Page 1


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

FILTRI IN MEHČALCI ZA HIŠNE IN STANOVANJSKE PRIKLJUČKE

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55,

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TROJNI HIŠNI FILTER EKO - TRIPLEX Trojni hišni filter EKO-TRIPLEX je idealna rešitev za zaščito vode pri vhodu vode v objekt : stanovanjsko hišo ali stanovanje. V prvem loncu filtra je nameščen mehanski vložek filtra 50 mcr in magnetni nevtralizator vodnega kamna. Lonec filtra ima na dnu nameščeno pipico za povratno izpiranje trdnih delcev v vodi. S tem podaljšamo življenjsko dobo mehanskega vložka filtra in istočasno zmanjšamo stroške vzdrževanja filtra. Mehanski vložek filtra zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 50 mikronov. Magnetni nevtrlizator vodnega kamna , ki je nameščen na sredini prve glave filtra je namenjen za zaščito proti vodnemu kamnu in feromagnetnim delcem v vodi. V drugem loncu filtra je nameščen vložek filtra s 25 mcr filtracijo in preprečuje vstop vsem trdnim delcem v vodi, ki so večji od 25 mcr. Priporočana menjavo vložkov od šest do dvanajst mesecev. V tretjem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 5 mcr in je idealna rešitev za zaščito vode proti kloru, pesticidom insekticidom, izboljša vonj in okus vode hkrati zadrži vse trdne delce , ki so večji od 5 mikronov. Priporočana menjava vložkov je šest do dvanajst mesecev. Kot sestavni del so priloženi še : ključ filtra , stenski nosilec filtra , Ms dvovijačniki z o-ring tesnili in vijaki za namestitev stenskega nosilca na glavo filtra. Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, zaščita za pipe,tuš, wc kotličke, bojler, pralni stroj, cevovode in za zaščito ostalih hišnih naprav. Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt z pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Vhod: 3/4˝ali 1˝ - 19,05 mm ali 25,4 mm. Izhod: 3/4˝ali 1˝ - 19,05 mm ali 25,4 mm. Višina: 315 mm Filterni vložek : tip SX Max.del. temp.: 45 stopinj C Max. Del. tlak : 8 barov. Tesnenje: z o-ringom Črtna koda za filter R ¾ - 3830017084192 Črtna koda za filter R 1 - 3830017084208


Nadomestni vložki za trojni hišni filter EKO-TRIPLEX Mehanski filterni vložek za samočistilni filter za vodo z mrežico; 50 mcr Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017083126

Mehanski vložek polypropylen – pleteni; 25 mcr Črtna koda za vložek V 10˝ :

3830017080514

Vložek filtra carbon block – aktivno oglje; 5 mcr Črtna koda za vložek V 10˝, 5 mcr : 3830017082624


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

P R O I Z V O D N J A tel.- (01) 786-47-55,

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVOJNI HIŠNI FILTER ZA VODO EKO - DUPLEX - 2 Filter vložki za mehansko čiščenje so izdelani po standardih EU, EEC 80 / 778. Priključki filtrov so : R ¾, R 1, MAX .obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. temperatura filtra je pri vodi 45 °C. V prvem delu filtra je nameščen mehanski vložek filtra polypropylen 25 mcr., v katerem je nameščen magnetni nevtralizator vodnega kamna. V drugi del filtra je nameščen vložek filtra sintrano aktivno oglje 10 mcr. Mehanski vložek filtra polypropylen 25 mcr. je namenjen za mehansko čiščenje vode in zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 25 mcr. Magnetni nevtralizator vode je namenjen za zaščito proti vodnemu kamnu in feromagnetnim delcem v vodi . Drugi vložek filtra sintrano aktivno oglje namenjen za zaščito proti : kloru , pesticidom , insekticidom , izboljša vonj in okus vode in hkrati zadrži vse večje delce v vodi , ki so večji od 5 mikronov. Mehanski vložek filtra polypropylen 25 mcr. je potrebno zamenjati z novim na vsakih 12 mesecev . Vložek filtra sintrano aktivno oglje se menja na 6 – 12 mesecev. UPORABA : filtriranje za pitno vodo , zaščita za pipe , bojlerje, pralne stroje , cevovode in za zaščito ostalih hišnih naprav. Montiramo jih lahko neposredno za vodomerom . Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda za filter R ¾ - 3830017087667 Črtna koda za filter R 1 – 3830017084154


Nadomestni filterni vložki za dvojni hišni filter za vodo EKO – DUPLEX

Vložek filtra carbon block – aktivno oglje

Črtna koda za vložek V 10˝, 10 mcr: 3830017080903

Mehanski vložek polypropylen – pleteni

Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017080514


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.- (01) 786-47-55,

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVOJNI HIŠNI FILTER ZA VODO EKO - DUPLEX - 2 V 5'' Filter vložki za mehansko čiščenje so izdelani po standardih EU, EEC 80 / 778. Priključki filtrov so : R ¾, R 1, MAX .obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. temperatura filtra je pri vodi 45 °C. V prvem delu filtra je nameščen mehanski vložek filtra polypropylen 25 mcr., v katerem je nameščen magnetni nevtralizator vodnega kamna. V drugi del filtra je nameščen vložek filtra sintrano aktivno oglje 10 mcr. Mehanski vložek filtra polypropylen 25 mcr. je namenjen za mehansko čiščenje vode in zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 25 mcr. Magnetni nevtralizator vode je namenjen za zaščito proti vodnemu kamnu in feromagnetnim delcem v vodi . Drugi vložek filtra sintrano aktivno oglje namenjen za zaščito proti : kloru , pesticidom , insekticidom , izboljša vonj in okus vode in hkrati zadrži vse večje delce v vodi , ki so večji od 5 mikronov. Mehanski vložek filtra polypropylen 25 mcr. je potrebno zamenjati z novim na vsakih 12 mesecev . Vložek filtra sintrano aktivno oglje se menja na 6 – 12 mesecev. UPORABA : filtriranje za pitno vodo , zaščita za pipe , bojlerje, pralne stroje , cevovode in za zaščito ostalih hišnih naprav. Montiramo jih lahko neposredno za vodomerom . Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda za filter R ¾ - 3830017088138 Črtna koda za filter R 1 – 3830017088145


Nadomestni filterni vložki za dvojni hišni filter za vodo EKO – DUPLEX

Vložek filtra carbon block – aktivno oglje

Črtna koda za vložek V 5˝, 5 mcr: 3830017080576

Mehanski vložek polypropylen – pleteni

Črtna koda za vložek V 5˝ 25 mcr.: 3830017080521


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55,

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVOJNI HIŠNI FILTER ZA VODO EKODUPLEX Filter vložki za mehansko čiščenje so izdelani po standardih EU, EEC 80 / 778. Priključki filtrov so : R ¾, R 1, MAX .obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. temperatura filtra je pri vodi s temperaturo 45 °C. V prvem delu filtra je mehanski vložek filtra z mrežico 50 mcr., v katerega je nameščen magnetni nevtralizator vodnega kamna. V drugi delu filtra je nameščen kombiniran vložek filtra za mehansko filtracijo 25 mcr. in aktivno oglje v granulatu. Mehanski vložek filtra z mrežico 50 mcr. je namenjen za mehansko čiščenje vode in zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 50 mcr.. Magnetni nevtralizator vode je namenjen zaščiti pred vodnim kamnom in feromagnetnim delcem v vodi . Prvi del kombiniranega vložka filtra je namenjen za mehansko čiščenje in zadržuje vse mehanske delce večje od 25 mcr. Drugi del kombiniranega vložka polnjen z aktivnim ogljem v granulatu je namenjen zaščiti pred klorom , pesticidom , insekticidom , hkrati pa tudi izboljša vonj in okus vode. Mehanski vložek filtra z mrežico 50 mcr. je potrebno zamenjati z novim vsakih 12 mesecev . Kombinirani vložek aktivno oglje je potrebno menjati na 3 mesece. UPORABA : filtriranje za pitno vodo , zaščita za pipe , bojlerje, pralne stroje , cevovode in za zaščito ostalih hišnih naprav. Montiramo jih lahko neposredno za hišnim vodomerom . Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda za filter R ¾ - 3830017082549 Črtna koda za filter R 1 - 3830017082655

Nadomestni filterni vložki: Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017080415 Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017082457


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.- (01) : 7864-755, GSM: 041 627-719

EKOM www.ekom.si fax: 01 786-47-54 d.o.o. E-mail : ekom@siol.net ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMBINIRANI FILTER VODE – AKTIVNO OGLJE Z VGRAJENIM MAGNETNIM NEVTRALIZATORJEM VODNEGA KAMNA Magnetni nevtralizator je nameščen v sredini ohišja filtra in filter vložka. Deluje na principu magnetnega polja visoko energetskih trajnih magnetov. Uspešno deluje brez kemičnega vpliva na vodo. Odpravlja nalaganje vodnega kamna , korozijo železa in hkrati že razkraja obstoječi vodni kamen na napeljavah in napravah za vodo-onemogoča vezavo. Priključki filtrov so : R ¾ , R 1.Max. obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 7 barov. Max. Temperatura je pri vodi 45 stopinj elzija. Vložek filtra sintrano aktivno oglje je namenjen za zaščito proti trdnim delcem ki so večji od 10 mcr. , zadrži : pesek , mulj , opilke itd. Vložek sintrano aktivno oglje 10 mcr. Je idealna zaščita proti : kloru,pesticidom, insekticidom , izboljša vonj in okus vode. Uporablja se za pitno vodo, kot tudi za vodo , ki je namenjena za tehnolško uporabo. Ščiti armature , vodovodno napeljavo , pipe , tuš ,naprave za gospodinstvo , industrijo , farmacijo id. Montiramo jih lahko neposredno za vodomerom ali pa pred samimi uporabniki vode. Vložek filtra sintrano aktivno oglje je potrebno zamenjati na šest mesecev. Montažo naj opravi strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu ( bay pas ).Obvezna uporaba gibljivih cevi.

NAZIV Komb. filter za vodo z vložkom akt. oglje in mag. nevtr. R 3/4 Komb. filter za vodo z vložkom akt. oglje in mag. nevtr. R 1

ČRTNA KODA 3830017087650 3830017089425


Nadomestni filterni vložek

Vložek filtra carbon block – aktivno oglje

Črtna koda za vložek V 10˝, 10 mcr: 3830017080903


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55,

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POVRATNO IZPIRALNI FILTER ZA VODO Z MANOMETRI ZA PRIKAZ TLAKA IN VGRAJENIM NEVTRALIZATORJEM VODNEGA KAMNA Povratno izpiralni filter ima na glavi filtra nameščena dva manometra za prikazovanje vhodnega in izhodnega tlaka v filtru. S pomočjo odčitavanja različnega vhodnega in izhodnega tlaka lažje ocenimo kdaj je potrebno filterne vložke zamenjati z novimi. V sredini kombiniranega mehanskega vložka z aktivnim ogljem je integriran magnetni nevtralizator vodnega kamna. Magnetni nevtralizator deluje na principu magnetnega polja visoko energetskih trajnih magnetov. Zmanjšuje nalaganje vodnega kamna , korozijo železa , in hkrati razkraja obstoječi vodni kamen na napeljavah in napravah za vodo (onemogoča vezavo). Mrežasti mehanski vložek filtra 50 mcr. ima v notranjosti integriran sintran vložek aktivno oglje 10 mcr. Kobinirani vložek filtra je namenjen za zaščito proti : trdnim delcem v vodi , kloru , pesticidom , insekticidom izboljša vonj in okus vode. Zunanji del filter vložka zadrži vse trdne delce večje od 50 mcr. , kot so : pesek , mulj , opilki itd. Notranji del filter vložka aktivno oglje zadrži vse trdne delce večje od 10 mcr. , kot so : pesek , molj , opilki itd. Uporablja se za pitno vodo , kot tudi za vodo , ki je namenjena za tehnološko uporabo. Ščiti : armature , vodovodne napeljave , pipe , in naprave za gospodinjstvo , industrijo , farmacijo itd. Montiramo jih lahko neposrdeno za vodomerom ali pa pred samimi uporabniki vode. Na spodnjem delu filtra je nameščena pipica za izpust trdnih delcev vode. Po možnosti pipico odprite vsaj enkrat mesečno oziroma po potrebi v odvisnosti od kvalitete vaše vode. Filter vložek je potrebno vsaj enkrat letno zamenjati z novim. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom. Namestitev naj bo izvedena v obhodnem vodu (Bay pas). Obvezna uporaba gibljivih cevi. Filter je idealna rešitev v primerih, kjer zaradi prostorske omejitve nimamo možnosti namestitve dvojnega ali trojnega hišnega filtra. Vhod: 3/4˝ali 1˝ - 19,05 mm ali 25,4 mm. Izhod: 3/4˝ali 1˝ - 19,05 mm ali 25,4 mm. Višina: 315 mm Filterni vložek: tip SX Max.del. temp: 45 stopinj C Max. Del. tlak: 8 barov. Tesnenje: z o-ringom Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda filtra R ¾ - 3830017083171 Črtna koda filtra R 1 – 3830017083164


Nadomestni filterni vložek Črtna koda za kombinirani mrežasti mehanski vložek: 3830017086219


