Page 1

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εργασία Ε΄ Τάξης Χίος 2011-2012 Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων Χίου

Δάσκαλος: Τσαγκάτος Μανώλης


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ε΄ τάξη Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων Σχολικό Έτος: 2011-2012 Το πρόγραμμα επιλέχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης και σε άμεση εξάρτηση και αλληλεπίδραση με τα μαθήματα της Φυσικής και της Γλώσσας με σκοπό: 1. Την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά θέματα. 2. Τη γνωριμία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 3. Τη συνειδητοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από την αλόγιστη χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 4. Τη συνειδητοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από την ολοένα και αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 5. Την ενεργητική συμμετοχή-πρακτική των μαθητών στη διαδικασία μάθησης. 6. Την εξάσκηση των μαθητών στις διαδικασίες ανακάλυψης-έρευνας, συλλογής στοιχείων και καταγραφής των συμπερασμάτων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια σειρά δραστηριοτήτων όπως: • Προετοιμασία και συζήτηση στην τάξη με τη βοήθεια διαθεματικών δραστηριοτήτων, οπτικοακουστικών μέσων κτλ. • Επίσκεψη και παρακολούθηση αντίστοιχου προγράμματος στο ΚΠΕ Ευεργέτουλα του Νομού Λέσβου. • Επίσκεψη στο τουριστικό χωριό Αίπος. • Περιβαλλοντικό περίπατο σε μονοπάτι στη διαδρομή Ολύμποι-Μεστά. • Την εκπόνηση και έκδοση φυλλαδίου το οποίο μοιράστηκε στους μαθητές.

2


ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S!!!! Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται διαρκώς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ οι ανάγκες του πλανήτη θα αυξηθούν κατά 35-40% μέσα στα επόμενα 15 χρόνια , κυρίως εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού της γης , της αύξησης των οικονομικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε όλο τον πλανήτη και της σημαντικής βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Τα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων του πλανήτη (άνθρακας και πετρέλαιο)δεν είναι ανανεώσιμα και σε προβλέψιμο χρονικό διάστημα θα εξαντληθούν .Επιπλέον η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον , όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και της όξινης βροχής ,καθώς και σημαντικές κλιματολογικές αλλαγές που αποτελούν μεγάλες απειλές για το μέλλον της ανθρωπότητας. Από μετρήσεις που γίνονται προκύπτει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα αυξάνουν σταθερά χρόνο με το χρόνο , με τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής να έχει τη μεγαλύτερη άμεση συμμετοχή στις εκπομπές αυτές . Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να ελαττώσουμε την εξάρτηση μας από τις συμβατικές μορφές ενέργειας αντικαθιστώντας τις με άλλες , ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον. Μελέτες δείχνουν ότι το συνολικό δυναμικό των ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) είναι τουλάχιστον 20 φορές μεγαλύτερο από αυτό που χρησιμοποιείται σήμερα. Η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η γεωθερμία, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα η ακόμα και τα αστικά απορρίμματα αποτελούν μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εκμετάλλευση των οποίων επιφέρει , πέρα από οικονομικά οφέλη, θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη με οικολογική προοπτική και ανθρώπινο πρόσωπο.

