Page 1

dimniški sistemi za trda tekoča in plinasta goriva

CE 1404-CDP-1152 SIST EN 13063-1:2006 + A1:2007 SIST EN 13063-2:2005 + A1:2007

troslojni keramični dimnik


EKOKER TROSLOJNI MONTAŽNI DIMNIK

DIMNIŠKI ZAKLJUČEK Z STANDARDNO OBZIDAVO

Montaža EKOKER dimnika je zelo enostavna. Montirajte ga natančno in v skladu z navodili. Natančna montaža je pogoj za nemoteno in dolgotrajno delovanje. Tako je lahko ob pravilnem vzdrževanju življenska doba več kot 30 let. Navodilo je napisano za zidanje dimnika do strešine. Nad streho imamo možnih več zaključkov. Pod točko 2. zaključek z standardno obzidavo, pod točko 3. zaključek z dimniškimi elementi EKOKER.

2. NAVODILO ZA MONTAŽO ZAKLJUČKA DIMNIKA Z STANDARDNO OBZIDAVO Navodila začnite brati spodaj pri točki 1-6. Postopajte v skladu z navodili za montažo zaporedno po posameznih točkah.

1. NAVODILO ZA MONTAŽO EKOKER TROSLOJNEGA MONTAŽNEGA DIMNIKA

6. Na neaktivne dimnike namestite zaključno dimniško kapo

Navodila začnite brati spodaj pri točki 1-14. Postopajte v skladu z navodili za montažo zaporedno po posameznih točkah.

5.. Montažo dimnika zaključite tako da namestite in centrirate krovno ploščo.

14. Gradnja dimnika se nadaljuje po naslednjem postopku: a) namestitev novega dimniškega plašča in premaza z malto b) brisanje robov in spojev med keramičnimi cevmi z vlažno gobico, nanašanje ognjeobstojnega lepila na rob nove keramične cevi, namestitev KZ in odstranjevanje odvečnega ognjeobstojnega lepila z notranje strani. c) namestitev naslednjih izolacijskih plošč IZOKER. V skladu s predpisi je potrebno med zunanjo pozidavo dimnika in prehodom skozi etažno ploščo oziroma konstrukcijo strehe pustiti vsaj 3 ali 5 cm (v primeru lesenih tlakov) zračnega prostora, ki ga zapolnimo z negorljivo izolacijo. Glej sliko C!

4. V zgornjem delu obzidave izdelajte odprtine in jih opremite z rešetkami. Lhko tudi v zadnji vrsti postavite zidake tako da med njimi pustite 2-centimetrske zračne presledke.

13. Na postavljen KS namestite predhodno izrezani izolacijski plošči IZOKER

2. Zadnjo keramično cev odrežite tako, da bo zgornji rob cevi, 8 cm pod nivojem roba zadnjega dimniškega plašča. Zadnji izolacijski plošči IZOKER odrežite na višino keramične cevi. Nato vstavite dilatacijsko rozeto, ki naj bo nameščena vsaj 3 cm globoko v KZ. Glej sliko D!

3. Nadstrešni del dimnika po obodu dimniškega plašča izolirajte z negorljivo izolacijsko ploščo debeline 2-3 cm. Ko obzidate nadstrešni del dimnika s poljubno opeko, pazite, da bo ostal med mineralno izolacijo in obzidavo zračni prostor za prezračevanje zgornjega dela dimnika.

12. Z navlaženo gobico obrišite žlebove keramičnih elementov KC in KS. Na žleb KS nanesite ognjeobstojno lepilo in ga obrnite in postavite na KC. Odvečno ognjeobstojno lepilo znotraj keramične cevi odtranite z gobico. 11. Namestite četrti dimniški plašč z izrezano odprtino na pripravljeno podlago tretjega dimniškega plašča in ga namažite z malto.

1. Preden dosežete nivo strehe namestite na dimniški plašč premazan z malto konzolno ploščo. Premažite z malto zgornjo stran konzolne plošče in namestite naslednji dimniški plašč. Nadaljujte z zidanjem plaščev, keramičnih cevi in vlaganjem izolacije vse do nivoja, kot je določeno v projektni dokumentaciji.