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVOJNI HIŠNI FILTER ZA DEŽEVNICO Filter vložki za mehansko čiščenje so izdelani po standardih EU, EEC 80 / 778. Priključki filtrov so : R ¾, R 1, MAX .obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. temperatura filtra je pri vodi 45 stopinj celzija. V prvem delu filtra je nameščen mehanski vložek filtra polypropylen 25 mcr. V drugi del filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje v granulatu. Mehanski vložek filtra polypropylen 25 mcr. je namenjen za mehansko čiščenje vode in zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 25 mcr. Drugi dvložek filtra akivno oglje v granulatu je namenjen za zaščito proti : kloru , pesticidom , insekticidom , izboljša vonj in okus vode. Mehanski vložek filtra polypropylen 25 mcr. je potrebno zamenjati z novim na 12 mesecev . Vložek filtra aktivno oglje v granulatu se menja na 3 mesece. UPORABA : filtriranje za pitno vodo , zaščita za pipe , bojlerje, pralne stroje , cevovde in za zaščito ostalih hišnih naprav. Montiramo jih lahko neposredno za vodomerom ali hišno črpalko. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

Črtna koda filtra R ¾ - 3830017087797 Črtna koda filtra R 1 - 3830017087803


Nadomestni filterni vložki za dvojni hišni filter za deževnico Vložek aktivno oglje LA

Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017080194

Mehanski vložek polypropylen – pleteni

Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017080514


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

SAMMAG SAMOČISTILNI MEHANSKI FILTER ZA VODO Z MAGNETNIM NEVTRALIATORJEM VODNEGA KAMNA Ohišje filtra je izdelan iz materialov in po predpisih EU, EEC 80/778.. Priključki filtrov so : R ¾ in R 1. Obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 7 barov. MAX. temperatura filtra je pri vodi 45 stopinj celzija. Magnetni nevtrlizator je nameščen v sredini ohišja filtra in filter vložka. Deluje na principu magnetnega polja visoko energetskih trajnih magnetov. Uspešno deluje brez kemičnega vpliva na vodo , odpravlja nabiranje vodnega kamna , korozijo železa in hkrati razkraja obstoječi vodni kamen na napeljavah in napravah za vodo (onemogoča vezavo). Mehanski filter vložki zadržijo vse trdne delce v vodi večje od 50 mikronov (pesek, mulj, opilki). Uporablja se za pitno vodo, kot tudi za vodo , ki je namenjena za tehnološko uporabo. Ščiti armature, vodovodno napeljavo, pipe in naprave za gospodinjstvo, industrijo, farmacijo, itd. Montiramo jih lahko neposredno za vodomerom ali pa pred samimi uporabniki vode. Filter ima na spodnjem delu lonca nameščen kroglični ventil , katerega se vsaj enkrat na mesec odpre tako , da odstranimo trdne delce , ki se nahajajo v samem filtru. Ispiranje filter vložka izvedemo na naslednji način : Zapremo dovod vode in nato odpremo pipico na dnu filtra ,tako , da tlak iz hišnega sistema povratno izpere filter vložek , zatem ventil pred filtrom ponovno odpremo. Za boljšo propustnost filter vložka in čistočo , lahko tak postopek izpiranja ponovimo večkrat zapovrstjo. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. NAZIV Komb. SAMMAG samočistilni meh. filter z mag. nevtraliz. R 3/4˝ (visina ohisja 10'') Komb. SAMMAG samočistilni meh. filter z mag. nevtraliz. R 1˝ (veliko ohisje 10'')

ČRTNA KODA 3830017082211 3830017082228


Nadomestni filterni vožek

Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017082822


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

DEZINFEKCIJA VODE

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55,

EKOM GSM: 041 627-719

d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UV sterilizator z ultravijolično (UV) obsevalno žarnico APLIKACIJE Odstranitev mikroorganizmov, bakterij kot so legionella, E. coli, V. cholerae, Giardia, Cryptosporidium in ostale. TEHNIČNA UPORABA Priprava sterilizirane vode v prehrambeni industriji, kemični , farmacevtski industriji in uporaba za dom. OPOMBE Potrebna je vgradnja minimalno 5 mcr. filtra, da sistem UV učinkovito deluje. Max. del. tlak: 9 bar Min. del. tlak: 2 bar Max. del. temperatura. 35 °C Max. vsebnost Fe: 0.3 mg/l Max. vsbnost Mn: 0.05 mg/l Max. slana razstopina: 500 mg/l Vodni videz: prozoren OPIS Delovna posoda: INOX Al Sl 304 UV žarnica: sevalna energija 30 000 mWs/cm2 Električna napetost: 220V-50 Hz Električna poraba: 10W Primerna uporaba za pitno vodo. Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda za UV sterilizator 300 – 3830017083553 Črtna koda za UV sterilizator 600 – 3830017082723 Črtna koda za UV sterilizator 1200 – 3830017083577 Črtna koda za UV sterilizator 2800 – 3830017084215 Enojni UV vhod/izhod Število Električna sterilizator priključkov žarnic Poraba v W

Kontrolni prikazovalnik

pretok v L/h

mm A

B

UV 300

1/8"

1

12

ne

250

40

300

UV 600

1/2"

1

16

ne

400

60

600

UV 1200 led

3/4"

1

30

da

570

60

1200

UV 2800 led

1"

1

40

da

570

60

2800


UV 550 LCD UV 700 LCD UV 750 LCD UV 800 LCD UV80/4 LCD UV80/5 LCD

1'' 1/2 1'' 1/2 2'' 2'' DN 80 DN 80

2 3 4 5 4 5

80 120 160 200 320 400

da da da da da da

764 764 764 764 724 724

6000 8000 14000 20000 30000 40000


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

ENOJNI FILTRI IN MEHČALCI ZA VODO

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A Tel.- (01) 786-47-55

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

MEHČALEC VODE DOSAPROP ZA PITNO VODO S KRISTALI POLYPHOSPHAT Z DOZIRNJEM V ODVISNOSTI OD PRETOKA VODE Priključki filtrov so: R ½, R ¾, R 1, R 5/4, R 6/4, R 2. Obratovalni tlak filtra (mehčalca vode) pri hladni vodi je 8 barov. MAX. obratovalna temperatura filtra je pri vodi 45 stopinj C. Vložek mehčalca vode je polnjen z polyphosphat dozirnim sredstvoim. Delovanje filtra: - izločanje vodnega kamna,preprečuje korozijo železa,topi že obstoječe dele vodnega kamna. Uporaba filtra za mehčanje vode : pitne vode za domačo uporabo in za mehčanje vode v industriji, pred pralnim strojem,pomivalnim strojem,plinskimi in el. bojlerji,črpalkami, aparati,stroji,varuje centralne napeljave, wc kotličke, itd. Vložek v filtru je polnjen z dozirnim sredstvom polyphosphat v zrnju in ga je potrebno vsake tri mesece pregledati, saj nivo polyphosphata ne sme pasti pod polovični nivo polnjene posode. Polyphosphat je potrebno zamenjati na 6 mesecev v celoti. Z nivojem polyphosphata in tekočim menjavanjem vložka filtra je odvisna tudi kvaliteta mehčanja vode. OPOZORILO : Pred mehčalec DOSAPROP je potrebno vedno vgraditi mehanski predfilter. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži filtra je potrebno tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda za mehčalec: NAZIV Mehčalec vode DOSAPROP R ½ ˝, višina 5˝ Mehčalec vode DOSAPROP R ¾ ˝(malo ohišje, višina 5˝) Mehčalec vode DOSAPROP R 1˝ (malo ohišje, višina 5˝) Mehčalec vode DOSAPROP R ¾ ˝, višina 10˝ Mehčalec vode DOSAPROP R 1˝, višina 10˝

ČRTNA KODA 3830017082815 3830017082792 3830017082808 3830017082778 3830017082785


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

FILTER ZA VODO S POLNILOM ZA MEHČANJE VODE Priključki filtrov so: R ½ , R ¾, R 1, R 5/4, R 6/4, R 2. Obratovalni tlak filtra (mehčalca vode) pri hladni vodi je 8 barov. Max. obratovalna temperatura filtra je pri 45°C. Vložek mehčalca vode je polnjen z polyphosphat dozirnim sredstvom za mehčanje vode. Delovanje filtra: • izločanje vodnega kamna • preprečujejo korozijo železa • topi že obstoječe dele vodnega kamna Uporaba filtra za mehčanje vode. • pred pralnim strojem, pomivalnim strojem • plinskimi in električnimi bojlerji, črpalkami, aparati, stroji • varuje centralne napeljave, wc kotličke itd. Vložek v filtru polnjen s polyphosphatom je potrebno na tri mesece pregledati, saj nivo polyphosphata ne sme pasti pod polovični nivo polnjene posode. Polyphosphat je potrebno zamenjati na 6 mesecev v celoti. Z nivojem polyphosphata in menjavanjem vložka filtra je odvisna tudi kvaliteta mehčanja vode. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži filtra je potrebno tesniti s teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi. Črtna koda za filter s polnilom za mehčanje vode R ½, višina 5˝: 3830017080118 Črtna koda za filter s polnilom za mehčanje vode R ¾ , višina 5˝: 3830017080248 Črtna koda za filter s polnilom za mehčanje vode R 1, višina 5˝ : 3830017080255 Črtna koda za filter s polnilom za mehčanje vode R ¾ , višina 10˝: 3830017080125 Črtna koda za filter s polnilom za mehčanje vode R 1, višina 10˝ : 3830017080132 Črtna koda za filter s polnilom za mehčanje vode R ¾ , višina 20˝: 3830017082174 Črtna koda za filter s polnilom za mehčanje vode R 1, višina 20˝ : 3830017082181 Črtna koda za filter s polnilom za mehčanje vode R 6/4, višina 10˝: 3830017080262 Črtna koda za filter s polnilom za mehčanje vode R 2, višina 10˝: 3830017080279


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A Tel.-: (01) 786-47-55

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

EKOM d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

MEHANSKI FILTER ZA VODO Filter vložki za mehansko čiščenje so izdelani po standardih EU, EEC 80/778. Priključki filtrov so : R ½, R ¾, R 1, R 5/4, R 6/4, R 2. Obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. temperatura filtra je pri vodi 45 stopinj C. Mehanski filter vložki zadržijo vse trdne delce v vodi večje od 25 mikronov (pesek, mulj, opilki). Uporablja se za pitno vodo, kot tudi za vodo , ki je namenjena za tehnološko uporabo. Ščiti armature, vodovodno napeljavo, pipe in naprave za gospodinjstvo, industrijo, farmacijo, itd. Montiramo jih lahko neposredno za vodomerom ali pa pred samimi uporabniki vode. Filter vložek priporočamo, da se zamenja po enoletni uporabi. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda: NAZIV Mehanski filter za vodo R ½ Mehanski filter za vodo R ¾˝ Mehanski filter za vodo R 1˝ Mehanski filter za vodo R 5/4˝ Mehanski filter za vodo R 6/4 Mehanski filter za vodo R 2 Mehanski filter za vodo R ¾˝ (malo ohišje) Mehanski filter za vodo R 1˝ (malo ohišje)

ČRTNA KODA 3830017080088 3830017080064 3830017080071 3830017080392 3830017080224 3830017080231 3830017080200 3830017080217


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

FILTER ZA VODO - AKTIVNO OGLJE Z VLOŽKOM AKTIVNO OGLJE V GRANULATU Uporablja se za zaščito proti kloru in za ostale organske vsebine, ki se nahajajo v vodi: - pesticidi, - klor, - insekticidi, - izboljša okus vode, - izboljša vonj vode V primeru, da se filter z aktivnim ogljem uporablja za pitno vodo, je potrebno vložek menjati na vsake tri mesece, v nasprotnem primeru se vgradi dodatni antibakterijski vložek. Priporočamo vgradnjo mehanskega predfiltra. MAX. obratovalna temperatura filtra je pri vodi 45°C. Max. Obratovlni tlak je 8 barov. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Filter ob montaži je potrebno tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda za filteraktivno oglje R 1 (v granulatu): 3830017080804 Črtna koda za filteraktivno oglje R ¾ (v granulatu): 3830017080347 Črtna koda za filteraktivno oglje R ½ (v granulatu): 3830017082235 Nadomestni vložek Črtna koda za nadomestni filterni vložek za filter R1 in R ¾ : 3830017080194 Črtna koda za nadomestni filterni vložek za filter R ½ : 3830017082419


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

MEHANSKI FILTER ZA TOPLO VODO Filter vložki za mehansko čiščenje so izdelani po standardih EU, EEC 80/778. Priključki filtrov so: R ¾, R 1. Obratovalni tlak filtra (mehčalca vode) pri hladni vodi je 8 barov. Max. obratovalna temperatura filtra je pri 80°C. Mehanski filter vložki zadržijo v vodi vse trdne delce večje od 50 mcr (pesek, mulj, opilki). Uporablja se za pitno vodo, kot tudi za vodo, ki je namenjena za tehnološko uporabo. Ščiti armature, vodovodno napeljavo, pipe in naprave za gospodinjstvo, industrijo, farmacijo itd. Montiramo jih lahko neposredno za vodomeromm ali pred samimi uporabniki vode. Filter je potrebno po 3 mesecih uporabe odpreti in ga očistiti z vodo. Filter vložek priporočamo, da se zamenja po enoletni uporabi Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži filtra je potrebno tesniti s teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi. Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda za filter R ¾ za toplo vodo: 383001708 2754

Nadomestni vložek filtra za toplo vodo

Črtna koda za vložek filtra za toplo vodo V 10˝, 25 mcr : 3830017083997


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

FILTER ZA VODO - AKTIVNO OGLJE CARBON BLOCK 5 mcr. Uporablja se za zaščito proti kloru in za ostale organske vsebine, ki se nahajajo v vodi kot so : - pesticidi, - insekticidi, - klor, - trdni delci večji od 5 mcr , rji v vodi, apnencu, - izboljša vonj in okus vode in deluje anti korozijsko. - Vložek za vodo sintrano (carbon block ) aktivno oglje , je potrebno zamenjati na 6 do 12 mesecev.

