Page 1

http://metaltechcomua.blogspot.com/


Шановні автори, читачі та шанувальники інтернет-проекту «Інноваційні технології & обладнання»!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ  ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ Звернення до читачів _ _ _ _ _ с.2  ВИСТАВКИ У 2014 зустрінемось на таких виставкових заходах _ _ _ _ _ _ с.3  НАУКА-ВИРОБНИЦТВУ Співпраця із ДП «Антонов» – приклад реальної допомоги виробничникам науковцями _ с. 6  ОБЛАДНАННЯ Мікроскоп Nicolet iN10 від INTERTECH Corporation _ _ _ _ _ с. 8  ПОРАДИ ФАХІВЦІВ Як вибрати фарбу для металу _ с. 9  ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ Велосипеди допоможуть очистити повітря в місті _ _ _ _ _ _ _ _ _ с. 12  ТЕХНОЛОГІЇ Wi-Charge: бездротова підзарядка з використанням ІЧ-випромінювання _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _с. 14  АКТУАЛЬНО Концепцію розвитку на 10 років представила НАН України _ _ _ с.15  ДО 95-ЛІТТЯ АН УКРАЇНИ Готові до впровадження розробки ФМІ ім. Г.В. Карпенка _ _ _ _ _ с. 17

Вже минув та став історією 2013 рік, що позначився низкою важливих, а можливо й знакових для кожного з нас подій. За минулий рік здобутком видання стало залучення понад десятка вчених з різних галузей науки, які висвітлили на сторінках нашої інтернет-газети актуальні проблеми машинобудування, металургії, питання теорії і практики неруйнівного контролю, екології та збереження навколишнього середовища. Зокрема, про вірні тенденції у виборі актуальності наших публікацій свідчить участь видання у XI Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові, організація спільно із Фізико-механічним інститутом НАН України, кафедрою зварювання НУ "Львівська політехніка" і ТОВ «Фроніус Україна» презентації відомого австрійського виробника зварювального обладнання – фірми «FRONIUS International» й висвітлення цих подій на сторінках нашого інтернет-видання. Змістовне наповнення опублікованих статей методологією і практикою переконливо підтверджує, що на сторінках інтернетгазети розвивається творчий дух дискусій, критичний аналіз досягнутого і залучення нової актуальної тематики, що відображає сучасний стан поєднання теоретичної думки з практичними потребами розвитку науки в Україні. За пів року присутності на ринку газета була представлена на усіх ключових виставках в Україні як повноцінний інформаційний партнер. Власне ці фактори й визначатимуть наші подальші перспективи у році 2014-му. Безперечно, в роботі редакції були й помилки, які вочевидь зумовили недостатньо широке розповсюдження і упізнаваність видання. Але не помиляється лише той, хто нічого не робить. Рух уперед та наполегливість допомагають долати труднощі, а наслідком дискусій і переосмислень є поступовий розвиток та вдосконалення. Причому Ваша плідна праця, праця прихильників нашого видання сприятиме розвиткові вітчизняної науки та надихатиме науковців на впровадження своїх розробок, а постійний контакт із Вами допомагає покращити роботу редакції. Сторінки нашої газети у році, що розпочався, будуть присвячені сучасним проблемам і тенденціям розвитку матеріалознавства, висвітлюватимуть проблеми фізико-хімічної механіки руйнування та міцності матеріалів, проблеми водневого матеріалознавства, торкатимуться проблем корозії металів і протикорозійного захисту конструкцій, а також неруйнівного контролю і діагностики властивостей матеріалів, середовищ і конструкцій. Наша цільова аудиторія – керівники та топ-менеджери підприємств, фірм, лабораторій із сертифікації, оцінювання й прогнозування працездатностіі металоконструкцій і трубопроводів, конструктивних елементів та матеріалів, приватні підприємці, що використовують готові до впровадження й апробовані на етапі виконання науково-дослідних робіт розробки провідних вітчизняних науковців як Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, так і інших закладів НАН України й інших вітчизняних та зарубіжних підприємств Запрошуємо наших читачів як інтернет-газети, так і сайта http://metaltechcomua.blogspot.com/ до співпраці! З великою вдячністю сприймемо усі ваші зауваження, рекомендації та побажання. Нехай Новий 2014 рік принесе Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році Ви зробили все те, про що давно мріяли. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань!

