Page 1

ERENOĞLU DANIŞMANLIK

CONSULTANCY İZİN VE BELGE DANIŞMANLIĞI

WORK PERMIT AND CERTIFICATE CONSULTANCY

BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRME MERKEZİ CENTER OF CONVERTING KNOWLEDGE INTO VALUE www.erenoglu.com.tr


ERENOĞLU PROFİLİ ERENOĞLU firması 1994 yılında Ankara’da kurulmuştur.

2

Bilgi, deneyim ve kaliteyi en üst düzeyde kullanarak DANIŞMANLIK, MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİCARET HİZMETLERİ sunmakta olan ERENOĞLU, gerek ulusal gerekse uluslararası müşterilerine ülke ve dünya standartlarında hizmet vermektedir.

Erenoğlu İzin ve Belge Danışmanlığı

Bilgiyi, üretime, eğitime ve de ticari değere dönüştüren firmamızın önem verdiği çalışma alanlarından birisi olan İzin ve Belge Danışmanlığı Hizmetlerini kısaca tanıtmak istiyoruz. ERENOĞLU bu hizmetlerini aşağıda belirtilen ilke ve kurallar doğrultusunda yürütmektedir.

ERENOĞLU HİZMET İLKE VE KURALLARI •

SORU VE BİLGİ TALEBİNE ANINDA YANIT

EKSİKSİZ BAŞVURU, SIFIR RİSK ANLAYIŞI

MEVZUAT VE YAKLAŞIMI

YABANCI MÜŞTERİ İLE DİL SORUNU OLMADAN ETKİLİ İLETİŞİM

İLGİLİ KAMU KURULUŞLARINDA ETKİN TAKİP VE SONUÇLANDIRMA

MÜŞTERİYE PERİYODİK RAPORU SUNMA

MÜŞTERİLER ADINA YAPILACAK İŞLEMLERİ NOTER MARİFETİYLE VERİLEN YETKİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRME

BİLGİ

DANIŞMANLIĞI

FAALİYET

www.erenoglu.com.tr


ERENOĞLU PROFILE ERENOĞLU Company was established in 1994 in Ankara.

Work Permit and Certificate Consultancy Services, one of the most important service fields of our Company that converts knowledge into production, training and commercial value, is briefly introduced in this brochure. ERENOĞLU undertakes these services in line with the principles and rules enumerated below.

ERENOĞLU SERVICE PRINCIPLES AND RULES •

PROMPT FEEDBACK TO INQUIRIES AND INFORMATION

COMPLETE APPLICATION FILE, ZERO RISK APPROACH

LEGISLATIVE AND INFORMATION SUPPORT

EFFECTIVE COMMUNICATION WITHOUT LANGUAGE BARRIERS

EFFECTIVE FOLLOW UP AND RESULTS AT THE RELEVANT PUBLIC INSTITUTIONS

PERIODIC REPORTING TO THE CLIENT

PERFORMING THE NECESSARY PROCEDURES ON BEHALF OF THE CLIENTS THROUGH A POA DRAFTED BY NOTARY PUBLIC

www.erenoglu.com.tr

3

Erenoğlu Work Permit and Certificate Consultancy

ERENOĞLU offers its CONSULTANCY, ENGINEERING AND FOREIGN TRADE SERVICES at the national and international standards to its domestic and international clients by utilizing knowledge, experience and quality at the highest level.


HİZMETLER 4

I.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

II. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE İZİNLERİ

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

III. YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ IV. YURT DIŞINDA ŞİRKET VE ŞUBE KURMA V. DIŞ TİCARET İZİNLERİ (İTHALAT/İHRACAT) VI. DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

www.erenoglu.com.tr


SERVICES I.

INVESTMENT INCENTIVE CERTIFICATE

5

III. FOREIGN PERSONNEL WORK PERMITS IV. COMPANY ESTABLISHMENT AND OPENING OF BRANCHES ABROAD V. FOREIGN TRADE PERMITS (IMPORT/EXPORT) VI. OTHER CONSULTANCY SERVICES

www.erenoglu.com.tr

Center Of Converting Knowledge Into Value

II. FOREIGN DIRECT INVESTMENT PERMITS


I. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MEVZUAT

6

Yatırım Teşvik Belgesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünce verilmektedir.

