Page 1

www.studentenkrant.org | jaargang 26 | Oktober 2009 | De enige onafhankelijke studentenkrant van Nederland.

Studentenkrant Groninger

Achtergrond

Het BSA kómt er gewoon.

pagina 3

Sport

pagina 8

De Do’s en Don’ts van het versieren.

Rob Hollink:

Bijbanen

pagina 12

Reservist: ‘Je moet blind je wapen kunnen hanteren’

GOK-GENIE


2

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

De straten van Groningen zijn de afgelopen tijd in overvloed bereden door de ‘Pak ’n bak’-bakken. Het nieuwe collegejaar is begonnen. Kamers worden via via geregeld, studenten pakken hun troep en betrekken een nieuwe kamer. Een kamer met meer potentie. Dat sowieso.

zich oprecht verbaasde over het feit dat de koelkast zachter gezet kon worden ging ik twijfelen. Toen ze vervolgens ook nog eens een Bulgaar aan de haak had geslagen, daar midden op de dag mee ging seksen en hard ook, vond ik het welletjes. Ik ging weg.

Als je als aankomend student uit huis gaat is dat best spannend. Naïef en onbezonnen bekijk je een kamertje van vier bij drie, liggend op vijf minuten fietsen van het centrum. Prima. Blijkbaar kom je spontaan over want je mag in de kamer.

Toevallig was Huize Bloemendal op zoek naar een vrouw. Gebeld, gekeken en ja gezegd. De kamer had veel potentie. Groot herenhuis, eigen keuken, groot barokraam met zitvensterbank en liggend aan het Noorderplantsoen.

Wil jij je naam volgende maand op deze pagina. Schrijf iets dat de moeite waard is voor eenbevolkingsgroep die groter is dan ‘mijn ouders’ naar hoofdredactie@studentenkrant.org of schrijf naar: Groninger Studentenkrant t.a.v. de hoofdredactie St. Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen Beste redactie,

LIESBETH KAUW De ouders staan paraat om je naar de grote stad te verhuizen. Mama poetst en papa klust. Het enige wat je moet doen als 18-jarige is zorgen dat je al twee jaar van tevoren theedoeken en handdoeken hebt gespaard. Bijvoorbeeld bij de Poiesz. Met van die spaarzegels.

Colomn

Als je drie of meer jaar gestudeerd hebt en je wilt verhuizen poetst mama en klust papa niet meer zo makkelijk. Of nee, als je drie of meer jaar gestudeerd hebt en je wilt verhuizen is het totaal niet hip om de hulp van de ouders in te schakelen. Daarom regel je het anders. Zoals ik.

Ik zou graag een interview zien met de Baron uit Bassie en Adriaan. Is dit te realiseren of is hij inmiddels gevlucht naar het archipel Lanzarote met Vlugge Japie? Drommels!

Status alom.

Arnoud

Bellen, bellen en nog eens bellen. Lang leve de studentenvereniging. De Volkswagen bestuursbus met gordijntjes geregeld, de oude botenwagen van 10 meter, een bestuurder en drie sterke mannen. Of gewoon, mannen.

Beste Arnoud,

Daar kwam de bus. Blijkbaar waren meer mensen op de hoogte van mijn verhuizing want inmiddels had ik zeven mannen lopen en drie auto’s rijden. Reden: ze hadden niets te doen en vonden mij verhuizen mooi. Binnen een uur was ik verhuisd. Nu woon ik aan de Westersingel en loop naar het plantsoen. Ik zit in de vensterbank columns te schrijven, loop naar het centrum en voel me student ten top. Dit is status, dit is potentie. Dit is de Singel.

Speciaal voor jou en alle andere fans van ‘de Baron’ hebben we een telefonisch interview weten te regelen: Met Baron van Neemwegge (als hij de telefoon opneemt) We hebben een een tijdje weinig van u gehoord, hoe staat het met de misdaad? Ik, de Baron, zal de geschiedenis in gaan als DE KONING DER MISDAAD, HAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHA (manische lach)

Waar bent u nu? Bamihap! Frikandellen! Bal gehakt! Zak Patat! Kroket! In de snackbar De Schatkaart. Ziet u Bassie en Adriaan nog wel eens? Als ik ze in me handen had, dan zou ik ze.... DAN ZOU IK ZE!!!!! Ik word opeens heel zenuwachtig en dat betekent dat die Bassie en Adriaan in de buurt zijn! Daar zitten ze Japie! Bij het raam! Die vervelende clown en die irritante acrobaat!!! Kijk voor je bamihap, ze mogen niet in de gaten hebben dat wij in de gaten hebben dat zij ons in de gaten hebben. Bent u er nog? Drommels, drommels, DROMMELS! ik kan niet meer spreken! Vandaag ga ik afrekenen... met... BASSIE EN ADRIAAN!!! **krak** (tuut... tuut.. tuut) We hebben geprobeerd opnieuw contact op te nemen met de Baron, maar we kregen zijn voicemail. Lieve redactieleden, Mijn buurman is slager. Achter zijn bolle buik zit echter een klein hartje. Tranen springen in zijn ogen als hij dieren in gevangenschap ziet. Geen vissenkom is veilig in zijn buurt. Hij heeft zelfs een poster van Bokito boven zijn bed. Keer op keer vloekt hij binnensmonds als hij slavinkjes inpakt. Hij beweert niet een slagerij te onderhouden, maar een uitvaartcentrum voor dieren. Kortom, hij heeft nog nooit eigenhandig een dier geslacht en toch heeft hij een geslachtsziekte. Hoe kan dit?

Beste Ilse, Je hoeft niet te tennissen voor een tennisarm en niet te bowlen voor een bowlingbal. Beste redactie, Ik ben een afgestudeerde Kunstgeschiedenisstudent zonder werk en vroeg mij af jullie nog freelance journalisten zoeken. Ik ben afgestudeerd op het onderwerp Slavische architectuur en de Balkanoorlog.

Met vriendelijke groeten, Godefridus

Beste Godefridus We hebben jouw sollicitatie overwogen onder het motto: “Beter één kunstgeschiedenisstudent bij de krant, dan 10 onder een brug”. We moeten je helaas teleurstellen. Zodra er zich weer een revolutie voordoet onder de studentenpopulatie. Als jong Groningen zich weer wil verheffen van het plebs. Wanneer het hoge Noorden weer het middelpunt van de kunstminnende wereld is en honderden bohémiens inspireert tot grootse meesterwerken. Dan zullen we een extra cultuurpagina voor je inruimen die je volledig kan vullen met hersenspinsels uit het Oostblok.

Post

De Singel

Elke maand worden we op de redactie van de Groninger Studentenkrant overspoeld met verzoeken en vragen over veel verschillende onderwerpen. Hieronder een geringe samenvatting van hetgeen afgelopen maand op de al dan niet electronische deurmat plofte.

Kusjes Ilse

Tot voor kort woonde ik in de Korrewegwijk. Maar op het moment dat mijn huisgenootje

www.foksuk.nl

Colofon De Groninger Studentenkrant is een onafhankelijk blad gemaakt voor en door studenten van HBO en WO-instellingen in Groningen Het verschijnt tien maal per jaar in een oplage van achtduizend exemplaren die graties verspreidt worden op de RuG de Hanzehogeschool en andere plaatsen in Groningen

Bestuur Voorzitter: Steven Roos Penningmeester: Mirre Terpstra Acquisitie: Roos Post bestuur@studentenkrant.org

Hoofdredacteur: Randy Martens hoofdredactie@studentenkrant.org Vormgeving: Jacob Roel Meijering

Redactie:

Drukwerk:

Lise Evers Gerline van der Giessen Liesbeth Kauw Ijen Kiekenbosch Carolien Lindeman Jan Willem Nieuwenhuis Tessa Nijland Tobias Rutteman Lisanne Wieringa Elske Woudstra Wanda van der Zee

Grafische Industrie de Marne

Fotografie: Nol Klis Jan Luursema www.janluursema.nl Ewoud Rooks www.erooks.nl Eveline Vaessen Hanne van der Velde www.hannev.nl

Coverfoto: Ewoud Rooks

Webmaster: Herwin Thole

Adresgegevens: Groninger Studentenkrant St. Walburgstraat 22C 9712HX Groningen www.studentenkrant.org


3

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

Bindend studieadvies kómt er gewoon Staat de studentenmedezeggenschap buitenspel?

Leendert Kalfsbeek van lijst Calimero: ‘Destijds zijn deze maatregelen genomen om te voorkomen dat er een BSA nodig zou zijn. Dan ga je dat nu niet toch invoeren voordat de resultaten van de eerdere maatregelen bekend zijn. Daarnaast hebben wij twijfels bij de effectiviteit van een bindend studieadvies. Er is nog geen onafhankelijk onderzoek dat aantoont dat een BSA werkt, en dat is voor ons wel een vereiste om akkoord te gaan.’ Calimero is overigens niet per definitie tegen een bindend studieadvies. We willen allemaal af van die trage studenten die tien punten per jaar halen en gemotiveerde studenten belemmeren in werkgroepen.’ Leendert Kalfsbeek geeft verder aan dat hij denkt dat een invoering in 2010 praktisch gezien te vroeg komt. Hij vindt dat het onderwijs er wel klaar voor moet zijn.

Medezeggenschap op de Universiteit.

De voorzitter van Calimero schreef in juli dat er een einde zou komen aan het harmoniemodel in de Uraad. Daar is hij inmiddels wel van teruggekomen. Tijdens een lijmbijeenkomst – het is net echte politiek - zijn de verhoudingen tussen medezeggenschap en de raad van bestuur weer hersteld. Leendert: ‘De kou is nu wel uit de lucht.’ De SOG daarentegen sprak duidelijke taal tijdens de laatste U-raad bijeenkomst. Jolien Geerdink sprak daar de volgende woorden: ‘Het col-

In maart 2008 zijn afspraken gemaakt met de Universiteitsraad over de verbetering van het rendement van studenten. Het pakket maatregelen dat voor een verbetering moest zorgen, behelsde een aantal dingen. Faciliteiten voor studenten moesten worden verbeterd. Ook is er geld gestoken in de verbetering van de onderwijskwaliteit. Over de resultaten van deze maatregelen valt nog weinig te zeggen, aangezien de rendementscijfers van afgelopen collegejaar nog niet bekend zijn. Desalniettemin heeft het college van bestuur (CvB), bij monde van voorzitter Poppema al meerdere malen aangegeven behoefte te hebben aan hardere maatregelen om het rendement van de studenten te verhogen. Met name de invoering van een BSA stuit de leden van de studentenfracties in de U-Raad tegen de borst.

