Page 1

Izračun toplotne prehodnosti

Proizvod

Tip okna

Material okvirja

Enokrilno okno, ki se odpira po vertikalni in horizontalni osi Osnove EN 14351-1:2006

Natura Les – smreka/jelka

Detajl uporabljen v izračunu

Toplotna prehodnost okvirja

Uf = 1,2W/m2K, bf=118mm Uf,sp=1,3W/m2K, bf=133mm

Toplotna prehodnost ter sestava stekla

Ug = 1,0 W/m2K, (4/16Ar/4)

Specifične toplotne izgube na distančniku Dimenzije okna (š x v)

Standard izračuna: EN 10077-2:2004 (Izračun toplotne prehodnosti-2.del;Računska metoda za okvirje)

Veljavnost Izračun se nanaša na zgoraj opisan izdelek ter na izdelke večjih dimenzij, ki imajo enake detajle spojev, enako sestavo polnila ter enako zasteklitev.

Ψ=0,046W/mK, TGI distančnik

1230mm x 1480mm

Toplotna prehodnost okna:

Uw = 1,2 W/m2K

M SORA, 17. april 2010

Izračun izdelal:

Barbara Šubic univ.dipl.inž.grad.

Certifikat%20za%20Naturo_1,0  
Certifikat%20za%20Naturo_1,0  

http://www.m-sora.si/si/files/default/attachments/windows/Thermal%20conductivity%20certificates/si/Certifikat%20za%20Naturo_1,0.pdf

Advertisement