10. V tretji dimniški plašč vstavite predhodno izrezani izolaciskji ploščo IZOKER. 9. Gradnja se naprej lahko nadaljuje na dva načina. V prvem primeru se namešča keramične cevi (oznaka KZ). Glej sliko št. 14! V drugem primeru pa se v tretji dimniški plašč namesti keramični priključek za peč (oznaka KS). Pred namestitvijo KS je treba v naslednji dimniški plašč izrezati odprtino tako kot pri namestitvi KC ter pripraviti dve izolacijski plošči IZOKER podobno kot pri nameščanju KC. 8. Okvir čistilnih istilnih vratc namestite v odprtino in ga pritrdite na dimniški plašč s priloženimi vijaki, nato vstavite notranji keramični vložek dimniških vratc in z priloženim ključem zaklenite dimniška vratca.

OPOZORILO! Zidaki daki in malta za obzidavo zuananjega dela dimnika morajo biti odporni proti zmrzali.

7. Tretji dimniški plašč postavite na že pripravljeno podlago drugega dimniškega plašča. Vstavite izolacijski plošči IZOKER, ki ste ju predhodno izrezali za obložitev gornjega dela KC. (4. točka navodila). Na tretji dimniški plašč nanesite sloj malte. POZOR: Kontrolirajte vodoravno in navpično lego dimnika na obeh straneh! 6. Robove KJZ in keramičnega priključka za čistilna vratca (oznaka KC) obrišite z vlažno gobico, KC namažite z ognjeobstojnim lepilom obrnite in postavite na rob KJZ, odvečno ognjeobstojno lepilo pa z notranje strani odstranite z vlažno gobico. Pazite, da so robovi in žlebovi posameznih keramičnih elementov dobro povezani. POZOR: Zunanji rob stika mora biti obrnjen navzgor! Glej sliko B! 5. V drugi dimniški plašč izrežite odprtino po celi dolžini tako, da lahko vanj gladko vložite keramično koleno za čistilna vratca (odprtina mora biti dovolj velika, da ostane na vseh štirih straneh okoli kolena 3 cm praznega prostora – dilatacija). Drugi dimniški plašč postavite na že pripravljeno podlago na prvem dimniškem plašču in nanj nanesite sloj malte. 4. Preden vstavite prvi izolacijski plošči (oznaka IZOKER), nanesite malto na prvi dimniški plašč in prilagodite izolacijski plošči IZOKER (izrežite odprtino) tako, da se bo koleno elementa čistilnih vratc lahko natančno namestilo (predhodno si lahko pripravite tudi drugi dve izolacijski plošči IZOKER – glej sliko). POZOR: Pri pravilni namestitvi pazite, da je vzdolžni stik izolacijske plošče IZOKER vedno na sredini stranice dimniškega plašča in ne na ventilacijskem kanalu! Glej sliko A! 3. Keramični podstavek z izpustom kondenza (oznaka KJZ) vstavite v prvi dimniški plašč in ga natančno namestite na sredino pripravljene podlage (betonskega podstavka), ki ste jo predhodno premazali z ognjeobstojnim lepilom. Cev za izpust kondenza obrnite proti ventilacijski rešetki. 2. V prvi dimniški plašč izrežite odprtino, da lahko namestite ventilacijsko rešetko in ga postavite na že pripravljen betonski podstavek oz. temelj dimnika. (ventilacijsko rešetko lahko namestite tudi kasneje.) 1. Za postavitev temelja dimnika lahko uporabite betonski podstavek. Če podlaga ni dovolj dobro izolirana, se priporoča poprejšnja vgraditev hidroizolativnega materiala.

OPOZORILO! Za predhodnjo gradnjo gradnj dimnika si oglej navodila od točke 1-14 (glej levo stran). n).

