Page 1

„Aktywna Edukacja” Drugie lokalne spotkanie sieci współpracy

Sieć 921

Karwodrza, 8 maja 2014


• Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół im. o. Władysława Witkowskiego – Redemptorysty w Karwodrzy za umożliwienie odbycia spotkania • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Przedstawienie się uczestników: • mam na imię ... • uczę ... • przyjechałam/-em z ... • co dobrego wydarzyło się ostatnio w Waszych szkołach?


Pamiętacie I spotkanie? • proszę, aby każdy z uczestników powiedział przynajmniej jedną rzecz, która była dla niego najważniejsza podczas I spotkania sieci współpracy.


Cele warsztatu: • Wymiana doświadczeń związanych z

wykorzystywaniem posiadanego sprzętu w nauczaniu. • Wypracowanie dobrej praktyki TIK z wykorzystaniem sprzętu lub dobrej praktyki przedmiotowej (laptop, rzutnik, tablica interaktywna itp.). • Poznanie nowych narzędzi, aplikacji i programów. • Poznanie zasad współpracy w sieciach.


Program spotkania: Godzina

Moduł szkoleniowy

10:00 – 10:30

Powitanie, dokumentacja, integracja, cele, kontrakt

10:30 – 10:40

Przerwa

10:40 – 11:35

I sesja uczenia się i nauczania

11:35 – 11:45

Przerwa

11:45 – 12:40

II sesja uczenia się i nauczania

12:40 – 13:05

Poznanie zasad pracy w sieciach

13:05 – 13:15

Przerwa

13:15 – 14:10

Wypracowanie dobrej praktyki z TIK

14:10 – 14:20

Przerwa

14:20 – 14:40

Prezentacja ekspercka: Moodle, WebQuest, KhanAcademy

14:40 – 15:00

Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie


Ćwiczenie: Oczekiwania i obawy


oczekiwania

obawy


Wypracowanie zasad obowiÄ…zujÄ…cych na szkoleniu. Zawarcie kontraktu:


Program warsztatu: 1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w grupie i świadomości zawartości warsztatu. Zakontraktowanie treści i metod pracy: cele, oczekiwania, program – ok. 25 min; 2. Zbudowanie poczucia współodpowiedzialności za warsztat – 5 min; 3. Przerwa – 10 min; 4. Pierwsza sesja uczenia się i nauczania – 55 min; 5. Przerwa – 10 min; 6. Druga sesja uczenia się i nauczania – 55 min; cdn


Program warsztatu cd: 7. Poznanie założeń teoretycznych i zasad pracy w sieciach współpracy – ok. 25 min; 8. Przerwa – 10 min; 9. Wypracowanie dobrej praktyki z TIK – 55 min; 10. Przerwa – 10 min; 11. Prezentacja ekspercka – 20 min; 12. Zakończenie pracy grupy. Ewaluacja warsztatu – 20 min.


Przerwa 10 min


Sesja uczenia się i nauczania. Instrukcja: • Jedno z Was będzie osobą A, drugie B • Osoba A jako pierwsza będzie „nauczycielem”, a osoba B będzie „uczniem” – następnie (po przerwie) zamienicie się rolami • Jeśli osoba A potrzebuje chwili na przygotowanie sobie niezbędnych materiałów/sprzętu, to ma na to teraz 5 minut • Przez kolejne 30 minut osoba A ma czas na pokazanie osobie B wybranego narzędzia/wybranej aplikacji TIK


Przerwa 10 min


Druga sesja uczenia się i nauczania Instrukcja: • Pozostańcie w tych samych parach • Teraz zamieńcie się rolami: osoba A niech będzie „uczniem”, a osoba B „nauczycielem” • Jeśli osoba B potrzebuje chwili na przygotowanie sobie niezbędnych materiałów/sprzętu, to ma teraz 5 minut • Przez kolejne 30 minut osoba B ma czas na pokazanie osobie A wybranego narzędzia/ wybranej aplikacji TIK


Zasady uczenia się dorosłych Główne zasady odróżniające andragogikę od pedagogiki sformułował Malcolm Knowles. Są to: • • • • •

samokierowanie i samoświadomość; budowanie na wcześniejszym doświadczeniu; odpowiedź na uzasadnione potrzeby; użyteczność i praktyczne zastosowanie; auto-motywacja.


Przerwa 10 min


Prezentacja dobrych praktyk uczestnik贸w


Przerwa 10 min


Prezentacja ekspercka


Dziękuję za uwagę Monika Skucińska skucinska@gmail.com

Ii spotkanie sieci 921  
Ii spotkanie sieci 921  
Advertisement