Page 30

1(341) 2018

konkursy i nagrody na targach

Jedna z najważniejszych nagród gospodarczych

rywalizują ze sobą o tytuł „Złoty Medal – Wybór Konsumentów”.

Złoty Medal MTP jest jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych

Konsumenci oddają swoje głosy w plebiscytach internetowych

i oszczędności zużycia materiałów. W kolejnej selekcji produkty

nagród na polskim rynku. Od lat pozostaje symbolem innowacji,

i w ten sposób dzielą się pozytywnym doświadczeniem nabytym

promując produkty nowatorskie. Jest to jednocześnie konkurs

podczas korzystania z produktów i  usług, promowanych przez

o najdłuższej, prawie 40-letniej, tradycji, a plebiscyt konsumen-

wystawców. Zaangażowanie konsumentów odzwierciedla liczba

tów został zorganizowany już po raz szósty. W pierwszym etapie

głosów oddawanych w trwających plebiscytach. Od 2012 roku

zgłoszony produkt już na miesiąc przed targami podlega wnikli-

konsumenci, użytkownicy, zwiedzający targów łącznie oddali pół

wej ocenie ekspertów zasiadających w Sądach Konkursowych,

miliona głosów!

którzy najlepszym przyznają Złote Medale. Otrzymują je tylko te

Do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznań-

z nich, które spełniają regulaminowe kryteria i zyskują pozytywne

skich rocznie zgłaszanych jest kilkaset innowacyjnych produk-

rekomendacje profesjonalnego jury. Eksperci oceniają zgłoszone

tów. W 2017 roku Złoty Medal otrzymało 197 produktów, kon-

produkty pod kątem wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,

sumenci wybrali 22 produkty zasługujące na tytuł Złoty Medal

estetyki i funkcjonalności, oddziaływania produktu na środowisko

– Wybór Konsumentów.

Czytaj „Targi na medal”! Międzynarodowe Targi Poznańskie wspólnie z najpopularniej-

targów organizowanych przez MTP. Zachęcamy do śledzenia

szym portalem informacyjnym w Polsce – Wirtualną Polską

bieżących publikacji na stronie www.targinamedal.wp.pl

oraz portalem ekonomicznym money.pl prowadzą kampanię promującą konkurs „Złoty Medal”. W specjalnie przygotowanej sekcji „Targi na medal” publikowane są filmy, zdjęcia, treści opisujące produkty nagrodzone w konkursie, informacje na temat laureatów „Złotego Medalu” oraz kolejnych edycji

30_ pmt

Zeskanuj QR kod – zobacz relację z Gali

Profile for Międzynarodowe Targi Poznańskie

PMT I /2018  

Najbardziej rozpoznawalny magazyn w branży targowej

PMT I /2018  

Najbardziej rozpoznawalny magazyn w branży targowej

Advertisement