Page 1

troost

grafisch ontwerpstudio

portfolio 06 26 704 184 | mirjam@studiotroost.nl


Huisstijl Kuster Management

Nieuwstraat 32/F 7311HZ Apeldoorn T 055 541 30 96 info@kustermanagement.nl www.kustermanagement.nl Rabobank 1457.39.813 KVK Apeldoorn 50678817 BTW NL100854357B01

Suzanne Kuster

Suzanne Kuster

Suzanne Kuster

Suzanne Kuster

Nieuwstraat 32f 7311HZ Apeldoorn T 055 541 30 96 M 06 513 129 24 kuster.management@gmail.com www.kustermanagement.nl

Nieuwstraat 32f 7311HZ Apeldoorn T 055 541 30 96 M 06 513 129 24 kuster.management@gmail.com www.kustermanagement.nl

Nieuwstraat 32f 7311HZ Apeldoorn T 055 541 30 96 M 06 513 129 24 kuster.management@gmail.com www.kustermanagement.nl

Nieuwstraat 32f 7311HZ Apeldoorn T 055 541 30 96 M 06 513 129 24 kuster.management@gmail.com www.kustermanagement.nl


Huisstijl Input2media

Raaigras 106 | 2804 NE Gouda | +31(0)654926311

JoĂŤl Batenburg

Raaigras 106 2804 NE Gouda +31(0)654926311 joel@input2media.com www.input2media.com

info@input2media.com | www.input2media.com | Rabobank 1684.55.595 | KvK 53751299 | BTW-nr. NL153489029B01


Huisstijl 24Data

nieuwsbrief vrijdag 25 januari 2013

de kracht van data combineren Databronnen combineren en integreren kan met 24multi. U beschikt over meerdere logins. De template heeft de look en feel van uw organisatie. Informatie delen doet u met teamview. 24multi is een uitgebreidere editie van 24single.

Tool voor ontsluiten ‘Big data’ Met 24data genereert u informatie uit data. Actueel en op elk moment van de dag. 24data combineert en integreert diverse databronnen, in- en extern. Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn en Youtube bijvoorbeeld zijn te verrijken met in- of externe data: CBS, Kadaster, CRM. 24data is een krachtige impuls voor marktbewerking, productinnovatie en communicatie. 24data is er in 4 productgroepen.

Slimmer omgaan met informatie Voor merk-, markt- en concurrentieanalyse op basis van 1 databron kunt u al prima uit de voeten met 24single. U betaalt geen setupkosten, maar huurt de software (SaaS-model) voor een jaar en gebruikt de beveiligde server van 24data. Wij verzorgen beheer, back-ups, onderhoud en de installatie van nieuwe versies.

Deze nieuwsbrief verschijnt op onregelmatige basis. U bent op genomen in deze mailing omdat we uw emailadres uit eerdere correspondentie hebben ontvangen. Mocht u niet op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten van 24DATA meldt u zich dan af via deze link. 24DATA Papendorpseweg 53-59 3528 BJ Utrecht The Netherlands

Mirjam van Kooten

T +31 (0)30 799 1429 E info@24data.com

+31(0)642033191 mirjam@24data.nl www.24data.nl

www.24data.nl

Unsubscribe info@input2media.com from this list | Forward to a friend


Huisstijl + site Lottie.

Lottie. Projectmanager Hi, ik ben

Lottie Samuels

Lottie.

Wat kan ik voor je doen?

06 284 320 36 Lottie.

mail@lottiesamuels.nl

Projectmanager

Lottie Samuels 06 284 320 36 mail@lottiesamuels.nl www.lottiesamuels.nl

www.lottiesamuels.nl


Huisstijl + site Parsival

Pep Degens 06 - 250 259 30 info@parsival.nl

Pieter Bothlaan 46 3818 CC Amersfoort 033 - 451 94 88 www.parsival.nl

Als je voor je team gaat!


Logo + diverse uitingen SpangaS


Logo’s diverse radio- en tv-programma’s

Music matters


Posters/flyer Accres

Super

t s e e f r e soak

ber 26 okto g a d r e t ur za 19:00 u 16:00 -

Kom na ar in Aqua

Su centrum persoakerfee st Malkan Op zate rdag 26 d e r o k alle k tobe r van 1 inderen 6:00 - 1 tussen 9:00 uu waterg vier en r kunne evecht twaalf aangaa n jaar ee n. Je ku n Supe groot o rsoaker nt elk s f klein meebre oort wa omgeto ngen. H terpisto verd to et hele ol, t een S zwemb uperso ad is elk bad a k e r game-a een an rea wa der spe arbij l-them a heeft .

100 eerste s er bezoek

€ 1,entree! rkoop

e kaartve

bij onlin

Supersoakerfeest zaterdag 26 oktober 16:00 - 19:00 uur eerste 100 bezoekers

€ 1,entree!

Meer in

Kom en breng je Supersoaker mee! fo: ww

w.malk a

nder.nl

of www .mamsk

inderop

bij online kaartverkoop

vang.n

l

Supersoakerfeest zaterdag 26 oktober van 16:00 tot 19:00 uur eerste 100 bezoekers

€ 1,entree! bij online kaartverkoop

www.malkander.nl www.malkander.nl


Poster/flyer PaasPicknick Zuslunches

maandag 21 april | 11.00 uur | Park Berg en Bos, Apeldoorn

ZUS organiseert 2de Paasdag een ZUS oZ rgUaSnop is eart hele op 2dgezin! oreg Paas Picknick voor het nis Paas P eert eopPaasdag een Pic ksnic azoeken, k a vo o r P he 2dg Kom samen eieren kleedjes op deele grond, th ic Kom saK eePziana!s k n moen icen k ,hele er en m ei v dag ee zo o s ek a o m lekker eten én spelen. Zo heeft het gezin een r kl ee e h dj lekker et n es e e op n t ie de h re leen gr e on kkeén n sp le el z en o r . g e Zo eten én ed,zin! heeftkhe ent, he gezelligege Pasen! zellig klele sp edgezio een geePa zellse ign! pd e Pase elen. Zo heeft jes n n! en Bos, Apeldoorn het hele e grond, Locatie:LoSpeelweide Park Berg gezin e catie : cSp Lo en atee ie Pa rk Berg en Bos :lw13.00 Seipde Tijdstip: 11.00 uur tot uur e e Tijds lw , Ap tip e el doorn Tij: d11 .0:0 uur tot 13ide Park stip .0 0 uur Bcomplete 11.0 incl. erg en Prijs: Prij€s:49,95 gezin* heerlijke uu to Bos, A Prijs€:per 49,95 pe0 tin1verrassing peldoo r gezir n* 3 .0 0 picknick, eieren en € 49zoeken uulijk rn r evoor 5 per g cl. heer picknick, ei,9 co mplete er ezen de kinderen.picknic en zoek in*en incve l. rra de kinderen. k, eiere ss h in eerl g voor n 12 de ken zojaar. eken en ijke complete *gezin bestaande uit 2 volwassenen in 2 kinderen tot *gezin be *gsta anbde uit 2 volw deren. ezin verrass Andere samenstelling prijs overleg. estainan as se ne AndereAsame n en 2 kinderen ing voo eu nderensstelling dpri tot 12 jaar. voerl r lweg amens jsitin2ov a s.sen te e js in ove n en 2 kindere n tot 12 rleg. jaa

lling pri

L DIOTR OOST.N

DESIG

N: STU

DESIGN: STU DIOTROOST.NL

DESIGN: STUDIOTROOST.NL

r.

DESIGN: STUDIOTROOST.NL

Aam Aan Aanmelden: | 06-46820348 | nm elede ldn: ww ewww.zuslunches.nl ww nw .zuslunches.nl :w | 06 .zuslunc hes.nl | -46820348 | 06-4682 0348 |

Aanmelden: www.zuslunches.nl | 06-46820348 |


Corporate posters NCRV

“Iedereen wil weten waar hij vandaan komt. Het is fijn om achter die slopende onzekerheid een punt te kunnen zetten.” Caroline Tensen, presentator NCRV’s DNA Onbekend

“Verschillen tussen mensen maken de samenleving sterker.” Jurgen van den Berg is presentator van de NCRV-radioprogramma’s Cappuccino, Lunch! en Stand.nl

ncrv.nl

ncrv.nl


Jaarverslag NCRV | design + fotografieconcept Ook nemen leden van de raad deel aan de vergaderingen van de ver enigingsraad, commissies van de verenigingsraad en aan diverse bijeenkomsten binnen de NCRV, waaronder een aantal overlegvergaderingen met de ondernemingsraad.

