziś postrzegane już nie jako rzecz pochodząca z przeszłości, ale jako byt istniejący w obecnej rzeczywistości, posiadający nie tylko określone wartości, ale także cechy, właściwości i znaczenia mające swoją dynamikę w kontekście wymiaru czasu i przestrzeni. To stało się podstawą do przeniesienia punktu ciężkości artykulacji dziedzictwa kulturowego z jego wyłącznie materialnego i przedmiotowego rozumienia w obszar niematerialnych i podmiotowych znaczeń. Ta fundamentalna zmiana statusu ontologicznego zabytku musi uwzględniać zasadniczą rolę społeczeństwa odpowiedzialnego za jego utrzymanie i zarządzanie dziedzictwem.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

19


Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na tegorocznych 5. Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek – Dziedzictwo. W tym roku Narodowy Instytut Dziedzictwa, jako partner merytoryczny Targów, organizuje panel poświęcony krajobrazowi polskich miast, do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszam. Istota Targów Dziedzictwo jest bardzo bliska kampanii społecznej„Krajobraz mojego miasta”, którą prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kampania ta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno do społeczności, jak i do samorządowców oraz profesjonalistów: architektów, planistów, urbanistów, ekspertów związanych z branżą reklamową.

dr hab. inż. arch. MAŁGORZATA ROZBICKA Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Naczelnym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problemy, jakie w naszym kraju mamy dziś z często niewłaściwym zagospodarowaniem i wykorzystaniem przestrzeni publicznych. Jednocześnie pragniemy przedstawić szerokiej publiczności przykłady, jak z poszanowaniem dziedzictwa historii i tradycji przestrzeń naszych mniejszych i większych ojczyzn można nowocześnie, funkcjonalnie i estetycznie zaaranżować i wykorzystywać. Pozwalam sobie żywić nadzieję, że filmy:„Krajobraz mojego miasta” oraz„Piękne, polskie, drewniane”, które będą mogli Państwo obejrzeć w trakcie naszego panelu, a także towarzyszące projekcjom dyskusje eksperckie, pomogą lepiej zrozumieć istotę i ocenić skalę problemów, z którymi boryka się polska przestrzeń publiczna. Z podziękowaniem za Państwa obecność oraz nadzieją, że prezentowany film i udział w panelu wzbudzi w Państwu chęć do wspólnego działania na rzecz kształtowania i ochrony dziedzictwa polskiego krajobrazu.

20

www.targidziedzictwo.pl


Wobec istnienia różnych form ochrony zabytków w Polsce: stref konserwatorskich, wpisu do ewidencji, wpisu do rejestru, przy jednoczesnym częstym braku gotowych wytycznych konserwatorskich (ujmując rzecz najprościej: co wolno, a czego nie, jakie są granice interwencji i ochrony obiektów w sytuacji inwestycji) – i formułowaniu takich operacyjnych wytycznych ad hoc, pod presją czasu, dobra współpraca architekta z konserwatorem jest absolutnie niezbędna. Jesteśmy jako SARP zdania, że trzeba wypracowywać, i to od pierwszych etapów studiów i analiz przedprojektowych, zgodę na rozwiązania kulturalne, nie„umartwiające” dziedzictwa, a nie nadmiernie restrykcyjne; na rozwiązania współczesne, przy pełnym poszanowaniu i udokumentowaniu substancji autentycznej. Konieczne jest działanie proaktywne, realistyczne ale twórcze, uznające ograniczenia, lecz traktujące dziedzictwo jak motor rozwoju, nie jego gorset. Kwestia ta jest tak ważna, gdyż działania w środowisku dziedzictwa kulturowego objętego ochroną prawną stanowią, i z racji mijającego czasu, stanowić będą, coraz większą część inwestycji podejmowanych w kraju. Są to inwestycje kosztowne, a zarazem dające często znakomity efekt; z racji wyraźnego ducha miejsca, od razu są popularne.

MARIUSZ ŚCISŁO

Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich

W Polsce ponieśliśmy w XX w. największe w całej historii zniszczenia kultury materialnej, wiele miast, o zgrozo, np. nosi ślady wojny do dzisiaj. Mamy do czynienia także, między innymi, z pozostałościami gwałtownej dezindustrializacji po transformacji ustrojowej, z obiektami historycznymi zaniedbanymi wobec nadal nierozwiązanych trudności własnościowych, jak i z falą rewitalizacji przestrzeni i obiektów miejskich, podejmowaną przez samorządy (czasem, niestety, rozumianą powierzchownie). W sytuacji postępującego obsadzenia służb konserwatorskich przez profesje inne, niż architektoniczna, dobra współpraca architekta, jako reprezentanta zawodu interdyscyplinarnego, a zarazem zawodu zaufania publicznego, z konserwatorem–urzędnikiem, jak i konserwatorem–praktykiem, staje się coraz istotniejsza, wręcz kluczowa, dla całego środowiska zbudowanego i jego ładu.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

21


Szanowni Państwo Mam zaszczyt zarekomendować Państwu udział w kolejnej edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek. Imprezie towarzyszyć będą cyklicznie organizowane jako impreza towarzysząca Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie. Jako archeolog-muzealnik, pragnę szczególną uwagę Państwa zwrócić na prowadzoną na forum Dni Konserwatorskich dyskusję na tematy ochrony dziedzictwa archeologicznego oraz miejsca tej dyscypliny w zmieniającym się ustawicznie systemie ochrony zabytków. W tym roku tematem naszego spotkania będzie: Ochrona dziedzictwa archeologicznego – współczesne wyzwania. Zastanowimy się wspólnie nad wpływem intensywnie prowadzonych badań wyprzedzających inwestycje na metodykę badań naukowych pod presją i na zamówienie inwestorów oraz pragmatykę działania służb konserwatorskich. Oba środowiska badaczy i konserwatorów, stoją wobec wyzwań w sferze metodologicznej i etycznej. Kodeks postępowania administracyjnego i sposób prowadzenia badań archeologicznych oraz zapisy Ustawy o ochronie zabytków, dotyczące ochrony dziedzictwa archeologicznego, są bowiem coraz częściej krytykowane i kwestionowane jako stojące na drodze rozwoju infrastruktury i inwestycji oraz ograniczające pasje tzw. miłośników historii i kolekcjonerów.

dr WOJCIECH BORKOWSKI

Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Jako drugi temat proponujemy poddać analizie kolejną nowelizację Ustawy o ochronie zabytków. Wprowadza ona szereg zmian, z których kilka może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie konserwatorstwa archeologicznego w Polsce. Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków wraz z mechanizmem jego finansowania z kar, nakładanych za wykroczenia przeciw zapisom Ustawy o ochronie zabytków, mają być – z jednej strony – narzędziem dla egzekwowania zaleceń konserwatorskich, z drugiej – źródłem finansowania działań konserwatorskich. Wprowadzona nowelizacją instytucja„ochrony tymczasowej”, która zakłada objęcie zabytków ochroną od momentu wszczęcia postępowania o wpis do rejestru zabytków ma zapewnić większą skuteczność ochrony zabytków. W imieniu Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Państwowego Muzeum Archeologicznego i Stowarzyszenia Starożytników zapraszam Państwa do zastanowienia się wspólnie nad praktycznymi konsekwencjami wprowadzenia tych zapisów do ustawy.

22

www.targidziedzictwo.pl


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie tworzy nowa jednostkę,„Pogotowie Konserwatorskie – mobilne laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze” Powódź w Polsce w 1997 roku stała się inspiracją do stworzenia adresu interdyscyplinarnego zespołu ekspertów dla bezzwłocznych akcji konserwatorsko restauratorskich po działaniach wyspecjalizowanych służb ratowniczych. Bezsilność wobec żywiołu i bezradność wobec braku procedur włączenia w czynne działania specjalistów trzech polskich ośrodków kształcących konserwatorów na jednostopniowych sześcioletnich studiach, studentów, oraz kadry dydaktycznej i naukowej wkroczyła w fazę projektowania i organizacji. Przetargi na aparaturę dla mobilnego laboratorium z programu, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (nr. Projektu POIŚ.08.01.00–14–0014/16/ są realizowane.

prof. ANDRZEJ KOSS

Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Celem zasadniczym Pogotowia jest współdziałanie ze Służbami Państwowymi, oraz Sztabami Antykryzysowymi mającymi za zadania ochronę i opiekę nad zabytkami. Konserwacji zabytków w sytuacji zniszczeń spowodowanych zagrożeniami lub akcjami ratowniczymi jest bardzo ważnym aspektem ochrony dziedzictwa kulturowego jego materialnej formy. W 2017 rozpoczyna działanie jednostka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie tworzona w oparciu o doświadczenia i współudział Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie i Krakowie i współpracy z wieloma innymi uczelniami w tym od początku z Wojskową Akademią Techniczną.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

23


Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie – Teoria a praktyka już po raz czwarty będą towarzyszyły Targom Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Panele dyskusyjne zaplanowane w tegorocznej edycji odnoszą się do nowych wyzwań związanych z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa, jakie niosą nam czasy współczesne i rozwój nowych technologii. Tworzą płaszczyznę pozwalającą na wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących zarówno regulacji prawnych jak wciąż rozwijających się technologii w służbie konserwacji, oraz zmieniających się teorii dotyczących najlepszych sposobów ochrony zabytków.

MARZENA KASPRZYCKA

Prezes Stowarzyszenia Starożytników

24

Składamy serdeczne podziękowania patronom Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków Pani Minister dr hab. Magdalenie Gawin, oraz Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Panu prof. dr hab. Jakubowi Lewickiemu, za nieustanne wsparcie i życzliwość jakie okazują naszej inicjatywie.

www.targidziedzictwo.pl


Szanowni Państwo, po raz piaty w warszawskim Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska zostaną zorganizowane Targi – Dziedzictwo. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce dla branży konserwacji, rewitalizacji i ochrony zabytków oraz bezpieczeństwa zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych. Polski Komitet Błękitnej Tarczy od czterech lat jest partnerem merytorycznym Targów, a w 2013 roku był organizatorem części merytorycznej I Edycji Targów. Targi stanowić będą także doskonałą okazję do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obszarze ochrony dziedzictwa kultury, a instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych jak też osobami posiadającymi cenne zbiory. Będą też ważnym wydarzeniem dla Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, który realizuje z powodzeniem Program: Pogotowia, Pomocy, Doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury. W 2017 roku w ramach Targów – Dziedzictwo, Polski Komitet Błękitnej Tarczy jest organizatorem sesji tematycznej„ Ewakuacja ludzi i zbiorów z obiektów zabytkowych, muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych – zasady przygotowania i jej przeprowadzenia”.