Erenoğlu İzin ve Belge Danışmanlığı

KİMLER MÜRAACAT EDEBİLİR?

        

Gerçek Kişiler Adi Ortaklıklar Sermaye Şirketleri Kooperatifler İş Ortaklıkları Vakıflar Dernekler Kamu Kurum ve Kuruluşları Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  Yurtdışındaki Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri

www.erenoglu.com.tr


I. INVESTMENT INCENTIVE CERTIFICATE LEGISLATION

WHO CAN APPLY?

        

Real Persons Ordinary Partnerships Corporations Cooperatives Business Partnerships Foundations Associations Public Institutions and Organizations Professional Organizations having the Capacities of a Public Institution  Turkish Branch Offices of Foreign Companies

www.erenoglu.com.tr

7

Erenoğlu Work Permit and Certificate Consultancy

Investment Incentive Certificate is issued by the General Directorate of Incentives and Implementation of the Ministry of Economy within the Framework of the COMMUNIQUÉ ON IMPLEMENTATION OF STATE AIDS IN INVESTMENTS by the Decree of the Council of Ministers.


I. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

8

     

KDV (Katma Değer Vergisi) İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIM CİNSLERİ

    

Komple Yeni Yatırımlar Tevsi Yatırımları Modernizasyon Yatırımları Ürün Çeşitlendirme Yatırımları Entegrasyon Yatırımları

ERENOĞLU’NUN SAĞLADIĞI HİZMETLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Yatırım Yeri Etüt Çalışmaları Yatırım Teşvik Belgesi Alınması İthal / Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Değişiklik Talebinin Karşılanması Teşvik Belgesi Revizyonu Süre Uzatma Taleplerinin Karşılanması Yatırım Konusu Değişiklik Talebinin Karşılanması Yatırımı Tamamlama Vizesinin Yapılması

www.erenoglu.com.tr


I. INVESTMENT INCENTIVE CERTIFICATE SUPPORTS TO BE PROVIDED FOR THE INVESTMENTS HAVING INCENTIVE CERTIFICATE

V.A.T. Exemption Customs Duty Exemption Tax Reduction Allocation of Investment Location Employer Share Support for Insurance Premium  Interest Support INVESTMENT TYPES WITHIN THE SCOPE OF INCENTIVE CERTIFICATE

    

Complete New Investments Expansion Investments Modernization Investments Product Diversification Investments Integration Investments

ERENOĞLU SERVICES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Survey Studies for Investment Location Receipt of Investment Incentive Certificate Meeting the Request for the Amendment of Imported / Domestic Machinery and Equipment Lists Review of Incentive Certificate Meeting the Requests on Time Extension Meeting the Request for the Change of Investment Investment Completion Visa is Prepared

www.erenoglu.com.tr

9

Center Of Converting Knowledge Into Value

    


II. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE İZİNLERİ MEVZUAT

Erenoğlu İzin ve Belge Danışmanlığı

10

• Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu o Kanun No: 3875 o Resmi Gazete: 17.06.2003 / 25141 • Uygulama Yönetmeliği • Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ KURULUŞ STATÜLERİ

• • • •

Anonim veya Limited Şirket Kuruluşu Türkiye’de Yabancı Şirketlerin Şube Açılışı Yerli Sermayeli Şirketlere İştirak İrtibat Bürosu Kuruluşu

TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİ KİMLER KURABİLİR?

• Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler • Yurtdışında İkamet Eden Türk Vatandaşları • Yurtdışında Halen Faaliyette Bulunan Tüzel Kişiler

www.erenoglu.com.tr


II. FOREIGN DIRECT INVESTMENT PERMITS LEGISLATION

FOREIGN CAPITAL ESTABLISHMENTS IN TURKEY

• • • •

Joint or Limited Company Establishments Opening of Branch Offices in Turkey Joining Domestic Companies Establishment of Liaison Offices

WHO CAN ESTABLISH FOREIGN CAPITAL COMPANIES IN TURKEY?