Om de richting te bepalen en goed te kunnen bewaken in deze roerige tijden en veranderende omgeving, besluit de raad van toezicht eind 2011 tot het ontwikkelen van een toezichtsplan. Huibrecht Bos,

“Als je de ander niet ziet staan, loop je ook jezelf voorbij.” Michael Abspoel, samensteller en stem van Man bijt hond

2010 is een turbulent jaar in zowel Den Haag als Hilversum. De politieke veranderingen hebben veel invloed op het toekomstperspectief van de publieke omroep. Door de val van kabinet Balkenende IV krijgen de gesprekken over de toekomst van de publieke omroepen een heel andere dynamiek. Het nieuwe kabinet stelt in het regeerakkoord zeer vergaande bezuinigingen voor die verbazing en bezorgdheid oproepen. Het is in deze economisch moeilijke tijden logisch dat er ook bij de omroepen bezuinigd wordt, maar we vinden het voorgestelde bedrag buitenproportioneel. De omroepen geven gezamenlijk aan op welke manier er wel bezuinigd kan worden en gaan in gesprek met de minister. De politiek verlangt van de omroepen de bezuinigingen te realiseren via verregaande samenwerking en fusies. De oproep tot samenwerking zien we als een kans en uitdaging. We gaan veranderingen niet uit de weg, zeker niet waar ze volgens ons leiden tot een stabiele en toekomstbestendige publieke omroep. De NCRV gaat in 2010 door op de ingeslagen weg met Samen op de wereld. Het sluit naadloos aan bij de protestants christelijke traditie waarin wij als maatschappelijke organisatie verankerd zijn. Ons publiek herkent en waardeert Samen op de wereld en onze medewerkers voelen zich erdoor geïnspireerd. Onze programma’s onderscheiden zich door het menselijke verhaal. In 2010 verscherpen we onze focus verder, zodat vrijwel al onze uitingen gaan over wat mensen beweegt en wat ze samenbrengt. De actualiteitenrubrieken worden opnieuw ingedeeld en dat betekent dat er een einde komt aan Netwerk. Opinie & debat zijn voor de NCRV belangrijk en dus ontwikkelen we een nieuw programma. Altijd Wat is een wekelijks actualiteitenmagazine dat veel mogelijkheid biedt voor verdieping en verder gaat dan de waan van de dag. Onze medewerkers tonen veerkracht door in korte tijd een eigenzinnig nieuw programma te maken dat heel goed aansluit bij de missie van de NCRV. Joris Linssen blijft kijkers ontroeren en verbazen met Hello Goodbye en Joris’ Showroom en hij sluit het jaar af met een Joris’ Kerstboom waarin mensen een dierbare kunnen eren. In de zomermaanden zenden we de kwalitatief hoogstaande dramaserie In Therapie uit. Vijf weken lang volgen we een psychiater en zijn cliënten. De serie is een groot succes, zowel op tv als in de social media en laat zien dat mensen ook in de zomermaanden kwaliteit weten te waarderen. Onze radioprogramma’s worden goed beluisterd en nemen een prominente plek in. Knooppunt Kranenbarg en Lunch! krijgen meer zendtijd. We nemen afscheid van Volgspot en Stand. café. Op het gebied van levensbeschouwing brengen we focus aan door Schepper & Co nog prominenter te programmeren, zowel op tv als op radio. Het geeft ons de kans

verslag

levensbeschouwelijke, ethische en maatschappelijke issues op de voet te volgen. De toetreding van WNL en Powned en de uitbreiding van zendtijd voor onder andere Omroep Max en BNN zorgen voor een behoorlijke verschuiving in het medialandschap. De NCRV slaagt er in een prominente positie op de tv-netten en radiozenders te behouden. Veel van onze programma’s zijn een vaste waarde voor de publieke omroep en het sterkt ons in de overtuiging dat we de goede lijn te pakken hebben. We maken programma’s vanuit een duidelijke visie en het publiek herkent dat steeds beter. We zetten een grote stap in het moderniseren van de werkwijze. De digitale productieomgeving en het redactiesysteem GURU worden succesvol uitgerold en geïmplementeerd. Vanaf augustus 2010 werken alle programmamedewerkers met de nieuwe systemen. Het worden spannende tijden, dat is zeker. Er gaat de komende jaren veel veranderen in Hilversum. De NCRV staat open voor veranderingen. We zijn bereid te investeren in een omroepbestel dat toekomstbestendig is en betekenis houdt voor de maatschappij. Daarom zijn wij inmiddels serieus in gesprek met de KRO over vergaande samenwerking. Aanvullend zien we graag dat de 2.42 omroepen RKK, IKON en ZvK zich bij de combinatie NCRV/KRO aansluiten. We nemen daarbij alle zorgvuldigheid in acht die bij een dergelijk ingrijpend proces hoort. Kortom: we gaan zelfverzekerd de toekomst tegemoet. Wij weten waar we voor staan en hebben er alle vertrouwen in dat we met behoud van onze eigenheid prachtige programma’s kunnen blijven maken. Onze medewerkers werken daar iedere dag opnieuw met veel enthousiasme en inzet aan. De foto’s in dit jaarverslag zijn daar het bewijs van.De NCRV is een organisatie én een merk. Naast het organisatiemerk NCRV bezitten we ook ongeveer vijftig programmamerken. Dat zijn onze programma’s op televisie en radio en onze printtitels en websites. We hebben de marktmerken nodig om het organisatiemerk betekenis te geven. Het leidende principe dat we daarbij hanteren is Samen op de wereld. Samen op de wereld is een ruim begrip en dat heeft als voordeel dat er op verschillende manieren invulling aan kan worden gegeven. We brengen focus aan door drie aandachtsgebieden vast te stellen: levensbeschouwing, opinie & debat en human interest. Alle marktmerken die binnen de drie aandachtsgebieden zijn onder te brengen, dragen bij aan de profilering van ons organisatiemerk. Door de drie aandachtsgebieden heen zijn er andere typische NCRV-kenmerken: ‘echte verhalen’, ‘dichtbij mensen’, ‘het perspectief van de gewone burger’, ‘nieuwsgierigheid naar de ander’, ‘handelen vanuit respect’, ‘betrokkenheid bij de samenleving’, ‘het gaat niet om wat je zegt maar om wat je doet’. Deze

kenmerken zijn belangrijk omdat ze het kader vormen van waaruit we werken en richting geven aan ons communicatiebeleid. Het aanbrengen van focus betekent dat we de keuze maken om aan sommige thema’s en onderwerpen geen of minder aandacht te besteden. In de communicatie rond onze programmering leggen we de nadruk op de maatschappelijke betrokkenheid van de NCRV. Voorwaarde daarbij is dat er altijd een koppeling is met een radio- of televisieprogramma. Betaalde publiciteit wordt geconcentreerd ingezet; we richten ons zoveel mogelijk op zogenaamde ‘free publicity’. Crossmediale projecten krijgen prioriteit. Door middel van gerichte actiemarketing worden leden betrokken. Dit jaar halen we de buitenwereld meer naar binnen. In de uitwerking gaat het om de opbouw van de NCRV als netwerkorganisatie, waarbij we zowel aan onze professionele relaties (waaronder pers) als de leden veel meer maatwerk kunnen bieden. Doelgroepsegmentatie is daarvoor een basisvoorwaarde. Vanuit Samen op de wereld bouwen we bestendig aan de gekozen maatschappelijke positionering van de NCRV en werken we aan de doorvertaling daarvan voor ledenwerving- en behoud. Voor leden ontwikkelen we een loyaliteitsprogramma, waarbij veel specifieker onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende leden types (gids-leden, steunleden en programmafans). Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de afdelingen televisie, radio, NCRV-i en print (Bindinc.), waarbij de informatie- en communicatiestromen gestructureerd zijn ingebed in de organisatie. Een belangrijke richtlijn is het speuren naar contactmomenten met onze kijkers, luisteraars, internetgebruikers en lezers. Die momenten benutten we om deze groepen nog meer bij de NCRV te betrekken. Vanuit het oogpunt van ledenwerving en –behoud bekijken we onze kernactiviteiten met een commerciële blik. In 2010 heeft de verdieping van Samen op de wereld geleid tot de volgende uitingen: Twee commercials merkidentiteit/ledenwerving. Jaarlijks wordt door de NPO aan de ledenomroepen corporate zendtijd toegewezen. Iedere omroep krijgt de mogelijk-heid om gedurende drie weken per jaar reclame voor de organisatie te maken in de vorm van televisiecommercials. De NCRV maakt twee commercials van dertig seconden met als doelstellingen om leden te werven en de merkidentiteit te versterken. Ieder radioprogramma wordt afgesloten met een corporate spot. De twee commercials met de titels Alleen en De grootste schreeuwers zijn ongeveer 150 keer uitgezonden op Nederland 1, 2 en 3. Naast bekende NCRVgezichten figureren ook de modellen uit de idents in deze spotjes. Uit onderzoek blijkt dat de slogan Samen op de wereld bij steeds meer Nederlanders bekend is. De intentie