З повагою, М. Заліско, головний редактор проекту «Інноваційні технології & обладнання»

http://metaltechcomua.blogspot.com/


У 2014 РОЦІ ЗУСТРІНЕМОСЬ НА ТАКИХ ВИСТАВКОВИХ ЗАХОДАХ

http://metaltechcomua.blogspot.com/


http://metaltechcomua.blogspot.com/


http://metaltechcomua.blogspot.com/


Cпівпраця із ДП «Антонов» – приклад реальної допомоги виробничникам науковцями Збільшення ресурсу безпечної експлуатації авіаційної техніки є однією з найактуальніших проблем сучасної авіації. В роботі ця задача вирішена шляхом розробки комплексу науково обґрунтованих заходів для виявлення і мінімізації впливу пошкоджень силових конструкцій, впровадження яких гарантує надійну і безпечну експлуатацію та економічну ефективність авіаційної техніки. Колективом авторів у складі: О.В.Аболіхіна, начальника сектору ДП «Антонов»; В.В.Белінського, генерального директора концерну «Антонов»; Є.Т.Василевського, к.т.н., начальника відділу ДП «Антонов»; О.Г.Гребенікова д.т.н., завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», В.Я.Деречі, начальника відділу ДП «Антонов»; А.Є.Клімова , заступника начальника відділу ДП «Антонов»; О.Г.Моляра, к.т.н., старшого наукового співробітника Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; О. П.Осташа, д.т.н., завідувача відділу ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України; В.М.Учаніна, к.т.н., старшого наукового співробітника ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України; В.М.Федірка, член-кореспондента НАН України, д.т.н., заступника директора ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України виконано комплекс робіт із створення системи ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації авіаційної техніки. За час роботи проведено аналіз технічного стану великого парку літаків, на підставі якого визначено три основні причини експлуатаційних пошкоджень елементів авіаконструкцій: втома матеріалів; корозія і корозійно-механічне руйнування і зношування трибологічних пар. Результатом проведеної роботи є зменшення впливу цих факторів. Зокрема, у ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України розроблено нову уніфіковану модель втомного руйнування на стадіях зародження і росту тріщини, яка дає змогу з єдиних позицій оцінити втомну довговічність елементів конструкцій, особливо за наявності конструктивних концентраторів напружень. На основі цієї моделі проведено розрахунки втомної довговічності елементів обшивки фюзеляжу і крила літаків з врахуванням деградації конструкційних матеріалів та встановлено поправочні коефіцієнти для оцінки залишкового ресурсу старіючих літаків. Проведено дослідження закономірностей деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 у процесі їх тривалої експлуатації. Визначено найчутливіші до деградації механічні характеристики матеріалів, розроблено методику і засоби моніторингу експлуатаційної деградації алюмінієвих сплавів. Запропоновано широкий ряд технологій інженерії поверхні конструкційних матеріалів, які забезпечують високі ресурсні характеристик трибологічних вузлів авіатехніки в умовах впливу різних навантажень, температури і корозивного середовища. Для зміцнення і відновлення титанових деталей шляхом вакуумного азотування деталей створена технологічна дільниця з поєднанням в одному технологічному циклі зміцнювальної термообробки основи і азотування поверхневого шару, а також розроблено технологічний процес вакуумної термічної обробки зварних титанових трубопроводів повітряної системи літаків, який забезпечує підвищення ресурсу експлуатації в 1,2…1,3 рази. ІМФ ім. Г. В. Курдюмова НАН України запропоновано принципи вибору конструкційних матеріалів для виробів авіаційної техніки на основі врахування умов експлуатації та діаграм конструкційної міцності та розроблено нові технологічні процеси підвищення втомної міцності виробів авіаційної техніки з титанових сплавів. В національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» науково обґрунтовано і розроблено комплекс заходів для усунення експлуатаційних пошкоджень деталей шасі літаків, пов'язаних з втомою матеріалу, зношуванням трибоспряжень і корозійним руйнуванням. Запропоновано нові способи розвантаження крайніх рядів зрізних з'єднань шляхом застосування додаткових накладок і розвантажувальних отворів.

