Page 1

Huisstijl KLM Pensioenfondsen VERSIE 28 AUGUSTUS 2012 NEERSLAG VAN EEN HUISSTIJL DIE GROEIT EN ONTWIKKELT IN DE TIJD EN PER FONDS

vanuit de brochurelijn life events

typografie Sansa

naambeeld/logo kleurpalet stijlelementen

beeld, fotografie brochures

beeld, fotografie corporate

beeld, jaarverslagen 2009/2010


HUISSTIJLFONT VOOR DRUKWERK

Sansa Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X YZ 0 12 3 4 5 6 7 8 9 ± § ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = { } [ ] : ; | \ ?, .< >

Een pensioenfondsbestuur behoort goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op pensioengebied. Een van de speerpunten daarbij is Pension Fund Governance, het inrichten van een goede Governancestructuur voor het Fonds mede gebaseerd op de nieuwe pensioenwet. De Blue Sky Group heeft hierover zeer veel kennis vergaard en vervult op professionele wijze haar rol als adviseur van het bestuur. KORTE LIJNEN ZORGEN ER BOVENDIEN VOOR DAT WE SNEL ONZE WENSEN KENBAAR KUNNEN MAKEN. HIERDOOR IS HET BESTUUR INSTAAT OM TOT KWALITATIEF GOEDE

Sansa Light italic

BESLUITVORMING TE KOMEN.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X Y Z 0 12 3 4 5 6 7 8 9 ± § ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = { } [ ] : ; | \ ?, .< >

Algemeen pensioenfonds KLM Dit pensioenfonds heeft ruim 16.000 actieve deelnemers, 7.700 gewezen deelnemers en meer dan 8.800 gepensioneerden met een totaal belegd vermogen van meer dan miljard. Het Algemeen Pensioenfonds KLM kent regelingen voor prepensioen, ouderdomspensioen, ploegendienstpensioen, overbruggingspensioen, partnerpensioen, facultatief partnerpensioen, wezenpensioen, invaliditeitspensioen en aanvullend pensioen.


HUISSTIJLFONT VOOR DRUKWERK

Sansa normal

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0 12 3 4 5 6 7 8 9 ± § ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = { } [ ] : ; | \ ?, . < >

Een pensioenfondsbestuur behoort goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op pensioengebied. Een van de speerpunten daarbij is Pension Fund Governance, het inrichten van een goede Governancestructuur voor het Fonds mede gebaseerd op de nieuwe pensioenwet. De Blue Sky Group heeft hierover zeer veel kennis vergaard en vervult op professionele wijze haar rol als adviseur van het bestuur. KORTE LIJNEN ZORGEN ER BOVENDIEN VOOR DAT WE SNEL ONZE WENSEN KENBAAR KUNNEN MAKEN. HIERDOOR IS HET BESTUUR INSTAAT OM TOT KWALITATIEF GOEDE BESLUITVORMING TE KOMEN.

Sansa normal italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0 12 3 4 5 6 7 8 9 ± § ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = { } [ ] : ; | \ ? , .< >

Algemeen pensioenfonds KLM Dit pensioenfonds heeft ruim 16.000 actieve deelnemers, 7.700 gewezen deelnemers en meer dan 8.800 gepensioneerden met een totaal belegd vermogen van meer dan miljard. Het Algemeen Pensioenfonds KLM kent regelingen voor prepensioen, ouderdomspensioen, ploegendienstpensioen, overbruggingspensioen, partnerpensioen, facultatief partnerpensioen, wezenpensioen, invaliditeitspensioen en aanvullend pensioen.


HUISSTIJLFONT VOOR DRUKWERK

Sansa semi-bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0 12 3 4 5 6 7 8 9 ± § ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = { } [ ] : ; | \ ?, . < >

Een pensioenfondsbestuur behoort goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op pensioengebied. Een van de speerpunten daarbij is Pension Fund Governance, het inrichten van een goede Governancestructuur voor het Fonds mede gebaseerd op de nieuwe pensioenwet. De Blue Sky Group heeft hierover zeer veel kennis vergaard en vervult op professionele wijze haar rol als adviseur van het bestuur. KORTE LIJNEN ZORGEN ER BOVENDIEN VOOR DAT WE SNEL ONZE WENSEN KENBAAR KUNNEN MAKEN. HIERDOOR IS HET BESTUUR INSTAAT OM TOT KWALITATIEF GOEDE BESLUITVORMING TE KOMEN.

Sansa semi-bold italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0 12 3 4 5 6 7 8 9 ± § ! @ # $ % ^ & * ( ) _+ = { } [ ] : ; | \?, .< >

Algemeen pensioenfonds KLM Dit pensioenfonds heeft ruim 16.000 actieve deelnemers, 7.700 gewezen deelnemers en meer dan 8.800 gepensioneerden met een totaal belegd vermogen van meer dan miljard. Het Algemeen Pensioenfonds KLM kent regelingen voor prepensioen, ouderdomspensioen, ploegendienstpensioen, overbruggingspensioen, partnerpensioen, facultatief partnerpensioen, wezenpensioen, invaliditeitspensioen en aanvullend pensioen.


