Page 1

Izračun toplotne prehodnosti

Proizvod

Tip okna

Material okvirja

Toplotna prehodnost okvirja

Toplotna prehodnost ter sestava stekla Specifične toplotne izgube na distančniku Dimenzije okna (š x v)

Enokrilno okno, ki se odpira po vertikalni in horizontalni osi Osnove EN 14351-1:2006

Natura Pasiv XPS

Standard izračuna: EN 10077-2:2004 (Izračun toplotne prehodnosti-2.del;Računska metoda za okvirje)

Les – smreka/jelka

Detajl uporabljen v izračunu

Uf = 0,68W/m2K, bf=100mm Uf,sp=1,1W/m2K, bf=111mm

Ug = 0,6 W/m2K, (4/14Ar/4/14Ar/4)

Veljavnost Izračun se nanaša na zgoraj opisan izdelek ter na izdelke večjih dimenzij, ki imajo enake detajle spojev, enako sestavo polnila ter enako zasteklitev.

Ψ=0,042W/mK, TGI distančnik

1230mm x 1480mm

Toplotna prehodnost okna:

Uw = 0,76 W/m2K

M SORA, 17. april 2010

Izračun izdelal:

Barbara Šubic univ.dipl.inž.grad.

certifikat-natura-pasiv-xps-0,6  

http://www.m-sora.si/si/files/default/priloge/toplotna-prehodnost/certifikat-natura-pasiv-xps-0,6.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you