Priporočamo vgradnjo mehanskega predfiltra.. Max. obratovalna temperatura filtra je pri vodi 45°C. Max. Obratovalni tlak je 8 barov. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Filter je potrebno ob montaži tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda za filter za vodo R ¾˝ carbon block 5 mrc z vložkom aktivno oglje: 3830017083133

Nadomestni vložek za filter carbon block – aktivno oglje

Črtna koda za vložek V 10˝, 5 mcr : 3830017082624


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

SAMOČISTILNI MEHANSKI FILTER ZA VODO Ohišje filtra je izdelan iz materialov in po predpisih EU, EEC 80/778.. Priključki filtrov so : R ½, R ¾, R 1, R 5/4, R 6/4, R 2. Obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 7 barov. MAX. temperatura filtra je pri vodi 45 stopinj celzija. Mehanski filter vložki zadržijo vse trdne delce v vodi večje od 50 mikronov (pesek, mulj, opilki). Uporablja se za pitno vodo, kot tudi za vodo , ki je namenjena za tehnološko uporabo. Ščiti armature, vodovodno napeljavo, pipe in naprave za gospodinjstvo, industrijo, farmacijo, itd. Montiramo jih lahko neposredno za vodomerom ali pa pred samimi uporabniki vode. Filter ima na spodnjem delu lonca nameščen krogljični ventil , katerega se vsaj enkrat na mesec odpre tako , da odstranimo trdne delce , ki se nahajajo v samem filtru. Ispiranje filter vložka izvedemo na naslednji način : Zapremo dovod vode in nato odpremo pipico na dnu filtra ,tako , da tlak iz hišnega sistema povratno izpere filter vložek , zatem ventil pred filtrom ponovno odpremo. Za boljšo propustnost filter vložka in čistočo , lahko tak postopek izpirnja ponovimo večrat zapovrstjo. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. NAZIV Samočistilni mehanski filter za vodo R ¾˝ (malo ohisje) – visina 5'') Samočistilni mehanski filter za vodo R 1˝ (malo ohisje) – visina 5'') Samocistiln mehanski filter za vodo R 3/4˝ (visina ohisja 10'') Samočistilni mehanski filter za vodo R 1˝ (veliko ohisje 10'') Samočistilni mehanski filter za vodo R 6/4 (višina 10'') – Ms glava Samočistilni mehanski filter za vodo R 2 (višina 10'') – Ms glava

Črtna koda za vložek V10'' : 3830017083126

ČRTNA KODA 3830017080590 3830017080606 3830017082129 3830017082136 3830017083522 3830017083010


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

P R O I Z V O D N J A tel.: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

Centrifugalni izločevalec trdnih delcev Centrifugalni izločevalec služi za izločanje drobno kristalnih trdnih snovi v vodi. Uporabljamo ga v gospodinjstvu in v industriji za zaščito velikih vodovodnih sistemov. S pomočjo magnetnega mehčalca (NEVTRALIZATORJA) dosežemo, da dobijo snovi vodnega kamna in ostali trdni delci v vodi željeno strukturo za izločanje. Deluje brez škodljivih posledic in sprememb v kemični sestavi vode. Izločevalec lahko uporabljamo tudi kot mehanski filter. Naprava izloča vse mehanske delce, večje od 5 mcr. Njegova učinkovitost je do 75 odstotna. PRIPOROČAMO: Da napravo vgradite za vodnim števcem, ki meri porabo vode, ali pred pipami, tuši, bojlerji, pomivalnimi stroji, pralnimi stroji, kotli za centralno kurjavo, medicinsko opremo, gostinsko opremo (pred izločevalce je potrebno namestiti magnetni mehčalec NEVTRALIZATOR). Po možnosti na napravo (na delu, kjer je označeno izločanje) vgradite prozoren lonček, s pomočjo katerega bo vidno izločanje vodnega kamna in ostalih trdnih delcev v vodi. Na spodnjem delu lončka namestite kroglični ventil za izpust izločkov. Izločevalec je izdelan iz medenine in je galvansko obdelan. Vgradnja naj bo izvedena v navpičnem položaju in na način, kot je označeno na napravi s smermi za VHOD, IZHOD in IZLOČANJE. Če je naprava pravilno vgrajena ne potrebuje servisiranja. Vgradnjo naprave naj opravi strokovno usposobljena oseba. Ventil za izpust izločkov odpremo vsaj enkrat na mesec oziroma po potrebi, odvisno od kvalitete in količine porabljene vode. Prednosti izločevalca: • • • •

enostavna montaža, preprosto čiščenje, deluje brez filter vložka, dolga življenjska doba.

Črtna koda za centrifugalni izločevalec R ½ : 3830017080149 Črtna koda za centrifugalni izločevalec R 3/4 : 3830017080156 Črtna koda za centrifugalni izločevalec R 1 : 3830017080163


MODEL

R

L- mm

L1 - mm

∅ d - mm

Q (m3/h)

N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6

3/8 1/2 3/4 1 5/4 6/4

160 170 170 185 300 300

18 18 19 22 35 35

40 45 45 45 70 80

0,60 1,20 2,60 5,50 10,50 12,50

Minimalni delavni tlak 2,5 BAR. Optimalni delavni tlak 4 BAR. Max. delavni tlak 10 BAR. Max. delavna temperatura – 80C. R = velikost z navojem L = skupna dolžina L1 = dolžina navoja ∅d = zunanja dimenzija Q = pretok v m3h

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

VODNI FILTRI ZA GOSPODINJSTVO

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55,

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

d.o.o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODPULTNI ČISTILNIK VODE BRAVO HF – mikrobiološka zaščita Je idealna rešitev za mikrobiološko zaščito pitne vode. Napravo lahko vgradite pod kuhinjski pult in je namenjena izključno za pitno vodo ali vodo, ki se uporablja pri kuhanju in pripravi le-te. Čistilnik pitne vode je sestavljen iz dvojnega ohišja v katerem sta nameščena dva kvalitetna filter vložka. -

-

prvi filter vložek je mehanski z propustnostjo 5 mcr. Namenjen je za zaščito proti mulju, raznim usedlinam, pesku, rji in proti vsem trdnim delcem, kateri so večji od 5 mcr. - drugi filter vložek je zunanji del vložka iz aktivno oglje (sintrani carbon block ) in je namenjen za zaščito proti: kloru, pesticidom, insekticidom, izboljša vonj in okus vode in zadrži vse trdne delce, ki so večji od 0,6 mcr. - notranji del vložka je izdelan iz iz votlih vlaken kapilarne membrane 0,15 mcr. Je idealna mikrobiološka zaščita vode proti :E.coli , Salmonella , v. Cholerae, Legionella, in hkrati zadrži vse trdne delce , ki so večji od 0,15 mcr. Vložek dovoljuje pretok cca. 4 m3 vode, nato ga je potrebno zamenjati z novim.

Priključki vhodni in izhodni čistilnika vode so R 3/8. Mehanski filter vložek je potrebno zamenjati na vsakih 6 mesecev. Vložek filtra CA – SE HF SX pa je potrebno zamenjati najmanj na vsakih 6 mesecev ali najmanj po porabi 4m3 porabljene vode. Kot celota podpultnega čistilnika vode so: - dvojno ohišje filtra, - mehanski vložek filtra 5 mcr - vložek filtra CA – SE HF SX z aktivnim ogljem in v sredini nameščeno votlo kapilarno membrano 0,15 mcr. - stenski nosilec filtra z vijačnim materialom, - ključ za zategovanje in odvijačenje filter lonca, - vijaki za privijačenje nosilca filtra na glavo filtra. - samostojna pipa, - razdelilec z ventilom, - in cevovodi. Filter lahko instalirate tudi direktno na že obstoječo pipo. Koda: 3830017082143

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda filtra: 3830017088022

Koda. 3830017087858


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM GSM: 041 627-719 d.o.o. fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODPULTNI ČISTILNIK VODE BRAVO 20 Je idealna rešitev za pripravo kvalitetne pitne vode. Napravo lahko vgradite pod kuhinjski pult in je namenjena izključno za pitno vodo ali vodo, ki se uporablja pri kuhanju in pripravi le-te. Čistilnik pitne vode je sestavljen iz dvojnega ohišja v katerem sta nameščena dva kvalitetna filter vložka. - prvi filter vložek je mehanski z propustnostjo 5 mcr. Namenjen je za zaščito proti mulju, raznim usedlinam, pesku, rji in proti vsem trdnim delcem, kateri so večji od 5 mcr. - drugi filter vložek je iz aktivnega oglja (sintrani carbon block 0,3 mcr) in je namenjen proti: kloru, pesticidom, insekticidom, izboljša vonj in okus vode in zadrži vse trdne delce, ki so večji od 0,3 mcr. Vložek dovoljuje pretok cca. 4 m3 vode, nato ga je potrebno zamenjati z novim. Priključki vhodni in izhodni čistilnika vode so R 3/8. Mehanski filter vložek je potrebno zamenjati na vsakih 6 mesecev. Vložek filtra aktivno oglje pa je potrebno zamenjati najmanj na vsakih 12 mesecev ali najmanj po porabi 4m3 porabljene vode. Kot celota podpultnega čistilnika vode so: - dvojno ohišje filtra, - mehanski vložek filtra 5 mcr. - Vložek filtra aktivno oglje (carbon block 0,3 mcr), - Stenski nosilec filtra z vijačnim materialom, - Ključ za zategovanje in odvijačenje filter lonca, - Vijaki za privijačenje nosilca filtra na glavo filtra. - Samostojna pipa, - Razdelilec z ventilom, - Cevovodi. Za vašo kvalitetno vodo čistilnik vode BRAVO 20 Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda filtra BRAVO 20 – 3830017080439

Koda: 3830017080569

Koda: 3830017080552


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A Tel.: (01) 786-47-55

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

EKOM d.o.o.

GSM: 041 627-719

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

NADPULTNI ČISTILNIK VODE DEPURAL Možna uporaba v enojnem ali dvojnem ohišju filtra. Je idealna rešitev za pripravo kvalitetne pitne vode. Filter namestite na kuhinjski pult in ga s pomočjo priloženih cevovodov in nastavkov za obstoječo pipo povežete . Čistilnik pitne vode je sestavljen iz dvojnega ali enojnega ohišja in ima integrirane naslednje vložke za obdelavo vode. -

prvi filter vložek je mehanski z propustnostjo 5 mcr. Namenjen je za zaščito proti mulju, raznim usedlinam, pesku, rji in proti vsem trdnim delcem, kateri so večji od 5 mcr.

-

drugi filter vložek je iz aktivnega oglja (sintrani carbon block 5 mcr) in je namenjen proti: kloru, pesticidom, insekticidom, izboljša vonj in okus vode in zadrži vse trdne delce, ki so večji od 5 mcr. Vložek dovoljuje pretok cca. 10 m3 vode, nato ga je potrebno zamenjati z novim. Mehanski filter vložek je potrebno zamenjati na vsakih 6 mesecev. Vložek filtra aktivno oglje pa je potrebno zamenjati najmanj na vsakih 12 mesecev ali najmanj po porabi 10 m3 porabljene vode. Lahko si namestite tudi druge vrste filternih vložkov iz našega prodajnega programa. Kot celota podpultnega čistilnika vode so:

-

dvojno ali enojno ohišje filtra, mehanski vložek filtra 5 mcr. samo v primeru če je dvojno ohišje Vložek filtra aktivno oglje (aktiv carbon 5mcr), razdelilec z nastavkom za pipo, in cevovodi.

Za vašo kvalitetno vodo čistilnik vode DEPURAL Črtna koda za nadpultni čistilnik vode z vložkom DEPURAL: 3830017080859

Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017082624


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A Tel.: (01) 786-47-55

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

BRAVO DP AQUASTOP DIREKT TROJNI PODPULTNI FILTRIRNI SISTEM

BRAVO DP AQUASTOP-Direct podpultni filer je bil oblikovan za pripravo dobre in čiste vode za direktne uporabnike z samozapiralnikom vode narediti vzdrževalne operacije lažje kot kdajkoli prej. Filter omogoča enostavno montažo pod kuhinjko korito s posebno cevjo ta direktno povezavo do glavne pipe: ni potrebe vrtanja lukenj v odtočni kanal. Očisti vso hladno vodo in jo naredi uporabno za pitje, kuhanje in pripravo hrane in pijače. Filter za pripravo vode lahko uporabljate tudi z pomočjo dodatne pipe samo za filtrirano vodo. BRAVO DP AQUASTOP-Direct s torjnim ohišjem .Ta model je uperaben predvsem za pod kuhinjska korita. V prvem loncu filtra je nameščen vložek filtra 5 mikronov za zaščito proti vsem trdnim delcem v vodi (mulj , pesek , opilki , rja) , ki so večji od 5 mikronov. Drugi lonec filtra ima integriran vložek filtra aktivno oglje 5 mikronov in je namenjen Za zaščito proti : kloru , pesticidom , insekticidom , izboljša vonj in okus vode. V tretjem loncu fltra je nameščen vložek filtra CA – SE HF 0,15 mikronov z votlo kapilarno membrano , ki je idealna mikrobiološka zaščita proti : E.coli , Salmonella , V. Cholerae , Legionella in hkrati zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 0,15 mikronov.

Črtna koda trojnega podpultnega filtra AQUASTOP DIREKT : 3830017086905


MAX .obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. temperatura filtra je pri vodi 45째 C. MSX. pretok je 6 lit / min.