HUISSTIJLFONT VOOR DRUKWERK

Sansa bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0 12 3 4 5 6 7 8 9 ± § ! @ # $ % ^ & * ( ) _+ = { } [ ] : ; | \?, .< >

Een pensioenfondsbestuur behoort goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op pensioengebied. Een van de speerpunten daarbij is Pension Fund Governance, het inrichten van een goede Governancestructuur voor het Fonds mede gebaseerd op de nieuwe pensioenwet. De Blue Sky Group heeft hierover zeer veel kennis vergaard en vervult op professionele wijze haar rol als adviseur van het bestuur. KORTE LIJNEN ZORGEN ER BOVENDIEN VOOR DAT WE SNEL ONZE WENSEN KENBAAR KUNNEN MAKEN. HIERDOOR IS HET BESTUUR INSTAAT OM TOT

Sansa bold italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0 12 3 4 5 6 7 8 9 ± § ! @ # $ % ^ & * ( ) _+ = { } [ ] : ; | \?, .< >

KWALI­TATIEF GOEDE BESLUITVORMING TE KOMEN.

Algemeen pensioenfonds KLM Dit pensioenfonds heeft ruim 16.000 actieve deelnemers, 7.700 gewezen deel­ nemers en meer dan 8.800 gepensioneerden met een totaal belegd vermogen van meer dan miljard. Het Algemeen Pensioenfonds KLM kent regelingen voor prepensioen, ouderdomspensioen, ploegendienst­ pensioen, overbruggingspensioen, partnerpensioen, facultatief partnerpensioen, wezenpensioen, invalidi­ teitspensioen en aanvullend pensioen.


HUISSTIJLFONT VOOR INTERN GEBRUIK (WORD / POWERPOINT)

Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X YZ 012 3 4 5 6 78 9 ± § ! @ # $ % ^ &* ( ) _ + = { } [ ] : ; | \ ?, .< > Arial italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV W X Y Z 0 12 3 4 5 6 7 8 9 ± § ! @ # $ % ^ &* ( ) _ + = { } [ ] : ; | \ ?, .< > Arial bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X YZ 0123 4 5 6 78 9 ± § ! @ # $ % ^ &* ( ) _ + = { } [ ] : ; | \ ?, . < > Arial bold italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X YZ 0 12 3 4 5 6 78 9 ± § ! @ # $ %^ &* ( ) _ + = { } [ ] : ; | \ ?, .< >

Een pensioenfondsbestuur behoort goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op pensioengebied. Een van de speerpunten daarbij is Pension Fund Governance, het inrichten van een goede Governancestructuur voor het Fonds mede gebaseerd op de nieuwe pensioenwet. De Blue Sky Group heeft hierover zeer veel kennis vergaard en vervult op professionele wijze haar rol als adviseur van het bestuur.

Een pensioenfondsbestuur behoort goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op pensioengebied. Een van de speerpunten daarbij is Pension Fund Governance, het inrichten van een goede Governancestructuur voor het Fonds mede gebaseerd op de nieuwe pensioenwet. De Blue Sky Group heeft hierover zeer veel kennis vergaard en vervult op professionele wijze haar rol als adviseur van het bestuur.

Een pensioenfondsbestuur behoort goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op pensioengebied. Een van de speerpunten daarbij is Pension Fund Governance, het inrichten van een goede Governancestructuur voor het Fonds mede gebaseerd op de nieuwe pensioenwet. De Blue Sky Group heeft hierover zeer veel kennis vergaard en vervult op professionele wijze haar rol als adviseur van het bestuur.

Een pensioenfondsbestuur behoort goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op pensioengebied. Een van de speerpunten daarbij is Pension Fund Governance, het inrichten van een goede Governancestructuur voor het Fonds mede gebaseerd op de nieuwe pensioenwet. De Blue Sky Group heeft hierover zeer veel kennis vergaard en vervult op professionele wijze haar rol als adviseur van het bestuur.


NAAMBEELD_FONDSEN IN BSG BLAUW

naambeeld pensioenfondsen, logo, uitvoering 1 kleur


NAAMBEELD_FONDSEN IN BSG BLAUW

naambeeld algemeen, uitvoering 1 kleur


NAAMBEELD_FONDSEN IN BSG BLAUW

naambeeld cabinepersoneel, logo, uitvoering 1 kleur


NAAMBEELD_FONDSEN IN DONKERBLAUW

naambeeld vliegend, logo, uitvoering 1 kleur


NAAMBEELD_FONDSEN ALS SERIE, POSITIEF


NAAMBEELD_FONDSEN ALS SERIE, DIAPOSITIEF


KLEURPALET FC

KLMpensioenfondsen kleurenpalet fullcolor, hoofdkleuren

10/100/100/0

0/70/90/0

0/40/100/0

0/80/0/0

0/50/100/10

30/0/100/20

60/40/100/20

100/80/30/20

100/25/0/20

80/80/80/0

Relatie BlueSkyGroup BLUE SKY GROUP

KLM FONDSEN


KLEURPALET PANTONE

KLMpensioenfondsen kleurenpalet Pantone, hoofdkleuren

186 U

166 U

7409 U

239 U

248 U

583 U

392 U

281 U

299 U

497 U


KLEURPALET FC

KLMpensioenfonds Cabine (sterke accenten op oranje en blauw) HOOFDKLEUR CABINEPERSONEEL