• • •

Einde van het harmoniemodel?

Aan de RuG wordt het beleid mede vormgegeven door de Universiteitsraad. De raad heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsrecht. Zonder instemming van de U-raad komt een besluit voor een geschillencommissie die moet bepalen of het terecht is dat de U-raad niet in heeft gestemd. Het college van bestuur moet het plan dan verdedigen Uniek is dat er bij de U-Raad sprake is van een harmoniemodel. Voordat definitieve besluitvorming tot stand komt zijn er verschillende overlegrondes waardoor het zelden of nooit tot een harde confrontatie komt.

lege van bestuur neemt het niet al te nauw met ons informatierecht.’ Ze voegde daar nog aan toe: ‘We worden voor voldongen feiten geplaatst en gedwongen mee te denken in de marge. (...) In hoeverre schat het College van Bestuur het Harmoniemodel nog op waarde?’ Het bestuur van de universiteit schorste voor een ogenblik om de raad daarna mee te delen dat ze nog steeds serieus worden genomen. Ook beloofde het CvB beterschap wat betreft het communiceren via de media. Telefonisch voegde Jolien Geerdink nog

toe dat de SOG “verbaasd is dat de discussie via de krant wordt gevoerd en niet in de raad.” Volgens Geerdink heeft de SOG daarom een ongebruikelijk scherpe woordvoering geschreven voor de afgelopen U-raad vergadering.

BSA lijkt onvermijdelijk De SOG komt in haar nieuwsbulletin tot de conclusie dat het uiteindelijke besluit nog genomen moet worden. Het zal naar de mening van deze krant echter gek moeten lopen wil het BSA niet worden ingevoerd volgend jaar. Het CvB on-

der aanvoering van de autoritaire Poppema is als een mamoettanker op koers naar een BSA en het lijkt onwaarschijnlijk dat ze zich zullen laten dwarsbomen. Het hele proces vertoont gelijkenis met hoe de Nederlandse regering het parlement altijd weer naar een nieuwe militaire missie toe masseert. Hoewel deze indruk zich onvermijdelijk opdringt geeft Leendert Kalfsbeek toch aan dat de U-raad nog steeds serieus wordt genomen. “De personen veranderen en daar-

mee de manier van dat het CvB er nog wil praten geeft aan langrijk vinden dat sing komt.”

werken. Maar met ons over dat ze het beer een oplos-

Het handelen van het universiteitsbestuur lijkt de studentenmedezeggenschap echter te reduceren tot een adviesclub die mag proberen de echte machthebbers te overtuigen. Het is aan de studentenpartijen om te bewijzen dat ze werkelijk invloed hebben de komende maanden. Jacob Roel Meijering Illustratie: Tobias Rutteman

Achtergrond

Afgelopen zomer ontstond commotie over uitlatingen van de heer Poppema, voorzitter van het college van bestuur van de RuG. Hij stelde dat het wenselijk is om een bindend studieadvies (BSA) in te voeren, omdat dit een van de weinige doeltreffende maatregelen is die ervoor kunnen zorgen dat het rendement van de universiteit omhoog gaat. Leendert Kalfsbeek, fractievoorzitter van lijst Calimero stelde na deze uitspraken dat Poppema het harmoniemodel in de U-raad (zie kader) op het spel zet. Naar aanleiding hiervan spraken we met hem en SOG fractievoorzitter Jolien Geerdink.

De kelder van verenigingenpand aan de St.Walburgstraat. De laatste dag van de KEI-week. We zijn aan het opruimen. “Dit is een schande!” Stemmen op de gang. Een onbekende vrouw spreek met een vervelend toontje tegen een KEI-bestuurslid over het hangslot dat wij op de deur hebben bevestigd. We hebben net een week in de kelderruimte zitten werken voor de KEI-krant waarvoor we acht computers in de kelder hebben neergezet. Die houden we graag veilig. De decibelrijke dame blijkt studentenbestuurder Roos Gabriëls te zijn van het CUOS, onze ‘ons bin zunig’ subsidieorganisatie. ‘Dit is tegen de uitdrukkelijke afspraak in die we hebben gemaakt’,zegt de vrouw over het hangslotje wat op de deur is bevestigd. ‘We hebben het ook tegen die mensen gezegd’, zegt het KEI-bestuurlid. De twee belangrijke mensen gaan nog uitvoerig door over hoe schandalig het is dat er een vijf centimeter groot slotje op de deur zit. Ik zeg tegen een collega: ‘Waarom praten ze niet gewoon met ons? Het gaat tenslotte over ons.’ ‘Hey, misschien

is het makkelijker gewoon met ons te praten’, sprak ik richting de deur. De dame keerde zich om zoals een kanon op het dek van een slagschip: ‘Ik praat alleen met het KEI-bestuur, die leggen verantwoording af aan mij en jullie aan hen dus de KEI praat later wel met jullie.’

RANDY MARTENS Hoofdredacteur

Ze begon weer terug te draaien. Vesuvius. ‘Ik weet niet wíe jij bent...’, zeg ik tegen haar. ‘Ik weet ook niet wie jij bent...’, onderbrak ze me nog. Ik vervolg op verharde toon: ‘... maar als je over ons praat en niet mét ons doe

dat dan ook maar buiten gehoorsafstand’, terwijl ik naar het gat de deur wijs. Ze pruttelt nog iets als ‘Mijn pand…’ ‘Ik zal je wel even vertellen hoe het dan echt zit, als je toch niet weggaat. Maanden terug heb ik aangegeven dat er een slot in deze deur moet omdat hier een week lang veel computers komen te staan. Dat was om onnavolgbare redenen onmogelijk. Toen zei ik tegen je collega dat ik er dan zelf wel een hangslot op zou zetten. Dat was goed zei ze.’ Een klein meisje met blond haar?’, zo stelde de grote vrouw voor het eerst een vraag over hoe de situatie in elkaar zat. ‘Ik kan me dat niet voorstellen’, bemoeide het KEI-bestuurslid zich er eindelijk eens mee. ‘Daar was je inderdaad niet bij, zei ik terwijl ik me zuchtend afwend om weer op te ruimen. ‘Jullie moeten dit zelf repareren’, zei de vrouw tegen het KEI-bestuurslid. ‘Anders moet ik iemand bellen en dan stuur ik de rekening naar jullie.’ Ze liepen beiden weg terwijl ze door bleven praten over hun weltschmerz omtrent het hangslotje op de deur. Het bleef nog lang onrustig in het dorp.

Commentaar

Weltschmertz


4

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

Alleen nog garantie op studieschuld Protesterende studenten in Den Haag. Eind september, vlak na Prinsjesdag was het weer zover. ´Om te studeren prostitueren´ stond er onder andere te lezen op de borden. Het kabinet wil de studiefinanciering de komende twee jaar bevriezen, om op die manier ruim 18 miljoen euro te besparen. Studentenvakbond LSVb staat op zijn achterste poten en vindt dat er juist in het hoger onderwijs geïnvesteerd moet worden.

Je studententijd is belangrijk en leuk. Want behalve veel boekenwijsheid, doe je als het goed is

dekken waar je talenten liggen. De afgelopen jaren is de tendens dat studeren steeds sneller, efficiënter en effectiever moet. Kom je er na een jaar achter dat je toch niet de goede studie hebt gekozen, loopt het allemaal even wat minder lekker of loop je vertraging op doordat je studie in het buitenland niet genoeg punten heeft opgeleverd, dan gaat je dat onherroepelijk geld kosten. Om je studie af te maken moet je gaan lenen en je dus in de schulden steken. Hoewel de terugbetalingsregeling bij de IB-Groep vrij soepel is en de rente laag, is het voor veel studenten vooral een psychologische drempel die ze over moeten. Toen ik in mijn laatste twee jaar (want: verkeerde studiekeuze én stude-

“Garanties krijg je alleen bij aankoop van een koelkast” ook de nodige andere wijsheid op. Bestuursfuncties, studeren in het buitenland, schrijven voor de plaatselijke studentenkrant: het maakt niet uit waar je interesses liggen, voor iedereen zijn er mogelijkheden jezelf te ontwikkelen en te ont-

ren in het buitenland) mijn schuld steeds verder zag toenemen, vroeg ik me dan ook regelmatig af hoe ik dat in godsnaam ooit terug ging betalen. Achter in mijn boekenkast ligt een grote stapel brieven met het logo van de IB-Groep die ik maar

Ronald Plasterk ontvangt een petitie uit handen van LSVB voorzitter Gerard Oosterwijk. niet heb geopend. “Garanties krijg je alleen bij aankoop van een koelkast” sprak Plasterk tijdens de demonstratie met betrekking tot de eis van de LSVb dat er op het hoger onderwijs niet bezuinigd mag worden. En dat geldt dus ook voor een hbo- danwel universitaire opleiding. Die bieden je evenmin de garantie op een dikbetaalde baan waarmee je binnen notime je studieschuld wel weer aflost en dat is dan ook waar de angst om te lenen van de meeste studenten vandaan komt.

