Page 1

ERENOĞLU DIŞ TİCARET C A N L I H AY VA N İ T H A L AT I

CANLI HAYVAN İTHALATINDA DOĞRU ADRES

www.erenoglu.com.tr


ERENOĞLU PROFİLİ ERENOĞLU firması Ankara’da kurulmuştur.

1994

yılında

Bilgi, deneyim ve kaliteyi en üst düzeyde kullanarak Danışmanlık, Mühendi̇ sli̇ k ve Dış Ti̇ caret Hi̇ zmetleri sunmakta olan ERENOĞLU, gerek ulusal gerekse uluslararası müşterilerine ülke ve dünya standartlarında hizmet vermektedir.

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

2

2009 yılından itibaren ERENOĞLU DIŞ TİCARET, CANLI HAYVAN İTHALATI faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizin ihtiyacı olan kaliteli et ve süt verimini karşılayacak olan yüksek ırklardan oluşan Büyükbaş Damızlık, Besilik ve Kasaplık Hayvan ithalatına yönelik faaliyetlerimizi kısaca tanıtmak istiyoruz.

ERENOĞLU HİZMET TAAHHÜTLERİ • AVRUPA’NIN VE AMERİKA’NIN EN İYİ DAMIZLIK - BESİLİK VE KASAPLIK HAYVANLARINI GETİRMEYİ • ÇİFTLİĞİNİZE ETMEYİ

KADAR

TESLİM

• KALİTEYİ UYGUN FİYATA ALMAYI

TAAHHÜT EDİYORUZ

www.erenoglu.com.tr


II. BÜYÜKBAŞ DAMIZLIK İTHALATI III. BÜYÜKBAŞ BESİLİK - KASAPLIK İTHALATI IV. DIŞ TİCARET HİZMETLERİMİZ

www.erenoglu.com.tr

3

Bize Danışmadan Yurtdışından İthalat Yapmayın

I. ERENOĞLU DIŞ TİCARET


I. ERENOĞLU DIŞ TİCARET 1- FİRMA PROFİLİ Unvan

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

4

: ERENOĞLU DANIŞMANLIK, VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Kuruluş : 1994 Ortakları : Nazik ERENOĞLU Bekir ERENOĞLU Sermayesi : 300.000 TL Merkezi : Ankara ATO Sicil No : 47/1147

HİZMET SEKTÖRLERİ 1- GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK 2- TURİZM 3- ALTERNATİF ENERJİ 4- ÇEVRE 5- SANAYİ

www.erenoglu.com.tr


I. ERENOĞLU DIŞ TİCARET 2- CANLI HAYVAN İTHALATININ AMACI

Süt ve Et Üretimimizin ihtiyacı olan Damızlık ve Besilik Büyükbaş Canlı Hayvan ithalatının bize göre en önemli amacı, verimliliği ve kaliteyi yükseltmektir. Bu da, damızlık materyalinin yüksek verimliliğe sahip olmasını gerektirmektedir. ERENOĞLU DIŞ TİCARET, işte bu misyonu yerine getirmek için bu departmanı kurmuştur.

www.erenoglu.com.tr

5

Bilgiyi Değere Dönüştürme Merkezi

Ülkemizde 2008-2009 yıllarında baş gösteren kaliteli ve hastalıklardan ari, süt ve et verimi yüksek Damızlık ve Besilik Büyükbaş hayvan materyali ihtiyacının yeterince karşılanamaması ve de et fiyatlarındaki aşırı artış, ithalatı zorunlu hale getirmiştir.


II. BÜYÜKBAŞ DAMIZLIK İTHALATI SÜT IRKI DAMIZLIKLAR Avrupa Birliği Ülkeleri Damızlık İthalat Kriterleri

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

6

1- Holstein (Friesian)

Anaların Yalnız 1. Laktasyon Süt Verim Kaydı Olması Halinde; • En az 6.500 kg Süt, % 3,7 ve 240,5 kg Süt Yağı Anaların Birden Fazla Laktasyonlar için Süt Verim Kaydı Olması Halinde Daha Sonraki Laktasyonlardaki Süt Verim Miktarı; • 7.000 kg Süt, % 3,7 ve 259 kg Süt Yağı olacaktır. • Asgari ağırlık her bir baş düve için 475 kg • Her bir yükleme ortalaması 500 kg dan az olmayacaktır.