0/70/90/0

100/25/0/20

PENSIOENFONDS KLM CABINEPERSONEEL

HOOFDKLEUR CABINEPERSONEEL

PANTONE 158 U

Relatie BlueSkyGroup

PANTONE 307 U

BLUE SKY GROUP


KLEURPALET FC

KLMpensioenfonds Vliegend (sterke accenten op de blauwen)

100/80/30/20

HOOFDKLEUR VLIEGEND PERSONEEL

100/25/0/20

HOOFDKLEUR VLIEGEND PERSONEEL

Relatie BlueSkyGroup BLUE SKY GROUP

PENSIOENFONDS KLM VLIEGEND PERSONEEL


KLEURPALET FC

KLMpensioenfonds Algemeen (alle kleuren, ton-sur-ton of combi van twee)

10/100/100/0

0/70/90/0

0/40/100/0

0/80/0/0

0/50/100/10

30/0/100/20

60/40/100/20

100/80/30/20

100/25/0/20

80/80/80/0

VOOR ALGEMEEN PERSONEEL WORDEN ALLE KLEUREN VAN HET PALET GEBRUIKT

Relatie BlueSkyGroup BLUE SKY GROUP

PENSIOENFONDS KLM ALGEMEEN PERSONEEL


KLEURPALET RGB

KLMpensioenfondsen in RGB (beeldscherm)

210/0/30

235/105/40

245/170/0

230/80/150

140/25/120

170/180/0

110/120/40

0/60/100

0/120/180

80/70/60

KLM FONDSEN


STIJLELEMENTEN

Stijlelementen KLMfondsen, typografie als ‘beeld’ (kapitalen, krappe interlinie)

KLAAR VOOR EEN VLIEGENDE START?

REIS OM DE WERELD ELKE 80 DAGEN

KLAAR VOOR EEN VLIEGENDE START?

PRECIES ZOALS U WILT


STIJLELEMENTEN

Stijlelementen KLMfondsen, typografie als ‘beeld’ (kapitalen, krappe interlinie)

EEN GAT IN DE LUCHT

GESCHEIDEN, EN DAN?

THIS IS YOUR CAPTAIN SPEAKING

BLIJVEN DOEN WAT JE LEUK VINDT


STIJLELEMENTEN

Stijlelementen KLMfondsen, typografie als ‘beeld’ (ook diap)

EEN GAT IN DE LUCHT

GESCHEIDEN EN DAN?

THIS IS YOUR CAPTAIN SPEAKING

BLIJVEN DOEN WAT JE LEUK VINDT


STIJLELEMENTEN

stijlelementen KLMfondsen Algemeen, zappend, tabs, events > inzichtelijk maken illustratief handschrift

In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit Deeltijdwerken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden

In dienst

KLM

VAKBONDEN

BE S T U U R

EN BIJ PENSIONERING WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN EN HOEVEEL HEBT U AL OPGEBOUWD? WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN OP WELKE GEGEVE WACHTEN BIJ OVERLIJDEN TIJDENS OF NA UW HUIDIGE DIENSTVERBAND? WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID WELK PENSIOEN K OEN KUNT U VERWACHTEN EN WELKE KEUZEMOGELIJKHEDEN HEBT U WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN EN WAT IS UW PENSIOENAANGROEI? WELK PENSIO KUNT MAKEN WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN BIJ PENSIONERING WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN EN HOEVEEL HEBT U AL OPGEBOUWD? WELK RZICHT GEBASEERD WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN BIJ OVERLIJDEN TIJDENS OF NA UW HUIDIGE DIENSTVERBAND? WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTE HOUDT UW PENSIOEN ZIJN WAARDE? WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN EN WELKE KEUZEMOGELIJKHEDEN HEBT U WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN


STIJLELEMENTEN

stijlelementen KLMfondsen cabine, zappend, tabs, events > inzichtelijk maken illustratief handschrift

EN BIJ PENSIONERING WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN EN HOEVEEL HEBT U AL OPGEBOUWD? WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN OP WELKE GEGEVE WACHTEN BIJ OVERLIJDEN TIJDENS OF NA UW HUIDIGE DIENSTVERBAND? WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID WELK PENSIOEN K OEN KUNT U VERWACHTEN EN WELKE KEUZEMOGELIJKHEDEN HEBT U WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN EN WAT IS UW PENSIOENAANGROEI? WELK PENSIO KUNT MAKEN WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN BIJ PENSIONERING WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN EN HOEVEEL HEBT U AL OPGEBOUWD? WELK RZICHT GEBASEERD WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN BIJ OVERLIJDEN TIJDENS OF NA UW HUIDIGE DIENSTVERBAND? WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTE HOUDT UW PENSIOEN ZIJN WAARDE? WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN EN WELKE KEUZEMOGELIJKHEDEN HEBT U WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN

Meer Lezen?

Eugène van Halder

Het volledige jaarverslag kunt u als dynamische versie bekijken op de website www.klmcabinefonds.nl. De gedrukte versie kunt u opvragen bij de afdeling pensioenservice van Blue Sky Group.

