Page 1


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Página 1

Pintem MANDALES? A partir de 5 anys Il·lustracions:


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:42

Página 2

La nostra editorial està compromesa amb el medi ambient: imprimeix sobre paper FSC procedent de boscos correctament gestionats i amb cel·lulosa 100% lliure de clor TCF.

Pintem MANDALES? © 2007 de l’edició catalana: mtm editores Massens, 57 Barcelona (España) 93 213 02 74 info@mtm-editor.es / www.mandalasmtm.com © de les il·lustracions: Glòria Falcón 2006 Traducció al català: Marta Caamaño

PRIMERA EDICIÓ: Març del 2007 Coberta i maquetació: mtm editores, Estudi Jordi Mestres ISBN: 978-84-96697-08-9 Dipòsit legal: B.23287-2009 Imprès a Espanya per: Gramagraf s.c.c.l.

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra sol pot ser realitzada amb autorització dels seus titulars, llevat d'excepció prevista de la llei. Dirigeixi's a CEDRE (“Centro Español de Derechos Repográficos”, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escannejar algun fragment d'aquesta obra.


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 3


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 4


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Página 5

Pinta els teus

Mandales

intar mandales és una activitat introduïda a les escoles ara fa més de 20 anys. L’experiència ha demostrat que pintar aquestes imatges organitzades al voltant d’un centre és una eina excel·lent per aconseguir l’equilibri òptim dels alumnes. L’eficàcia del mandala és doble: d’una banda, restableix i conserva l’ordre psíquic i, d’altra banda, el record del centre, implícit en tot moment, reuneix i equilibra. L’expressió espontània que significa per a un infant pintar un mandala, repercuteix en el seu estat anímic. Calma els infants més inquiets, millora els estats depressius, alleuja xocs emocionals i ajuda a retrobar l’equilibri dinàmic de cada un.

P

pintem

5

mandales?


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Página 6

Mandala vs. dibuix lliure Erròniament es té la creença que un dibuix lliure és la millor manera d’afavorir la creativitat espontània i l’expressió completa dels infants. Però s’ha demostrat que els més menuts i menudes acaben repetint en els seus dibuixos esquemes i figures perfectament determinats i coneguts. L’infant no s’autoexplora quan els trets evolutius del seu treball es corresponen amb el seu nivell expressiu. No és la llibertat temàtica la que facilita l’autoexpressió, sinó la llibertat en el procés creatiu. L’acotació que suposa una figura ja existent (com el mandala) motiva l’exploració, precisament per l’acte creatiu que implica modificar-lo i interpretar-lo segons les seves preferències, vivències, sentiments i necessitats. El més important, doncs, no és què ha fet l’infant, sinó com ho ha fet. Aquest “com” és allò que caracteritza el “jo” de cada infant. I és individual i propi de cada un, sense interferències ni imposicions ni censures. En aquest “com” hi trobem el veritable sentit de l’autoexpressió que el mandala vol desenvolupar. És per aquest motiu que no hi ha representacions millors ni pitjors, totes són igualment vàlides i importants. I mai les haurem d’avaluar en funció del resultat final.

pintem

6

mandales?


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Página 7

El treball amb el color Durant els primers 7 anys de vida, l’infant va exercitant el seu òrgan visual mitjançant ajustaments per captar les propietats físiques del color, la longitud i l’amplitud d’ona, que determinen que un color sigui un i no un altre. Les petites diferències es fan més paleses amb el pas dels anys. D’altra banda, és evident que l’entorn de l’infant influeix sobre el discerniment dels colors i, per tant, en la seva utilització. El medi físic i social de l’infant té un pes específic en la representació, no només de les formes i dels objectes, sinó també del color. Així, doncs, els agrada utilitzar els colors, però no ho fan en base a la relació colors-objectes, sinó en base a una relació profundament afectiva. Cal tenir en compte que els períodes d’experimentació del color en aquesta etapa s’han de basar en l’ús de tots els colors (observeu que hem dit “ús” i no “discriminació” ni “reconeixement”). S’ha de proposar als infants que treballin amb una extensa gamma de colors, per tal que puguin realitzar a la seva manera el joc combinatori de taques cromàtiques. Pel que fa a l’elecció del material, cal recordar que sempre ha de servir per ajudar al desenvolupament de l’activitat, mai per entorpir-la. Una tècnica massa difícil pot representar el fracàs de l’exercici. A continuació oferim alguns consells sobre les tècniques més adients i les seves característiques.

pintem

7

mandales?