Nadomestni filterni vlo탑ki za trojni podpultni filter BRAVO DP AQUASTOP

Koda : 3830017082143

Koda : 3830017082624

Koda : 3830017087858

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za u탑ivanje in proizvodno proceduro.

Filter lahko namestite pod kuhinjski pult v stanovanjskih objektih , plovilih , mobilnih vozilih , mobilnih prikolicah , vikendih , farmaciji itd.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A Tel.: (01) 786-47-55

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

IN-LINE FILTER AQUASTOP Z NAMEŠČENIM FILTER VLOŽKOM – CA – SE HF 0,15 mcr. ZA MIKROBOLOŠKO ZAŠČITO

Linija filtrov Aquastop je bila proizvedena za pridobivanje dobre in čiste vode za direktne porabnike in z samozapiralnikom vode narediti vzdrževalne operacije lažje kot kdajkoli prej. Tanek, prostorsko varčen komplet z lahko nastavljivo opremo poskrbi za prostor in ščiti okolje pred plastičnimi odpadki.

Na IN-LINE FILTER AQUASTOP je nameščena posebna pipa, nameščena na odtočno cev, namenjena dostavi le čiste vode za pitje, kuhanje in pripravi za hrano in pijačo.Filter je v celoti narejen iz netoksičnih materialov in primeren za uporabo pitne vode v skladu s predpis in direktivami EU.

Črtna koda IN – LINE FILRA AQUASTOP : 3830017086882


IN-LINE FILTER AQUASTOP DIREKT IN-LINE FILTER AQUASTOP DIREKT je opremljen s posebnim dodatkom, ki omogoči direktno povezavo z glavno pipo: ni potrebno vrtati luknje v korito. Vsa hladna voda je očiščena in je uporabna za pripravo hrane in pijače. Filter je v celoti narejen iz netoksičnih materialov in primeren za uporabo pitne vode v skladu s predpis in direktivami EU. MAX .obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. temperatura filtra je pri vodi 45 °C. Max. pretok je 6 lit / min. Pretok se lahko v odvisnosti od kvalitete vode in časa spremeni.

CA-SE HF In-line filterni vložek 0,15mcr CARBIN BLOCK. Mikronska filtracija z votlo kapilarno membrano (STER-O-TAP) namenjen za zaščito proti drobnim delcem , ki so večji od 0,15 mcr. in mikrobiološko zaščito proti : E.coli , Salmonella , V.Cholerae , Legionela itd.. Zmanjša količino klora ,slab okus, vonj in klorove onesnaževalce (pesticidi,insekticide , razstopila tid.) Življenjska doba: 6 mesecev Vzdrževanje: čiščenje zunanjega dela vložka vsakih 2-3 mescev. Črtna koda vložka : 3830017086875

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

Filter lahko namestite pod kuhinjski pult v stanovanjskih objektih , plovilih , mobilnih vozilih , mobilnih prikolicah , vikendih , farmaciji itd.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

REVERZNA (POVRATNA) OSMOZA OASIS Naprave OASIS za vgradnjo pod pomivalno korito, ki delujejo na osnovi povratne osmoze, zagotavljajo čisto in dobro vodo na samem kraju uporabe. Povratna osmoza je najboljši način za čiščenje vode - odstranjevanje nečistoč, neprijetnih vonjev in okusa, nevarnih kemikalij, soli in tudi mikrobov, če jo uporabljamo v kombinaciji s svetilko za sterilizacijo s pomočjo UV žarkov. OASIS je opremljen s posebno pipo, ki se pritrdi na umivalnik, iz katere priteka samo čista voda, primerna za pitje, kuhanje in pripravljanje jedi in pijač. Standardne naprave OASIS tvorijo štiri enote: 1 – filter za nečistoče na začetku sistema 5 mcr. 2 – aktivni ogleni filter na začetku sistema 3 – membrana za povratno osmozo 4 – aktivni ogleni filter na koncu sistema Delovni pogoji: Najnižji delovni tlak: 2 bar Najvišji delovni tlak: 5 bar – 7 bar.) Najvišja dovoljena temperatura: 45ºC Najvišja TDS: 1500 ppm Sistem QUICK-FIT BX Ohišje in filtrirni vložki so priključeni s pomočjo edinstvenega sistema z dvojnim tesnilom za popolno zatesnitev in bolj varno in hitrejše prilagajanje. Vzdrževanje še nikoli ni bilo tako enostavno. Enostavno: samo preprost gib za popolno prileganje Hitro: nekaj sekund, in filtrirni vložek je že zamenjan Model Tip Največja Mere (mm) Prostornina membrane dnevna A B C D rezervoarja (skladno z količina, (l) NSF) (l) OASIS Filmtec 36 140 450 390 355 300 19 200 GPD OASIS Filmtec 75 280 450 390 355 300 19 300 GPD Črtna koda za reverzno osmozo OASIS 300 : 3830017082716


Nadomestni filterni vložki za povratno osmozo OASIS Vložek filtra aktivno oglje Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017080194

Vložek filtra mehanski 5 mcr.

Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017082143

IN-LINE carbon post filterni vložek

Črtna koda za vložek filtra IN-LINE carbon post : 3830017084116

Membranski filterni vložek za povratno osmozo

Črtna koda vložka membranski : 3830017084123

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

UNIVERZALNI FILTER ZA VODO »UNI 3-A« PIPNI FILTER SIROFLEX Gospodinjski pripomoček za čiščenje pitne vode Filter za vodo UNI 3-A s pomočjo mehansko ogljenega filtra odstrani iz vode nečistočo v obliki trdnih delcev velikosti nad 50 mikronov, obenem pa absorbira in odpravlja neprijeten vonj in okus s pomočjo aktivnega oglja (pribl. 50g). Tako imamo ob minimalnih stroških na voljo čisto pitno vodo za pitje in kuhanje. Filter je še posebej učinkovit pri odstranjevanju klora iz pitne vode, obenem pa filter UNI 3-A do določene mere absorbira tudi druge zdravju škodljive snovi, ki so občasno prisotne v vodi. Aktivnemu oglju v filtru za vodo UNI 3-A in v nadomestnih vložkih so skladno z veljavnimi predpisi dodani ustrezni dodatki, ki preprečujejo razvoj bakterijske flore. NAVODILA Filter lahko pritrdite na kakršnokoli pipo za vodo, z navojem ali brez navoja. • Šesterokotno matico filtra UNI 3-A privijete direktno na pipo za vodo, če je pipa že opremljena z navojem za pršilni nastavek. • Če je navoj na notranji strani pipe, tj. ženski navoj, vstavite ustrezen redukcijski nastavek. • Če na pipi ni navoja, uporabite ustrezen nastavek z zapiralom ali drugi redukcijski nastavek, s katerim zmanjšate premer pipe na ustrezno vrednost. • Ne pozabite odstraniti majhnega črnega čepa! UPORABA IN VZRŽEVANJE Uporaba filtra za vodo je povsem enostavna; upoštevati je treba le nekaj preprostih navodil. 1. Odprite pipo za vodo. 2. Obrnite gumb za usmerjanje pretoka vode na desno v vodoravno smer. 3. Ko natočite potrebno količino filtrirane vode, znova obrnite gumb za usmerjanje pretoka vode na levo v pokončen položaj. 4. Zaprite pipo za vodo. Ko prvič uporabite filter za vodo oziroma po vsaki menjavi filtrirnega vložka najprej iztočite vsaj 2 l vode, da izperete aktivno oglje. To storite tudi v primeru, da filtra za vodo niste uporabljali dlje kot 48 ur. Za lažje točenje filtrirne vode je filter UNI 3-A vrtljiv. POMEMBNO: Skozi filter nikoli ne točite vroče vode; pazite, da je pri točenju vroče vode gumb za usmerjanje pretoka vode vedno v pokončnem položaju. REGULATOR PRETOKA VODE


Regulator pretoka vode je zelo pomemben pri filtriranju vode. Vgrajen je v filtrirni vložek in določa optimalen pretok vode za najučinkovitejše filtriranje s pomočjo aktivnega oglja. Čim počasnejši je pretok vode, tem bolj učinkovito je delovanje aktivnega oglja. Pri pretoku 1 do 2 litrov vode na minuto pribl. 50 g aktivnega oglja, kolikor ga vsebuje filtrirni vložek v filtru UNI 3A, na začetku absorbira približno 90% klora. ŽIVLJENSKA DOBA Življenjska doba filtrirnega vložka je seveda odvisna od značilnosti in količine vode, ki jo filtriramo, vendar pa v nobenem primeru ni daljša od 3 mesecev. Priporočamo, da si datum poteka življenjske dobe zabeležite na nalepko in jo nalepite na filtrirni vložek. In kako boste opazili, da se učinek filtriranja zmanjšuje? Zelo preprosto: Ker se boste navadili na čisto vodo brez neprijetnega priokusa, boste takoj opazili, da filter ni več tako učinkovit kot na začetku, predvsem pa boste zaznali okus po kloru. Takrat zamenjajte filtrirni vložek. Priporočamo, da ob vsaki zamenjavi filtrirnega vložka očistite tudi filtrirno mrežico. UPORABA IN VZDRŽEVANJE KOMBINIRANEGA PRŠILNEGA NASTAVKA SIROFLEX Kombinirani pršilni nastavek Siroflex omogoča preklop med običajnim curkom vode (kar pomeni manj vodnih kapljic na površinah v bližini pomivalnega korita) in blago učinkovito prho; odvisno od tega, kaj vam trenutno ustreza, obrnete zunanji del navzdol ali navzgor. Mrežasti filter je iz nerjavečega jekla, k zadrži v vodi prisotne nečistoče, je trajen – če ga boste redno čistili, vam bo služil večno. Zaradi vrtljive glave, s katero je opremljen, je to zagotovo najbolj učinkovit pršilni nastavek: ne zaseda veliko prostora, preprosto ga je uporabljati, zlahka ga obrnete v željeno smer. Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Ref. št. 2650/S črna barva – Ref. št. 2650/1S bela barva FILTRIRNI VLOŽEK – NADOMESTNI DEL ZA FILTER Ref. št. 2600/S – 1 nadomestni filtrirni vložek Črtna koda filtra SIROFLEX: 3830017082433 Črtna koda nadomestnega vložka za filter SIROFLEX: 3830017082440


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

IONIZATOR VODE

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A Tel.: (01) 786-47-55

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

EKOM d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

IONIZATOR VODE Pitje ionizirane ali "žive" vode nas vodi k boljšemu zdravju. Reducirana bazična in s kalcijem obogatena voda z visoko pH vrednostjo ionizatorja pomaga obdržati ravnovesje med bazičnim in kislim v telesu.

Črtna koda izdelka : 3830017086943

Kje se uporablja Ruralna področja z intenzivnim kmetijstvom in ostala področja z oporečno vodo.

Kako deluje Ionizator vode proizvaja filtrirano ionizirano vodo s pomočjo računalniško vodene in nastavljive ionske separacije, ki poteka v ionizacijski komori s pomočjo titanovih elektrod, prevlečenih s platino. V ionizacijski celici se voda s pomočjo posebnih membran brez uporabe dodatnih kemikalij loči na: •

- kislo vodo s stopnjo pH 1–7 in


- alkalno/bazično vodo, kjer je pH vrednost med 7–14 .

Ionizacija vode na tak način pomeni preoblikovanje molekul in zmanjšanje njihovega števila v gruči (clustru), veže proste kisikove molekule ter poveča koncentracijo koristnih mineralov, kot so kalcij, magnezij in kalij. Uporaba alkalne / bazične vode •

• •

• • • •

1. STOPNJA s pH 7,5–pH 8,5 - šibko alkalna voda za uporabo na začetku (4-7 dni), tako da se vaše telo počasi privadi na višjo pH vrednost. Mnogi boste odkrili, da je ta stopnja pravzaprav povsem ustrezna za vas. 2. STOPNJA s pH 8–pH 9 - šibko do srednje alkalna voda. Večina ljudi pije vodo 2. ali 3. stopnje. Ta stopnja je tudi najustreznejša za kuhanje riža in drugih žitaric – postanejo odličnega okusa. 3. STOPNJA s pH 8,5–pH 9,5 - srednje do močno alkalna voda. Odlična je za pripravo čaja ali kave, saj poudari okus in zmanjša grenkobo. 4. STOPNJA s pH 9,5–pH 10+ - močno alkalna voda, ki je primerna za kuhanje zelenjave! Alkalna voda bo odstranila grenkobo in pripomogla k ohranitvi bolj žive naravne barve. Za večino bo zelo močnega okusa in z močnim razstrupljevalnim učinkom.

Uporaba kisle vode Kisla voda ima tako antiseptičen kot antibakterijski učinek. Krči tudi kožo, tako da je primerna za uporabo v kozmetiki.

• • • • • •

1. STOPNJA s pH 6,5–pH 5,5 - šibko kisla voda, ki je uporabna v ustni higieni za splakovanje ust ipd. Po umivanju zob jo grgrajte in jo uporabite kot naravno ustno vodo. 2. STOPNJA s pH 6–pH 5 - šibko do srednje kisla voda. Uporablja se za nego kože in glajenje gub. Uporabite jo lahko tudi kot naravno vodico po britju. 3. STOPNJA s pH 5–pH 4 - srednje do močno kisla voda. Uporabna je za čiščenje tal, pohištva in gospodinjskih aparatov. 4. STOPNJA s pH 4 in nižji - močno kisla voda. Uporablja se za sterilizacijske namene, z njo lahko sterilizirate rezila, tekstil, itd.