om lid te worden van de NCRV is bij kijkers licht toegenomen. Fotowedstrijd Samen op de wereld.Op een oproep om mee te doen aan de fotowedstrijd Samen op de wereld reageren 1650 mensen. Alle inzendingen worden op een website gepubliceerd, waarna het publiek op zijn favoriete foto kan stemmen. Meer dan 32.000 mensen brengen hun stem uit. De twintig foto’s met de meeste stemmen zijn tentoongesteld in het Instituut voor Beeld & Geluid. Een vakjury wijst de winnaars aan. Special Achter de voordeur. Als special bij de televisieserie Achter de voordeur leidt de NCRV vijftig Nederlandse burgers op tot straatjournalist, in samenwerking met Buurtlink en EigenWijzebuurten. Mensen leggen met een camera hun bezoek aan de buren vast, wat leidt tot verrassende ontmoetingen en ontboezemingen. Alle filmpjes staan op een NCRV-website. Een jury selecteert de meest bijzondere verhalen die zijn te zien in een speciale aflevering van Achter de voordeur. Met dit project wil de NCRV bijdragen aan de sociale cohesie in Nederland. NL Doet. In 2010 werkt de NCRV samen met het Oranjefonds aan NL Doet. Een groot aantal NCRVmedewerkers en -presentatoren is op 19 en 20 maart in wooncentrum Heerenwegen in Zeist om de bewoners een plezierige dag te bezorgen. Plein 5 besteedt volop aandacht aan NL Doet, net als Knooppunt Kranenbarg, Cappuccino en de NCRV-gids.Alpe d’ HuZes. Bert Kranenbarg besteedt met zijn programma Knooppunt Kranenbarg al jaren aandacht aan de actie Alpe d’HuZes. De totale opbrengst van Alpe d’HuZes is 10,1 miljoen (voor KWF Kankerbestrijding). Hiervan is € 74.000 bijeengebracht door het fietsende NCRV-PowerVrouwenteam en een interne collecte, boekenmarkt en fietsactie waaraan NCRV-medewerkers enthousiast deelnemen. Alpe d’HuZes is een goed voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid die de NCRV zowel intern als extern uitdraagt. Er zijn drie belangrijke aandachtsgebieden voor onze programmering: levensbeschouwing, opinie & debat en human interest. Daarnaast richten televisie en internet zich ook specifiek op de extra aandachtsgebieden drama en jeugd.Het belangrijkste kenmerk van onze programma’s is dat de verhalen van gewone mensen zoveel mogelijk het uitgangs-punt zijn. Daardoor moeten onze programma’s boeien en ontroeren en tonen ze herkenning, verbondenheid, respect en authenticiteit. We vergroten de maatschappelijke betrokkenheid door interactie met het publiek aan te gaan en door mensen actief bij programma’s te betrekken. Sinds september heeft de NCRV gedurende het hele jaar zendtijd op maandag én vrijdag in de levensbeschouwelijke balk op Nederland 2. De programma’s hebben dezelfde titel en dezelfde presentator, maar ieder een eigen signatuur. Dit bevordert de

een

van

jaar

De raad van toezicht is gewend zijn functioneren jaarlijks te evalueren, conform de Richtlijnen en regelingen Goed Bestuur en Integriteit Nederlandse Publieke Omroep (Code Goed Bestuur). In 2011 is deze evaluatie er echter, door de volle agenda’s met de extra vergaderingen, bij ingeschoten. De raad van toezicht betreurt dat zeer en besluit in 2012 extra aandacht te besteden aan deze evaluatie.

Waarnemend voorzitter raad van toezicht Hilversum, april 2012

Aandachtsgebieden in 2011 Zoals gewoonlijk worden, aan de hand van managementrapportages, de realisatie van de begroting 2011 en de doelstellingen op het gebied van programmabeleid en ledenwerving en –binding, op de voet gevolgd en besproken met de algemeen directeur en de manager bedrijfsvoering. De raad van toezicht stelt de jaarrekening 2010 vast en keurt de begroting 2012 goed. In de junivergadering is er een ontmoeting met het voltallige managementteam en wordt van gedachten gewisseld over toekomst van de NCRV, gegeven de op handen zijnde fusies binnen het publieke bestel. Een extra vergadering in oktober is noodzakelijk om het voorstel van de raad van bestuur van de NPO voor de uitwerking van het zogenaamde 3-3-2-model te bespreken. De raad van toezicht spreekt zich positief uit over dit voorstel. Het voorstel is geheel in lijn met de NCRV-brede visie dat de KRO de meest voor de hand liggende fusiepartner is. Eind 2011 maakt de raad van toezicht een begin met een verdiepingsslag. Zij kijkt vooruit naar de plek en de legitime r ing van de publieke omroep in de samenleving en de speciale rol en opdracht van de NCRV daarin. In de eerste plaats vanuit de vraag hoe het stelsel zich zal ontwikkelen. Verder vanuit de vraag hoe we onze betekenis ook met nieuwe media beter kunnen invullen. Tot slot vanuit de vraag hoe de NCRV in de toekomst invulling aan de verbintenis met leden kan geven.

008

NCRV 2011 Verslag van een jaar

NCRV 2010 Verslag van een jaar

007

NCRV bedrijf Omroeppolitiek Het is een enerverend omroeppolitiek jaar. Het kabinet Rutte kondigt in 2010 in het regeerakkoord al aan dat gefaseerd tweehonderd miljoen wordt bezuinigd op de mediabegroting. Circa honderdvijfentwintig miljoen daarvan moet worden opgebracht door de gezamenlijke publieke omroepen. Minister Van Bijsterveldt van OCW huurt begin 2011 The Boston Consulting Group (BCG) in die haar inzicht moet geven in de wijze waarop deze bezuiniging kan worden ingevuld.

van deze bespelers. In november stemmen de ledenraden van alle omroep verenigingen hiermee in. PowNed en WNL kunnen zich aansluiten bij een bestaande omroeporganisatie als zij voldoen aan het ledencriterium. De minister wordt op de hoogte gesteld van de keuze voor het vrijwillige fusiemodel en met recht kan gezegd worden dat het om historische beslissingen gaat in de geschiedenis van de Nederlandse publieke omroep.

In juni schrijft de minister aan de Tweede Kamer dat uit het onderzoek van BCG blijkt dat de bezuinigingen op de landelijke publieke omroep gerealiseerd kunnen worden zonder dat de kwaliteit van de programmering achteruit gaat. Voorwaarde is dat het bestel eenvoudiger wordt, zodat niet alleen overhead kan worden gedeeld, maar ook bij de productie van programma’s intensiever samengewerkt kan worden. Productie en programmering kunnen op deze manier efficiënter worden ingericht.

