Page 1


Mentenan?ã

Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Tipul defectului Dezechilibru dinamic al arborelui principal Dezechilibru rotoric al motorului de antrenare Defecte de dezaliniere al roþilor de curea Defecte ale curelelor de transmisie (defecte proprii, strângere improprie) Defecte ale rulmenþilor arborelui principal Jocuri mecanice Slãbiri structurale

Influenþa * Foarte mare Medie Medie Medie Mare Mare Mare

* Influenþa asupra calitãþii produsului prelucrat

ZA3 ZA3 CF

XA2

Ya1

Fig.1. Vederile maºinii de gãurit ºi filetat VA20A

XA2

MSDI

YA2

19


TM

Lubrifianþii DuPont Krytox XHT Performanþã la temperaturi înalte R

Profil de utilizare Provocare: soluþionarea degradãrii lubrifianþilor la temperaturi înalte Lubrifianþii convenþionali sunt supuºi oxidãrii, atacului de cãtre substanþe chimice agresive sau solvenþi, inflamabilitãþii ºi volatizãrii uleiului de bazã, ducând la eºecul sistemului de lubrifiere ºi la pericole asociate. Lubrifianþii convenþionali pe bazã de uleiuri minerale încep sã se degradeze rapid la temperaturi de peste 93 C, iar mai toþi cei pe bazã de tehnologii sintetice încep sã se degradeze rapid la temperaturi de peste 149 C. Acolo unde eºecul nu este o opþiune, proprietãþile lubrifiantului convenþional sunt deseori considerate a fi neadecvate pentru sistemele critice. Atunci când uleiurile convenþionale ºi agenþii de îngroºare se descompun pentru a forma gudroane ºi solide care fac ca rulmenþii sã se gripeze, este necesarã relubrifierea frecventã, sacrificându-se durata de viaþã a componentei. Defapt, relubrifierea trebuie sã aibã loc mai frecvent, pe mãsurã ce temperatura creºte peste 71 C. Pentru fiecare creºtere a temperaturii cu 10 C, durata lubrifiantului este redusã la jumãtate, ceea ce poate însemna cã la temperaturi extreme relubrifierea este necesarã la fiecare cãteva ore. Dacã relubrifierea nu se efectueazã din indiferent ce cauzã, echipamentul poate eºua. Relubrifierea frecventã, precum ºi întreruperile frecvente ale funcþionãrii componentelor, sporesc cheltuielile pentru materialele de întreþinere ºi manoperã, ca sã nu mai vorbim de costul substanþial al producþiei pierdute. Mai mult decât atât, sistemele de recirculare ale uleiului sunt deseori utilizate sã elimine cãldura componentei. Aceste procese pot necesita o cantitate de TM lubrifiant de 50 de ori mai mare decât a lubrifiantului DuPont Krytox R , rezultând probleme de întreþinere, înlãturare ºi de protecþie a mediului. O problemã la sistemul de recirculare a uleiului poate provoca foarte rapid o defecþiune la rulmentul componentei. 0

0

0

0

R

TM

Ce sunt lubrifianþii DuPont Krytox XHT? TM

R

Lubrifianþii DuPont Krytox XHT sunt fabricati din uleiuri de bazã fluorurate brevetate ºi agenþi de îngroºare de înaltã performanþã. La fel ca în cazul tuturor lubrifianþilor Krytox , seria de lubrifianþi Krytox XHT oferã proprietãþi de lubrifiere excelente ºi sunt inerþi din punct de vedere chimic, stabili termic, neinflamabili ºi nevolatili, fãcând lubrifianþii Krytox cea mai robustã familie de lubrifianþi disponibilã. R

R

R

R

SOLUÞIE: Lubrifianþii Krytox XHT rezistã la temperaturi înalte ºi asigurã o lubrifiere excelentã în conditii extreme. R