www.erenoglu.com.tr


II. BÜYÜKBAŞ DAMIZLIK İTHALATI SÜT IRKI DAMIZLIKLAR 2- Simental (Fleckvieh)

Anaların Yalnız 1. Laktasyon Süt Verim Kaydı Olması Halinde; • En az 6.119 kg Süt, % 4,13 ve 253 kg Süt Yağı Anaların Birden Fazla Laktasyonlar için Süt Verim Kaydı Olması Halinde Daha Sonraki Laktasyonlardaki Süt Verim Miktarı; • 6.710 kg Süt, % 4,14 ve 278 kg Süt Yağı olacaktır. • Asgari ağırlık her bir baş düve için 500 kg • Her bir yükleme ortalaması 550 kg dan az olmayacaktır.

www.erenoglu.com.tr

Süt Veriminde, Sütçü Simental Irkı da Öne Çıkıyor

7


II. BÜYÜKBAŞ DAMIZLIK İTHALATI SÜT IRKI DAMIZLIKLAR 3- Montofon (Brown Swiss)

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

8

Anaların Yalnız 1. Laktasyon Süt Verim Kaydı Olması Halinde; • En az 4.500 kg Süt, % 3,7 ve 166,5 kg Süt Yağı Anaların Birden Fazla Laktasyonlar için Süt Verim Kaydı Olması Halinde Daha Sonraki Laktasyonlardaki Süt Verim Miktarı; • 5.500 kg Süt, % 3,7 ve 203,5 kg Süt Yağı olacaktır. • Asgari ağırlık her bir baş düve için 475 kg • Her bir yükleme ortalaması 500 kg’dan az olmayacaktır.

www.erenoglu.com.tr


II. BÜYÜKBAŞ DAMIZLIK İTHALATI SÜT IRKI DAMIZLIKLAR Amerika Birleşik Devletleri ve Diğer Ülkelerden Damızlık İthalatı Kriterleri 9

Anaların Yalnız 1. Laktasyon Süt Verim Kaydı Olması Halinde; • En az 6.500 kg Süt (14.300 Libre), % 3,3 Yağ Oranı ve 214,5 kg Süt Yağı Anaların Birden Fazla Laktasyonlar için Süt Verim Kaydı Olması Halinde Onların Süt Verim Ortalaması; • 7.500 kg Süt (16.500 Libre), % 3,3 Yağ Oranı ve 247,5 kg Süt Yağı olmalıdır.

www.erenoglu.com.tr

Ülkemize En Çok Uyum Sağlamış Sütçü Irkları Getiriyoruz

1- Holstein (Friesian)


II. BÜYÜKBAŞ DAMIZLIK İTHALATI KOMBİNE VE ETÇİ IRK DAMIZLIKLAR 1- Simental (Fleckvieh)

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

10

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre‘dir. Simental; hem süt ve hem de etçi olmasından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Kombine bir sığır ırkı olması dolayısıyla bazı ülkelerde eti, bazılarında da sütü için yetiştirilmektedir. Avusturya’da hem etçi hem de sütçü Simental yetiştirilmektedir. Bunların verimlilikleri aşağıda verilmiştir. ET VERİMİ (Günlük Artışlar) Performans denetleme istasyonu: 1,376 kg Damızlık Sığır Açık Arttırmaları: 1,364 kg Mezbahalar : 1,197 kg Karkas Oranı : % 56,80 En Yüksek Günlük Artış : ≥ 2,1 kg

www.erenoglu.com.tr


II. BÜYÜKBAŞ DAMIZLIK İTHALATI KOMBİNE VE ETÇİ IRK DAMIZLIKLAR 2- Şarole (Charolais)

Şarole ırkı sığırın anavatanı Fransa’dır. Dünyada eti için yetiştirilen besi sığırı olarak bilinmektedir. Şarole ırkı sığırlarda süt verimi oldukça düşüktür. Şarole sığırı her türlü hava uygunluğu ile tanınmaktadır.

