Page 1

DRZWI HOTELOWE

stworzone z my

PROMOCJA

o obiektach hotelowych

Po czenie najwy szej jako ci materia 贸w daje poczucie bezpiecze stwa oraz komfortu u ytkowania. Dodatkow zalet naszych drzwi jest odporno ogniowa EI30 oraz d wi koszczelno Rwp = 32 dB. Dzi ki szerokiej gamie kolorystycznej mog Pa stwo z atwo ci dobra drzwi do ka dego wn trza.

MTJ Lux Sp. z o.o. ul. Rynkowa 117 | 62-081 Prze mierowo tel. 61 661 02 62 | biuro@mtjlux.pl

1185 1550

Zestaw zawiera skrzyd o drzwiowe wraz z o cie nic w jednym z dost pnych kolor贸w, zawiasy, zamek PZ na wk adk patentow z klamk Utopia na rozecie, samozamykacz oraz uszczelk progow .

Zestaw zawiera skrzyd o drzwiowe wraz z o cie nic w jednym z dost pnych kolor贸w, zawiasy, zamek hotelowy (bez kart magnetycznych), samozamykacz oraz uszczelk progow . Ceny netto. Promocja dotyczy zakupu min. 50 sztuk. Oferta wa na do wyczerpania zapas贸w. Cena nie zawiera transportu (kosztu dostawy).


SKRZYD O

CIE NICA

WYPOSA ENIE

KOLORY

Cx

Sx

Klon Selekt samozamykacz szynowy Impulse TS90 kolor srebrny

zawiasy V4437 obiektowe kolor vernickelt (2 szt.) Cx = 1045mm lub 1086mm Cy = 2085mm

Sx = 944mm lub 985mm Sy = 2030mm

Wymiary otworu w wietle muru: szeroko otworu = szeroko skrzyd a + 35mm wysoko otworu = wysoko skrzyd a + 25mm

skrzyd o przylgowe Skrzyd o wykonane z ramiaka klejonego z drewna sosnowego bez widocznych p kni s k贸w. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy. Jako wype nienie zastosowano wielosk adnikow yt ogniowo-d wi koszczeln . Ok adziny skrzyde wykonane z p yt HDF pokrytych laminatem. Drzwi zaopatrzone w uszczelk progow opadaj chowan w skrzydle. Dla zapewnienia ochrony przeciwpo arowej w skrzydle ukryto uszczelk ogniow p czniej ).

cie nica wykonana z p yty wi贸rowej o sto ci 650 kg/m3 i grubo ci 22mm. Obustronnie listwy wy ogowe o szeroko ci 60mm. W obr bie o cie nicy umieszczona jest uszczelka EPDM. Komplet zawiera metalow kiesze do monta u zawiasu. O cie nice dostosowane do grubo ci muru: 80, 100, 125, 145, 160, 180, 205, 220 i 240mm z mo liwo ci regulacji -5/+10mm.

b Antik

b Vienna zamek hotelowy na karty zbli eniowe kolor z oty lub srebrny

cie nica regulowana obejmuj ca

Buk Belvedere

zamek PZ na wk adk z klamk Utopia na rozecie stal nierdzewna

Czere nia Morena

Palisander

Orzech Czekoladowy

uszczelka progowa chowana w skrzydle

b Barile

Drzwi hotelowe  

oferta specjalna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you