In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit Deeltijdwerken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden

In dienst


STIJLELEMENTEN

stijlelementen KLMfondsen Vliegend, zappend, tabs, events > inzichtelijk maken illustratief handschrift

In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit Deeltijdwerken Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden

In dienst


STIJLELEMENTEN GRAFIEKEN

stijlelementen KLMfondsen, grafieken

Het verloop van de dekkingsgraad

Verloop van de dekkingsgraden 140%

180%

130%

170%

120%

160%

100%

110%

150%

90%

100%

140%

90%

130%

80%

120%

75%

nominale dekkingsgraad

vereiste dekkingsgraad (inclusief vereiste reserves)

vereiste nominale dekkingsgraad

vereiste minimum dekkingsgraad

reële dekkingsgraad

reële dekkingsgraad

DEC 11

OKT 11

JUN 11

AUG 11

FEB 11

APR 11

DEC 10

OKT 10

AUG 10

JUN 10

APR 10

100% FEB 10

DEC 11

OKT 11

JUN 11

AUG 11

FEB 11

APR 11

DEC 10

OKT 10

JUN 10

nominale dekkingsgraad

AUG 10

FEB 10

APR 10

DEC 09

OKT 09

JUN 09

AUG 09

APR 09

FEB 09

en de verplichtingen van het pensioenfonds

DEC 09

De dekkingsgraad geeft de ver­houding aan tussen het vermogen

110%

60% OKT 08

DEC 11

OKT 11

AUG 11

JUN 11

APR 11

FEB 11

DEC 10

OKT 10

AUG 10

JUN 10

APR 10

FEB 10

50%

DEC 09

60%

OKT 09

70%

JUN 09

80%

AUG 09

110%

FEB 09

120%

APR 09

130%

DEC 08

140%

OKT 08

Verloop van de dekkingsgraden

nominale dekkingsgraad vereiste dekkingsgraad


BEELD LUCHTFOTO’S

binnenkant covers CABINE

VLIEGEND ALGEMEEN


BEELD VERHALEND

beeld verhalend, vanuit life events doelgroepspecifiek, journalistiek tekst ‘in beeld’ Algemeen “Fijn om weer in Nederland te werken. Zou ik over de jaren dat ik in het buitenland werkte ook gewoon pensioen hebben opgebouwd?”

BEELD PRIVÉ-GERELATEERD

“Mijn leven is ontzettend veranderd sinds ik een zoon heb. Hij is nu het belangrijkste in mijn leven. Opeens denk ik over later”

BEELD WERK-GERELATEERD

“De idea le Altijd ont baan voor mij! en financ wikkelingen,uitda over het ieel goede afspra gingen pensioen ken .”

ncieel a n fi t a d id e erh “Fijn, die zek eregeld is en het leven alles goed g ewoon mogelijk ook dan zo g n.” door kan gaa

“Vraag ik me ineens af ... wtijdens het fietsen mijn pensioe at er met als ik aangenn gebeurt omen wordt.”

st ehelemaal n ho antepa we iesba we euec l pr e ni ezwi “Ik “D va. n r zit aaht drac enovinerelk de nsio peEn mij! mjijn bi t geld.” here eldiskaaln ge ioen nskk pewi inge Zóijn m toch niet zijn?”


BEELD VERHALEND

beeld verhalend, vanuit life events doelgroepspecifiek, journalistiek tekst ‘in beeld’ Cabine BEELD WERK-GERELATEERD

“Als ik wil weten hoe het met mijn pensioen zit, kijk ik eerst even op de website.”

BEELD PRIVÉ-GERELATEERD

“Na een lange reis, thuis met de kinderen. Dat is pas genieten!” “Betalen okay… m voor mijn pensioe genoeg g aar ik houd toch wn, dingen teeld over om leuke el doen?”

pensioen d e o g n e e “Wie en, moet w u o b il w p o ebben.” h m e d a e g een lan

“Nadenken o v arbeidsongeser ligt niet voor chiktheid of toch wel?” de hand,

rvan “Soms droom ik eppen met om eerder te sto Italië werken en lekker in te gaan wonen.”


BEELD VERHALEND

beeld verhalend, vanuit life events doelgroepspecifiek, journalistiek tekst ‘in beeld’ Vliegend BEELD WERK-GERELATEERD

“In ons vak is elk detail belangrijk. Daarom wil ik ook precies weten hoe mijn pensioen geregeld is.”

BEELD PRIVÉ-GERELATEERD

“De mooiste reis is toch de weg naar huis. Elke keer als ik terug kom staan mijn kinderen me op te wachten. Ook voor hen moet er iets geregeld zijn.”

“Mijn gro t worden. Ne droom was vlieg daar een u dat gelukt is, zi er voor in deheleboel andere drjn o plaats ge komen.” men

huis en zie n a v k a a v n e “Ik b ld. Op veel g e r e w e d n a v veel ier wil ik no .” h : ik k n e d n plekke ik oud ben ls a n e r e k g u r eens te

“In de krant le zoveel over es je tegenwoordig ik nu waar ikpensioenen. Hoe weet aan toe ben ?”

goed “Ik heb me eerst n of laten informere t waardeoverdrache geval in mijn specifiek ijn.” verstandig zou z


BEELD CORPORATE

beeld met meer ‘corporate’ uitstraling, abstracter, mensen, omgeving, dynamisch, overlay-kleur thematisch


BEELD CORPORATE

beeld met meer ‘corporate’ uitstraling, abstracter, mensen, omgeving, dynamisch, overlay-verloopkleur, thematisch

BIJLAGEN nfonds Stichting Pensioe neel so er ep KLM-Cabin

ning jaarreke emeen lg A g n ti h ic St KLM ds n fo n Pensioe

De waarde van de beleggingen eind 2011 was hoger dan ooit tevoren. De sterke positie van het pensioenfonds leidde in 2011 en ook recent nog tot positieve publicaties in de media.

