Page 1

0|P ro ware ne ss – Agil e Arc hitec tu ur


Inhoudsopgave 1.

Inleiding

2

2.

Agile Architectuur, wat is dat?

3

3.

Hoe komt een Agile Architectuur tot stand?

5

4.

Hoe gaat Agile Architectuur om met verandering?

7

5.

Wat betekent Agile Architectuur voor de rol van de architect en het team?

9

6.

Conclusie

13

7.

Referenties

13

8.

Over de auteurs

14

1|P ro ware ne ss – Agil e Arc hitec tu ur


1.

Inleiding

Wanneer organisaties zich oriënteren op het gebruik van Agile werkwijzen ontstaat al snel de vraag op welke manier ze met architectuur om moeten gaan. Agile heeft ten slotte de neiging om niet al te ver vooruit te plannen en beslissingen uit te stellen tot een later tijdstip waarop meer kennis beschikbaar is. In traditionele omgang met architectuur nemen we echter belangrijke beslissingen juist vooraf. Het is dan ook logisch dat de combinatie van Agile en Architectuur in eerste instantie wat ongemakkelijk aanvoelt. Dat is het centrale thema van deze whitepaper. Agile werken heeft namelijk verstrekkende gevolgen voor het omgaan met architectuur. We proberen daarom in deze whitepaper antwoord te geven op de vraag: “Wat is de impact van het Agile werken op de manier waarop met architectuur wordt omgegaan en wat betekent dit voor de rol van de architect?” Daarbij wordt tevens gekeken naar een aantal principes en best practices over hoe je om kunt gaan met architectuur binnen Agile softwareontwikkeling. De volgende hoofdvragen komen in deze whitepaper aan bod: -

Wat betekent Agile Architectuur?

-

Hoe komt een Agile Architectuur tot stand?

-

Hoe gaat Agile Architectuur om met verandering?

-

Wat betekent Agile Architectuur voor de rol van de architect en het team?

2|P ro ware ne ss – Agil e Arc hitec tu ur


2.

Agile Architectuur – Wat is dat?

Het gebruik van Agilemethoden (met Scrum als meest populaire) groeit sterk. Agile aanpakken kenmerken zich door het in korte cycli van enkele weken opleveren van werkende en geteste software die klaar is voor productie. Het resultaat is de levering van daadwerkelijke toegevoegde waarde voor de eindgebruiker en de business. Hierdoor ontstaat een sterke terugkoppeling vanuit business en gebruikers naar ontwikkelteams. Bovendien wordt altijd het meest waardevolle als eerste gedaan én productierijp opgeleverd. Het werk wordt daarbij uitgevoerd door kleine, zelfsturende en multidisciplinaire teams. Architectuur in een Agile omgeving maakt onderdeel uit van het totale geheel van een groot aantal verschillende disciplines die samen zorgen voor een continue flow van probleem naar werkende oplossing. Dit proces herhaalt zich iedere sprint. De architectuurdiscipline zelf wordt ingevuld door het gehele team ondersteund door verschillende domein experts. In Agile Architectuur worden besluiten zo laat mogelijk genomen. Dit is gebaseerd op het lean principe: ‘decide at the last responsible moment’. Tegelijkertijd wordt zeer vroeg en zo nodig iedere sprint opnieuw samen met betrokkenen stilgestaan bij de opties, visie, afwegingen, standaarden, enzovoort. De daadwerkelijke besluiten worden echter net voor de implementatie van het betreffende besluit genomen en …

Wilt u de volledige whitepaper lezen? Vul dan via de onderstaande link uw gegevens in en wij sturen u de volledige whitepaper toe! http://www.prowareness.nl/forms/.WebForm?OpenForm&key=D47630C636F57A75C12578F00026F119

3|P ro ware ne ss – Agil e Arc hitec tu ur

Preview whitepaper "Agile Architectuur"  

Wanneer organisaties zich oriënteren op het gebruik van Agile werkwijzen ontstaat al snel de vraag op welke manier ze met architectuur om mo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you