De bevriezing van de studiefinanciëring de komende twee jaar is niet mijn grootste zorg. En ik denk ook echt niet dat er daadwerkelijk studentes zijn die zich binnenkort in Groningen op de Nieuwstad zullen melden omdat ze hun halfje bruin bij de Albert Heijn niet meer kunnen betalen. Maar waar ik wel bang voor ben, is dat studeren steeds minder betaalbaar wordt. Waardoor studenten zichzelf minder keuzevrijheid gunnen, koste wat het kost hun studie binnen vier jaar willen afronden en de kansen die ze tijdens hun studietijd zowel binnen

Foto: Victorine van Alphen

als buiten hogeschool en universitiet krijgen, niet voldoende meer kunnen en durven benutten. Ik zal binnenkort mijn lot onder ogen moeten zien en mijn IB-Groep envelopjes eens onder het stof vandaan moeten halen. Dan zal de toekomst wel uitwijzen of mijn lening een goede investering was of dat mijn goedbetaalde baan een illusie blijkt en ik over tien jaar nog steeds iedere dag in een callcenter boze klanten te woord moet staan om mijn schuld af te betalen. Elske Woudstra

Baiser avec la langue Al voordat ik met drie koffers vol naar Parijs vertrok had ik het voornemen opgevat de Franse taal niet alleen vanuit een boek te gaan leren. Na aankomst schreef ik me plichtmatig in voor een intensieve taalcursus van een maand, maar stiekem hoopte ik dat er ergens in Parijs iemand zou zijn die me het echte Frans zou kunnen bijbrengen. De eerste kandidaat die zich hiervoor aandiende was een Alge-

waren antwoordde hij ‘Pommes d’amour natuurlijk, ken je die niet?’ Sindsdien ben ik niet meer opgehouden met het stellen van vragen. Kennelijk wordt hij daar niet horendol van, want rendez-vous volgt op rendez-vous en dan doceert hij me allerlei nuttige dingen. Zo is het eerste woord dat ik op de middelbare school leerde, ‘garçon’, nogal ouderwets geworden. Een jongen is hier een ‘mec’. Ook leer ik van hem

LISE EVERS Studeert momenteel in Parijs

rijnse jongen die in de supermarkt naast mijn huis werkt. Toen ik mijn boodschappen bij hem kwam afrekenen deed hij naast het kassabonnetje ook nog een ander briefje in mijn plastic tas. Zijn telefoonnummer, zag ik bij thuiskomst. De Algerijn was aardig en attent, maar bleek toch niet genoeg geïntegreerd om mij interessante dingen over de Franse taal en cultuur te kunnen leren. Over Zidane wist hij van geen ophouden, maar van Albert Camus daarentegen had hij nog nooit gehoord. Een tijdje later ontmoette ik op het Fête de l’Humanité, een enorm groot links angehaucht muziekfestival, een betere. Terwijl Manu Chao een stukje verderop aan het zingen was dat hij The King of Bongobong was, zag ik bij een eetkraampje een jongeman als een waanzinnige foto’s maken van een paar rode ballen. Toen ik hem vroeg wat dat

woorden die mijn lerares nooit in haar mond zou durven nemen. Dat klinkt misschien ietwat puberaal, maar ik vind, wie de vieze woorden van een taal niet kent, mist de kern van de cultuur waarin hij zich begeeft. Nu ik de hele dag met een andere taal bezig ben en het soms bijna een obsessie lijkt te worden, is het ook wel eens fijn een moment niet te hoeven vervoegen. Gelukkig is het Franse woord voor taal multi-interpretabel en kan ik met mijn leermeester, zonder er bij na te hoeven denken, ook ‘baiser avec la langue’.

Colomn

Als pas afgestudeerde gaat mijn sympathie eerder uit naar de protesterende studenten dan naar het kabinet. Uit ervaring weet ik immers dat studeren geen vetpot is. Van een studiebeurs, met eventueel een aanvullende beurs, valt simpelweg niet rond te komen. Dat weet iedereen. Gelukkig heeft de gemiddelde student best tijd voor een bijbaantje en is het daardoor bijna voor iedereen mogelijk om zonder al te veel financiële problemen zijn of haar studietijd door te komen. Mits je binnen vier jaar afstudeert natuurlijk. Want mocht dat niet lukken, dan wordt het een lastiger verhaal.


5

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

GOKGROOTMEESTER POKERKAMPIOEN ROB HOLLINK WINT ALLE CASINOSPELLEN

Ze bestaan: mannen die de kost verdienen met gokken. Rob Hollink (47) is niet het prototype profgokker die je in films ziet. Hoewel hij vele miljoenen bij elkaar heeft gegokt met verschillende spellen is hij de nuchterheid zelve gebleven. Begonnen in zijn studententijd in Groningen met het gokspel Golden Ten, groeide hij uit tot een wereldberoemde gokker. Wat hem vooral bekendheid gaf was zijn overwinning bij de World Series of Poker (WSOP) in Vegas. Zelfs de roulettetafel kent geen geheimen voor deze doorgewinterde gokker. “Ik ga niet vertellen hoe ik de roulette versla, dat snap je zeker wel?” Wanneer ben je er eigenlijk achter gekomen dat je goed kan gokken? Tot mijn veertiende wilde ik voetbalcoach worden, daarna wist ik dat ik beroepsspeler wilde worden. Op m’n zeventiende had ik uitgerekend hoe ik winnend kon blackjacken. Dat heeft me echt drie maanden gekost. Gewoon met een zakrekenmachientje. Toen heb ik een grote steekproef gedaan door met de hand te delen. Daaruit bleek dat ik een half procent voordeel had. Achteraf kwam ik erachter dat ik een half procent achterlag. Pas later hoorde ik over kaartentellen, maar dat is het meest frustrerende wat je kan doen. Shuffle-tracking en ace-tracking zijn interessanter. Bij slechte dealers kan je dan percentages halen van 10% voordeel.

Wanneer begon je er echt geld te verdienen met gokken? In 1983 begon ik Golden Ten te spelen tijdens mijn studie in Groningen. Na twee jaar had ik het helemaal door. Die bal maakt een soort ellips aan de hand waarvan je kan voorspellen waar hij terecht komt. Zo makkelijk eigenlijk. Toen heb ik in een aantal jaar tijd met een compagnon iets van 2.000.000 gulden gewonnen.

Dan verandert er zeker wel wat in je leven als student? Dan verandert de wereld wel voor je inderdaad. Als je zo jong bent is dat wel heel veel geld. Toen ben ik ook gestopt met mijn studie econometrie. Een voorbeeld van hoe je dan met geld omgaat: We reisden met een groep vrienden Europa door van casino naar casino. We reden een keer een auto in de prak en toen gingen we naar een garage en binnen een uur reden we weer verder in een nieuwe auto. Zo gaan dingen als je opeens zoveel geld hebt.

Jij stopte dus met je studie om profgokker te worden, ouders zeker blij? Mijn ouders hadden wel door dat ik graag gokte. Dat hou je ook niet 8 jaar verborgen. Ze zijn niet echt anti gokken, zoals de meeste mensen, ze zijn erg open van geest. Toen ik hier in Groningen econometrie ging doen en ik het eerste jaar haalde waren ze eerst heel happy. Toen ik na dat jaar stopte waren ze niet zo blij. Dat was een slecht plan zeiden ze, ‘valt wel mee’, zei ik. Hoewel ik in die jonge jaren heel risicovol speelde en geregeld blut ging heb ik nooit bij ze aan hoeven • kloppen. Dan begon je al• tijd maar weer opnieuw. Als je ouder wordt gaat het onbesuisde er wel een beetje af. Dan heb je geen zin • meer om als die risico’s te lopen en wordt je wat voorzichtiger.

Met een groep vrienden door Europa om te gokken: Als dat geen anekdotes oplevert… Er was een casino in Duitsland: Een heel groot casino. Iedereen mocht spelen. Alle beroepsspelers zaten er dan ook. Het enige probleem was dat ze alles wat

• • • •

je won bijhielden. Als je heel veel ging winnen werd je eruit gegooid. Mijn compagnon zei dat hij wel een idee had: ‘Dat vrouwtje achter de kassa van 50 ongeveer vind me wel leuk. Dan probeer ik wel even wat.’ Het duurde echt vier dagen dat we niks van hem hoorden. tot we telefoon kregen; ‘Het is geregeld kom me maar ophalen’, zei hij na vier dagen aan de telefoon. Dat vrouwtje was helemaal in de wolken. Toen wonnen we in twee weken 300.000 Mark en zij schreef ons steeds met verlies in het boek. (lacht hard) Het was geniaal. Hij was heel vindingrijk. In rond 1991 was het echt helemaal klaar met het Golden Ten. Ik had namelijk op een geven moment een verbod bij 500 privé-casino’s in Europa. In 1989 liet ik nog andere mensen voor me spelen. Dat heeft nog een jaartje geduurd toen was het wel klaar.

heb maar dat hou ik liever voor mij zelf. Die getallen die op sites staan slaan trouwens nergens op. (sites vermelden wat Hollink heeft gewonnen met toernooipoker, red.) Ik sta bijvoorbeeld op 2,8 miljoen maar ik heb ook wel 1,8 miljoen aan buy-ins betaald. Wat op internet gebeurd weet niemand, en wat er bij cashgames live in casino’s gebeurd weet ook niemand. Maar dat doe ik niet zoveel, waarom zou ik in Amsterdam in het casino pokeren als ik thuis online 60 keer zoveel omzet kan maken.? Het gaat me niet om het geld. Je moet genoeg hebben om te doen wat je leuk vind. Buiten een fatsoenlijke auto geeft ik niet zoveel uit. Ik vlieg ook wel businessclass en als ik in een hotel moet wil ik ook niet ‘driehoog achter’ zitten. Maar ik hoef niet zoveel miljoen want dat levert alleen maar problemen op.

Hoe zit dat met de vele toernooien die je speelt? Dat is ook geen vetpot. Buitenstaanders kijken naar toernooiresultaten. Maar 95% van de toernooi spelers zijn blut, dat zijn de Donkeys. De beste pokerspelers zijn cashgame spelers. Die namen hoor je niet die zitten onder de radar. Poker zit anders in elkaar dan de buitenwereld denk, in principe zijn de cashgame spelers veel beter.

Als je ergens uit werd gegooid, werd je dan zoals in de film naar een raamloos kamertje gebracht waar een hamer op tafel lag? Soms was het wel gevaarlijk. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik binnenkwam in zo’n kamertje. De deur dicht ging en gelijk stonden er zeven man om me heen en dan was ik mijn geld kwijt. Dat is wel eens gebeurd. De laatste twee jaar had ik standaard een kickboxer bij me want het werd te gevaarlijk. Die jongen was heel handig in het oplossen van dat soort situaties. Ik heb al mijn vingers nog.