• Natural Persons (Foreign Nationals) • Turkish Citizens Residing Abroad • Legal Persons Currently Operating Abroad

www.erenoglu.com.tr

11

Erenoğlu Work Permit and Certificate Consultancy

• Foreign Direct Investment Law o Law No: 3875 o Official Gazette: 17.06.2003 / 25141 • Implementation Regulation • Communiqué on the Principles Concerning the Establishment of Joint and Limited Companies and Amendment Procedures of the Articles of Association


II. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE İZİNLERİ TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU

12

• Anonim veya Limited Şirket Kuruluşu • Sermayeli Şirketlere İştirak Yabancı sermayeli şirket kuruluşları için ilgili kamu kuruluşundan onay alınması gerekmektedir.

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

TÜRKİYE’DE YABANCI ŞİRKETLERİN ŞUBE AÇILIŞI

30 Kasım 1930 Tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye Şubesinin Açılışı için ilgili kamu kuruluşundan izin alınması gerekmektedir. TÜRKİYE’DE İRTİBAT BÜROSU KURULUŞU

Yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak şartıyla irtibat bürosu kurmak için ilgili kamu kuruluşundan izin alması gerekmektedir.

ERENOĞLU’NUN SAĞLADIĞI HİZMETLER 1. 2. 3. 4.

Mevzuat Bilgilendirme ve Yönlendirme Kuruluş ve Başvuru Dosyası Hazırlama İzin - Belge Takip ve Sonuçlandırma Sigorta, Vergi ve Diğer Konularda Teknik Destek Sağlama

www.erenoglu.com.tr


II. FOREIGN DIRECT INVESTMENT PERMITS FOREIGN CAPITAL ESTABLISHMENTS IN TURKEY

BRANCH OPENING PERMITS FOR FOREIGN COMPANIES IN TURKEY

Turkish Branch Opening of a foreign company as per the Law on Foreign Joint Companies of which the Capital is Divided into Shares dated 30 November 1930 is subject to a permit to be obtained from the relevant public institution. LIAISON OFFICE ESTABLISHMENT IN TURKEY

Companies established as per the laws of a Foreign Country should obtain permit from the relevant public institution in order to establish a liaison office on the condition of not carrying out commercial activities in Turkey.

ERENOĞLU SERVICES 1. 2. 3. 4.

Legislation Support and Guidance Preparation of Establishment Folder and Application Files Follow up and Receipt of Permits Certificates Technical Support on Insurance, Tax and Other Relevant Issues

www.erenoglu.com.tr

13

Center Of Converting Knowledge Into Value

• Joint or Limited Company Establishment • Joining Domestic Capital Companies Establishment of foreign capital companies requires approval from the relevant public institution.


III. YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ MEVZUAT

14

• 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun • Yabancıların Çalışma İzinleri Uygulama Yönetmeliği • Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Erenoğlu İzin ve Belge Danışmanlığı

KİMLER ÇALIŞMA İZNİ ALMALIDIR?

Aşağıda belirtilen istisnalar dışında kalan tüm yabancılar Türkiye’de çalışabilmek için çalışma izni almak zorundadır. Kültürel Faaliyetler, Sosyal Faaliyetler, Türkiye’ye ithal edilen ya da Türkiye’nin ihraç ettiği makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimin verilmesi veya teçhizatı teslim almak, fuar ve sirklerde görev yapmak, stajyer öğrenciler, tur operatörü temsilcileri görevini gerçekleştirme gibi amaçlarla Türkiye’ye gelen yabancılar, 1 yıl içinde 1 defaya mahsus olmak üzere belirli sürelerle Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışabilirler.

www.erenoglu.com.tr


III. FOREIGN PERSONNEL WORK PERMITS LEGISLATION

WHO MUST OBTAIN WORK PERMIT?

All the foreign nationals except for the below listed cases must obtain work permit to work in Turkey. Those who came to Turkey for the purposes of Cultural Activities, Social Activities; assembly, maintenance and repair of the machinery and equipment imported to Turkey or exported from Turkey, training activities for the use of such machinery or equipment or the delivery of them; assigments in fairs and circuses; intern students; representatives of tour operators can work in Turkey without a work permit for defined periods once in a year.

www.erenoglu.com.tr

15

Erenoğlu Work Permit and Certificate Consultancy

• Law on the Work Permit for Foreigners, Law No. 4817. • Implementation Regulation for the Work Permits of Foreigners • Regulation on the Employment of Foreign Personnel in Direct Foreign Investments


III. YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDİLİR? 16

Başvurular yurtdışından Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine yurtiçinde ise, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

Ancak, 6 ay ve üzerinde süreli ikamet izni almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapabilirler. Ayrıca, mühendis olanlar için YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) diploma denklik işlemleri yapılması gerekmektedir.