KRZYSZTOF SAŁACIŃSKI

Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy

Głównym celem organizacji tej sesji jest zwrócenie uwagi jak ważnym zagadnieniem jest właściwe przygotowanie ludzi i zbiorów do ewakuacji w razie zaistnienia zagrożenia. Dlatego też w ramach sesji będziemy dyskutowali o ideach i zasadach ewakuacji zbiorów z muzeów i obiektów zabytkowych, omówimy zasady prowadzenia ewakuacji ludzi i zbiorów z muzeów i instytucji kultury. W czasie sesji będziemy także przedstawiali zasady szkolenia personelu, w tym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych oraz szkolenia na wypadek zagrożeń pożarowych. Polski Komitet Błękitnej Tarczy od wielu lat realizuje szereg zadań na rzecz bezpieczeństwa zbiorów. Zgodnie z programem tworzymy w różnych miastach Polski punkty kontaktowe do promowania działań ochrony zagrożonego dziedzictwa. Promujemy także nasza działania poprzez stronę internetową. Zachęcamy do jej odwiedzenia oraz skorzystania z bogatej oferty załączonych informacji dotyczących bezpieczeństwa dziedzictwa kultury. Bardzo aktywnie działamy także na rzecz środowiska wojskowego organizując szkolenia, warsztaty oraz promując działania prawne i organizacyjne. W imieniu własnym oraz sympatyków i członków Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy zachęcam Państwa do udziału w Targach.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

25


PROGRAM TARGÓW

RADA PROGRAMOWA OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH ORAZ SESJI POŚWIĘCONYCH OCHRONIE ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH:

s. dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF

Dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony

st. bryg. Waldemar Maliński

Konsultant ds. ochrony zabytków sakralnych przy SKEP

Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczący Rady Programowej do spraw Ochrony

Pan dr Wojciech Borkowski

Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami

Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Pan Mariusz Czuba

Pan Ryszard Mikliński były Generalny Konserwator Zabytków

Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Pani Ewa Potrzebnicka ks. diakon Andrzej Dawidziuk Kierownik Archiwum Metropolii Prawosławnej

Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Pan Ryszard Głowacz

ks. Wincenty Pytlik

były Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

ks. dr Zbigniew Gmurczyk Rezydent parafii św. Stanisława we Włocławku

Pan Jacek Rulewicz Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów

Pan prof. Andrzej Kadłuczka

Zabytków

Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Pan Krzysztof Sałaciński Pani Marzenna Kasprzycka

Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy

Prezes Stowarzyszenia Starożytników

ks. mgr Łukasz Kolęda Dyrektor Muzeum Metropolii Prawosławnej

Pan prof. Andrzej Koss Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

ks. dyr. kan. dr Piotr Sierzchała Konserwator Zabytków w Diecezji Włocławskiej

ks. dr Henryk Witczak Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

Pan prof. dr hab. Jakub Lewicki

Pan dr Wojciech Woźniak

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

26

www.targidziedzictwo.pl


PROGRAM TARGÓW

PROGRAM TARGÓW

7 LISTOPADA 2017 (WTOREK) SALA A 12.00–13.00 „Orzecznictwo Administracyjne i Konserwatorskie” Organizator: Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13.00–15.00 „Polskie Prawo Ochrony Zabytków – propozycje zmian” Organizator: Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SALA B 12.15–13.15 Wykład „Maria Skłodowska – Curie prekursorką radiacyjnych metod konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym” Organizator: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Prelegent: Dr inż. Wojciech Jerzy Głuszewski W programie: • Maria Skłodowska Curie prekursorką radiacyjnej sterylizacji • Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynsekcji i dezynfekcji obiektów o znaczeniu historycznym • Radiacyjna konsolidacja drewna • Które urządzenia stosowane w identyfikacji i konserwacji dzieł sztuki wymagają Inspektorów Ochrony Radiologicznej? 14.30–16.30 „Prewencja i profilaktyka w zwalczaniu przestępczości wobec zabytków. Kontekst i narzędzia” Organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów W programie: • Nagłe i nieplanowane przemieszczenia zbiorów muzealnych • Zabezpieczenia techniczne muzeum w obiekcie zabytkowym • Procedura wywozowa zabytkowych pojazdów. Wyzwania i dylematy • Znaczenie badań proweniencyjnych w obrocie dziełami sztuki

SALA C 14.30–16.30 „Innowacje w zabytkach” Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

SALA D 11.00

Ceremonia Otwarcia Targów Dziedzictwo i Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

12.30–15.00 „Ewakuacja ludzi i zbiorów z obiektów zabytkowych, muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych – zasady przygotowania i jej przeprowadzenia.” Organizator: Polski Komitet Błękitnej Tarczy przy współudziale Polskiego Komitetu Narodowego ICOM Wystąpienia • „Program Błękitnej Tarczy- pogotowia, pomocy, doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury”; Krzysztof Sałaciński – Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy • „Idee i zasady ewakuacji ludzi i zbiorów z muzeów i obiektów zabytkowych. Doświadczenia ICOM”; prof. dr hab. Dorota Folg-Januszewska Prezydent Komitetu Narodowego ICOM Polska, Zastępca Dyrektor Muzeum Króla Jana III w Wilanowie

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

27


PROGRAM TARGÓW

• „Zasady ewakuacji dóbr kultury, założenia prawne i organizacyjne a praktyka”; Sławomir Wilemski główny specjalista do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego Biblioteka Narodowa w Warszawie • „Formy i metody ćwiczeń i szkoleń personelu na potrzeby ewakuacji”; Anna Czajka Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, AGAD • „Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych”; mł. bryg. Jacek Smyczyński, mł. bryg. Tomasz Janecki, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie • „Zasady przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń pożarowych w obiektach zabytkowych”; st. bryg. Krzysztof Kociołek Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie W programie przewidziana jest • Prezentacja filmu z ćwiczeń pożarowych w Bazylice Mariackiej w Krakowie • Prezentacja firmy zajmującej się bezpieczeństwem zbiorów 15.15–17.00 „Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych” Organizator: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej W ramach panelu odbędą się prelekcje poruszające tematykę: • Obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. • Wyposażania obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe oraz zasad doboru tych urządzeń do specyfiki obiektów. • Roli technicznych systemów zabezpieczeń. • Przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu zabytkowego. • Zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektów ewakuacji osób i zbiorów z obiektów zabytkowych.

8 LISTOPADA 2017 (ŚRODA) SALA A 10.00–13.30 „Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji” Organizator: Biblioteka Narodowa 10.00–10.10

Ewa Potrzebnicka, „Maksimum zachowania – minimum ingerencji”, BN

10.10–10.30

Aleksandra Szalla-Klemann, „Sposoby ochrony cennych egzemplarzy zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej”, Biblioteka UJ

10.30–10.50

Dorota Jutrzenka-Supryn, Biblioteka Elbląska, „Nowe odkrycia w znanym księgozbiorze. Konserwacja zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej – podsumowanie dotychczasowych działań i wnioski na przyszłość”, Biblioteka Elbląska

10.50–11.10

Agata Lipińska, Jerzy Manikowski, „Konserwacja zachowawcza zbiorów nowszych w Bibliotece Narodowej”, BN

11.10–11.30

Krzysztof Dudek, „Konserwacja zachowawcza fotografii autorstwa Jana i Janusza Bułhaków z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie”, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

11.30–12.00 PRZERWA 12.00–12.20

28

Lidia Bannach-Szewczyk, „Decyzje i działania konserwatorskie podejmowane w ostatnich latach w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu”, Biblioteka Uniwersytecka UMK Toruń

www.targidziedzictwo.pl


PROGRAM TARGÓW 12.20–10.40

Marta Stojecka „Kruche dziedzictwo – konserwacja czasopism XX-wiecznych w Centralnej Biblioteki Wojskowej”, CBW

12.40–13.00

Bogdan, Filip Zerek „Dezynfekcja obiektów bibliotecznych jako decyzja konserwatorska: czy, jak, kiedy i czy na pewno?”, BN

13.00–13.20

Piotr Tyrna „Rola opakowań ochronnych w przechowywaniu zbiorów”, Beskid Plus

13.20–13.30

Joanna Piekarska „Zwyczajna bajka – niezwykłą książką”, BN

14.00–17.00

Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji materiałów archiwalnych oraz wykorzystania systemu ZoSIA, przeznaczonego do ewidencji i inwentaryzacji zbiorów archiwalnych.

14.00–15.30

„Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji zbiorów archiwalnych” Organizator: Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów / AGAD 10 lat konserwacji masowej w archiwach państwowych: • „Konserwacja Masowa i Jednostkowa – konkurencja, czy współpraca?” – Magdalena Wiercińska, Archiwum Akt Nowych • „Początki masowej konserwacji w archiwach państwowych” – Tamara Domanik, Maciej Grychtoł, Archiwum Państwowe w Katowicach • „10 lat zmagań z kwaśnym papierem- konserwacja masowa w archiwach państwowych” – Magdalena Pac Pomarnacka, Archiwum Państwowe w Gdańsku • „Zabezpieczanie i przechowywanie archiwaliów wielkoformatowych” – Anna Czajka, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów/ Archiwum Główne Akt Dawnych

15.30–17.00

„Praktyczne wykorzystanie systemu dla archiwistów – warsztaty” Organizator: Narodowe Archiwum Cyfrowe Jak opracowywać materiały archiwalne za pomocą systemu dla archiwistów ZoSIA. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie system stworzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowego, z którego mogą korzystać wszystkie instytucje posiadające archiwa.

SALA C 12.30–14.30 „Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych” Organizator: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej W ramach panelu odbędą się prelekcje poruszające tematykę: • Obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. • Wyposażania obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe oraz zasad doboru tych urządzeń do specyfiki obiektów. • Roli technicznych systemów zabezpieczeń. • Przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu zabytkowego. • Zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektów ewakuacji osób i zbiorów z obiektów zabytkowych. 15.00–17.00 „Rola organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury i kształtowaniu przepisów w tym zakresie w Polsce” Organizator: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Prowadzący: Pani Maria Wojtysiak, Pan Jerzy Szałygin 15.00–15.05

Powitanie uczestników, informacja o celu panelu i jego programie

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

29


PROGRAM TARGÓW 15.05–15.20

„Podstawy prawne dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury”; Kancelaria Prawna Elżanowski, Cherka & Wąsowski

15.20–15.35

„Wieloletnia tradycja społecznej ochrony zabytków na przykładzie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości”; mgr Piotr Jamski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

15.35–15.50

„Rodzaj i ocena wpływu działań organizacji pozarządowych na proces ochrony i opieki nad zabytkami”; mgr Jerzy Szałygin, Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Przerwa 16.05–16.20

„Ocena relacji merytorycznych urząd – organizacje i ciała społeczne”

16.20–16.30

„Sztuka prowadzenia dialogu pomiędzy urzędem a organizacjami społecznymi”; Andrzej Mrowiec, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości i uczestników spotkania

SALA D 10.15–16.00

Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków

Powitanie gości i słowo wstępne – prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor NID 10.30–12:00

Krajobraz mojego miasta Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa Sesja poświęcona kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” i praktycznym kwestiom związanym z planowaniem przestrzeni publicznej.

Przedstawienie publiczności przykładów nowoczesnego i estetycznego zaaranżowania przestrzeni miast i wsi, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Podczas sesji emitowany będzie film „Krajobraz mojego miasta” (40’, prod. NID) oraz odbędzie się debata z gośćmi spotkania. Sesję moderuje dr Krzysztof Wielgus.

12.00–12.15 Przerwa 12.15–13.45

Piękne, polskie, drewniane Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Sesja poświęcona będzie problematyce ochrony drewnianej architektury sakralnej w Polsce. W czasie spotkania zaproszeni goście będą dyskutować o znaczeniu oraz możliwych sposobach współczesnego wykorzystania zabytków drewnianych z poszanowaniem ich funkcji. W trakcie sesji zaprezentowany zostanie film „Piękne, polskie, drewniane” (40’, prod. NID). Sesję moderuje Mariusz Czuba, Z-ca Dyrektora NID.

13.45–14.00 Przerwa

30

14.00–16.00

„Wybrane projekty konserwatorskie w Polsce”; Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

„Gminna Ewidencja Zabytków i Wojewódzka Ewidencja Zabytków – zalety i wady, ochrona czy zagrożenie?” Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

www.targidziedzictwo.pl


PROGRAM TARGÓW

9 LISTOPADA 2017 (CZWARTEK) SALA A 10.30–12.30 „Rola Samorządu w ochronie zabytków – gminna ewidencja zabytków” Organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy 10.30–10.50

Podsumowanie doświadczeń m.st. Warszawa w prowadzeniu gminnej ewidencji zabytków; Anna Łopuska – Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

10.50–11.10

Gminna ewidencja zabytków – problem waloryzacji zasobu zabytkowego miasta na przykładzie Lublin; Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie

11.10–11.30

Gminna ewidencja zabytków – miasto Szczecin – kryteria wartościowania zabytków; Małgorzata Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie

Panel dyskusyjny – forum samorządowych konserwatorów zabytków wymiana doświadczeń z prowadzenia gminnych ewidencji zabytków (moderowany panel z udziałem miejskich konserwatorów zabytków)

SALA B 11.30–14.30 „Współpraca architekta z konserwatorem. Wzajemne oczekiwania” Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Planowane prezentacje i dyskusja planowane w trakcie panelu, dotyczyć będą realizacji w historycznym środowisku chronionym. Kwestia ta jest tak ważna, gdyż działania w środowisku dziedzictwa kulturowego objętego ochroną stanowią, i z racji mijającego czasu, stanowić będą, coraz większą część inwestycji podejmowanych w Polsce. Mamy do czynienia między innymi z pozostałościami gwałtownej dezindustrializacji po transformacji ustrojowej, z obiektami historycznymi zaniedbanymi wobec nadal nierozwiązanych trudności własnościowych, jak i z falą rewitalizacji przestrzeni i obiektów miejskich, podejmowaną przez samorządy. Wobec tego, w sytuacji postępującego obsadzenia służb konserwatorskich przez profesje inne, niż architektoniczna, dobra współpraca architekta, jako reprezentanta zawodu interdyscyplinarnego, z konserwatorem–urzędnikiem, jak i konserwatorem–praktykiem, staje się coraz istotniejsza dla całego środowiska zbudowanego i jego harmonizacji czyli ładu. W panelu udział wezmą znani architekci, czołowi przedstawiciele służb konserwatorskich i konserwatorzy – praktycy, realizujący prace w chronionych obiektach architektonicznych i przestrzeniach publicznych.