“Verschillen tussen mensen maken de samenleving sterker.” Jurgen van den Berg, presentator Cappuccino, Lunch! en Stand.nl

In oktober legt de verenigingsraad van de NCRV in een positioneringsdocument een duidelijke koers vast. Hierin wordt onder meer het volgende gesteld: ‘De NCRV kiest vanuit de protestants-christelijke traditie voor een samenleving waarin de menselijke waardigheid centraal staat. De directe leefomgeving is een belangrijke broedplaats waar de persoonlijke ontwikkeling in eerste aanleg gestalte kan krijgen. Wie zich bewust is van zijn eigen kracht, zal beter in staat zijn open te staan voor het nieuwe en bij te dragen aan het vergroten van verdraagzaamheid en samenhang. Binnen de publieke omroep kiest de NCRV voor samenwerking met omroeporganisaties die vanuit een vergelijkbare maatschappijvisie opereren. Samenwerking op basis van een ideaal, niet uit pragmatisme’. De omroepen kiezen gezamenlijk voor het 3-3-2 model, dat past bij de voorwaarden van de minister. In het model is plaats voor drie typen vaste bespelers: twee taakorganisaties (NOS en NTR), drie grote A-omroepen op basis van fusies tussen verwante omroepen (NCRV-KRO, AVRO-TROS en VARA-BNN) en drie kleinere B-omroepen met een specifieke bijdrage aan de pluriformiteit van het bestel (MAX, VPRO en EO). De 2.42 omroepen dienen zich aan te sluiten bij één

010

NCRV 2011 Verslag van een jaar

NCRV 2010 Verslag van een jaar

“Natuurlijk mogen mensen hun gelijk halen, maar ze hebben ook de plicht om in vrede met elkaar te leven.”

2011

Mr. Frank Visser, presentator De Rijdende Rechter en Recht in de Regio

Materiële vaste activa worden conform het Financiële Handboek gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Deze wordt verminderd met de in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke lineaire afschrijving met uitzondering van het onroerend goed. Bedrijfsgebouwen voor eigen gebruik worden, in overeenstemming met het Financiële Handboek, niet afgewaardeerd naar lagere marktwaarde. Bedrijfsgebouwen worden afgeschreven op annuïtaire grondslag. Als basis voor de afschrijving dienen de goedgekeurde begrote bedragen. Slechts investeringen boven een bedrag van € 2.500 per benoembare actiefpost worden geactiveerd. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening gevormd. De NCRV heeft twee bedrijfsgebouwen. Het AKN-gebouw aan de ’s-Gravelandseweg is de gezamenlijke huisvesting van AVRO, KRO en NCRV. De totale investering bedraagt circa € 61 miljoen. Het aandeel hierin van de NCRV bedraagt circa € 20 miljoen (33%). De WOZ-waarde van deze huisvesting bedraagt € 42,8 miljoen op waardepeildatum 1 januari 2011. Het bedrijfspand aan de Steijnlaan 3 is gezamenlijk eigendom van de AVRO en NCRV. Het pand is aangemerkt als gemeentelijk monument. De WOZ-waarde van deze huisvesting bedraagt € 1 miljoen op waardepeildatum 1 januari 2011.

Financiële vaste activa Deelnemingen AKN CV (25%) BV Quattro Voci (25%) Bindinc. BV (25%)

2011

2010

23 41 4 4 2 2 29 47

In januari 2011 hebben de aandeelhouders van BV Programmabladen AKN besloten de statuten te wijzigen. De wijziging betreft een modernisering van de statuten, het omzetten van het aandelenkapitaal in euro’s en het wijzigen van de naam in Bindinc. BV. De gewijzigde statuten zijn op 1 februari 2011 notarieel verleden.

058

NCRV 2011 Verslag van een jaar

Effecten

2011

Vastrentende waardenfondsen Aandelenfondsen Liquide middelen

023

2010

18.964 18.622 4.135 3.968 146 363 23.245 22.953

Ultimo boekjaar wordt voor de portefeuille als geheel vastgesteld of waardering tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde moet plaatsvinden. Ultimo 2011 vindt waardering van de portefeuille plaats tegen historische kostprijs conform voorgaand jaar. De marktwaarde ultimo boekjaar bedraagt € 26,7 miljoen (2010: € 26,2 miljoen). Overige financiële vaste activa

2011

Overige leningen

2010

47 49 47 49

De overige leningen betreffen langlopende hypothecaire vorderingen op oud-medewerkers en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De leningen zijn afgesloten in de periode 1972 tot en met 1986. De rentevergoeding over de leningen bedraagt gemiddeld 4,7%. De leningen worden de komende jaren afgebouwd. Voorraden De waardering van programmavoorraden geschiedt tegen directe kosten. Dit betreffen de personele lasten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de overige direct toerekenbare programmakosten. Ontvangen bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de waardering. Herhalingen van uitzendingen worden niet gewaardeerd. Vorderingen Hieronder zijn opgenomen debiteuren, te vorderen bijdragen derden, te vorderen omzetbelasting en overige vorderingen. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening. De vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

NCRV 2011 Verslag van een jaar

047


Moodsheets | tbv pitch nieuw programma

Bluf je hier maar eens uit!

dagelijks een luchtige kijk op het nieuws


NCRV cadeaumagazine www.ncrv.nl

klassiek drama

Scherp geprijsde internationale bestsellers vol drama en liefde

The Sound of Music 3DVD

Casablanca DVD

Een magisch, hartverwarmend waargebeurd verhaal, dat een van de meest populaire familiefilms aller tijden genoemd mag worden. Special offer: DVD + Blu-Ray artnr. 5636

Een klassieker, deze romantische dramafilm uit 1942 die zich afspeelt in de Marokkaanse stad Casablanca. artnr. 5638

11.

50

19.95

kalendwineterr 2010

2011

cadeau magar zine

The Bridges of Madison County DVD

2011

ender

011

Emma, een prachtige televisiebewerking naar de gelijknamige roman van de beroemde schrijfster Jane Austen. Emma Woodhouse is mooi, rijk en van goede komaf. Ze heeft weinig zorgen, en dus tijd genoeg voor haar hobby: mensen koppelen. artnr. 5767 € 19.95

14.95

11.50

Forrest Gump DVD Tom Hanks levert een verbazingwekkende acteerprestatie als Forrest in deze veelgeprezen film van regisseur Robert Zemeckis. artnr. 5640

11.50

veel voordeel speciaal voor u!

Emma 2DVD

Een van de grootste avonturenfilms ooit gemaakt. Een buitengewoon kleurrijke productie van regisseur David Lean, bekend van o.a. het meesterwerk Bridge on the River Kwai. artnr. 5639

11.50

6

19.95

Lawrence of Arabia DVD

Een bestseller over liefhebben en keuzes maken. Met Oscar-winnaars Meryl Streep en Clint Eastwood. artnr. 5637

kalende

tip

Elizabeth The Golden Age DVD Elizabeth, in 1998 bekroond met zeven Oscarnominaties. In dit vervolg keert Oscar- en Golden Globewinnares Cate Blanchett terug in haar koninklijke rol. artnr. 5647

Oscar en Golden Globe genomineerd

11.50

14.95 Wuthering Heights DVD

Miss Austen Regrets DVD

Romantische miniserie. Als jongen wordt Heathcliff geadopteerd door de rijke Mr. Earnshaw. Al snel groeit hij uit tot de hartsvriend van Earnshaws onstuimige dochter Cathy. Hun afkomst is verschillend, hun sociale klasse ook, maar hun harten kloppen als één. artnr. 5768 € 14.95

De succesvol schrijfster Jane Austen wordt geholpen door haar nichtje Fanny Knight bij het zoeken naar de ideale huwelijkskandidaat. Want haar tante, die zo mooi over de liefde kan schrijven, moet tenslotte zelf toch ook de liefde hebben ervaren? artnr. 5775 € 14.95

Kijk óók op de volgende pagina!

advertentie

advertentie

7

www.ncrv.nl

speciaal voor leden

1e Barnard CD!