Hoeveel heb je bij elkaar gegokt door de jaren heen? Met blackjack weinig, roulette wel behoorlijk wat, gokkasten ook, bij poker ook wel aardig wat. Ik heb zelf wel een idee hoeveel ik ongeveer gewonnen

Woordenboek Donkeys = Slechte spelers. Ace-tracking = De kaarten onthouden die voor de aas zitten en zo voorspellen wanneer de aas weer gaat vallen om daar op te kunnen inspelen met een hogere inzet. Shuffle-tracking = Veel te simpel gezegd: Onthouden waar de hoge kaarten zitten en die volgen tijdens het schudden. Zee complexe methode die weinig mensen onder de knie hebben. Cashgames = Alle niet-toernooi pokerspellen om geld. Golden Ten = Gokspel dat lijkt op roulette, maar een hoge mate van voorspelbaarheid heeft. De nummers staan stil, alleen de bal beweegt. 1% voordeel = Betekent gemiddeld een winst van 1% maken bij een spel. Gemiddeld dus 10 euro winst maken bij inzet van 1000 euro. Buy-In = Bedrag dat je moet betalen om mee te mogen doen aan toernooien.

Zo’n Phil Helmuth (zeer succesvol toernooispeler, red.), die kan niks qua cashgames. Toernooien zijn shortstacked waardoor het veel meer gokken wordt. Waarom zou iemand die elke dag thuis 3000 tot 5000 kan verdienen naar San Remo gaan om een toernooi te spelen met alle onkosten? Ikzelf vind toernooien spelen gewoon leuk. Ik was ook al gewend zo te leven. Dan was je een paar weken thuis en dan ging je weer een paar weken op pad. De waardering van de toernooien is ook zwaar overschat. Iemand die een bracelet wint heeft gewoon een toernooitje van 210 man gewonnen en that’s it.

Je was wel op jacht naar zo’n bracelet toch? Ik was gewoon geïrriteerd dat ik het in Vegas niet goed deed. Ik heb nu een keer een toernooi in het Bellagio gewonnen en die WSOP bracelet maar relatief doe ik het daar altijd slecht.

Als het je niet om het geld én niet om de roem gaat, wat drijft je dan? Ik hou gewoon van spelletjes. En als ik iets doe probeer ik het zo goed mogelijk te doen, het is gewoon het competitieve, maar ook

het psychologische verhaal erachter. Hetzelfde geldt voor toen ik zo grof op de beurs aan het gokken was, dat was ook niet voor het geld. En dingen interessant vinden, is voor mij een belangrijke drijfveer. Poker vind ik gewoon een heel interessant spel. Het heeft nog steeds mijn aandacht. Op het moment speel ik ook erg goed vind ik zelf. Bij Pot Limit Omaha weet ik ook dat ik de allerhoogste spellen kan spelen.

Is er eigenlijk een spel in het casino dat je niet winnend kan spelen? (Hollink denkt lang na) Alles in het casino heb ik wel winnend gespeeld. Zelfs gokkasten. Ik heb dat twee jaar met een vriend gespeeld. We hebben de jackpot 17 keer gewonnen, daarmee hebben we in 20 maanden 750.000 gewonnen. Vroeger waren ze verplicht om de rolverdelingen erop te zetten, toen kon je het gewoon simpel uitrekenen wanneer zo’n kast speelbaar was. (als de jackpot hoger was dan een bepaalde was de verwachte winst hoger dan nul, red.) Nu moet je iets inventiever zijn. Maar het is niet zo dat we een mannetje in de fabriek hebben hoor. Randy Martens

Foto: Ewoud Rooks

CV 27-03-1962 1983 - 1991 1991 - 1995 1995 - 2001 2001 - heden 2005 2008

Geboren in Enschede Golden 10 Blackjack Roulette Poker Winnaar EPT Winnaar WSOP


6

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

Bubbles

Als je de standaard Hollywoodfilms en de lange rijen voor je bakje popcorn bij Pathé zat bent, is Images een goed alternatief. Het filmtheater, gevestigd in een herenhuis in de Poelestraat, heeft veel te bieden. Iedere dag staan er art-house films op het programma. Momenteel draait er bijvoorbeeld Millennium: mannen die vrouwen haten, een verfilming van het boek van Stieg Larsson. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten, zoals verschillende filmfestivals of de vertoning van een documentaire met live-muziek. Heb je na de film nog zin om een drankje te drinken, dan kun je dat doen in het sfeervolle café, of ’s zomers op het terras.

Stalstraat 2

Achter het iets bekendere ‘Land van Kokanje’ is de cocktailbar Bubbels gesitueerd, toegankelijk via beide kanten van het gebouw. Daarmee is gelijk het mysterie van de grote onbekendheid van deze tent ontrafeld. Tenzij hopeloos verdwaald -of medewerker van het bevoorrading personeel van de V&D- zul je nooit tegen officiële ingang van Bubbels aanlopen. Het geheim van Bubbels is hun hamburger. Gemaakt in dezelfde keuken als het ‘Land van Kokanje’, zijn er zo’n zeven verschillende burgers te vinden op de kaart. Allemaal verpakt in hippe namen zoals ‘Geitenwollen sok’. De burgers zijn kwalitatief onovertroffen in Groningen. Stufi binnen? Eenmaal verzadigd is de huis-merlot een prima supplement bij het natafelen. Ook door de proffesionele bediening scoort deze tent hoog op onze Bourgondische schaal.

De Smederij

Tuinstraat 2

Images

Papengang 6

De Warhol is een a-typische tent. De nachtkroeg is een ode aan ‘the silver prince of pop’ kunstenaar Andy Warhol. In de jaren negentig was de tent een fenomeen totdat de stekker eruit ging omdat het nieuwe eraf was. Na elf jaar gesloten te zijn geweest is het nu alweer een jaar open. Het begon namelijk weer te kriebelen bij de oude oprichters. Deze tent heeft een net wat ouder publiek en is net wat hipper dan de concurrent, ook omdat je er binnen mag roken.Verstopt in de Papengang is het een kroeg die bij veel studenten ten onrechte niet bekend zal zijn.

De Warhol

PLEKKEN WAAR JE TE WEINIG KOMT

Poelestraat 30

Foto: Nol Klis

Foto: Hanne van der Velde

Foto: Nol Klis

Ariola

Hip is om hier te lunchen. Voor €3,25 krijg je een goeie bak met verse pasta mee. Lekker om je honger mee te stillen tussen de colleges en ub-uren door. Voor avondeten kun je hier natuurlijk ook terecht. Snel heen en lekker eten!

Foto: Eveline Vaessen

Steentilstraat 36-1

Aan de warme sfeer en liefde voor eten valt niet te ontkomen in de Folkingestraat 54. Italiaanse pasta’s, tapenades, pesto’s, tapas en ingrediënten stampen dit winkeltje tot de nok toe vol. Lieve vrouwen verwelkomen je met een grote glimlach. Op het moment dat je de winkel binnenstapt wordt je ineens overspoeld door een heerlijk familiegevoel.

Dit is even helemaal wat anders dan de gemiddelde kroeg in Groningen. Dat het een tikje alternatief is kan je niet ontgaan door de lampionachtige lampen en de vrolijke kleuren van de muren en het meubilair. Ook het publiek is net even wat anders. Hangplaats van de “creatieve sector” van Groningen. Kunst van beginnende kunstenaars siert de muren. Je kan er meer dan drinken, de Kult heeft een uitgebreid programma aan activiteiten zoals avonden met bands, film en bingo. Je kan er ook goedkoop eten. Het eten is ook soms een tikje anders dan je misschien gewend bent, denk: brandnetel-kaasquiche. Al met al heeft de Kult een soort buitenlandse allure die je niet veel ziet in Groningen.

De Kult

Folkingestraat 54

Foto: Hanne van der Velde


Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

7

Elke dag een schone onderbroek Introductiekampen overspoeld met bespottelijke regeltjes Zes uur slaap, ondergoed verschonen, SOA’s melden en een verbod op drankspelletjes. Geen opmerkingen over uiterlijk en seks, en natuurlijk je tanden poetsen voordat je gaat slapen. Enkele regeltjes vastgesteld door de Advies Commissie Introductietijden (ACI). Het introductiekamp van 2009 hangt van de meest absurde regeltjes aan elkaar. In een draaiboek moeten alle activiteiten van minuut tot minuut worden vastgelegd. Ondergoed verschonen en tanden poetsen horen daar ook bij. ‘Tien uur tot kwart over tien: Tijd om een schone onderbroek aan te trekken.’ Uitputting en sociale druk worden door de ACI aangehaald als argumenten voor deze extreem betuttelende regelgeving. ‘Studenten zijn op kamp niet altijd in staat om zelf te bepalen hoeveel uur slaap ze nodig hebben’, aldus Luut Kroes, commissaris van de ACI. Een meer aannemelijke verklaring voor uitputting is dat de studenten wèl zelf kunnen beslissen, dat ze de gezelligheid het voor één keer laten winnen van hun vermoeidheid.

Jazz wordt tegenwoordig op iedere straathoek aangeboden. De Spiegel staat erom bekend, ook de Kroeg van Klaas geeft ons een shot. Toch hebben we nog een tentje dat het verdient er uitgelicht te worden. Net buiten de grachten ligt De Smederij. Je kan er ook eten, maar het gaat ons om de jazzavonden. De Smederij weet een fantastische huiskamersfeer te creeëren. Daarbij helpt het publiek; als je zeker wilt zijn dat je geen zestienjarigen tegenkomt is dit de tent waar je moet wezen. Op dagen zonder muziek wordt het al snel te rustig voor de gemiddelde student, maar de dinsdagavonden met muziek zijn een absolute aanrader. Aanvang 22:30, entree is gratis.