SALA D 10.30–13.30 „Ochrona dziedzictwa archeologicznego – współczesne wyzwania” Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie Tematyka panelu: • Badania archeologiczne na inwestycjach drogowych i ich wpływ na rozwój archeologii. • Najważniejsze problemy konserwatorstwa archeologicznego w Polsce

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

31


PLAN TARGÓW

RESTAURACJA

A28

WYSTAWA – A36 WYSTAWA – A36 A28

WYSTAWA – A36 A30 A31

A29

A26 A27

A20

A25

A21

A24

A23

A19

A22 A18

A1 A2

A6

A3

RECEPCJA 32

|

A4

A5

WEJŚCIE www.targidziedzictwo.pl


WYSTAWA A37 A35 A32

A34 A33

WYSTAWA – A38

PLAN TARGÓW

SALA KONFERENCYJNA D

A14 A12 A15 A16 A17

A11

A10

A9

A7 A8

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

33


SPIS WYSTAWCÓW

FIRMA

NR STOISKA

AGRAF SP. Z O.O.

A29

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE, MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

A9

ARCHAIOS SP. Z O.O.

A4

ARTSAKR

A33

BESKID PLUS

A22

BIBLIOTEKA NARODOWA

A6

BT ELECTRONICS

A17

BTM - DR JURKIEWICZ

A5

CEIBA / SIS

A3

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

A28

DDP SP. Z O.O.

A2

DIGITAL - CENTER SP. Z O.O.

A7

TYCO - DEKK FIRE SOLUTIONS

A26

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

A26

FIRMA LABE

A34

FOKUS GMBH LEIPZIG

A19

HASSELBLAD POLSKA

A23

HIROX EUROPE

A12

INSTYTUT BADAŃ HISTORYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH SP. Z O.O. WYDAWCA MAGAZYNU ARCHEOLOGIA ŻYWA

A25

INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

A10

34

www.targidziedzictwo.pl


SPIS WYSTAWCÓW

KLAMEX ZENON OLISZEWSKI

A30

MANUFAKTURA CERAMICZNA FOUGASSE

A35

MEDIAN POLSKA S.A.

A18

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BUDOWNICTWA SP. Z O.O.

A24

MOVITECH

A27

NOWOCZESNA PLEBANIA

A16

WYSTAWA NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA A36 OPTA-TECH

A20

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

A28

PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE

A15

POLSKI KOMITET BŁĘKITNEJ TARCZY

A21

PORSA - SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK

A14

SET BARTŁOMIEJ PANKOWSKI

A31

STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH

A15

STOWARZYSZENIE STAROŻYTNIKÓW

A4

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE

A28

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

A28

WYSTAWA „PLANY ROZWOJU PAŃSTWOWYCH TERENÓW WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC”, TOTALIZATOR SPORTOWY

A38

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

A8

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

A1

WDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH A11 WYSTAWA „PRACE KONSERWATORSKIE TWIERDZY SREBRNA GÓRA”

A37

„ZIBA” FOTOTECHNIKA WARSZAWA

A32

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

35


A stoisko nr A29

AGRAF SP. Z O.O. ul. Nowe Sady 2 94–102 Łódź T. +48 42 250 31 24 plotery@agraf.com.pl www.ploterytnace.com.pl Firma AGRAF Sp. z o.o. jest jednym z najbardziej doświadczonych dystrybutorów sprzętu dla branży reklamowej i CAD w Polsce. Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w sprzedaży sprzętu, oprogramowania, serwisie i doradztwie. Nasza oferta obejmuje: skanery wielkoformatowe, skanery dziełowe, drukarki UV, plotery tnące i frezujące, drukarki LFP, urządzenia wielofunkcyjne dla branży reklamowej i przemysłu oraz oprogramowania.

AGRAF Sp. z o.o. is one of the most experienced distributors of equipment dedicated to the advertising and CAD industry in Poland. We have more than 30 years experience in sales of hardware, software, service and consulting. Our offer includes: large-format scanners, art scanners, UV printers, cutting plotters, large-format printers, multifunctional devices for advertising and industry as well as software.

36

www.targidziedzictwo.pl


A stoisko nr A9

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE, MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI 00–379 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 T. +48 22 625 12 51 F. +48 22 622 96 49 mik@asp.waw.pl Delegatura w Krakowie ul. Lea 27–29 30–052 Kraków T. +48 12 662 99 00 F. +48 12 430 15 95 mrogoz@asp.krakow.pl Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest jednostką uczelnianą z biurem w ASP w Warszawie i delegaturą w ASP w Krakowie. Instytut współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Ideą powołania Instytutu było utworzenie instytucji łączącej w zakresie działania badania naukowe i realizację prac konserwatorskich na najwyższym poziomie wykonawczym. Rada Naukowa Instytutu zrzesza najwybitniejszych konserwatorów, przedstawicieli trzech polskich ośrodków kształcących konserwatorów na poziomie studiów wyższych. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie i w Warszawie funkcjonuje od grudnia 1999 roku. Dotychczasowa realizacja zadań statutowych realizowana była w zakresach: • integracji polskich uczelni kształcących konserwatorów i restauratorów • współpracy z innymi uczelniami i placówkami badawczymi • realizacji innowacyjnych prac badawczych, wdrożeń nowych technologii • badań i przygotowywania programów konserwatorskich-inwentaryzacji nowych standardów dokumentacji konserwatorskiej • realizacji prac konserwatorskich w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa oraz krytycznym stanie zachowania • współpracy i wspomagania finansowego działalności uczelni i wydziałów • zakupy sprzętu laboratoryjnego i technicznego potrzebnego do realizacji zadań • współpracy w zakresie tworzenia form i zasad opieki i ochrony dziedzictwa • współpracy międzynarodowej badawczej oraz realizacji wspólnych prac. Działalność naukowa Instytutu od siedemnastu lat skupiała się m.in. na zastosowaniu najnowszej techniki laserowej do konserwacji dzieł sztuki. W tym zakresie realizowano międzynarodowe programy badawcze: 38

www.targidziedzictwo.pl


A 1. Międzynarodowy program badawczy COST Akcja G7. Tytuł projektu:„Opracowanie technologii laserowej renowacji dzieł sztuki nowoczesnej”. 2. Międzynarodowy projekt E! 3483 LASCAN„Zawansowana laserowa renowacja zabytkowych malowideł, papieru, pergaminu i obiektów metalowych”. EULASNET LASCAN, nr 120/E-410/SPB/EUREKA/KG/DWM 97/2005–2007 – koordynator Pakietu Roboczego Diagnostyki. 3. Udział w realizacji projektu UE Kultura 2000.„Gemeinschaftsprojekt zur Entwicklung und Verbreitung eines Stein-Informations-System”. 4. Udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego –„Nowoczesne metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki po renowacji metodą impulsowego promieniowania laserowego – Matlas“. 5. Udział w międzynarodowych Konferencjach LACONA w wymianie doświadczeń w zastosowaniu technologii laserowych w konserwacji. 6. Uruchomiono nowoczesne programy badawcze w oparciu o najnowsze instrumenty diagnostyczne (m.in. Spektrometr rentgenowski z dyspersja energii XRF, spektroskopia wzbudzana laserem LIBS, przenośny spektrometr ramanowski). 7. W ostatnim czasie Instytut aktywnie uczestniczy w projekcie„Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie POIŚ w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 8. Na obecnym etapie ukończono z funduszy unijnych nowoczesne laboratoria i pracownie. Trwają zakupy specjalistycznego doposażenia w tym mobilnej aparatury laboratoryjnej o wartości ponad 12 mln złotych. Podejmowane są prace zgodne z umową POIŚ.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

39


A stoisko nr A4

ARCHAIOS SP. Z O.O. ul. Stanisława Kierbedzia 4 00–728 Warszawa T. +48 601 625 080 T. +48 695 310 103 T. +48 602 180 466 biuro@archaios.pl www.archaios.pl

ARCHAIOS

Założona w 2008r. firma Archaios jest odpowiedzią na potrzeby powiększającego się rynku usług archeologicznych i konserwatorskich. Jest firmą, która jako jedyna oferuje tak szeroką gamę usług. Archeologia: • rozpoznanie archeologiczne terenów pod przyszłe inwestycje (badania AZP i geofizyczne) • opracowywanie wyników tych badań i opracowywanie programów prac wykopaliskowych i uzyskiwanie stosownych zezwoleń służb konserwatorskich • prowadzenie archeologicznych prac wykopaliskowych poprzedzających działania inwestycyjne • prowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji • opracowywanie wyników badań archeologicznych i ich publikowanie oraz • uzyskiwanie decyzji konserwatorskich dopuszczających tereny zbadanych • stanowisk pod zabudowę • konserwacja zabytków uzyskanych w trakcie badań Konserwacja: • doradztwo inwestycyjne na terenach zabytkowych i obiektach zabytkowych • przygotowywanie analiz możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych poprzedzających zakup tych obszarów • opracowywanie projektów dotyczących zabytków architektury, parków, układów urbanistycznych i ruralistycznych • wykonywanie ekspertyz mykologicznych, konstrukcyjnych, wilgotnościowych • opracowywanie programów prac konserwatorskich • renowacja zabytków ruchomych i nieruchomych • uczestnictwo w imieniu zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy ochrony zabytków i uzyskiwanie stosownych zezwoleń i opinii

Firma Archaios Sp. z o.o. została założona przez osoby z doświadczeniem w ochronie i renowacji zabytków: Ryszarda Miklińskiego – byłego Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Ryszarda Głowacza – byłego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

40

www.targidziedzictwo.pl


A stoisko nr A33

ARTSAKR 09–520 Koszelówka 3 k/Płocka T. +48 24 277 13 22 F. +48 24 277 54 94 jurek@artsakr.pl www.artsakr.pl ArtSakr to kontynuacja w 3 pokoleniu tradycji brązowniczo – jubilerskich, konserwacji i renowacji zabytków, oraz wytwarzania dzieł sztuki sakralnej i artystycznej. Wykonujemy: złocenie, srebrzenie metodą galwaniczną, płatkową, ogniową oraz galwanoplastykę. Projektujemy i wytwarzamy unikatowe: monstrancje, kielichy, tabernakula, korony, obrazy itp. Odlewamy precyzyjne figury i inne detale, uzupełniamy brakujące elementy z różnych metali (brąz, srebro, złoto), również z kamieniami naturalnymi czy syntetycznymi, emalią itp. Stosujemy stare umiejętności; repusowanie – trybowanie, emalia krzemionkowa, nello, inkrustacja, drykowanie itp. Wykonujemy kompleksowe remonty ołtarzy. Współpracujemy z najlepszymi artystami, konserwatorami zabytków. Nasze prace znajdują się również w muzeach, wielu kościołach w kraju i na świecie. Zapraszamy do współpracy konserwatorów, artystów i wszystkich, którym zależy na podtrzymaniu dobrej tradycji rzemiosła polskiego. ArtSakr is a long established (3 generations) family firm of goldsmiths who specialize in restoration of antique metal arte facts and in manufacturing of sacral objects in metal: monstrances, chalices, tabernaculas, crowns and holy pictures. We also the repair and restore church altars. We use latest as well as traditional restoration techniques and technologies. Gold and silver plating. Fire gold plating. Electroplating. Gold leaf appllcation. Some of our products are embelished with precious stones and enamel. We cooperate with the best artists, designers and antique restorers. We extend our invitation for cooperation to antique restorers and crafttsmen who are keen to continue good tradition of the Polish craftsmenship.

