Toplotna%20prehodnost natura%203 0,6 2014

Page 1

Izračun toplotne prehodnosti

Proizvod

Tip okna

Material okvirja

Enokrilno okno, ki se odpira po vertikalni in horizontalni osi Osnove EN 14351-1:2006

NATURA 3 Les – smreka (Picea abies (L.) Karst)

Standard izračuna: EN ISO 10077-2:2012 (Toplotne lastnosti oken, vrat in polken Izračun toplotne prehodnosti - 2. del: Računska metoda za okvirje) Detajl uporabljen v izračunu

2

Toplotna prehodnost okvirja

Uf = 1,2 W/m K, bf = 122 mm Uf,sp = 1,3 W/m2K, bf = 137 mm

Toplotna prehodnost ter sestava stekla

Ug = 0,6 W/m2K, (4/14Ar/4/14Ar/4)

Specifične toplotne izgube na distančniku

Dimenzije okna (š x v)

Ψ = 0,042 W/mK, TGI distančnik

1230 mm × 1480 mm

Veljavnost Izračun se nanaša na zgoraj opisan izdelek ter na izdelke večjih dimenzij, ki imajo enake detajle spojev, enako sestavo polnila ter enako zasteklitev.

Toplotna prehodnost okna:

Uw = 0,91 W/m2K

M SORA, 1.5.2014

Izračun izdelal: dr. Aleš Ugovšek