Page 1

Velkommen på mountainbike i Rold Skov

Rold Skov - Danmarks største skov

Rebild Bakker, kilderne og søerne

Den anlagte mountainbikerute går gennem et flot og varieret terræn og veksler mellem kørsel på grusvej, kuperet terræn til snoede strækninger inde mellem træerne.

Mountainbikeruten går gennem en stor del af Rold Skov, der dækker et areal på ca. 80 km2 . ¾ af skoven er privatejet, og det primært af godserne: Lindenborg, Nørlund og Willestrup. Den resterende ¼ er offentligt ejet og administreres af Skov- og Naturstyrelsen v/ Buderupholm Statsskovdistrikt.

Det mest kendte område i skoven er nok Rebild Bakker, der består af åbne hedebakker med lyng og enebær. For at forhindre området i at gro til med træer afgræsses området af får. Bakkerne blev skænket til den danske stat i 1911 af en gruppe danskamerikanere, der havde erhvervet området med det ønske at bevare et stykke af det fattige Danmark, de var emigreret fra. Således afholdes her hvert år, d. 4. juli USA’s uafhængighedsdag.

Når du har kørt hele ruten, har du tilbagelagt 23 km. Er du i middelgod form skal du regne med at bruge 1½ til 2 timer på at køre ruten igennem. Hvis du ikke ønsker at køre hele ruten er det muligt at afkorte ruten enkelte steder – se kortet. MTB-ruten er afmærket med blå pletter på træerne, samt skilte som vist her på billedet. På kortet kan du se forløbet af ruten, og hvor du kan komme af og på fra offentlige veje og parkeringspladser. Vi håber du får en indholdsrig og udfordrende tur i skoven fyldt med gode cykel- og naturoplevelser.

Rold Skov består først og fremmest af nåleskov. Den sandede og grusede morænejord sammen med megen nedbør, bevirker, at nåletræerne har nogle af landets bedste voksesteder. Mange steder er der bevaret fine partier af den oprindelige bøgeskov bla. i Rebild Bakker, Troldeskoven og Urskoven.

Ravnkilde og Lille Blåkilde passeres på ruten. Ravnkilde er en såkaldt sumpkilde, som består af ikke én men flere kilder, der vælder frem og skaber et sumpet område. Lille Blåkilde er trods navnet den mest vandrige kilde. Fra kilden strømmer 13.000 m3 vand i døgnet . Vandet i kilderne er meget rent, og kildevandets helbredende kræfter har været kendt siden middelalderen. Så du kan roligt fylde drikkedunken op.

Mange af de gamle bøgestræer er flerstammede og krogede, hvilket skyldes en kombination af hyppig hugst, svampeangreb, vejr og vind samt husdyrs nedbidning gennem århundreder. Højdeprofil over mountainbikerute Overhøjning: 50

100

Højde i m Tvedhulen  Nørreskov 

Sønderskov 

Store Økssø 

Store Økssø er en brunvandet sø, farven skyldes opløste humusstoffer udvasket fra de omkringliggende tørvearealer. Vandet i søen er meget rent og bruges derfor flittigt om sommeren til at bade i. Fiskeri i søen er tilladt, du kan være heldig at fange en aborre.

Broksmogstien

Stendalen

 Ravnkilde  

10 0

5

15

10

20

Afstand i km

Natura 2000 og Mopark Cykling i skoven hvor og hvordan? Reglerne for cykling i skovene er bestemt i Naturbeskyttelsesloven. I skovene må der cykles på alle stier og skovveje. Derimod må der ikke cykles i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje. Du opfordres til at benytte den afmærkede rute, når du kører mountainbike her i skoven.

Rold Skov-området er udpeget som et såkaldt Natura 2000-område – et netværk af truede og særligt beskyttelsesværdige naturområder i EU. Danmark har et ansvar for at sikre og forbedre vilkårene for naturtyperne i disse områder. Rold Skov og Himmerland indgår også i EU-projektet MOPARK – et nordeuropæisk samarbejde om bæredygtig færdsel og tilgængelighed i og imellem naturområder. Du kan læse mere om projektet på: www.natura2000himmerland.dk

Vis hensyn, når du cykler og tag hensyn til skoven og andre skovgæster: • Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster og vær sikker på, at de har opdaget dig. • Kør med omtanke. Husk, det er lovligt at færdes til fods overalt, så pludselig kan der være et barn på stien foran dig, så tilpas hastigheden til forholdene. Specielt på den del af MTB-ruten, som er sammenfaldende med andre stier, bør udvises særlig agtpågivenhed. • Kør kun på skovveje, brede stier og MTB-ruten. • Kør kun i mindre grupper.