ERENOĞLU çalışma izinlerinde hızlı ve olumlu sonuç almak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Müşteri Bilgilendirme ve Yönlendirme Yabancı Personelin Özelliklerini Saptama Başvuru Stratejisi Belirleme Gerekli Belgeleri Listeleme Belge ve Bilgilerin Eksiksiz Hazırlanmasını Sağlama Eksiksiz Başvuru Dosyasını Düzenleme Hızlı Takip ve Sonuçlandırma

www.erenoglu.com.tr


III. FOREIGN PERSONNEL WORK PERMITS WHERE TO APPLY FOR WORK PERMITS?

However, those who have obtained residence permit valid for 6 months or more and which have not expired yet or the employers of such foreigners can make the application directly to the Ministry of Labour and Social Security of the Turkish Republic. Besides, it is necessary to carry out diploma equivalency procedures at YĂ–K (The Council of Higher Education) for engineers.

ERENOÄžLU offers the following services to accomplish fast and positive results in work permit applications 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Client Briefing and Guidance Identification of the Qualifications of the Foreign Personnel Determination of Application Strategy Listing of Required Documents Assistance in the Preparation of Documents and Information in a Complete Manner Preparation of the Application File in a Complete Manner Attentive Follow up and Fast Results

www.erenoglu.com.tr

17

Center Of Converting Knowledge Into Value

Applications shall be made to the Foreign Representative Offices of the Turkish Republic from abroad and to the Ministry of Labour and Social Security of the Turkish Republic in Turkey.


IV. YURT DIŞINDA ŞİRKET VE ŞUBE KURMA

18

ERENOĞLU’nun verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği diğer bir uluslararası hizmeti; Yurt dışında şirket kurma, Şube/Mağaza ya da Showroom açma çalışmalarıdır.

Erenoğlu İzin ve Belge Danışmanlığı

ERENOĞLU, seçilen ülkenin ilgili mevzuatında, iş kültüründe, işyeri kiralama ve satın alma koşullarında önemli farklılıklar gözlemlemiş ve buna göre hizmet sunmaktadır. ERENOĞLU müşterilerine en etkin hizmeti sunabilmek amacı ile uluslararası iş deneyimlerini özellikle İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dil yetkinliğiyle birleştirerek, entegre bir hizmet paketi sunmaktadır.

ERENOĞLU’NUN SAĞLADIĞI HİZMETLER 1. 2. 3. 4.

Müşterinin Hedeflerine Göre En Uygun Girişim Türünün ve Faaliyet Yerinin Belirlenmesi Girişim ve Faaliyet Yeri ile İlişkili Tavsiyeleri, Olası Maliyetleri ve Harcamaları İhtiva Eden Yurt Dışı Girişim Kurma/İş Faaliyeti Raporu Hazırlanması Kurulacak Şirket, Şube ve Açılacak Mağaza ya da Showroom Başvurusunda Kullanılacak Başvuru Dosyalarının Hazırlanması Aktif Takip ve Sonuçlandırma

www.erenoglu.com.tr


IV. COMPANY ESTABLISHMENT AND OPENING OF BRANCHES ABROAD

ERENOĞLU has well examined the relevant legislations, business cultures and leasing and purchasing conditions of work places of different countries and has detected that there are large differences between the countries and has adjusted its services accordingly. ERENOĞLU offers an integrated service package by combining its proficiency particularly in English, German, French and Russian languages with its international business experiences for the purpose of providing the most efficient services to its clients.

ERENOĞLU SERVICES 1. 2. 3. 4.

Defining the Most Suitable Business Type and Activity Location Concurrent with the Objectives of the Client Business Establishment / Business Activity Report Including Recommendations on Business and Activity Location, Possible Costs and Expenditures Concerning Business Establishments Abroad. Preparation of the Application Files for the Company / Branch Office Establishment, Store / Showroom Opening Attentive Follow up and Fast Results

www.erenoglu.com.tr

19

Erenoğlu Work Permit and Certificate Consultancy

Another international service that ERENOĞLU undertakes in a successful and efficient manner is the establishment of a company and opening of branch offices or stores or showrooms abroad.


