Page 1

DEJA VU X2 TEAM SERVER® Med fokus på de mest avancerade teknikerna, i vårt arbete använder vi servern stöder CAT översättning av Atril. Essensen av detta system är att skapa en översättning minne som lagrar tidigare översatta källtexter och deras motsvarande översättningar i en central databas (TM) och återhämta segmenten under översättningen av nya texter i syfte att förbättra översättningen och konsekvens av översättningar.

• • • • • • • •

Lägre kostnader (översättningar från 19 zł per sidan). Stora volymer av översättning i en kort period (upp till 250 sidor per dag). Att säkerställa konsekvent stil och terminologi (ordböcker och terminologidatabaser). Uppförandet av produktionen filstruktur (t.ex. XML, HTML, SGML). Möjligheten för den automatiskt import av översättningar till DTP-programvara (Adobe i Design, Quark) Uppförandet av text källformatering Konvertera PDF till redigerbar textformat Byggnadet av de dedikerade översättningsminne Möjligheten att använda klients översättningsminne och terminologi

För mer information, ring vår hotline: 0 801 540 440

TeamServer  
TeamServer  

przetłumaczona ulotka

Advertisement