Page 1

Izračun toplotne prehodnosti

Proizvod

Tip okna

Material okvirja

Enokrilno okno, ki se odpira po vertikalni in horizontalni osi Osnove EN 14351-1:2006

UDOBJE 3Q Les – smreka (Picea abies (L.) Karst)

Detajl uporabljen v izračunu

Toplotna prehodnost okvirja

Uf = 1,2 W/m K, bf = 107 mm

Toplotna prehodnost ter sestava stekla

Ug = 0,5 W/m2K, (4/18Ar/4/18Ar/4)

Specifične toplotne izgube na distančniku

Dimenzije okna (š x v)

Standard izračuna: EN ISO 10077-2:2012 (Toplotne lastnosti oken, vrat in polken Izračun toplotne prehodnosti - 2. del: Računska metoda za okvirje)

2

Ψ = 0,036 W/mK, TGI distančnik

1230 mm × 1480 mm

Veljavnost Izračun se nanaša na zgoraj opisan izdelek ter na izdelke večjih dimenzij, ki imajo enake detajle spojev, enako sestavo polnila ter enako zasteklitev.

Toplotna prehodnost okna:

Uw = 0,80 W/m2K

M SORA, 1.10.2013

Izračun izdelal: dr. Aleš Ugovšek

Toplotna%20prehodnost udobje%203q 0,5  

http://www.m-sora.si/si/files/default/projekti%20in%20certifikati/Toplotna%20prehodnost%20oken%2010-2013/slovenski/udobje/Toplotna%20prehodn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you