Linia de lubrifianþi fluoruraþi XHT (extreme high temperature - temperaturã ridicatã extremã) extinde linia generalã de lubrifianþi Krytox R pentru a se adresa necesitãþilor lubrifierii de lungã duratã de la - 74 C pânã la 399 C. Mai exact, lubrifianþii Krytox XHT sunt proiectaþi pentru aplicaþii la temperaturi între 204 -399 C în rulmenþi, angrenaje, lanþuri, garnituri, alunecare ºi alte componente mecanice. Lubrifianþii Krytox XHT sunt în prezent folosiþi în industria minierã, prelucrarea metalului, producerea de energie, industria textilã, aviaþie, coacere ºi aplicaþii chimice - fiind ideali pentru a fi utilizaþi în multe aplicaþii industriale dificile. 0

0

0

R

0

R

Rulmenþi de cupru pentru laminor 0

R

0

Vaselina Krytox XHT - AC a fost aplicatã la o linie de rulmenþi de cupru de calibrare pentru laminor. Aceºti rulmenþi ruleazã la temperaturi de 204 - 260 C. Înainte de a se încerca vaselina Krytox XHT - AC se utiliza zilnic un ulei mineral standard cu sãpun de Litiu, durata de viaþã a rulmentului fiind de obicei de 1 - 2 sãptãmâni. Dupã aplicarea vaselinei Krytox XHT - AC, rulmenþii rulau mai mult de ºase luni fãrã defecþiuni. Rulmenþii au fost inspectaþi ºi relubrifiaþi dupã patru luni ºi au pãrut sã fie în condiþie excelentã. Utilizarea lubrifiantului Krytox XHT - AC a dus la economii substanþiale atât în ore de lucru cât ºi în ce priveºte cheltuielile de înlocuire a rulmenþilor, precum ºi la o crestere importantã a duratei de funcþionare. R

R

R

Amortizoare pentru cazan 0

Lubrifiantul Krytox XHT - BDX a fost aplicat amortizoarelor care controleazã un curent de aer la 371 C într-un cazan termic dintr-o centralã electricã. Anterior se folosea grafit, ducând la lipirea amortizorului ºi la pierderea controlului. Odatã ce lubrifiantul Krytox XHT - BDX a fost utilizat, amortizoarele cazanului au funcþionat fãrã probleme. R

R

Cuptoare comerciale Lubrifiantul Krytox XHT - AC a funcþionat timp de 18 luni în utilizare continuã în rulmenþii unui cuptor folosit pentru coacerea napolitanelor la temperaturi între 260 - 315 C. R

0

0

Aplicaþie pentru garnituri în aeronave Lubrifiantul Krytox XHT - BDX este folosit ca lubrifiant pentru garniturile dintr-un sistem de control al mediului unei aeronave. Acest sistem direcþioneazã gazele de evacuare ale motorului cãtre aripi pentru dezgheþare. Lubrifiantul Krytox XHT - BDX a rezistat la temperaturile de 315 C ale gazelor de evacuare ale motorului. R

R

0

R

PERFORMANÞÃ: Lubrifiantul Krytox XHT - Pentru aplicaþii foarte calde Perioada sporitã de funcþionare ºi costurile mai reduse de întreþinere determinã creºterea productivitãþii. Un echipament mai fiabil cu o mai înaltã performanþã reduce problemele de calitate ºi pierderile. Opririle neprogramate sunt evitate, iar siguranþa este sporitã, cu un timp minim petrecut în jurul echipamentului cald. Lubrifianþii Krytox XHT sunt ideali pentru lubrifierea sistemului dumneavoastrã la temperaturi ridicate. Pe lângã capacitatea de a lucra în medii agresive ºi la temperaturi înalte, lubrifianþii Krytox XHT asigurã economii de costuri care se situeazã tipic la valori de 10 - 100 de ori costul lubrifiantului. R

R

Pentru informaþii ºi asistenþã tehnicã ne puteþi contacta la numerele de telefon de mai jos.

PERFORMANCE LUBRICANTS

Tel: +40 275-281.779 Fax: +40 257-232.735

Mobil: +40 758-815.631 Arad, Calea 6 Vanatori, nr. 55/A

E: office@arcommat.ro W: www.arcommatlubricants.ro

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA ªI REPUBLICA MOLDOVA


Editia_15_-_redus_final_II  

http://www.msdi.ro/uploads/archive/Editia_15_-_redus_final_II.pdf

Editia_15_-_redus_final_II  

http://www.msdi.ro/uploads/archive/Editia_15_-_redus_final_II.pdf

Advertisement