Page 1

Izračun toplotne prehodnosti

Proizvod

Tip okna

Material okvirja

Enokrilno okno, ki se odpira po vertikalni in horizontalni osi

NATURA E92 Les – smreka (Picea abies (L.) Karst)

Osnove EN 14351-1:2006 Standard izračuna: EN ISO 10077-2:2012 (Toplotne lastnosti oken, vrat in polken Izračun toplotne prehodnosti - 2. del: Računska metoda za okvirje) Detajl uporabljen v izračunu

2

Toplotna prehodnost okvirja

Uf = 0,90 W/m K, bf = 115 mm Uf,sp = 0,97 W/m2K, bf = 124 mm

Toplotna prehodnost ter sestava stekla

Ug = 0,6 W/m2K, (6/14Ar/6/16Ar/6)

Specifične toplotne izgube na distančniku

Dimenzije okna (š x v)

Ψ = 0,041 W/mK, TGI distančnik

1230 mm × 1480 mm

Veljavnost Izračun se nanaša na zgoraj opisan izdelek ter na izdelke večjih dimenzij, ki imajo enake detajle spojev, enako sestavo polnila ter enako zasteklitev.

Toplotna prehodnost okna:

Uw = 0,80 W/m2K

M SORA, 1.10.2013

Izračun izdelal: dr. Aleš Ugovšek

Toplotna%20prehodnost natura%20e92 0,6  

http://www.m-sora.si/si/files/default/projekti%20in%20certifikati/Toplotna%20prehodnost%20oken%2010-2013/slovenski/natura/Toplotna%20prehodn...

Advertisement