http://metaltechcomua.blogspot.com/


Запропоновано способи затримки росту втомних тріщин шляхом встановлення у вершинах тріщин і по їх довжині кріпильних елементів з осьовим затягуванням і радіальним натягом. Комплекс розробок з діагностики авіаційних вузлів, які давали б змогу завчасно виявляти пошкодження втомного і корозійного походження, проведено в ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України. Зокрема, для оптимізації засобів вихрострумової дефектоскопії багатошарових авіаційних конструкцій отримано аналітичні співвідношення для визначення сигналу первинного перетворювача залежно від параметрів дефекту, електрофізичних параметрів матеріалу і робочої частоти. Досліджено інформативні параметри сигналу вихрострумового перетворювача, на основі яких запропоновано нові способи визначення параметрів виявлених дефектів: довжини, глибини залягання, нахилу. Розроблено і поставлено на виробництво серію високочастотних вихрострумових дефектоскопів та нових селективних низькочастотних перетворювачів, які пройшли державні випробування і включені в реєстр засобів вимірювальної техніки України. Дефектоскопи включені в регламент з технічного обслуговування літаків «АНТК «Антонов», в тому числі для проведення робіт з продовження їх ресурсу. Розроблено оригінальні технології селективної вихрострумової дефектоскопії з метою виявлення: поверхневих втомних тріщин в зоні отворів під кріпильні елементи, бічній поверхні отворів, галтельних переходів, крайових зонах та інших зонах концентрації напружень; внутрішнього локального корозійного пошкодження обшивок, в тому числі в зоні «стрингер-обшивка», внутрішніх тріщин дефектів у стиках обшивок з підсилюючим поясом, тріщин під обшивкою або ремонтною накладкою тощо; дефектів в зоні заклепок, в тому числі тріщин, що не виходять з під головки заклепок; втомних тріщин під шаром герметика баків кесонів крила літаків в зонах концентрації напружень; тріщин під шаром хрому штоків амортизаторів; експлуатаційних дефектів барабанів авіаційних коліс різного типу тощо. Всі зазначені роботи проводились у тісній співпраці з ДП «Антонов», що дало змогу успішно їх впровадити в практику. Розроблений комплекс заходів послужив основою для обґрунтування продовження терміну експлуатації літаків типу «Антонов», що дало значний економічний ефект. Отримані результати широко представлені в провідних міжнародних і вітчизняних наукових журналах, автори приймали участь в роботі декількох міжнародних наукових конференцій. Результати досліджень опубліковані в 3 монографіях, понад 340 наукових статтях, захищені 130 авторськими свідоцтвами та патентами України. Робота висувалась Науково-технічною радою ДП «Антонов» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки. А тим часом, на відміну від багатьох країн світу, в державі спостерігаємо тенденцію до скорочення видатки державного бюджету на науково-технічну сферу (2012 р. – 0.29% ВВП; проект на 2014 р. – 0.23%). Проект Державного бюджету України на 2014 р. зовсім не додає оптимізму. Видатки для НАН України цьогоріч передбачені у обсязі 2.661 млрд.грн., тобто точно на рівні 2013 р. (65,7% від бюджетного запиту Академії). І це при тому, що очікується ріст інфляції на 4.3% та планується підвищення з ІІ-го півріччя посадових окладів працівників бюджетної сфери. Ще одне джерело соціальної напруги виникає після доведення Мінфіном помісячних обсягів асигнувань Академії із загального фонду Державного бюджету у І кв. 2014 р., яке складає: у січні – 74.8%; у лютому – 73.9% і у березні – 75.1% від аналогічних обсягів 2013 р. Доведені граничні обсяги фінансування у І кварталі не забезпечать навіть наймінімальніших видатків науковців по захищених статтях видатків, насамперед, виплати заробітної плати та сплати комунальних послуг. Сумно, панове владо! СУМНО!