3


Ο Πλανήτης μας βρίσκεται σε κίνδυνο, κι εμείς έχουμε υποχρέωση να τον σώσουμε. Τον τελευταίο αιώνα, οι άνθρωποι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν ως καύσιμες ύλες το πετρέλαιο, τους ορυκτούς άνθρακες που έχει ως αποτέλεσμα να μολύνεται όλο και περισσότερο το περιβάλλον προκαλώντας κλιματικές αλλαγές. Σε λίγα χρόνια, το διοξείδιο του άνθρακα που δημιουργούν κατά την καύση τους, θα έχει εξαπλωθεί σε τεράστιες ποσότητες και αυτά τα υλικά θα εξαντληθούν. Η λύση είναι να καταφύγουμε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). . Οι Α.Π.Ε. είναι οι μορφές ενέργειας που δεν μολύνουν το περιβάλλον και δεν εξαντλούνται γιατί ανανεώνονται συνεχώς. Αυτές είναι: ο ήλιος, το νερό, ο άνεμος, η γεωθερμία και η βιομάζα. Είναι οικονομικές, εύκολες σε χρήση και απολύτως φυσικές, αφού προέρχονται από τον ήλιο ή τη γή. Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουμε τις Α.Π.Ε. Δυστυχώς, η χώρα μας περνάει μια μεγάλη οικονομική κρίση και δεν υπάρχουν χρήματα για τα έργα που πρέπει να προηγηθούν. Περισσότερες επιλογές υπάρχουν στην περιοχή του Αιγαίου, καθώς εκεί η ακτινοβολία του ηλίου και η ένταση του ανέμου είναι δυνατότερες και δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους. Επίσης, λόγω του ότι οι δύο λιθοσφαιρικές πλάκες, η Ευρασιατική και η Αφρικανική ενώνονται κατά πλάτος της Μεσογείου, υπάρχουν πηγές γεωθερμίας. Γεωθερμία, είναι το υπόγειο νερό που έχει θερμανθεί φυσικά από τη γή και περιέχει πολύτιμα στοιχεία. Στη Λέσβο υπάρχει κέντρο ιαματικών λουτρών, που χρησιμοποιεί τη γεωθερμία. Στο εξωτερικό, οι Α.Π.Ε. έχουν αξιοποιηθεί αρκετά και η λογική του ανθρώπου στρέφεται προς την προστασία του περιβάλλοντος. Ιαματικές Πηγές στη Λέσβο Το νερό πηγάζει από τη γη σε θερμοκρασία 92ο C.

Ανήκουν στην κατηγορία των Θερμών πηγών-γεωθερμική ενέργεια και αν αξιοποιηθούν μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος της απαιτούμενης ενεργειακής ζήτησης.

4


Οι Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας Ηλιακή Ενέργεια: Η κύρια και πρωταρχική πηγή ενέργειας για τη γη. Η ηλιακή ακτινοβολία όχι μόνο δίνει φως αλλά θερμαίνει και τα σώματα στα οποία προσπίπτει. Η ηλιακή ακτινοβολία αλλάζει επίσης και τις ιδιότητες κάποιων υλικών ( των ημιαγωγών) που παράγουν έτσι ηλεκτρικό ρεύμα. Χρήση: ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταικά συστήματα. Αιολική Ενέργεια: Η ενέργεια του ανέμου. Για την αξιοποίηση της χρησιμοποιούμε σήμερα τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική. Επειδή ο άνεμος δεν έχει πάντα την ίδια ένταση και έτσι μπορεί να έχουμε άπνοια για αυτό υπάρχουν μπαταρίες στις οποίες αποθηκεύεται η ενέργεια και χρησιμοποιείται όταν χρειαστεί. Τα νησιά του Αιγαίου είναι από τις ευνοϊκότερες γεωγραφικές θέσεις για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας. Γεωθερμία: Μπορεί να καλύψει ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και σε ορισμένες περιπτώσεις να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ή ατμού ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ( από 25ο350ο C). Όταν η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού είναι πάνω από 150ο χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη τότε χρησιμοποιείται για τη θέρμανση κατοικιών, θερμοκηπίων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Η χώρα μας λόγω του ηφαιστειακού τόξου στο Αιγαίο είναι πλούσια σε γεωθερμική ενέργεια. Βιομάζα: Με το όρο βιομάζα εννοούμε τα φυτικά και δασικά υπολείμματα( κλαδιά, άχυρα, πριονίδια, κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα( κοπριά), τα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων και γεωργικής παραγωγής και τα αστικά υπολείμματα. Η βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

5


ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η σημασία της ενέργειας είναι σημαντική για τον άνθρωπο, διότι τον βοηθάει σε ανάγκες που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Οι διάφορες μορφές ενέργειας πρέπει να είναι οικολογικές και ανεξάντλητες, διαφορετικά οι συμβατικές μορφές (πχ. πετρέλαιο, γαιάνθρακας, φυσικό αέριο) θα εξαντληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

Φιλική ενέργεια που παράγει ρεύμα με τη βοήθεια του ήλιου. Ενέργεια που προέρχεται από τα βάθη της γης και την εκμεταλλευόμαστε φτιάχνοντας ρεύμα. Βοηθάει να παράγουμε ρεύμα με την βοήθεια του ανέμου. Ενέργεια που προσφέρει ρεύμα με τη βοήθεια του νερού. Ενέργεια που παράγει ο άνθρωπος με τη βοήθεια της γης για διάφορες χρήσεις.

Τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι: δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, είναι ανανεώσιμες και είναι επικερδείς. Όμως έχουν μερικά μειονεκτήματα: Απαιτούν κόστος συντήρησης και κατάλληλο περιβάλλον. Για να φτιαχτούν όλα αυτά πρέπει το κράτος να έχει κοινή βούληση, τα απαραίτητα χρηματικά ποσά τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις (τεχνογνωσία) και το εξειδικευμένο προσωπικό. Στο Ανατολικό Αιγαίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις μορφές ενέργειας. Για παράδειγμα την ενέργεια του νερού, γιατί δεν έχουμε ποτάμια (έχουμε μόνο χείμαρρους). Μπορούμε όμως να εκμεταλλευτούμε την ηλιακή, την αιολική, τη βιομάζα και τη γεωθερμική ενέργεια.

6


ΑΙΟΛΟΣ (απόσπασμα)

Ταξίδευαν μέρες ολόκληρες, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι του, σε άγνωστες θάλασσες, ώσπου κάποια μέρα άραξαν στην Αιολία, ένα πλεούμενο νησί που ήταν περιτριγυρισμένο από χάλκινο κάστρο. Εκεί ζούσαν ευτυχισμένοι σε πολύχρυσα παλάτια ο Αίολος μαζί με τους έξι γιους και τις έξι κόρες του, που τους είχε παντρέψει μεταξύ τους. Στον αγαπημένο τους βασιλιά οι θεοί είχαν αναθέσει τη φύλαξη και τη διανομή των ανέμων. Αυτός μόλις έμαθε ποιοι ήταν οι ξένοι, τους καλοδέχτηκε και τους φιλοξένησε εγκάρδια. Είχε ακούσει για τα κατορθώματά τους στον Τρωικό πόλεμο και ήθελε να τα μάθει όλα με λεπτομέρειες. Όταν όμως πέρασε ένας μήνας ολόκληρος μέσα στην καλοπέραση, η νοσταλγία για την πατρίδα άρχισε να τους κυριεύει όλους. Ο Οδυσσέας ζήτησε από τον Αίολο να τον βοηθήσει να φτάσει στην Ιθάκη. Ο καλόκαρδος βασιλιάς τότε του έδωσε ένα ασκί όπου είχε μέσα κλεισμένους όλους τους ανέμους, αφήνοντας μόνο τον Ζέφυρο να φυσά για να οδηγήσει τα πλοία στον προορισμό τους. Μετά από εννιά μερόνυχτα ταξίδι, τα καράβια έφτασαν τόσο κοντά στην Ιθάκη, ώστε φαίνονταν ακόμη και οι φωτιές που έκαιγαν στα σπίτια. Από την πολυήμερη κούραση, ύπνος βαθύς έπιασε τον Οδυσσέα. Τότε κάποιοι από τους συντρόφους του, που πίστευαν πως μέσα στο ασκί του Αιόλου είχε χρυσάφι, ασήμι κι άλλα πολύτιμα δώρα, μπήκαν στον πειρασμό να το ανοίξουν. Ζήλευαν τον Οδυσσέα που όλοι του χάριζαν πλούτη και δώρα και ήθελαν κι αυτοί το μερτικό τους. Αμέσως όμως ξεχύθηκαν οι φοβεροί άνεμοι, ο Βοριάς και ο Νοτιάς, τεράστια κύματα σηκώθηκαν και αστραπιαία έχασαν από τα μάτια τους το πολυπόθητο νησί. Όταν από τη θαλασσοταραχή ξύπνησε ο βασιλιάς και πληροφορήθηκε όσα είχαν γίνει, απελπίστηκε τόσο πολύ που σκέφτηκε να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί. Γρήγορα όμως απέκτησε το χαμένο κουράγιο του. Οι άνεμοι παρέσυραν τα καράβια πίσω στην Αιολία. Τότε βγήκαν όλοι στη στεριά και μαζί με δυο συντρόφους του ο Οδυσσέας κατευθύνθηκε στο παλάτι ως ικέτης. Όταν διηγήθηκε στον Αίολο όσα είχαν συμβεί, αυτός του 7


απάντησε με σκληρά λόγια: “Εξαφανίσου από το κόσμου, γιατί είναι άδικο να φιλοξενήσω άντρα κατατρέχουν. Τσακίσου λοιπόν από μπροστά ντροπιασμένος και απογοητευμένος, επέστρεψε με ακρογιαλιά και αμέσως επιβιβάστηκαν στα πλοία ατέλειωτο ταξίδι τους.

