Page 1

Groen licht voor elk talent! Middenschool sint- rembert torhout infobrochure


01 onze visie

In het logo van de Middenschool Sint-Rembert zie je een jongere met open armen, springend en dansend …

Het welbevinden van onze leerlingen en leraren vinden we belangrijk, want wie goed in zijn vel zit, presteert optimaal. Onze eerste graad heeft de belangrijke opdracht elke leerling te begeleiden in de zoektocht naar zijn persoonlijke mogelijkheden. We stellen ons daarbij als doel ieder kind te laten schitteren, rekening houdend met de eigen talenten. Ook al durven we de lat voldoende hoog te leggen, toch blijven we ernaar streven dat het een haalbare uitdaging blijft waarbij de leerling voldoende succeservaringen ondervindt.

In het logo van de Middenschool Sint-Rembert zie je een kruispunt van wegen…

In het logo van de Middenschool Sint-Rembert zie je een kruisteken…

We maken met onze Middenschool de brug tussen het basisonderwijs en de bovenbouw. Bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs heb je zicht op jouw aanleg en belangstelling en kun je een eerste keuze maken. Geleidelijk aan verfijn je jouw keuze, zodat je op het einde van de eerste graad een richting kunt inslaan die het best bij jouw talenten aansluit.

De Middenschool is een katholieke school. Het is een school waar respect voor de eigenheid van elke leerling prioritair is, waar eerlijkheid een belangrijke waarde is. Het is een school met aandacht voor elk individu, waar groeikansen geboden worden, waar ruimte is voor vallen en opstaan. Het christelijk verhaal, de Blijde Boodschap, is voor ons hierin de rode draad.

De ontwikkeling in hun groei naar volwassenheid vinden we even belangrijk als de cijfers die de leerlingen behalen. Een open communicatie tussen alle betrokkenen vormt de basis van onze samenwerking.

3


4


02 onze Troeven

Enorme waaier

Welke interesse heb jij? Wat zijn jouw talenten? Welke richting zou je willen volgen? Je droomt misschien al van…? Wat het ook is, je zult zeker je gading vinden in het aanbod van de Middenschool Sint-Rembert. En als je even kijkt op de laatste bladzijden, dan bieden de scholen van de scholengemeenschap jou een enorme waaier aan studierichtingen aan. Voor elk wat wils: van een heel theoretische tot een heel praktische opleiding. Wil je vooral veel wiskunde, talen of wetenschappen; spreekt de nijverheid jou aan, of is het eerder land- en tuinbouw, een economische richting, iets sociaals of creatiefs, een sportrichting… Je vindt het allemaal bij ons terug. Keuze te over… aan jou de keuze!

leeftijdsgenoten

Bang van een ‘grote’ school? Als je de totale oppervlakte van de school berekent, dan sta je inderdaad voor een grote school. Maar… in de Middenschool leer en leef je op een afzonderlijke speelplaats. Zo zijn er drie speelplaatsen enkel en alleen voor de leerlingen van de Middenschool (een speelplaats voor alle leerlingen van het eerste leerjaar A, een speelplaats voor de leerlingen van het tweede leerjaar A en een speelplaats voor de B-stroom), je leslokalen liggen ook rond deze speelplaatsen en worden enkel door leerlingen van de Middenschool gebruikt. Met andere woorden: je leeft en leert samen met je leeftijdsgenoten.

5


zorg

Als je ’s morgens op school aankomt, is je boekentas niet louter gevuld met boeken. Soms gaat het wat moeilijk en loopt het niet altijd van een leien dakje. Wel, je moet weten dat er een heel team voor je klaar staat: je leerkrachten, de studiemeesters, je klasleerkracht, je directie. En als de zorgen even te veel worden, kan je ook terecht bij de leerlingenbegeleiders in ’t Huizeke. Daar kan je even op adem komen, even stoom afblazen. We willen je ook de nodige ondersteuning bieden als bepaalde vakken moeilijker gaan omwille van een leerstoornis. Als je beschikt over de nodige attesten, gaan we op zoek naar hoe we je – in de mate van het mogelijke en het redelijke - kunnen helpen zonder afbreuk te doen aan het specifieke van elke richting.

internaat

6

En als je wat verder van de school woont, dan kan je natuurlijk ook terecht op ons internaat: een hotel vol pension. Je zult er ook de nodige leerbegeleiding krijgen van je internaatsopvoeders. Wil je meer weten over het internaat? Surf dan even op www.internaat.sint-rembert.be.