şartlarına

Şarole inek pek sağılmaz. Süt verimi yok denecek kadar azdır. Döl verimi diğer sığır ırklarına göre düşüktür. Etteki randımanı %70’tir. Bu özelliği besi sığırı için elverişli bir durumdur.

www.erenoglu.com.tr

Bize Danışmadan Yurtdışından İthalat Yapmayın

11


II. BÜYÜKBAŞ DAMIZLIK İTHALATI KOMBİNE VE ETÇİ IRK DAMIZLIKLAR 3- Limuzin (Limousine)

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

12

Limuzin sığır ırkının anavatanı Fransa’dır. Fransa’da ilk yetiştirilme yeri Limuzin bölgesi olmasından dolayı bu ismi almıştır. Limuzin sığır ırkı, dünyada etçi damızlık sığır yetiştiriciliğinde ön saflarda bulunan bir ırktır. Limuzin ineklerin günlük süt verimleri 10 litre civarındadır. Limuzin sığır ırkı hayvanların daha ziyade etçi sığır özelliğinden yararlanılır. Canlı ağırlık; 200-300 kg arasında besiye başlanmakta, 700-800 kg arasında kesime gönderilmektedir. Ortalama randıman olarak 420-480 kg karkas et alınmaktadır.

www.erenoglu.com.tr


II. BÜYÜKBAŞ DAMIZLIK İTHALATI KOMBİNE VE ETÇİ IRK DAMIZLIKLAR 4- Belçika Mavisi (Belgian Blue)

Belçika mavisinde başlangıçtaki asıl hedef hem etçi, hem sütçü bir ırk olarak faydalanmaktı. Islah sonuçlarında süt verim özelliği beklenenin altında çıkmıştır. Fakat et verim özelliğini hala üst seviyelerde korumaktadır. Sütçü ırklarla Belçika mavisi melezleştirilebilir. Böyle durumlarda beyaz renkli Belçika mavisi kullanılması tavsiye edilir. Bunun sebebi doğan buzağılarda açık rengin belirgin olmasıdır. Fakat bazen güç doğum sorunundan dolayı sezaryana başvurulabilir. Bazı ülkelerde bu etçi ırk yasaklanmıştır. Belçika mavisinin renkleri beyaz, siyah-beyaz, mavi-beyaz şeklindedir.

www.erenoglu.com.tr

Bize Danışmadan Yurtdışından İthalat Yapmayın

13


III. BÜYÜKBAŞ BESİLİK- KASAPLIK İTHALATI BESİLİK SİMENTAL (FLECKVIEH)

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

14

Simental ırkı sığırların döl verimi yüksektir. Simental ırkı uzun ömürlü bir sığır ırkıdır. Sıcak ve soğuğa çabuk adapte olurlar. Simental ırkı hayvanlar her türlü iklim şartında yetiştirilebilir. Veriminde çok fazla bir değişiklik görülmez. Simental hayvanlar, hastalıklara karşı dirençli bir sığır ırkı olarak bilinir. Simental sığırlarının kıl renkleri sarı-beyaz veya kırmızı-beyaz alacadır. Yeni doğmuş simental buzağı ve genç simental danalarda vücut kılları biraz karışık ve uzundur. Zamanla görünüm değişir. Simental ırkı hayvanlar birçok ülkede yetiştirilme açısından birinci sıradaki sığır ırkları arasındadır.

www.erenoglu.com.tr


III. BÜYÜKBAŞ BESİLİK- KASAPLIK İTHALATI KASAPLIK SİMENTAL (FLECKVIEH)

Simental sığır ırkları kombine bir sığır olduğu için vücudu dolgun görünümlüdür. Simental danalar; adaleleri gelişmiş bir sığır ırkıdır. Simental ırkı sığırlarda canlı ağırlık; Ergin dişi Simental inekler de 600-650 kg Erkek simental boğalar da 700-900 kg civarındadır. Simental boğalarda ekstrem de olsa Avusturya‘da bazı bölgelerde 1100 kg’a kadar canlı ağırlığa ulaştığı görülmüştür. Ancak simental boğalarda bu durum ortalama canlı ağırlığı yükseltmemektedir. Simental danada günlük canlı ağırlık artışı ortalama olarak 1.100-1.450 gr civarındadır. Et randımanı % 60’tır.

