Page 1

Dar Sant’Agata, Ir-Rabat, RBT 2020 Malta – 2145 9222 • Dar Stella Maris Triq Mons. De Piro, Iż-Żebbuġ, Għawdex, ŻBB 1042 – 2155 1159


Kuntatt mas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl MALTA

MALTA

AWSTRALJA

PERÙ

PERÙ

Dar Sant’Agata

Dar Stella Maris

Our Lady of Victories Parish

Parroquia San Pedro

Ir-Rabat, RBT 2020 Tel: (+356)21 459 222, 21 454 503, 21 454 813 Fax: (+356)21 450 196 e-mail: stagatha@mssp.org.mt

Triq Mons. Ġ. De Piro Żebbuġ, Għawdex, ŻBB 1042 Tel: (+356)21 551 159 Fax: (+356)21 565 301 e-mail: darstellamaris@mssp.org.mt

MALTA

ITALJA

46-56 Felton Street P.O. Box 56 Horsley Park, NSW 2175 Tel: (+61)2 9620 1242 Fax: (+61)2 9620 2101 e-mail: horsleypark@paulistmissionaries.org

Parroquia Virgen del Buen Remedio y San Pablo Apostol

Dar tal-Formazzjoni MSSP

Dar Ġeneralizja MSSP

“Dar Ġ. De Piro”, Triq il-Bir Sta Venera, SVR 1541 Tel & Fax: (+356)21 490 767 e-mail: dargdepiro@mssp.org.mt

Via Castel Guelfo, 41/A Vitinia - 00127 Roma Tel: (+39)06 5237 3113 Fax: (+39)06 5237 0909 e-mail: mssproma@mssp.it

MALTA Dar ta’ San Ġużepp

AWSTRALJA

Triq il-Kbira San Ġużepp Sta Venera, SVR 1010 Tel: (+356)21 245 046 / 21 231 252 e-mail: stjosephhome@mssp.org.mt

MSSP Provincial House

MALTA L-Oratorju Triq San Ġiljan Birkirkara, BKR 2806 Tel: (+356)21 441 917 Fax: (+356)21 440 927 e-mail: oratory@mssp.org.mt

MALTA ĊAM - Ċentru Animazzjoni Missjunarja Dar ta’ San Ġużepp Triq il-Kbira Sta Venera, SVR 1010 Tel: (+356)21 446 435 Fax: (+356)21 247 030 e-mail: cam@mssp.org.mt

MALTA Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl Rabat, RBT 2020 Tel: (+356)21 459 536 Fax: (+356)21 453 410 e-mail: spmc@mssp.org.mt

477, Royal Parade Parkville, VIC 3050 Tel: (+61)3 9387 7433 Fax: (+61)3 9380 6625 e-mail: parkville@paulistmissionaries.org

AWSTRALJA St Bernadette’s Parish 59B, Westmoreland Road North Sunshine, VIC 3020 Tel: (+61)3 9311 2977 Fax: (+61)3 9311 7146 e-mail: northsunshine@paulistmissionaries.org

AWSTRALJA St James the Apostle Parish 330, Derrimut Rd Hoppers Crossing North, VIC 3029 Tel: (+61)3 9748 6800 Fax: (+61)3 9748 9791 e-mail: hopperscrossingnorth@paulistmissionaries.org

AWSTRALJA De Piro House 19, Stanley Street East Sydney, NSW 2010 Tel: (+61)2 9380 8398 Fax: (+61)2 9380 8471 e-mail: eastsydney@paulistmissionaries.org

(Calle Santa Paula, 489 3era Etapa de Pando) Apartado 2395 Correo Central, Lima, 1 Tel: (+51)1 564 1030

AWSTRALJA

PERÙ

Maltese Chaplaincy

Parroquia Santa Cruz

175, Walters Road P.O. Box 704 Blacktown, NSW 2148 Tel: (+61)2 9622 5850 Fax: (+61)2 9621 5100 e-mail: blacktown@paulistmissionaries.org

La Tomilla Casilla 338, Arequipa Tel: (+51)54 45 7141 Fax: (+51)54 45 7826 e-mail: latomilla@paulistmissionaries.org

KANADA

PERÙ

St Paul the Apostle Parish

Parroquia San Pablo Apostol

3224, Dundas Street West Toronto, Ontario, M6P,2A3 Tel: (+1)416 767 7054 Fax: (+1)416 604 4502 e-mail: toronto@paulistmissionaries.org

Buenos Aires Casilla 1290, Arequipa Tel: (+51)54 44 3152 e-mail: buenosaires@paulistmissionaries.org

