Page 1

Pasivna vhodna vrata M SORA d.d. Trg svobode 2 4226 ŽIRI tel.: 04 50 50 200 fax: 04 51 04 455 mail: mizarstvo@m-sora.si web: www.m-sora.si

Energijsko varène hiše so zaradi narašèajoèih stroškov ogrevanja vedno bolj zanimive za kupce. Posebno izdelana pasivna vhodna M SORA so primerna za nizko energijske hiše (UD < 1,0 W/m2K) in pasivne hiše (UD < 0,8 W/m2K). Podjetje M SORA vam omogoèa velik izbor vhodnih vrat. Doloèeni modeli (površina stekla < od 0,9 m2 ) iz programa AVANTGARDE, ELEGANCE, PRESTIGE-MODERN in PRESTIGE CLASSIC lahko izdelamo v pasivni izvedbi.

AVANTGARDE, model AH23 UD = 0,76 W/m2K*

ELAGANCE, model E105 UD = 0,75 W/m2K*

PRESTIGE, model PM8 UD = 0,78 W/m2K*

Ostali modeli so na ogled v katalogu ali prospektu. Velika izolativnost posebne sendviè plošèe iz katere je izdelano krilo omogoèa toplotno zašèito vašega doma. Kombinacija izolativnih lastnosti materialov in inovativna konstrukcija, ki prepreèuje toplotne mostove, je idealna rešitev za nizko energijske ali pasivne hiše.

Certificirane lastnosti vrat brez izreza za steklo (polna vrata kot npr. model E105): 2 - toplotna prehodnost vgrajenih vrat: UD, VGRAJENA = 0,8 W/(m K) 2 - toplotna prehodnost nevgrajenih vrat: UD = 0,75 W/(m K) - zrakotesnost: Q100 = 0,55 m3 /(hm) Certificirane lastnosti vrat z izrezom za steklo (kot npr. model PM8): - toplotna prehodnost vgrajenih vrat: UD, VGRAJENA = 0,8 W/(m2K) - toplotna prehodnost nevgrajenih vrat: UD = 0,76 W/(m2K) - zrakotesnost: Q100 = 0,55 m3 /(hm), razred 3 po DIN 12207 Pogoji testiranja v laboratoriju: - klima razred ’’d’’: temp. znotraj 23 °C, 30 % r.z.v., temp. zunaj -15 °C - klima razred ’’e’’: temp. znotraj 20-30 °C, temp. zunanje površine = notranja temp. plus 55 °C - klima razred ’’c’’: temp. znotraj 23 °C, 30% r.z.v., temp. zunaj 3 °C, 85 % r.z.v. - velikost vrat: 110 x 220 cm - tip sendviè plošèe vratnega krila: Moralt FERRO Passiv 98 - vgrajeno steklo je imelo Ug = 0,6 W/(m2K) po DIN EN 673 in plastièni distanènik - vgrajeno steklo je imelo površino manjšo od 0,9 m2 in obseg manjši od 4,5 m

* Navedene UD vrednosti so doloèene raèunsko. Poskus na vratih ni bil izveden.

PASSIV HAUS INSTITUT


Pasivna vhodna vrata

Standardna izvedba: 1 ) Podboj: iz lesa smreke, hrasta ali macesna. Masivna sredica iz lepljenih lamel in obojestransko nalepka ali izdelana iz troslojno lepljenih profilov. Debelina podboja 98 mm. Dvojno silikonsko tesnilo. 2) Krilo: iz pasivne sendviè plošèe, ca 98 mm debeline, eno silikonsko tesnilo po celotnem obodu, spodaj dodatno tesnilo na pragu.

98 m

m

2a) masivni okvir, veèkrat lepljen 2b) lamelna sredica

5

2c) PUR - izolacijska sredica

1

2d) jekleni trak kot stabilizator proti krivljenju 2e) 5 - slojna vezana plošèa AW100 s parno zaporo, pri pokrivnih barvah lahko tudi MDF

3 4

3) Steklo: ISO termoizolacijsko Ug= 0.6 W/m2K, 3-slojno: - zunanje in notranje steklo float brezbarvni - srednje steklo z ornamentom - polnjenje s posebnim plinom - termoizolacijski distanènik

2

4.) Silikon: reže pri steklu so zašèitene z odpornim elastiènim brezbarvnim silikonom. 2d

m

2c

00

m

1

5) Steklitvene letvice: samo na notranji strani, pritrjene z iglicami in silikonom 6.) Odkapna letev: tip odvisnen od modela 7.) Prag: termoizolacijski prag BKV100 s èrno plastiko. (možnost montaže termoizolacijskega vgradnega profila)

2b

8.) Nasadila: štiri trodimenzionalno nastavljiva nasadila s premerom 20 mm, srebrne barve

2e 2a

6

98 m

9) Kljuèavnica: 3 - toèkovna, z dvema kavljema WINKHAUS, srebrne barve, DIN92/10 mm

m

10.) Površinska obdelava: enobarvna debeloslojna lazura po naši barvni karti, oziroma po želji proti doplaèilu. 11.) Dimenzija skupaj s pragom: 110 x 210 cm, višina merjena do nivoja gotovega poda v prostoru (brez vgradnega profila).

7

PASSIV HAUS INSTITUT

Posebna izvedba: - širina od 105 do 110 cm, višina od 205 do 215 cm: brez doplaèila - dimenzija manjša od 105 x 205 cm do 92 x 190 cm: doplaèilo - diemenzija veèja od 110 x 215 cm do 120 x 230 cm: doplaèilo - ostale izvedbe: po ponudbi Izraèun cene: Program AVANTGARDE ELEGANCE PRESTIGE (M in C)

Osnovna cena

Doplaèilo za PASIVNO izvedbo

Osnovna cena modela Osnovna cena modela Osnovna cena modela

+ 500 € brez DDV + 500 € brez DDV + 500 € brez DDV

Veljavnost cenika od 01.11.2008 do izdaje novega. Pridružujemo si pravice do tehniènih sprememb!

www.m-sora.si

m_sora_katalog_vhodna_vrata_pasivna  

http://www.m-sora.si/si/files/default/katalogi/m_sora_katalog_vhodna_vrata_pasivna.pdf

m_sora_katalog_vhodna_vrata_pasivna  

http://www.m-sora.si/si/files/default/katalogi/m_sora_katalog_vhodna_vrata_pasivna.pdf

Advertisement