Hello Goodbye Hello Goodbye is een programma vol emotie, blijdschap en verdriet. Verhalen over geluk en ongeluk, liefde en vriendschap, spijt en trots. Miljoenen mensen leven mee met elke ontmoeting en elk afscheid. Op de cd’s vindt u de mooiste muziek uit Hello Goodbye en beleeft u alle emotionele momenten opnieuw. Op de dvd kunt u nog eens nagenieten van de ontroerende momenten uit de serie Voorjaar 2009, met als extra: een kijkje achter de schermen.

nieuw

ledenprijs

kerkmuziek

14.95

Hello Goodbye 3 CD De mooiste muziek uit de TV-serie Hello Goodbye van dit seizoen! Elk nummer is onlosmakelijk verbonden met de intieme ervaringen die mensen met Joris Linssen deelden op Schiphol. En zelfs als u Hello Goodbye niet gezien heeft, kunt u die emotie voelen. Stuk voor stuk zijn het verhalende liedjes van bevlogen artiesten. Met o.a. muziek van Tom Baxter, Mindy Smith en Fisher. artnr. 5860 € 16.95

televisie 60 jaar beeld NCRV in

Mens in wind en vuur - Barnard CD De NCRV zet met het uitbrengen van deze nieuwe cd Mens in wind en vuur met liederen van Willem Barnard een nieuwe stap in een lange traditie, die onlosmakelijk is verbonden met het Liedboek voor de Kerken en vele andere liedbundels. Barnards liederen zijn in tal van godsdienstige NCRV-programma’s gezongen. Zijn woordkeus, nauw verholen passie en heimwee naar de toekomst - het raakt velen. artnr. 5861 € 16.95 Ledenprijs € 14.95

nieuw!

16.95

r kalende

2011

19.95

advertentie

Hello Goodbye 2DVD

Hello Goodbye 1 CD

Hello Goodbye 2 CD

artnr. 5810

artnr. 5351

artnr. 5354

14.

95

60 jaar televisie

60 jaar televisie

e V viert dat met dez zestig jaar. De NCR . De televisie bestaat is van onze omroep NCRV in beeld dat met deze televisiegeschieden viert rijke V de r NCR ove De r nde jaar. kale zestig . oep omr e onz De televisie bestaat is van de televisiegeschieden it. Het toestel heeft kalender over de rijke serieus en in zwart-w in de In 1951 begint het prominente plaats de belstuk en krijgt een meu it. Het toestel heeft oog dat rt-w een iaal zwa van in ator ang en dict us serie erm’ als een ts in de omv sch plaa te ‘het inen zien In 1951 begint het en prom Sommig ren het nieuwe belstuk en krijgt een oog dat huiskamer. eerst, anderen erva s omvang van een meu ’ als een dictatoriaal Verklaring teken ven genadeloos beh en zien ‘het scherm nieuwe het gezinsle verrassingen. huiskamer. Sommig maanstanden anderen ervaren het als een venster vol Colofon een t, m eers ediu d al gau beh sam er t loos mas e totwstan kom ade ijk nder is med uurlkale Nat maan we en. nieu Deze hed n. het gezinsleven gen elijk NM nge in mog assi beg Geluid. enhet r van ldaf De NCRV ziet de Maa . Bee rd.i.s.m een venster vol verr woo een men geko stichtelijk EK - eerste kwartier massamedium als ijk komt er al gauw dagsluiter voor een en ontspanning elijkheden. Natuurl het begin televisie VM - volle maan vermaak, gezelligheid De NCRV ziet de mog woord. Maar vanaf het besef dat ook telijk ral voo stich er een is r voo ning laatste kwartier televisiedagsluiter - LK elligheid en ontspan stelijk leven. ook vermaak, gez NCRV vaak toonaan behoren tot het chri dat de ef is e bes satir het en ral l is er voo , drama, spe eure van Maj ied e ave van geb n. Farc uitg het d leve van Een jk or Houten christeli de: hum toonaan- Op het met Badoux, oren tot dat deze Druk beh lse van Swiebertje, van e is de NCRV vaak NCRV viert ied NCRV maatschappelijke , gevend. Het rebe drama, spel en satir van at zestig jaar. De Op het isgeb Man bijt hond en het e omroep. ebertje, de humor van Farce Majeure onz van 25000 e van bus ads Post den ndra het tege van Swi ijke televisiegeschie r gestreefd alle tschappelijke van gevend. Het rebelse . De NCRV heeft ernaa 1202 HB Hilversum bijt hond en het maa De Rijdende Rechter Wie desondanks Man adsetelvan rechten te clearen. ndra de 9000 ft tege 671 hee ) het (035 doen n T toes te kunne enV-pr rt-wit. Het Rechter. ogramma’s meenet recht NCR t serieus en in zwa cht zich bij de ende ts in de www.ncrv.nl Det Rijd heeft veel prachtig gelden, wordt verzo een prominente plaa Zestig jaar televisie te melden. ijs. dat NCRV a’s meubelstuk en krijg bew oog mm het is iaal r ogra ator s V-pr kalende erm’ als een dict Verklaring teken ft veel prachtige NCR opgeleverd. Deze visie hee migen zien ‘het schZestig jaar tele het nieuwe bewijs. Colofon maanstanden t, anderen ervaeren r is het e tot stand enadeloos beheers n erd.n.Dez kalende elevnge opg Deze kalender is med NM - nieuwe maa assi id. verr vol Gelu een venster tier s.m. Beeld en

televisie

10

NCRV in beeld

Colofon e tot stand Deze kalender is med ld en Geluid. gekomen i.s.m. Bee

ten

Druk: Badoux, Hou

r gestreefd alle De NCRV heeft ernaa Wie desondanks rechten te clearen. kunnen doen meent rechten te cht zich bij de verzo t word n, gelde NCRV te melden.

s Verklaring teken maanstanden n maa NM - nieuwe EK - eerste kwartier n maa VM - volle LK - laatste kwartier Een uitgave van NCRV Postbus 25000 1202 HB Hilversum T (035) 671 9000 www.ncrv.nl

advertentie

9.

95

14.

95

Hello Goodbye CD + wDVD DEEL 1 artnr. 5865

21.

95

26.95

Dat een nieuwe wereld komen zal CD

Laat mij maar zingen deel 2 4CD + TEKSTBOEKJE

De nieuwe cd van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen, gezongen door het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek. Live opname met o.a. Om liefdes wil en diverse psalmzettingen. artnr. 5659 € 19.95

Na het succes van de eerste cd van Huub Oosterhuis, is er nu Laat mij maar zingen 2. Op muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. artnr. 5662 € 26.95

advertentie

11


Advertenties NCRV gids

Veel voordeel speciaal voor u! Over één week verschijnt het nieuwe cadeaumagazine. Met speciale aanbiedingen en kortingen op favoriete producten uit de NCRV-webwinkel, waaronder Nederlands drama. Beleef opnieuw de avonturen van Swiebertje, het meeslepende verhaal van De kleine waarheid en de muzikale comedy van Het meisje met de blauwe hoed.

winter 201

0

Veel voordeel speciaal voor u!

cadeau magazin e

cadeau magazine winter 2010

Over twee weken verschijnt het nieuwe cadeaumagazine. Met speciale aanbiedingen en kortingen op favoriete producten uit de NCRV-webwinkel, waaronder Brits kostuumdrama. Van Jane Austen’s Emma en Miss Austen Regrets tot Little Dorrit.

veel voordeel speciaal voor u!

veel voordeel speciaal voor u!

GRATIS!

De DVD’s zijn verkrijgbaar vanaf € 9,95

advertentie

GRATIS ! kijk snel op

advertentie

pag. 5

Bestel veilig en snel op www.ncrv.nl

Bestel veilig en snel op www.ncrv.nl Advertentie Ned. Drama-WK43.indd 1

kijk snel op pag.

De DVD’s zijn verkrijgbaar vanaf € 14,95

11-10-10 16:18

5

Emma 2DVD


Mijn NCRV magazine mijn ncrv

voordeel voor NCRV-leden

Kerken in Zicht Apeldoorn Fiets- en autoroute langs kerken in Apeldoorn en omgeving Op zaterdag 4 oktober is er weer ‘NCRV Kerken in Zicht’. U kunt genieten van een mooie fiets- of autoroute door Apeldoorn en omgeving. Langs deze route zijn verschillende godshuizen te bezichtigen. o.a. de Grote Kerk, kapel Caesarea en Kapel Hoog Soeren. Behalve bezichtiging zijn er ook andere activiteiten zoals tentoonstellingen, presentaties en muzikale optredens.