vlot bereikbaar

Kom je met de fiets naar school? De Middenschool heeft een aparte fietsenstalling. En rij natuurlijk veilig in het verkeer… een fluohesje is aangewezen. Met de bus? Met de trein? Op de website vind je de uurregeling van De Lijn en de NMBS. De bushaltes en het station zijn vlakbij de school op nog geen 100 meter wandelafstand. Je ziet… de Middenschool Sint-Rembert is vlot bereikbaar.


weekschema Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

8.00

Schoolpoorten gaan open

8.25

Alle leerlingen aanwezig op de speelplaats

Vrijdag

8.30

Les

Les

Les

Les

Les

9.20

Les

Les

Les

Les

Les

10.10

Speeltijd (woensdag tot 10.20)

10.25

Les

Les

Les

Les

Les

11.15

Les

Les

Les (tot 12.00)

Les

Les

12.05

Middagpauze

13.10

Leerlingen van Torhout (thuiseters) aanwezig op de speelplaats

13.15

Les

Les

Les

Les

14.05

Les

Les

Les

Les

14.55 15.10

Speeltijd Les

Speeltijd Les

Les

Les

16.00

Pauze avondstudie

Pauze avondstudie

16.15

Avondstudie

Avondstudie

17.45

Einde avondstudie

Einde avondstudie

praktische info Maaltijden op school

In ons schoolrestaurant worden dagelijks verse, warme middagmalen klaargemaakt. Een middagmaal bestaat uit soep, hoofdschotel, keuze uit warme groenten en/of saladbar, keuze uit desserten en water. Een team van medewerkers serveert een gevarieerd menu, dat met dagverse producten wordt bereid. Als je het wenst, kan je ook een vieruurtje nemen op school. Uiteraard kan je ook je lunchpakket van thuis op school gebruiken. Op vrijdag kan je via het onthaal ook een belegd broodje bestellen. Woon je in Torhout, dan kan je eventueel ’s middags naar huis om te eten, mits toestemming van je ouders.

7


8


03 studie- aanbod 1ste leerjaar a Alle leerlingen volgen een gemeenschappelijk pakket van 27 uur en kiezen daarbij een keuzepakket van 5 uur op basis van aanleg en belangstelling.

Vakken van de gemeenschappelijke vorming

27 uur in totaal

Nederlands

5

Frans

4

Wiskunde

4

Aardrijkskunde

2

Natuurwetenschappen

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

2

Techniek

2

Keuzepakket

5

Totaal

32

9


keuze pakket 1ste leerjaar a

10

Een sterk theoretisch gerichte vorming

Latijn

A

Een theoretisch gerichte vorming

Moderne wetenschappen

A

Theoretisch gedeelte, maar ook al praktijkgericht

• Biotechnische wetenschappen • Handel • Industriële wetenschappen • Sociale en technische vorming

B

Minder theorie, meer praktijkgericht

• Agro- en biotechnieken • Creatie en vormgevingstechnieken • Nijverheidstechnieken • Toegepaste sociale technieken

C

A/B/C = haalbare proefwerken op drie niveaus, aangepast aan de specifieke studierichting


27 uur + 5 uur Latijn

Wie?

keuze pakket Latijn

Je hebt uitstekende resultaten in de basisschool. Je bent een uitblinker, je studeert graag en dagelijks. Je hebt een brede algemene interesse. Je hebt aanleg voor talen en wiskunde. Je hebt belangstelling voor geschiedenis. Je hebt doorzettingsvermogen, zin voor orde en nauwkeurigheid.

Wat?

In dit keuzepakket: • leer je de Latijnse taal en maak je kennis met het Grieks; • leer je de Griekse en Romeinse beschavingen kennen; • en ontwikkel je zin voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen.

wat na het eerste jaar?

Met dit pakket mik je in het tweede leerjaar op ‘Klassieke talen’ en andere basisopties. 11


27 uur + 2 uur wiskunde 2 uur Frans 1 uur Nederlandse expressie

keuze pakket Moderne wetenschappen Wie?

In de basisschool heb je mooie resultaten voor alle vakken. Je studeert graag. Inzet, ernst en zelfstandigheid zijn jouw kenmerkende eigenschappen. Je hebt aanleg voor moderne talen en een goed wiskundig inzicht.

Wat?

