Page 1

ej

Silkeborg Slot

La

å

ng

st

Papirfabrikken

n de

Gu

ien

j

n

Skydebane

Hårup Sande Korsd

alvej

15 2

n

13

l da

Grøndalsvej

ng

16

La

75

M

12

3

m

Re

75

hov

rp

stu

Træningsområde

Ulve

50

Å

Birkehøj

edv

ej

11

Skydebanevej

ot

15

or

ve

js

Grisekær 50

Li

br

o

ve

j

18

er

en

Korsdalshus plads

4 s

Ve

Ulvehoved

75 75

5 al ed

j

Ulv

Hårupv

Sokær

6

Indelukket camping

Ferskvandscenter

Nåege

ej

75

alsv

ed Ulv

75

ok Br

Lovisehøj

Nyløkke ej

lsv

da

Motorvejen - færdiggøres 2016 AQUA Naturskolen Offentlig vej Arboretet Skovvej, motorkørsel ikke tilladt Naturstyrelsen, Bebygget område Søhøjlandet Løvskov Nåleskov Sø / vandløb Hundeskov Parkering Lejrplads for grupper o.l. Primitiv overnatningsplads Kæmpehøj / gravhøj Udsigtspunkt Afmærkede vandreruter Østre søbad Blå mountainbikerute Rød mountainbikerute Sort mountainbikerute Træningsområde Højdekurver, højdeforskellen mellem kurverne er 2,5 meter

Mindesten

10

Vejlsø

Almind sø

ej

50

Signaturforklaring

da

rid

Va nd

ov

ej

Vejlbo mose

Sejsv

Indelukket

Sk

lsv

ej

Kolonihaver

ve

anestie

Håru

tte

a ls nd

Gjernb

1

Dronningestolen

ø Gr

50

pvej

po

Rævebakken

j

rke

ke

Schoubyes Sø

14

e all

Ly k

al

e lsv

en

n

a

n

Boldbane

ded

Ska

nb

tie

Den Gamle Eg

da

er

ne

er Gj

s ne

Ivershave

Bo

Gj

Kolonihaver

a nb

Skærbæk

vej

Silkeborg Sø-camping

Lillesø

e sti

ej

Linå

Havnen

kv

Silkeborg Langsø

Silkeborg by Århusvej

Sk

bæ ær

7 17

9

Silkeborg Sejlklub

vej

Bjørnholt

dals

Eng

50

Brassø Hotel Ny Hattenæs

Se

js

8 ve

j

Sindbjerg 103 m

Hattenæs Sil bo ke rg

ens

Hors

De Små Fisk

1ha

25

La

ve

n

Sejs

Stovbjerg 99 m

500 m

SNS Østjylland - Silkeborg Nordskoven  

Træningsområde B ro k d a ls v e j R e m s tu rp Å G rø n d a ls v e j Engda lsvej Skade dal Dronninge- stolen Se jsv ej B o d a ls v e j Ko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you