NUMMER

1 - 2014

v r c n mijn

speciale ledenprijs

Waar: Wanneer: Tijd: Prijs: Inclusief:

RV-LEDEN VOOR NC L A IA C E P S

magazine

nd Man bijt ho ! bingo show

€ 7,50

Apeldoorn en omgeving zaterdag 4 oktober 2014 vanaf 10.00 uur € 7,50 per persoon • koffie/thee bij begin van de route (Caesarea kapel) en onderweg bij korpsgebouw Leger Des Heils • lunchpakket • routebeschrijving en informatie over de kerken

Ik geef om jou!

gratis

900

kaarten

Naastenliefde door de eeuwen heen. De NCRV biedt u in samenwerking met Museum Catharijneconvent een bezoek aan de tentoonstelling “Ik geef om jou. Naastenliefde door de eeuwen heen” aan. Deze brede cultuurhistorische expositie brengt op een indringende en interactieve manier de geschiedenis en de ontwikkeling van de christelijke naastenliefde in beeld. Deze tentoonstelling is absoluut een bezoek waard.

Aanmelden Ga snel naar ncrv.nl/leden of bel met 088 – 200 82 28

(lokaal tarief ma t/m vr tijdens kantooruren)

Waar: Museum Catharijneconvent Utrecht Wanneer: 13 september t/m 1 maart 2015 Ga snel naar ncrv.nl/leden of bel met 088 – 200 82 28 (lokaal tarief ma t/m vr tijdens kantooruren)

4

V NCR

90

5

mijn ncrv

voordeel voor NCRV-leden

Wil je de opnames bijwonen?

R!

Man bijt hond

JAA

3e

BINGO SHOW

2e

1e

Bingo mee en geniet van de diverse acts. Een show om nooit te vergeten.

speciale ledenprijs

GO NO IG B IN 7 11 6

BB IN GG IN OO B 5182 578 13141255 10 B NO G 12 58 7 I11 2 23 67

1 12 58 7 11 2 60 25 7 63 12 60 67 34582571411 6 60 67 349 FREE 21 60 67 34 25 15 3 11 4 1 34 60 FREE 2 34 25 10 7 0 4 9 FRE67 9 3 E 21 5 4 5 9 4 9 FREE 21 5 52 12 0 55 23 2 E 21 37 43 1 5 63 12 55437940FRE62 5 12 5 13 12 55 37 40 47 2 1 2 12 31 5 5 13 315552374440 11 5 13 5 13 31 52 22 5 13 31 52 52 speciale

ledenprijs

ons Feest met t Zapp mee op he feest Sinterklaas

5e

4e

€ 10,-

Waar: Wanneer: Tijd: Prijs:

Music Hall Attractie- & Vakantiepark Slagharen 8 november 2014 vanaf 19.30 uur 10,- per persoon

Inclusief:

• welkomstdrankje • bingokaarten • mooie prijzen • diverse Man bijt hond acts • 2 uur durende show • parkeren

(per lidmaatschap 2 personen)

Meer informatie/aanmelden Ga snel naar ncrv.nl/leden of bel met 088 – 200 82 28 (lokaal tarief ma t/m vrij tijdens kantooruren)

8

BB GO IN BINO GG OO BIN IN B IN GO 12 58G7 1511 6

12 58 7 11 12 58 2 60 6712 587 7113 2 60 6374 25 1 11 6 34 254 4 960 6 7 15 3 FREE 4 9 2 4925 10 FR 1 12 554 9 EEFR2 1 23 21 63 12 5357 40 EE 62 5 1312 53 57 40 4 5 1331 52374 40711 4 5 13 2 3135 1 52 2252

mijn ncrv

12 58 76711 34 25 10 60 7 60 67 349 25 FREE 21 63 4 FREE 21 33 9 11 4 12 55 37 40 40 55 52 12 55 37 5 13 31 52 12 5 13 31 52

9

voordeel voor NCRV-leden

Beleef een overgetelijke dag op de

NCRV Ledendag op Attractiepark Duinrell

g i r a j s i V R De NC rt! e e t k a r t n e

speciale ledenprijs

€ 10,Speciaal voor onze leden organiseren we op 11 oktober een ledendag op Attractiepark Duinrell in Wassenaar. Het moment op de programmamakers van de NCRV te ontmoeten. Radio met 3 FM dj’s Barend en Wijnand, op de foto met de SpangaS cast of doe u zegje in de Man bijt Hond Babbelbox zijn een van de vele NCRV activiteiten. Naast deze activiteiten heeft u ook toegang tot het Attractiepark Duinrell die zorgen voor heel wat spanning en sensatie. Maak een ritje in de welbekende Kikkerachtbaan of ga als een echte waaghals over de kop in achtbaan de Falcon. Kortom een overgetelijke ledendag. 6

Waar: Duinrell Wassenaar Wanneer: 11 oktober 2014 Tijd: 10.00 - 17.00 uur Prijs: € 12,50 per persoon

(max. 6 kaarten per lidmaatschap)

Inclusief: • hele dag toegang tot Attractie park Duinrell! (excl. Tikibad) • meet & greet met SpangaS-acteurs • ontmoetingen met de presentatoren Meer informatie/reserveren Ga snel naar ncrv.nl/leden of bel met 088 – 200 82 28

(lokaal tarief ma t/m vrij tijdens kantooruren)

7


Billboard + advertentie Het verborgen eiland

ZAPPMI

SSIE:

Elke

dag

Vréselijk… 6 op een on kinderen gestrand bewoond eiland!

Ontrafel het mysterie

Wat gebe urt er allem dat gehe imzinnige aal op eiland…?

Tijd voor actie… Tij d voor ee Smartwat n Zappmi ch ssie!! Wij van Za paraat… Alle za pper pp móeten deze kinde s ingelogd…? ren vinde n!

Oh… nee…

Vanaf 1 september om 18.05 uur

!! Ze zijn niet al

leen..!!

Ohww Je ts! Ze is haar wach kwijt. Dit twoo wa tje…Weet s haar geheugenst rd jij eu moet zijn? wat het wachtwoo nrd Laat het me weten zappmiss ie.nl/wach op twoordjet ske

Jetske ge ef 3 BZT-ba t haar ndjes we g aan ieman d die haar uit de br and Jij missch helpt. ien...?

MISSIEL

PEPIJNEIDER

Elke

dag

Ontrafe

Vanaf 1 s e

l het my sterie

ptember

om 18.05

uur

Ehm… ik kan goed gebr jouw hulp óók uik dagelijkse en. Volg mijn blog en he de kindere lp me n te vinden… en het eiland Ga naar hetverbo rgeneilan d.nl


Boek Wie is hier nou de baas!?

38 | Wie is hier nou de baas!?

“O! Ik dacht even dat je het tegen mij had,” zeg ik. “Als je dan thuis komt en je vrouw heeft een chagrijnige bui, dan valt dat niet mee, hè,” vervolgt de man. “Kan ik met je afspreken dat je voortaan vanuit de ik-persoon praat?” stel ik voor. “Dan maak je jezelf verantwoordelijk. Het gaat ten slotte ook over jou. En ik raak dan tenminste niet in verwarring. Probeer maar hoe het voelt,” stel ik voor. “Ik… eh… wil dat mijn kinderen gelukkig zijn,” vervolgt de man een beetje onwennig. Hij voelt het verschil van binnen. Pas nu neemt hij verantwoordelijkheid.

Wie is hier nou de baas!?

| 39

6 Eigenwaarde of zelfvertrouwen? Neem de goeie bus! 44 | Wie is hier nou de baas!?

Wie is hier nou de baas!?