V. DIŞ TİCARET İZİNLERİ İTHALAT İZİNLERİ

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

20

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalat İzinleri. (Canlı Hayvan İthalatı v.s.) • Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına İlişkin İthalat İzinleri • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından SSHYB (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi) ile Garanti Belgesi alınması şartına bağlı Sanayi Ürünlerinin İthalatına İlişkin İzinler. • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanına Tabi Ürünlerin İthalatına İlişkin İzinler. İHRACAT İZİNLERİ

• DÂHİLDE İŞLEME İZNİ Dâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün tekrar ihracatına yönelik alınması gereken izinleri kapsar. • HARİÇTE İŞLEME İZNİ Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde, Serbest Dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilerek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve serbest dolaşıma girmesinin sağlanması amacıyla alınacak izin ve işlemleri kapsar. • VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İhracat ve İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin kararın uygulanmasına yönelik izinleri kapsar.

www.erenoglu.com.tr


V. FOREIGN TRADE PERMITS IMPORTATION PERMITS

EXPORTATION PERMITS

• INWARD PROCESSING AUTHORIZATION This service includes the permits to be obtained for the re-export of processed products for which imported inputs are used within the framework of Inward Processing Regime. • OUTWARD PROCESSING AUTHORIZATION ‎This service includes the permits and processes for the purposes of processing, repair or renewal of the goods in Free Circulation in order to export them for a certain period of time and their entry into the free circulation within the scope of Outward Processing Authorization. • TAX, DUTY AND FEE EXEMPTION This service includes the permits concerning the administration of the Resolution on fee exemption and tax duty with respect to exportation and sales and deliveries counted as exportation and the services and activities which yield foreign exchanges.

www.erenoglu.com.tr

21

Center Of Converting Knowledge Into Value

• Importation Permits for the Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food Agriculture and Livestock. • Importation Permits for the Substances Requiring Specific Permits to be Obtained from the Ministry of Health • Permits Concerning the Importation of Industrial Products Subject to SSHYB (AfterSales Service Competency Certificate) and Certificate of Warranty to be issued by the Ministry of Customs and Trade. • Permits Concerning the Importation of Products that are Subject to Tariff Quotas in Importation.


VI. DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Erenoğlu İzin ve Belge Danışmanlığı

22

1. YATIRIM DANIŞMANLIĞI • Mahallinde Yatırım Etüdü • Mimari Projeler • Fizibilite Raporu 2. KREDİ DANIŞMANLIĞI • Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Etüdü • Kredi Başvuru İşlemleri • Takip ve Sonuçlandırma 3. HİBE DANIŞMANLIĞI • Yurtiçi ve Yurtdışı Hibe Etüdü • Hibe Başvuru İşlemleri • Takip ve Sonuçlandırma 4. DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI • İthalat İzinleri ve Kontrol Belgeleri • Sektör ve Pazar Etüdü • Distribütör ve Acente Bulma 5. EĞİTİM DANIŞMANLIĞI • Eğitim İhtiyaç Analizi • Eğitim Uygulama ve İzleme • Değerlendirme ve Raporlama 6. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI • Fikirden Proje Üretimi • Projelerin Yatırıma Dönüştürülmesi

www.erenoglu.com.tr


VI. OTHER CONSULTANCY SERVICES

2. LOAN CONSULTANCY • Domestic and International Loan Survey • Loan Application Procedures • Follow-up and Finalization 3. GRANT CONSULTANCY • Domestic and International Grant Survey • Grant Application Procedures • Follow-up and Finalization 4. FOREIGN TRADE CONSULTANCY • Import Permits and Control Documents • Sector and Market Survey • Identification of Distributors and Agents 5. TRAINING CONSULTANCY • Training Needs Analysis • Training and Monitoring • Assessment and Reporting 6. PROJECT DEVELOPMENT CONSULTANCY • Project Development from an Idea • Converting Projects into Investments

