Page 1

MANAGEMENTCOLLEGES van 16.00 tot 20.00 uur Najaar: ma 5, 26 oktober, do 19 november 2009 Voorjaar: maandag 1, 8, 15 maart 2010

Verandermanagement Hoe krijg je ze mee?

drs. Marcel Kuhlmann, Pentascope

drs. Annemarie Mars, For a change

Locatie: Beatrixgebouw, Utrecht (Jaarbeurs)

drs. Monica Wigman, Maatschap voor Communicatie

Ondersteund door:

drs. Paul Kloosterboer, CORDES

prof. dr. Léon de Caluwé, Twynstra Gudde, VU

dr. Caroline Dusschootende Maat, Reflect


maandag 5 oktober 2009

maandag 26 oktober 2009

College 1 | 16.00 uur

College 3 | 16.00 uur

REALISTISCH VERANDEREN

INTERNE COMMUNICATIE BIJ VERANDERINGEN

drs. Marcel Kuhlmann,

drs. Monica Wigman, MCM,

senior consultant Pentascope

Adviseur Maatschap voor Communicatie

Is het mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de

Wanneer een organisatie te maken heeft met grote verander-

veranderbaarheid van het gedrag van een andere? Dit is een

ingen is interne communicatie cruciaal, dat blijkt steeds weer uit

van de vragen waarop Marcel Kuhlmann een antwoord wil

onderzoek. Maar ad hoc een communicatieaanpak van de plank

geven. In zijn recente boek ‘Implementatie kunst’ (co-auteur

pakken, blijkt keer op keer niet te werken. Wat is nodig om

Brigitte Hoogendoorn) gaat hij er juist van uit dat veranderingen

communicatie wel effectief te laten zijn? En hoe zorg je voor

niet te managen of te plannen zijn.

helderheid over verwachtingen, rol- en taakverdeling? Wat kan interne communicatie voor u bewerkstelligen en wat niet?

Dus dan zijn we snel uitgepraat, zou u kunnen veronderstellen. Welnee, want interventies en je eigen gedrag zijn wel te

In dit college krijgt u inzicht in de wijze waarop interne

plannen en te regisseren. En het is juist de kunst om vanuit

communicatie een organisatieverandering kan maken of breken.

verschillende perspectieven te kijken naar verander-

Monica Wigman neemt u mee in het proces aan de hand van

vraagstukken, hulpmiddelen, je klant en naar je zelf. Dit en

een aantal praktijkcases die illustratief zijn voor de verschillende

meer zijn de uitgangspunten van dit openingscollege.

situaties waar u mee te maken kunt krijgen.

College 2 | 18.15 uur

College 4 | 18.15 uur

VERANDEREN! GRAAG OF NIET!

VECHT EN VERWONDER!

drs. Annemarie Mars,

drs. Paul Kloosterboer,

For a change

CORDES

In het kader van (strategische) veranderprocessen staat - als

70% van alle organisatieveranderingen zou volgens onderzoek

het goed is - ook altijd de vraag centraal ‘hoe krijg ik ze mee?’

mislukken. In dit college nemen we een kijkje achter dergelijke

Hoe verbind je visie en organisatie? Hoe kan de HR-afdeling,

getallen en baseren daarop de oplossingen. U verkrijgt daarmee

de P&O-adviseur en ‘het’ management er aan bijdragen dat

inzicht in de archetypische faalscenario’s én de stuurfactoren

medewerkers zich echt verbinden aan de verandering?

voor strategische verandering. Dit mondt uit in concrete stappen voor leidinggevenden hoe tot waardescheppende

Annemarie Mars loopt met u langs de vijf krachten (urgentie,

verandering te komen.

ambitie, planning, interactie en leiderschap) om veranderingen te laten slagen en kijkt naar de voorwaarden voor de

Paul Kloosterboer is gefascineerd door de krachten die

veranderaar om waarde toe te voegen aan het veranderproces.

verandering blokkeren en bevorderen. Zijn jarenlange speurtocht levert u verdiepende inzichten op over organisatieverandering. Daarnaast maakt hij u deelgenoot van vele ‘best practices’ uit zijn adviespraktijk.

BEGELEIDENDE LITERATUUR

kijk ook eens op www.managementstudiecentrum.nl


donderdag 19 november 2009 College 5 | 16.00 uur

VERANDEREN IS EEN KUNST prof. dr. Léon de Caluwé, Twynstra Gudde, hoogleraar advieskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe krijg je ze mee?

Verandermanagement De verandermanager moet kunnen sturen en loslaten, en moet durven leren over zichzelf én over anderen. Hij moet een stimulerende omgeving creëren, waarin er toegevoegde

Veranderen is een continu proces. Het houdt nooit op. Niet

waarde gerealiseerd kan worden onder veranderende

voor organisaties, niet voor de mensen en ook niet voor de

omstandigheden. Kortom, consistentie en vastberadenheid

veranderaars zelf. Veranderingsprocessen zijn echter wel zeer

zijn gewenst!

gecompliceerd. Wat speelt er onder de oppervlakte? Waar moet u op bedacht zijn? Hoe krijgt u voldoende grip op het proces?