In dit keuzepakket: • kies je voor een heel grondige kennis voor Frans en wiskunde; • krijg je in de extra uren uitdiepende en uitbreidende oefeningen voor Frans en wiskunde.

wat na het eerste jaar?Je kunt alle basisopties van het

12

tweede jaar volgen, behalve klassieke talen.


27 uur + 1 uur wiskunde 1 uur Frans 1 uur Nederlandse expressie 2 uur biotechniek

keuze pakket biotechnische wetenschappen Wie?

Je haalt goede cijfers in de basisschool. Je houdt van wetenschappen, je bent een onderzoeker in spe. Je houdt van natuur en milieu.

Wat?

In dit keuzepakket: • maak je kennis met wetenschappen en het laboratorium; • leer je over veiligheid, voeding (via proefjes) en milieu (water en lucht); • leer je ook vlot met de apparatuur werken.

wat na het eerste jaar?Je bereidt je voor op een theoretisch

technische basisoptie.

13


27 uur + 1 uur wiskunde 1 uur Frans 1 uur Nederlandse expressie 2 uur handel

keuze pakket handel Wie?

Je hebt belangstelling voor het handels- en bedrijfsleven en je zou later graag in de administratieve en commerciële wereld terechtkomen. Wiskunde en Frans vormen voor jou geen probleem. Je werkt graag met de computer en je bent stipt in je werk.

Wat?

In dit keuzepakket: • ervaar je dat je dagelijks in contact komt met verschillende vormen van handel; • krijg je inzicht in de wereld van de handel; • vergroot je jouw zin voor orde, nauwkeurigheid en correct taalgebruik.

14

wat na het eerste jaar?Je bereidt je voor op een theoretisch

technische basisoptie.


27 uur + 1 uur wiskunde 1 uur Frans 1 uur Nederlandse expressie 2 uur nijverheidstechnieken

Wie?

In de basisschool is wiskunde één van je lievelingsvakken en je hebt goede resultaten voor de algemene vakken. Je studeert graag en je hebt aanleg en interesse voor de wereld van techniek.

keuze pakket Industriele wetenschappen

Wat?

In dit keuzepakket leer je: • in concrete voorbeelden de stappen van het technisch proces aanduiden; • tekeningen, schema’s en schetsen van de eigen realisaties lezen en maken; • een werkstuk samenstellen vanuit de verschillende onderdelen; • een ontwerp planmatig uitvoeren rekening houdend met de vereisten van kwaliteit, veiligheid, ergonomie en milieu; • gereedschappen gebruiken om zo je motorische aanleg te ontdekken.

wat na het eerste jaar?

Je bereidt je vooral voor op een theoretisch technische basisoptie waar wiskundig inzicht belangrijk is.

15


27 uur + 1 uur wiskunde 1 uur Frans 1 uur Nederlandse expressie 2 uur sociale en technische vorming

keuze pakket sociale en technische vorming

Wie?

Je haalt goede cijfers in de basisschool. Je bent creatief, sociaal voelend en zorgzaam ingesteld. Je werkt graag samen met anderen en je interesse voor wetenschappen is groot. Wiskunde en Frans vormen voor jou geen probleem.

Wat?

In dit keuzepakket: • leer je methodisch werken en handelen via het technisch proces; • ontwikkel je vaardigheden door het uitvoeren van concrete realisaties met voedsel en materialen; • leer je hygiënisch, milieubewust en veilig handelen; • train je jouw sociale vaardigheden (luisterbereidheid, respect en behulpzaamheid); • word je je bewust van gezonde voeding.

wat na het eerste jaar?

16

Je bereidt je voor op een technische basisoptie.


27 uur + 4 uur biotechniek 1 uur ICT

Wie?

keuze pakket agro- en biotechnieken

Je haalt behoorlijke cijfers in de basisschool. Je houdt van plant, dier en milieu. Je werkt graag in de natuur. Je belangstelling gaat uit naar land- en tuinbouw.

Wat?

In dit keuzepakket: • krijg je een theoretisch-technische inhoud over planten en dieren; • voer je praktische oefeningen uit in de serre, de tuin en de stal; • krijg je de basis van bloemschikken en tuintekenen.

wat na het eerste jaar?

Je bereidt je voor op alle richtingen van het praktijkgericht technisch of beroepsonderwijs. De basisoptie Agro- en biotechnieken in het tweede jaar is het meest voor de hand liggend. 17


27 uur + 2 uur creatie en vormgevingstechnieken 2 uur plastische opvoeding 1 uur ICT

keuze pakket creatie en vormgevingstechnieken Wie?