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Página 8

Pintura sòlida: ceres (grans i gruixudes), llapis plàstics a la cera, retoladors, colors tipus pastel, guixos de colors... Tots aquests materials són molt adients per garantir els conceptes de forma que l’infant està desenvolupant, i per fer més flexible l’esquema del mandala, afegir-hi detalls, etc. A mesura que s’adquireix domini sobre l’ús del material, hi ha que insistir en la necessitat d’anar augmentant les dificultats tècniques. Amb les ceres, per exemple, l’infant pot experimentar que els colors foscos són més tous que els clars i que cobreixen millor la superfície. I per aquesta raó, quan pinti amb tons foscos haurà d’aplicar una força menor. També podrà comprovar que els tons clars ressalten més damunt els tons foscos que no pas si ho fa a l’inrevés. Pintura líquida: és preferible la pintura feta amb colors preparats amb líquids viscosos i calents (“témpera”), que no pas la que utilitza colors transparents aconseguits per la dissolució dels pigments en aigua (aquarel·la). L’aquarel·la no és gens aconsellable precisament perquè requereix un domini de les proporcions de pintura i aigua, que cal anar regulant a cada traç. En canvi, la pintura recomanada cal que sigui ben espessa per impedir que llisqui, però evitant que s’esquerdi a l’assecar-se. Per aquesta raó, és recomanable que els infants pintin dempeus, damunt una taula que els arribi a la cintura. Això afavorirà que tinguin una bona visualització del camp que treballaran i, a més, serà un exercici excel·lent perquè realitzin moviments gràfics sense

pintem

8

mandales?


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Página 9

recolzar el braç. Així, doncs, aconseguiran una llibertat de moviment més gran. El gruix dels pinzells ha de ser d’entre 8, 10 i 12, tot i que també poden fer servir, si ho volen, pinzells més fins. La pintura líquida és ideal per experimentar amb els colors i per comprovar com un color pot sorgir de la mescla de dos colors diferents. Aquesta activitat acostuma a agradar als més menuts i menudes, però és recomanable guiar-los perquè el seu entusiasme els du, en general, a fer tot tipus de proves amb resultats insatisfactoris (colors massa foscos, mescles sense un color definit, etc.). També és molt engrescador per als infants tenir un contacte físic amb els materials. Cal convidar-los a tocar i experimentar la pintura amb les mans o mullant diferents objectes, com esponges, raspalls de dents, tampons (de plàstic o de patata), etc.

El treball amb el collage El treball de composició a partir de diferents materials és una eina pedagògica excel·lent perquè desenvolupa en una mateixa activitat un gran nombre de capacitats: ✪ Ajuda a analitzar la forma més que no pas la línia.

pintem

9

mandales?


Pintem mandales.qxd

6/5/09

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

11:26

Página 10

Potencia la comprensió del color. Impulsa a establir remodelacions de les estructures espacials. Afavoreix la comprensió gestàltica de la relació figura-fons. Exercita la destresa manual. Permet observar amb més llibertat l’ús de diferents materials, que sempre poden ser modificats. Deriva en un tipus d’expressió diferent.

Una virtut afegida del collage és que permet el reciclatge de materials (revistes velles, embolcalls, teles de diferents textures, pedretes, etc.), ja que adquireixen un nou sentit durant l’activitat. El collage en forma de mandala es pot fer servir per distribuir els materials en forma radial, segons el color, la grandària o la textura, cosa que permet als infants una millor comprensió de l’organització i de les associacions entre els objectes.

pintem

10

mandales?


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Página 11

Manera de procedir: ✪

L’infant ha de triar el dibuix de l’àlbum que més li cridi l’atenció en aquell moment. S’ha d’instal·lar en un lloc tranquil on ningú no el pugui molestar mentre faci l’activitat. Ha de tenir al seu abast una extensa gamma de colors i d’estris com retoladors, llapis de colors, ceres, etc. Pot transformar el dibuix al seu gust i afegir-hi tots els elements que desitgi. Per tal d’entendre l’activitat, cal que l’infant observi el seu estat abans i després de pintar. Abans d’iniciar una tasca que requereixi concentració, 10 minuts poden ser suficients per ajudar a retrobar la calma. A l’escola, rarament un mandala es pot pintar en una sola sessió. Cal, doncs, desar el dibuix fins a la sessió següent. A casa, pot ser una activitat de relaxació espontània molt eficaç.

pintem

11

mandales?


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 12


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 13

1


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 14


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 15

2


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 16


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 17

3


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 18


Pintem mandales.qxd

6/5/09

11:26

Pรกgina 19

4


Pintem mandales? / mtm editores  

Glòria Falcón Per a nens a partir de 5 anys. Tot l'univers dels nens en una sèrie de dibuixos que converteixen l'acolorir en un excercici de...

Pintem mandales? / mtm editores  

Glòria Falcón Per a nens a partir de 5 anys. Tot l'univers dels nens en una sèrie de dibuixos que converteixen l'acolorir en un excercici de...

Advertisement