Page 1

Izračun toplotne prehodnosti

Proizvod

Tip okna

Material okvirja

Toplotna prehodnost okvirja Toplotna prehodnost ter sestava stekla

Specifične toplotne izgube na distančniku Dimenzije okna (š x v)

Enokrilno okno, ki se odpira po vertikalni in horizontalni osi Osnove EN 14351-1:2006

Udobje E 92 +

Standard izračuna: EN 10077-2:2004 (Izračun toplotne prehodnosti-2.del;Računska metoda za okvirje)

Les – smreka/jelka

Detajl uporabljen v izračunu

Uf = 0,80 W/m2K, bf=112mm

Ug = 0,7 W/m2K, (4/16Ar/4/29Ar/4)

Veljavnost Izračun se nanaša na zgoraj opisan izdelek ter na izdelke večjih dimenzij, ki imajo enake detajle spojev, enako sestavo polnila ter enako zasteklitev.

Ψ=0,089 W/mK, ALU distančnik

1230mm x 1480mm

Toplotna prehodnost okna:

Uw = 0,95 W/m2K

M SORA, 26. januar 2011

Izračun izdelal:

Barbara Šubic univ.dipl.inž.grad.

certifikat-udobje-e92-plus-0,7  
certifikat-udobje-e92-plus-0,7  

http://www.m-sora.si/si/files/default/priloge/toplotna-prehodnost/certifikat-udobje-e92-plus-0,7.pdf

Advertisement