Bandirah

De meeste incidenten gebeuren in combinatie met overmatig alcohol gebruik. Er schijnt volgens de ACI regelmatig sprake te zijn van sociale druk om toch met dingen mee te doen, vandaar een verbod op drankspelletjes (ook op vrijwillige basis). Een verbod op drankspelletjes is echter geen oplossing. Voorvallen met betrekking tot overmatig drankgebruik voorkom je hier niet mee. Als men alcohol wil drinken drinkt men dit hoe dan ook, met of zonder bijbehorend spelletje. Alcohol gerelateerde voorvallen zijn alleen uit te sluiten met een geheel alcoholverbod. Studenten worden behandeld alsof ze achterlijk zijn, en niet in staat eigen verantwoordelijkheden te nemen. Krampachtig wordt geprobeerd incidenten te voorkomen, maar ongevallen gebeuren altijd en overal.. Het is enigszins teleurstellend dat eerstejaars studenten de dupe worden van al deze bespottelijke regeltjes. Eerstejaars moeten leren om op eigen benen te staan, en hun eigen verantwoordelijkheden te nemen. En ja… soms ga je daar nou eenmaal bij onderuit. Tessa Nijland

www.bandirah.com


8

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

De Do’s en Don’ts van:

Vrouwen versieren Versieren. Ondanks de reputatie dat studenten zich een weg naar hun diploma toe neuken, zijn we er gemiddeld niet erg goed in. Natuurlijk, jij wel. Jij praat ze bij de vleet je bed in. Bij tweetallen en meestal Zweedse tweelingen. Dan moet je dit niet lezen. Trouwens, dit is ook niet voor vrouwen. Dit is even mannen onder elkaar. Wij zijn speciaal voor jou even in het onderwerp gedoken en er blijken wat tips te zijn die jij kan gebruiken. Niet van ons uiteraard, wie zijn wij tenslotte? Van de pro’s.

Zeuren Dat is echt een dooddoener. Echte mannen zeiken alleen op het toilet. Het is weer een vorm van zwakte tonen. Als je zeurt suggereer je dat iemand het moet oplossen of dat je eronder lijdt. Masterflirtcoach Van Ewijk zegt er zelfs over dat je als man helemaal niet negatief mag praten. Wel is het goed kritisch te zijn. Vooral op haar. In iedere aflevering van realitysoap ‘The Pickup Artist’ hamert meesterverleider Mystery erop ook wat kritische dingen tegen ‘het doelwit’ te zeggen. Wees wel kritisch op een leuke plagerige manier en op ver-

Bij stap één gaat het meteen al moeizaam. Het aanspreken van vrouwen/meisjes is meteen een groot obstakel voor ons. De Masterflirtcursus van Tijn van Ewijk beweert dat deze terughoudendheid een restant van de oertijd is. Volgens Van Ewijk waren er in de oertijd zo weinig (vruchtbare) vrouwtjes in de buurt dat voortplantingskansen snel daalden als je het verpeste bij eentje. Andere nadelen waren je doodgemaakt kon worden door de bijbehorende holbewoner als het een vrouwtje van een andere stam betrof. Vandaar onze ingebouwde terughoudendheid. Hele spannende psychologie rechtstreeks van de permafrost. Hoe dan ook, er zijn tegenwoordig genoeg visjes in de zee en steeds minder agressieve holbewoners. Hoewel je ze op zaterdagavonden soms nog steeds ziet in de Poelestraat. Het credo is daarom ‘gewoon doen’ en ‘aantallen maken’. Niet geschoten is altijd mis en hoe meer vrouwen je aanspreek hoe beter je wordt. Mannen hebben overigens geluk. Vrouwen vinden mannen vooral aantrekkelijk vanwege gedrag. Biologen zijn het er over eens: Intelligentie is onze pauwenstaart. En dat kunnen we tonen door gedrag. Daardoor heeft een lelijke man het veel makkelijker dan een lelijke vrouw.

DO’S Niet geïnteresseerd zijn en toch geïnteresseerd zijn Als een vrouw het idee heeft dat jij afschuwelijk geïnteresseerd bent in haar gaat het meteen de verkeerde kant op. Het is allereerst een teken van zwakte. Als je iedere vrouw kon krijgen was je vast niet zo enorm geïnteresseerd in haar. Bovendien is ongeïnteresseerdheid in essentie mannelijk. Daarnaast kan grote interesse van jou, haar het idee geven dat ze niet van je af gaat komen waardoor ze meteen geslotener wordt. Het moet haar echter wel duidelijk zijn dat je “iets” in haar ziet. Anders praat ze liever met iemand anders. Dus probeer die balans te vinden. Een tip is om vooral interesse te tonen qua uiterlijk, dat is de meest mannelijke vorm van interesse volgens de experts.

Loop weg voor het saai wordt Een klassieke fout: blijven hangen totdat het suf wordt en dan gaat zij er vandoor. Dan heeft ze dus het initiatief genomen en dat betekent weer dat jij een slappe lul bent. Ga dus tijdig weg. Vooral haar vriendinnen zullen je snel weg willen hebben. Het is slim om meteen duidelijk te maken dat je niet gaat blijven hangen. “Aah, mijn vriend is even bier aan het halen. Kan ik mooi even met jou kletsen.”

Drie seconden regel Drie seconden nadat je binnen aanspreek reikwijdte moet je actie ondernemen. Deze regel staat niet in marmer gebeiteld in de heilige tempel van het versieren. Maar de kans is groot dat je kansloos starend gespot wordt als je niet meteen toeslaat. De vraag is natuurlijk ook waarom je niet meteen zou toeslaan als je dat later wel van plan zou zijn.

Rustig praten, rustig en weinig bewegen Weer zo’n alfaman iets. Tijn van Ewijk geeft de volgende verklaring: “De aap die de baas is beweegt ook haast niet. Af en toe misschien om een andere aap in elkaar te slaan. Verder nauwelijks.” Probeer ook rustig te praten. James Bond is volgens Van Ewijk het beste voorbeeld dat bestaat.

Niks aantrekken van ‘de bitch’ Dit is de belangrijkste tip: Je hebt ook gewoon vrouwen met een slecht karakter. Vrouwen die erop kicken mannen af te wijzen. Vrouwen waarbij achter een leuk koppie een wereld van haat verborgen gaat. Vrouwen die kindertraantjes drinken bij het ontbijt. Maak gewoon een kutopmerking terug en trek je er niets van aan. Je hebt even gekeken of ze een goede smaak had en dat blijkt niet zo te zijn.

DON’TS Openingszinnen gebruiken Dat is toch een vorm van bedelen om goedkeuring. Vrouwen willen geen bedelende man volgens de experts. Door het feit dat je een zinnetje bedacht hebt om haar aan te spreken toon je eigenlijk ook al teveel interesse. Bovendien heeft ze gelijk door dat ze “aangesproken” wordt. En dan gaat de oester dicht.

Iets over jezelf vertellen Ga het vooral niet hebben over jezelf. “Voor de ander is de ander de meest interessante persoon op aarde”, volgens versiercoach Tijn van Ewijk. Ze vindt zichzelf dus interessanter dan jou: één of andere gast die ze niet kent. Bovendien blijf je dan een enigma, niets wekt meer nieuwsgierigheid op bij het zwakke geslacht. Het is niet voor niets dat Amerikaanse pickup artist Mystery zichzelf zo noemt. Een concrete tip van versiercoach Tijn van Ewijk is om een kulverhaal op te hangen als ze vraagt wat je “doet” in het dagelijks leven. “Ik ben jongleur in het circus, maar genoeg over mij….” Eindelijk iets makkelijks! Onzinverhalen ophangen is een van de dingen die we in het rijtje banden plakken en kaartlezen kunnen zetten. Dat komt dus wel goed.

De vakliteratuur Het Spel - Neil Strauss. Boek over het verleiden van vrouwen. Strauss dook twee jaar lang onder in het wereldje van de beste versierders op aarde. Dit boek is het resultaat en inmiddels een klassieker. The pickup artist Amerikaanse VH1 tv serie. Wordt gepresenteerd door zelfbenoemd beste verleider te wereld Mystery. Een groep kansloze mannen wordt opgeleid tot ‘pickup artists’, uiteraard valt er iedere week eentje af. Deze serie is niet op de Nederlandse tv, maar als je weet wat de internets is kan je het vast vinden. Masterflirt - Tijn van Ewijk www.masterflirt.nl De enige Nederlandse bron van het artikel. Dit is meer gericht op succesvol flirten dan op verleiden. Masterflirt geeft bied cursussen aan en geeft CD’s en boeken uit.

Foto: Jan Luursema anderbare dingen. Zeggen hoe asymmetrisch haar gezicht is werkt dus niet.

Wegkijken bij oogcontact Een klassieker: Het alfamannetje kijkt nooit weg. Zo gaat het in het hele dierenrijk, van honden tot leeuwen, het dominante exemplaar kijkt niet weg. Eigenlijk komen alle tips neer op het alfamannetje uithangen. Volgens alle door ons geraadpleegde bronnen willen alle vrouwen toch de zilverrug. Dat is de grote aanname achter alle tips over versieren die we hebben weten te vinden.

“Goed versierd? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt.” Vertellen hoe geweldig je bent Als je dat doet geef je op een dieper niveau aan dat je blijkbaar moet vertellen hoe geweldig je bent omdat men dat anders niet door heeft. Ook lijkt het weer op vissen naar goedkeuring. En dat geeft weer aan dat je niet alfaman bent. Die bepaalt namelijk zelf wel wat goed is en niet. Dus als ze zegt: “Ik hou van een man die goed auto kan rijden”, zeg jij: “Ik heb geen rijbewijs.” Navraag bij een aantal anonieme mooie vrouwen legde wel een mogelijke complicatie bloot bij al deze levensveranderende tips. Ze buitelden trouwens allereerst over elkaar heen om te bevestigen dat we er niks van kunnen. “Goed versierd? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt.” Het probleem bleek niet te zijn dat die mannen de vakliteratuur niet kenden, en dat is de moeilijkheid hier: “Het ergste is wel dat boek, (Het Spel, red.) zogenaamd DE manier om vrouwen te versieren. Dat heb ik meteen door. Zo triest.” Dus kopieer die zinnetjes en trucjes niet volledig. Daarmee ben je eigenlijk als weinig verbaal creatieve man weer helemaal terug bij af. Randy Martens


9

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

Voor de vrouwen: wat vinden wij ervan? ‘Vrouwen met een eigen mening zijn kansloos in de liefde’, aldus flirtcoach Ton Ewijk op zijn flirt-cd ‘Masterflirt’. Ik zou hier moeten stoppen met schrijven, voordat ik zijn cd ga bekritiseren. ‘Een man wil alleen maar geprezen worden, dus ga geen gevecht met hem aan. Om een man te versieren moet je hem prijzen tot je zelf bloost.’ Gelukkig is de flirtcoach mijn type niet.

de verschillende gedragspatronen van de man en de vrouw: ‘Mannen en vrouwen zijn net zo verschillend als hun reproductiecellen. Een vrouw heeft slechts 400 eicellen. De eicel is onbeweeglijk en wacht af. Als man produceer je 300 miljoen zaadcellen per dag. De spermacel is zeer beweeglijk en erg agressief. Hetzelfde in een ander niveau zie je in de drang van ons leven.’ Voor de vrouwen die een beetje misselijk worden van dergelijke uitspraken, een selectie van tips waar we wel wat mee kunnen:

´Mannen begrijpen niets van vrouwen en dat weten we´, aldus Ewijk. Toch probeert hij de mysterieuze wereld van ´de vrouw´ te ontrafelen en de weg te vinden in het labyrint van haar motieven. Hoe? Met een versier-cd genaamd ´Masterflirt’. Zijn inlevingsvermogen houdt hier niet bij op, want ook voor de vrouw heeft hij een cd uitgebracht om haar handvatten te bieden bij het contact met het andere geslacht. In tegenstelling tot de subtitel op de mannen-cd ‘Hoe verleid je iedere vrouw’ is deze meer passend voor de vrouw getiteld: ‘Hoe vind en bind je die vent’.