νησί μου, σίχαμα του που και οι θεοί τον μου”. Ο Οδυσσέας, τους δυο άντρες στην για να συνεχίσουν το

Οι Νερόμυλοι Δεν είναι γνωστό στους ιστορικούς πότε ο άνθρωπος για πρώτη φορά σκέφτηκε να αξιοποιήσει φυσική δύναμη για κίνηση μηχανισμού, που έως τότε γινόταν με ζωϊκή ή ανθρώπινη μυϊκή δύναμη. Την παλαιότερη γραπτή μαρτυρία για ύπαρξη νερόμυλου μας τη δίνει ο Στράβωνας, ο οποίος περιγράφοντας τα ανάκτορα του Πόντιου βασιλιά Μυθριδάτη ΣΤ' κάνει λόγο για "υδραλέτη". Αναφέρεται παλιότερος "ρωμαϊκός" τύπος με την όρθια εξωτερική φτερωτή κι αργότερα ο οριζόντιος υδροτροχός ο οποίος εξυπηρετούσε περιοχές όπου δεν υπήρχε ροή μεγάλης ποσότητας νερού. Έτσι εκεί που υπήρχε έστω και μικρό ποταμάκι μπορούσαν να κατασκευάσουν υδρόμυλο και να εξυπηρετείται η περιοχή. Παράλληλα όμως προέκυψε η ανάγκη κατασκευής υδραυλικών έργων υποδομής για τη συγκέντρωση του νερού(νεροκράτες),τη μεταφορά του (νεραύλακα),την αποθήκευσή του(στέρνες) και τη διοχέτευσή του στο μηχανισμό κίνησης της εγκατάστασης (υδατόπυργοι). Χρησιμοποιήθηκαν σαν αλεστικοί για παραγωγή αλευριού, για παραγωγή λαδιού, όπως στη Βέροια και άλλοι όπως ταμπακόμυλοι, μπαρουτόμυλοι. Μερικοί μύλοι λειτουργούσαν όλο το χρόνο και μερικοί ορισμένες εποχές που σταματούσαν το καλοκαίρι εξαιτίας της ελάττωσης του νερού (ξερόμυλοι ή ξερικοί μύλοι).Εκτιμάται ότι στη χώρα μας λειτουργούσαν30000 μύλοι(Καθημερινή 15 -10-2000). Ως προς τη θέση που χτίζονταν τους συναντάμε μεμονωμένους ή σε συγκρότημα μέχρι και 20 μύλους. Χτίζονταν μέσα σε οικισμούς ή και έξω από αυτούς. Καμιά φορά σχημάτιζαν αυτόνομους οικισμούς , τα μυλοχώρια. Η κατασκευή τους στέγαζε και το σπίτι του μυλωνά στον επάνω όροφο. Οι εξωτερικοί τοίχοι ήταν πέτρινοι ή ξύλινες πλίθρες επιχρισμένες. Ο μηχανισμός του νερόμυλου αποτελούνταν από δύο μέρη: 8


