Page 1

COMMUNICATIECOLLEGES van 16.00 tot 20.00 uur Start: donderdag 1 oktober 2009, Utrecht Start: dinsdag 2 maart 2010, Utrecht

Intern Communicatiemanagement Intern beginnen is buiten winnen!

ir. Frithjof de Haan, Maatschap voor Communicatie

Luc van Beers, Proof Communication

Locatie: Beatrixgebouw, Utrecht (Jaarbeurs)

Alain van der Heijde MBA, Nuon

drs. Willem Blanken, Yardmen

ir. Huib Koeleman, Wit Communicatieadviseurs

Romy Feer, Achmea


1 oktober 2009

8 oktober 2009

College 1 | 16.00 uur

College 3 | 16.00 uur

INTERNE COMMUNICATIE: EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN

PRAKTISCH INZETTEN VAN DIGITALE MEDIA

ir. Frithjof de Haan,

Alain van der Heijden MBA,

partner, Maatschap voor Communicatie

manager Interactieve Media, Nuon

Het onderlinge vertrouwen is een essentiële pijler binnen uw

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit de interne

organisatie. In dit interactieve college gaat Frithjof de Haan

communicatiemix. Hoe gaat u om met het gegeven dat

met u op zoek naar de ingrediënten voor een optimaal

informatie altijd en overal beschikbaar is? Hoe integreert u het

communicatieklimaat. Hij besteedt veel aandacht aan het

(corporate) intranet met business portals? Hoe bereikt u de,

fenomeen organizational silence en geeft u diverse

vaak al met informatie overladen, medewerker? Aan de hand

praktijkvoorbeelden. Tevens bespreekt hij de volgende

van voorbeelden van Nuon bespreekt Alain van der Heijde met

prangende issues met u:

u de mogelijkheden van digitale media, de relatie met ‘offline’ middelen en de veranderende rol van communicatie-

Hoe versterk je het vertrouwen?

afdelingen op dit vlak.

Wat zijn de no-go-areas in uw organisatie? Wilt en kunt u die doorbreken?

Wat wil de medewerker eigenlijk?

Wat is de rol van de stafafdelingen Communicatie en HRM?

Wiki’s en weblogs als intern communicatiemiddel? Wat zijn de killer content features van het intranet?

College 2 | 18.15 uur

College 4 | 18.15 uur

INTERNAL BRANDING

CULTUUR EN COMMUNICATIE: WAT GAAT ER MIS?

Luc van Beers,

drs. Willem Blanken,

managing director, Proof Communication

partner, Yardmen

Een goede merkstrategie schept duidelijkheid. In deze is het

Cultuur en communicatie worden op verschillende manieren

echter van groot belang dat intern wordt gerealiseerd wat

met elkaar in verband gebracht. Onderzoekers hanteren een

extern wordt uitgedragen; we willen natuurlijk niet dat het

diagnostische invalshoek: de manier waarop er wordt

zorgvuldig gecreëerde beeld als een zeepbel uit elkaar spat.

gecommuniceerd zegt veel over de bedrijfscultuur. Veranderaars

Uw medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs van uw

hebben het over communicatie als interventiemiddel bij

merk; hun gedrag moet dan ook in overeenstemming zijn met

cultuurverandering. Hoe zit dat nu precies en hoe krijgen we

de merkwaarden van uw organisatie.

het concreet en hanteerbaar in de dagelijkse praktijk? Willem Blanken staat met u stil bij:

Internal branding - wat is het en wat kun je er mee? En vooral hoe doe je het? In dit college van Luc van Beers alles over

Visie op de relatie tussen de twee begrippen

concepten & internal branding. Praktisch, pragmatisch en

Wat gaat er mis bij cultuurveranderingen?

de laatste theoretische inzichten op een rij!

De rol en bijdrage van de interne communicatiemanager

BEGELEIDENDE LITERATUUR

kijk ook eens op www.managementstudiecentrum.nl


15 oktober 2009 College 5 | 16.00 uur

ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN?! ir. Huib Koeleman, partner, Wit Communicatieadviseurs

Intern beginnen is buiten winnen!

Intern Communicatiemanagement Het managen van de interne communicatie is met het toegenomen gebruik van nieuwe media niet eenvoudiger geworden. Maar wel spannender! Meer dan ooit is het de

Vanuit omringende afdelingen worden vaak een hoop

vraag hoe je kunt sturen op de interne informatiestromen,

mooie en spannende ideeĂŤn de organisatie in geslingerd.

hoe je medewerkers betrekt bij beleid en welke kanalen je kiest.

Over de praktische uitvoering en het feit of de organisatie al dat moois waar kan maken wordt over het algemeen een

Tijdens deze communicatiecolleges gaan verschillende

stuk minder nagedacht; dat mag de interne communicatie

topsprekers uitgebreid in op actuele IC-vraagstukken. Nieuwe

oplossen. In dit college kijkt Huib Koeleman met u naar:

inzichten, verrassende oplossingen en praktische overzichten komen aan bod. Ingegaan wordt op vragen als:

De mogelijkheden en beperkingen van interne communicatie

Welke online tools zijn interessant voor IC?