www.erenoglu.com.tr

Bize Danışmadan Yurtdışından İthalat Yapmayın

15


III. BÜYÜKBAŞ BESİLİK- KASAPLIK İTHALATI BESİLİK ŞAROLE (CHAROLAIS)

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

16

Şarole boğaların kas yapıları gelişmiştir. Besi sığırı olarak etindeki yağ oranı düşüktür. Bu da ette aranan bir özelliktir. Şarole boğanın et kalitesi yüksektir. Şarole sığır ırkının bütün vücudu kirli beyaz veya koyu krem renklidir. İyi bakım ve besleme ile hayatları boyunca 8-12 yavru alınabilir. Ergin şarole ineğin canlı ağırlık olarak ortalamasının 800 kg olduğu bilinmektedir. Bazen ekstrem olsa da 1.000 kg’ı geçen de olmuştur. Şarole ırkı sığırlar uzun ömürlü bir ırk olup, daha ziyade besi sığırı olarak yetiştirilmektedirler.

www.erenoglu.com.tr


III. BÜYÜKBAŞ BESİLİK- KASAPLIK İTHALATI KASAPLIK ŞAROLE (CHAROLAIS)

Şarole boğalarda hızlı kilo alma özelliğine sahip bir vücut yapısı olduğu gözlenir. Şarole ırkı verim olarak etçi olduğundan daha ziyade besi sığırı olarak düşünülmektedir. Şarole boğa günlük 1.100 gr ile 1.500 gr arasında canlı ağırlık artışı sağlamaktadır. Aynı zamanda 650-700 kg ağırlığında kesilecek seviyede olmaktadırlar. Etteki randımanı %70’tir. Bu özelliği besi sığırı için elverişli bir durumdur.

www.erenoglu.com.tr

Bize Danışmadan Yurtdışından İthalat Yapmayın

17


III. BÜYÜKBAŞ BESİLİK- KASAPLIK İTHALATI BESİLİK LİMUZİN (LIMOUSİNE)

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

18

Limuzin, inek yetiştiriciliği esasında etçi sığır ırkları özelliğinden dolayı daha ziyade besiye alınacak dana elde etmek için yapılmaktadır. Sakin bir görünüme sahip olan limuzin sığırlar, tam bir sürü ve mera hayvanı olma özelliğini göstermektedir. Limuzin sığır ırkı hayvanların et tutma özelliğinin olağanüstü olması ve etinin yağsız ve ince lifli olmasından dolayı et kalitesi yüksektir. Kas yapısı mükemmel olmasına karşın kemik yapısı ince ve narindir. Bu durum etteki randımanın yüksek olmasını sağlar. Limuzin sığır ırkı hayvanlarda döl verimi yüksektir. Dış koşullara dayanıklı bir hayvan olup adaptasyon sorunu yaşamazlar.

www.erenoglu.com.tr


III. BÜYÜKBAŞ BESİLİK- KASAPLIK İTHALATI KASAPLIK LİMUZİN (LIMOUSİNE)

Limuzin sığır ırkı hayvanlarda ergin dişi hayvanların canlı ağırlık ortalamaları 600-700 kg erkeklerde ise 900-1.000 kg olmaktadır. Besiye alınan limuzin ırkı sığırlarda yemden yararlanma oranı yüksektir. Canlı ağırlık artışları ortalama 1.000-1.300 gün/gr olabilir. Etteki randımanı %65 civarındadır. Buzağılarda doğum ağırlığı dişilerde 35 kg, erkeklerde 40 kg ortalamasındadır. Erkek danalar bir yaşına geldiği zaman 530 kg canlı ağırlık ortalamasını yakalamaktadırlar. Bu özellikler besi ırkları içinde olması gereken özelliklerdir.

www.erenoglu.com.tr

Bize Danışmadan Yurtdışından İthalat Yapmayın

19


III. BÜYÜKBAŞ BESİLİK- KASAPLIK İTHALATI BESİLİK BELÇİKA MAVİSİ (BELGIAN BLUE)

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

20

Belçika’nın eski etçil sığırı olan Belçika mavisi, İngiliz shorthorn ve bir de varsayımlara göre Fransa’nın charolais (Şarole) ırkları ile melezleştirilmiştir. Sadece Belçika’da 1,5 milyon civarında Belçika mavisi olduğu bilinmektedir. Bu rakam ülkedeki sığır sayısının yarısına tekabül etmektedir. Belçika mavisi ırkı Piedmentosa ırkında olduğu gibi “Çift lender gen” (Çift kas geni) özelliğinden dolayı kuvvetli kas yapısına sahiptir. Bu da onun olağanüstü ete dönüşmesine sebep olur. Bu genin bir diğer özelliği de etin yağlanmasını önler.