το κινητικό, που το αποτελούσαν η φτερωτή και τα εξαρτήματά της, το αλεστικό, που περιελάμβανε τις μυλόπετρες με τα εξαρτήματα λειτουργίας. Ονομαστές οι μυλόπετρες της Μήλου και Κίμωλου, όπως αναφέρει έγγραφο του 1321 του Ενετού χαρτογράφου Μ.Σανούδου του Πρεσβύτερου. Οι νερόμυλοι ήταν ιδιόκτητοι ή μοναστηριακοί, που νοικιάζονταν σε μυλωνάδες .Η αμοιβή του μυλωνά πληρωνόταν επί τοις εκατό και σε είδος(αλεύρι ή δημητριακά).Οι μύλοι εξυπηρετούσαν συνήθως τις τοπικές ανάγκες των γύρω χωριών. Οι περισσότεροι υδρόμυλοι λειτούργησαν μέχρι τη δεκαετία του '60.Η περιοχή της Μακεδονίας διαθέτει μεγάλο αριθμό υδρομύλων ,καθώς τη διαρρέουν μεγάλοι ποταμοί και παραπόταμοι: Αλιάκμονας, Αξιός, Γαλλικός , Λουδίας. Οι περισσότεροι βρίσκονται στην Έδεσσα, Νάουσα, Βέροια, Γουμένισσα .Ο παλιότερος υδρόμυλος βρίσκεται στη λίμνη Βόλβη και φέρει επιγραφή του 14ου αιώνα. Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταλείφθηκαν στα μισά του 20ου αιώνα, όταν ο ηλεκτρισμός έγινε η μοναδική σχεδόν κινητήρια δύναμη και η τεχνολογία των μύλων εξελίχθηκε στους σύγχρονους κυλινδρόμυλους. Νερόμυλος στα Μυλέλια Λέσβου

9


Αιολική Ενέργεια Ο άνθρωπος έχει εκμεταλλευτεί την αιολική ενέργεια από νωρίς στην ιστορία του. Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για την κίνηση των πλοίων. Οι Κινέζοι, οι Πέρσες, οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι έχουν χρησιμοποιήσει τους ανεμόμυλους για πολλούς αιώνες π.Χ. και κυρίως για το άλεσμα των δημητριακών. Χίος Συγκεκριμένα οι Πέρσες, χρησιμοποιούσαν ανεμόμυλους κάθετου άξονα. Επιπλέον, οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν για άντληση νερού. Αυτή η εφαρμογή υπήρχε κυρίως στην Ολλανδία όπου οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν για την άντληση νερού από τις πλημμυρισμένες περιοχές και την μεταφορά τους στη θάλασσα. Στην Ελλάδα οι ανεμόμυλοι άντλησης νερού (περίπου 6000) χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στην Ανατολική Κρήτη. Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα η ανακάλυψη των ατμοστρόβιλων άρχισε να αντικαθιστά τους ανεμόμυλους. Παρ’ όλα αυτά, στην Αμερική το 1860, οι πολυπτέρυγοι ανεμόμυλοι για άντληση συνέχιζαν να κατασκευάζονται στο Σικάγο, το βιομηχανικό κέντρο παραγωγής τους. Το 1900, οι Δανοί παρήγαγαν ηλεκτρισμό από τον άνεμο. Το 1940 στο Βερμόντ (ΗΠΑ) κατασκευάστηκε μια δοκιμαστική ανεμογεννήτρια με δύο πτερύγια. Αλλά η αιολική ενέργεια δεν θεωρήθηκε σημαντική μέχρι τη δεκαετία του '70 όταν ο άνθρωπος συνειδητοποίησε το ενεργειακό και περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη μας και προσπάθησε να ξανασχεδιάσει την ανεμογεννήτρια. Αιολικό Πάρκο

Ανεμολογική Μέτρηση Κατά τη διάρκεια του 1ου αιώνα π.Χ. χτίστηκε στην Αθήνα ένα αρχαίο Αστεροσκοπείο, ο "Πύργος των Ανέμων". Πρόκειται για ένα μικρό σχετικά οκτάπλευρο οικοδόμημα ενταγμένο στη ρωμαϊκή Αγορά, στο εσωτερικό του οποίου λειτουργούσε υδραυλικό ρολόι. Στην κορυφή της κωνικής στέγης του, υπήρχε ένας μπρούντζινος τρίτωνας που περιστρεφόταν σύμφωνα με τον πνέοντα άνεμο και έδειχνε με μπρούντζινο ραβδί έναν από τους οχτώ ανέμους, που απεικονίζονται προσωποποιημένοι στο πάνω τμήμα της καθεμίας από τις 10


οκτώ πλευρές του οικοδομήματος.Στις 8 πλευρές του, φέρει φιγούρες των οχτώ ανέμων που ο Αριστοτέλης διέκρινε τρεις αιώνες νωρίτερα. Δυτικός Άνεμος (Ζέφυρος)

Νότιος Άνεμος (Νοτιάς)

Ανεμογεννήτριες στο Αίπος Στο χώρο του τουριστικού χωριού του Αίπους έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν από το 1989 δυο ανεμογεννήτριες δανικής προέλευσης συνολικής ισχύος 300 Watt. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν πωλείται εξολοκλήρου στη ΔΕΗ με βάση συμφωνητικό που έχει υπογραφεί και κατατάσσει την εταιρεία στους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και ιστορικά την πρώτη εταιρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μπήκε στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η επένδυση βρίσκεται σε χώρο 92 στρεμμάτων ο οποίος απέχει 10 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου, σε υψόμετρο 400 μέτρων και επί της εθνικής οδού που οδηγεί στη βόρεια και δυτική Χίο.