http://metaltechcomua.blogspot.com/


Мікроскоп Nicolet iN10 від INTERTECH Corporation Новий ІЧ мікроскоп Nicolet iN10 представляє новий тип сучасних продуктивних і недорогих прилади для мікроаналізу. Ефективна конструкція оптичної системи і високий ступінь автоматизації дають змогу працювати на ньому операторам із мінімальною фаховою підготовкою. Інтегрована конструкція, що об'єднує в одному корпусі Фур'єспектрометр і мікроскоп, дозволяє досягти високих результатів як по швидкодії так і по чутливості. Охолодження детектора без використання рідкого азоту істотно зменшує експлуатаційні витрати, а спеціальна конструкція цього детектора забезпечує високу швидкодію і низькі шумові характеристики, у порівнянні із детекторами на потрійних сплавах ртуть — кадмій — телур. Об'єднання в одному корпусі спектрометра і мікроскопа дозволило, окрім інших переваг, суттєво зменшити площу, яку займає прилад у лабораторії. Спектри пропускання і відбивання проб розміром 50 мкм і більш можуть бути отримані за допомогою мікроскопа iN10 без додаткових пристосувань, а для роботи з об'єктами від 3 мкм використовують охолоджуваний детектор і насадку мікро-НПВО. Моторизований столик, що керується програмою Omnic Picta дозволяє автоматично досліджувати поверхню зразка за заданими параметрами із одночасною побудовою спектральних карт. Можливості мікроскопа iN10 можуть бути істотно розширені шляхом приєднання до системи додаткового зовнішнього кюветного відділення – модуля iZ10. У цьому випадку експериментатор отримує у своє розпорядження універсальну систему для мікроі макроаналізу. Вперше у практиці використання такого типу мікроскопів розроблені засоби для валідації iN10 в усіх режимах: пропусканні, відбиванні і НПВО. Валідаційний пристрій входить в комплект усіх мікроскопів iN10. Програмне забезпечення Omnic Picta, призначене для керування мікроскопом, обробки спектрів, побудови карт поверхні і аналізу зображень, розроблене спеціально для цієї моделі і уніфіковане за параметрами користувацького інтерфейсу із сучасними продуктами Microsoft.

http://metaltechcomua.blogspot.com/


Як вибрати фарбу для металу Практично усі металоконструкції потребують захисту від корозії. Пропонуємо загальні рекомендації із вибору фарби з метою запобігти корозії металу в побутових умовах. Види металевих поверхонь Металеві поверхні розрізняють за фізичними і хімічними властивостями. Враховуючи їх, а також вид металу, вибирають метод попередньої обробки і фарбування. До металевих відносять сталеві, цинкові і алюмінієві поверхні. Сталь ділять на леговану (нержавіючу) і нелеговану (вуглецеву). Нержавіюча – містить домішки легувальних елементів, в основному хрому. Це сприяє, за рахунок утворення захисного шару окислу, захисту поверхні від корозії, і надає їй високих адгезійних властивостей з фарбою, за потреби фарбування. Вуглецева сталь більш схильна до корозії і швидше іржавіє, особливо при підвищеній вологості. Цинк значно краще протистоїть атмосферному впливу, ніж сталь. Це і стало причиною масового цинкування сталевих поверхонь, адже ця операція робить конструкції довговічнішими. У разі ушкодження такого покриття продукти розпаду цинку утворюють захисний шар, що оберігає оголені ділянки сталі від корозії. Що стосується алюмінію, – це доволі стійкий метал, який практично не фарбують з метою захисту. Іноді він може еродувати, наприклад в лужному або кислотному середовищі, а також при тривалому контакті із пористими, поглинаючими вологу поверхнями і солями міді. Алюміній фарбують в основному з естетичних міркувань, використовуючи для цього усіх типів складники, призначені для металевих поверхонь. Чим фарбувати? Захист від корозії може бути пасивним і активним. Пасивний захист (за допомогою спеціальної лакофарбової оболонки) покликаний запобігати доступу вологи і кисню до поверхні металу. У складі продуктів, що забезпечують активний захист, є спеціальні антикорозійні додатки (інгібітори), які уповільнюють процес окислення. Пальма першості серед засобів пасивного захисту металу належить алкідним фарбам на синтетичній основі. Коли з таких фарб, нанесених на металеву основу, випаровується розчинник, утворюється плівка, що є твердим покриттям. Використовувані для їх виготовлення пігменти надають розчину хорошу покриваність (покривну здатність, що впливає на витрату матеріалу і колір покриття), а оброблену поверхню роблять стійкою до ультрафіолетового випромінювання.