PAKISTAN De Piro Formation House Yuhannabad

PERÙ

P.O. Box 10247 New Garden Town Post Office Lahore 54600 Tel: (+92)42 3527 3963 / 42 3704 4404 42 3611 3267 / 42 3503 9296 e-mail: lahore@paulistmissionaries.org

Acequia Alta Casilla 2720 Arequipa Tel: (+51)54 45 7109 e-mail: acequiaalta@paulistmissionaries.org

PERÙ

PERÙ

Centro de Formación José De Piro

Parroquia Beata Teresa de Calcuta

(Jr Alfonso Ugarte, 455 Magdalena del Mar) Apartado 2395 Correo Central, Lima, 1 Tel/Fax: (+51)1 263 3792 e-mail: lima@paulistmissionaries.org

Rafael Belaunde Casilla 858 Arequipa Tel: (+51)54 45 8997 e-mail: beatateresa@paulistmissionaries.org

Parroquia Santissima Cruz

Aplao Arequipa Tel: (+51)54 47 1028 e-mail: aplao@paulistmissionaries.org

PERÙ Aldea Sagrada Familia (Av. Ramon Castilla 1408, Alto Cayma) Casilla 1028 Arequipa. Tel: (+51)54 45 8755

FILIPPINI MSSP House 9C, 13th Street 1112 New Manila Quezon City, Tel & Fax: (+63)2724 8281 e-mail: msspmanila@paulistmissionaries.org

FILIPPINI International House of Formation 9C, 13th Street 1112 New Manila Quezon City, Tel: (+63)2727 1894 Fax: (+63)2724 8281 e-mail: IHF@mssp.org.mt

FILIPPINI St Catherine of Alexandria Parish Purok Bisig Brgy. Pagalanggang Dinalupihan 2110 Bataan Tel: (+63)47 481 5614 e-mail: msspbataan@paulistmissionaries.org


Għinni nsir wieħed bħal dawn!

“...il-privileġġ li sservi ’l Alla, li tgħix fis-Santwarju tiegħu, hija ħaġa bil-wisq aktar għolja minn kwalunkwe pożizzjoni oħra fil-qorti tar-Re jew tal-eżerċtu tiegħu; iva, is-servizz ta’ Alla huwa aktar glorjuż minn dak li wieħed jagħmel għal pajjiżu...” Mons. Ġużeppi De Piro • Tixtieq tgħin liż-żgħażagħ tagħna, li ħallew kollox biex iservu lir-Re, li huwa Alla tagħna? • Tixtieq ikollok parti mill-formazzjoni ta’ missjunarju? Dan tista’ tagħmlu billi toffri €583 waħdek, jew ma’ ħaddieħor, f’daqqa, jew ftit ftit. Kif trid int. Jekk trid tista’ wkoll tħalli din il-fundazzjoni f’testment biex issir wara mewtek. B’hekk tkun waqqaft Borża ta’ Studju u tkun għint fis-sejħa li għamel Alla lil xi żgħażagħ.


ag˙tu… t m o k d n a ˙ g nuna li j a ˙ g l r a w “D nt ma o k s i t ˙ g a j u d ˙an Kull wie˙ed g ajh, mhux fuq il-qalb inn r ag˙ti j n i m jidhirlu hu m l i l b b o lla j˙ A x a ˙ g ; s r o f l i -˙ila l jew b u d n a ˙ g d a mbag˙ hekk , ib l-fer˙. Alla a k r a b ’ a t a t r kull xo ’ b m o k r a w w lma hu jfa u k m o k l l o k i ollox li dejjem u f ’k , u jibqg˙alkom ukoll ikom biΩΩejjed g˙al a. tajb wl g˙al kull opra ta’ San Pa

Is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl tiddependi mill-ġenerożità tagħkom biex tista’ tlaħħaq max-xogħol kollu, kemm f’Malta u kemm fil-Missjonijiet

Ittra Mit-Tieni in 9:1, 7-8 lill-Korint “Is-Soċjetà, żżomm tifkira wisq għażiża ta’dawk kollha li b’xi mod jew ieħor ikun jogħġobhom jagħtuha l-għajnuna tagħhom biex hija tista’ tkompli dejjem aktar ix-xogħol qaddis tagħha li ssalva l-erwieħ.....” Mons. Ġ. De Piro

Calendar 2012 Cover (5)  

Dar Sant’Agata, Ir-Rabat, RBT 2020 Malta – 2145 9222 • Dar Stella Maris Triq Mons. De Piro, Iż-Żebbuġ, Għawdex, ŻBB 1042 – 2155 1159