www.erenoglu.com.tr


III. BÜYÜKBAŞ BESİLİK- KASAPLIK İTHALATI KASAPLIK BELÇİKA MAVİSİ (BELGIAN BLUE)

İnce ve narin kemik yapısındadır. Uysal ve sakin yapılıdır. Buzağılarda hızlı büyür ve erken gelişir. Canlı Ağırlık (12 aylık): Erkek : 1.047 kg Dişi : 816 kg Canlı Ağırlık (24 aylık): Erkek : 1.709 kg Dişi : 1.102 kg

YARARLANILAN KAYNAKLAR: * Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ** Avusturya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ZAR)

www.erenoglu.com.tr

Bize Danışmadan Yurtdışından İthalat Yapmayın

21


IV. DIŞ TİCARET HİZMETLERİMİZ HAYVAN SEÇİMİ VE YURTDIŞI KARANTİNA HİZMETLERİ

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

22

Firmamız yurtdışından Büyükbaş Damızlık, Besilik ve Kasaplık Canlı Hayvan ithalatı yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara her bir hayvan türüne uygun kriterleri bilen, konusunda deneyimli HAYVAN SEÇİM uzmanlarıyla çalışmaktadır. İthalatçının yazılı ve sözlü taleplerine uygun ve de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teknik şartnamelerini sağlayan her türlü pedigri kayıtlarını inceleyebilen, vücut gelişimi, genel görünüş, fiziksel özellikler ile ırk özelliklerinden anlayan UZMAN ve VETERİNERLER ile iş birliği yapıyoruz. Hayvanların seçimi satıcı firmanın göstereceği toplama merkezlerinde yapılmaktadır. Seçilen hayvanlar derhal aynı merkezde karantinaya aldırılmaktadır.

www.erenoglu.com.tr


IV. DIŞ TİCARET HİZMETLERİMİZ İhraç edilecek hayvanların çiftliklerdeki seçimi tamamlandıktan sonra, Avrupa Birliği onaylı Karantina ahırlarında bazı hayvan hastalıkları için teste tabi tutulurlar. Bu testlerin sonuçları mutlaka negatif olmalıdır.

Yüklemeden önce karantina süresince bazı aşı ve analizlerin yapılmasına yönelik gözetim ve denetim hizmetleri sağlanmaktadır.

www.erenoglu.com.tr

23

Bu İş Sorumluluk, Bilgi ve Deneyim İster

Söz konusu karantina süresinde yapılacak testler ve sonuçları ile bunlara ait belgeleri inceleyerek karantinadaki uygun hayvanların ithalatı çok önemli teknik uzmanlık gerektirdiğinden, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzmanlara firmamızca, yabancı dil desteği ve teknik destek sağlanmaktadır.


IV. DIŞ TİCARET HİZMETLERİMİZ

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

24

İTHALAT İZİNLERİ VE VETERİNER GÖREVLENDİRME Satış sözleşmesi imzaladığımız müşterilerimizin talep etmeleri halinde firmaları ve/veya kendileri adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili merkez teşkilatından Damızlık, Besilik veya Kasaplık Canlı Hayvan ithalatına yönelik “İTHALAT KONTROL BELGESİ” alıyoruz. İthal edilecek hayvanların mevzuata uygun kriterleri taşıdıklarını kontrol etmek üzere, Bakanlıktan yetkili veterinerlerin görevlendirilmesi sağlanır ve hayvanların seçim aşamasından nakliye araçlarına yüklenmesine kadar işlemlerin her aşamasında firmamızın görevlendirilmiş elemanları eşlik etmektedir. NAKLİYE VE GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ Hayvanların yükleneceği uluslararası canlı hayvan nakliye şartlarına uygun araçları veya taşıyıcılar, yüklemeden önce temizlenerek, resmi onaylı bir dezenfektanla dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ayrıca nakliye süresince taşıma araçlarından dışkı, idrar, altlık kuru yemlerin dışarı sızmayacağı veya dökülmeyeceği bir tarzda imal edilmiş araçlarla taşınması gerekmektedir. Nakliyenin en önemli unsuru SİGORTA’dır. Sigorta, canlı Hayvan Nakliye risklerinin tümünü kapsaması gerekmektedir. Bu itibarla,

