Page 1

O projektu Naslov projekta: WINTHERWAX Celoten naslov projekta: WINdow based on THERmally modified wood with high performance WAX coating Številka projekta: 666206 Razpis: H2020-SMEINST-2-2014 Datum začetka projekta: 1.3.2015 Datum zaključka projekta: 31.12.2016 Konzorcij: M SORA d.d. (SI) in Silvaprodukt d.o.o. (SI) Podizvajalci projekta: Univerza v Ljubljani (SI), Univerza v Hannovru (DE), SP Tehnično raziskovalni inštitiut Švedske (SE), Inspiralia (ES), Slovenski lesarski grozd (SI), Kambič Laboratorijska oprema d.o.o. (SI) Spletna stran projekta: www.wintherwax.si

Trajanje projekta: 22 mesecev


Ozadje projekta Les postaja vedno pomembnejši material v gradbeništvu. Med drugim se ga uporablja za konstrukcijske gradbene elemente, notranje pohištvo in stavbno pohištvo. Uporaba lesa za gradnjo temelji na pravilni izbiri in zaščiti lesa, s čimer zagotovimo dolgo življenjsko dobo posameznih elementov zgradbe in posledično celotne stavbe. V Evropi so lesena okna v večini izdelana iz lesa smreke, bora ali macesna. Macesen, ki se ga uporablja za okna, je zaradi velike količine materiala uvožen iz Sibirije (Larix sibirica), medtem ko sta bor in smreka evropski lesni vrsti. Fasadni elementi so navadno izdelani iz lesa iglavcev in mnogokrat niso zaščiteni s površinskimi premaznimi sredstvi, medtem ko so lesena okna zaščitena s sintetičnimi premazi ali olji. Za doseganje cilja po večji uporabi domačih lesnih vrst (npr. smreka), je potrebno najti rešitve za podaljšanje življenjske dobe lesa in izboljšanje odpornosti lesenih izdelkov, ki so izpostavljeni zunanjim pogojem. Termična modifikacija lesa je ena izmed najbolj uporabnih in okolju prijaznih postopkov, ki poveča odpornost in vodoodbojnost lesa, poleg tega pa znižuje toplotno prehodnost smrekovine za 20 %. Za izboljšanje odpornosti je potrebno še dodatno povečati vodoodbojnost površine lesa in s tem zmanjšati navlaževanje lesa. Ena izmed rešitev je uporaba trajnih voskov na naravni osnovi, ki bistveno povečajo vodoodbojnost lesenih površin.


Kaj je bilo narejeno? V okviru projekta WINTHERWAX smo zunanjim vremenskim pogojem po Evropi izpostavili okna in fasadne elemente iz različnih vrst lesa z različnimi vrstami površinske zaščite. Poleg tega so bili vzorci vzporedno testirani v laboratorijih in komori za umetno pospešeno staranje. V celotnem projektu WINTHERWAX je bilo pripravljenih in testiranih okoli 8700 vzorcev. Okna, vrata in fasadni elementi so bili testirani v različnih pogojih: • naravno okolje na 5 različnih lokacijah po Evropi (Slovenija, Nemčija, Švedska in Španija) na posebej razvitih testnih objektih s konstantno rotacijo, s čimer smo zmanjšali vpliv smeri neba na izpostavitev in omogočili testiranje velikega števila vzorcev na minimalnem prostoru • ekstremni pogoji v posebej razviti komori za umetno pospešeno staranje • nadzorovani pogoji v laboratorijih


Kaj je bilo narejeno? Spremljane so bile različne lastnosti lesa, s čimer so bile pridobljene informacije o vplivu različnih klimatskih pogojev, vrst lesa, termične modifikacije in površinske zaščite na lastnosti lesa, ki smo ga uporabili za okna in fasadne elemente. Še pred zaključkom projekta sta bila izvedena dva pilotna projekta s fasadnimi elementi iz Silvapro® termično modificirane smrekovine zaščitene s Silvacera ® voskom in objekt opremljen z okni WINTHERWAX ®, poleg tega pa so bili ob zaključku projekta na trg dani 3 novo razviti in testirani izdelki.


Najpomembnejši rezultati • Kombinacija Silvapro ® termično modificirane smrekovine zaščitene s Silvacera® voskom izkazuje visoko vodoodbojnost s kontaktnim kotom okoli 120°. • V primerjavi s sintetičnimi premazi, Silvacera® vosek ne preprečuje sušenja lesa po izpostavitvi tekoči vodi, kar je pozitiven učinek v smislu pričakovane življenske dobe lesnih izdelkov. • Silvapro® termično modificirana smrekovina zaščitena s Silvacera® voskom, izkazuje 45% večjo dimenzijsko stabilnost od normalne smrekovine. • Silvapro® termično modificirana smrekovina zaščitena s Silvacera® voskom ima skoraj 9x daljšo pričakovano življensko dobo kot normalna smrekovina. • Toplotna izolativnost WINTHERWAX® okna je večja v primerjavi z okni narejenimi iz smrekovega in še posebej macesnovega lesa. • Lesna vlažnost v oknih izdelanih iz Silvapro® termično modificirane smrekovine je skoraj 50% nižja v primerjavi z lesno vlažnostjo oken narejenih iz normalne smrekovine, kar posledično vpliva na daljšo življensko dobo. • Po izpostavitvi je bilo na Silvapro® termično modificirani smrekovini opaziti manj ali celo nič razpok in napak v lesu v primerjavi z navadno smrekovino, macesnovino ali drugimi lesnimi vrstami. ® • Ogljični odtis WINTHERWAX okna je 20% nižji (195,5 kg CO2) v primerjavi s sorodnim oknom Natura Optimo XLT (242,5 kg CO2), ki je zaščiten s sintetičnim premazom.