Når du bruger MTB-ruten, skal du huske: • Ruten er afmærket, således at den skal cykles med uret rundt. Der kan opstå farlige situationer, hvis dette ikke overholdes. • Al færdsel og cykling foregår på eget ansvar. • Såfremt ruten ønskes benyttet til organiseret cykelløb, skal der forud indhentes tilladelse fra Buderupholm Statsskovdistrikt.

På mountainbike i Forsidefoto: John Christensen, Televom

Etablering af mountainbikeruten, skiltning og information herom er sket i et samarbejde med den lokale MTB-klub, Televom, www.televom.dk, Skov- og Naturstyrelsen v/Buderupholm Statsskovdistrikt og Nordjyllands Amt. mopark

Interreg North Sea Region

Rold Skov

Projektet har fået økonomisk støtte fra EU 's Interreg IIIb midler.

Skov- og Naturstyrelsen

Buderupholm Statsskovdistrikt Mosskovgård Teknik og Miljø Møldrupvej 26 - 9520 Skørping Niels Bohrs Vej 30 - 9220 Aalborg Øst Tlf. 9639 1014 - www.skovognatur.dk/buderupholm Tlf. 9635 1000 - www.nja.dk

Natura 2000

Himmerland


De blå pile på cykelruten indikerer at ruten skal cykles med uret rundt

Lunden

r

Egelund

Kilder

Lin den bor gÅ

Gravlev

x

Gravlevkilden

Stenstuen

Fruesko Lille Blåkilde

r

. 79

MTB rute

. 66 Kulsvierens hus

Bjergeskov .

83

al

Svinehøje

d

e æld

Mikkelshøj

. 37

Skadsholm

N

1

. 69

r

. 72 52 .

Skørpinglund

Kirke

Gravlev Sø

Nørreskov

r . 73

. 76

Lådnehøje . 82

. 86

Ravnkilde Bakker

Brunbakke

Rebild r

r

Lincoln Blokhus . 102 Sønderkol Gryden

Idrætsbaner . 83

Rebild

. 76

Kejserbakke

Brændeskov 94 .

. 43

r

. 84

Rold Høj . 87

Lille Stendal

Bjergmose Høj 91 .

. 47

. 80

1

Vælderskov

Sto

re S

dal

. 84

. 59

Tvedhulen

r

. 67

. 42

tien

. 59

ogs

. 87

. 77

Bregnesø

Bro

ksm

. 53

. 76

Urskoven .73

. 103

Klodholm . 88

. 104

r

Skov

Kyø Skov

Hede/overdrev

. 88

Mørkeskov

Eng/mose

. 110

Rold Skov

Store Økssø

. 69 Afmærket MTB-rute

xr

Parkeringsplads Primitiv lejrplads

Tvillingeskov

. 65 . 81 Mosskovpavillonen

. 98

81 .

. 113

Udsigtstårn

80 .

. 92

Vandrerhjem

. 106

Campingplads

x

. 113

. 98

. 111

. 100

. 69

. 91

Lille Økssø

77 .

. 81

Turistbureau

1

Målestok: 100

Mossø

104 .

109 .

0

r

 . 66

. 79

Gravhøj

r

Den Jyske Skovhave

Luskimose . 79

Hellum Tvedsø

Krogmose

. 109

Levende hegn

r

Sønderskov

Troldefald

Skovdige

Naturskole

. 64

x Signaturforklaring:

Dragmose

. 61

. 74

. 77

r

. 42

Brosø

. 91

ten

Troldeskov

r x 1 3 c l

l

Hal

Skole

Jættestue

r 3c

Bakker

69.

r . 76

Røverstuen

Nationalpark

Rold Storkro

Vedsted Høj

r Rebild Park Hotel

Nørrekol . 90

r

Skørping

Skørping Hospital

. 86

al

Thingbæk Kalkminer

r

Vedsted Skov

Sortehøj

Pallis d

r

Vedsted Høj

Kodhøj

. 71

Ravnkilde

Kovads

Bæk

Egebækkilden

Ottrup Mose

Limovnen . 86

. 73

Ønskestenen . 84

r

Kildehøj . 84 Ørnebjerg

r

200

300

400

500 m

© Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD.86.1029

Farsø Mose

Hesselholt Skov

Store Arden Skov

SNS Nordjylland - Rold  
SNS Nordjylland - Rold  

Reglerne for cykling i skovene er bestemt i Naturbe- skyttelsesloven. I skovene må der cykles på alle stier og skovveje. Mange af de gam- le...

Advertisement