http://metaltechcomua.blogspot.com/


Чи варто використовувати нітроемаль? Згідно із застарілим уявленням про захист металу, найкращий матеріал для його збереження – швидковисихаюча нітроемаль. Проте вона чутлива до вологи, і при відносній вологості повітря понад 70 % плівка, що утворюється при висиханні, може покритися білими плямами. Окрім того цей матеріал не любить жирів, так що краще не використовувати його для фарбування металу в зоні контакту із жирними поверхнями. Ще один руйнівний чинник, до якого чутлива нітроемаль, – вібрація, непомітна людському оку. Масивність металевої конструкції також може бути причиною передчасного руйнування шару фарби і, як наслідок, самого металу. Таким чином, використання нітрoемалі для захисту металевих покриттів, м'яко кажучи, неефективно. Наполовину глянцові чорні фарбувальні складники на бітумній основі –найнадійніший засіб захисту металу від корозії. Вони приваблюють споживача простотою нанесення – в один шар пензлем чи розпилювачем. Боротися з руйнівною дією високих температур помогають кремнійорганічні емалі. Вони витримують значні перепади температури і захищають поверхню від корозії. До того ж кремнійорганічні емалі характеризуються чистотою тону і блиском. Захист металевої поверхні Фарбувати металеві вироби можна і водоемульсійними фарбами, проте в цьому випадку необхідно ретельніше підготувати основу: очистити її, відшліфувати і багатократно проґрунтувати. Це робиться з метою отримання товстого і стійкого лакофарбного шару для забезпечення антикорозійного захисту. Засоби активного захисту відрізняються кількістю інгібітора, що й визначає термін, протягом якого метал не буде кородувати. За технічними характеристиками і функціональними властивостями вони значно перевершують фарби, призначені для пасивного захисту. Якщо останні піклуються про метал протягом 3-4 років, то активний захист діє 10-15 років. Спеціальна антикорозійна фарба має у своєму складі біологічно активні добавки. Вона відрізняється стійкістю до утворення тріщин і витримує будь-які температурні навантаження. Від купівлі до фарбування Найкращий порадник в нелегкій справі вибору лакофарбних матеріалів –професіонал, що має практичні навички в цій області. Це особливо актуально, якщо фарбу вибирають для чистових робіт, а не для того, щоб підфарбувати огорожу, що загубилася в чагарниках смородини. Перш ніж звертатися за допомогою, необхідно підготувати інформацію про тип поверхні, яку слід пофарбувати, умови її експлуатації і бажаний результат. Професіоналові не складе труднощів проаналізувати цю інформацію і запропонувати оптимальний (з точки зору співвідношення ціни і якості) варіант. На додаток до цього, якщо фарбуванням займатиметься некваліфікований робітник, фахівець розповість йому про характеристики матеріалу і технологію його нанесення. Щоб правильно оцінити масштаб малярних робіт, треба відповісти на питання, для чого використовуватиметься покриття і як довго воно повинно виконувати свої функції. Велике значення має і якість підготовки основи під фарбування. Від цього залежать захисні характеристики майбутнього покриття. Скупий платить двічі, так що економія має бути розумною. Адже неякісна фарба зруйнує метал, а якісна, але нанесена з порушенням

http://metaltechcomua.blogspot.com/


технології не зможе виконати свою функцію. Пропозицій на ринку багато, але довіряти краще тим виробникам, які позитивно зарекомендували себе, і тим матеріалам, які пройшли перевірку часом. Вартість фарбування Логічно припустити, що вартість покриття, що утворюється, порівнянна з вартістю самої фарби. Ціна покриття включає витрати на підготовку поверхні, антикорозійні матеріали і їх нанесення. Підготовка основи і нанесення лакофарбного покриття складають основну частку загальних витрат. Тому якщо для фарбування був найнятий фахівець, не варто економити на матеріалі і сподіватися, що майстер із нічого створить шедевр. Кількість фарби розраховують виходячи з оптимальної товщини покриття, яка залежить від необхідного терміну служби. Визначаючи цю величину, необхідно врахувати витрату фарби і додати до неї запас. Якщо говорити про високоефективні системи захисту металу, то дві третини їх загальної вартості складе оплата роботи підрядчика, очищення, знежирення і знепилювання поверхні, нанесення фарби. Третя частина витрат припаде на лакофарбні і витратні матеріали.

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ НИЗКУ ПУБЛІКАЦІЙ ПРИСВЯЧЕНУ ХІІ Міжнародній конференції «Проблеми корозії та антитикорозійного захисту конструкційних матеріалів «КОРОЗІЯ-2014» співорганізатором якої є ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України.

