Marko Ristić, Nadrealizam, Svedočanstva, br. 1, 1924.

Page 1