www.erenoglu.com.tr


IV. DIŞ TİCARET HİZMETLERİMİZ Navlun ve Sigorta koşullarını Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) INCOTERMS 2010 kurallarına göre yapılmasını sağlıyoruz. Müşterilerimiz adına Yükleme ve Nakliye konusunda tüm ayrıntılarla ilgili hususları sözleşme ile güvence altına alıyoruz.

TESLİMAT

25

Firmamız, müşterinin de uygun bulması halinde Canlı Hayvan Teslimatlarını aşağıdaki taşıma ve teslimat koşullarında yapmaktadır: 2- Denizyolu (Gemi) - CIF Liman Teslimi

www.erenoglu.com.tr

Bu İş Sorumluluk, Bilgi ve Deneyim İster

1- Karayolu (TIR) - CIP Çiftlik Teslimi


DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Erenoğlu Dış Ticaret - Canlı Hayvan İthalatı

26

1. YATIRIM DANIŞMANLIĞI • Mahallinde Yatırım Etüdü • Mimari Projeler • Fizibilite Raporu 2. KREDİ DANIŞMANLIĞI • Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Etüdü • Kredi Başvuru İşlemleri • Takip ve Sonuçlandırma 3. HİBE DANIŞMANLIĞI • Yurtiçi ve Yurtdışı Hibe Etüdü • Hibe Başvuru İşlemleri • Takip ve Sonuçlandırma 4. İZİN VE BELGE DANIŞMANLIĞI • Yatırım Teşvik Belgesi • Yabancı Personel Çalışma İzni • Doğrudan Yabancı Sermaye İşlemleri 5. DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI • Canlı Hayvan İthalatı • İthalat İzinleri ve Kontrol Belgeleri • Sektör ve Pazar Etüdü • Distribütör ve Acente Bulma 6. EĞİTİM DANIŞMANLIĞI • Eğitim İhtiyaç Analizi • Eğitim Uygulama ve İzleme • Değerlendirme ve Raporlama

www.erenoglu.com.tr


DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ 7. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI • Fikirden Proje Üretimi • Projelerin Yatırıma Dönüştürülmesi

9. YÖNETİM PLANLAMA DANIŞMANLIĞI • Verimlilik Analizi • Yeniden Yapılandırma ve Kurumsallaştırma • İş ve Stratejik Plan Hazırlama 10. ÖZELLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI • Hazine Arazilerinin Özelleştirmesi • TİGEM İşletmelerinin Özelleştirmesi • Diğer İşletmelerin Özelleştirmesi

www.erenoglu.com.tr

27

Gerçek Danışmanlık Bilgi ve Deneyim İle Yapılır

8. KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME DANIŞMALIĞI • Reorganizasyon (Yeniden Yapılandırma) • Kapasite ve Kalite Geliştirme


ERENOĞLU DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET CANLI HAYVAN İTHALATI CANLI HAYVAN İTHALATI

ERENO Ğ LU

DANIŞMANLIK, MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Yıldızevler Mahallesi 736. Sokak Çankaya Konakları B-Blok No: 9/2 TR-06550 Çankaya / ANKARA Tel : (+90 312) 441 91 00 (pbx) Faks : (+90 312) 441 91 05 e-mail : erenoglu@erenoglu.com.tr danismanlik@erenoglu.com.tr Web : www.erenoglu.com.tr

CANLI HAYVAN İTHALATINDA DOĞRU ADRES Karadeniz Matbaası

Ankara Cad. No: 32/29 Sirkeci/İSTANBUL

Basım Tarihi: 04.06.2012

www.kosgeb.gov.tr

Detaylı Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçiniz

Canli hayvan ithalati  
Canli hayvan ithalati  
Advertisement