Je haalt behoorlijke cijfers in de basisschool. Je bent creatief, je werkt graag met diverse materialen en geeft graag een praktische uitvoering aan je ideeën. Je hebt feeling voor het artistieke en een uitgesproken belangstelling voor de modewereld.

Wat?

18

In dit keuzepakket: • leer je kijken naar kunst, design en reclame; • wordt je eigen creatieve inbreng gestimuleerd; • maak je werkstukken in verschillende materialen die je presenteert en evalueert.

wat na het eerste jaar?

In principe kan je alle technisch georiënteerde basisopties kiezen. De basisoptie Creatie en vormgeving in het tweede jaar is het meest voor de hand liggend.


27 uur + 4 uur nijverheidstechnieken 1 uur ICT

Wie? Je haalt behoorlijke

cijfers in de basisschool. Je hebt duidelijk een praktijkgerichte belangstelling voor techniek. Je bent handig en je houdt van nauwkeurig werken.

Wat?

In dit keuzepakket: • kom je in contact met hout, metaal en elektriciteit; • maak je zelf werkstukken waardoor je vaak in de werkplaats vertoeft.

keuze pakket nijverheidstechnieken wat na het eerste jaar? In principe kan je alle technisch georiënteerde basisopties kiezen. De basisoptie Bouw- en houttechnieken of Mechanica-Elektriciteit in het tweede jaar zijn het meest voor de hand liggend.

19


27 uur + 4 uur sociale en technische vorming 1 uur ICT

keuze pakket toegepaste sociale technieken Wie?

Je haalt behoorlijke cijfers in de basisschool. Je bent creatief, sociaal voelend en werkt heel stipt. Je hebt een grote belangstelling voor voeding.Je verlangt naar praktische kennis en daarom zou je graag creatief met je handen bezig zijn.

20

Wat?

In dit keuzepakket: • leer je methodisch werken via het technisch proces; • ontwikkel je vaardigheden door het uitvoeren van concrete realisaties met voedsel en materialen; • leer je hygiënisch, milieubewust en veilig handelen; • train je jouw sociale vaardigheden (luisterbereidheid, respect en behulpzaamheid); • krijg je inzicht in gezonde voeding. In vergelijking met het keuzepakket 6 (STV) heb je hier één uur Frans en wiskunde minder en krijg je 2 uur extra praktijk.

wat na het eerste jaar?

In principe kan je alle technisch georiënteerde basisopties kiezen. De basisoptie Sociale en Technische vorming in het tweede jaar is het meest voor de hand liggend.


21


22


04 studie- aanbod 1ste leerjaar b • Een sterk praktijkgerichte vorming • Permanente evaluatie

Vakken van de gemeenschappelijke vorming

30 uur in totaal

Nederlands

4

Frans

2

Wiskunde

4

Maatschappelijke vorming

3

Natuurwetenschappen

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

3

Muzikale opvoeding

2

Plastische opvoeding

3

Techniek

voeding (2) + land- en tuinbouw (2) + ICT (1)

Keuzepakket techniek

nijverheid (2) of mode (2)

Totaal

32

23


1ste leerjaar B Wie?

Het basisonderwijs verliep niet zo vlot voor jou. Je kampt met leermoeilijkheden of je hebt een achterstand voor één van je vakken. Je hebt interesse voor de praktijk. Je hebt ‘intelligente handen’ en je werkt er graag mee.

Wat?

• Je hebt een eigen klaslokaal waar je de meeste lessen krijgt. • Je werkt met aangepaste leerinhouden en aan een eigen tempo. • Je herneemt de leerstof van het basisonderwijs voor taal en wiskunde. • Je hebt veel praktijk, waardoor je kennis maakt met verschillende beroepen. • Je krijgt extra lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding.

wat na het eerste jaar?

In het tweede jaar volg je les in het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar. Je bereidt je er voor op een beroepsrichting. Sommige leerlingen kiezen na het eerste leerjaar B om het eerste leerjaar A te volgen en kiezen dan voor een keuzepakket met C-toets. 24


25


26


05 van het 1ste naar het 2de jaar Vanuit onze visie willen we alle leerlingen een richting laten volgen die het best bij hun talenten aansluit. Na het eerste jaar maak je een keuze voor het tweede jaar. De klassenraad houdt rekening met de individuele capaciteiten, aanleg en belangstelling om voor jou een advies op maat te formuleren. De meeste leerlingen kiezen in het tweede jaar voor een richting die naadloos aansluit bij het eerste jaar. Een heroriĂŤntering naar een andere richting is ook perfect mogelijk, als je het niveau respecteert. Een overzicht vind je op het schema.