Mesto namestitve Priporočeno v kuhinji nad ali pod pultom.

Vzdrževanje in servisiranje Menjava vložkov ali kartuš predfiltracije ter revitalizatorja od 6 do 12 mesecev.


Prednosti in lastnosti : • • • • • • • •

- čista pitna voda je vedno pri roki, - kupovanje ustekleničene vode ni več potrebno, - kava, sokovi, čaji in hrana bodo okusnejši, - enostavno uravnavanje fazne koncentracije pH z devetimi stopnjami glede na namen uporabe - štiri–stopenjska predfiltracija s funkcijo samodejnega odpiranja in zapiranja, - avtomatsko čiščenje elektrod iz platine in titana, - nadzor nad življenjsko dobo filtra, - izvajanje funkcij z glasbenimi ali glasovnimi sporočili in senzor za merjenje pretoka.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

MAGNETNI NEVTRALIZATOR VODNEGA KAMNA

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

P R O I Z V O D N J A tel.: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAGNETNI NEVTRALIZATOR VODNEGA KAMNA NARAVNA TRDOTA VODE: Vodna podtalnica vsebuje razne rudninske snovi in minerale. Navadno največ kalcija in magnezija, tako vodo imenujemo »trda«. Trda voda vsebuje različno število prostih ionov kalcija in magnezija (trde soli). Trdoto vode merimo v trdotnih stopinjah (nemških ali francoskih). Nemška trdotna stopinja pomeni, da se nahaja v litru vode 28mg kalcijevega oksida, ali 24 mg magnezijevega oksida, oz. mili ekvivalentov vseh snovi na 1 liter vode. POSLEDICE NASTAJANJA VODNEGA KAMNA Nalaganje vodnega kamna na stenah cevi, v rezervoarjih in na grelcih, povzroča velike stroške zaradi poškodb na vodnih napravah. Znatno se poveča tudi poraba energije za ogrevanje. Z debelino plasti vodnega kamna raste tudi poraba. Poleg tega povzroča nastajanje vodnega kamna težave v industriji, v tehnoloških procesih. PREPREČITEV NASTAJANJA VODNEGA KAMNA V izogib visokim stroškom in motnjam, ki nastajajo zaradi nalaganja vodnega kamna, smo temeljito raziskali možnosti preprečevanja. Na podlagi dolgotrajnih in dragih preizkusov smo razvili napravo, ki bo zadovoljila vsakega uporabnika MAGNETNEGA NEVTRALIZATORJA VODNEGA KAMNA. DOSEŽENI REZULTATI • 70% zmanjšano nabiranje vodnega kamna, brez uporabe kemičnih sredstev. • Odprava vodnega kamna brez energije. • Naprava ne onesnažuje okolja. • Majhne dimenzije. • Enostavna montaža. DELOVANJE NAPRAVE Pod vplivom magnetnega polja, skozi katerega se pretaka voda, se struktura kristalov trdih snovi spremeni tako, da se nanje začnejo vezati molekule vode, kot priveski. Privešene delce nosi voda s seboj po ceveh in po celotnem vodnem sistemu. Pod pritiskom v zaprtem sistemu (prostoru), pa se ti delci izločijo (argonit). Z magnetnimi nevtralizatorji vodnega kamna so doseženi odlični rezultati na različnih področjih uporabe. Priporočamo, da pred nevtralizator vgradite mehanski filter. Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago.

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.


PRETOK VODE – MAGNETNI NEVTRALIZATOR VODNEGA KAMNA OZNAKA N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 za pralni stroj

za tuš Za pipo

R 3/8 1/2 3/4 1 5/4 6/4 2 2 1/2 3 3/4 1/2

L 130 128 107 138 160 160 160 190 190 80 80

L1 15 15 18 20 25 25 25 30 30 9 14

ød 28 28 28 35 60 70 90 110 120 28 28

Q(m3/h) 0,60 0,78 1,50 2,80 4,60 8,50 11,50 24 40 0,78 0,78

ČRTNA KODA 3830017080019 3830017080026 3830017080033 3830017080040 3830017080057 3830017080293 3830017080309 3830017080316 3830017080323 3830017082853 3830017080545 3830017087681

LEGENDA: R= velikost z navojem L= skupna dolžina L1= dolžina navoja Fid= zunanji premer Q= pretok vode v m3/h

Testirano pri ZRMK Ljubljana, št. DN 5/533-204/123/91

* SEM posnetke vodnega kamna izdelal Institut Jožef Stefan, Ljubljana, zaporedna št. analize A-1431


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

Prizmatična fizikalna naprava za nevtralizacijo vodnega kamna – PRIZMAMAG Prizmatično fizikalna magnetna naprava za nevtralizacijo vodnega kamna. Enostavna montaža brez poseganja v vodovodno instalacijo. Magnetno napravo enostavno namestimo na zunanji del cevi in jo rahlo privijačimo. Vgradnja je možna takoj za vodno uro pri vhodu v hišo ali neposredno pred potrošnikom, kot so bojler, pomivalni stroj, pralni stroj, kotli za centralno ogrevanje, kavni aparati in podobno. Prednosti: - enostavna montaža - deluje brez električne energije - brez kemičnih sredstev NARAVNA TRDOTA VODE: Vodna podtalnica vsebuje razne rudninske snovi in minerale. Navadno največ kalcija in magnezija, tako vodo imenujemo »trda«. Trda voda vsebuje različno število prostih ionov kalcija in magnezija (trde soli). Trdoto vode merimo v trdotnih stopinjah (nemških ali francoskih). Nemška trdotna stopinja pomeni, da se nahaja v litru vode 28mg kalcijevega oksida, ali 24 mg magnezijevega oksida, oz. mili ekvivalentov vseh snovi na 1 liter vode. POSLEDICE NASTAJANJA VODNEGA KAMNA Nalaganje vodnega kamna na stenah cevi, v rezervoarjih in na grelcih, povzroča velike stroške zaradi poškodb na vodnih napravah. Znatno se poveča tudi poraba energije za ogrevanje. Z debelino plasti vodnega kamna raste tudi poraba. Poleg tega povzroča nastajanje vodnega kamna težave v industriji, v tehnoloških procesih. PREPREČITEV NASTAJANJA VODNEGA KAMNA V izogib visokim stroškom in motnjam, ki nastajajo zaradi nalaganja vodnega kamna, smo temeljito raziskali možnosti preprečevanja. Na podlagi dolgotrajnih in dragih preizkusov smo razvili napravo, ki bo zadovoljila vsakega uporabnika MAGNETNEGA NEVTRALIZATORJA VODNEGA KAMNA. DOSEŽENI REZULTATI • 70% zmanjšano nabiranje vodnega kamna, brez uporabe kemičnih sredstev. • Odprava vodnega kamna brez energije. • Naprava ne onesnažuje okolja. • Majhne dimenzije. • Enostavna montaža.


DELOVANJE NAPRAVE Pod vplivom magnetnega polja, skozi katerega se pretaka voda, se struktura kristalov trdih snovi spremeni tako, da se nanje začnejo vezati molekule vode, kot priveski. Privešene delce nosi voda s seboj po ceveh in po celotnem vodnem sistemu. Pod pritiskom v zaprtem sistemu (prostoru), pa se ti delci izločijo (aragonit). Z magnetnimi nevtralizatorji vodnega kamna so doseženi odlični rezultati na različnih področjih uporabe. Priporočamo, da pred nevtralizator vgradite mehanski filter. Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago. Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Naziv

A - dolžina mm

B - širina v mm C - višina v mm

Prizma nevtralizaor R1/2 - R3/4

150

70

61

3830017082242

Prizma nevtralizaor R1 - R6/4

196

96

87

3830017082259

Črtna koda


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

MAGNETNI NEVTRALIZATOR ZA PIPO VARČEVANJE ENERGIJE IN VODE Magnetni nevtralizator vodnega kamna za pipo je izdelan v namen zmanjšanja taloženja vodnega kamna in v namen zmanjšanja porabe vode. Z pomočjo magnetnega nevtralizatorja za pipo zmanjšamo z pomočjo magnetnega vmesnika tudi nad 50% porabo vode. V primeru ko porabimo brez uporabe magnetnega nevtralizatorja za pipo 20 litrov vode bomo z njegovo namestitvijo na pipo porabili 10 litrov vode Magnetni nevtralizator za pipo ima standardni nastavek z navojem za pipo, poleg je priložen navojni vmesnik z reducirnim navojem tudi za pipe z drugimi navoji. Izdelek je primeren za domačo uporabo in uporabo v drugih ustanovah kot so : bolnišnice , zdravstveni domovi , hoteli , domovi za ostarele , šole , vrtci in vse ostale. POGOJI DELOVANJA : Max. Del. tlak : - 6 barov. Max. Del. temp: - 90 stopinj C. TEHNIČNI PODATKI : je primeren za pitno vodo. Zunanji del magnetnega nevtralizatorja za pipo je izdelan iz medenine OT 58. Magnetna indukcija : - 6000 gausov Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda za magnetni nevtralizator za pipo: 3830017087681


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM d.o.o.

GSM: 041 627-719

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

ELEKTROMAGNETNI NEVTRALIZATOR VODNEGA KAMNA PK – 1 generator Ta profesionalna zaščita pred vodnim kamnom vam ponuja učinkovito zaščito pred kopičenjem vodnega kamna v sistemih vodnih cevi in vseh nanje priključenih napravah. Že obstoječe obloge apnenca se počasi sprostijo in izperejo. Kvaliteta vode pri tem ni okrnjena. Poseg v sistem cevi ni potreben , saj elektromagnetni valovi od zunaj vplivajo na sestavo apnenca v vodi. Preko elektromagnetnih valov se osnovna struktura apnenca tako spremeni , da ne morejo več nastajati fiksne usedline. To ni le okološko , ampak tudi okolju prijazno , ker ne pride do uporabe kemije. Ta zaščita je primerna za vse trdote vode in je induvidualno nastavljiva. Zaradi grelnih cevi z manj apnenca zmanjšate porabo energije in količino pralnih in pomivalnih sredstev. Prostor za montažo izberete tako,da lahko napravo montirate direktno na glavni vodovodni priključrk v hiši ali stanovanju. Prednosti naprave so : -

enostavna namestitev naprave, ne potrebuje vzdrževanja, deluje brez kemikalij, prihranek na pralnih sredstvih, prihranek električne energije itd.

Črtna koda za elektromagnetni nevtralizator vodnega kamna: 3830017082761


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

MEHČALCI ZA POSAMEZNE HIŠNE APLIKACIJE (bojlerji, kotli za centralno ogrevanje, pralni stroji itd.)

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

DOSAL MEHČALEC ZA PRALNI STROJ Mehčalec DOSAL s polnilom polyphosphat je namenjen za mehčanje vode. Vgradimo ga neposredno pred uporabniki vode kot so: pralni stroj, pomivalni stroj, likalnik itd.. Z uporabo DOSAL mehčalca boste prihranili pri električni energiji, kot tudi pri mehčalcu perila in pralnem prašku. Sredstvo za mehčanje je potrebno zamenjati na vsakih 6-12 mesecev v odvisnosti od porabe vode.

Črtna koda: 3830017080095


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

FILTER ZA TUŠ – PRHO Filtrirno sredstvo je sintrano aktivno oglje 10 mcr. Uporablja se za zaščito proti kloru in za ostale organske vsebine, ki se nahajajo v vodi, kot so: • pesticidi • insekticidi • klor • trdni delci, večji od 10 mcr., rji v vodi, apnencu • izboljša vonj in okus vode ter deluje proti koroziji. Vložek za vodo sintrano (karbon block) aktivno oglje, je potrebno zamenjati vsakih 3 do 6 mesecev. Max. obratovalna temperatura filtra je pri 45°C. Max. obratovalni tlak je 4 bare. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba.

Črtna koda filtra : 3830017083119

Nadomestni vložek

Črtna koda za nadomestni vložek: 3830017084239


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

Filter za prho HF, 0,15 mikronov z mikrofiltrirno kapilarno membrano za filtriranje Legionelle V današnjem času je kontaminacija sanitarne vode z Legionello velik in po celem svetu prisoten problem. Številne evropske države so sprejele predpise, ki zahtevajo vgradnjo naprav za preprečevanje širjenja Legionelle v bolnicah, hotelih, šolah in drugih javnih stavbah, kjer uporaba sanitarne vode za prhanje in kopanje v nasprotnem primeru ne bi bila mogoča. FILTER ZA PRHO HF je ročna prha, v kateri je vgrajena mikrofiltrirna membrana, ki zadrži Legionello (pa tudi druge škodljive mikrobe) in zagotavlja varno vodo brez vpliva na kakovost vode s kemičnimi snovmi za dezinfekcijo. Priključitev in vzdrževanje sta povsem enostavna. Potrebno je le priviti ročno prho na standarden priključek na cevi ter v predpisanih presledkih, oziroma ko se zmanjša pretok vode, zamenjati modul HF. Maks. tlak: 6 Bar Maks. temperatura 60°C Pretok 8 l/m pri 2 bar Življenjska doba: do 3000 litrov, odvisno od kakovosti vode (vrednost določena na osnovi pitne vode povprečne kakovosti v EU) Modul HF »Ster-o-Tap« s kapilarnimi membranami iz »votlih vlaken« skladno s standari 42 in 53, zagotavlja mikrofiltriranje delcev velikosti 0,15 mikrona in zadrži tudi najbolj fine usedline in večino škodljivih mikrobov, vključno z Legionello, E. coli., V cholerae,.