- ‘Het meest interessante mens voor de ander is de ander’ ofwel: praat niet alleen over jezelf. - Mannen willen hun partner gelukkig maken. Geef dus gerust aan wat je wilt. Als je een man bedankt voor iets, zijn ze helemaal gelukkig. De rekening delen is romantisch gezien de verkeerde boodschap. Laat hem dingen voor je doen, maar maak er geen misbruik van.

Wijze lessen voor de vrouw:

- Ga niet bedelen, ofwel alles doen om zijn goedkeuring maar te krijgen. De man wil jou het liefst veroveren. Geef hem dus

op zijn hoogst een voorzetje (oogcontact zoeken bijvoorbeeld), dan heeft hij het gevoel dat hij de eerste stap heeft gezet. Dat vinden veel mannen belangrijk. - Praat niet teveel over je exen. - Stel positieve open vragen en kijk hoe hij reageert. Zo kan je er achterkomen hoe hij in het leven staat. Naar de mening van deze vrouw is de ‘man-prijzende-meningsloze-vrouw’ en de ‘vrouw-veroverende-testosteronbonk’ een combinatie die vaak alleen op de korte termijn werkt. Beide posities geven tijdelijk voldoening voor beide partijen, maar op de lange termijn kunnen de meeste relaties wel wat uitdaging gebruiken. Dan werkt een gelijkwaardige relatie het beste. Als variant op een oud gezegde, de volgende woorden voor de vrouwen die zich niet kunnen vinden in het ideaalplaatje van de primitieve vrouw uit versierboeken en –cd’s: er zijn meer mannen dan kerktorens. Genoeg mannen hebben de voorkeur voor een ervaren vrouw boven een kuise maagdelijke vrouw en houden van vrouwen met een eigen mening. Wanda van der Zee

“Alles is uiteindelijk terug te voeren op het pleistoceen” Wij vrouwen hebben namelijk maar één doel als we de cd mogen geloven; die ene ware prins op het witte paard aan de haak slaan. De beste partij als de toekomstige vader van je kind. Hoe wij deze ideale man versieren volgens de coach: kuis, maagdelijk en liefhebbend zijn. Maar noem je vriend of man niet te vaak ‘schatje’ of ‘moppie’, want dat gaat ten koste van zijn individualiteit. ‘Alles is uiteindelijk terug te voeren op het pleistoceen’, aldus Van Ewijk die de man en vrouw het liefst zo primitief mogelijk ziet. Mannen moeten bijvoorbeeld niets hebben van vrouwen die teveel flikflooien. Als meerdere mannen een vrouwtje bevruchten, hoe weet een man dan immers of hij de vader is van het kind? Hoeveel mannen hebben er in dit tijdperk geen hekel aan als zijn wederhelft het over een ex heeft? Wij vrouwen zijn echter erg benieuwd naar het verleden van de man en de problemen die hij is tegengekomen in de relaties met zijn exen. Hoe ging hij er mee om? Ofwel: heb ik een goede partij hier of moet ik even verder zoeken naar een betere kandidaat om me mee voort te planten? Deze benaderingen zijn natuurlijk erg generaliserend. Net zo generaliserend als de verklaring van de flirtcoach voor Foto: Jan Luursema

Cleopatra ASG versus Unitas SG

Cleopatraan Bas neemt een kijkje bij een jaarclub van Unitas. Groningen telt ruim 50 verschillende studentenverenigingen, elk met een gezonde dosis vooroordelen ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld: Cleopatra is voor blowende metalheads, Unitas is voor afgeschreven Vindicaters. Ter experiment gooide de SK wat mensen bij elkaar om te

zien wat er zou gebeuren. Cleopatraan Bas prikte een vorkje mee met een (vrouwelijke) jaarclub van Unitas. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er gepraat over de vooroordelen en de verschillen tussen de twee verenigingen. ‘Maar heb je geen speciale shampoo no-

dig om dreadlocks te wassen?’ Bas komt binnen in een klein kamertje stampvol Unitaters. We gaan zitten, en vallen meteen met de deur in huis. Hoe beschrijft Bas een doorsnee Unitater? Bas: ‘De jongens dragen vooral overhemden of

polo’s. Meiden dragen denk ik vaak wat strakkere broeken en rokjes.’ (De hele jaarclub, kijkt schuldbewust naar beneden, naar hun strakke broeken en korte rokjes.)

grote studentensport,’ wordt er uitgelegd. ‘En er zijn vast ook mensen van Cleopatra die aan roeien doen.’ En er rest Bas niets anders dan dit toe te geven.

Ook Bas voldoet perfect aan het stereotype lid van Cleopatra met zijn lange haar en alternatieve kleding. ‘Toen je binnenkwam dacht ik gelijk: ja, dat nou echt Cleopatra,’ aldus een meisje van Unitas. De Unitaters en Bas zijn het erover eens dat Cleopatra een tikkeltje alternatiever is dan andere verenigingen. ‘Maar’, vertelt Bas, ‘er loopt ook iemand bij Cleo rond, die standaard schoenen van 200 euro draagt en een heel duur pak.’ Ook hebben volgens hem slechts 10 tot 12 jongens van Cleopatra dreadlocks. Dat komt als een verassing voor de jaarclub.

Er wordt gesproken over de disputen bij Unitas en Cleopatra. De benaming van de Cleopatraanse disputen leidt tot algehele hilariteit. Deze blijken ‘boten’ te heten. ‘En heet de voorzitter van zo’n boot dan een kapitein?,’ wordt er lachend gevraagd. En hoe kan het ook anders, de voorzitter heet inderdaad een kapitein. Verbazing is er over het feit dat de boten van Cleopatra gemengd zijn. ‘Bij ons zijn het of alleen meisjes, of alleen jongens,’ aldus een meisje van de jaarclub.

Cleopatra en Unitas: de feiten

• •

• •

Cleopatra is opgericht in 1985 De studenten die Cleopatra oprichtten wilden de vereniging oorspronkelijk vernoemen naar hun mentor, Theo van Uum. Deze heeft dit plan echter ijskoud verijdeld. Unitas is opgericht in 1996. Je kunt een Unitater heel boos krijgen door hem ervan te beschuldigen lid te zijn van Dizkartes. Foto: Jan Luursema

Ook over Unitas bestaan er verkeerde opvattingen. Volgens Bas doen Unitaters vooral aan roeien, zeilen of hockeyen. Dit blijkt niet zo te zijn. ‘Er zijn wel wat mensen die roeien, maar lang niet iedereen. Roeien is gewoon een hele

En heeft iemand zich nog ergens over verbaasd van de andere vereniging? ‘Ja, dat mijn stereotype Cleopatraan binnen kwam lopen,’ zegt een Unitater. Bas: ‘Het was gewoon verdomd interessant!’ We hebben geleerd dat Cleopatra meer is dan een stel losbandige, blowende studenten en dat Unitas geen omhooggevallen kakkerclub is voor afgeschreven Vindicaters. ‘Het zijn dan wel verschillende verenigingen, maar dat betekent nog niet dat ze niet open staan voor elkaar,’ concludeert een meisje van Unitas. Lisanne Wieringa


10

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

Anaal je doctoraal? Nederland is boos. Dat gebeurt vaker in een tijd waarin zeggen wat je denkt bijna CV-waardig is geworden, maar ook studenten roeren zich nu. Minister Plasterk heeft namelijk aangekondigd de studiefinanciering voor in ieder geval twee jaar te bevriezen. Dat wil zeggen: de beurs wordt niet aan de inflatie aangepast. Met de OV-jaarkaart (kosten: nul euro) reisde een groep studenten naar Den Haag om te protesteren. Een tiental studentes verkleedde zich als hoer, en tooide zich met borden als: ‘Ik betaal anaal mijn doctoraal.’

