Page 9

1(341) 2018

aktualności

MTP wspierają Malta Festival W tym roku odbyła się już czwarta edycja cyklu Korona Poznania. Jest to projekt towarzyszący wydarzeniu Malta Festival, w które od lat angażują się Międzynarodowe Targi Poznańskie, otwierając się na poznaniaków. 24 czerwca goście mogli obserwować Poznań z  perspektywy Iglicy Targowej. Spoglądając na miasto z  góry, uczestnicy rozmawiali o tym, jaka przyszłość je czeka i wspólnie zastanawiali się nad tym, jak mogłoby wyglądać i jakie funkcje spełniać. Iglica powstała w  latach 1954-1955 według projektu Bolesława Szmidta. Przy jej budowie wykorzystano oryginalne konstrukcje stalowe Wieży Górnośląskiej, która stała tu przed II wojną światową. Połączenia nitowe były wzorowane na konstrukcji paryskiej wieży Eiffla. Iglica ma 64 m wysokości. Tradycją jest, że podczas każdych targów na Iglicy wieszane są flagi państw, z  których przyjechali wystawcy. Na szczycie Iglicy przez cały czas powiewa flaga Polski. W  dniach targowych oraz przy szczególnych okazjach Iglica jest kolorowo podświetlona. Obecnie w jej wnętrzu odbywają się targi i wydarzenia specjalne.

W 2018 roku w  ramach współpracy z  Malta Festival na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się również spektakl „Mesjasze”. To sceniczna adaptacja powieści György’ego Spiró na temat polskiej

Wertykalny ogród na targach Na jednej ze ścian pawilonu 15 nad wejściem do kompleksu restauracyjnego GARDENcity powstała zielona ściana – jeden z nielicznych w  Polsce ogród wertykalny (pionowy). Ściana o  powierzchni 33 m2 została zaprojektowana i wykonana przez firmę GARTE. Zalety żywej elewacji trudno przecenić. Oprócz tego, że przepięknie wygląda, to jeszcze przechwytuje dwutlenek węgla i  zawieszone w  powietrzu pyły, produkuje tlen, latem schładza, a  zimą dodatkowo izoluje budynek. W  wertykalnych ogrodach rośliny nie potrzebują gleby. Korzystają z rozprowadzanej specjalnym systemem wody wzbogaconej w sole mineralne.

emigracji we Francji połowy XIX wieku. Tragikomiczna fantazja, montaż źródeł i historyczna rozprawa o polskiej duszy w jednym. Spektakl jest koprodukcją Malta Festival Poznań i Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

TARGI DAJĄ WIĘCEJ Sprawdź czego na:

www.targidajawiecej.pl

facebook.com/targidajawiecej

680 000 aż tyle miejsc pracy zapewnia przemysł targowy

Przemysław Trawa przewodniczącym Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych CENTREX Podczas Walnego Zgromadzenia we Lwowie Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT i prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, został wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych Centrex – jednej z najważniejszych organizacji targowych w Europie. Zastąpił na tym miejscu Andrzeja Mochonia - prezesa Targów Kielce. Przemysław Trawa będzie sprawował nową funkcję przez dwa lata.

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Imprez Targowych założony został w 1997 roku. Jest organizacją non-profit reprezentującą branżę targową w  Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w  na rzecz członków i  branży, promując przejrzystość, rzetelność i wartość statystyk wystawienniczych a także przedstawiając targi jako skuteczne narzędzie marketingowe. CENTREX stoi na straży uregulowań w  zakresie przejrzystości statystyk

w Europie Środkowej i  Wschodniej, zgodnych ze standardami międzynarodowymi oraz za pośrednictwem wyspecjalizowanych usług audytorskich. CENTREX również rozpowszechnia statystyki na poziomie międzynarodowym i wspiera swoich członków w zakresie informacji i badań branży targów oraz poprzez dedykowane programy szkoleniowe. CENTREX ma członków reprezentujących 6 krajów: Bułgarię, Polskę, Czechy, Rumunię, Ukrainę, Węgry.

_9

pmt

Profile for Międzynarodowe Targi Poznańskie

PMT I /2018  

Najbardziej rozpoznawalny magazyn w branży targowej

PMT I /2018  

Najbardziej rozpoznawalny magazyn w branży targowej

Advertisement