Kontaktni koti vodnih kapljic na različnih površinah

Po 40s

Po 10s

Vzorci

Smreka

Termično modificirana smrekovina

Voskana termično modificirana smrekovina


Konzorcij projekta M SORA d.d. - koordinator projekta M SORA je slovensko podjetje, katerega glavna dejavnost je proizvodnja oken. Poleg tega M SORA trži tudi material za stavbno pohištvo, gradbeni material in material za kmetijstvo, tehnično blago, blago za dom (belo tehniko, gospodinjski aparati), živila in gospodinjske potrebščine. Velika količina oken, vrat in drsnih sten se izvozi v druge Evropske države, ZDA, Kanado, Novo Zelandijo, Dubaj, Azerbajdžan in ostale države. Vsi izdelki so izdelani po meri, kar zahteva stalen razvoj in veliko prilagodljivost podjetja. M SORA je znana kot razvojno naravnano podjetje z uspešnim razvojem in vpeljevanjem inovacij na trg preko projektov kot so npr. ECO-S, CaReWood, TIGR4smart, XtremlY in WINTHERWAX. Intenzivno razvojno delo se močno odraža v nagradah, inovacijah in izvedenih nacionalnih ter Evropskih projektih.


Konzorcij projekta Silvaprodukt d.o.o. - partner projekta Silvaprodukt je slovensko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1951 s strani vlade z namenom izkoriščanja prednosti stranskih produktov in proizvodnje esencialnih olj iz iglavcev. Leta 1956 je podjetje ugotovilo, da so potrebe trga drugačne in je obrnilo svoj poslovni pristop v proizvodnjo izdelkov za zaščito lesa. Velik preboj je podjetju uspel v zadnjih dveh desetletjih po konsolidaciji lastništva, ko se je začelo tesno sodelovanje z različnimi znanstveno raziskovalnimi organizacijami. V tem času je podjetje razvilo in pričelo tržiti napredne izdelke, kot so nova okolju prijazna sredstva za zaščito lesa, termično modificiran les, ipd. Podjetje Silvaprodukt je postalo visoko strokovno podjetje za zaščito lesa, lastništvo pa je danes v rokah zaposlenih. Podjetje ima dolgo tradicijo na podorčju zaščite lesa, ki ponuja globoko strokovno znanje in nekaj zelo naprednih izdelkov ter industrijske opreme razvite v zadnjih letih.


WINTHERWAX ® lesena fasadna obloga in okna


Povzetek projekta Projekt WINTHERWAX® se je uspešno zaključil z razvojem novih inovativnih izdelkov in mnogimi vzporednimi aktivnostmi. Partnerji konzorcija so v sodelovanju z ostalimi partnerji v projektu razvili : • Silvacera® vosek na naravni osnovi, ® • WINTHERWAX okna in • fasadne elemnte izdelane iz Silvapro® termično modificirane smrekovine in Silvacera® voska. LCA analiza je izkazala, da uporaba Silvacera® voska zmanjša ogljični odtis okna za 20% in da ima Silvapro® termično modificirana smrekovina zaščitena s Silvacera® voskom do 9x daljšo življensko dobo v primerjavi z normalno smrekovino. V sklopu projekta je bil projekt WINTHERWAX z rezultati in izdelki predstavljen: • na 13 mednarodnih sejmih, • na 32 konferencah in javnih govorih, • v 13 znanstvenih člankih, • v 21 drugih prispevkih, • na 6 televizijskih, radijskih ali tiskanih intervjujih • ter je prejel 6 nagrad. V okviru projekta WINTHERWAX sta se registirali tudi 2 blagovni znamki: Silvacera® (vosek na naravni osnovi podjetja Silvaprodukt d.o.o.) in WINTHERWAX ® (okna podjetja M SORA d.d.).


Kontakt Za več informacij kontaktirajte: Aleš Ugovšek - koordinator projekta M SORA d.d. Trg svobode 2 4226 Žiri Slovenija E-mail: ales.ugovsek@m-sora.si Gregor Rep - tehnični koordinator Silvaprodukt d.o.o. Dolenjska c. 42 1000 Ljubljana Slovenija E-mail: gregor.rep@silvaprodukt.si

Profile for msora okna

Slo wintherwax layman  

https://www.m-sora.si/si/files/default/projekti-in-certifikati/2017/slo_wintherwax_layman.pdf

Slo wintherwax layman  

https://www.m-sora.si/si/files/default/projekti-in-certifikati/2017/slo_wintherwax_layman.pdf

Profile for msora
Advertisement