Поради фахівців щодо захисту від корозії критичних зон сталевих конструкцій читайте у наступному номері.

http://metaltechcomua.blogspot.com/


Велосипеди допоможуть очистити повітря в місті

Велосипеди дуже часто виступають в ролі найефективніших транспортних засобів у світі. Вони у п'ять разів ефективніші при пересуванні за ходьбу. Витративши всього 100 калорій, ви проїдете на велосипеді цілих 4.8 км. Автомобілю такої кількості калорій вистачає на подолання шляху завдовжки 85 метрів. Велосипед є одним з екологічно чистих видів транспорту для довкілля (не завжди, звичайно, для вашого одягу), а запропонована нова концепція використання цього виду транспорту може не лише обмежити забруднення повітря, але і зменшувати його. Що, якщо велосипед майбутнього виконуватиме більше однієї функції? Група Тайських дизайнерів та інженерів постаралася відповісти на це питання, розробивши план із перетворення велосипеда на механізм, який безпосередньо очищає забруднене повітря під час поїздок міськими вулицями. Такий велосипед існує покищо у вигляді концепту, розробленого компанією Lightfog Creative & Design із Бангкока. У теорії, алюмінієва рама велосипеда нестиме на собі так звану "систему фотосинтезу", яка за допомогою хімічної реакції за участю води і електричного струму від літій-іонного акумулятора вироблятиме кисень. "Нам хочеться розробляти продукти, які допомагали б боротися із забрудненням повітря в містах. Тому ми й вирішили "придумати" велосипед, оскільки це дуже лояльний для довкілля вид транспорту", – пояснює виконавчий директор Сілават Віракул (Silawat Virakul). "Поширення велосипедів допоможе позбавитися від заторів в містах. На додаток до цього, нам хотілося додати до інших вигоди велосипедних поїздкок, ще й функцію очищення повітря від забруднень". Точні деталі роботи велосипеда, що очищає повітря, – як він працюватиме, як часто треба міняти фільтр і батарею, і нарешті яку кількість повітря і на якій швидкості очищатиме пристрій – поки що не визначені. Дизайнери мають макети, які нещодавно перемогли на конкурсі дизайну Red Dot design award (авторитетна нагорода в

http://metaltechcomua.blogspot.com/


галузі дизайну, яку присуджує європейський інститутом Центро дизайну землі Північний Рейн - Вестфалия, що знаходиться в місті Гессен, Німеччина). Прототип також ще не побудований, проте творці планують зробити це найближчим часом.

Очищаючий повітря велосипед виглядає цілком достойно як ідея, проте в реальності усі спірні моменти можуть проявитися у несподіваному ракурсі при масовому використанні. Головними звичайно будуть питання про способи зарядки акумуляторів і утилізації побічних продуктів хімічної реакції. Виракул усвідомлює ці питання. Проте ідея прекрасна і не настільки еекстравагантна, на відміну від хитромудрого пристрою, розробленого жителем Пекіна Мэттом Хопе (Matt Hope), що запатентував для їзди на велосипеді очищаючий повітря шолом . І якщо цей концепт отримає шанс бути зреалізованим, уявіть собі як одного прекрасного дня на вулиці міста для боротьби із смогом виїде екологічна двоколісна кавалерія. За матеріалами lightfog.co.th

Публікація виходить за сприяння Громадської організації «Чисте повітря, чисте довкілля – запорука здоров`я нації» Детальніше про розробки ГО «Чисте повітря, чисте довкілля – запорука здоров`я нації» – як уже реалізовані, так і перспективні, що чекають свого споживача читайте у серпневому номері інтернет газети «ІННОВАЦІЙНІ технології & обладнання» http://metaltechcomua.blogspot.com/p/blog-page_21.html. Один із амбіційних проектів – намір встановити агрегати очищення атмосферного повітря на найбільш забруднених перехрестях та вулицях м. Львова. Також пропонуємо до впровадження низку технологій і обладнання для утилізації та збиранню метану з полігонів твердих побутових відходів, проект утилізації біогазу з подальшим його використанням для виробництва електро- та теплової енергії на фермах та комплексах із вирощування свиней, великої рогатої худоби та свійської птиці, готову до впровадження технологія очищення банкнот в банківських установах від вірусів, бактерій, інших мікроорганізмів тощо. Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих. вул.Трильовського буд.31, кв.10. м. Львів, 79049 Тел.: +038(095) 576-16-55