Opinie

Ludiek, maar bij mij overheerst de irritatie. Heel Nederland moet inleveren, waarom wij als studenten niet ook? Of willen we de kosten ‘anders’ verdelen? Dat kan natuurlijk, geen probleem. Kopvoddentaks invoeren, voor de meeste studenten geen centje pijn. Een fundamentelere heroverweging van het sys-

teem lijkt mij nochtans zinvoller. Want hoe normaal is het eigenlijk dat de hele bevolking meebetaalt aan het hoger onderwijs van een minderheid? Terwijl die minderheid het na hun studie toch al goed krijgt, viel vorig jaar bij regeringspartij PvdA te horen.

zal ervoor kiezen met hun handen te gaan werken, wat goed uitkomt gezien het tekort aan vakkrachten. Niet alleen kan het geld van de studiefinanciering in deze variant elders besteed worden, ook zal de jaarlijkse tsunami van studenten

een halt worden toegeroepen – waardoor afzonderlijke diploma’s de facto meer waard worden. Andere positieve bij-effecten zijn te verwachten. Studenten zullen sneller (af)studeren als ze elk studiejaar in hun portemonnee voelen. Minister Plasterk zal in zijn handen wrijven: ‘Geen gelul, in vier jaar je bul.’ Dat studenten tegen maatregelen te hoop lopen zal wel een erfenis

van de wilde jaren ’60 zijn, maar de regering zou er zijn oren niet naar moeten laten hangen. Juist studenten, een groep met een uitstekend toekomstperspectief, zijn prima in staat meer te betalen dan nu het geval is. En als studentes daarvoor een tube glijmiddel nodig denken te hebben is daar vast wel een lening voor af te sluiten. Jesper Verhoef

Nu is het niet zo dat ik me bezwaard voel om op kosten van de maatschappij te studeren. Immers, aannemelijk is dat je na je studie voor diezelfde maatschappij een toegevoegde waarde bent. Maar toch steekt er iets. Zeker nu het Hoger Onderwijs volledig uit zijn jas lijkt te groeien: het aantal studenten rees de afgelopen jaren de pan uit. Hoewel Nederland graag een kenniseconomie wil zijn, is dit funest voor het niveau. De kwantiteit gaat praktisch altijd ten koste van de onderwijskwaliteit. Radicale verandering moeten overwogen worden. Eén optie is de invoering van het zogenaamde sociaal leenstelsel. Dat houdt in dat de studiefinanciering volledig wordt omgezet in een lening. Na afloop van de studie kan de lening naar draagkracht worden terugbetaald. Het zal scholieren tot een zorgvuldiger studiekeuze aanzetten, na zich te laten afvragen: wil ik werkelijk studeren? En: is het me zo waardevol dat ik er een flinke lening voor over heb? Een aantal Foto: Victorine van Alphen

‘Mensen denken dat het een bom is’ Strak in pak met flitsende zonnebril en cowboyhoed zwerft hij dansend door Groningen, met in zijn rugzak een zelf geknutselde muziekinstallatie. De 55-jarige Petru is afkomstig uit Roemenië en woont sinds zestien jaar in Groningen. Momenteel leeft hij van een uitkering. Geld is niet wat hem gelukkig maakt, zijn hart en ziel liggen bij zijn dertienjarige dochter Petra en de dans. In het Groningse nachtleven gaat Petru geheel in zichzelf op tussen de feestende menigte van studenten. Hij wordt nagekeken, uitgelachen, en er wordt geregeld kleingeld naar hem gegooid. Enkelen willen zelfs op de foto met hem. Het geld hoeft hij niet. ‘Ik houd niet van bedelen, ik wil alleen de mensen opvrolijken met lol en plezier!’ En plezier hebben de mensen die hem zien dansen zeker.

Apart'Ja

Petru is een opvallende verschijning, iets wat hij zichzelf goed realiseert. ‘Ik ben gewoon een idioot!’ Zegt hij vrolijk. Idioot schijnt volgens hem afgeleid te zijn van het woord idee. En aan ideeën ontbreekt het hem niet. ‘Het dansen is begonnen toen ik een discman kreeg’, vertelt Petru. Met een gekopieerde cd van Captain Jack konden de danspassen niet achterblijven. Zijn muziekuitrusting hangt hij om zijn nek, met achter in zijn rugzak twee boxen voor maximaal volume.‘Mensen denken wel eens dat het een bom is.’ Door alle draadjes heeft het daar ook wel wat van weg. Petru maakt er een grapje van: ‘Ik heb twee knopjes, één voor vrede en één voor wraak’, zegt hij tegen de mensen.

Foto: Ewoud Rooks

In zijn rugzak bewaart hij ook een fles drank met daaromheen een lege zak chips om op straat zo onopvallend mogelijk te drinken. Petru beweert echter zelden dronken te zijn. De alcohol die hij binnenkrijgt danst hij er volgens eigen zeggen direct weer uit. Petru laat een paar laatste danspassen op het geluid van Captain Jack zien. Ondanks zijn problemen met geld en instanties staat hij vrolijk en positief in het leven. ‘Het leven moet je leren nemen zoals het is!’ Tessa Nijland


11

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

“Nederland moet zich zo snel mogelijk terugtrekken uit Afganistan.” Harry van Bommel Tweede Kamerlid SP

Arend Jan Boekestijn Tweede Kamerlid VVD

Er ontrolt zich in Afghanistan een Vietnam-scenario. Steeds meer militairen gaan er naar toe, er vallen steeds meer (burger-)slachtoffers en de kans op vrede wordt steeds kleiner. Net als bij de oorlog tegen Vietnam neemt de steun onder onze eigen bevolking met de dag af en dat geldt niet alleen voor Nederland. Ook de uitgezonden militairen en hun vakbonden vragen zich af waar we in Afghanistan in vredesnaam mee bezig zijn. Mijn afwijzing van deze oorlog wil zeker niet zeggen dat ik vind dat we de Afghanen in de steek moeten laten. Integendeel. We zullen de Afghanen moeten helpen bij het op gang brengen van onderhandelingen waar ook de Taliban deel van uitmaken. We mogen niet vergeten dat de Taliban voor een belangrijk deel oorspronkelijk uit Afghanistan komt. Met een onderhandelde vrede en opname van de Taliban in het politieke proces is er een kans dat Afghanistan ooit weer van de Afghanen wordt. Tot die tijd is humanitaire hulp nodig, maar niet door militairen. Als we Afghanistan werkelijk willen helpen, zullen we de oorlog moeten stoppen.

Twee weken geleden sneuvelen in één etmaal twee Nederlandse militairen. In totaal zijn er nu 21 Nederlandse slachtoffers te betreuren. Dat zijn er 21 te veel. Natuurlijk, proportionaliteit geldt voor alle levensterreinen dus ook hier, maar wat zou het in dit geval betekenen indien wij morgen onze militairen terugtrekken? We moeten ons realiseren waar Afghanistan vandaan komt. Acht jaar geleden knechtte het Taliban regime nog de Afghaanse bevolking. De internationale missie bestrijdt de Taliban en probeert vrede en veiligheid te brengen voor de Afghaanse bevolking. Daarnaast is het heel belangrijk ons te realiseren waarom de internationale gemeenschap aan deze missie is begonnen. De aanslagen van 11 september lieten zien waartoe Al-Qaeda in staat was. Dat mag nooit meer gebeuren en daarom zijn wij in Afghanistan.

Opinie

Nederland moet zo snel mogelijk weg uit Afghanistan. De militaire strategie die daar door de buitenlandse troepenmacht wordt gevolgd, is volkomen failliet. De veiligheid is er sinds de inval in 2001 ieder jaar op achteruit gegaan. De opbouw van het land komt nauwelijks van de grond en bij de laatste presidentsverkiezingen is gebleken dat we een president in het zadel houden die niet terugdeinst voor fraude. Door in Afghanistan te blijven, geven we steun aan deze heilloze operatie.

Daar komt nog bij dat de Afghaanse interim-regering de internationale gemeenschap gevraagd heeft om hen te ondersteunen. Wij bestrijden de Taliban en onze troepen helpen bij de opbouw van het land. Voorts proberen wij een Afghaans leger en politiemacht op te zetten die deze veiligheid op termijn kan garanderen. We kunnen als internationale gemeenschap de Afghanen nu niet in de steek laten. Tenslotte moeten we oog hebben voor wat we nu reeds hebben bereikt in Afghanistan. Elke school die we bouwen is een overwinning op de Taliban en geeft kinderen hoop. Elke uitgebrachte stem brengt een democratisch Afghanistan dichterbij. Elke verslagen Taliban-vechter is één potentiële internationale terrorist minder. De missie is niet makkelijk en is gevaarlijk. De missie is echter essentieel voor de veiligheid van Afghanistan en de Afghanen en het tegengaan van internationaal terrorisme.

Foto: Bas Stoffelsen

Recensies (500) Days of Summer Regie: Marc Webb Met: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel De eerste beelden verschijnen op het doek, er klinkt gejuich in de zaal en mensen klappen. Dat belooft wat.

loos verliefd en in de volgende scène weer totaal in de war. Origineel aan deze film is dat het hele verhaal verteld wordt vanuit het oogpunt van een man. Dit keer eens een romantische komedie waarin we zien hoe mannen aankijken tegen een relatie. Een leuk gegeven, maar jammer dat nu juist de man degene is die de gevoelige romanticus is en de vrouw niets van ware liefde wil weten. Ook zijn de grappen hier en daar wel erg makkelijk, helaas. Hoe dan ook is het een leuke film voor thuis op de bank, voor vrouwen èn mannen! Gerline van der Giessen

Taal is zeg maar echt mijn ding Paulien Cornelisse Schrijfster cabaretière en columniste Paulien Cornelisse doet in Taal is zeg maar echt mijn ding scherpzinnige observaties op het gebied van de Nederlandse taal. Ze ergert zich niet alleen aan de nieuwerwetse

Al in de eerste scène maken we kennis met Tom (Joseph Gordon-Levitt), de jongen om wie het draait in (500) Days of Summer. We vallen in het verhaal en zien hoe hij op dag 290 borden kapot slaat op het aanrecht. Tom gelooft in ware liefde, maar twijfelt daar op dit moment ernstig aan. Net als het meisje op wie hij verliefd is, Summer (Zooey Deschanel). In (500) Days of Summer zien we hoe Tom terug kijkt op zijn relatie van 500 dagen met haar. Eén van de dingen die meteen opvalt is de manier waarop het verhaal verteld wordt. Door sprongen in de tijd zie je hoe roerig een relatie kan zijn; we zien Tom in woede, dan hope-

taal, ook prijst ze nieuwe woorden en aparte uitspraakvormen. Herkenbare stukken over wat mensen zeggen en wat ze eigenlijk bedoelen. ‘Ik wil niet lullig doen’, wordt tóch altijd gevolgd door een vervelende opmerking en de vraag: ‘Alles goed?’ wordt gebruikelijk beantwoord met ja, ook al is dat niet het geval. Nieuw wordt dikwijls vervangen door nuuw, zeuven is het nieuwe zeven en puzzel wordt veranderd in pusel.

verhaal wat traag op gang komt en tegen het einde van de strip langzaam doodbloedt. Het tekenwerk van Prudhomme, in een realistische, wat schetsmatige stijl, draagt zeker bij aan de geloofwaardigheid van het geheel. Door een uitstekende “cameravoering” en een goed oog voor detail kan de lezer zich gemakkelijk in de omgeving verplaatsen. Zijn voorzichtige lijnvoering zorgt ervoor dat het geheel fragiel aanvoelt, wat het ver-