LEGENDA OBDELAVE

ELEMENTI

Obdelava keramičnih elementov (KS, KC, KZ) izvaja se z kotno brusilko za kamen

Obdelava izolacije izvaja se z ostrim nožem KS

KC

KS 45°

Nanašanje malte debelina nanosa malte je 2-4 mm KZ Leplenje keramičnih elementov lepimo jih z ognjeobstojnim lepilom priporočamo lepilo proizvajalca OGM-BI KJZ

Izolacijska plošča IZOKER


DIMNIŠKI ZAKLJUČEK EKOKER

DIMNIŠKI ZAKLJUČEK EKOKER

3. NAVODILO ZA MONTAŽO DIMNIŠKEGA ZAKLJUČKA EKOKER

NOVOST NAD STERHO DIMNIŠKI ZAKLJUČEK EKOKER

Navodila začnite brati spodaj pri točki 1-9. Postopajte v skladu z navodili za montažo zaporedno po posameznih točkah. 9. Na neaktivne dimnike namestite zaključno dimniško kapo. 8. Na vrh DZE (dimniški zaključek ekoker),, namestite lepilo in postavite krovno ploščo DZE. 7. V vogalne odprtine vstavite aramturne palice in jih zalijte z finim betonom ali malto. Glej sliko F! 6. Zadnjo keramično cev obrežite tako da bo zgornji rob 8 cm pod nivojem zadnjega DZE. Zadnji izolacijski plošči IZOKER odrežite na višino keramične cevi. Nato vstavite dilatacijsko rozeto, ki naj bo nameščena vsaj 3 cm v KZ. Glej sliko E! 5. Nadaljujte z zidanjem keramičnih cevi in postopek ponavljajte do vrha dimnika. 4. Upognite in vstavite izolacijske plošče IZOKER. 3. Naslednji DZE (dimniški zaključek ekoker) namestite obrnjen za 90°, 90° tako da pride do prekrivanja fug. 2. Namestite amestite DZE (dimniški zaključek ekoker) na prvi plašč in nanj na namestite lepilo. 1. Zidanje z dimniškimi plašči končate pod strešino. o. Na zadnji plašč nanesite lepilo za zunanjo uporabo (POZOR! Lepilo naj bo odporno

proti zmrzali). OPOZORILO! Za predhodnjo gradnjo dimnika si oglej navodila od točke 1-14 (glej levo stran).

Montažni dimniški zaključek EKOKER je sistemski zaključek dimnika EKOKER, ki nadomešča lahke dimniške plašče v zgornjem delu dimnika skozi ostrešje do končne višine dimnika. Tipski dimniški zaključni elementi dajejo nad streho videz dimnika obzidanega z opeko in hkrati varujejo šamotno tuljavo in izolacijo pred atmosferskimi vplivi.

UPORABA Dimiški zaključek EKOKER se uporablja tam, kjer ostrešje ne dopušča klasične obzidave oziroma montaže steklobetonskega elementa.

HITREJŠA IN CENEJŠA MONTAŽA Prednost pri zidanju dimniškega zaključka EKOKER je, da pri zidanju ne potrebujemo konzolne plošče. Dimniški zaključek EKOKER zidamo direktno na dimniški plašč pod streho do potrebne višine dimnika. Elementi dimniškega zaključka EKOKER so iz betona imajo nizko težo in visoko trdnost, zaradi tega je mogoča hitra in varna montaža.

GARANTIRANA STATIČNA STABILNOST Montažni dimniški zaključek EKOKER ima v vogalih pripravljene odprtine, ki so namenjene za armiranje s čimer dosežemo odlično protipotresno varnost zaključnega dela dimnika. Notranje dimenzije so usklajene z dimniškimi plašči EKOKER, kar omogoča prezračevanje toplotne izolacije. Priporočljivo: max. višina dimniškega zaključka nad streho je do 1.5 m brez dodatnih statičnih ojačitev.

PREDNOST DIMNIŠKEGA ZAKLJUČKA EKOKER - hitra in enostavna montaža - estetski videz - požarna in protipotresna varnost - prihranek prostora - ugodna cena odnos med diletacijsko rozeto, keramično cevjo in lahko krovno ploščo