EIGENWAARDE

7 Van ingewikkeld naar ontwikkelen: over littekens, pleisters en groeistaking

Praat altijd vanuit ik. Kies voor eigen innerlijke autoriteit: wees thuis bij jezelf en laat tegelijkertijd ruimte aan anderen. Vanuit gelijkwaardigheid profileer je jezelf in de wereld en laat je mensen in je nabijheid toe. Wat een rust als je geen energie meer hoeft te besteden aan het verdedigen van je territorium. En wat een plezier en levensvreugde als je werkelijk voor jezelf durft te gaan staan in een rij, in een vergadering, in een groep: dit is mijn plek en die vind en neem ik graag zelf. Je bevestigt jezelf met een “Dit ben ik.” Als je dat dagelijks gaat doen, merk je dat je jezelf wakker houdt en bekrachtigt. Opgave: Vanaf nu maak je jezelf verantwoordelijk voor hetgeen er in je leven gebeurt. Iets moois gebeurd? Zeg dan “Ik neem hiervoor verantwoordelijkheid.” Minder goed nieuws? Zelfde verhaal: “Ik neem hiervoor verantwoordelijkheid.” Versterk je innerlijke autoriteit op deze manier. Je hebt het hard nodig om vanuit deze kracht om te gaan met tegenslag en het scheppen van kansen.

Ik bel Piet als intake voor zijn training. “Wat scheelt eraan, wat kom je halen?” vraag ik hem. “Ik denk dat het allemaal draait om zelfvertrouwen,” zegt Piet. “Ik ben al jaren op zoek hoe ik dat kan vergroten. Als ik naar het MT moet om een voorstel te presenteren, dan voel ik me al kleiner worden als er een kritische vraag komt.” Ik vraag hem waarom het hem nog nooit gelukt is om dit te repareren. “Ik heb de trucs nog nooit geleerd,” zegt hij. Het is een prachtig woord. Veel gebruikt ook. Op school door de juffen. “Uw kind blaakt van zelfvertrouwen.” Als je docent bent en ouders trots wilt maken, moet je dit zeggen! Iedereen wil het. Des te zinvoller om er even bij stil te staan, bij het woord ’zelfvertrouwen’. Over dit begrip is veel spraakverwarring.

68 | Wie is hier nou de baas!?

Permissie: vermild je driver, zodat je weer bij eigenwaarde uitkomt Om weer bij jezelf en je eigenwaarde uit te komen, kun je je driver met een zogenaamde permissie vermilden van moeten naar mogen. Een permissie is altijd een uiting van zelfcompassie, zelfmededogen. “Ik hoef niet.” Of “Ik mag ook…” Als je zou zeggen: “Ik moet niet,” dan roep je weer een nieuwe driver in het leven… dus let op. Een permissie geeft rust. Je voelt het als je een treffende permissie voor jezelf hebt bedacht. Het vermilden (of herprogrammeren) van de betreffende passage op je script kan bijvoorbeeld als volgt luiden: - ik hoef niet zo nodig sterk te zijn (op ‘wees sterk’); - ik mag hulp vragen (ook op ‘wees sterk’); - ik mag ook tijd aan mezelf besteden (op ‘doe de ander een genoegen’); - ik mag ook genieten van bezig zijn in plaats van te focussen op het eindresultaat (op ‘wees perfect’); - ik mag ook beter zijn dan ik een jaar geleden zelf was in plaats van beter dan anderen (op ‘wees de beste’). Als je een of meerdere permissies hebt gevonden kun je er actief mee aan de slag om de drivers op je script te herschrijven: - op rustige momenten dat er niets aan de hand is kun je hardop oefenen met het uitspreken van je permissie(s); - je kunt er een brief aan wagen die je niet hoeft te versturen, het gaat om het uiten; - als je voelt of merkt dat je autonomie wordt afgenomen door iets wat ‘moet’, geef je niet toe aan je dwang en herhaal je je permissies voor jezelf.

| 45

ZELFVERTROUWEN

Wie is hier nou de baas!?

Ingewikkeld zeg, het leven. Correctie: wat heb je het ingewikkeld gemaakt voor jezelf. Je hele leven lang heb je jezelf overeind gehouden. Bij elke tegenslag, pijn of teleurstelling heb je mentaal een pleister geplakt. “Ik moet doorgaan.” “Iedereen heeft wel wat.” “ Niet zo zeuren.” “Wees een man, een vent.” Als een dierbaar iemand overlijdt, houd je jezelf kranig. We rouwen niet of te weinig, want de overledene zou dat niet willen - zo stom zijn wij dan ook nog, om hen de macht te geven over ons recht om te rouwen. Alweer een goed vermomde baas! Met je mentale pleisters over elkaar heen leef je het leven. Of het leven leeft jou en jij ondergaat het. Onbewust let je op dat er geen oud zeer wordt geraakt. Je ontwijkt pijnpunten, vermijdt gevoelens en gaat niet te diep in gesprek. Helaas mis je daarmee ook de intensiteit en de passie. Het wordt een beetje oppervlakkig allemaal.

| 69

10 Muurtjes onderkennen en afbreken 104 | Wie is hier nou de baas!?

verleggen. Daarnaast leidt een inspirerende gedachte vaak tot een algeheel gevoel van dankbaarheid. Als je verzekerd wilt zijn van inspiratie - met alle positieve gedachten van dien - wees dan je eigen inspirator. Bedenk en visualiseer een passend positief motto voor jezelf.

Opgave: Overdenk eens wat jou zou stimuleren en helpen. Bedenk een eenMuurtjes, afweermechanismen, onder Het di- kan voudige zin die jouw levenoverlevingsstrategieën… kan voeden en richting geven. verse een benamingen in dejeliteratuur tegenbij hoe angst, pijn, permissiekom zijn,jezoals hebt gekozen dejedrivers/opjagers. schaamte, frustratie en kwetsing probeert onderdrukken, weg bij Of een besluit waarmee je jezelf steunt.teOoit kwam de gedachte te duwen of af schermen om kunnen overleven. nood- wat mijzelf inte een workshop bijteme binnen: “ik zal meBittere altijd redden, zaak, je wel. ermoet ook gebeurt.” Als ik het uitspreek voel ik kracht en innerlijke Je bentovertuiging. niet gek; wij zijn evolutionair op overHet stelt me gerust beschouwd en ik voel meingesteld erdoor gevoed. Ik gun levingjou en hetzelfde. daarmee op het afweren onwenselijke of te pijnlijke Kies iets wat bij van jou past! emoties. We willen allemaal die nare gevoelens niet. Het kan je redding betekenen om iets niet in volle hevigheid te beseffen en te doorvoelen. Je psychologische immuunsysteem is jou op die momenten de baas en redt je uit de brand. Totdat je in je contact met jezelf of anderen zodanig in intensiteit en intimiteit wordt belemmerd, dat je wel weer zonder muurtjes zou willen. Jij wilt weer eigen baas zijn! Wat te doen?

Wie is hier nou de baas!?

17 Blijf uit de dramadriehoek! Nieuwe bazen loeren op je

AANKLAGER

DRAMADRIEHOEK

REDDER

SLACHTOFFER

Mijn moeder kan slecht tegen de hitte. In een lange zomer waarin het meerdere dagen boven de dertig graden uitkomt, is het voor haar dus afzien.

