Page 1

Probation Review Staff Members Name: ______Trương Minh Quang_______________________________ Position Title __Nhân viên IT__________________

First Review Final Review

□ (Please forward original to Human Resources) □ (This must be received by Human Resources at least ten working days prior to the end of the probation period)

Task/Project/Goal

Môi trường làm việc tại AsianaTravelMate

Mối quan hệ giữa các nhân viên

Training/Development Needs

Performance Indicators

Time Line

Review Comments -

Năng động Chuyên nghiệp Gần gủi Thân thiện

-

Đoàn kết. Thân thiện, vui vẻ và hòa nhã. Nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau trong công việc lẫn trong cuộc sống. Hợp tác để cùng nhau phát triển.

Những công việc đã hoàn thành,

những kinh nghiệm đã học hỏi được

-

Xâ dựng và phát triển website mới của công ty. Khắc phục các sự cố kỹ thuật về máy tính và mạng của công ty và nhà hàng King

-

Các kiến thức mới về chuyên môn. Các kỷ năng mới về làm việc theo nhóm. Tính kỷ luật và trách nhiệm

-

The information on this form is collected for the primary purpose of managing your probation process. If you choose not to complete all the questions on this form, it may not be possible for you to complete your probation. You have a right to access personal information that Asiana Travel Mate holds about you, subject to any exceptions in relevant legislation. If you wish to seek access to your personal information or inquire about the handling of your personal information, please contact hr@asianatravelmate.com


Date:

Subject:

Sự cống hiến của bản thân trong thời gian săp tới

-

Hoàn thành tốt các công việc được giao. Cố gắng tìm tòi, học hỏi để áp dụng các công nghệ mới vào công việc và công ty


Date:

Subject:

PLEASE COMPLETE THIS FOR THE FIRST AND FINAL REVIEW Please sign and print name: Staff Member Date:

Supervisor: Date:

Hr Manager: Date:

Signature

Signature

Signature

Managing Director Signature:

Date:

PLEASE COMPLETE THIS ONLY FOR A FINAL REVIEW Supervisors Recommendation:

Comments Supervisor: Comments Staff Member:

1) Confirm Appointment or

2) Cancel Appointment (Please refer any such recommendation to the Director, Human Resources, at least fourteen days prior to the end of the probation period)

report  

quang report

Advertisement