www.erenoglu.com.tr

23

Erenoğlu Work Permit and Certificate Consultancy

1. INVESTMENT CONSULTANCY • Investment Study on-the-spot • Architectural Projects • Feasibility Reports


VI. DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

24

7. KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME DANIŞMALIĞI • Reorganizasyon (Yeniden Yapılandırma) • Verimlilik ve Kalite Geliştirme 8. YÖNETİM PLANLAMA DANIŞMANLIĞI • Verimlilik Analizi • Yeniden Yapılandırma ve Kurumsallaştırma • İş ve Stratejik Plan Hazırlama 9. ÖZELLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI • Hazine Arazilerinin Özelleştirmesi • TİGEM İşletmelerinin Özelleştirmesi • Diğer İşletmelerin Özelleştirmesi

www.erenoglu.com.tr


VI. OTHER CONSULTANCY SERVICES

8. MANAGEMENT PLANNING CONSULTANCY • Efficiency Analysis • Restructuring and Institutionalization • Preparation of Business Plan and Strategic Plan 9. PRIVATIZATION CONSULTANCY • Privatization of Treasury Lands • Privatization of TİGEM Enterprises • Privatization of Other Businesses

www.erenoglu.com.tr

25

Center Of Converting Knowledge Into Value

7. INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING CONSULTANCY • Reorganization (Restructuring) • Efficiency and Quality Development


TERCÜMANLIK HİZMETLERİ 1. YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETLERİ 26

• • • •

Yazılı Çeviri Sözlü (Ardıl) Çeviri Çeviri Tasdik Yerelleştirme Hizmetleri

2. KONTROL VE REDAKSİYON / EDİT HİZMETLERİ

• Kontrol Hizmetleri: - Genel Kontrol - Teknik Kontrol • Redaksiyon/Edit Hizmetleri: - Baskı ve Yayıma Hazırlama

Erenoğlu Tercümanlık Hizmetleri

3. DEŞİFRE HİZMETLERİ

• Her tür organizasyonda tutulan ses kayıtlarının orijinal konuşmaya ve içeriğe sadık kalarak yazılı formata dönüştürme hizmetidir.

4. TEKNİK DİL DESTEĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

• Dil hizmetlerinde kurumsal kapasite oluşturma çalışmalarına teknik destek sağlama • Uluslararası yazışma teknikleri kazandırma • Tercüme ve dokümantasyon yönetim eğitimi • Konu uzmanlığı gerektiren uluslararası ilişkilerde danışmantercüman sağlama hizmetleridir.

5. KONUŞMA ODAKLI DİL DESTEĞİ

• İş hayatına yönelik pratik, temel ve etkin dil destek hizmetleri • Günlük konuşmalara yönelik pratik, temel ve etkin dil destek hizmetleri • Uzmanlık alanlarına yönelik kilit terimlerde dil destek hizmetleri

www.erenoglu.com.tr


TRANSLATION SERVICES 1. TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES

• • • •

Written Translation Interpretation Certified Translation Localisation Services

27

2. PROOFREADING & REDACTION / EDITING SERVICES

• Proofreading Services: - General Control - Technical Control • Redaction/Editing Services: - Preparation of Document for Printing and Publication

• Deciphering services involve all kinds of audio recordings from any organizations into written form by adhering to the original speech and content.

4. TECHNICAL LANGUAGE SUPPORT AND CONSULTANCY SERVICES

• Providing technical support in the formation of institutional capacity as regards language services • Assistance in acquiring international communication skills • Training on management of translation and document • Providing consultants - translators in undertaking international businesses requiring field expertise.

5. VERBAL LANGUAGE SUPPORT SERVICES

• Practical, basic and effective language support services intended for business life • Practical, basic and effective language support services for daily speech • Language support services on key terms for specific areas

www.erenoglu.com.tr

Erenoğlu Translation Services

3. DECIPHERING SERVICES


ERENOĞLU DANIŞMANLIK

CONSULTANCY BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRME MERKEZİ CENTER OF CONVERTING KNOWLEDGE INTO VALUE

ERENOĞLU DANIŞMANLIK, MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. CONSULTANCY, ENGINEERING AND FOREIGN TRADE. LTD. CO.

Yıldızevler Mahallesi 736. Sokak Çankaya Konakları B-Blok No: 9/2 TR-06550 Çankaya / ANKARA Tel : (+90 312) 441 91 00 (pbx) Faks : (+90 312) 441 91 05 e-mail : erenoglu@erenoglu.com.tr danismanlik@erenoglu.com.tr Web : www.erenoglu.com.tr Detaylı Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçiniz Please Contact us for More Information

Izin belge danismanlik brosur  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you