Page 6

1(341) 2018

aktualności

Międzynarodowe Targi Poznańskie wchodzą na rynek targów nieruchomości Spółka Międzynarodowe Targi Poznańskie, największy organizator targów i lider polskiego przemysłu targowego, podpisały umowę kupna większościowego pakietu warszawskiej spółki Nowy Adres SA – organizatora największych targów nieruchomości w pięciu głównych miastach Polski. Ponad 40 specjalistów, którzy tworzą Nowy Adres SA, wzmocni pozycję Międzynarodowych Targów Poznańskich na rynku warszawskim oraz poszerzy portfel targów MTP o rynek nieruchomości. Firma Nowy Adres to najstarszy organizator targów nieruchomości w Polsce. Od blisko 15 lat dostarcza profesjonalnych narzędzi dla rynku nieruchomości. Składa się na to pięć głównych grup: targi, konferencje, badania rynku, wydawnictwa branżowe oraz tematyczne strony internetowe. Wszystkie mają jeden cel: dostarczać wiedzę, kontakty i źródłowe informacje rynkowe. Flagowym produktem Nowego Adresu są Targi Mieszkań i  Domów, organizowane w największych aglomeracjach Polski – Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i  we Wrocławiu. – Poprzez akwizycję spółki Nowy Adres rozszerzymy portfel naszych imprez targowych i konferencyjnych, zwiększając skalę działalności – mówi Tomasz Kobierski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. – Nowy Adres to podmiot o  ugruntowanej pozycji, posiadający

wieloletnie doświadczenie i doskonałą znajomość rynku nieruchomości w Polsce. Podobna do MTP filozofia działania oraz stabilny zespół pracowników były ważnymi czynnikami mającymi wpływ na decyzję o zakupie. Bardzo nas cieszy, że kadra MTP zostanie wzmocniona o  bardzo doświadczonych managerów – panią Katarzynę Cyprynowską oraz pana Andrzeja Łuczyszyna, którzy tworzyli spółkę Nowy Adres. Jesteśmy przekonani, że wniosą oni znaczący wkład w działania grupy. Akwizycja ta może być początkiem nowego sposobu ekspansji MTP w przyszłości – mówi Przemysław Trawa, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. – Bardzo nas cieszy, że dołączamy

do Międzynarodowych Targów Poznańskich, największego i najstarszego organizatora targów w Polsce. Doświadczenie naszego nowego partnera jest imponujące! Ponad 95-letnia tradycja powoduje, że nie ma osoby w Polsce, która nie rozpoznawałaby marki MTP. Połączenie naszej wyspecjalizowanej firmy z tak renomowanym i doświadczonym partnerem to świetna decyzja. Łącząc siły z MTP, zwiększamy swoje możliwości rozwojowe. Widzimy także sporo synergii, które przyniosą korzyści obydwu podmiotom. Przed nami dużo ciekawej pracy, nowe wyzwania i wiele nowych projektów, na których zależało nam najbardziej – mówi Katarzyna Cyprynowska, prezes zarządu Nowy Adres SA.

Portfolio Międzynarodowych Targów Poznańskich wzbogaciło się o branżę nieruchomości

Hesja nagradza poznańskie targi Hessen Agentur – Agencja Turystyczna Kraju Związkowego Hesja – uhonorowała Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Wielkopolską Organizację Turystyczną za długoletnią dobrą współpracę i partnerstwo. Wyróżnienia w  trakcie targów Tour Salon (9.02 – 11.02)

wręczył Folke Mühlhölzer, dyrektor generalny Hessen Agentur, który przekazał również życzenia od Lucii Puttrich, ministra Hesji do spraw europejskich. – Partnerstwo między Hesją i Wielkopolską to prawdziwa historia sukcesu. Chcemy pogłębienia dobrych

Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Wiktor, prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Folke Mühlhölzer, dyrektor generalny Hessen Agentur oraz Przemysław Trawa, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

6_

pmt

i bliskich stosunków z naszym polskim regionem partnerskim – mówił Folke Mühlhölzer. W  imieniu Międzynarodowych Targów Poznańskich wyróżnienie odebrał Przemysław Trawa, prezes zarządu MTP. Województwo wielkopolskie od roku 2000 jest regionem partnerskim Hesji. Oba regiony wspierają integrację Europy poprzez współpracę i żywą wymianę. Polska jest dla Niemców popularnym kierunkiem turystycznym: według danych Ministerstwa Sportu i  Turystyki w  2016 r. przybyło do Polski łącznie 17,5 mln turystów, z czego 1,6 mln pochodziło z Niemiec. Samą Wielkopolskę odwiedziło w tym czasie 1,1 mln turystów zagranicznych, z czego jedną trzecią stanowili nasi zachodni sąsiedzi. HA Hessen Agentur GmbH jest spółką usługową państwa. Realizuje projekty, kampanie i  działania promocyjne, a  także występuje jako konsultant i think tank. Jej głównym celem jest jak najlepsze wsparcie Hesji i innych instytucji publicznych w osiąganiu ich celów w  kontekście rozwoju gospodarczego kraju związkowego.

Profile for Międzynarodowe Targi Poznańskie

PMT I /2018  

Najbardziej rozpoznawalny magazyn w branży targowej

PMT I /2018  

Najbardziej rozpoznawalny magazyn w branży targowej

Advertisement