12

Stichting

ALgEMEEn

PEnSioEnfon

dS KLM

Jaarverslag 2011 | Algemeen


COVERS

covers brochures life events

Deze pensioenbr ochure maakt ond erdeel uit van de ontvangt als u startbrief die u als cabinemede werker in dienst treedt bij KLM of KLC. De pensioenreg eling die voor u van toepassing in werking getr is, is op 1 januari eden. De pensioe 2008 nregeling is ond Stichting Pensioe ergebracht bij de nfonds KLM-Ca binepersoneel. Aan deze brochu re kunt u geen rechten ontlene staat in het pen n. De volledige sioenreglement regeling 2008A van de Stic KLM-Cabinepers hting Pensioenfon oneel. Het regleme ds nt, en ook andere info vinden op de web rmatie, is te site van het pen sioenfonds (ww U kunt het pensioe w.klmcabinefon ds.nl). nreglement ook opvragen bij het pensioenfonds.

die u ontvangt onderdeel uit van de startbrief Deze pensioenbrochure maakt nctie in dienst als medewerker in een grondfu als u op of na 1 januari 2010 pensioenregeling uitgelegd. treedt bij KLM. Hierin wordt de g getreden van toepassing is, is in werkin De pensioenregeling die voor u de Stichting nregeling is ondergebracht bij op 1 januari 2006. De pensioe Algemeen Pensioenfonds KLM.

Pensioen bij sch

Uit dienst

Stichting Pensioe nfonds KLM-Cabine personeel Postbus 123 | 1180 AC Amstelv een Prof. E.M. Meijersl aan 1 | 1183 AV Amstelveen T 020 426 62 30 | F 020 426 63 85 E pensioenservice @klmcabinefond s.nl

Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit en deeltijdwe

rken

Arbeidsongeschiktheid en pensi Pensioen bij trouwen of same Overlijden en pensioen voor

Non-activiteit

oen

Arbeidsongesch

Pensioen bij tro

Overlijden en

rken

iktheid en pensi

pensioen voor

oen

www.klmcabinef s.nl w ww.klmond ca bi-

uw nabestaan

den ng

januari 2011

nwonen

uw nabestaanden Klachtenregeling

Deze pensioenbrochure maakt onderdeel uit van de startbrief die u ontvangt als u als vlieger in dienst treedt bij KLM of KLC.

ijzigd? Is uw persoonlijke situatie gew ing pensioen uw voor eenvoudig wordt uitgelegd. De pensioenregel en ingolg die op u van toepassing is, Denk aan de gev is per 1 januari 1999 in werking getreden. De pensioenregel

januari 2011

ing is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. De regeling is sinds de inwerkingtreding regelmatig op onderdelen aangepast. Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. De volledige

regeling staat in het pensioenreglement 1999 van Stichting Pensioenfond s Vliegend Personeel KLM. De meest recente versie van het reglement,

en ook andere informatie, is te vinden op de website van het pensioenfonds (www.klmvliegendfonds.nl). U kunt het pensioenreglement ook opvragen bij het pensioenfonds.

In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit

Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM Postbus 123 | 1180 AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan 1 | 1183 AV Amstelveen T 020 426 62 20 | F 020 426 63 85 E pensioenservice@klmvliegendfonds.nl

Deeltijdwerken Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Is uw persoonlijk e situatie gewijz igd? Denk aan de ge volgen voor uw pensioen

THIS IS YOUR CAPTAIN SPEAKING... In dienst In dienst

Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden

www.klmvliegendfonds.nl

WELKOM WELCOME BIENVENUE In dienst

wonen

Klachtenregeli

De pensioenbrochure â&#x20AC;&#x2DC;In dienstâ&#x20AC;&#x2122; is een brochure waarin uw pensioenregel

www.klmgrondfonds.nl

sioen

en deeltijdwe

uwen of samen

ngen

eiding

Bijna met pen

In dienst

In dienst

Pensioen ontvangen

KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds veen Postbus 123 | 1180 AC Amstel 85 63 426 020 F | 10 T 020 426 62 ds.nl E pensioenservice@klmgrondfon

Uit dienst

Pensioen ontva

en, zorgvuldigheid tot stand is gekom Hoewel deze brochure met grote het n. De volledige regeling staat in kunt u hieraan geen rechten ontlene enfonds KLM. de Stichting Algemeen Pensio pensioenreglement 2006 van nfonds de website van het pensioe Het reglement is te vinden op en bij het kunt het reglement ook opvrag (www.klmgrondfonds.nl) en u pensioenfonds.

KLAAR VOOR EEN VLIEGENDE START?