http://metaltechcomua.blogspot.com/


Wi-Charge: бездротова підзарядка з використанням ІЧ-випромінювання У світі мобільних пристроїв поступово набирає популярність бездротова підзарядка батарей. Для цього зазвичай використовується метод магнітної індукції. Базова станція складається з індукційної котушки, яка створює електромагнітне поле при надходженні змінного струму. У пристрої, який необхідно заряджати, знаходиться схожа котушка, здатна вловлювати це поле, конвертуючи отриману енергію в постійний струм, що застосовується для зарядки акумулятора. Але ізраїльський стартап Wi-Charge вважає такий спосіб недостатньо ефективним і зручним. Справа в тому, що значна частина енергії під час передачі просто розсіюється, а відстань між зарядною станцією і споживачем має бути невеликою. Станція Wi-Charge буде монтуватися на стелі. (Тут і нижче зображення розробника.) Wi-Charge пропонує застосовувати для бездротової підзарядки гаджетів і ноутбуків невидиме для людини інфрачервоне випромінювання. Технологія передбачає використання спеціального ІЧ-трансмітера, який кріпиться до стелі. Спрямований промінь уловлюватиметься фотогальванічним елементом приймача, який виробляє електрику. Спочатку ресивери планується випускати у вигляді додаткових зовнішніх аксесуарів, але в перспективі вони можуть бути інтегровані безпосередньо в корпус портативного пристрою. Технологія підходить для застосування в смартфонах, телефонах, планшетах, ноутбуках, кишенькових ігрових консолях тощо. Розробка Wi-Charge ще повністю не завершена. Прототипи передавачів покривають площу близько 50 м², але фінальний продукт, як очікується, забезпечить більший обхват. За швидкістю підзарядки акумуляторів Wi-Charge «може конкурувати з дротовими методами». До того ж, весь процес стає зручнішим і абсолютно непомітним для користувача: система автоматично відстежує положення приймача і контролює напрямок ІЧ-пучка. Але як щодо безпеки? Як кажуть розробники, трансмітери влаштовані таким чином, що забезпечують подачу енергії виключно на приймачі. Якщо щось або хтось опиняється на шляху інфрачервоного променя, він миттєво відключається. При цьому повністю відсутній електромагнітний і радіочастотний вплив. Іншими словами, система «не заподіює шкоди здоров’ю людини». Завершити розробку компонентів WiCharge стартап планує за 12-18 місяців. Компанія розраховує, що протягом 10 років бездротові станції підзарядки на стелях офісів, аеропортів, вокзалів, громадських місць і просто житлових кімнат стануть таким же звичайним явищем, як точки доступу Wi-Fi. За матеріалами No Camels

http://metaltechcomua.blogspot.com/


Концепцію розвитку на 10 років представила НАН України Половина засобів Національної академії наук України, відповідно до Концепції розвитку НАНУ на 2014-2023 роки, виділятиметься на конкурсній основі. Про це повідомив головний вчений секретар НАНУ Володимир Мачулін. "Загалом ситуація склалася таким чином, що якщо сьогодні близько 25% засобів із загального академічного бюджету виділяються на конкурсну тематику, то концепція розвитку на 2014-2023 роки передбачає збільшення цього відсотка до 50% ", – сказав він. "Фінансування НАН України річний бюджет цього року складає 2 млрд 660 млн грн. загалом на усю академію. Це трішки більше половини наших потреб", - помітив він. Щодо принципів фінансування – В. Мачулін повідомив, що "в НАН України створена система цільових наукових програм різного рівня. У першу чергу увагу ми звертаємо на державні науково-технічні програми, затверджені Кабміном, які фінансуються урядом окремо. На сьогодні НАН бере участь у виконанні завдань по чотирьох державних науковотехнічних програмах. 50 наших наукових установ виконують у рамках цих програм близько 200 проектів". Також він додав: "Ми сформулювали загальноакадемічні цільові, суто наукові програми – 20 програм, 100 установ, 700 проектів. Це гроші, які ми виділяємо за рахунок перерозподілу із загального бюджету НАН України. Також маємо 14 програм на рівні наукових відділень. Ми організували і здійснюємо конкурс науково-технічних проектів, які мають інноваційну спрямованість. Щорічно виконуються близько 40 таких проектів, фінансується кожен п'ятий з числа заявлених. У НАН України конкурсний підхід застосовується і для фінансування спільних проектів з неакадемічними організаціями. Мається на увазі Російський фонд фундаментальних досліджень, Російський гуманітарний науковий фонд, Національний центр наукових досліджень Франції тощо" Джерело: Уніан Керівництво НАН України в Концепції розвитку Академії на 2014—2023 роки робить акцент на інновації та співпраці з бізнесом/ — Інноваційна діяльність — це ключове питання. Я вважаю, що багато негараздів, які є в нашому суспільстві й державі, пов’язані з тим, що Академію недостатньо фінансували. Але, можливо, є головна причина: в державі не було створено сприятливого інноваційного клімату, коли підприємці зацікавлені дружити з академічними інститутами і на цій основі створювати нові технології. Наука Фінляндії отримує 60—70% коштів на свій розвиток від зацікавлених бізнесменів. Ось про що ми мріємо: щоб держава відповідним законодавством дала нам можливість заробляти кошти самостійно; звичайно, бюджетні нам також потрібні. Тому в Концепції ми ставимо завдання розвивати технічний потенціал Академії для забезпечення реальних потреб розвитку України, розвивати інфраструктуру, зокрема технопарки, — сказав віцепрезидент НАН України, академік Антон НАУМОВЕЦЬ. Джерело: Газета «День» (№5 – 15.01.2014) http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/naukoviy-optimizm

