Page 1

Izračun toplotne prehodnosti

Proizvod

Tip okna

Material okvirja

Toplotna prehodnost okvirja Toplotna prehodnost ter sestava stekla

Specifične toplotne izgube na distančniku Dimenzije okna (š x v)

Enokrilno okno, ki se odpira po vertikalni in horizontalni osi Osnove EN 14351-1:2006

Udobje 3

Standard izračuna: EN 10077-2:2004 (Izračun toplotne prehodnosti-2.del;Računska metoda za okvirje)

Les – smreka/jelka

Detajl uporabljen v izračunu

Uf = 1,2 W/m2K, bf=107mm

Ug = 0,7 W/m2K, (6/12Ar/4/14Ar/4)

Veljavnost Izračun se nanaša na zgoraj opisan izdelek ter na izdelke večjih dimenzij, ki imajo enake detajle spojev, enako sestavo polnila ter enako zasteklitev.

Ψ=0,047W/mK, TGI distančnik

1230mm x 1480mm

Toplotna prehodnost okna:

Uw = 0,96 W/m2K

M SORA, 16. december 2010

Izračun izdelal:

Barbara Šubic univ.dipl.inž.grad.

certifikat-udobje-3-0,7  

http://msora2012.enyo.av-studio.net/si/files/default/priloge/toplotna-prehodnost/certifikat-udobje-3-0,7.pdf

Advertisement