Keuze in het eerste jaar

Niveau 1ste jaar

Niveau 2de jaar

Latijn

A

A

Moderne wetenschappen

A

A B

Biotechnische wetenschappen Handel IndustriĂŤle wetenschappen Sociale en technische vorming

B

B C

Agro- en biotechnieken Creatie en vormgevingstechnieken Nijverheidstechnieken Toegepaste sociale technieken

C

C BVL

1ste leerjaar B

1B

1A BVL

27


28


06 studie- aanbod 2de leerjaar a We hebben in onze Middenschool een ruime waaier aan basisopties in het tweede leerjaar A. Ook hier werken we met differentiatie in A-, B- en C-niveau. Voor alle basisopties die we aanbieden in het tweede jaar is er een vervolg mogelijk in de eigen scholengemeenschap

Grieks-Latijn

A

Latijn

A

Moderne wetenschappen

A

Handel

B

IndustriĂŤle wetenschappen

B

Techniek - Wetenschappen

B

Agro- en biotechnieken

C

Bouw- en houttechnieken

C

Creatie en vormgeving

C

Mechanica - Elektriciteit

C

Sociale en technische vorming 5/7

C

29


studie- aanbod 2de leerjaar a

Afhankelijk van het niveau (A, B of C) is de moeilijkheidsgraad verschillend. De gemeenschappelijke vorming wordt aangevuld met een keuzepakket van 8 uur op basis van aanleg en belangstelling. Zo kom je tot een doordachte keuze voor de tweede graad.

30

Vakken van de gemeenschappelijke vorming

24 uur in totaal

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Wiskunde

4

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

1

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Techniek

2

Keuzepakket

8

Totaal

32


24 uur + 1 uur Frans 3 uur Grieks 4 uur Latijn

Grieks- Latijn

Wie?

Je volgde Latijn in het eerste jaar. Een klassieke taal extra vormt voor jou een uitdaging. Je hebt doorzettingsvermogen, een snel werktempo en een hoog verwerkingsvermogen. Je kunt zelfstandig werken.

Wat?

In deze basisoptie: • maak je kennis met de Romeinse en de Griekse beschaving als cultureel-historische achtergrond; • leer je de Griekse taal; • verdiep je je verder in de Latijnse taal.

wat na het tweede jaar?De leerstof van Latijn, wiskunde en

natuurwetenschappen is dezelfde als in de basisoptie Latijn. Op die manier hou je alle richtingen open naar het derde jaar.

31


24 uur + 1 uur Frans 1 uur wiskunde 5 uur Latijn 1 uur natuurwetenschappen

Wie?

latijn

Je volgde Latijn in het eerste jaar. Je hebt doorzettingsvermogen, een snel werktempo en een hoog verwerkingsvermogen. Je kunt zelfstandig werken.

Wat?

In deze basisoptie: • maak je kennis met de Romeinse beschaving als cultureel-historische achtergrond; • verdiep je je verder in de Latijnse taal.

wat na het tweede jaar?Alle studierichtingen in de tweede

graad behoren tot de mogelijkheden met uitzondering van Grieks-Latijn.

32


24 uur + 1 uur Frans 1 uur wiskunde 1 uur natuurwetenschappen 2 uur socio- economische initiatie 3 uur wetenschappelijk werk

Wie?

Je hebt aanleg voor moderne talen en wetenschappen. Je hebt een goed wiskundig inzicht. Je studeert graag en vlot. Je hebt een levendige nieuwsgierigheid voor de leefomgeving.

moderne wetenschappen

Wat?

In deze basisoptie: • krijg je een stevige vorming met klemtoon op moderne talen, wiskunde en wetenschappen; • leer je in het vak wetenschappelijk werk hoe wetenschap ontstaat en hoe inzicht, begrip en kennis verworven worden; • leer je de basisprincipes van elektriciteit, fysica en chemie; • maak je kennis met de basisprincipes van de economie en de humane wetenschappen in het vak socio-economische initiatie.

wat na het tweede jaar?