In dienst

maart 2011

Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen


COVERS

covers jaarverslagen 2009 inepersoneel fonds KLM-Cab Stichting Pensioen AC Amstelveen Postbus 123 | 1180 426 63 85 020 F | 30 T 020 426 62 l klmcabinefonds.n E pensioenserv ice@ nefonds.nl W www.klmcabi

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Postbus 123 | 1180 AC Amstelv een T 020 426 62 10 | F 020 426 63 85 E pensioenservice@klmgrondfonds.n l W www.klmgrondfonds.nl

9 0 0 2 R A A J J 9002 RAA LAG S R E V GALSREV Pensioenfond

erson s KLM Cabinep

eel

Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM Postbus 123 | 1180 AC Amstelveen T 020 426 62 20 | F 020 426 63 85 Sky Group E pensioenservice@klmvliegendfonds.nl rgebracht bij Blue egelingen is onde de KLM-pensioenr W www.klmvliegendfonds.nl De uitvoering van

9002 RAAJ JAAR 2009 GALSREV VERSLAG Algemeen Pensioenf onds KLM

De uitvoering van de KLM-pens

ioenregelingen is ondergebracht

bij Blue Sky Group

9002 RAAJ JAAR 2009 GALSREV VERSLAG Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM

De uitvoering van de KLM-pensioenregelingen is ondergebracht

bij Blue Sky Group


COVERS

covers Focus

Pensioen

r Pensioenblad voo

blad vo

bine

or het ca

/KLC l van KLM personee

Jaargang

11

het vliegend per

soneel van KLM

| Jaargang 11 | ma

art 2012

12 maart 20

isme voor 2012 Gematigd optim assingen vol 2011 was een jaar

verr

Pensioenbl

agen 2012 Pensioenbedrigin gen op de Een toelichitng

ad voor he

t grondper

soneel van

klm

Jaargang

11

maart 20 12

wijz

tie financiĂŤle posi fonds en io ns pe t he van Een update van

de resultaten

ge! challen an e grote orga

2012 focus maa rt

Dit is d

rDings ntwoo en vera stuur HouDen Hoe be wicHt en ev in elkaar

en toch ement d n e r d raad? een goe de dekkingsg van De n ng ki le re a n besp een d 11 en ee van 20

23-02-12 15:59

11096 BSG Focus

Terugblikk en en voo goed rt

1 vliegend_WT.indd

e rendem enten ma

Bestuursw

e 2012 aluati e voor een ev rategi ingsst belegg

Hello PaUl

in het singen aanpas eglement nDerD jn vera nr ngen zi bepali pensioe iktHeiDs

G Focus

T.indd

cabine_W

ma arten

stienen, go

odbye be rt gerrits ma

ongescHik tHeidsbeP alingen ziJ n aangeP ast

escH

23-02-12

11096 BS

uitkijken

ar een da lende de kkingsgra ad

issel

Jansen en

Veranderi ngen de arbeids

iDsong

De arbe

1

16:01

1

11096 BSG

Focus gron

d_4.indd 1

23-02-12

14:38


NIEUWSBRIEF_DIGITAAL

NWSFlits


CORRESPENDENTIE

BRIEVEN & ENVELOPPEN

•••••• •••••• •••••• •

Postbus 123 1180 AC Amstelv een

Postbus 123 een 1180 AC Amstelv 10 T (020) 426 62 ds.nl ice@klmgrondfon E pensioenserv ww w.klmgron

dfonds.nl

•••••• •••••• ••••••

Postbus 123 een 1180 AC Amstelv

30 T (020) 426 62 nds.nl ice@klmcabinefo E pensioenserv ww w.klmcabin

efonds.nl

Postbus 123 een 1180 AC Amstelv 20 T (020) 426 62 nds.nl ice@klmvliegendfo E pensioenserv ww w.klmvlieg

endfonds.nl

Postbus 123 1180 AC Amstelv een

KLM n Pensioenfonds A0543730689 Stichting Algemee 2A IBAN: NL31ABN .689 BIC: ABNANL ABNAMRO: 54.37.30 NL 8075.50.577.B01 nr.: BTW 41200089 KvK Amstelveen:

ersoneel fonds KLM-Cabinep A0543730670 Stichting Pensioen 2A IBAN: NL59ABN .670 BIC: ABNANL ABNAMRO: 54.37.30 NL 8075.50.577.B01 nr.: BTW 41198994 K.v.K Amstelveen:

oneel KLM fonds Vliegend Pers A0543730697 Stichting Pensioen 2A IBAN: NL09ABN .697 BIC: ABNANL ABNAMRO: 54.37.30 NL 8075.50.577.B01 nr.: BTW 0 4119900 KvK Amstelveen:

Postbus 123 1180 AC Amstelv een


UPO CAMPAGNE ••• ••• ••• ••• ••• ••• •

POSTER, ENVELOPPEN, NIEUWSBRIEVEN

Postbu s 123 1180 AC Am stelvee

Tdef.

17-04-12

indd

UPO

1

16:43

Stic ht Post ing Alge bu mee T 02 s 123 n Pe nsio 0 | en E pe 426 62 1180 AC Am fonds nsio KLM ense 10 | F stel rvice@ 02 ve klm 0 426 63 en gron 85 dfon ds.n l

Mei 2012

1 2 3 4

meer grip op n Je pensioe en in vier stapp

bineWT.indd 1

.klm

gron

dfon

ds.n

meer grip op Je pensioen

l

Je wilt toch at ook weten w Je later te t? besteden heb neem in vier stappen Je atie pensioensitu door.