42

www.targidziedzictwo.pl


B stoisko nr A22

BESKID PLUS ul. Towarowa 3 43–400 Cieszyn www.beskidplus.com Nasze przedsiębiorstwo istnieje od ponad 20 lat. Jesteśmy pionierami branży opakowań archiwizacyjnych w naszym kraju – jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek polski specjalistyczne opakowania do przechowywania zbiorów wykonane z materiałów bezkwasowych. Obecnie jesteśmy liderem sprzedaży w tej branży w Polsce i głównym dostawcą dla Archiwów Państwowych. Do grona naszych klientów należą największe polskie biblioteki, muzea, instytucje kultury oraz podmioty administracji publicznej. Zyskujemy coraz szerszą grupę odbiorców także za granicą: w Austrii, Niemczech, Danii, Słowenii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, a nawet w Chinach. Oferujemy szeroką gamę produktów do długoterminowego przechowywania zbiorów. Wiemy, że dziedzina, którą się zajmujemy, ma olbrzymie znaczenie: właściwe przechowywanie zbiorów to problem ocalenia dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń, kwestia kulturowego„być albo nie być”. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, dlatego na każdym kroku kładziemy nacisk na najwyższą jakość. Oferowane przez nas opakowania archiwizacyjne spełniają wymogi rygorystycznych międzynarodowych norm: ISO 9706 i ISO 16245. Naszymi atutami są: elastyczność, możliwość realizacji obszernych zamówień w krótkim czasie oraz atrakcyjne ceny.Jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Zapraszamy do współpracy!

Our company has existed for over 20 years. We are pioneers in the domain of archival enclosures in our country since we were the first to introduce specialised acid-free storage products onto the Polish market. We have gained the national leader position in this branch and have become the main supplier of the State Archives. We provide services to the greatest Polish libraries, museums and universities. Moreover, our circle of clients has been expanding abroad and therefore our products are now used in Germany, Austria, Denmark, Slovenia, Norway, Sweden, Finland and even China. We offer a variety of products for safe storage of records. The branch of conservation plays crucial role to national and world’s legacy. Appropriate storage of archives is the matter of cultural heritage to our future generations; of cultural„to be or not to be”. We are well aware of this responsibility thus our focus is on the quality. The archival enclosures we offer meet the requirements of strict European standards ISO 9706 and ISO 16245. Our main assets are: flexibility, short time of order realization and attractive prices. We are able to meet the expectations of the most demanding customers. We are looking forward to doing business with you.

44

www.targidziedzictwo.pl


B stoisko nr A6

BIBLIOTEKA NARODOWA al. Niepodległości 213 02–086 Warszawa T. +48 22 608 29 99 kontakt@bn.org.pl www.bn.org.pl PATRIMONIUM – największy projekt digitalizacyjny w historii kultury polskiej realizowany przez Bibliotekę Narodową

Głównym założeniem projektu PATRIMONIUM jest upowszechnienie zasobów kultury Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej wśród szerokiego grona odbiorców. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, do 2020 r. ponad milion obiektów z domeny publicznej zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych za pośrednictwem najnowocześniejszej i największej w Polsce biblioteki cyfrowej – POLONA/2miliony. Zbiory BN i BJ są unikatowe w skali kraju, a ich wyjątkowa wartość i znaczenie sprawiły, że stanowią trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Część z nich podlega szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich i nie jest na co dzień dostępna. Wysokiej jakości cyfrowe kopie są gwarancją skutecznej archiwizacji, zabezpieczenia, a także umożliwiają szerokie udostępnianie. Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w dowolnym celu: przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców zainteresowanych spożytkowaniem tego, co dotychczas spoczywało w magazynach. Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie POLONA/2miliony nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji. Udostępniany zasób codziennie powiększa się o blisko 2000 obiektów: książek, starodruków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Obecnie jest ich już ponad 2 miliony! Wystawa, którą Biblioteka Narodowa organizuje podczas targów jest prezentacją Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, który powołany został w Bibliotece Narodowej w 2015 roku na bazie działalności dotychczasowych komórek organizacyjnych, zajmujących się ochroną zbiorów Biblioteki Narodowej od 1929 roku. Konserwatorzy, historycy sztuki, mikrobiolodzy, chemicy i introligatorzy wykonują działania podporządkowane kompleksowej ochronie całego księgozbioru przechowywanego w Bibliotece Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Instytut wyznaczył sobie do realizacji następujące priorytety: 1. Ochrona i przechowywanie materiałów bibliotecznych 2. Profilaktyka ochrony materiałów bibliotecznych 3. Przeglądy konserwatorskie zbiorów przekazywanych do digitalizacji 46

www.targidziedzictwo.pl


B 4. Odkwaszanie egzemplarzy pochodzących z okresu 150 lat (od połowy XIX w. do końca XX w.), należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego 5. Konserwacja wybranych obiektów 6. Promowanie standardów i najlepszych praktyk konserwatorskich: • ekspertyzy konserwatorskie • ochrona przez kopie: konserwatorskie i cyfrowe • edukacja (szkolenia wewnętrzne w BN, zewnętrzne: profilaktyka ochrony zbiorów, ochrona fotografii itp.) • redagowanie specjalistycznego czasopisma„Notes Konserwatorski • organizacja konferencji: prezentacja najnowszych osiągnięć nauki w służbie ochrony zbiorów i aktywizacja środowiska bibliotecznego.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

47


B stoisko nr A17

BT ELECTRONICS SP. Z O.O. ul. Dukatów 10 31–431 Kraków T. +48 12 410 20 33 F. +48 12 410 85 11 bte@bte.pl www.bte.pl, www.saik.pl NIP: 676–20–72–461 | REGON: 351530720 | KRS: 0000252492 Firma bt electronics to zespół najwyższej klasy specjalistów z dziedziny elektroniki, mechaniki precyzyjnej, telekomunikacji i informatyki, tworzących z pasją i chętnie podejmujących nowe wyzwania. Uwagę naszą skupiamy przede wszystkim na klientach, których potrzeby wymagają indywidualnego, niestandardowego podejścia do przedstawianego zagadnienia. Wszystkie nasze produkty staramy się dostosowywać do specyficznych warunków panujących w danym przedsiębiorstwie. Naszym głównym produktem jest System Automatycznej Identyfikacji Kluczy SAIK. Z jednej strony oferuje on nowoczesny sposób podejścia do zarządzania obiegiem kluczy i innych obiektów w przedsiębiorstwie, z drugiej strony zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do pomieszczeń służbowych i dokumentów lub innych wartościowych przedmiotów złożonych w specjalnych depozytorach. Zastosowanie systemu SAIK pozwala na pełną identyfikację i kontrolę kluczy, depozytów oraz pracowników, analizę zgromadzonych danych oraz natychmiastową reakcję na sytuacje zagrożenia wykryte przez system. bt electronics company is a team of the top professionals from the field of electronics, mechanics, telecommunication and informatics who create with passion and who willingly take up challenges. Our main focus are clients whose needs require an individual approach. We do our best to adjust all our products to the specific conditions in every single enterprise. Our main product is SAIK Key Identification Automatic System. From one side, the system offers modern approach to key circulation management (and not only) From another, it provides full control over the access to service rooms, documents and other valuables stored in the special deposits. SAIK system application enables full identification and control over keys/deposits and employees as well as data analysis and immediate reaction to all threats detected by the system.

48

www.targidziedzictwo.pl


B stoisko nr A5

BTM – DR JURKIEWICZ ul. Bartoszka 4/3 00–710 Warszawa T./F. +48 22 651 58 23 T. +48 602 134 273 biuro@btmjurkiewicz.pl www.btmjurkiewicz.pl Firma BTM dr Jurkiewicz jako firma konserwatorska – od 35 lat zajmuje się ochroną zabytków przed wodą i wilgocią oraz budownictwem ekologicznym. Prace konserwatorskie prowadziliśmy w szeregu ważnych obiektach takich jak Zamek w Malborku, Zamek na Wawelu, w Pałacach Krasińskich, Branickich – w Warszawie; w kościołach na Kresach: w Nieświeżu, Drohobyczu, w licznych kościołach w Polsce, obiektach publicznych – np. Muzeum Narodowe w Warszawie etc W ramach prowadzonej działalności stosujemy najnowsze technologie,stawiając szczególny nacisk na aspekty ekologiczne i pod tym względem staramy się realizować ideę EKO – RENOWACJI. Nasza technologia bezinwazyjnego zabezpieczania przed wilgocią czy wprowadzenie wewnętrznej izolacji termicznej na bazie gliny to przykłady realizacji tej idei.

50

www.targidziedzictwo.pl


C stoisko nr A3

CEIBA SP. Z O.O. ul. Hallera 34 40–321 Katowice T. +48 603 054 338 agnieszka@ceiba.pl info@ceiba.pl www.ceiba.pl Firma Ceiba powstała z pasji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego, jako dostawca hurtowy i detaliczny materiałów i sprzętu dla bibliotek, archiwów, muzeów, galerii, pracowni konserwacji, introligatorni. W naszej ofercie można również znaleźć folie ochronne: okienne, samochodowe oraz do zmiany wyglądu wnętrz. Nazwa firmy Ceiba pochodzi od nazwy gigantycznego tropikalnego drzewa Ceiba Pentandra. Drzewo charakteryzuje się dużą koroną oraz ogromnym pniem i mocnymi korzeniami. Od momentu powstania naszej firmy naszym celem jest być tak solidnym i stabilnym partnerem jak drzewo Ceiba. The company was found with passion and respect for national heritage, as a wholesale and supplier of materials and equipment for libraries, archives, museums, galleries, conservation workshops, and artistic bookbinding. In our offer you can also find window foils, car foils and design foils. The name“Ceiba” comes from the name of a giant tropical tree Ceiba Pentandra. The tree has a large crown and a huge trunk and strong roots. Our goal is to be as reliable and stable partner as Ceiba tree, which is why, methodically and in small steps, we are building up our company, creating new branches, in Czech Republic, Slovakia, Hungary and in Poland.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

51


C stoisko nr A28

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY CNBOP PIB ul. Nadwiślańska 213 05–420 Józefów T. +48 22 769 32 73 F. +48 22 769 33 56 cnbop@cnbop.pl Jest to jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka naukowa, której misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedmiotem działalności jest: 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki; 3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 4. prowadzenie procesów dopuszczenia, certyfikacji, europejskich i krajowych ocen technicznych oraz działalności normalizacyjnej; 5. wykonywanie analiz, opinii, ekspertyz, ocen stanu i rozwoju; 6. prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu; 7. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, edukacyjnej, informacyjnej, upowszechniającej wyniki prac i usługowej; 8. prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich, związanych z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi; 9. projektowanie i wytwarzanie aparatury i urządzeń badawczych w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi; 10. wytwarzanie prototypów urządzeń i instalacji na potrzeby prowadzonych prac naukowych, badawczych i rozwojowych.

52

www.targidziedzictwo.pl


D stoisko nr A2

DDP SP. Z O.O. ul. Srebrna 16 00–810 Warszawa T. +48 22 622 91 44–46 F. +48 22 622 91 46 info@ddp.pl www.ddp.pl Spółka DDP założona została w 2003 roku. Specjalizujemy się w rozwiązaniach przeznaczonych do digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Nasza oferta obejmuje profesjonalne skanery oraz oprogramowanie optymalizujące i wspomagające sam proces digitalizacji, obróbkę i konwersję obiektów cyfrowych oraz udostępnianie i przeszukiwanie zdigitalizowanych zasobów. Współpracujemy z wiodącymi producentami skanerów i twórcami narzędzi softwarowych. Zapewniamy lokalne wsparcie i serwis.

DDP Sp. z o.o. was established in 2003. We specialize in solutions for digitizing the cultural heritage. Our offer includes professional scanners and software for supporting and optimizing digitization processes, converting and processing digital objects, distributing and browsing digitized resources. We work with leading scanner and software manufacturers providing local support and service.