Alle studierichtingen in de tweede graad behoren tot de mogelijkheden met uitzondering van Klassieke talen. 33


24 uur + 2 uur wiskunde 1 uur Frans 5 uur technische activiteiten

industriele wetenschappen Wie?

Je hebt belangstelling voor techniek en een uitgesproken talent voor wiskunde. Je studeert graag. Je verkiest een theoretische aanpak die je ook in de praktijk wil omzetten. De wereld van de nijverheid boeit jou.

Wat?

In deze basisoptie: • maak je kennis met technisch tekenen in al zijn vormen; • leer je de basis van mechanica, elektriciteit, elektronica en pneumatica; • krijg je een heel stevig pakket wiskunde in 6 uur en voor dat vak leg je een A-proefwerk af. 34

wat na het tweede jaar?

In de tweede graad kun je alle technisch georiënteerde studierichtingen kiezen.


24 uur + 1 uur Frans 1 uur wiskunde 3 uur handel 2 uur dactylografie 1 uur English conversation

handel

Wie? Je hebt interesse voor handel en infor-

matica. Je communicatieve vaardigheden komen hier goed van pas. Je beschikt over een behoorlijke basis voor wiskunde. Je hebt zin voor orde en nauwkeurigheid. Je studeert graag.

Wat?

In deze basisoptie: • werk je met concrete voorbeelden van handel, goederen, diensten …; • maak je kennis met de logistiek in een onderneming; • leer je eenvoudige boekhoudkundige berekeningen uitvoeren; • train je in de les dactylografie om correct en snel te typen.

wat na het tweede jaar? In de tweede graad kun je alle technisch georiënteerde studierichtingen kiezen.

35


24 uur + 1 uur wiskunde 1 uur Frans 1 uur natuurwetenschappen 5 uur techniek - wetenschappen

techniek wetenschappen Wie?

Je hebt interesse voor natuur en milieu. Je zou graag in een laboratorium werken. Je beschikt over een behoorlijke basis voor wiskunde en natuurwetenschappen. Je hebt zin voor orde en nauwkeurigheid. Je studeert graag.

Wat?

In de vijf lestijden techniek-wetenschappen leer je over de volgende onderwerpen: • elektrische verschijnselen; • warmte en verbranden; • eenvoudige milieuaspecten; • wetenschappelijke technieken; • leer van materialen en classificatie van dieren en planten. 36

wat na het tweede jaar?

In de tweede graad kun je uit alle technisch georiënteerde studierichtingen kiezen.


24 uur + 1 uur natuurwetenschappen 2 uur toegepaste wetenschappen 3 uur realisatietechnieken 2 uur agrarische technieken

agro- en biotechnieken

Wie?

Je hebt een uitgesproken belangstelling voor de teelttechnieken van de land- en tuinbouwsector. Je houdt van planten en dieren en je werkt graag in de natuur.

Wat?

In deze basisoptie: • proef je van alle facetten van de agrarische sector; • maak je kennis met bouw, hout, metaal en elektriciteit; • leer je over de gevolgen van land-en tuinbouw op het milieu.

wat na het tweede jaar?In de tweede graad kun je alle prak-

tisch technisch georiënteerde studierichtingen kiezen. Een keuze voor een richting in de land- of tuinbouw ligt echter voor de hand.

37


24 uur + 8 uur technische activiteiten

bouw- en houttechnieken Wie?

Je hebt een duidelijke belangstelling voor techniek. Je werkt graag met je handen. Je droomt van een job in de bouw of als houtbewerker.

Wat?

In deze basisoptie: • maak je kennis met technisch tekenen in al zijn vormen en met mechanismen; • leer je in de praktijk de basis van bouw en houtbewerking.

wat na het tweede jaar? In de tweede graad kun je alle prak-

tisch technisch georiënteerde studierichtingen kiezen. Een keuze voor een richting in de bouw of in de houtbewerking ligt echter voor de hand.

38


24 uur + 4 uur plastische opvoeding 4 uur realisatietechnieken

Wie? Je hebt belangstelling voor de modewereld. Je hebt fee-

creatie en vormgeving

ling voor het artistieke. Je hebt een creatief-praktische aanleg. Je droomt van een job in de mode- en designwereld.

Wat?

In de basisoptie: • leer je in plastische opvoeding werken met verschillende materialen en technieken; • maakt je kennis met verschillende aspecten van kunst; • vertrek je in de realisatietechnieken vanuit een bepaald thema om een creatief en origineel ontwerp te maken.

wat na het tweede jaar?