Περιβαλλοντικός περίπατος Ολύμποι-Μεστά

11


Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ήταν η μέρα που ξεκίνησε η εκπαιδευτική εκδρομή της Ε’ τάξης του δημοτικού μας σχολείου στη Μυτιλήνη. Το θέμα μας ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χαρά μας ήταν μεγάλη και οι ώρες δεν περνούσαν μέχρι να ‘ρθει το καράβι. Φτάσαμε στη Μυτιλήνη στις 8:00 το πρωί. Έπειτα κατευθυνθήκαμε στο ξενοδοχείο “Mytilana Village” το οποίο ήταν φανταστικό, με πολλά λουλούδια και μια όμορφη πισίνα. Επισκεφθήκαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μαζί με τους δασκάλους που μας συνόδευαν, την κυρία Κική, την κυρία Μαρκέλλα και τον κύριο Μανώλη. Εκεί οι υπεύθυνοι του κέντρου μας μίλησαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη συνέχεια πήγαμε στα Μυλέλια και είδαμε έναν παραδοσιακό νερόμυλο και κι ένα παλιό ελαιοτριβείο. Το απόγευμα κατεβήκαμε στην πόλη της Μυτιλήνης, πήγαμε στην αγορά και κάναμε βόλτα στα μαγαζιά. Την επόμενη μέρα, το ταξίδι μας ήταν μακρινό και κουραστικό για ορισμένους από εμάς. Σταθμός μας ήταν το Σίγρι. Επισκεφθήκαμε το μουσείο με τα υπέροχα απολιθώματα, τα οποία μας εντυπωσίασαν ιδιαίτερα. Μετά τη ξενάγηση, μας έδωσαν πέτρες από το απολιθωμένο δάσος, δείχνοντάς μας πως να τις συντηρήσουμε. Επίσης μας ξενάγησαν και στον εξωτερικό χώρο του μουσείου. Στο δρόμο μας για το ξενοδοχείο, παρατηρήσαμε τα αιολικά πάρκα της Ερεσσού με τις πολλές ανεμογεννήτριες. Γυρίσαμε κουρασμένοι στο ξενοδοχείο και το βράδυ παρακολουθήσαμε ταινία σχετική με το πρόγραμμα. Την τελευταία μέρα, αρχικά πήγαμε στο Κ.Π.Ε. όπου μιλήσαμε ιδιαίτερα για τη Γεωθερμία. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τις ιαματικές πηγές Πολυχνίτου. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν οι ευεργετικές ιδιότητες των θερμών νερών! Τέλος επισκεφθήκαμε την Αγιάσο, ένα ξεχωριστό παραδοσιακό οικισμό και προσκυνήσαμε στο ναό της Παναγίας. Πήραμε το δρόμο της επιστροφής και το απόγευμα μπήκαμε στο πλοίο που θα μας έφερνε πίσω στη Χίο. 12


Αυτή η εκδρομή ήταν ιδιαίτερα σημαντική και ωφέλιμη για μένα αλλά και για τους συμμαθητές μου. Είμαι σίγουρος πως όλοι γυρίσαμε πλουσιότεροι σε γνώσεις, σε εικόνες και σε εντυπώσεις. Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους μας, που παρ’ όλες τις δυσκολίες κατά την οργάνωση του ταξιδιού αυτού, κατάφεραν να πραγματοποιηθεί. Φωτογραφίες από το πρόγραμμα της τάξης

ΣίγριΑπολιθωμένο δάσος

Θερμές πηγές Πολιχνίτου Το νερό πηγάζει σε θερμοκρασία λίγο κάτω από το σημείο βρασμού

13


Ευεργέτουλα-Το χωριό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λέσβου

14

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

αιολική, ηλιακή, γεωθερμία

Advertisement