54

www.targidziedzictwo.pl


D stoisko nr A7

DIGITAL-CENTER SP. Z O.O. ul. Krzemowa 1, Złotniki 62–002 Suchy Las T. +48 61 658 54 61 F. +48 61 658 54 62 biuro@digital-center.pl www.digital-center.pl Firma Digital-Center od ponad 20 lat zajmuje się archiwizacją dokumentów w tym usługowym skanowaniem i mikrofilmowaniem dokumentów papierowych. Specjalizujemy się w digitalizacji zarówno dokumentacji biurowej jak i archiwalnej w tym rękopisów, starodruków, map czy atlasów. Dodatkowo naszą ofertę uzupełnia digitalizacja materiałów audio-wideo oraz mikrofilmowanie wszystkich typów mikroform, a także zapis zeskanowanych dokumentów (ich skanów) na taśmie mikrofilmowej 16 i 35 mm. W celu automatyzacji procesów o których mowa, korzystamy z autorskiego oprogramowania qDi do post-processing’u. Usługi realizujemy dla zdecydowanej większości archiwów, bibliotek i muzeów w Polsce, a także współpracujemy przy zleceniach przekazywanych nam z Niemiec, Ukrainy czy Francji. Digitalizacja realizowana jest w większości przypadków u Zamawiającego, u którego na czas trwania projektu, tworzymy pracownie digitalizacyjne. W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.digital-center.pl oraz do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

55


D stoisko nr A26

TYCO – DEKK FIRE SOLUTIONS SP. Z O.O. ul. Zielona 52 05–500 Piaseczno T. + 48 22 244 22 00 F. + 48 22 24422 01 e-mail: info@dekk.pl www.dekk.pl Spółka DEKK Fire Solutions została założona w 2007. Od tego czasu firma prężnie się rozwija poszerzając zakres swojej działalności oraz zwiększając udział w rynku. Wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych pozwala nam na realizacje dużych i skomplikowanych inwestycji. Wykonujemy instalacje we wskazanym przez inwestora standardzie NFPA, FM Global, PN-EN, VdS oraz inne zachowując wymogi stawiane przez przepisy na terenie Polski. Nasze instalacje, odpowiadają najwyższym wymaganiom bezpieczeństwa i jakości, i całkowicie sprawdzają się w przypadku zagrożenia pożarowego Profilem naszej działalności jest projektowanie, koncepcje, dostawy, montaż, serwis, audyty, instrukcje bezpieczeństwa: • stałych urządzeń gaśniczych na mgłę nisko i wysoko ciśnieniową • stałych urządzeń gaśniczych gazowych na gazy obojętne, • stałych urządzeń gaśniczych wodnych, pianowych • systemów bardzo wczesnej detekcji dymu, • systemów sygnalizacji pożaru, • systemów oddymiających, • systemów kontroli dostępu, CCTV i SSWiN.

56

www.targidziedzictwo.pl


D stoisko nr A26

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SP. Z O.O. ul. Krakowiaków 50 02–255 Warszawa +48 660 532 900 kklasa@tyco-bspd.com www.johnsoncontrols.com Firma Tyco jest światowym dostawcą systemów ochrony przeciwpożarowej. W ostatnich latach połączyła się z Firmą Johnson Controls, światowym koncernem przemysłowy. Wspólnie stworzyli Johnson Controls International plc, budując w ten sposób światowego lidera w dziedzinie produktów i technologii budowlanych, zintegrowanych rozwiązań oraz magazynowania energii. Firma Tycon produkuje i dostarcza niezrównany zakres systemów wykrywania i ochrony przeciwpożarowej, środków gaśniczych, systemów tryskaczowych, zaworów, produktów rurowych, armatury, sprzętu przeciwpożarowego i usług, które pomagają klientom ratować życie i chronić mienie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.tyco-fire.com www.tyco-aquamist.com

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

57


F stoisko nr A34

FIRMA HANDLOWA BARBARA I ANDRZEJ LABE ul. Naftowa 31 41–200 Sosnowiec T. +48 32 299 92 12 T. +48 501 320 501 F. +48 32 299 90 35 labe@labe.com.pl www.labe.com.pl Firma„Labe” oferuje płytki ceramiczne, przeznaczone do renowacji obiektów zabytkowych, takich jak: zamki, pałace, dworki, kościoły, kamienice, dworce kolejowe. Specjalizujemy się XIX-wiecznych płytkach ściennych (w tym secesyjnych z powierzchnią craquele), posadzkowych gresowych oraz cementowych. Nasza oferta zawiera również płytki klinkierowe na elewacje starych obiektów (tzw. główki cegieł) oraz produkty z trawertynu (kasetony). Na życzenie odtwarzamy płytki o unikalnych wzorach dla uzupełnienia uszkodzonych powierzchni zabytkowych.

58

www.targidziedzictwo.pl


F stoisko nr A19

FOKUS GmbH LEIPZIG Lauchstädter Straße 20 04229 Leipzig, Państwo: Niemcy T. +49 341 217 84 60 F. +49 341 217 84 70 home@fokus-GmbH-Leipzig.de www.fokus-GmbH-Leipzig.de Rok założenia: 1993, Osoba do kontaktu: Dipl.-Ing. Gunnar Siedler Firma fokus GmbH Leipzig jest firmą inżynieryjną, która od 1993 roku prowadzi działalność w zakresie dokumentacji dla ochrony zabytków i renowacji. Firma świadczy specjalistyczne usługi w dziedzinie fotogrametrii, pomiarów deformacji budynków, cyfrowego przetwarzania obrazu, a także rozwoju oprogramowania, w ramach czego powstają m.in. ekspertyzy budynków, rysunki fasad, wielkoskalowe fotoplany, fotogrametryczne analizy zdjęć historycznych, jak również wielkoskalowe dokumentacje przetwarzania i projekcji ortogonalnej w wysokiej fotograficznej jakości. Dokumentacja w kontekście ochrony zabytków i renowacji stanowi istotny temat, na który kładzie się duży nacisk. W związku z czym na podstawie doświadczeń z powyższymi projektami, jak również w ścisłej współpracy z restauratorami i architektami, firma rozwija i udoskonala od 16-stu lat oprogramowanie do kartowania – metigo MAP. Metigo MAP jest programem dla konserwatorów i restauratorów zabytków, który umożliwia im kartowanie na cyfrowych zrektyfikowanych obrazach/cyfrowych fotomapach. Metigo MAP oferuje użytkownikom możliwość wykonania opracowania zarówno w terenie jak i w biurze. Połączenie możliwości przetwarzania obrazu i funkcji CAD umożliwia komfortową i szybką pracę nad dokumentacją konserwatorską.

60

www.targidziedzictwo.pl


H stoisko nr A23

HASSELBLAD POLSKA

MIGAVKA SP. Z O.O. – WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI HASSELBLAD W POLSCE. Migavka Sp. z o.o. 01–864 Warszawa ul. Klaudyny 32C NIP: 118 198 10 18 Biuro handlowe: ul.Rudzka 28, lok.II 01–689 Warszawa godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9.00–17.00 T. +48 22 751 96 69 www.hasselblad.com.pl Oferujemy pełen asortyment sprzętu fotograficznego oraz skanery szwedzkiej firmy, jednego z najbardziej uznanych producentów sprzętu fotograficznego na świecie.

HASSELBLAD POLSKA – MIGAVKA Ltd.. – exclusive distributor of HASSELBLAD brand in Poland. Migavka Ltd., 01–864 Warsaw, Klaudyny str. 32C, VAT No: 118 198 10 18. Sales office: Rudzka str. 28, 01–689 Warsaw. Opening hours: Monday – Friday 9.00 am – 5.00 pm, tel. +48 22 751 96 69. We offer a full range of photographic equipment and scanners from a Swedish company, one of the most recognized photographic equipment manufacturers in the world.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

61


H stoisko nr A12

HIROX EUROPE – JYFEL 300 RN 6, Le Bois des Côtes, Bâtiment A F-69760 Limonest, France T. +33 426 250 340 F. +33 426 236 813 info@hirox-europe.com www.hirox-europe.com Poznajcie Państwo Hirox RH-2000: najbardziej zaawansowany mikroskop do inspekcji i pomiarów 3D dla restaurowania dziedzictwa kulturowego i dzieł sztuki! 35-letnie doświadczenie i innowacyjność w mikroskopii wideo umożliwiły nam opracowanie idealnego narzędzia dla małych lub dużych obiektów: obrazy, metal, tekstylia, archeologia, drewno, rzeźby, historia naturalna i wiele więcej! Tworzenie obrazów / filmów o wysokiej rozdzielczości i szybkie pomiary 3D nigdy nie były łatwiejsze! NOWOŚĆ: poznajcie Państwo Nano Point Scanner o najwyższej precyzji!

Discover the Hirox RH-2000: the most advanced inspection & measurement 3D Microscope for Cultural Heritage & Art Restoration! 35 years of experience and innovation in video microscopy allowed us to develop the perfect tool for small or big objects: Paintings, Metal, Textile, Archeology, Wood, Sculptures, Natural History and much more! Creating high resolution images / videos and making fast 3D measurements have never been easier! NEW: discover the Nano Point Scanner for the highest precision!

62

www.targidziedzictwo.pl


I stoisko nr A25

INSTYTUT BADAŃ HISTORYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH SP. Z O.O. WYDAWCA: ARCHEOLOGIA ŻYWA ul. Wojska Polskiego 15C 62–500 Konin T. +48 63 219 10 13 Adres Redakcji: ul. Kaszubska 4 50–214 Wrocław T. +48 71 329 71 71 T./F. +48 71 328 83 71 prenumerata@archeologia.com.pl www.archeologia.com.pl www.facebook.com/Archeologia Żywa Nowa „Archeologia Żywa” jest kwartalnikiem popularnonaukowym promującym archeologię, rozumianą jako naukę zajmująca się badaniem przeszłości rodzaju ludzkiego (od prehistorii aż po teraźniejszość) w oparciu o jej materialne relikty. Celem czasopisma jest promocja osiągnięć tej nauki. Horyzonty badawcze współczesnej archeologii wciąż się poszerzają. Prezentujemy zatem jej dorobek również poprzez artykuły związane z historią, historią sztuki i architektury, biologią i ekologią człowieka oraz innymi naukami przyrodniczymi. “Living Archeology” is a popular science journal that promotes archeology, understood as a study of the past of the human kind (from prehistory to the present) based on its material relics. The purpose of the journal is to promote the achievements of this science. The research horizons of modern archeology are still expanding, therefore we present it through articles related also to history, history of art and architecture, human biology and ecology, and other natural sciences.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

63


I stoisko nr A10

INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

ul. Dorodna 16 03–195 Warszawa T. +48 22 504 10 00 F. +48 22 811 19 17 sursek@ichtj.waw.pl www.ichtj.waw.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) jest wiodącą polską jednostką badawczą prowadzącą prace w dziedzinie radiochemii, chemii radiacyjnej, chemii jądrowej i jądrowej inżynierii chemicznej, konstrukcji i budowie przyrządów radiometrycznych, badaniach środowiskowych, radiobiologii komórkowej itp. W ramach Instytutu działają stacje pilotowe wyposażone w akceleratory elektronów: sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych i przeszczepów (ISO i GMP), mikrobiologicznej dekontaminacji żywności oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych, radiacyjnej modyfikacji polimerów, jak również usuwania SO2 i NOx z gazów odlotowych. ICHTJ posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykorzystania technologii radiacyjnych w przemyśle, medycynie, ochronie środowiska i rolnictwie.

The Institute of Nuclear Chemistry and Technology is Poland’s most advanced institution in the fields of radiochemistry, radiation chemistry, nuclear chemical engineering and technology, application of nuclear methods in material engineering and process engineering, radioanalytical techniques, design and production of instruments based on nuclear techniques, environmental research, cellular radiobiology, etc. The results of work at the INCT have been implemented in various branches of the national economy, particularly in industry, medicine, environmental protection and agriculture. The Institute has four pilot plants equipped with six electron accelerators: for radiation sterilization of medical devices and transplantation grafts; for radiation modification of polymers; for removal of SO2 and NOx from flue gases; for food hygiene.

