Page 29

1(341) 2018

Zwieńczeniem bankietu był nastrojowy koncert Kasi Klich

Galę poprowadził Tomasz Wolny, prezenter programu informacyjnego „Panorama” oraz prowadzący programu śniadaniowego „Pytanie na śniadanie”

konkursy i nagrody na targach

Gali towarzyszył pokaz tańca współczesnego z elementami akrobatyki, inspirowany malarstwem Mondriana

Relację z Gali Złoty Medal – Wybór Konsumentów można było obejrzeć na antenie Telewizji Polskiej oraz telewizji targowej mtp.tv

Wzrastająca świadomość konsumentów na temat ochrony

ludzkich w 3D. Skaner wraz z  aplikacją mobilną pozwa-

środowiska z pewnością przyczyniła się do powstania in-

la na weryfikację postępów, pomaga zmotywować i osią-

nowacyjnego nawozu TOPBUXUS HEALTH-MIX bazującego

gnąć wymarzone cele odchudzania. Podczas targów

w 100% na naturalnych składnikach. Nawóz firmy TOPBUXUS

beautyVision bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się

Growing Solutions to kompleksowa pomoc i ochrona dla

Kabina Sunny Mist Revolution, która została wyróżniona

bukszpanów, bezpieczna dla owadów, zwierząt i ludzi.

przez konsumentów w plebiscycie. Jest to jedyna kabina

Innym wysoce ekologicznym rozwiązaniem, którego tworze-

na rynku, która zapewnia tak szybką i równomierną apli-

niu towarzyszyło motto: „ Ogrzewaj, oszczędzaj, odmieniaj

kację kosmetyków. Wystarczy stać w kabinie w  jednej po-

świat – energią ze słońca” jest PV ENERGIA OPTIMA. Ten

zycji przez 30 s, aby cieszyć się równomierną opalenizną.

system grzewczy dostarczy wymaganej ilości energii ciepl-

Doceniono również – „Dumę polskich sadowników” – YABU

nej i elektrycznej do budynku - zero spalin, zakupu paliwa

Natural Energy Drink, czyli naturalny, wyciskany na zimno,

i obsługi urządzenia. „Złoty Medal- Wybór Konsumentów”

nierozcieńczany sok jabłkowy połączony z kofeiną z  jędr-

przyznano również unikatowym termoaktywnym kołdrom

nych i orzeźwiających liści zielonej herbaty i  wyciągiem

i poduszkom z  kolekcji OUTLAST marki AMZ. Produkty te

z owoców guarany.

dopasowują się do naszych potrzeb – w zależności od tem-

6. Gala Złoty Medal – Wybór Konsumentów zainspirowana

peratury ciała grzeją bądź chłodzą, optymalizując tempera-

została dziełami holenderskiego malarza Pieta Mondriana,

turę w granicach 37 st. C.

twórcy neoplastycyzmu. Jego dzieła charakteryzowały się innowacyjnością, odwagą oraz przełamywaniem schematów,

Konsumentom spodobały się też produkty z branży ko-

łączyły ład i porządek z  artystyczną koncepcją wyrażania

smetycznej, zdrowia i sportu. Ich uwagę przykuł pre-

siebie. Podobne cechy charakteryzują produkty nagradzane

zentowany na targach Fit Expo – Projekt Tiger’s World,

w konkursie Złoty Medal MTP – twórcza idea i łamanie sche-

czyli niezwykły Skaner 3D Body do bezdotykowego

matów, jednocześnie ład i porządek konieczne, aby wdrożyć

i rzeczywistego obrazowania i  wymiarowania sylwetek

pomysł do produkcji.

_29

pmt

Profile for Międzynarodowe Targi Poznańskie

PMT I /2018  

Najbardziej rozpoznawalny magazyn w branży targowej

PMT I /2018  

Najbardziej rozpoznawalny magazyn w branży targowej

Advertisement