Hoe samen met andere disciplines op te trekken

Hoe communiceer ik bij organisatieveranderingen?

De relatie tussen identiteit, imago en interne communicatie

Wat is de meerwaarde van internal banding? Hoe creĂŤer ik vertrouwen bij medewerkers? Hoe organiseer ik de interne communicatie?

College 6 | 18.15 uur

Welkom terug in de collegebanken!

INTERNE COMMUNICATIE IN COMPLEXE ORGANISATIES Romy Feer, senior communicatiemanager, Achmea

drs. Folkert Reith programmamanager, Management Studiecentrum

Grote bedrijven (> 20.000 medewerkers) redden het qua interne communicatie niet meer met alleen intranet en een personeelsblad. Hier worden digitale netwerken en andere samenwerkingsvormen van groot belang. Maar ook de grip op communicatie is belangrijk. Romy Feer geeft u tijdens dit openingscollege antwoord op vragen als: Hoe managet u de interne communicatie, die vaak eerder op straat ligt dan u wilt? Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de interne communicatie? Welke middelen voor interne communicatie kunt u het beste inzetten?

BESTEMD VOOR managers Interne Communicatie hoofden Interne Communicatie interne communicatieadviseurs (beleids-)medewerkers Communicatie organisatie- en communicatieadviseurs


DATA

ORGANISATIE

De communicatiecolleges vinden wekelijks

Deze communicatiecolleges worden georganiseerd

plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur op:

door het Management Studiecentrum.

Najaar: donderdag 1, 8 en 15 oktober 2009 Voorjaar: dinsdag 2, 9, 16 maart 2010

OOK INTERESSANT VOOR U? COMMUNICATIECOLLEGES Corporate Communicatie

LOCATIE

Start: donderdag 1 oktober 2009

Het Beatrixgebouw (Jaarbeurs, Utrecht) is goed bereikbaar en beschikt over

Beatrixgebouw, Utrecht

voldoende (voor deelnemers gratis) parkeergelegenheid. Bij de definitieve bevestiging van uw deelname ontvangt u van ons een routebeschrijving.

2-DAAGSE RAINING Webcommunicatie 2.0

KOSTEN

donderdag 8 en 15 oktober 2009

De deelnamekosten voor de communicatiecolleges bedragen h 1.395,- (excl. BTW) per persoon, inclusief documentatiemap, broodbuffet, consumpties en parkeerkaart. Neemt u een collega mee? Dan ontvangt deze 10% korting op de deelnamekosten. De prijs van de boekenset bedraagt h 205,- (incl. 6% BTW). De boeken worden

Beatrixgebouw, Utrecht MIDDAGCONGRES Communicatie rond Projecten

tijdens de colleges uitgereikt.

dinsdag 29 september 2009

Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? Maak dan gebruik van onze schappelijke

Beatrixgebouw, Utrecht

annuleringsvoorwaarden. Tot twee weken voor aanvang van de communicatiecolleges kunt u geheel kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Meer programma’s vindt u

COLLEGE GEMIST?

op www.managementstudiecentrum.nl

Dan kunt u (onder voorbehoud) het gemiste college in de volgende reeks inhalen.

CERTIFICAAT

MEER WETEN?

Na afloop van de colleges krijgt u een deelnamecertificaat toegestuurd.

Management Studiecentrum drs. Folkert Reith, programmamanager

HOE KUNT U ZICH AANMELDEN?

Barbara Oosterlee, programma-assistent

Via onze website: www.managementstudiecentrum.nl

Telefoon: 010 460 30 41

Door het invullen van onderstaand reserveringsformulier

Fax: 010 590 19 30

en dit te faxen naar: 010 590 19 30

info@managementstudiecentrum.nl

Telefonisch: 010 460 30 41

www.managementstudiecentrum.nl

RESERVERINGSFORMULIER

Intern Communicatiemanagement Ja, reserveer een plaats voor mij (en mijn collega’s)

Voorjaar: oktober 2009

Voor- + achternaam (1) Functie

dhr.

mw.

Boekenset:

ja

nee

dhr.

mw.

Boekenset:

ja

nee

dhr.

mw.

Dit formulier kunt u faxen naar:

Boekenset:

ja

nee

Management Studiecentrum Faxnummer 010 590 19 30

Voor- + achternaam (2) Functie Voor- + achternaam (3) Functie Organisatie

ICMnj09-MC14

Adres Postcode/Plaats Telefoon E-mailadres

Najaar: maart 2010

Fax Intern ordernr.

GRAAG HOUDEN WIJ U OP DE HOOGTE VAN ONZE PROGRAMMA’S EN DIE VAN ONZE PARTNERS. MOCHT U DIT NIET OP PRIJS STELLEN, NEEMT U DAN CONTACT MET ONS OP.

communicatiecolleges intern communicatiemanagement  

Intern beginnen is buiten winnen! Het managen van de interne communicatie is met het toegenomen gebruik van nieuwe media niet eenvoudiger...