64

www.targidziedzictwo.pl


K stoisko nr A30

KLAMEX

ZENON OLISZEWSKI ul. Wawerska 9 05–410 Józefów T. +48 511 166 259 T./F. + 48 22 789 34 90 biuro@klamex.pl www: klamex.pl Nieprzerwanie od 1976, jako rodzinna manufaktura tworzymy ręcznie wyroby z mosiądzu na Państwa indywidualne zamówienie, podkreślające charakter drzwi i okien. Dzięki własnej pracowni modelarskiej od lat tworzymy okucia drzwiowe i okienne, oraz inne wyroby mosiężne według wzorów dostarczonych przez klientów indywidualnych. Nasze dzieła mogą Państwo zobaczyć w wielu prestiżowych obiektach zabytkowych na całym świecie. Wykonujemy okucia według wytycznych konserwatorów oraz architektów – od klamek poprzez różnego rodzaju niszowe ozdobne zamknięcia oraz blokady okienne. Produkty mogą być wierną kopią starych technologii lub mogą zostać przez nas dostosowane do współczesnych wymagań technologicznych. Since 1976, our family company has been manually producing custom articles of brass, making sure they emphasise the character of the doors and windows in which they are mounted. Thanks to our own modelling workshop, for many years now we have been creating door and window fittings as well as other brass products based on designs provided by individual customers. You can see our work in many prestigious historic buildings around the world. Manufactured according to the guidelines of art conservators and architects, the fittings range from handles through various ornamental niche locks, to window blockers. The product may be an exact copy of an old technology or we can adapt it to modern technical requirements.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

65


M stoisko nr A35

MANUFAKTURA CERAMICZNA FOUGASSE Kozenin 65, 26–332 Sławno T. +48 603 88 90 46 info@ctplus.pl Firma CER-TECH PLUS powstała w 2004 roku. Jej obszarem działania był handel i pośrednictwo w sprzedaży. Dostarczaliśmy surowce, wykładziny i kule ze spieczonego Al2O3 do zakładów ceramicznych, szkliwa, pobiałki, jak również specjalistyczne materiały chemiczne do procesów technologicznych w ceramice. Inną gałęzią była sprzedaż specjalistycznej profesjonalnej chemii dla przemysłu samochodowego. W roku 2010 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu produkcji wyrobów ceramicznych dla konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Tak w roku 2011 i 2012 wykonaliśmy elementy murowe szkliwione z przeznaczeniem rewitalizacji Dworca Głównego we Wrocławiu we współpracy z renomowaną wrocławską firmą CASTELLUM sp. z o.o. I tak powoli pracując nad nowymi produktami, równocześnie wykonaliśmy elewację Pływalni w Bytomiu, Tunel wejścia na perony Dworca Głównego w Opolu, dworzec Główny w Legnicy. Ełku i Pile, a poza tym kilkanaście mniejszych renowacji ścian i posadzek historycznych. Ostatnią naszą realizacją było wykonanie na remont posadzek Urzędu Morskiego w Szczecinie (stary Czerwony Ratusz). Poprzez nasze starania dążymy do odtworzenia wspaniałej historii polskiej produkcji płytek ceramicznych wielu warszawskich, krakowskich manufaktur ceramicznych, a przede wszystkim takich potentatów jak nasz rodzimy Dziewluski & Lange oraz radomski MARYWIL. Wszystkich tych, którym nie jest obojętna historia ceramiki, a przede wszystkim produkcji płytek ceramicznych kamionkowych i szkliwionych z okresu secesji zapraszamy do współpracy. Architektom, którzy wykonują mozolnie projekty konserwatorskie proponujemy dostęp do naszych zasobów historycznych jak również pomoc w doborze elementów ceramicznych do swoich projektów. Zapraszamy do współpracy firmy budowlane specjalizujące się w konserwacji zabytków, architektów opracowujących projekty rewitalizacji obiektów zabytkowych. Służymy naszą wiedzą fachową dotyczącą ceramiki historycznej jak również użytkowej. 66

www.targidziedzictwo.pl


M Company CER-TECH PLUS Sp. o.o. was established in 2004. The main scope of activity was the brokering of raw materials for the manufacture of ceramic products, such as ceramic, porcelain, sanitary ware, electrical porcelain. Our long experience in this field and observation of market developments have led us to the ceramic production started in Kozenin near Opoczno. In 2010 we started production of ceramic products under the name: Manufaktura Ceramiczna TERRA We started producing the following products: Special sections for the production of driptype stair treads, edge for laboratory tables, R43 sanitary profiles in different colors to combine ceramic wall and the floor. We have also developed the following products: soil acidometers, mosaic tiles of different sizes from 17x17 mm to 80x80 mm with different structures of wood, stone, marble and granite, and many others from the rich collection of structures. At the beginning of 2011 we started the project of revitalization of Wroclaw Central Station as the sole supplier of glazed bricks and tiles. In the first half of 2011 were developed and implemented technologies to produce the following products: • chemically resistant tile; • plate under mechanical resistance with a thickness of 18, 20, 30 mm dimensions 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, and the hexagon diameter 100 and 150 mm; • Special collection of tiles for kitchen furniture manufacturers for lining the kitchen worktops; • Inserts for special orders under conservation of monuments – we are able to do any historical plate format and each shape. All products are made from natural raw materials without adding harmful chemicals to the environment. Sintered at temperatures over 1100 °C achieve high technical parameters: mechanical strength, frost resistance, chemical resistance, non-combustibility and water absorption of less than 0,5% by that meet the demanding requirements of these qualities to the ceramic. We are constantly working on the technology of production by introducing modern technology to old items and raw materials. In the second half of the year we will start the production of ceramic components pressed, drawn and colored.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

67


M stoisko nr A27

MOVITECH

Ł.MARZEC, R.PITYŃSKI SP.J. Ul. Zawiła 61 30–390 Kraków T. +12 654 25 26 T. +48 502 299 449 lmarzec@movitech.pl www.movitech.pl Powstanie firmy MOVITECH w roku 2009 było odpowiedzią na coraz bardziej widoczne dążenia do modernizacji technologicznej instytucji kultury. Naszym głównym celem jest poprawa jakości i komfortu indywidualnego oraz grupowego zwiedzania w oparciu o audioprzewodnik oraz aplikacje mobilne. Rezultaty naszej pracy można obserwować na przykładzie ponad 100 kompleksowych realizacji na terenie całej Polski. MOVITECH dysponuje własnym zespołem redakcyjno-merytorycznym oraz badawczo-rozwojowym. To unikatowe połączenie pozwala na tworzenie kompleksowych i spójnych rozwiązań, których niewątpliwym atutem jest możliwość ich dostosowania do indywidualnych potrzeb danej placówki.

68

www.targidziedzictwo.pl


M stoisko nr A18

MEDIAN POLSKA S.A. ul. Topolowa 1 41–404 Mysłowice T. +48 504 268 983 T. +48 32 223 41 68 F. +48 32 223 84 68 zamowienia@medianpolska.pl www.medianpolska.pl Median Polska S.A. to w pełni polski zakład, posiadający wieloletnie doświadczenie w szeroko pojmowanej renowacji i konserwacji papieru. Produkty, które posiadamy w swojej ofercie zaspokajają najwyższe wymagania stawiane przez bibliotekarzy i archiwistów. Median Polska S.A. od lat z powodzeniem realizuje zlecenia produkcyjne dla takich firm jak Neschen, ASLAN, czy EKZ. Ponadto produkujemy maszyny, chemię do odkwaszania oraz prowadzimy serwis urządzeń. Chcąc zaspokajać potrzeby rynku i podążać za nowoczesnymi trendami i metodami działania, korzystamy z doświadczeń największych autorytetów w dziedzinie archiwów i bibliotek. Wszystko z troski o pozostawienie dla potomnych w jak najlepszej kondycji pisanego dziedzictwa kulturowego minionych epok. Median Polska S.A. is an entirely Polish company, which has perennial experience in paper restoration and maintenance. Our products meet the highest demands of librarians and archivists. Median Polska S.A. has been successfully executing orders for entities like Neschen, ASLAN or EKZ. We also produce machinery, deacidification chemicals and offer service of the devices. Our mission is to meet the market’s demand – we follow the latest trends and modus operandi, we embrace the experience from the most renown authorities in the field of archives and libraries. All of these deriving from the concern to leave the highest possible quality of written cultural heritage of past ages to the posterity.

70

www.targidziedzictwo.pl


M stoisko nr A24

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BUDOWNICTWA SP. Z O.O. ul. Grójecka 128 p. 51 02–383 Warszawa T./F. +48 22 668 84 50 T. +48 668 84 55 T. +48 668 84 60 mcb@mcb.pl www.mcb.pl Regały magazynowe, regały półkowe, regały biblioteczne – MCB Nasza firma działa na polskim rynku od 1996 roku Produkujemy regały i elementy wyposażenia regałów do muzeów, archiwum, bibliotek, banków itp. W naszej ofercie znaleźć można: regały stacjonarne, regały półkowe, regały przesuwne (jezdne), regały magazynowe, regały paletowe, regały metalowe, regały biblioteczne (na książki), a także meble laboratoryjne oraz meble biurowe. Dzięki naszej palecie różnorodnych produktów jesteśmy gotowi sprostać potrzebom i trendom współczesnych konsumentów. W naszym portfolio znajduje się ponad 1000 realizacji wykonanych zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. Specjalnością firmy są rozwiązania dedykowane do poszczególnych branż zajmujących się składowaniem i przechowywaniem. Naszą główna zaletą jest mnogość rozwiązań regałowych: od najprostszych systemów, tworzonych z regałów stacjonarnych, przez regały przesuwne, specjalistyczne wyposażenie magazynów muzealnych, siatki wysuwane na obrazy i broń, podesty wielopoziomowe, kraty do podwieszania eksponatów, aż po regały wysokiego składowania, podesty samonośne oraz automatykę magazynową. Zapewniamy wsparcie na poziomie projektowania oraz dostawy i montażu produktu. Uzupełnieniem oferty jest bogaty wachlarz dodatkowego wyposażenia usprawniającego i organizującego działanie magazynu. Są to m.in. szuflady, różnorodne podpórki do akt i książek, etykiety, oznakowanie korytarzy, półki ekspozycyjne. Na sukces firmy MCB składają się: wieloletnie doświadczenie, zaangażowani pracownicy, innowacyjność oraz produkty najwyższej jakości. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

71


N stoisko nr A16

NOWOCZESNA PLEBANIA

WYDAWNICTWO BUD MEDIA ul. Szajnochy 14 85–738 Bydgoszcz T. +48 52 522 22 17 T. +48 605 586 492 nplebania@bud-media.com.pl www.nowoczesnaplebania.pl www.oknoserwis.pl www.efasady.pl www.oslonysloneczne.pl www.dom-plan.pl KOŚCIÓŁ – inwestor, którego nie można lekceważyć NOWOCZESNA PLEBANIA to jedyne na rynku bezpłatne czasopismo, będące kompendium wiedzy o produktach i usługach adresowanych do proboszczów i innych osób mających wpływ na zarządzanie parafiami. Dostarczany bezpłatnie do parafii magazyn jest niezastąpionym pośrednikiem pomiędzy gospodarzami wspólnot parafialnych a firmami, posiadającymi w swojej ofercie wyroby i rozwiązania dla tej wyselekcjonowanej grupy klientów. Magazyn NOWOCZESNA PLEBANIA to zbiór praktycznych informacji i ofert, które pozwala księżom na dokonanie właściwego wyboru produktów i usług, a firmom ułatwia dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów. Proponujemy także prezentowanie na łamach pisma wdrożonych już w różnych parafiach rozwiązań, które dla innych proboszczów mogą stać się zachętą do naśladowania. • • •

Od 2004 roku jesteśmy wiarygodnym żródłem informacji dla osób zarządzających majątkiem kościelnym. Docieramy precyzyjnie pod adresy pocztowe parafii. Budujemy pozytywne relacje przekazując fachową wiedzę.