Modul HF je izdelan iz »high impact« HIPS polistirola, primernega za pitno vodo. Črtna koda za filter HF za prho 0,15 mcr, za zaščito proti legioneli: 3830017087780


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

NAPRAVA ZA PRIPRAVO – MEHČANJE VODE DOSAPLUS ZA UPORABO V GOSPODINJSTVIH Priporočamo, da pri nameščanju naprave vgradite ustrezen filter, da bi preprečili mašenje dozirne šobe.

INŠTALACIJA A. Napravo namestite pred kotlom ali grelcem scaldabagno, če so ti vgrajeni, in dozatorjem ( pred nepovratnim ventilom). B. Odvijte prikluček z glave ter ga vstavite v dovodno cev; obrnite ga tako, kot vam ustreza (vertikalno ali horizontalno) v smeri puščice, odtisnjene na priključku. C. Ponovno privijte glavo na spoj, pri tem pa pazite, da so tesnila pravilno nameščena. D. Počasi odprite pipo »Flux-stop« - zavrtite jo za dva obrata (ne do konca) v smeri nasprotni vrtenju urinega kazalca. UPORABA IN VZDRŽEVANJE 1. Zaprite pipo »Flux-stop« - zavrtite jo v smeri vrtenja urinega kazalca. 2. Znižajte tlak z rahlanjem vijaka na glavi. Odvijte matico (ghiora) s pomočjo ustreznega ključa in izvlecite kozarec. 3. Odstranite preostalo polnilo in dobro pomijte kozarec, tesnilo in oddušek, ne da bi ga odstranili iz sedeža, ter vstavite novo polnilo. 4. Ponovno vstavite kozarec in privijte matico (ghiora), ki ga drži v pravilnem položaju, ter ponovno privijte vijak za odzračevanje. 5. Počasi ponovno odprite pipo »Flux-stop« za dva obrata (ne do konca) v smeri nasprotni vrtenju urinega kazalca. Vedno uporabljajte originalna nadomestna polnila POLIPHOS. • Pipa »Flux-stop« mora biti nastavljena tako, da traja polnilo 2-3 mesece. V primeru pretirane porabe pipo nekoliko priprite. Dva do trikrat na leto snemite oddušek in ga operite pod tekočo vodo. Opomba: Če se količina polnila zmanjšuje, je sesalna šoba zamašena in jo je treba očistiti. Postopek je opisan v korakih 1-2-3. Šobo v notranjosti glave izvlecite s pomočjo majhne pincete in očistite luknjo z iglo premera 0,2 mm. GARANCIJSKI POGOJI Garancija je veljavna v primerih in skladno s pogoji, predvidenimi z ustreznimi predpisi. Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Črtna koda DOSAPLUS mehčalca : 3830017080897 Črtna koda nadomestnega vložka: 3830017083980


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

OHIŠJA FILTROV

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM GSM: 041 627-719

d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

OHIŠJE FILTRA ZA VODO Priključki filtrov so: R1/2, R ¾, R 1, 5/4. MAX.obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. obratovalna temperatura filtra je pri vodi 45°C. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži filtra je potrebno tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. NAZIV Črtna koda za ohišje filtra R ½ Črtna koda za ohišje filtra R ¾ , V 5˝ Črtna koda za ohišje filtra R ¾ , V 10˝ Črtna koda za ohišje filtra R ¾ , V 20˝ Črtna koda za ohišje filtra R 1, V 5˝ Črtna koda za ohišje filtra R 1, V 10˝ Črtna koda za ohišje filtra R 1, V 20˝ Črtna koda za ohišje filtra R 5/4 Črtna koda za ohišje filtra z Ms glavo R ¾ Črtna koda za ohišje filtra z Ms glavo R 1

A 176 191 315 571 197 321 577 315 300 306

B 94 133 133 133 145 145 145 130 125 130

ČRTNA KODA 3830017086226 3830017082525 3830017082495 3830017083539 3830017082518 3830017082501 3830017083546 3830017083744 3830017085502 3830017085519


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

d.o.o.

DVOJNO OHIŠJE FILTRA ZA VODO DUPLEX Priključki filtrov so: R ¾, R 1. MAX.obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. obratovalna temperatura filtra je pri vodi 45°C. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži filtra je potrebno tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

NAZIV Črtna koda za dvojno ohišje filtra za vodo – Duplex R ¾˝ (višina 10'') Črtna koda za dvojno ohišje filtra za vodo – Duplex R 1˝ (višina 10'') Črtna koda za dvojno ohišje filtra za vodo - Duplex R 3/4 (višina 5'') Črtna koda za dvojno ohišje filtra za vodo - Duplex R 1 (višina 5'')

A 315 315 191 191

B 275 275 275 275

ČRTNA KODA 3830017082532 3830017082662 3830017088060 3830017088121


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

OHIŠJE FILTRA ZA VODO Z MANOMETRI ZA PRIKAZOVANJE TLAKA Priključki filtrov so: R ¾, R 1. MAX.obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov. MAX. obratovalna temperatura filtra je pri vodi 45°C. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži filtra je potrebno tesniti z teflonom. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. NAZIV Ohišje filtra z manometri R ¾ , V 5˝ Ohišje filtra z manometri R ¾ , V 10˝ Ohišje filtra z manometri R ¾ , V 20˝ Ohišje filtra z manometri R 1, V 5˝ Ohišje filtra z manometri R 1, V 10˝ Ohišje filtra z manometri R 1, V 20˝

ČRTNA KODA 3830017087728 3830017087735 3830017087766 3830017087742 3830017087759 3830017087773


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

INDUSTRIJSKI FILTRI IN MEHČALCI

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

AVTOMATSKA MEHČALNA NAPRAVA Z IONSKO IZMENJAVO JUPITER CAB IN JUPITER ATL Avtomatska mehčalna s pomočjo ionske mase kation dosežemo možnost uporabe vode brez vsebnosti vodnega kamna. Avtomatska kontrola ventilov z digitalno časovno ali volumensko kontrolo ventilov. Namen uporabe :za zaščito proti vodnemu kamnu za dom in industrijo. Opozorilo: vedno je potrebno namestiti mehanski predfilter. Na izhodu mehčalca pa je potrebno namestiti proti korozijski mehčalec s sredstvom polyphosphat. DELOVNI POGOJI: Max delovni tlak ………………. 6 BAR Min delovni tlak ………………. 2 BAR Max delovna temperatura ……… 50 C° Max vsebnost Fe ………………. 0,1 ppm Max vsebnost prosti Cl ………….0,5 ppm

SESTAVA Ni škodljiv in je ob pravilni montaži in pravilnem priklopu primeren za pitno vodo. Kontrola ventilov: NORYL – avtomatik Autotrol 255/740 z digitalnim časovnikom. Posoda: steklena vlakna, ojačana z polyetilenom.Solna posoda: polyetilen. Mehčano sredstvo: močna kation masa. Električna napetost časovnika : 12 Volt Električna poraba: 3 Wat Material za regeneracijo: (NaCl). Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.


MEHČALCI JUPITER – ATL in ATM z časovno kontrolo ventilov in ločeno posodo za slanico. mm Smolni Kapaciteta Posamezna Mehčalci z Vhod/izhod volumen na posam. poraba Posoda smole Posoda solnikom priključ. posode Cikel slanice v slanice v litrih m3/F° kg A B C D Jupiter 10 3/4'' 10 60 1,4 665 212 450 340 ATL Jupiter 15 3/4'' 15 90 2,5 1120 189 450 340 ATL Jupiter 30 3/4'' 30 180 4,3 1096 265 10400 340 ATL Jupiter 50 1'' 50 300 7,3 1580 265 1040 340 ATL Jupiter 70 1'' 70 420 11,3 1680 300 1040 340 ATL Jupiter 100 1'' 100 600 15 1850 363 1080 600 ATL268 Jupiter 1'' 120 720 19 1850 413 1080 600 120ATL268 Jupiter 150 1 – ½'' 150 900 30 2000 486 1150 635 ATM Jupiter 175 1- ½'' 175 1050 35 2000 486 1150 635 ATM Jupiter 200 1 – ½'' 200 1200 40 2350 550 1150 742 ATM Jupiter 230 1 – ½'' 230 1380 46 2350 550 1150 742 ATM Jupiter 270 1 – ½'' 270 1620 54 2460 626 1150 885 ATM Jupiter 300 1 – ½'' 300 1800 58 2460 626 1150 885 ATM

Pretok v lit/h

800 - 1000 900 - 1100 1900 - 2300 2100 - 2500 2500 - 3200 3700 - 4900 4100 - 6500 8000 - 10400 8000 - 10400 11000 - 14000 11000 - 14000 12800 - 16000 12800 - 16000


MEHČALCI JUPITER – CAB – ATL z časovno kontrolo ventilov – vse v eni posodi. Mehčalec Smolni Kapaciteta Posamezna v skupni Vhod/izhod volumen na posam. poraba cikel posodi z priključ. posode slanice v v litrih m3/F° solnikom kg Jupiter CAB 10 3/4'' 10 60 2 ATL Jupiter 3/4'' 15 90 3 CAB 15 ATL Jupiter 3/4'' 30 180 6 CAB 30 ATL

mm A

B

C

Pretok v lit/h

665 320 480

800 - 1000

1130 320 480

900 - 1100

1130 320 480

1900 - 2300


MEHČALCI JUPITER – AVL in AVM z volumensko kontrolo ventilov in ločeno posodo za slanico. mm Smolni Kapaciteta Posamezna Mehčalci z Vhod/izhod volumen na posam. poraba Posoda smole Posoda solnikom priključ. posode Cikel slanice v slanice v litrih m3/F° kg A B C D Jupiter 10 3/4'' 10 60 1,4 665 212 450 340 AVL255 Jupiter 15 3/4'' 15 90 2,5 1120 189 450 340 AVL255 Jupiter 30 3/4'' 30 180 4,3 1096 265 10400 340 AVL255 Jupiter 50 1'' 50 300 7,3 1580 265 1040 340 AVL255 Jupiter 70 1'' 70 420 11,3 1680 300 1040 340 AVL255 Jupiter 100 1'' 100 600 15 1850 363 1080 600 AVL268 Jupiter 1'' 120 720 19 1850 413 1080 600 120AVL268 Jupiter 150 1 – ½'' 150 900 30 2000 486 1150 635 AVM Jupiter 175 1- ½'' 175 1050 35 2000 486 1150 635 AVM Jupiter 200 1 – ½'' 200 1200 40 2350 550 1150 742 AVM Jupiter 230 1 – ½'' 230 1380 46 2350 550 1150 742 AVM Jupiter 270 1 – ½'' 270 1620 54 2460 626 1150 885 AVM Jupiter 300 1 – ½'' 300 1800 58 2460 626 1150 885 AVM

Pretok v lit/h

800 - 1000 900 - 1100 1900 - 2300 2100 - 2500 2500 - 3200 3700 - 4900 4100 - 6500 8000 - 10400 8000 - 10400 11000 - 14000 11000 - 14000 12800 - 16000 12800 - 16000


MEHČALCI JUPITER – AVL in AVM z volumensko kontrolo ventilov – vse v eni posodi. Mehčalec Smolni Kapaciteta Posamezna v skupni Vhod/izhod volumen na posam. poraba slanice v posodi z priključ. posode cikel solnikom v litrih m3/F° kg Jupiter CAB 10 3/4'' 10 60 2 AVL Jupiter 3/4'' 15 90 3 CAB 15 AVL Jupiter 3/4'' 30 180 6 CAB 30 AVL

mm A

B

C

Pretok v lit/h

665 320 480

800 - 1000

1130 320 480

900 - 1100

1130 320 480

1900 - 2300


Dvojne avtomatske mehčalne naprave z ionsko izmenjavo in dvojno volumensko kontrolo ventilov JUPITER DUPLEX – AV – AVM. Posamez Smolni Mhčalec Vhod/izh Kapaciteta Solna na volumen JUPITER od na posam. posoda v poraba posode v DUPLEX priključ. cikel m3/F° litrih. slanice v litrih kg. JUPITER DUPLX – 1'' 40 240 2 x 85 5,8 40 AV255 JUPITER DUPLX – 1'' 75 450 2 x 140 12 75 AV255 JUPITER DUPLX – 1'' 75 450 2 x 140 12 75 AV278 JUPITER DUPLX – 1'' 100 600 2 x 190 15 100 AV278 JUPITER DUPLX – 1- 1/2'' 100 600 2 x 190 15 100 AVM JUPITER DUPLX – 1'' 125 750 2 x 190 20 125AV278 JUPITER DUPLX – 1 – 1/2'' 125 750 2 x 190 20 125 AVM JUPITER DUPLX – 1'' 150 900 2 x 340 30 150AV278 JUPITER DUPLX – 1 – ½'' 150 900 2 x 340 30 150AVM JUPITER 1'' 200 1200 2 x 460 40 DUPLX – 200AV278 JUPITER DUPLX – 1- ½'' 200 1200 2 x 460 40 200AVM JUPITER DUPLX – 1 – ½'' 300 1800 2 x 670 58 300 AVM

mm A

B

C

Pretok v lit/h D

1320 260 450

340

2000 - 2400

1580 300 850

600

2600 - 3400

1580 300 850

600

2600 - 3400

1850 363 1080 600

3700 - 4900

1850 363 1080 600

3700 - 4900

1850 413 1080 600

4200 - 6800

1850 413 1080 600

4200 - 6800

2000 486 1150 635

8000 - 10400

2000 486 1150 635

800 - 10400

2350 550 1150 742 11000 - 14000

2350 550 1150 742 11000 - 14000

2460 626 1150 885 12800 - 16000


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

PRENOSNI MEHČALEC ZA VODO Z REGENERACIJO IN PREDFILTROM ADRIATIC 5

Mehčalec vode ADRIATIC 5 je prenosna naprava z integriranim ročnim sistemom za regulacijo ventilov mehčanja pri stopnjah za doziranje slanice , regeneracijo , izpiranje in mehčanje. Kot predfilter je v ohišju filtra nameščen vložek CB 5 – carbon block 5 mcr. Filter CB – 5mcr. carbon block je namenjen za zaščito proti : kloru , pesticidom , insekticidom , preprečuje vstop vsem trdnim delcem v vodi , ki so večji od 5 mikronov , izboljša vonj in okus vode. Z uporabo mehčalca ADRIATIC 5 je voda brez vsebnosti vodnega kamna in po pranju ali pomivanju ni potrebno čistiti sledi vodnega kamna . Je idealna zaščita proti : nečistoči , klorovi koroziji in vodnemu kamnu in ščiti bojlrje , tuš , pipe , stroje ki uporabljajo vlaženje ali hlajenje kot so peči za peko peciva in kruha , kavni aparati ,vlažilni sistemi ,pralni stroji , pomivalni stroji , masažne kadi pri pranju avtomobilov , plovil itd. Za izboljšanje pitne vode priporočamo, da se mehčalec uporablja v kombinaciji s filtrirnimi sistemi IN – LINE , BRAVO DP , OASIS DP in DEPURAL..