dolžina kovinskih palic se znivelira z višino dimiškega zaključka

krovna ploščaDZE plošča dimniški zasključek DZE

DIMNIŠKI ZAKLJUČEK

A

B

C

D

380

380

80

75

340

340

80

75

540

380

80

75

480

340

80

75

DZE 18-20 BZ

1/2 D C

ustreza dimenzijam dimniškega plašča fi 20 in fi 18 cm A

A

DZE 14-16 BZ ustreza dimenzijam dimniškega plašča fi 16 in fi 14 cm

DZE 18-20 ZZ ustreza dimenzijam dimniškega plašča fi 20 in fi 18 cm

B

1/2 dimniški plašč

DZE 14-16 ZZ DZE BZ

DZE ZZ

ustreza dimenzijam dimniškega plašča fi 16 in fi 14 cm


SESTAVNI ELEMENTI ENOJNEGA DIMNIKA

CEV

št. artikla

ime

premer

kos na paleti

651

KZ 20

200

75

652

PRIKLJUČEK ZA PEČ

PRIKLJUČEK ZA VRATA

PRIKLJUČEK ZA PEČ POD KOTOM 45°

LAHKI DIMNIŠKI PLAŠČ

LAHKI DIMNIŠKI PLAŠČ Z ZRAČNIKOM

KZ 18

180

KONZOLNA PLOŠČA NOSILNA

90

653

KZ 16

160

120

654

KZ 14

140

150

št. artikla

ime

premer

kos na paleti

661

KS 20

200

20

662

KS 18

180

24

663

KS 16

160

32

664

KS 14

140

42

št. artikla

ime

premer

kos na paleti

LAHKA KROVNA PLOŠČA

KC 20

200

24

657

KC 18

180

30

658

KC 16

160

36

659

KC 14

140

42

št. artikla

ime

premer

kos na paleti

680

KS 20/45°

200

10

529

KS 18/45°

180

10

740

KS 16/45°

160

12

583

KS 14/45°

140

12

LAHKA KROVNA PLOŠČA Z ZRAČNIKOM

št. artikla

ime

premer

dimen.

kos na paleti

1536

LDP 18-20 BZ

180-200

360x360

24

1537

LDP 14-16 BZ

140-160

št. artikla

ime

premer

dimen.

kos na paleti

1538

LDP 18-20 ZZ

180-200

360x500

24

LDP 14-16 ZZ

140-160

320x320

320x460

KONZOLNA PLOŠČA NOSILNA Z ZRAČNIKOM

št. artikla

ime

premer

dimenzija

337

KO-P 18-20 BZ

180-200

640x640

338

KO-P 14-16 BZ

140-160

600x600

št. artikla

ime

premer

dimenzija

339

KO-P 18-20 ZZ

180-200

620x800

340

656

1539

BETONSKI PODSTAVEK

SESTAVNI ELEMENTI DVOJNEGA DIMNIKA, IZOLACIJA, OSNOVNI PAKET

24

DIMNIŠKI ZAKLJUČEK

DIMNIŠKI ZAKLJUČEK

24

333 334

ime

BP 18-20 BZ BP 14-16 BZ

premer

180-200 140-160

premer

dimenzija

341

LKR-P 18-20 BZ

180-200

760x760

342

LKR-P 14-16 BZ

140-160

710x710

št. artikla

ime

premer

dimenzija

343

LKR-P 18-20 ZZ

180-200

750x930

344

LKR-P 14-16 ZZ

140-160

700x900

št. artikla

ime

dimen.

višina

297

DZE 18-20 BZ

380X380

80

296

DZE 14-16 BZ

340X340

80

št. artikla

ime

dimen.

višina

306

DZE 18-20 ZZ

540X380

80

št. artikla

335 336

ime

BP 18-20 ZZ BP 14-16 ZZ

premer

180-200 140-160

DZE 14-16 ZZ

480X340

360x360 320x320

dimenzije

KROVNA PLOŠČA ZA DZE ZZ

št. artikla

ime

dimen.

višina

299

LKR-P-DZE 18-20 BZ

500X500

65

LKR-P-DZE 14-16 BZ

460X460

65

št. artikla

ime

dimen.

višina

308

LKR-P-DZE 18-20 ZZ

660X500

65

307

premer

dimen.

kos na paleti

1209

LDP 14/16-18/20 DBZ

140200

640x360

12

1543

LDP 18/20-18/20 DBZ

180200

št. artikla

ime

premer

dimen.

293

BP 14-20 DBZ

140-200

640x360

št. artikla

ime

premer

dimen.

315

KO-P-14-20 DBZ

140-200

900 x 620

št. artikla

ime

premer

dimen.

317

LKR-P-14-20 DBZ

140-200

1060 x 770

št. artikla

ime

premer

dimen.