72

www.targidziedzictwo.pl


N stoisko nr A36

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ul. Kopernika 36/40 00–924 Warszawa T. +48 22 826 02 39 T. +48 22 826 93 52 T. +48 22 826 92 47 F. +48 22 826 17 14 info@nid.pl www.nid.pl W ramach swojego wystąpienia na targach Dziedzictwo Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprezentuje wystawę„Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec” Wystawa została przygotowana przez NID we współpracy Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkimi Konserwatorami z Zielonej Góry i Szczecina oraz Konserwatorami Krajów Związkowych: Saksonii, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Transgraniczna prezentacja ukazuje problemy konserwatorskie historycznych zespołów rezydencjonalnych po obu stronach polsko-niemieckiej granicy na przykładzie 96 wytypowanych obiektów podzielonych na 4 grupy o różnym stanie zachowania.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

73


O stoisko nr A20

OPTA-TECH SP. Z O. O. Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211 02–797 Warszawa T. +48 22 853 64 76 F. +48 22 843 33 91 sekretariat@opta-tech.com OPTA-TECH to polska firma z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku aparatury laboratoryjno-badawczej. Doradzamy naszym Klientom w wyborze systemów z zakresu mikroskopii klasycznej i cyfrowej, biologii molekularnej, obrazowania konfokalnego, obrazowania i analizy powierzchni 3D (profilometira, SEM). Dostarczane przez nas rozwiązania to systemy otwarte umożliwiające użytkownikowi ich rozbudowę bez konieczności wiązania się z określonym producentem lub dostawcą. MIKROSKOPY | Optyczne mikroskopy stereoskopowe i biologiczne do analizy i oceny różnego typu próbek. KAMERY I OPROGRAMOWANIE | W ofercie posiadamy zarówno specjalistyczne kamery do fluorescencji jak również modele przeznaczone do dokumentowania rutynowych obserwacji. AUTOMATYZACJA MIKROSKOPU | Moduły do automatycznego ustawiania ostrości, zautomatyzowane stoliki i uchwyty obiektywów pozwalające na budowę indywidualnie dopasowanego urządzenia do aplikacji przemysłowych lub nowych typów badań. ANALIZA POWIERZCHNI 3D | Rozwiązania do obserwacji, wizualizacji 3D i oceny jakości powierzchni, chropowatości na podstawie obrazu mikroskopowego. STOLIKI GRZEWCZE | Kompletne systemy do wysokotemperaturowej analizy próbek pod mikroskopem z wykorzystaniem stolików grzewczych największych światowych producentów. MODUŁY KONFOKALNE | Stosowane w naukach biologicznych, medycynie i przemyśle farmaceutycznym SKANERY PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH | Znajdują zastosowanie w badaniach klinicznych, dydaktyce i badaniach naukowych, systemach konsultacji lekarskich wykonywanych na odległość. BIOLOGIA MOLEKULARNA | Dostarczamy systemy PCR/QPCR na potrzeby badań klinicznych i naukowych.

74

www.targidziedzictwo.pl


P stoisko nr A28

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA GŁÓWNA PSP KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU ul. Podchorążych 38 00–463 Warszawa www.straz.gov.pl Państwowej Straży Pożarnej została powołana na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest państwową jednostką budżetową, centralną jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej pod kierownictwem Komendanta Głównego PSP, który to jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), ochrony przeciwpożarowej, a także obrony cywilnej, pełniąc funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kontroluje działania organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W zakresie obrony cywilnej kraju Szef OCK nadzoruje zadania mające na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Obrona cywilna ma na celu przede wszystkim: • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury; • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny; • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

76

www.targidziedzictwo.pl


P stoisko nr A15

PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE ul. Długa 52 00–241 Warszawa T. +48 22 50 44 800 – centrala T. +48 22 50 44 815 – sekretariat pma@pma.pl www.pma.pl Państwowe Muzeum Archeologiczne powołane zostało w 1928r, ale w swoich zbiorach posiada starsze kolekcje ze schyłku XIX wieku.. Zbiory pochodzą z terenów całej Polski oraz z dawnych ziem sprzed 1939r, obecnej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, od najstarszej epoki kamienia paleolitu po późne średniowiecze. Bogate zbiory prezentowane są na wystawie stałej„Pradzieje ziem polskich” z nowoczesnymi animacjami multimedialnymi, makietami i Diorami. Muzeum organizuje wystawy własne oraz prezentuje wystawy czasowe z kraju i z zagranicy. Od 1958r siedzibą Muzeum jest Arsenał. Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00, w soboty zamknięte, w niedziele w godz. 10.00 – 16.00. W niedzielę wstęp wolny. Archeologia: • prowadzenie systematycznych archeologicznych prac wykopaliskowych, nadzory archeologiczne, • opracowywanie i publikowanie wyników badań we własnych wydawnictwach naukowych i obcych • organizowanie wystaw czasowych we własnej siedzibie i poza granicami Polski Konserwacja: • prowadzenie prac konserwatorskich zabytków archeologicznych m.in. żelaznych, brązowych, kościanych oraz ceramiki, • organizowanie dorocznych Spotkań Konserwatorskich„Sztuka Konserwacji” z sesją naukową i wystawą firm oferującą najnowocześniejsze metody prac konserwatorskich • organizowanie dorocznej sesji naukowej„Analiza chemiczna zabytków” z Wydziałem Chemii UW Pracownia Kopii • wykonywanie kopii i replik zabytków archeologicznych Edukacja i popularyzacja • prowadzenie zajęć i lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży • udział w piknikach naukowych, festynach imprezach edukacyjnych Muzeum dostępne dla osób niepełnosprawnych.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

77


P stoisko nr A21

POLSKI KOMITET BŁĘKITNEJ TARCZY ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00–071 Warszawa T. + 48 22 42 10 260 F. + 48 22 828 16 96 www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza.php Błękitna Tarcza Błękitna Tarcza (Blue Shield) jest to symbol ochrony określony w Konwencji haskiej z 1954 r. (Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisana w Hadze dnia 14 maja 1954 r.). Zgodnie z zapisami Konwencji, znak Błękitnej Tarczy służy dla oznakowania obiektów kultury, aby zapewnić im ochronę przed atakiem w razie konfliktu zbrojnego. Autorem emblematu jest Polak, profesor Jan Zachwatowicz, w tamtym okresie Generalny Konserwator Zabytków. Błękitna Tarcza jest również nazwą organizacji tworzącej sieć współpracy pomiędzy muzeami, archiwami, bibliotekami, a także instytucjami związanymi z obiektami zabytkowymi i miejscami dziedzictwa kulturowego oraz archiwizacją audiowizualną. Polski Komitet Błękitnej Tarczy powstał w 2002 r. Misja Polski Komitet Błękitnej Tarczy działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami zbrojnymi, katastrofami oraz klęskami żywiołowymi. Cele Celem Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy jest sprostanie wyzwaniom związanym z ochroną dóbr kulturalnych zagrożonych konfliktami zbrojnymi oraz w czasie pokoju. Realizuje zadania w ramach programu Pogotowia, Pomocy, Doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury. W związku z tym, Komitet koncentruje się na następujących działaniach: • • • • • • •

Promowanie polskiego i międzynarodowego prawa związanego z ochroną dóbr kulturalnych zagrożonych podczas konfliktów zbrojnych i w czasie pokoju; Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony zabytków w zagrożeniu wśród specjalistów, decydentów, młodzieży, studentów, wojskowych i ogółu społeczeństwa; Prowadzenie monitoringu zagrożonego dziedzictwa kulturowego; Inspirowanie przedsięwzięć na rzecz prewencji i zapobiegania degradacji wartości zabytkowych; Opracowywanie zasad i metod ochrony dziedzictwa zagrożonego katastrofami, klęskami żywiołowymi i konfliktami zbrojnymi; Kształcenie ekspertów w zakresie ochrony dóbr kultury w zagrożeniu; Współpraca w zakresie wymiany informacji oraz wymiany specjalistów z innymi Komitetami Błękitnej Tarczy, instytucjami i pokrewnymi organizacjami; 78

www.targidziedzictwo.pl


P • • • • •

Wspomaganie instytucji rządowych i pozarządowych w zakresie ochrony dziedzictwa kultury w zagrożeniu; Inspirowanie i organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń oraz konferencji adresowanych do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców związanych z ochroną dziedzictwa kulturalnego; Przygotowanie i prowadzenie bazy danych ekspertów w zakresie ochrony dóbr kulturalnych zagrożonych konfliktami zbrojnymi oraz klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz współpraca w tym zakresie z agendami rządowymi i wojskiem; Edukowanie i podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia dóbr kulturalnych jako wspólnego dziedzictwa całej ludzkości; Prowadzenie doradztwa i pomocy instytucjom kultury w zakresie planowania, strategii i organizacji działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego w sytuacjach kryzysowych, związanych z konfliktami zbrojnymi, katastrofami i klęskami żywiołowymi; Promowanie znaku„Błękitnej Tarczy” oraz jego autora, profesora Jana Zachwatowicza.

Osiągnięcia Do najważniejszych osiągnieć Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy należy udział w pracach promujących Drugi Protokół do Konwencji haskiej z 1954 r., co między innymi doprowadziło do ratyfikowania przez Polskę tego ważnego dokumentu, wszedł on w życie 3 kwietnia 2012 r. Ważnym osiągnieciem jest także udział Komitetu w przygotowaniu ekspertów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w zagrożeniu, prowadzenie Punktów kontaktowo-informacyjnych Błękitnej Tarczy (Biura Regionu Mazowsze i Punktu kontaktowo-informacyjnego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie), współorganizowanie wielu szkoleń i konferencji, w tym między innymi przygotowanie merytoryczne Konferencji organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt.„Dziedzictwo kultury wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań. Programy i kierunki działań” w 2016 r. dla ekspertów z 29 państw i wielu organizacji międzynarodowych, organizacji regionalnego spotkania Błękitnej Tarczy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2016 r., warsztatów w ramach cyklu seminariów„Bezpieczeństwo (W) Muzeum” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2016 r., cyklicznych międzynarodowych konferencji poświęconych ochronie dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, organizowanych w Krakowie wspólnie ze Szkołą Aspirantów PSP (ostatnie konferencja i pomoc merytoryczna w jej przygotowaniu w 2017 r.), a także pięciu edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków, oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r., jak również promowanie działań i sukcesów Polski na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego w zagrożeniu na forum międzynarodowym. Oferta współpracy Osoby zainteresowane problematyką ochrony dóbr kulturalnych w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych działaniami zbrojnymi zapraszamy do współpracy. Dane Kontaktowe Krzysztof Sałaciński – Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy e-mail: salacinskikrzysztof@gmail.com Lidia Klupsz – Sekretarz Polskiego Komitetu Błekitnej Tarczy Członek Zarządu ANCBS (The Association of National Committees of the Blue Shield) e-mail: l.k.kobidz@gmail.com

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

79


P stoisko nr A14

PORSA SYSTEMY MEBLOWE ul. Zwyciezców 4d 03–941 Warszawa T. +48 22 616 00 36 F. +48 22 616 02 54 vitrum@vitrum.pl www.vitrum.pl Jesteśmy firmą zajmującą się w projektowaniem i produkcją gablot szklanych, doskonale sprawdzających się w muzeach, oraz miejscach użyteczności publicznej związanych z kulturą i handlem. Zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, gabloty mogą spełniać najwyższe wymagania konserwatorskie takie jak: szczelność, neutralność chemiczną, wiążąc się z wyższą ceną, którą w przypadku ograniczonego budżetu minimalizujemy proponując meble tańsze zachowując przy tym ich funkcjonalność i estetykę. Zapraszamy do współpracy.

We are a company specialising in design and production of glass showcases, perfectly suited for museums and other public facilities of cultural or commercial nature. According to our clients’ expectations, the showcases can meet the highest maintenance standards, such as hermetic tightness or chemical neutrality, which naturally results in their higher price, or alternatively, in case of lower budgets, more economical furnishing can be offered maintaining however satisfying standard of functionalism and aesthetics. We invite you for cooperation.