Črtna koda mehčalca ADRIATIC 5 : 3830017086899 Kontrola ventilov : NORYL Ogrodje : Barvani aluminij. Cevni nastavki : polyethilene. Posoda ionske mase : Steklena vlakna ojačana z polyetilenom. Posoda za slanico : polystyrene vložek z tabletirano soljo (menjava po vsaki regeneraciji).. Mehčalno sredstvo : Močna kation masa. Filter in deklorinator : Vložek filtra aktivno oglje CB – carbon block 5 mikronov (menjava na 6 mesecev ). MAX.obratovalni tlak je 6 barov. Min. obratovalni tlak je 2 bara.MAX. obratovalna temperatura filtra je pri vodi 45°C.


Max . Fe - 01 ppm. Velikost mehčalca : 250 mm x 370 mm x H 445mm. Skupna teža mehčalca : 10 kg. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas). Obvezna je uporaba gibljivih cevi! Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 98/83/EC za uživanje in proizvodno proceduro.

Nadomestni filterni vložki za mehčalec ADRIATIC 5.

Črtna koda vložka CB – carbon block 5mcr. : 3830017082624

Črtna koda vložka z tabletirano soljo : 3830017086912


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.: (01) 786-47-55

EKOM d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

MEHČALCEV GASTRO SOFT

Posoda z mehčalno maso ima 8 litrov. Mehčalno sredstvo – mešana gastro mehčalna masa kation – anion z aktivnim ogljem. Posoda ima na vhodu in izhodu priklopne kroglične ventile. Primerno za pripravo vode gostinstvu za: Profesionalne pomivalne strije , pekarske peči, ledomate itd. Kapaciteta mehčanja cca 4000 litrov vode pri trdoti 14 nemških stopinj.

NAZIV MEHČALEC VODE GASTRO SOFT - 8

ČRTNA KODA 3830017086837


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

DOZIRNA ČRPALKA ZA DOZIRANJE MEHČALNE TEKOČINE Elektromagnetna konstantna dozirna črpalka za doziranje mehčalne tekočine. Max. delavni tlak 7-12 bar Max. delavna temperatura 40°C Električni priklop 230 Volt 50Hz Regulacijsko območje od 0-100 Tekoče mehčalno sredstvo Mikrofos SL Posoda za dozirno sredstvo 108 lit Možna nastavitev doziranja glede na pretok in vsebnost vodnega kamna v vodi. Uporaba primerna za kotlovnice , črpališča vode , hladilne sisteme , namaklne sisteme id

NAZIV Volumenska dozirna črpalka 8-10 Impulzni merilec z vodomerom ¾'' Impulzni merilec z vodomerom 1'' Impulzni merilec z vodomerom 6/4'' Impulzni merilec z vodomerom 2''

ČRTNA KODA 3830017082358 3830017082372 3830017082990 3830017082389 3830017083003


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

Povratno izpiralni filtri in avtomatsko povratno izpiralni filtri za dom in industrijo

Značilnosti filtrov in vložkov

povratno izpiranje (90 mcr. filterna mrežica)

avtomatsko povratno izpiranje (90 mcr. filterna mrežica)

avtomatsko povratno izpiranje (150 mcr. filterna mrežica)


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55,

EKOM GSM: 041 627-719

d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYDROS FILTRIRNA OHIŠJA IZ INOX MATERIALA IN FT KARBONSKO JEKLENA OHIŠJA V samo ohišje filtra lahko namestimo večje število filter vložkov v odvisnosti od izvedbe posameznega filtrirnega ohišja. Uporablja se filtriranje pitne vode in vode , ki se uporablja tehnološke namene. Primeren je za vgradnjo v več stanovanjskih objektih , kot tudi za namen filtriranja večje količine vode.

Namestimo lahko vložek filtra od 1mcr. do 500 mcr. Višina vhod/izhod Model ohišja filter priključkov vložka

mm A

B

Število A – višina ohišja filtra. filternih B - premer ohišja filtra. vložkov

20

1 1/2

32 A

1040

180

3

20

2"

52 A

1040

213

5

30 2" 53 A 1420 213 5 40 2'' 54 A 1630 213 5 20 2'' 62 A 1040 213 6 30 2'' 63 A 1420 213 6 40 2'' 64 A 1630 213 6 Filter za vodo iz plastike, medenine , inox nerjeveče pločevine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Za namestitev filter vložkov v ohišje filtra se se uporabljajo SX filterni vložki. Max. delavni tlak : 9 bar. Max del. Temperat. 80 stopinj C. Možnost filtriranja ali mehčanja. Primeren za uporabo mikro filtracije , zaščita hišnih naprav , črpalk, sistemov za ogrevanje in ostale aplikacije.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

NADOMESTNI FILTERNI VLOŽKI

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.: (01) 786-47-55

EKOM d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

P R O I Z V O D N J A

GSM: 041 627-719

VLOŽKI MEHANSKI FILTERNI VLOŽKI Mehanski vložek polypropylen – pleteni menjava vložka = na vsakih 6-12 mesecev kapaciteta filtriranja = 25 mcr filterni vložek = tip mehanski max. delovna temperatura = 35°C – 40°C Črtna koda za filter R ½˝ :

3830017080422

Črtna koda za vložek V 5˝ :

3830017080521

Črtna koda za vložek V 10˝ : Črtna koda za vložek filtra V 10'' 1/3 mcr :

3830017080514 3830017089524

Črtna koda za vložek filtra V 10'' 100 mcr: 3830017087971 Črtna koda za vložek V 20'' – 1-3 mcr. 3830017086974 Črtna koda za vložek V 20'' – 25 mcr. 3830017082112 Črtna koda za vložek V 20'' - 50 mcr. 3830017086844 Črtna koda za vložek V20'' – 100 mcr. 3830017086868 Mehanski filterni vložek za vodo RL z mrežico menjava vložka = na vsakih 6-12 mesecev kapaciteta filtriranja = 50 mcr filterni vložek = tip mehanski max. delovna temperatura = 35°C – 40°C Črtna koda za vložek V 5˝ : 3830017080583 Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017080415 Črtna koda za vložek V 20'' : 3830017086936 Mehanski filerni vložek za vodo – CPP menjava vložka = na vsakih 6 mesecev kapaciteta filtriranja = 5 mcr filterni vložek = tip mehanski max. delovna temperatura = 80°C sestava filtra = polypropylen Črtna koda za vložek V 5˝ : 3830017082839 Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017082143 Črtna koda za vložek V 20'' : 3830017086837


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

P R O I Z V O D N J A tel.-fax: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

*

d.o.o.

GSM: 041 627-719

INOX filterni vložek za vodo RA menjava vložka = na vsakih 24 mesecev kapaciteta filtriranje = 70 mcr sestava vložka = inox mrežica filterni vložek = mehanski tip max. delovna temperatura = 45°C Črtna koda za vložek 70 mcr : 3830017082617 Črtna koda za vložek 100 mcr : 3830017086103 Črtna koda za vložek 200 mcr : 3830017082680 Črtna koda za vložek 500 mcr : 3830017084161 VLOŽEK FILTRA AKTIVNO OGLJE Vložki aktivno oglje za vodo so namenjeni za zaščito proti kloru, pesticidom, insekticidom, izboljša vonj in okus vode. Vložek aktivno oglje LA menjava vložka = na vsake 3 mesece posoda = plastika aktivno sredstvo = aktivno oglje tesnenje = plastično tesnilo max. delovna temperatura = 35°C – 40°C Črtna koda za vložek V 5˝ : 3830017082280 Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017080194 Kombinirani vložek filtra EKO-BT PP LA menjava vložka = na vsake 3 mesece kapaciteta filtriranje = 25 mcr sestava vložka = SX mehanski, aktivno oglje v granulatu filterni vložek = polypropylen max. delovna temperatura = 45°C Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017082457


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

P R O I Z V O D N J A tel.-fax: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

*

d.o.o.

GSM: 041 627-719

Kombinirani mrežasti mehanski vložek filtra 50 mcr z integriranim sintranim vložkom aktivno oglje 10 mcr Zaščita proti : pesku, raznim usedlinam, kotlovcu, rji , trdnim delcem , pesticidom , insekticidom , kloru , izboljša vonj in okus vode menjava vložka = na vsakih 6-12 mesecev tip filtra - SX kapaciteta filtriranja zunanjega dela vložka = 50 mcr. kapaciteta filtriranja notranjega dela vložka = 10 mcr. max. del. Temperatura = 45 stopin C. tesnenje = ploščato tesnilo zunanji del filtrirnega medija = polyesterska mrežica 50 mcr. notranji del filternega medija = sintrano aktivno oglje 10 mcr. višina filternega vložka = 10'' ali 5''. Črtna koda za vložek V 5˝ : 3830017084307 Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017084291


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-fax: (01) 786-47-55

EKOM

GSM: 041 627-719

d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

P R O I Z V O D N J A

Vložek filtra carbon block menjava vložka = na vsakih 6-12 mesecev kapaciteta filtriranje = 5 mcr sestava vložka = aktivno oglje - sintrano filterni vložek = kombinirani carbon block – mehanski max. delovna temperatura = 45°C Črtna koda vložka za filter ½''

: 3830017082419

Črtna koda za vložek V 5˝, 5 mcr : 3830017080576 Črtna koda za vložek V 5'', 10 mcr : 3830017086844 Črtna koda za vložek V 10˝, 5 mcr : 3830017082624 Črtna koda za vložek V 10˝, 10 mcr: 3830017080903 Ćrtna koda za vložek V 20'' , 20 mcr. 3830017086851 CB SX sintrano aktivno oglje z 0,5 mcr filtracijo Črtna koda za vložek filtra V 10¨: 3830017080385

Vložek filtra z vodo CA-SE HF SX sintrano aktivno oglje (carbon block) 0,6 mcr z vgrajeno kapilarno membrano 0,15 mcr in 0,02 mcr (antibakterijska zaščita in zaščita proti virusom)

NAZIV CA-SE 10 HF SX 0,15 mcr CA-SE 10 HF-U SX 0,02 mcr

VIŠINA 10˝ 10˝

A 250 250

B 67 67

C 25 25

PRETOK l/h KODA 600 3830017087858 300 3830017083188


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

P R O I Z V O D N J A tel.-fax: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

*

d.o.o.