“Man, wat is het heet. Ik kan daar niet tegen…” (zucht ) “Ga dan onder de parasol, mam. Koop een ventilator. Blaas een zwembadje op en zet je voeten er in.” “Nee… pap kan niet tegen die wind, hè. En het blijft toch heet, ook onder die parasol. Er zijn te veel stenen hier, het terras… En in zo’n badje, ik weet het niet…”

| 105


CD/DVD Wallet Stil is de straat

3 OMA’S BRIL 3:53 Liedboek tekst pag. 1490 Ted van Lieshout (tekst), Gé Rijnders (muziek), Reyer Zwart (bas), Ruud Breuls (trompet), Rinske van Oosterhout (Franse hoorn), Anne-Ruth van Driel (trombone), Oscar Santiso (tuba) 4 OTCHE NASH (ONZE VADER) 2:50 Liedboek nr. 369 A. Dubenski (componist), koorzang

8 ZEND ONS EEN ENGEL IN DE NACHT 3:38 Liedboek nr. 259 Michel van der Plas (tekst), Thomas Turton (melodie), Edwin Schimscheimer (arr.), Jan Kooper (sax), Paul Berner (bas), Kim Weemhoff (percussie) 9 AMEN 1:30 Liedboek nr. 431 Edwin Schimscheimer (piano)

COLOFON Muzikaal Leider, Arrangementen, Piano:

6 LOF ZIJ DE HEER, DE ALMACHTIGE KONING DER ERE 4:33 Liedboek nr. 868 Joachim Neander (tekst), Jan Wit en Jan Willem Schilte Nordhold (vertaling) Freylinghausens (melodie), Travis Cottrell, Paul Mills (arr.), Junus Maniputtij (piano), Iwan Sahertian (bas), Jay-P Beijersbergen (gitaar), Joel Slagtand (drum), Diederick Ensink (viool), Aäron Ayal, Nigel Brown (tenor), Christiana Bohorquez, Inge van der Veen (alt), Stephanie Bergman, Eveline Cocu (sopraan)

Studio: Kytopia

r

n

d

o w

r n e

o f

t h e

Audio opname: Reinder van der Put, Jos den Boer

Audio Mixage: Reinder van der Put, Edwin van Hoevelaak, Edwin Schimscheimer

D.O.P: Goof de Koning

Edit: Erik van der Horst

Redactie: Katja van Akkeren

Eindredactie: Bart Grimbergen

Productie: Marcel Boland, Marjan Okkerman, Jolijn Landheer Vormgeving: Mirjam Troost Fotografie: Roger Cremers

w o r k

r e

s

e

r

v

e

d

Gé Reinders

Iris Kroes

Oeral Kozakkenkoor

Wolter Kroes

Pearl Jozefzoon

Na het uitkomen van het nieuwe Liedboek in mei 2013 heeft het NCRV televisie programma Schepper & Co Nederlandse artiesten benaderd om op eigen wijze een lied te zingen uit het nieuwe liedboek. Op deze CD & DVD zijn deze eigentijdse versies te beluisteren en bekijken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOOR MIJ IS GELUK | Iris Kroes NOBODY KNOWS THE TROUBLE I’VE SEEN | Wolter Kroes OMA’S BRIL | Gé Reinders OTCHE NASH (ONZE VADER) | Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Grégor Bak STIL IS DE STRAAT | Typhoon LOF ZIJ DE HEER, DE ALMACHTIGE KONING DER ERE | Pearl Jozefzoon WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE | Syb van der Ploeg ZEND ONS EEN ENGEL IN DE NACHT | Mathilde Santing AMEN | Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Grégor Bak

.

c

r n e

o f

t h e

r e c o r d e d

w o r k

r e

s

e

r

v

e

d

.

u

u

o w

d

a

a

d

r

n

d

e

www.ncrv.nl

n

n

o

u

u

o

e

a

t h

r

r

t

t

p

p

h

h

o

o

o

r

m

a

n

c

e

d a n

a d c a s t i n g b r o

6 LOF ZIJ DE HEER, DE ALMACHTIGE KONING DER ERE 4:33 Liedboek nr. 868 Joachim Neander (tekst), Freylinghausens’s (melodie), Travis Cottrell, Paul Mills (arrangeurs), Junus Maniputtij (piano), Iwan Sahertian (bas), Jay-P Beijersbergen (gitaar), Joel Slagtand (drum), Diederick Ensink (viool). Zang: Aäron Ayal, Nigel Brown (tenor), Christiana Bohorquez, Inge van der Veen (alt), Stephanie Bergman, Eveline Cocu (sopraan) 5 STIL IS DE STRAAT 5:17 Liedboek nr. 1003 Jan Jetse bol (tekst), Jan Raas (melodie), Reyer Zwart (bas), Arthur Lijten (drums), Jan Kooper (sax)

o f

t h i s

r e

r i g h t s

e

t h

. d

e

t i

b h

i

Marketing: Monique Visser

Vormgeving: Mirjam Troost

Productie: Marcel Boland, Marjan Okkerman, Jolijn Landheer Eindredactie: Bart Grimbergen Redactie: Katja van Akkeren Edit: Erik van der Horst D.O.P: Goof de Koning Studio: Kytopia

Edwin Schimscheimer

Audio Mixage: Reinder van der Put, Edwin van Hoevelaak, Audio opname: Reinder van der Put, Jos den Boer

r

f

o

r

m

a

n

c

e

d a n

a d c a s t i n g b r o

o f

t h i s

Speelduur: CD 32 minuten & DVD 74 minuten. Deze cd en dvd zijn een uitgave van het programma Schepper & Co van de NCRV 2013.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOOR MIJ IS GELUK | Iris Kroes NOBODY KNOWS THE TROUBLE I’VE SEEN | Wolter Kroes OMA’S BRIL | Gé Reinders OTCHE NASH (ONZE VADER) | Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Grégor Bak STIL IS DE STRAAT | Typhoon LOF ZIJ DE HEER, DE ALMACHTIGE KONING DER ERE | Pearl Jozefzoon WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE | Syb van der Ploeg ZEND ONS EEN ENGEL IN DE NACHT | Mathilde Santing AMEN | Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Grégor Bak

r e

A l l

A l l

Fotografie: Roger Cremers

e

r i g h t s

o f

p

o

1 3 2 0

1 3 2 0

r

R V

R V C

N

r

p

i

©

c

o

d

C

e

f

N

t h

r

©

o f

e

h

c

c

NEDERLANDSE ARTIESTEN ZINGEN OP EIGEN WIJZE UIT HET LIEDBOEK

p

i

l i

l i

b

b

e

u

b

t

p

u

NEDERLANDSE ARTIESTEN ZINGEN OP EIGEN WIJZE UIT HET LIEDBOEK

,

Stil is de straat

p

.

©2013NCRV

l e n d i n g

,

d

CD

h i r i n g ,

h i r i n g ,

l e n d i n g

Stil is de straat

n g , p y i c o

n g , p y i c o

©2013NCRV

d z e r i

d z e r i

DVD

Stil i de s

NEDERLANDSE ARTIESTEN ZING

Speelduur: CD 32 minuten & DVD 74 minuten. Deze cd en dvd zijn een uitgave van het programma Schepper & Co van de NCRV 2013.

Marketing: Yvonne Buitenhuis, Monique Visser

r e c o r d e d

Mathilde Santing

U

e

a

e

t h

Edwin Schimscheimer

Syb van der Ploeg

U

c

5 STIL IS DE STRAAT 5:17 Liedboek nr. 1003 Jan Jetse Bol (tekst), Jan Raas (melodie), Reyer Zwart (bas), Arthur Lijten (drums), Jan Kooper (sax)

Typhoon

Stil is de straat

2 NOBODY KNOWS THE TROUBLE I’VE SEEN 3:40 Liedboek nr. 915 Negro Spiritual, Edwin Schimscheimer (arr.), Gert Wantenaar (accordeon), Maarten van der Grinten (gitaar), Reyer Zwart (bas), Arno van Nieuwenhuizen (drums/percussie)

Iris Kroes | Gé Reinders | Oe Wolter K

7 WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE 3:52 Liedboek nr. 913 Jacqueline van der Waals (tekst), John Zundel (melodie), Edwin Schimscheimer (arr.), Reyer Zwart (bas), Jan Kooper (sax), Arthur Lijten (drums)

Stil is de straat

1 VOOR MIJ IS GELUK 2:56 Liedboek nr. 783 Gerard van Midden (tekst), Gerard van Amstel (melodie), Iris Kroes (harp), David Faber (cello), Reyer Zwart (bas)

c

o

r

d

p

r

o

CD&DVD

www.ncrv.nl

Stil is de straat

NEDERLANDSE ARTIESTEN ZINGEN OP EIGEN WIJZE UIT HET LIEDBOEK


Diverse uitingen Leger des Heils museum

museum

Presentatie Canon

t & ur ke to tic dio au

um se mu 19 ils eeg e H st m es rm m r d ds A terda eu ge j us Le dezi Ams sm eil Ou 2 GP H es 1 rd 10 ge Le

Banner

Toegangskaartje

Iconen pet en kaphoed op deur toiletten


NCRV Paperclip (online magazine)


Online banners

Portfolio Studio Troost