In de tweede graad kun je alle praktisch technisch georiënteerde studierichtingen kiezen. De studierichting Creatie en Mode ligt het meest voor de hand.

39


24 uur + 1 uur wiskunde 7 uur technische activiteiten

mechanicaelektriciteit Wie?

Je hebt een duidelijke belangstelling voor techniek. Je werkt graag met je handen. Je droomt van een job in de nijverheidssector.

Wat?

In deze basisoptie: • maak je kennis met technisch tekenen in al zijn vormen en met mechanismen; • leer je in de praktijk de basis van mechanica en elektriciteit; • krijg je in vergelijking met industriële wetenschappen meer praktijkoefeningen, waardoor de richting minder theoretisch is.

40

wat na het tweede jaar?

In de tweede graad kun je alle praktisch technisch georiënteerde studierichtingen kiezen. Wie goede cijfers haalt voor wiskunde, kan kiezen voor Elektromechanica of Elektriciteit-elektronica.


24 uur + 1 uur natuurwetenschappen 5 uur STV en 2 uur toegepaste NW of 7 uur STV

Wie?

Je hebt een grote belangstelling voor voeding. Je hebt interesse en aanleg voor wetenschappen. Je bent graag creatief met materialen bezig. Je bent zorgzaam en sociaal.

Wat?

Je kunt kiezen voor: • 5 uur STV, aangevuld met 2 uur toegepaste natuurwetenschappen of • STV 7, waar de 2 uur toegepaste natuurwetenschappen vervangen worden door 2 uur extra praktijk.

STV

wat na het tweede jaar?In de tweede graad kun je alle prak-

tisch technisch georiënteerde studierichtingen kiezen. Voor wie koos voor STV 5 met 2 uur toegepaste natuurwetenschappen, ligt de richting Sociale en technische wetenschappen tot en met de derde graad binnen de mogelijkheden. Wie koos voor STV 7, volgt in de derde graad meestal een uitgesproken praktisch technische richting.

In deze basisoptie: • leer je methodisch werken en handelen via het technisch proces; • ontwikkel je vaardigheden door het uitvoeren van concrete realisaties met voedsel en materialen; • leer je hygiënisch, milieubewust en veilig handelen; • train je jouw sociale vaardigheden (luisterbereidheid, respect en behulpzaamheid); • word je je bewust van gezonde voeding.

41


42


07 studie- aanbod 2de jaar BVL Beroepsvoorbereidend leerjaar

Wie?

Je volgde in het eerste jaar het eerste leerjaar B of je had moeite met de theorie in het eerste leerjaar A. Je bent vooral gericht op doen; veel theorie is aan jou niet besteed. Je bent gemotiveerd voor een bepaald beroep en je wilt snel aan de slag op de arbeidsmarkt.

wat?

Er zijn een aantal vakken die voor alle leerlingen gemeenschappelijk zijn.

Vakken van de gemeenschappelijke vorming

18 uur in totaal

Nederlands

3

Frans

2

Wiskunde

3

Godsdienst

2

Maatschappelijke vorming

2

Natuurwetenschappen

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

1

43


studie- aanbod 2de jaar BVL

2 beroepenvelden

Daarnaast moet er een keuze gemaakt worden waarbij telkens twee beroepenvelden worden gecombineerd. Van ieder beroepenveld worden er zeven lestijden gegeven waarbij het accent op praktijk ligt. Leerlingen die kiezen voor Kantoor en verkoop krijgen een uitbreiding van Nederlands en Frans. Ze krijgen ook ĂŠĂŠn uur Engels. Daardoor is dit het meest theoretische beroepenveld.

wat na het tweede jaar?In het beroepsvoorbereidend leer-

44

jaar maken de leerlingen kennis met een aantal beroepen als voorbereiding op de tweede graad BSO. Het blijft nog altijd mogelijk om na BVL voor alle richtingen in de tweede graad BSO te kiezen.