http://metaltechcomua.blogspot.com/


Всеукраїнське рекламно-аналітичне інтернет-видання «Інноваційні Технології & Обладнання» основою якого є сайт http://metaltechcomua.blogspot.com/ створене для популяризації і просування на ринку готових до впровадження розробок провідних вітчизняних науковців як Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, так і інших закладів НАН України й вітчизняних та зарубіжних підприємств. «Інноваційні Технології & Обладнання» – спеціалізоване інтернет-видання для керівників та топ-менеджерів підприємств, фірм, лабораторій із сертифікації, оцінювання й прогнозування працездатностіі металоконструкцій і трубопроводів, конструктивних елементів та матеріалів, приватних підприємців, що використовують готові до впровадження й апробовані на етапі виконання науково-дослідних робіт розробки провідних вітчизняних науковців як Фізикомеханічного інституту ім. Г.В. Карпенка, так і інших закладів НАН України й інших вітчизняних та зарубіжних підприємств машинобудівної та металообробної галузі; підприємств, що спеціалізуються на впровадженні енергоощадних й ресурсоощадних технологій та обладнання; виконують роботи із відновлення та зміцнення деталей чи їх робочих поверхонь; здійснюють антикорозійний захист, неруйнівний контроль та діагностику стану металоконструкцій, промислового й технологічного обладнання; виконують роботи із оцінювання стану відповідальних об’єктів довготривалої експлуатації (мости, газо- та нафтопроводи, парогони ТЕС та АЕС тощо) й надають рекомендації щодо їхньої подальшої експлуатації, виготовляють запчастини і комплектуючі (у тому числі із використанням сучасних матеріалів та нанотехнологій), виконанують монтажниі та пусконалагоджувальні роботи. Розмістимо актуальну інформацію про: · сучасні інноваційні технології, обладнання, інструмент для металообробки; · енерго- та ресурсоощадні технології, способи й обладнання для їхньої реалізації; · рекламні матеріали про виконавців робіт із реалізації згаданих технологій, виробників інструментів, матеріалів тощо. Всеукраїнське рекламно-аналітичне спеціалізоване видання "Інноваційні Технології & Обладнання" у 2013 році виходитиме у кількох варіантах: – базовий варіант – інтернет-газета на порталі Фізико-механічниого інституту ім. Г.В.Карпенка Національної Академії наук України – http://www.ipm.lviv.ua/ – можливі друковані варіанти виходу на паперовому носії: • газетним форматом (А3) обсягом не менше 12 сторінок. Друк кольоровий, 1-й спуск – крейда, 90 г/м2, решта спусків – офсет 70 г/м2 з видаватиметься до ключевих виставкових заходів в Україні у яких бере участь Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка; • журнальним форматом (А4) з обсягом 24-32 сторінки. Блок: 24 сторінки, офсет, папір 1+1. Обкладинка: 90 г/м2, глянцева крейда. Брошурування скобою. Видходитиме до науково-технічних конференцій й інших аналогічних подій організованих Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка. З питань розміщення актуальних матеріалів та реклами звертайтеся: 79060, м.Львів, вул. Наукова, 5, оф.75а Тел.: (032) 229-65-75, (050) 505-26-83 e-mail: zalisko@ipm.lviv.ua http://metaltechcomua.blogspot.com/

http://metaltechcomua.blogspot.com/


http://metaltechcomua.blogspot.com/


http://metaltechcomua.blogspot.com/


http://metaltechcomua.blogspot.com/


http://metaltechcomua.blogspot.com/


http://metaltechcomua.blogspot.com/


http://metaltechcomua.blogspot.com/

IT&O 1(8) 01 14  

Інноваційні Технології & Обладнання» – спеціалізоване інтернет-видання для керівників та топ-менеджерів підприємств, фірм і приватних підпри...