Taal is zeg maar echt mijn ding is een boek met een vernieuwende kijk op het hedendaagse taalgebruik. Afkeuring en goedkeuring wisselen elkaar af, wat voorkomt dat het boek een ophoping van slordigheden en taalfouten wordt. Hiermee wordt er een grappige sfeer gecreëerd. Door de korte columns is het niet nodig het boek in één keer uit te lezen. Een vlotte schrijfstijl en zelfgemaakte tekeningetjes met tekstballonnen maken het geheel tot een uniek, vrolijk uitziend en interessant boek. Tessa Nijland

De Maria van Plastic Tekst: Rabaté, Tekenwerk: Prudhomme Rabaté laat ons kennismaken met een simpel arbeidersgezin uit het Franse platteland, bij wie in de woonkamer een hevige oorlog woedt. Grootmoeder Emilie is op bedevaart naar Lourdes geweest en zet bij thuiskomst een plastic mariabeeldje op de televisie, waarop grootvader Edouard, een verstokte communist, er een portret van Lenin boven hangt. Wanneer de kunststof Moeder Gods vervolgens bloed begint te huilen, escaleert de boel volledig. Het is Rabaté’s verdienste dat de personages die hij ten tonele voert vanaf het eerste plaatje levensecht zijn. Hij neemt alle tijd om de karakters en hun onderlinge relaties uit te diepen en hij laat daarbij hun wat mindere kanten niet onberoerd. Deze focus op de karakters zorgt er jammer genoeg wel voor dat het

geen verrassing heten. Wél verrassend is dat hij bij toeval zijn vrouw ontmoet, en zijn roeping ontdekt: dierenarts worden. In mooie volzinnen laat Rosenboom het leven in Rebert terugstromen, hij leert zelfs vriendschap kennen. De roman leest als een sprookje, waarin geluk en noodlot elkaar afwisselen. Rosenbooms perfecte gebruik van de herhalingsstijlfiguur draagt hier fors aan bij: de wereld draait almaar door, zonder zich om de individuen erop te bekommeren.

haal een extra dimensie geeft. De Maria van Plastic is een mooie, menselijke strip. Het scenario had verder uitgediept kunnen worden, maar dankzij de geloofwaardige personages en de subtiele humor is het boek toch zeker de moeite waard. Voor een uitgebreide bespreking van De Maria van Plastic, zie www.studentenkrant.org Tobias Rutteman

Treurige eenling in sprookjesroman Wel student zijn, maar het werkelijke studentenleven aan je voorbij zien gaan. Het is de jeugd van hoofdpersoon Rebert in Thomas Rosenbooms nieuwe roman Zoete mond. Na ieder college in Wageningen moet hij met de trein terug naar Arnhem – terwijl anderen lol gaan maken. Dat Rebert geïsoleerd, bijna depressief raakt mag dan ook

Naast het verhaal van hoofdpersoon Rebert weet de auteur op knappe wijze dat van een ontsnapte walvis en dorpsgek Jan de Loper in te voegen. De belevenissen van beide vertellen het verhaal van de jaren ’60: mensen worden rijker, nieuwe technologieën doen hun intrede, zelfs televisiereclame komt uit Amerika overgewaaid. De negatieve gevolgen van de modernisering worden door Rosenboom pijnlijk goed over het voetlicht gebracht. Mensen worden eenzamer en harder, sociale cohesie verdwijnt in rap tempo. Vluchten lijkt de enige uitweg. Het geschetste tijdsbeeld in combinatie met de in vele opzichten treurige personages maken Zoete mond tot een prachtige roman. Is Reberts leven toch niet helemaal nutteloos geweest. Jesper Verhoef


12

Groninger Studentenkrant | Oktober 2009

STUDENT KLUST BIJ ALS RESERVESOLDAAT Maandelijks neemt de Studentenkrant een kijkje in het leven van een student. Deze keer Erik Berends, militair bij het Korps Nationale Reserve. ‘Mensen hebben toch respect voor je.’

elf uur ’s avonds.’ In de tweede week volgde ‘een stukje militaire discipline’: lessen in teamwork, wapenhandelingen en uithoudingsvermogen. Berends: ‘Je moet blind je wapen kunnen hanteren. Als je daarnaast je wapen ook maar één keer vergat moest je de rest van de week een jerrycan met twintig liter water dragen.’

'Ik had er vertrouwen in en heb de gok genomen', stelt Erik Berends (20) over zijn keuze bij het Korps Nationale Reserve (kortweg Natres) te gaan. Enthousiast spreekt de vierdejaars student Sportgezondheid over de werkzaamheden, sfeer en trots van het korps. Zijn drijfveren zijn de fysieke uitdaging, de discipline en ook ‘het nationalistische.’ Berends: ‘Het militaire heeft me altijd aangesproken.’

krijgt als je begint echt enorm veel kleding. Helmen, sportschoenen, twee paar kisten, zelfs ondergoed – een hele plunjebaal dus.’ Hiertegenover staat dat de student voor vier jaar getekend heeft. Veel korter zou volgens Berends ook maar ‘zonde van belastinggeld’ zijn. Dat de Natres professioneel te werk gaat blijkt ook tijdens het gesprek. Het is niet de bedoeling dat de student zijn mening over het Uruzganbeleid verkondigt. Berends: ‘We hebben een instructiekaartje gehad, hoe om te gaan met de media.’ Want: ‘Hoewel de sfeer relaxed is, nemen we dit werk zeer serieus.’

De werkzaamheden van de Natres, onderdeel van Defensie, zijn zeer divers. Hoofdtaak is het beveiligen en bewaken van essentiële locaties tijdens crisis, zoals havengebieden en bestuurscentra. Ook kan de organisatie op verzoek van de lokale overheid steun leveren bij calamiteiten zoals dijkdoorbraken. Uitgezonden worden naar oorlogsgebied als Uruzgan is geen verplichting, maar wel optioneel. Berends: ‘Dat we niet uitgezonden worden maken we goed met andere taken.’ Zo zijn er onderhoudsavonden, waar onder andere de vrachtwagens schoongemaakt worden, maar ook meerdaagse oefeningen. Berends: ‘We hebben vooral een ondersteunende functie, zo beveiligen we het vervoer van zwaar materiaal als een radiotelescoop door Nederland.’

Nadat Berends in april vorig jaar een informatiebijeenkomst bezocht had, schreef hij zich na de zomer direct in. Voordat hij bij het peloton, in zijn geval gestationeerd in Zoutkamp nabij Lauwersoog, mocht toetreden, volgde eerst een psychische en medische keuring en een tweewekelijkse Algemene Militaire Opleiding (AMO). Het eerste bleek geen probleem: ‘Ik was goed snik. Als sportman pur sang kwam ik daar glansrijk doorheen.’ De AMO zelf was zwaarder: ‘We maakten lange dagen. Zo volgden we lessen van zes ’s ochtends tot

Ondanks zijn niet alledaagse bijbaan treft Berends vooral positieve reacties. ‘Als ik in militair uniform de huisbaas tegenkomt, zegt hij wel eens: Daar gaat onze nationale held’. Ook op straat lokt zijn uniform gesprekken uit. ‘Al ben ik dan geen professionele soldaat, mensen hebben toch respect voor je: soms knopen mensen op straat zomaar een praatje met je aan. Je hebt meer aanzien dan de politie.’ Jesper Verhoef

De reservist is per maand zo’n drie à vier dagen bezig voor Natres. Hij ontvangt hiervoor een vergoeding ‘vergelijkbaar met een normaal bijbaantje.’ De twintiger benadrukt dat Defensie fors in je investeert: ‘Je

‘Je moet blind je wapen kunnen hanteren’

Foto: Eveline Vaessen

Haal eruit wat erin zit! www.pitch-put

t.nl

Speciaal voor studenten

Vacature:

Acquisitiebestuurslid

onbeperkt spelen

NU 19,-

min. 12 uur per week

per maand

• Actieflyer geldig tot 30-11-2009 • Looptijd abonnement één jaar met een opzegtermijn van 3 maanden • Actieflyer geldig bij de vestiging Groningen van dinsdag t/m vrijdag, op vertoon van je collegekaart. • Voor meer informatie bel/mail: 0522-451986/ info@pitch-putt.nl

De Studentenkrant leeft van advertenties. Daarom zoeken wij een extra acquisitiebestuurslid. Maak ons rijk. Er is een bestuursbeurs verbonden aan deze functie. Nu 3 maanden op proef

GRATIS consumpties Tegen inlevering van deze coupon krijg je vier gratis drankjes.

*Max. 1 coupon p.p. *Verloren, gebruikte of verlopen coupons kunnen niet worden vervangen of vergoed *Niet inwisselbaar voor geld of producten *Geldig tot 30-11-2009 *Geldig op vertoon van je lidmaatschap

P&P_1222_pst-studenten-A3.indd 1

Kom met je vrienden Tegen inlevering van deze coupon mag je gratis twee vrienden meenemen om op een doordeweekse dag 18 holes te komen spelen. *Max. 1 coupon p.p. *Verloren, gebruikte of verlopen coupons kunnen niet worden vervangen of vergoed *Niet inwisselbaar voor geld of producten *Geldig tot 30-11-2009 *Geldig op vertoon van je lidmaatschap

Sportief plezier voor iedereen

GRATIS clinic Tegen inlevering van deze coupon, een clinic, over de technieken van het golf , incl. gebruik van materiaal. Clinic is op afspraak. *Max. 1 coupon p.p. *Verloren, gebruikte of verlopen coupons kunnen niet worden vervangen of vergoed *Niet inwisselbaar voor geld of producten *Geldig tot 30-11-2009 *Geldig op vertoon van je lidmaatschap

01-04-2009 14:17:17

Doe bestuurservaring op bij de studentenkrant: Solliciteer voor 15 oktober door een motivatiebrief + CV te sturen naar bestuur@studentenkrant.org, ook voor meer informatie.

SK Oktober 2009  
SK Oktober 2009  

Groninger Studentenkrant Oktober 2009