__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANDRAG, TIIVISTELMÄ, SUMMARY........................................................................ 6 FÖRORD............................................................................................................................. 9 BAKGRUND OCH SYFTE.................................................................................................... 10 FINANSIERINGEN AV OCH BESTÄMMELSER SOM REGLERAR DOKTORSUTBILDNINGEN..................................................................... 11 DOKTORSUTBILDNINGEN VID DE UNIVERSITET SOM INGÅR I STUDIEN . . ............................................................................. 12 HELSINGFORS UNIVERSITET............................................................................................ 13 DOKTORSUTBILDNINGEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET ........................................................................................... 13 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN (HANKEN).................................................................. 14 DOKTORSUTBILDNINGEN VID HANKEN . . ......................................................................... 14 ÅBO AKADEMI................................................................................................................... 15 DOKTORSUTBILDNINGEN VID ÅBO AKADEMI. . ............................................................... 15 RESULTATEN AV ENKÄTEN............................................................................................... 16 RESPONDENTER................................................................................................................ 17 MOTIVET FÖR DOKTORANDSTUDIERNA.. ........................................................................ 21 FAKTORER SOM FRÄMJAT ELLER FÖRSVÅRAT STUDIERNA.................................................................................................. 22 HANDLEDNINGEN . . ............................................................................................................ 24 SVENSKSPRÅKIGA DOKTORANDSTUDIER . . ..................................................................... 29 VÄLMÅENDE...................................................................................................................... 31 DEN PROFESSIONELLA KARRIÄREN. . .............................................................................. 33 UTVECKLINGEN AV DOKTORSUTBILDNINGEN................................................................ 35 SAMMANFATTNING AV ENKÄTSVAREN.. .......................................................................... 36 KÄLLOR. . ............................................................................................................................ 37 BILAGOR 1 – ENKÄTFRÅGOR.. ........................................................................................................... 38 2 – INDELNING I VETENSKAPSOMRÅDEN.. ...................................................................... 47 3 – TABELLER OCH FIGURER............................................................................................ 48

5

Profile for Helsingfors universitet - Svenska ärenden

Doktorandbarometern 2013  

Doktorandbarometern 2013  

Profile for mslindst
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded