Page 1

Data rachunku Wystawił/a: Adres: NIP:

Magdalena Sitkowska 05-500 Józefosław, Słoneczny Sad 35H 123-124-50-09

Urząd Skarbowy:

US Piaseczno

Zleceniodawca: Adres: NIP:

mLingua Sp. z o.o. 61-773 Poznań, Stary Rynek 100 778-14-35-103

za wykonanie dzieła zgodnie z umową z dnia: Treść:

2013-06-21

01-06-2013

tłumaczenie pisemne POL-SW wg stawki 0,025 Euro/słowo; ilość słow 316116

kwota brutto:

7 902,90 €

33 192,18 zł

koszty uzyskania przychodu (50%):

3 951,45 €

16 596,09 zł

dochód:

3 951,00 €

16 594,20 zł

751,00 €

3 154,20 zł

7 151,90 €

30 037,98 zł

należny podatek: do wypłaty:

słownie:

Do rozliczenia przy∆ęto kurs 4,2 zł/Euro trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem złotych 98/100

Wymienioną kwotę otrzymałem/am* Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:* Numer konta:

data

2013-06-21

* niepotrzebne skreślić

podpis

Rachunek od umowy o dzieło  

Tłumaczenie pisemne POL-SW wg stawki 0,025 Euro/słowo; ilość słow 316116

Advertisement