In deze managementcolleges vergroot u uw inzicht in de

Hoe komt een verandering überhaupt goed op gang?

dynamiek van veranderprocessen. U leert van de ervaringen van de docenten én van uw collega ‘change masters’ en kunt

Léon de Caluwé geeft u een overzicht van de veranderkundige

weer met nieuwe bagage aan de slag.

inzichten. Maar hij kijkt met name naar de methoden en instrumenten die de ervaren en minder ervaren veranderaar

Kom weer even terug in de collegebanken en laat u inspireren

in staat stellen om veranderingen beter en gerichter te

in zes boeiende colleges die de weerbarstige praktijk niet uit

(helpen) sturen.

het oog verliezen!

College 6 | 18.15 uur

SOCIALE INNOVATIES drs. Ronand Jansen

dr. Caroline Dusschooten - de Maat,

programmamanager, Management Studiecentrum

consultant, psychologe, Reflect management consulting Naast technologische innovaties kennen we sociale innovaties. Dit zijn vernieuwingen die betrekking hebben op arbeidsorganisaties en op de maatschappij. Je kunt dan denken aan vernieuwing op het vlak van organisatieontwerp, teamsamenstelling, benutten van diversiteit, een andere kijk op leiderschap, maar ook veranderingen op het terrein van arbeidsvoorwaarden, wet en regelgeving en de CAO’s. Dit alles met het doel het potentieel van grote groepen medewerkers beter tot zijn recht te laten komen. Caroline Dusschooten gaat in op sociale innovaties, zo dat u een indruk krijgt van de stand van zaken bij uw eigen organisatie op het vlak van sociale innovaties en veranderingen.

BESTEMD VOOR directeuren, managers, teamleiders directeuren P&O, HRM, HRD, MD beleidsmedewerkers en organisatieadviseurs die veranderingen begeleiden verandermanagers interimmanagers


DATA

ORGANISATIE

De managementcolleges vinden wekelijks

Deze managementcolleges worden georganiseerd

plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur op:

door het Management Studiecentrum ondersteund

Najaar: maandag 5, 26 oktober en donderdag

door Management en Consulting.

19 november 2009, Beatrixgebouw Utrecht Voorjaar: maandag 1, 8 en 15 maart 2010, Beatrixgebouw Utrecht Management en Consulting is een onafhankelijk

LOCATIE

platvorm voor organisatieprofessionals in samen-

Het Beatrixgebouw (Jaarbeurs Utrecht) is goed bereikbaar en beschikt over

werking met de Orde van organisatiekundigen en

voldoende parkeergelegenheid. Bij de definitieve bevestiging van uw deelname

-adviseurs (Ooa) en de Nederlandse Orde van

ontvangt u van ons een routebeschrijving.

Registermanagers (ORM). Zie www.managementconsulting.nl

KOSTEN De deelnamekosten voor de managementcolleges bedragen h 1.395,- (excl. BTW) per persoon, inclusief documentatiemap, broodbuffet, consumpties en parkeerkaart. Neemt u een collega mee? Dan ontvangt deze 10% korting op de deelnamekosten. De prijs van de boekenset bedraagt h 268,- (incl. 6% BTW). De boeken worden

OOK INTERESSANT VOOR U? 2-DAAGSE TRAINING Interne communicatie bij veranderingen

tijdens de colleges uitgereikt.

donderdag 8 en 15 oktober 2009,

Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? Maak dan gebruik van onze schappelijke

Utrecht

annuleringsvoorwaarden. Tot twee weken voor aanvang van de managementcolleges kunt u geheel kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna bent u het

MANAGEMENTCOLLEGES

volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende

Update Projectmanagement

kosten, laten vervangen door een collega.

Start: dinsdag 6 oktober 2009, Utrecht

COLLEGE GEMIST? Meer programma’s vindt u

Dan kunt u (onder voorbehoud) het gemiste college in de volgende reeks inhalen.

op www.managementstudiecentrum.nl

CERTIFICAAT MEER WETEN?

Na afloop van de colleges krijgt u een deelnamecertificaat toegestuurd.

Management Studiecentrum

HOE KUNT U ZICH AANMELDEN?

drs. Ronand Jansen, programmamanager

Via onze website: www.managementstudiecentrum.nl

Barbara Oosterlee, programma-assistent

Door het invullen van onderstaand reserveringsformulier

Telefoon: 010 460 30 41

en dit te faxen naar: 010 590 19 30

Fax: 010 590 19 30

Telefonisch: 010 460 30 41

info@managementstudiecentrum.nl www.managementstudiecentrum.nl

RESERVERINGSFORMULIER

Verandermanagement Ja, reserveer een plaats voor mij (en mijn collega’s)

Najaar: okt/nov 2009

Voor- + achternaam (1) Functie

dhr.

mw.

Boekenset:

ja

nee

dhr.

mw.

Boekenset:

ja

nee

dhr.

mw.

Dit formulier kunt u faxen naar:

Boekenset:

ja

nee

Management Studiecentrum Faxnummer 010 590 19 30

Voor- + achternaam (2) Functie Voor- + achternaam (3) Functie Organisatie VRMnj09-MC18

Adres Postcode/Plaats Telefoon E-mailadres

Voorjaar: maart 2010

Fax Intern ordernr.

GRAAG HOUDEN WIJ U OP DE HOOGTE VAN ONZE PROGRAMMA’S EN DIE VAN ONZE PARTNERS. MOCHT U DIT NIET OP PRIJS STELLEN, NEEMT U DAN CONTACT MET ONS OP.

managementcolleges verandermanagement  

In deze reeks van managementcolleges vergroot u uw inzicht in de dynamiek van veranderprocessen. U leert van de ervaringen van de docenten é...