Beroepenvelden

14 uur in totaal

Hout en metaal

7+7

Elektriciteit en metaal

7+7

Hout en elektriciteit

7+7

Land- en tuinbouw

7+7

Kantoor en verkoop + decoratie

7+7

Kantoor en verkoop + verzorging - voeding

7+7

Mode en verkoop + decoratie

7+7

Mode en verkoop + verzorging - voeding

7+7


45


ASO Economie-moderne talen Economie-wiskunde Grieks-Latijn Grieks-wiskunde Humane wetenschappen Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde

(1) = met 4 of 5 uur wiskunde

Moderne talen-wetensch. Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde(2)

sint-jozefsinstituutcollege torhout

ASO Economie (1) Grieks-Latijn Humane wetenschappen Latijn (1) Wetenschappen

7

(2) = met 6 of 8 uur wiskunde TSO Boekhouden-informatica Informaticabeheer

TSO Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Houttechnieken Industriële wetenschappen Mechanische technieken

BSO Basismechanica Elektrische installaties Hout

TSO Elektriciteit-elektronica Elektrische installatietechnieken Elektromechanica Houttechnieken Industriële wetenschappen Mechanische vormgevingstechnieken

BSO Auto Elektrische installaties Houtbewerking Lassen-constructie

BSO Auto-elektriciteit Industriële elektriciteit Industriële houtbewerking Pijpfitten-lassen-monteren

Creatie en vormgeving Handel Sociale en technische vorming BVL Decoratie Kantoor en verkoop Mode Verzorging-voeding

TSO Creatie en mode Handel Handel-talen Lichamelijke opvoeding en sport Sociale en technische wetenschappen

BSO Kantoor Verkoop

TSO Creatie en mode Handel Lichamelijke opvoeding en sport Onthaal en public relations Secretariaat-talen Sociale en technische wetenschappen

BSO Kantoor Verkoop

Se-n-Se (7TSO) Integrale veiligheid

Agro- en biotechnieken Techniek-wetenschappen

TSO Biotechnische wetensch. Techniek-wetenschappen Plant-, dier- en milieutechnieken

BSO Paardrijden en verzorgen Plant, dier en milieu

TSO Biotechnische wetensch. Chemie Dier- en landbouwtechnische wetenschappen

Techniek-wetenschappen Planttechnische wetensch. BSO Landbouw Paardrijden en verzorgen Tuinbouw

BSO Manègehouder-rijmeester Tuinaanleg en -onderhoud Veehouderij en landbouwteelten

Bouw- en houttechnieken Industriële wetenschappen Mechanica-elektriciteit BVL Elektriciteit Hout Metaal

BVL Land- en tuinbouw

BSO Kantooradministratie en gegevensbeheer Logistiek Veiligheidsberoepen Winkelbeheer en etalage

vrij technisch instituut torhout

5+6

technische instituut sint-vincentius torhout

Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B

Grieks-Latijn Latijn Moderne wetenschappen

3+4

VLTI torhout

2 Basisopties Grieks-Latijn Handel Industriële wetenschappen Latijn Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Techniek-wetenschappen

Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B

middenschoolsintrembert lichtervelde

middenschool sint- rembert torhout 46

1


TSO Sociale en technische wetenschappen

BVL Kantoor en verkoop Mode Verzorging-voeding Basisopties Latijn Moderne wetenschappen

5+6

BSO Moderealisatie en -presentatie Restaurant en keuken Verzorging-voeding

TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg Sociale en technische wetenschappen

7

BSO Grootkeuken Moderealisatie en -verkoop Organisatiehulp Verzorging

Se-n-Se (7TSO) Internaatswerking Leefgroepenwerking BSO Gemeenschapsrestauratie Kinderzorg Mode-verkoop Organisatie-assistentie Thuis- en bejaardenzorg

ASO Economie (1) Humane wetenschappen Latijn (1) Wetenschappen

margareta-maria-inst. aso kortemark

Basisopties Mechanica-elektriciteit Sociale en technische vorming

3+4

(1) = met 4 of 5 uur wiskunde

Basisopties Grieks-Latijn Handel Latijn Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming

ASO Economie (1) Humane wetenschappen Latijn (1) Wetenschappen

sint-martinus instituut koekelare

Basisopties Handel Latijn Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming

margareta-maria-inst. tso - bso kortemark

2

(1) = met 4 of 5 uur wiskunde

scholengemeenschap houtland

Bruggestraat 23 • 8820 torhout www.houtlandsg.be

spes nostra instituut zedelgem

Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B

1

47


Middenschool sint- rembert

Bruggestraat 23 • 8820 torhout t 050 / 23 15 13 • F 050 / 23 15 56 • middenschool@sint-rembert.be • www.sint-rembert.be/middenschool

samenstelling brochure: werkgroep Pr middenschool sint- rembert lay- out: kristina voronina

Brochure Middenschool Torhout  

De brochure van de Middenschool Sint-Rembert in Torhout