300

LKR-P-14-20 DBZ

140-200

760 x 480

št. artikla

ime

premer

kos v vrečki

debelina

1207

IZOKER 20

200

6

20

834

IZOKER 18

180

6

30

1208

IZOKER 16

160

6

20

832

IZOKER 14

140

6

30

670x360

LAHKI DIMNIŠKI PLAŠČ DVOJNI Z ZRAČNIKOM

št. artikla

ime

premer

dimen.

kos na paleti

1210

LDP 14/16-18/20 DZZ

140200

810x360

12

št. artikla

ime

premer

dimen.

309

BP 14-20 DZZ

140-200

810x360

št. artikla

ime

premer

dimen.

316

KO-P-14-20 DZZ

140-200

1060 x 360

št. artikla

ime

premer

dimen.

318

LKR-P-14-20 DZZ

140-200

1220 x 760

št. artikla

ime

premer

dimen.

301

LKR-P-14-20 DZZ

140-200

930 x 480

12

BETONSKI PODSTAVEK DVOJNI Z ZRAČNIKOM

KONZOLNA PLOŠČA DVOJNA

LAHKA KROVNA PLOŠČA ZA DVOJNI DIMNIK BZ OBZIDAVA

LAHKA KROVNA PLOŠČA ZA DVOJNI DIMNIK BZ FASADA

IZOLACIJSKA PLOŠČA IZOKER

KONZOLNA PLOŠČA DVOJNA Z ZRAČNIKOM

LAHKA KROVNA PLOŠČA ZA DVOJNI DIMNIK ZZ OBZIDAVA

LAHKA KROVNA PLOŠČA ZA DVOJNI DIMNIK ZZ FASADA

OSNOVNI PAKET DIMNIKA EKOKER Dilatacijska rozeta Ognjeobstojno lepilo Negorljivi izolacijski plošči Dimniška vratca

360x500 320x460

ime

80

dimenzije

KROVNA PLOŠČA ZA DZE BZ

BETONSKI PODSTAVEK DVOJNI

št. artikla

585x770

ime

298 BETONSKI PODSTAVEK Z ZRAČNIKOM

140-160

št. artikla

305 št. artikla

KO-P 14-16 ZZ

LAHKI DIMNIŠKI PLAŠČ DVOJNI BREZ ZRAČNIKA

LKR-P-DZE 14-16 ZZ

600X460

65

KOMBINACIJE DVOJNIH DIMNIKOV

Ventilacijska rešetka

14-18 BZ

14-18 ZZ

14-20 BZ

14-20 ZZ

Keramični podstavek z izpustom kondenza

16-18 BZ

16-18 ZZ

Navodilo za montažo

16-20 BZ

16-20 ZZ

18-18 BZ

18-20 BZ

premer

200

180

160

140

20-20 BZ

št. artikla

758

759

760

761


PREDNOST DIMNIŠKEGA SISTEMA EKOKER

* Možnost priključitve kotlov za plin olje in trda goriva. *Sprememba vrste energetskega vira ne zahteva dodatnih vlaganj. *Enostavna in hitra montaža. *Odlične toplotno izolacijske lastnosti. *Dobro prezračevana izolacija. *Velika odpornost na vlago, kisline in visoke teperature. *Odlična plinotesnost dimniškega sistema zagotavlja protipožarno varnost. *Gladke stene dimnika povzročajo minimalno trenje pri prehodu plinov in omogočajo dober vlek. *Omogoča varen odvod utekočinjenih agresivnih kislih ostankov izgorevanja. *Omogoča lahko čiščenje in je odporen na mehanske obremenitve. *Uporaben za vse vrste peči (kurišč), vključno za nizko temperaturne kotle z izstopno temperaturo dimnih plinov od 40° C naprej.

*Nizka teža in visoka trdnost dimniških plaščev. *Nudimo vse potrebne komponente za postavitev EKOKER dimniškega sistema.

IZDELAVA, ZASTOPSTVO IN PRODAJA OGM-BI d.o.o. Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika Tel.: +386 1 750 60 80 Fax: +386 1 750 60 87 e-mail: ogm.bi@siol.net www.ogm-bi.si

Ogm%20ekoker%202010%20 %20za%20ponudbo%20poklicite  

http://www.m-sora.si/si/gradbenicenter/files/default/gradbeni-center/ceniki/ogrevanje/dimniski-sistemi/ogm%20ekoker%202010%20-%20za%20ponudb...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you