GSM: 041 627-719

Vložek za mehčanje vode s polnilom polphosphat menjava vložka = na vsakih 6-12 mesecev posoda = plastika aktivno sredstvo = polyphosphat tesnenje = z o-ringi max. delovna temperatura = 35°C – 40°C Črtna koda za vložek V 5˝ : 3830017082570 Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017080330 Črtna koda za vložek V 20'' : 3830017086929

Kombinirani mrežasti vložek filtra 50 mcr. polnjen s polyphosphat kristali za zaščito proti vodnemu kamnu menjava vložka: na vsakih 6-12 mesecev Zaščita proti : pesku , raznim usedlinam , kotlovcu , trdnim delcem , rji in proti vodnemu kamnu. Tip filtra - SX. Kapaciteta filtriranja vložka - 50 mcr. Max. del. Temperatura - 45 stopin C. Tesnenje - ploščato tesnilo. Zunanji del filternega medija - polyesterska mrežica 50 mcr. Notranji del filternega medija - polyphosphat kristali za mehčanje vode. Višina filternega vložka - 10'' ali 5'' Črtna koda za vložek V 5˝ : 3830017082884 Črtna koda za vložek V 10˝ : 3830017082877


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-fax: (01) 786-47-55

EKOM d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

Vložek za mehčanje vode s polnilom IONSKE mase menjava vložka = v odvisnosti od trdote vode posoda = plastika aktivno sredstvo = ionska masa tesnenje = ploščato tesnilo max. delovna temperatura = 35°C – 40°C Priporočamo vgradnjo predfiltra z mehanskim vložkom 5 mcr. Črtna koda za vložek V 10˝ (masa kation) : 3830017080750 (zaščita proti vodnemu kamnu) Črtna koda za vložek V 10˝ (mešalna masa kation-anion): 3830017082730 (zaščita proti vodnemu kamnu in mineralom) Antibakterijski filterni vložek za vodo (zaščita proti mikroorganizmom) menjava vložka = na vsakih 6-12 mesecev kapaciteta filtriranje = 0,45 mcr filtrirno sredstvo = keramika tesnenje = ploščato tesnilo max. delovna temperatura 45°C Črtna koda za vložek filtra V 10˝ : 3830017082150 Antinitratni filterni vložek za vodo menjava vložka = na vsakih 6 mesecev posoda = plastika filterni vložki = antinitratni antinitratno sredstvo = anionska masa max. delovna temperatura 45°C Črtna koda za vložek filtra V 10˝ : 3830017082631


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

CB SX sintrano aktivno oglje z 5 in 10 mcr filtracijo Zaščita proti: mehanskim delcem večjim od 5 mcr., ali 10 mcr., pesticidom, insekticidom, kloru, izboljša vonj in okus vode. Menjava vložka : na 6 mesecev do 12 mesecev. kapaciteta filtriranja tip filtra max. del temperatur višina vložka pretok

5 in 10 mcr SX sintrano aktivno oglje in mehanska zaščita 45C 10", 5" 1200 l/h

Za zaščito vložka priporočamo vgradnjo predfiltra. Črtna koda za vložek filtra 5 mcr: - višina 5 - 3830017080576 Črtna koda za vložek filtra 5 mcr: - višina 10 - 3830017082624 Črtna koda za vložek filtra 10 mcr: - višina 10 - 3830017080903 Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

Antibakterijski filtrirni vložek za vodo Zaščita proti: zelo finim delcem v vodi in proti mikroorganizmom Vzdrževanje: vložek očistiti s ščetko na 2-3 mesece Menjava vložka: 6-12 mesecev Priporočamo: vgradnjo mehanskega predfiltra kapaciteta filtriranja tip filtra tesnenje max del. temperatura pretok l/h

0,45 mikron keramika ploščato tesn. 45C 300

Črtna koda za antibakterijski filtrirni vložek za vodo: 3830017082150

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM GSM: 041 627-719

d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

Vložek filtra za vodo CA-SE HF SX sintrano aktivno oglje (Carbon block) 0.6 mcr. z vgrajeno kapilarno membrano 0.15 mcr in 0,02 mikrona. Namen uporabe: za zaščito proti zelo finim mehanskim delcem in zaščito proti mikroorganizmom v vodi. Zunanji del vložka aktivno oglje je namenjen za zaščito proti škodljivim kemičnim okužbam kot so : pesticidi, herbicidi, insekticidi, klor, izboljša vonj in okus vode in preprečuje vstop mehanskim delcem večjim od 0,6 mcr. Notranji del vložka je izdelan iz votlih vlaken kapilarne membrane in je namenjen za zaščito proti vsem delcem v vodi , ki so večji od 0,15 mcr. In hkrati služi za zaščito proti bakterijam v vodi kot so E.coli , salmonela , V.cholerae , legionela itd. Vložek s kapilarno membrano 0,02 mcr istočasno služi tudi za zaščito proti virusom. tip filtra - zunanji del aktivno oglje - sintrano - 0.6 mcr tip filtra - notranji del votla vlakna kapilarne membrane s prepustnostjo 0.15 mcr ali 0,02 mcr ( proti virusom) Tesnenje ploščato tesnilo max del. temperatura 45°C Za zaščito vložka priporočamo vgradnjo predfiltra z propustnostjo 5 mcr. Vzdrževanje vložka : vložek očistiti s ščetko na 2 – 3 mesece. Menjava vložka : na 6 mesecev.

NAZIV CA-SE 10 HF SX 0,15 mcr CA-SE 10 HF-U SX 0,02 mcr

VIŠINA 10˝ 10˝

A 250 250

B 67 67

C 25 25

PRETOK l/h KODA 600 3830017087858 300 3830017083188


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

CB SX sintrano aktivno oglje z 0,5 mcr filtracijo Zaščita proti: težkim kovinam, mehanskim delcem večjim od 0,5 mcr., pesticidom, insekticidom, kloru, izboljša vonj in okus vode. Menjava vložka : na 6 mesecev. kapaciteta filtriranja tip filtra

0,5 mcr SX sintrano aktivno oglje in mehanska zaščita. max. del temperatur 45°C. višina vložka 10". pretok 1200 l/h. Za zaščito vložka priporočamo vgradnjo predfiltra. Črtna koda za vložek 10˝ : 3830017080385

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

MONTAŽNI DODATKI IN NADOMESTNI DELI ZA OHIŠJA FILTROV

www.ekom.si


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55

EKOM d.o.o.

fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

GSM: 041 627-719

DODATKI Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro. Dvovijačniki Ms z gumi o – ring tesnili

Črtna koda za dvovijačnik Ms R ½'' : 3830017084260 Črtna koda za dvovijačnik Ms R ¾˝ : 3830017083508 Črtna koda za dvovijačnik Ms R 1˝ : 3830017083515 Ključ filtra Črtna koda za ključ filtra R 6/4'',R2'' : 3830017087711 Črtna koda za ključ filtra R ¾˝, R2 : 3830017080835 Črtna koda za ključ filtra R ½˝ : 3830017084376

Nosilec filtra

Črtna koda za nosilec filtra: 3830017080842 Dvojni nosilec filtra

Črtna koda za dvojni nosilec filtra: 3830017082587

Količinski merilec pretoka vode z zapiralnim ventilom

Črtna koda za dvojni nosilec filtra: 3830017083607


Dozirno sredstvo za mehčanje vode – polyphosphat (pakirano 0,5 kg).

Črtna koda za dozirno sredstvo: 3830017080101

Gibljive cevi za povezavo R1/2, R3/4, R1 Črtna koda za gibljivo cev R ¾ : 3830017087902 Črtna koda za gibljivo cev R 1: 3830017087919

Polyphosphatno dozirno sredstvo za mehčanje vode v granulatu - pakirano 30kg

Črtna koda za dozirno sredstvo: 3830017080927

Tekočina za mehčanje za zaščito proti vodnemu kamnu - pakirano 20l

Črtna koda tekočine za mehčanje: 3830017082402

Aktivno oglje v granulatu – pakirano po 1 kg

Črtna koda za aktivno oglje v granulatu: 3830017080538


Tabletirana sol – sol za regeneracijo – pakirano 25 kg.

Črtna koda za tabletirano sol : 3830017082488


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

REZERVNI DELI OHIŠJA FILTRA ZA VODO

Črtna koda za glavo filtra ½ ˝ : 3830017084253 Črtna koda za glavo filtra ¾ ˝ : 3830017080705 Črtna koda za glavo filtra 1˝ : 3830017085014

Črtna koda za dvojno glavo filtra ¾ ˝ : 3830017086813 Črtna koda za dvojno glavo filtra 1˝ : 3830017086820

Črtna koda za matico filtra ½ ˝ : 3830017083737 Črtna koda za matico filtra ¾ ˝ in 1˝ : 3830017082563

Črtna koda za lonec filtra ½ ˝ : 3830017083720 Črtna koda za lonec filtra ¾ ˝ in 1˝ ; V 5˝ (malo ohišje) : 3830017082266 Črtna koda za lonec filtra ¾ ˝ in 1˝ ; V 10˝ (veliko ohišje) : 3830017080699

Črtna koda za tesnilo filtra ½ ˝ : 3830017080729 Črtna koda za tesnilo filtra ¾ ˝ in 1˝ : 3830017080712

Črtna koda za odzračevalni čep:

3830017088039


R G O V I N A *

M A R K E T I N G

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

*

P R O I Z V O D N J A tel.-: (01) 786-47-55,

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacija o uporabi in namembnosti filtrnih sistemov s prikazom pravilne montaže Dragi kupec, zahvaljujemo se vam, da ste izbrali proizvod iz našega prodajnega programa. Splošna navodila za uporabo - Uporabljajte samo vodo z nevtralnim pH (7). Naprave ne uporabljajte za stisnjen zrak ali plin. - Upoštevajte na nalepki navedene delovne pogoje. - Če tlak preseže dovoljeno vrednost, zaščitite izdelek z regulatorjem tlaka. - Naprava mora biti zaščitena pred svetlobo. Direktno pod virom svetlobe lahko namestite le modele AB (barvni lonec). - Naprava ne sme biti izpostavljena ekstremnim temperaturam (najmanj 4ºC, največ 45ºC. - Pred povratnim tokom tople vode zaščitite napravo z nepovratnim ventilom. - Za filtriranje tople vode (do 80ºC) uporabljajte samo modele »HOT«. - Za odstranjevanje vodnega kamna iz pitne vode uporabljajte samo modele »Dosaprop«. - Napravo ustrezno zavarujte pred mehanskimi poškodbami Inštalacija - Pred vgradnjo se prepričajte, da je vodni sistem vzpostavljen skladno z vsemi veljavnimi predpisi. - Zaprite pipo za vodo. - Sledite navodilom, prikazanim na skici »A«. - S pomočjo zidnih nosilcev preprečite napetost. - Na strani, označeni z »IN«, priključite dovod, in na strani »OUT« odvod. - Za priključitev na cevi uporabite samo cilindrične priključke (BSP) in uporabite gibljive cevi. - Za zatesnitev spojev uporabite samo teflonski trak. - Priporočamo tudi vgradnjo by-passa (gl. sliko »A«). - Po inštalaciji pustite vodo teči 5 minut, šele nato jo uporabite. Vzdrževanje - Občasno očistite napravo s hladno vodo in mehko gobico (filter zamenjajte vsaj vsakih 5 let). - Pred odpiranjem: zaprite pipo za vodo in sprostite tlak iz naprave – odvijte odzračevalni ventil na glavi. - Vložek operite ali zamenjajte skladno z navodili, podanimi v navodilih za vložke (Izbor filtrirnih vložkov). - Z iglo občasno očistite šobo na notranji strani glave dozirnega sistema »Dosaprop«. - Če naprave dlje časa ne uporabljate: odstranite vložek ali polifosfatno polnilo. Ko želite napravo ponovno uporabljati, uporabite nov vložek ali novo polifosfatno polnilo. - Po vzdrževalnih posegih pustite vodo teči 5 minut, šele nato jo uporabite. Garancija - Nalepka naj ostane na zavojčku, saj omogoča identificiranje izdelka. - V državah članicah Evropske skupnosti velja garancija, ki jo določa predpis Evropske gospodarske zbornice 85/374. V državah, ki niso članice Evropske skupnosti, je garancija omejena na 12 mesecev po datumu nakupa, dokazljivega z računom. Zahteve po povračilu škode morajo biti posredovane v pisni obliki prodajnemu mestu ali direktno podjetju. Oškodovana stranka mora navesti izdelek, posredovati podatke o datumu in kraju nakupa,


posredovati izdelek v pregled in dokazati vzročno povezavo med izdelkom in škodo. Izbor filtrirnih vložkov Podatke za standardne filtrirne vložke boste našli na nalepki na plastični embalaži vložka. Podatki o nestandardnih filtrirnih vložkih so vam na voljo pri pooblaščenih prodajalcih. Navedena učinkovitost velja za vložke 10''. Kot življenjska doba je mišljeno povprečno trajanje, odvisna pa je od vrste naprave, pretoka in kakovosti vode. Naprave ne uporabljajte za filtriranje pitne vode, če voda iz omrežja ni primerna za pitje. Pri odstranjevanju rabljenih filtrirnih vložkov upoštevajte vse veljavne predpise.


T R G O V I N A *

M A R K E T I N G

*

P R O I Z V O D N J A

Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE

tel.-: (01) 786-47-55

EKOM fax: 01 786-47-54 E-mail : ekom@siol.net

d.o.o.

GSM: 041 627-719

PITNIKI ZA VODO V prodajni program smo uvrstili pitnike (coolerje), ki se jih priključijo neposredno na vodovodno omrežje. Za čisto ohlajeno pitno vodo uporabljata standardne kartušne filtrne vložke.

Clover D5CH Pitnik proizvajalca Clover je pitnik, ki postreže tako z ohlajeno kot tudi vročo vodo s temperaturo 85 stopinj Celzija. Zalogovnik za hladno vodo ima kapaciteto 4,5 litra ohlajene vode (10 stopinj Celzija), zaloga vroče vode pa znaša 7,5 litra. Rezervoar za čisto vodo znaša 14 litrov. Velikost pitnika znaša 31x31x104 cm, njegova teža znaša 20kg. Prednja stran ohišja je izdelano iz kakovostne ABS plastike, stranici pa iz jeklene pločevine. Vsi plastični deli so odporni proti vplivom UV.


Zerica Refresh PZC Zerica je priznan italijanski proizvajalec pitnikov, ki je s proizvodnjo coolerjev pričel leta 1989, samo podjetje pa obstoja od leta 1980. V prodajni program smo uvrstili njihov model pitnika Refresh PZC, ki predstavlja eleganten pitnik (cooler). Opremljen je z neposrednim hladilnim sistemom, ki zagotavlja takojšnjo oskrbo z ohlajeno in čisto pitno vodo. Za hladilni del nudi proizvajalec enoletno garancijo.

NAZIV Črtna koda za pitnik vode CLOVER D5CH Črtna koda za ZERICA PZC

ČRTNA KODA 3830017086226 3830017082525

Hisni%20filtri%20 %20ekom  

http://www.m-sora.si/si/gradbenicenter/files/default/gradbeni-center/katalogi/hisni%20filtri%20-%20ekom.pdf

Hisni%20filtri%20 %20ekom  

http://www.m-sora.si/si/gradbenicenter/files/default/gradbeni-center/katalogi/hisni%20filtri%20-%20ekom.pdf

Advertisement