80

www.targidziedzictwo.pl


S stoisko nr A31

SET BARTŁOMIEJ PANKOWSKI ul. Polna 96 05–500 Mysiadło T. +48 668 633 504 jaroslaw.pawlowicz@panko.pl www.panko.pl Firma istnieje od 1993 roku. Nasza specjalizacja, to: • Pułapki do monitorowania obecności szkodników w bibliotekach i muzeach. • Pułapki do monitorowania obecności szkodników magazynowych, w tym owadów i gryzoni • Wkłady lepne do lamp owadobójczych • Pułapki do monitorowania obecności szkodników upraw • Karmniki deratyzacyjne • Feromony i atraktanty w postaciach użytkowych. W tworzeniu pułapek wykorzystujemy unikatowe (opatentowane) rozwiązania konstrukcyjne zapewniające najlepsze efekty wabienia i odławiania szkodników. Precyzja i powtarzalność produkcji gwarantują satysfakcję i uznanie ze strony odbiorców Obecnie jesteśmy wiodącym producentem klejowych pułapek monitorujących szkodniki w Europie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą handlową.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

81


S stoisko nr A15

STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU Wawel 5, 30–001 Kraków Adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31–011 Kraków T. +48 536 489 678 smp@mhk.pl www.muzealnicy.org Naukowo-zawodowe Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest największą i najdłużej działającą organizacją stawiającą sobie za cel zachowania tradycji i rozwój muzealnictwa w Polsce. Stowarzyszenia realizuje swoje cele m.in. poprzez: rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi muzeów i muzealnictwa oraz dyscyplin pokrewnych; upowszechnianie wiedzy o muzealnictwie, muzeach i ich zbiorach oraz o prawnych podstawach postępowania z zabytkami; doskonalenie kwalifikacji zawodowych muzealników oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej oraz zacieśnianie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze. STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH istnieje po to, aby uświadamiać społeczeństwo polskie, że bez dbałości o nasze dziedzictwo czynimy pustą naszą współczesność. Aby przekonać społeczeństwo polskie, że muzealnicy są potrzebni dla ochrony i nowoczesnej interpretacji naszego dziedzictwa, która jest niezbędnym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Aby zbudować w środowisku muzealników poczucie dumy z powodu wykonywania naszego zawodu. Chcemy, aby muzea polskie stały się miejscem budowania nowych relacji społecznych opartych na szacunku wobec różnych przekonań i światopoglądów. Chcemy, aby muzealia będące dziełem człowieka lub natury, poprzez swoją autentyczność i piękno czyniły człowieka wolnym i zdolnym do zachwytu nad światem. Chcemy budować pozytywny wizerunek środowiska muzealników, które czerpie wiedzę i siłę z obcowania z dziedzictwem przeszłości oraz ma istotny udział w kreowania naszej współczesności i przyszłości.

82

www.targidziedzictwo.pl


S stoisko nr A4

STOWARZYSZENIE STAROŻYTNIKÓW ul. Młynarska 35a/45 01–175 Warszawa T. +48 606 803 596 starozytnicy@starozytnicy.org.pl www.starozytnicy.org.pl Stowarzyszenie Starożytników jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 roku przez grono miłośników archeologii i historii, którzy uważają, iż znajomość przeszłości ułatwia zrozumienie teraźniejszości i wykreowanie lepszej przyszłości. Na co dzień Stowarzyszenie zajmuje się konserwacja, ochroną i popularyzacją szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Czyni to zarówno poprzez prowadzenie badań archeologicznych, jak i udział w imprezach związanych z archeologia eksperymentalną, na co kładzie duży nacisk. W ramach tej działalności uczestniczy w jarmarkach i festynach archeologicznych, na których prowadzi pokazy i warsztaty rzemiosł dawnych począwszy od wczesnego średniowiecza po wiek XIX. Od lat realizuje także projekty badawcze w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury z priorytetu„Ochrona zabytków archeologicznych”.

84

www.targidziedzictwo.pl


S stoisko nr A28

SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W KRAKOWIE Osiedle Zgody 18 31–951 Kraków T. +48 12 646 01 00 szkola@sapsp.pl Jest to jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Dwuletnie policealne studium zawodowe przygotowujące kadrę średniego szczebla dowodzenia dla jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto w szkole realizowane jest kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne. W Szkole działa Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Do podstawowych zadań Centrum należy merytoryczne i praktyczne przygotowanie i doskonalenie wiedzy osób zajmujących się ochroną dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny, odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą w wyniku różnorakich klęsk żywiołowych, kataklizmów i katastrof oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń, których doświadcza Polska i inne kraje, jak również na wypadek konfliktów zbrojnych. Szkoleniem w Centrum objęte są osoby z administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeń, organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek zagrożeń. Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej, różnymi metodami przekazując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

85


S stoisko nr A28

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ ul. Słowackiego 52/54 01–629 Warszawa T. +48 22 561 76 24 F. +48 22 833 07 24 sgsp@sgsp.edu.pl Jest to jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. SGSP jest państwową uczelnią techniczną, mającą pełne prawa akademickie. Publiczna uczelnia służb państwowych, kształcąca i wychowująca strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i magisterskie w systemie dziennym oraz zaocznym. W systemie dziennym w SGSP studiują studenci mundurowi (podchorążowie) oraz studenci cywilni. Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli. SGSP kształci na kierunku studiów„inżynieria bezpieczeństwa” w specjalnościach:„inżynieria bezpieczeństwa pożarowego” i„inżynieria bezpieczeństwa cywilnego” oraz kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest uczelnią dwuwydziałową. Działalność naukowo-dydaktyczna Szkoły jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Dodatkowo uczelnia oferuje studia podyplomowe i kursy specjalistyczne.

86

www.targidziedzictwo.pl


T stoisko nr A38

TOTALIZATOR SPORTOWY ul. Targowa 25 03-728 Warszawa T. +48 22 518 22 00 www.totalizator.pl Wystawa „Plany rozwoju Państwowych Terenów Wyścigów Konnych SŁUŻEWIEC” Totalizator Sportowy w 2008 roku wydzierżawił na okres 30 lat Tor Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu. Wejście Totalizatora Sportowego na rynek wyścigów zapewniło ciągłość funkcjonowania warszawskiego hipodromu i umożliwiło rozgrywanie gonitw w sezonach 2008-2014. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektów znajdujących się na terenie Torów Wyścigów Konnych na Służewcu – w najbliższym czasie Tory Wyścigów Konnych czeka wiele zmian. Totalizator Sportowy od 2008 roku prowadzi prace modernizacyjne w celu odbudowania najważniejszych elementów podupadłej infrastruktury wyścigowej i budowlanej. Zgodnie z przyjętymi planami w połowie sezonu 2014 została oddana do użytku Trybuna II a w 2016 Trybuna I wraz z infrastrukturą, których otwarcie znacznie zwiększyło pojemność obiektu i poprawiło komfort oglądania gonitw. Kolejne wyremontowane obiekty zabytkowe będą sukcesywnie oddawane do użytku w latach kolejnych. Głównym zamierzeniem Totalizatora Sportowego jest stałe podnoszenie poziomu zarówno sportowego, jak i organizacyjnego, co pomoże w przywróceniu mody na wyścigi konne oraz zachęci widzów do cotygodniowej obecności na terenie Torów Wyścigów Konnych na Służewcu. Na wystawie zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich będzie można zobaczyć efekty prac modernizacyjnych oraz plany związane z inwestycjami rewitalizacyjnymi Toru Wyścigów Konnych na Służewcu.

88

www.targidziedzictwo.pl


U stoisko nr A8

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH ul. Żwirki i Wigury 101 02–089 Warszawa www.cnbch.uw.edu.pl

Biuro Rozwoju T. +48 22 55 26 711 wspolpraca@cnbc.uw.edu.pl Uniwersytet Warszawski prowadzi szeroko pojęte badania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków w Polsce, Europie i na świecie. Naukowcy pracujący zarówno na Wydziale Historycznym (Instytut Archeologiczny, Ośrodek Badań Prekolumbijskich), jak i w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego organizują oraz koordynują badania archeologiczne, konserwatorskie i rekonstrukcyjne, geofizyczne oraz antropologiczne. Analizują pod względem fizykochemicznym malowidła ścienne, naczynia ceramiczne oraz metale. Zajmują się konserwacją kamienia oraz odlewami niektórych zabytków, dokonują również komputerowych rekonstrukcji archeologicznych. Szerokorozumianą ochroną dziedzictwa zajmują się również naukowcy z Wydziału Biologii, Chemii, Fizyki czy Geologii. Wiele prac koordynowanych jest przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW). Nowoczesna aparatura badawcza jaką dysponuje CNBCh UW pozwala na poznanie zarówno struktury, jak i składu chemicznego badanych obiektów. W ramach Centrum bardzo aktywnie działa Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Archeometrycznych (InterLaBAr), które zajmuje się fizyko-chemicznymi badaniami materii obiektów zabytkowych w ścisłej współpracy z archeologami, historykami sztuki i konserwatorami zabytków. Laboratorium dysponuje dostępem do nowoczesnych układów instrumentalnych i możliwościami prowadzenia szczegółowych badań chemicznych, zapewniając najwyższy stopień prewencji analizowanych obiektów wraz z dokumentacją kolejnych etapów pomiarowych. Ponadto Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej CNBCh UW oraz Laboratorium Mikroskopii zlokalizowane na Wydziale Chemii oferują metody badań zaliczane do nieniszczących bądź quasi-niszczących, co daje możliwość przekazania próbek do dalszych badań. Usługi badawcze oferowane przez naukowców z tych laboratoriów pozwalają ocenić kondycję danego materiału, jego autentyczność, także wskazują kierunek dalszych prac renowacyjnych bądź prewencyjnych.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

89


U stoisko nr A1

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE ul. Jagiellońska 26 03–719 Warszawa T. +48 22 5979 100 F. +48 22 5979 290 urzad_marszalkowski@mazovia.pl

90

www.targidziedzictwo.pl


W stoisko nr A11

WDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI al. Mickiewicza 30 30–059 Kraków T. +48 12 617 22 34 F. +48 12 633 15 93 imic@agh.edu.pl www.ceramika.agh.edu.pl AGH jest jedną z najlepszych i najbardziej renomowanych polskich uczelni. Inwestycje ostatnich lat pozwoliły na modernizację i utworzenie laboratoriów umożliwiających prowadzenie badań na najwyższym poziomie, w tym również prac na rzecz oceny efektów działań konserwatorskich oraz analizy zabytków i dzieł sztuki. Środowisko AGH chętnie angażuje się w takie prace, czego wyrazem jest targowa prezentacja nowatorskich urządzeń do nieniszczącego badania światłotrwałości dzieł sztuki oraz obrazowania ich powierzchni oraz ujawniania nieczytelnych treści zabytków. AGH is one of the best and most reputable Polish universities. Investments in the past few years allowed for modernization and creation of a new state-of-the-art laboratories, which opens its door also for studies in the area of conservation science. Selected innovations developed by the AGH researchers are going to be presented during HERITAGE Fair, namely: a device for non-destructive testing of lightfastness of works of art, an automated illumination sphere for Reflectance Transformation Imaging and a set-up for multispectral imaging of manuscripts.

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017

91


Z stoisko nr A32

ZIBA FOTOTECHNIKA BARBARA KUŚ

ul. Międzynarodowa 68 lok. 27 03–922 Warszawa T. +48 22 8258710 ziba@zibafitotechnika.pl www.zibafototechnika.pl Działamy od 1997 r. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Kaiser Fototechnik. Oferujemy profesjonalne kolumny, oświetlenie i akcesoria do reprodukcji, archiwizacji, digitalizacji ksiąg, map, przedmiotów, dzieł sztuki oraz sprzęt i akcesoria do ciemni analogowej i żarówki specjalistyczne. Since 1997. We are exclusive representative of german company Kaiser Fototechnik. We offer professional columns, lights, accessories for reproduction, archiving, digitization of books, maps, objects, works of art, also darkroom equipment and accessories and specialized bulbs.

WYDANO NA ZLECENIE ORGANIZATORA: MT Targi Polska SA, 04–204 Warszawa, ul. Jordanowska 12, tel.: +48 22 529 39 00/50 e-mail: targidziedzictwo@mttargi.pl |www.targidziedzictwo.pl Organizator nie odpowiada za treść oraz tłumaczenie wpisów i reklam.

92

www.targidziedzictwo.pl


Katalog Dziedzictwo 2017  
Katalog Dziedzictwo 2017  
Advertisement