25-04-12 10:00

ersone el enfonds KLM-Cabinep Stichting Pensio lveen 1180 AC Amste Postbus 123 | 85 nds.nl | F 020 426 63 www.klmcabinefo T 020 426 62 30 nefonds.nl mcabi ice@kl E pensio enserv

14220_BSG_Flyer_ca

mee uw r uitl pen unifo eg bij ove sioen rm rzic ht2 012

17-04

-12

12:52

n

VERBA UNT U V UNT U BEËEINND WELK ERWACHTVERWACH U VER DIGING VA PENSIOEN EN BIJ OVETEN BIJ PEN WACH N R K S TEN B UW HUIDIGUNT U VERLIJDEN TIJDIONERING W IJ ARB E E W EIDSO DIENSTVE ACHTEN NS UW HU ELK PENID RB NGESC B HIKTH AND WEL IJ OVERLIJDIGE DIENST K E EID W ELK P PENSIOENN NA ENSIO K EN KU UNT NT U

UPO

ASEERD NOVERZICHT GEB SIOEN PEN NS IS UW PENSIOE en EN HOUDT UW OP WELKE GEGEVE t u verwacht en ZODAT U EEN FINANCIELE verwachten u t kun en kun sio en NS IS upo OPGEBOUWD? welk pensio ONGESCHIKTHEID welk pen sioen kunt u verwacht OP WELKE GEGEVE VEEL HEBT U AL t u verwachten BIJ ARBEIDS SIOENAANGROEI? welk pen sioen kunt u verwachten pensioen kunt u verPEN lk pen wachten EN HOE ESCHIKTHEID we lk pensioen kun en EN WAT IS UW EBOUWD? welk en kunt u ver t u verwachten EN HOEVEEL HEBT U AL OPG verwachten BIJ ARBEIDSONG NAANGROEI? G welk pensio HUIDIGE DIENSTVERBAND? we kun ERIN en SION sio PEN pen u SIOE UW BIJ OF NA U welk chten en kunt verwacht IS UW PEN RLIJDEN TIJDENS LIJKHEDEN HEBT kunt u verwa ? welk pensio sioen kunt u chten EN WAT welk pensioen kunt u verwachten BIJ OVE chten EN WELKE KEUZEMOGEBIJ PENSIONERING welk pen UW HUIDIGE DIENSTVERBANDlk pensioen kunt u verwa welk pensioen lk pensioen kunt u verwasioen kunt u verwachten BIJ OVERLIJDEN TIJDENS OF NA HEDEN HEBT U we KE KEUZEMOGELIJK wachten welk pen WEL EN ver EN u ZIJN WAARDE? we MAK t en T kun cht KUN sioen LATER verwa PLANNING VOOR ERZICHT GEBASEERD welk pen E? welk pensioen kunt u UW PENSIOENOV DT UW PENSIOEN ZIJN WAARD wachten EN HOU www

