Page 1

Vi har i samarbejde med lokale mountainbikere anlagt to MTB-ruter af forskellig længde og sværhedsgrad. Ruterne er markeret med røde pæle og med piktogrammer og pile. Hvid rute på 6 km er – bortset fra nogle få strækninger – forholdsvis let og kan benyttes af de fleste uden særligt udstyr. Grøn rute på 10 km er mere krævende og byder på flere terrænmæssige udfordringer. Køres de to ruter i sammenhæng, vil det kunne tilfredsstille den øvede MTB-rytter hvad angår afveksling og krav til tekniske færdigheder. Cykling på ruterne foregår på egte ansvar. Vær opmærksom på, at der kan være iuforudsete forhindringer. Vi håber du vil nyde turen i skoven og passe godt på de andre gæster, naturen og på dig selv. Start og mål på lejrpladsen på Boligvej, ca. 300 m nord for den tidligere plantørbolig, Tvorupvej 53.


Cykling i skoven – hvor og hvordan

Vis hensyn når du cykler i skoven

I skovene må du cykle på alle stier og skovveje. Derimod må du ikke cykle i skovbunden og ned af klitterne eller på stendiger og gravhøje. Cykling på disse steder ødelægger nemlig skoven og dens fortidsminder.

• Undgå at køre på ridestier og de markerede vandrestier. • Kør kun på skovveje, brede stier og MTB-ruterne. • Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster og vær sikker på, at de har opdaget dig. • Kør med omtante.

Ifølge færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er ringe og underlaget løst og glat. Den almindelige højrevigepligt gælder også ved kørsel i skoven.

Det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan pludselig møde nogen, hvor du mindst venter det.

Cykelløb Hvis du ønsker at lave et cykelløb skal du først søge tilladelse hos skovdistriktet. Så kan vi sikre os, at dit arrangement ikke er i konflikt med andre aktiviteter i skoven. For at du kan få godkendt arrangementet, skal du medsende kort over ruten samt beskrivelser af, hvordan andre skovgæsters sikkerhed varetages; f.eks. ved at vagtposter placeres ved passage af trafikerede skovveje. God tur!

Med venlig hilsen Skov- og Naturstyrelsen/ Thy Søholtvej 6 7700 Thisted

Tlf. 97 97 70 88 Fax 96 18 52 29 E-mail: thy@sns.dk www.skovognatur.dk/thy

Skov- og Naturstyrelsen der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer over hele landet, og driften heraf tilgodeser både friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af natur og kulturværdier. Besøg os på www.skovognatur.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Page Leroy-Cruce Tegninger: Bettina Reimer Tryk: Scanprint Oplag: 2.000 Udgivet: 2007

Reglerne for cykling i skovene er bestemt i naturbeskyttelsesloven.

På mountainbike i Tvorup Klitplantage

Læs om: • Mountainbike-ruterne i Tvorup Klitplantage • Hvad en MTB-cyklist skal være opmærksom på i skoven.

Skov- og Naturstyrelsen THY

SNS Nordjylland - Thy  

Grøn rute på 10 km er mere krævende og byder på flere terrænmæssige udfordringer. Køres de to ruter i sammenhæng, vil det kunne tilfreds- st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you