Page 1

Izračun toplotne prehodnosti

Proizvod

Tip okna

Material okvirja

Enokrilno okno, ki se odpira po vertikalni in horizontalni osi Osnove EN 14351-1:2006

Udobje Pasiv

Standard izračuna: EN 10077-2:2004 (Izračun toplotne prehodnosti-2.del;Računska metoda za okvirje)

Les – smreka/jelka

Detajl uporabljen v izračunu

Toplotna prehodnost okvirja

Uf = 1,1 W/m2K, bf=107mm Uf,sp = 0,96 W/m2K, bf=137mm

Toplotna prehodnost ter sestava stekla

Ug = 0,5 W/m2K, (4/18Ar/4/18Ar/4)

Specifične toplotne izgube na distančniku Dimenzije okna (š x v)

Veljavnost Izračun se nanaša na zgoraj opisan izdelek ter na izdelke večjih dimenzij, ki imajo enake detajle spojev, enako sestavo polnila ter enako zasteklitev.

Ψ=0,038W/mK, TGI distančnik

1230mm x 1480mm

Toplotna prehodnost okna:

Uw = 0,77 W/m2K

M SORA, 6.januar 2010

Izračun izdelal:

Barbara Šubic univ.dipl.inž.grad.

certifikat-udobje-pasiv-0,5  

http://www.m-sora.si/si/files/default/priloge/toplotna-prehodnost/certifikat-udobje-pasiv-0,5.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you