Postbu s 123 1180 AC Am stelvee

UW jA ALSTUbL IEfT, ARLIj K PENS S UNIfORm IOENO WELK VERz ICHT SIOEN PENSIOEN K K

we SEE lK pen PEN RD we sioen EEN SIOEN lK pe Kunt WE FINAN ZIJN Wnsioe u ve penLKE GEGCIELE P AARDEn Kun rwAc h t sio en KEVENS LANNIN? welK u ver ten BIJ unt IS UW G VO pen wAc PEN uv PEN OR LA sioe hten SION erw ERIN SIOE TER n K B A N cht OVE KUNT unt uIJ OVER G we vee LIJ lge en E RZIC l v M ste N H HT G AKEN erwA DEN T K pens lde OUD IJ w c io E vrA T UWBASEE elK p hten DENS O en Ku 1. M RD w ens EN W F N gen ijn a nt P E d N io re W ij SIOE elK s is en ELKE A UW u ve k p N (GB rijgen u niet co ZIJN ensioKunt KEUZE HUIDIGrwAc A). rr w u no Als uw adres ect, h W AAR en K u ver MOGEL E DIENhten E oe k g do o o de a niet b UPO o r u D m v ia E? w nt u wAc IJKHE STVER N HO td p ij d ht EV u he resw ijz de gem uw oud de Gem at? DE BA elK v e ig b e e en pen erwA en BIJ N HEB ND? wEEL HE te b adres entelijk Woo ben ge ing is en is b b m n sio cht PENS T U w elK BT U ezo e Basis Sky t u in h aak t. A ij ons b t inge en K en rg AL O A sc inne Gro d dmin BIJ OIONERINelK p pensio up d et buit ls u in nge hreven dan k u PGE is n e N tr a ko o n e ed nh op tu orge ati la 2. M V m en ven nd dan erland ijn ver ERLIJDG wel nsioe en Ku BOUW nad uw nieu et zijn e . wo mo e d a wA EN T K pe n Ku nt u D? w klop gegeve t u u ont ho t w ij he we adre at ns (b p en c e s. O t hte IJDEN nsio nt u ver elK wn He t niet, ijvo ieuw ft u nie UPO v f is d n e o S wa o or rb n K ver wAc pens ts te e ad EN W OF e die res na d stand t moet eeld pa o o k d o e n. ELK NA UWunt u wAch hten ioen K p er rt ti eze Gaa aan 1 ja ik doe me E KE da B t t n nua perc Blue rade het om tum is UZE HUIDIGverw en EN IJ ARB unt u ri 2 ? enta nw o e 0 EID Ac e n MOG v 1 W n ts ge, E ij u 2. A ge v w ijz taa part a er g ls ELIJ DIENS hten AT IS U SONG erwA eeft an con iging d n dan is het g ner) KHE cht ESC TVE EN W aat tact ie e deze die 3. M o e D R o rd m n w p B E og n er ijn ijzig NH te n ANDHOEVE PENSIO HIKTHE en OP iet m een w ij inge eme heeft E E EN Hoe collega WE ID ? B z L plaa igin n do n w e TU v g tsge egeno or a m e t u we elK pHEBT U AANGR welK LKE GE Bijv eel pen krijgt m m ww v an B o si lK p en erkg onden en. AL O OEI? pen GEV lue Daa orbeeld oen u eer pen , s e S d ve ens ioe ky G on a PGE wel sioe ENS rom s u rou r. Uw w n n kun w sala tvangt ioen d io B n K IS U Kp O K p en K un a erk­ ri n en . U h Mee pen s, aanta angt va n ik, ho unt t u vWD? wensio unt u W PENS r ve sioe el nuit l dienst n vers e kan d pen u v erw elK en K ver IOEN ch sioen gesteld kom a wA un erw Ac pe OV e vr sten jaren e illende t? vind n pa h t u o agen en fa vers A cto cht ten nsioent u verchtenERZICH rt p on chil ww lend time p ren af. T ze w aanvulle en E BIJ A w E K erce w.m ebsi zijn N W RBEIDunt u Acht N HOU GEBA­ nta te w nde info . ijnp ge. ww AT IS SON ver en ZO DT UW .klm rmatie Om e n gro o UW GES wA u s DA ndfo ver uw deze te help ioen c P C nds. h E H NSIO IKT t TU e nl van websit n bij u over ENA HEID en OP e w d zic ANG we gev e pens met pe financ ht.n ers io ië n ROE lK l Deze heeft enaan sioenin le plan I? spra ning form op g info k he t eb o en d b a rma u v ie u tie. Da estaat eige olgend tie word wd. Oo ar k bij K e k rijg sinds b n t egin krijg pensio jaar zic t éénm uw AO LM en e v e u e en Wa aal htb en 20 tum et u overzic aar. O per jaa anspra ntuele overzic 11 p de wD ht in r v ernie ken wo eerdere ht igiD w zien rden . werk uwd . To ebsite . ega v ­ ng to kunt u W ijzig ermeld in u . itsl t uw g pers uitend en zijn o on lijke uw p ag ina

VERBA UNT U V UNT U BEËEINND WELK ERWACHTVERWACH U VER DIGING VA PENSIOEN EN BIJ OVETEN BIJ PEN WACH N R K S TEN B UW HUIDIGUNT U VERLIJDEN TIJDIONERING W IJ ARB E E W EIDSO DIENSTVE ACHTEN NS UW HU ELK PENID RBAN NGESC D WEBIJ OVERLIJ IGE DIENS HIKTH LK DE TEID W ELK P PENSIOENN NA ENSIO K EN KU UNT NT U

••• •••

A4_W

••• •••

UPO_

••• •••

Flyer_

Je situatie eg stap 4 bekiJk vraag om uitl regelmatig en

upo

genoeg

••• •••

neem mee naar de stand: + Uw Unifo rm Pensio enoverzich + Inloggeg t 20 evens voor de pensioen 12 (vraag de planner inloggegev en s wel een pa van tevore n aan; ze w ar dagen orden per post verstu urd)

of Je stap 3 bepaal uwt pensioen opbo

••• •••

heBt u vr agen Over Pen kOm naa sIOen? stand OP r de het BmC!

men hoe Jouw inko gaat stap 1 bekiJk en Je met pensio s al t zie t ui er over wat Je stap 2 denk na bt later nodig he

n

RLIjK T, PENS S UNIfORm IOENO WELK VERz ICHT SIOEN PENSIOEN K K

UPO

1

Postbu s 123 1180 AC Am stelvee

VERBA UNT U V UNT U BEËEINND WELK ERWACHTVERWACH U VER DIGING VA PENSIOEN EN BIJ OVETEN BIJ PEN WACH N R K S TEN B UW HUIDIGUNT U VERLIJDEN TIJDIONERING W IJ ARB E E W EIDSO DIENSTVE ACHTEN NS UW HU ELK PENIDIGE RBAN NGESC BIJ OV DIE D ER HIKTH EID WWELK PEN LIJDEN NA NSTSIOEN ELK P ENSIO KUNT EN KU UW jA ALSTU bLIENfT U A

Hemelvaart

WTdef.indd

••• •••

UW jA ALSTUbL IEfT, ARLIj K PENS S UNIfORm IOENO WELK VERz ICHT SIOEN PENSIOEN K K

PensIOen InFOrmatI e stand Bm C ma di w o do vr mei 07 08 09 10 11 08.00-13.0 14 15 16 0 uur 08.00-13.0 0 uur

14220_BSG_ UPO_poster_

n


UPO CAMPAGNE

PRESENTATIEWANDEN

handboek  

omschrijving

handboek  

omschrijving

Advertisement